0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Phương phỏp giỏ hạch toỏn

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG A&P

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG A&P

Trong điều kiện đú, doanh nghiệp phải tớnh giỏ cho số lượng NVL tồn kho cuối kỳ trước, sau đú mới xỏc định được giỏ thực tế của NVL xuất kho trong kỳ: - _Phương phỏp giỏ hạch toỏn_: Đối [r]
 • 112
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC THĂNG LONG

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC THĂNG LONG

Cụng ty TNHH cơ khớ chớnh xỏc Thăng Long là một doanh nghiệp tư nhõn, cú tư cỏch phỏp nhõn, hạch toỏn kinh tế độc lập cú tài khoản tại Ngõn hàng Nụng Nghiệp và PTNT Từ Liờm. Cú thể gọi bước chấm phỏ đầu tiờn của Cụng ty đú là chiếc mỏy tiện T616 trị giỏ 6.000.000đ do ễng Vũ Đỡnh Hồng sắm để làm kinh tế gia đỡnh. Sau đú ụng đó mạnh dạn mở trạm sửa chữa cơ khớ chớnh xỏc, tự mỡnh trực tiếp làm việc kộo dài trong 2 năm. Sau đú nhu cầu của xó hội, xe mỏy ngày càng trở lờn quan trọng và chiếm ưu thế trờn thị trường, để nắm bắt được nhu cầu lớn đú xưởng sửa chữa đó biết vận dụng thế mạnh cơ khớ của mỡnh và khụng ngừng cố gắng để đổi mới đưa ra những mẫu mó, phụ tựng xe mỏy đỏp ứng yờu cầu kỹ thuật cũng như yờu cầu của thị trường và họ đó thành cụng. Thành cụng đú là động lực thỳc đẩy cho kế hoạch về một cụng ty chuyờn sản xuất thiết bị, phụ tựng xe mỏy được tiến triển nhanh.
 • 60
GIÁN ÁN CHUYÊN ĐỀ GD TOÁN

GIÁN ÁN CHUYÊN ĐỀ GD TOÁN

• Giỳp mọi HS đều tham gia vào hoạt động thực hành, luyện tập theo khả năng của mỡnh • Tạo ra sự hỗ trợ và giỳp đỡ lẫn nhau giữa cỏc đối tượng HS • Khuyến khớch HS tự đỏnh giỏ kết quả thưc hành, luyện tập • Giỳp HS nhận ra kiến thức cơ bản của bài học trong sự đa
 • 42
TÀI LIỆU ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VẤN ĐỀ 2 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH

TÀI LIỆU ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VẤN ĐỀ 2 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH

Vấn đề 2. Cỏc phương phỏp kĩ thuật tớnh giỏ thành  Bỏo cỏo sản xuất:  Lý thuyết về phương phỏp lập bỏo cỏo sản xuất  Trỡnh bày cỏch xỏc định khối lượng tương đương theo phương phỏp bỡnh quõn hoặc NT – XT
 • 21
SLIDE PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH

SLIDE PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH

TRANG 1 PHƯƠNGƯPHÁP PHƯƠNGƯPHÁP NHƯGI ƯSOƯSÁNH ĐỊNHƯGI ƯSOƯSÁNHÁ TRANG 2 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHƯƠNG PHỎP 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHƯƠNG PHỎP LÀ PHƯƠNG PHỎP ĐỊNH GIỎ BẰNG CỎCH SO SỎNH TRỰC TI[r]
 • 54
Quản lý và sử dụng vốn.doc

Quản lý và sử dụng vốn.doc

3Khấu hao TSCĐ: là phần chuyển dịch phần giỏ trị hao mũn TSCĐ trong quỏ trỡnh sử dụng theo cỏc phương phỏp thớch hợp +Phương phỏp khấu hao theo đường thẳng +Phương phỏp khấu hao theo số [r]
 • 21
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NHẬP KHO THÀNH PHẨM TIÊU THỤ

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NHẬP KHO THÀNH PHẨM TIÊU THỤ

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc tiêu thụ thành phẩm nhanh chóng là mục tiêu hàng đầu nhằm sớm thu hồi vốn, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn, giảm chi phí bán hàng, tiết kiệm lói vay ngõn hàng và tăng lợi nhuận bán cho doanh nghiệp. Nhận thức về vấn đề đó, trong công tác tiêu thụ thành phẩm, người ta đặt ra những thoả thuận nhằm khuyến khích khách mua nhiều hàng, thanh toỏn tiền nhanh cho cụng ty.
 • 45
ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN KHÁNH AN

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN KHÁNH AN

- Giỏ trị tài sản phỏt hiện thừa cũn chờ giải quyết; - Số chờnh lệch giỏ bỏn cao hơn giỏ trị hợp lý hoặc giỏ trị cũn lại của TSCĐ bỏn và thuờ lại chưa kết chuyển; Tài khoản này cú thể cú số dư bờn Nợ. Số dư bờn Nợ phản ỏnh số đó trả, đó nộp nhiều hơn số phải trả, phải nộp hoặc số bảo hiểm xó hội đó chi trả cụng nhõn viờn chưa được thanh toỏn và kinh phớ cụng đoàn vượt chi chưa được cấp bự.
 • 99
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ

+ Phương thức bỏn hàng trả gúp: Đõy là phương thức bỏn hàng thu tiền nhiều lần. Khỏch hàng sẽ thanh toỏn lần đầu ngay tại thời điểm mua, số tiền cũn lại khỏch hàng sẽ chấp nhận trả dần ở cỏc kỳ tiếp theo và phải chịu một tỷ lệ lói suất nhất định. Thực chất của phương thức này là bỏn hàng trực tiếp kết hợp với cho khỏch hàng vay vốn. Thụng thường số tiền phải trả ở cỏc kỳ tiếp theo bằng nhau, trong đú bao gồm một phần doanh thu gốc và một phần lói trả chậm. Vỡ vậy giỏ bỏn của phương thức trả gúp bao giờ cũng cao hơn giỏ bỏn thụng thường. Theo phương thức này, khi giao hàng cho người mua thỡ lượng hàng chuyển giao về mặt hạch toỏn đó được coi là tiờu thụ nhưng chỉ khi nào người mua thanh toỏn hết tiền hàng thỡ doanh nghiệp mới mất quyền sở hữu.
 • 25
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THẨM ĐỊNH GIÁ BĐS

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THẨM ĐỊNH GIÁ BĐS

_Gợi ý trả lời:_ - Phương phỏp này là phương phỏp mà thẩm định giỏ dựa trờn khả năng sinh lợi của việc sử dụng bất động sản để ước tớnh giỏ trị thị trường của bất động TRANG 8 PHẦN II: B[r]
 • 31
Tìm hiểu du lịch tâm linh và du lịch biển tại xã quỳnh phương, quỳnh lưu, nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học

Tìm hiểu du lịch tâm linh và du lịch biển tại xã quỳnh phương, quỳnh lưu, nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học

hoại nhiều toà của ngụi đền thỡ gõy trong lũng nhõn dõn một sự tiếc nuối ngậm ngựi. Nhõn dõn cựng chớnh quyền bõy giờ lại tiếp tục cụng việc sửa sang, tu bổ Đền Cờn để tỡm lại giỏ trị lịch sử, giỏ trị kiến trỳc điờu khắc, đặc biệt là nơi để cư dõn tỡm lại thế giới tõm linh, tớn ngưỡng riờng của mỡnh. Ngụi đền nhiều năm tuổi, trước đõy đó được sự quan tõm sõu sắc, cấp kinh phớ tu sửa của cỏc triều đại vua chỳa. Đến nay là sự quan tõm của cỏc cấp cỏc ngành, đú là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp đối với Đền Cờn. Đền Cờn ngày càng thay đổi về mặt hỡnh thức nhưng khụng vỡ thế mà giảm tớnh linh thiờng, vẫn là chỗ dựa về mặt tinh thần. Cho nờn, từ lõu Đền Cờn đó thu hỳt biết bao khỏch thập phương về đõy tỡm hiểu tham quan và dõng hương cỏc vị Thỏnh…Tiếng lành đồn xa, đú là niềm vinh hạnh cho cư dõn làng Quỳnh Phương này. Hàng năm, Đền Cờn thu hỳt rất lớn du khỏch về đõy cụng đức bằng tiền bạc và cỏc đồ tế khớ. Nguồn cụng đức của du khỏch đó gúp phần vào việc tu bổ đền khang trang hơn. Chớnh vỡ vậy, khỏch thập phương đến đõy du lịch tõm tinh hay du lịch tham quan, nghiờn cứu thỡ nhõn dõn địa phương cú thỏi độ tốt đối với du khỏch được biểu hiện qua những hoạt động khỏc nhau như trong việc phục vụ khỏch về dịch vụ ăn uống, ngủ nghỉ, thắp hương, cụng đức. Nhỡn chung cộng đồng cư dõn địa phương tại xó đều cú thỏi độ chấp nhận lối sống của du khỏch. Đại đa số cư dõn này thỏi độ khoan dung, khụng khú chịu trước lối sống dự nhiều điểm khỏc biệt so với địa phương như về truyền thống, phong tục. Cộng đồng cư dõn địa phương chấp nhận hoạt động du lịch đặc biệt là du lịch tõm linh tại Đền Cờn như một bộ phận của nền kinh tế xó hội. Đồng thời chớnh quyền sở tại luụn đẩy mạnh nõng cao cụng tỏc quản lý phục vụ du khỏch như hướng dẫn khỏch thắp hương, nghi lễ cỳng bỏi…
 • 99
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM BA NHẤT

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM BA NHẤT

_* TỚNH GIỎ NVL XUẤT KHO_ Cụng ty lựa chọn phương phỏp bỡnh quõn gia quyền để tớnh trị giỏ vốn thực tế NVL xuất kho.Áp dụng phương phỏp tớnh giỏ này phự hợp với đặc điểm hoạt động sản xu[r]
 • 49
Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tớnh cấp thiết của đề tài Đối với cỏc doanh nghiệp xõy lắp, việc kiểm soỏt cỏc yếu tố chi phớ đầu vào được xem là vấn đề trọng tõm của cả quỏ trỡnh kinh doanh. Để làm tốt cụng tỏc này nhà quản trị cần nắm bắt mọi thụng tin về tỡnh hỡnh chi phớ. Kế toỏn là một trong những bộ phận cung cấp thụng tin cho nhà quản lý, cú vai trũ hết sức quan trọng trong việc tăng cường quản trị doanh nghiệp. Vỡ vậy, vấn đề hoàn thiện kế toỏn núi chung, hoàn thiện hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm núi riờng là yờu cầu, nhiệm vụ khỏch quan và cú ý nghĩa chiến lược đối với sự phỏt triển của doanh nghiệp núi chung cũng như cỏc doanh nghiệp xõy lắp trờn địa bàn tỉnh Nghệ An núi riờng.
 • 14
TỔNG HỢP CÁC KỸ THUẬT GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ (P6) DOC

TỔNG HỢP CÁC KỸ THUẬT GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ (P6) DOC

0,1 3 ì 3 h ỗ n h ợ p cho 1 mol electron → Quy đổ i: Coi FeO và Cu 2 O là m ộ t ch ấ t trung bỡnh X mà c ứ 72g ch ấ t này l ạ i cho 1 mol electron. → H ỗ n h ợ p ban đầ u tr ở thành h ỗ n h ợ p g ồ m 2 thành ph ầ n là: Fe 3 O 4 và X. Do đ ú, ta cú th ể s ử d ụ ng ph ươ ng phỏp đườ ng chộo nh ư sau:
 • 6
Kết hợp phương pháp quy đổi-trung bình-đường chéo để giải nhanh bài toán hóa học ppt

Kết hợp phương pháp quy đổi-trung bình-đường chéo để giải nhanh bài toán hóa học ppt

0,1 3 ì 3 h ỗ n h ợ p cho 1 mol electron → Quy đổ i: Coi FeO và Cu 2 O là m ộ t ch ấ t trung bỡnh X mà c ứ 72g ch ấ t này l ạ i cho 1 mol electron. → H ỗ n h ợ p ban đầ u tr ở thành h ỗ n h ợ p g ồ m 2 thành ph ầ n là: Fe 3 O 4 và X. Do đ ú, ta cú th ể s ử d ụ ng ph ươ ng phỏp đườ ng chộo nh ư sau:
 • 6
 PHƯƠNG PHỎP

PHƯƠNG PHỎP

e) Mục tiờu và tỏc dụng của từng bài tập như thế nào? - Nghiờn cứu sỏch tham khảo, sỏch giỏo viờn kỹ sau đú tập trung xõy dựng nội dung tiết luyện tập và phương phỏp luyện tập. → Mặc dự ở trờn tụi đó núi về cỏch chọn hệ thống bài tập luyện song một lần nữa tụi xin được nhắc lại về việc làm đầy khú khăn này:
 • 15
KẾ TOÁN NHẬP XUẤT NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ADC

KẾ TOÁN NHẬP XUẤT NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ADC

Đối với cỏc doanh nghiệp mua vật liệu thường xuyờn cú khối lượng và chủng loại VL nhập – xuất nhiều thỡ cú thể sử dụng giỏ hạch toỏn để tớnh trị giỏ vốn thực tế của hàng xuất kho .Giỏ hạ[r]
 • 80
BAO CAO CHUYEN DE

BAO CAO CHUYEN DE

Tớnh đổi mới về phương phỏp soạn giảng ở đõy thể hiện ở cỏc cấp độ khỏc nhau tuỳ theo khả năng của mỗi G.V. Nhưng cỏi chung nhất cần thể hiện được đú là: Phải lấy H.S làm nhõn vật trung tõm. Khụng dạy theo lối ỏp đặt thầy đọc trũ chộp một cỏch thụ động.
 • 27
MÔ HÌNH KHÉP KÍN CỦA KINH TẾ HỌC VÀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN HAI ĐẦU MÚT CỦA MÔ HÌNH NÀY DOCX

MÔ HÌNH KHÉP KÍN CỦA KINH TẾ HỌC VÀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN HAI ĐẦU MÚT CỦA MÔ HÌNH NÀY DOCX

Cụng ty đang ỏp dụng mụ hỡnh tổ chức kế toỏn phõn tỏn Đặc điểm của Cụng ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tĩnh hoạt động trờn quy mụ lớn, việc tổ chức và quản lý trải trờn một địa bàn rộng phõn tỏn do đú cụng việc kế toỏn được phõn cụng cho 18 đơn vị hạch toỏn bỏo sổ. Bộ phần xớ nghiệp sản xuất thực hiện thu thập chứng từ gốc, xử lý, hạch toỏn, tớnh chi phớ sản số liờu bỏo cỏo quy ết toỏn kịp thời làm tham mưu cho ban giỏm đốc điều hành. Đó tổ chức vận dụng chế độ tài chứng từ hợp lý tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản phự hợp yờu cầu quxuất và giỏ thành sản phẩm. Đồng chớ kế toỏn trưởng đó quỏn xuy ến, phõn cụng cụ thể từng phần hành đặc biệt là kế toỏn vật liờu, kế toỏn làm giỏ thành sản phẩm đảm bảo tớnh toỏn kịp thời hàng thỏng. Kiểm tra, xử lý phõn tớch cỏc hoạt động kinh tế đú đặc biệt là phần chi phớ sản xuất tớnh giỏ thành sản phẩm. ỏp dung cỏc chuẩn mực kế toỏn mới phự hợp theo quy định chung, cỏc nghiệp vụ trong cụng tỏc quản lý tài chớnh được nõng cao. Phũng tài chớnh kế toỏn hoạt động cú quy chế cụ thể, rừ ràng, ản lý vận dụng chế độ sổ kế toỏn theo hỡnh thức nhật ký chứng từ phự hợp với quản lý tài chớnh của Cụng ty. Làm đầy đủ cỏc bỏo cỏo tài chớnh cú hiệu quả, bỏo cỏo quản trị thớch ứng với mục tiờu quản lý đề ra.
 • 40
GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY D&G VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY D&G VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

XỘT THEO QUAN ĐIỂM LUẬT PHỎP: _Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế cú tư cỏch phỏp nhõn, cú con dấu, cú tài sản, cú _ _quyền và nghĩa vụ dõn sự hoạt động kinh tế theo chế độ hạch toỏn độc lậ[r]
 • 121
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM BA NHẤT

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM BA NHẤT

_* TỚNH GIỎ NVL XUẤT KHO_ Cụng ty lựa chọn phương phỏp bỡnh quõn gia quyền để tớnh trị giỏ vốn thực tế NVL xuất kho.Áp dụng phương phỏp tớnh giỏ này phự hợp với đặc điểm hoạt động sản xu[r]
 • 49
LUẬN VĂN: QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG PPTX

LUẬN VĂN: QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG PPTX

2. Yờu cầu quản lý nguyờn vật vật liệu: Trong điều kiờn hiờn nay, việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyờn vật liệu cú hiệu quả ngày càng được coi trọng làm sao để cựng một khối lượng nguyờn vật liệu, cú thể sản xuất ra nhiều sản phẩm nhất , cú giỏ thành hạ nhất mà vẫn bảo đảm chất lượng. Do vậy cụng tỏc quản lý nguờn vật liệu là võn đố tất yếu , khỏc quan nú cõqnf thiết cho mọi phưng thức sản xuất kinh doanh. Việc quản lý cú tốt hay khụng phụ thuộc vào khả năng và trỡnh độ của cỏn bộ quản lý.
 • 59
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ RỒNG VIỆT NAM

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ RỒNG VIỆT NAM

PHƯƠNG PHỎP TỚNH GIỎ THÀNH_ Để tớnh giỏ thành kế toỏn sử dụng phương phỏp phõn bước cú tớnh trị giỏ bỏn thành phẩm Đến kỳ tớnh giỏ thành,căn cứ vào đối tượng tớnh giỏ thành ,kế toỏn chi [r]
 • 37
PHƯƠNG PHÁP VÉC-TƠ TRƯỢT DOCX

PHƯƠNG PHÁP VÉC-TƠ TRƯỢT DOCX

PHƯƠNG PHÁP VẫC-TƠ TRƯỢT-MỘT PHƯƠNG PHÁP HIỆU QUẢ GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐIỆN XOAY CHIỀU RLC KHễNG PHÂN NHÁNH. Nguyen Trung Chau_qb?? Túm tắt bỏo cỏo: Đa số học sinh thường dựng phương phỏp đại số cỏc bài toỏn điện cũn phương phỏp giản đồ vộc tơ thỡ học sinh rất ngại dựng. Điều đú là rất đỏng tiếc vỡ phương phỏp giản đồ vộc tơ dựng giải cỏc bài toỏn rất hay và ngắn gọn đặc biệt là cỏc bài toỏn liờn quan đến độ lệch pha. Cú nhiều bài toỏn khi giải bằng phương phỏp đại số rất dài dũng và phức tạp cũn khi giải bằng phương phỏp giản đồ vộc tơ thỡ tỏ ra rất hiệu quả. Khi giải bài toỏn điện bằng phương phỏp giản đồ vộc-tơ cú thể chia thành hai phương phỏp: phương phỏp vộc tơ buộc và phương phỏp vộc tơ trượt.
 • 5
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở DOANH NGHIỆP

Vật liệu là những đối tượng lao động được thể hiện dưới dạng vật hoỏ, chỉ tham gia một chu kỳ sản xuất kinh doanh nhất định và toàn bộ giỏ trị vật liệu được chuyển hết một lần vào chi phớ kinh doanh trong kỳ. Trong quỏ trỡnh tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dưới tỏc động vật liệu bị tiờu hao toàn bộ hoặc bị thay đổi hỡnh thỏi vật chất ban đầu để cấu thành thực thể của sản phẩm.
 • 29
PHƯƠNG PHÁP GIÃN ĐỒ VEC TƠ

PHƯƠNG PHÁP GIÃN ĐỒ VEC TƠ

GIẢN ĐỒ R-C-L Vớ dụ 4: Đặt điện ỏp xoay chiều tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R = 100 √ 3 Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần cú độ tự cảm L, đoạn MB chỉ cú tụ điện cú điện dung C = 0,05/ π (mF). Biết điện ỏp giữa hai đầu đoạn mạch MB và điện ỏp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha nhau π /3. Giỏ trị L bằng
 • 5
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG SEN

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG SEN

2.2.Kỳ tớnh giỏ thành. Kỳ tớnh giỏ thành là thời kỳ mà bộ phận kế toỏn giỏ thành cần phải tiến hành cụng việc tớnh giỏ thành cho cỏc đối tượng đó xỏc định. Giỏ thành sản phẩm khụng thể tớnh vào bất cứ thời điểm nào mà phải dựa vào khả năng xỏc định đỳng đắn về số lượng cũng như việc xỏc định lương chi phớ sản xuất cú liờn quan đến kết quả đú. Xuất phỏt từ đặc điểm này nờn kỳ tớnh giỏ thành khụng thể giống nhau cho cỏc ngành, nghề sản xuất khỏc nhau. Tựy theo chu kỳ sản xuất dài hay ngắn cũng như đặc điểm sản xuất sản phẩm mà xỏc định kỳ tớnh giỏ thành cho phự hợp (Cuối thỏng, cuối năm hoặc khi đó thực hiện hoàn thành đơn đặt hàng, hoàn thành hạng mục cụng trỡnh…)
 • 32
SANG KIEN KINH NGHIEM 2011

SANG KIEN KINH NGHIEM 2011

2. Thực trạng của vấn đề - Đối với chơng trình toán THPT phần giải phơng trình vô tỷ là một phần toán khó đòi hỏi học sinh phải t duy nhạy bén và có kỹ năng giải bài tập linh hoạt. Mà ở đây phần lớn các em thờng rất ngại làm những bài tập dạng này lý do là biến đổi nó phức tạp và việc tìm ra đợc phơng pháp giải tổng quát là không có, tùy vào dạng toán mà có các phơng pháp giải khác nhau.Cho nên khi đa ra các bài tập liên quan đến phơng trình dạng này phần lớn các em không làm đợc hoặc có làm đợc nhng đáp số lại sai.Do vậy để giúp các em giải quyết tốt phần bài tập này tôi nghĩ cần phải đa ra một hệ thống bài tập và các phơng pháp giải cơ bản trong phạm vi kiến thức toán các em đã đợc học. Do vậy tụi làm đề tài : '' Rốn luyện giải toỏn cho học sinh thụng qua bài toỏn giải phương trỡnh nhờ hệ phương trỡnh '' dành cho học sinh cuối cấp chuẩn bị cho thi tốt nghiệp, đại học, cao đẳng. Với sáng kiến này tôi hy vọng góp phần nhỏ bé và phơng pháp giải bài tập toán , giúp các em có đợc một số kỹ năng, kỹ xảo khi làm bài tập.
 • 21
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Hạch toỏn thống kờ  Là một mụn khoa học nghiờn cứu mặt lượng trong mối quan hệ mật thiết với mặt chất của cỏc hiện tượng kinh tế xó hội số lớn trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể nhằm rỳt ra bản chất và tớnh quy luật trong sự phỏt triển của cỏc hiện tượng đú.
 • 44
 THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT KHỚP NỐI RĂNG TRONG

THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT KHỚP NỐI RĂNG TRONG

Nhược điểm của phương phỏp này là khụng xột đến điều kiện gia cụng cụ thể nờn giỏ trị lượng dư thường lớn hơn yờu cầu _2.PHƯƠNG PHỎP TỚNH TOỎN PHÕN TỚCH :_ Theo phương phỏp này thỡ lượng[r]
 • 27
TIỂU LUẬN: CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP DOC

TIỂU LUẬN: CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP DOC

K ẾT LU ẬN Hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm cú ý nghĩa rất quan trọng trong cụng tỏc quản lý kinh tế núi chung, quản lý sản xuất và chi phớ sản xuất kinh doanh núi riờng. Thụng qua việc tập hợp chi phớ sản xuất, tớnh giỏ thành sản phẩm cỏc doanh nghiệp sẽ thấy rừ từng khoản chi phớ để từ đú lờn kế hoạch cung ứng, chi tiờu tạo điều kiện để sản xuất được tiến hành liờn tục, đồng bộ. Chất lượng cụng tỏc hạch toỏn núi chung và hạch toỏn chi phớ sản xuất, tớnh giỏ thành núi riờng cú ảnh hưởng trực tiếp đến việc xỏc định đỳng đắn hiệu quả của hạch toỏn kinh tế nội bộ, thụng qua đú cú biện phỏp tăng cường quản lý doanh nghiệp. Cụng tỏc kế toỏn hạch toỏn chi phớ sản xuất, tớnh giỏ thành sản phẩm mang nặng ý nghĩa của kế toỏn quản trị, bởi thụng qua đú nhà lónh đạo cú thể đỏnh giỏ về hiệu quả sản xuất kinh doanh kỳ vừa qua và định hướng cho kỳ sắp tới. Phần hành cụng tỏc này vừa cung cấp thụng tin cho bộ mỏy quản lý doanh nghiệp đồng thời lại đúng một vai trũ quan trọng và chi phối đến chất lượng của cỏc phần hành kế toỏn khỏc, cũng như chất lượng cụng tỏc quản lý kinh tế tài chớnh và tỡnh hỡnh thực hiện chế độ kinh tế.
 • 32
ỨNG DỤNG HÀM BESSEL GIẢI CÁC BÀI TOÁN TRUYỀN SÓNG VÀ TRUYỀN NHIỆT

ỨNG DỤNG HÀM BESSEL GIẢI CÁC BÀI TOÁN TRUYỀN SÓNG VÀ TRUYỀN NHIỆT

TRANG 1 LỜI NỂI ĐẦU Trong Vật lý-Toỏn sinh viờn mới làm quen với một số phương phỏp như: phương phỏp tỏch biến, phương phỏp đặt biến phụ…để giải cỏc bài toỏn truyền súng và truyền nhiệt [r]
 • 43
ĐỀ TÀI “CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG” PPSX

ĐỀ TÀI “CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG” PPSX

1 LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế quốc dõn, doanh nghiệp sản xuất là tế bào của nền kinh tế, lả đơn vị trực tiếp tiến hành cỏc hoạt đọng sản xuất tạo ra sản phẩm. cũng như bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào khỏc, doanh nghiệp xõy dựng trong quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh của mỡnh đều phải tớnh toỏn cỏc chi phớ bỏ ra và thu về. Đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường hiện nay, muốn tồn tại và phỏt triển doanh nghiệp phải cú biện phỏp quản lý vật liệu một cỏch hợp lý . Phải tổ chức cụng tỏc nguyờn vật liệu từ quỏ trỡnh thu mua vận chuyển liờn quan đến khõu dự trữ vật tư cho việc thi cụng cụng trỡnh. Phải tổ chức tụt cụngtỏc quản lý thỳc đẩy kịp thời việc cung cấp nguyờn vật liệu cho việc thi cụng xõy dựng , phải kiểm tra giỏm sỏt việc chấp hành việc dự trữ tiờu hao nguyờn vật liệu tại cụng ty để từ đú gúp phần giảm những chi phớ khụng cần thiết trong xõy dựng tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Muốn đạt được điều dú doanh nghiệp phải cú một lượng vốn lưu động và sử dụng nú một cỏch hợp lý, để thỏy được điều đú thi mỗi doanh nghiệp phải sử dụng nguờn vật liệu một cỏch hợp lý và quản lý chỳng một cỏch chặt chẽ từ khõu thu mua đến khõu sử dụng vừa đỏp ứng đủ nhu cầu sản xuất vừa tiết kiệm chổng mọi hiện tượng sõm phạm tài sản của nhà nước và tài sản của đơn vị
 • 56
BÀI GIẢNG TOÁN TIN 3 DOC

BÀI GIẢNG TOÁN TIN 3 DOC

Đị nh ngh ĩ a 3. Siờu ph ẳ ng là t ậ p h ợ p t ấ t c ả đ i ể m x ∈ R n sao cho p T x = α , v ớ i p ∈ R n \ {0} và α ∈ R cho tr ướ c (p đượ c g ọ i là vộc t ơ phỏp tuy ế n c ủ a siờu ph ẳ ng). Siờu ph ẳ ng H = {x: p T x = α } chia khụng gian ra làm hai n ử a khụng gian ( đ úng): H + ={x: p T x ≥ α } và H – ={x: p T x ≤ α }.
 • 11
ẢNH HƯỞNG CỦA VỊ TRÍ CỐI QUAY CỬA VAN CUNG ĐẾN SỰ LÀM VIỆC THỰC TẾ CỦA CỬA VAN

ẢNH HƯỞNG CỦA VỊ TRÍ CỐI QUAY CỬA VAN CUNG ĐẾN SỰ LÀM VIỆC THỰC TẾ CỦA CỬA VAN

Cỏc yờu cầu cơ bản khi thiết kế cửa van là cấu tạo đơn giản, lắp rỏp, sửa chữa dễ dàng; đúng mở nhẹ và nhanh; đủ khả năng chịu lực, làm việc an toàn và bền; đảm bảo mỹ quan; tiết kiệm vật liệu, giỏ thành hợp lý. Trong quỏ trỡnh sử dụng, cửa van phải đảm bảo khống chế được mọi lưu lượng khỏc nhau theo yờu cầu khai thỏc. Chỗ tiếp xỳc giữa cửa van với trụ, ngưỡng đỏy, tường ngực phải cú thiết bị chắn nước tốt để chống rũ rỉ. Trường hợp phớa thượng lưu cú nhiều bựn cỏt hay vật nổi thỡ cửa van phải cú khả năng thỏo bựn cỏt hay vật nổi dễ dàng.
 • 121
MỘT SỐ Í KIẾN NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

MỘT SỐ Í KIẾN NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

4. Về việc đỏnh giỏ sản phẩm dở dang cuối kỳ Cụng ty tớnh giỏ trị khối lượng xõy lắp dở dang cuối kỳ bằng cỏch lấy khối lượng xõy lắp dở dang thực tế của từng phần việc nhõn với đơn giỏ dự toỏn của từng phần việc tương ứng.Như vậy cụng ty đó coi giỏ trị dự toỏn khối lượng xõy lắp dở dang cuối kỳ như là chi phớ thực tế của khối lượng xõy lắp dở dang cuối kỳ. Phương phỏp tớnh giỏ trị sản phẩm dở dang cuối kỳ mà cụng ty ỏp dụng như trờn là chưa thật chớnh xỏc. Khi đú giỏ thành sản phẩm sẽ khụng phự hợp với chi phớ thực tế đó bỏ ra dẫn đến việc phản ỏnh sai lệch tỡnh hỡnh và kết quả thực hiện kế hoạch giỏ thành của doanh nghiệp cũng như việc xỏc định kết quả kinh doanh, ngoài ra cũng làm ảnh hưởng đến tớnh chớnh xỏc của thụng tin cung cấp cho nhà quản trị ra quyết định. Chớnh vỡ vậy để bảo đảm việc tớnh đỳng tớnh đủ giỏ thành sản phẩm theo em cụng ty nờn thay đổi phương phỏp đỏnh giỏ sản phẩm dở dang theo giỏ trị dự toỏn như sau:
 • 21
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ Í NGHĨA CỦA CỄNG TÁC BÁN HÀNG

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ Í NGHĨA CỦA CỄNG TÁC BÁN HÀNG

1.4.1.4. kế toỏn bỏn hàng theo phương thức trả chậm, trả gúp Bỏn hàng theo trả chậm, trả gúp là phương thức bỏn hàng thu tiền nhiều lần, người mua thanh túan lần đầu ngay tại thời điểm mua. Số tiền cũn lại, người mua chấp nhận trả dần ở cỏc kỳ tiếp theo và phải chịu mặt tỷ lệ lói xuất nhất định. Xột về bản chất, hàng bỏn trả chậm trả gúp vẫn được quyền sở hữu của đơn vị bỏn, nhưng quyền kiểm soỏt tỏi sản và lợi ớch kinh tế sẽ thu được của tài sản đó được chuyển giao cho người mua. Vỡ vậy, doanh nghiệp thu nhận doanh thu bỏn hàng theo giỏ bỏn trả ngay và ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chớnh phần lói trả chậm tớnh trờn khoản phải trả nhưng trả chậm, phự hợp với thời điểm ghi nhận doanh thu được xỏc nhận.
 • 50
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG SEN

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG SEN

Trờn cơ sở chi phớ sản xuất đó được tập hợp theo cỏc đối tượng tập hợp chi phớ sản xuất kế toỏn phải vận dụng phương phỏp tớnh giỏ thành hợp lý, phự hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kin[r]
 • 31
BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

- Đối với doanh nghiệp tớnh thuế GTGT phải nộp theo phương phỏp trực tiếp, ghi: Nợ TK 111, 112, 131 Tổng giỏ thanh toỏn Cú TK 5117 - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư • Trường hợp[r]
 • 29
MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Tuỳ theo đặc điểm hoạt động của từng DN, vào yờu cầu quản lý và trỡnh độ nghiệp vụ quản lý của từng cỏn bộ kế toỏn, cú thể sử dụng một trong cỏc phương phỏp sau: - Phương phỏp nhập trước[r]
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ