0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Phương thức vận chuyển theo hợp đồng

Phân tích các đặc điểm pháp lý của hợp đồng vận chuyển

Phân tích các đặc điểm pháp lý của hợp đồng vận chuyển

Phân tích các đặc điểm pháp lý của hợp đồng vận chuyển?Phân tích các đặc điểm pháp lý của hợp đồng vận chuyển?Phân tích các đặc điểm pháp lý của hợp đồng vận chuyển?Phân tích các đặc điểm pháp lý của hợp đồng vận chuyển?Phân tích các đặc điểm pháp lý của hợp đồng vận chuyển?
 • 1
hợp đồng thương mại và phương thức kinh doanh

hợp đồng thương mại và phương thức kinh doanh

Hợp đồng thương mại là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ thương mại quốc tế. Hợp đồng thương mại có rất nhiều loại, chẳng hạn như hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, hợp đồng cung ứng dịch vụ, hợp đồng chuyển giao công nghệ… Sau đây là nội dung Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, một trong những loại Hợp đồng thương mại quốc tế thường gặp có liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • 7
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC

Đây là phương thức gia công mà người nhận gia công được quyền chủ động trong việc tìm các nhà cung cấp nguyên phụ liệu cho mình. o Hợp đồng khoán gọn Trong phương thức này, người ta xác định một giá định mức cho mỗi sản phẩm, bao gồm chi phí định mức và thù lao định mức. Dù chi phí thực tế của bên nhận gia công là bao nhiêu đi nữa, hai bên vẫn thanh toán với nhau theo giá định mức đó.
 • 22
BÀI: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT

BÀI: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT

Tiết 11. VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT  Cú 3 loại mụi trường: + Ưu trương: C chất tan ngoài tế bào > C chất tan trong tế bào + Nhược trương: C chất tan ngoài tế bào < C chất tan trong tế bào
 • 20
VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SC

VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SC

Tiết 11. VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT  Cú 3 loại mụi trường: + Ưu trương: C chất tan ngoài tế bào > C chất tan trong tế bào + Nhược trương: C chất tan ngoài tế bào < C chất tan trong tế bào
 • 20
K16GCQ098 NGO VAN QUYET BÀI TAP HOC KY KY NANG DAM PHAN SOAN THAO HOP DONG

K16GCQ098 NGO VAN QUYET BÀI TAP HOC KY KY NANG DAM PHAN SOAN THAO HOP DONG

Nhận diện các rủi ro trong soạn thảo, đàm phán và thực hiện hợp đồng vận chuyển hàng hóa và cách phòng tránh Vận chuyển hàng hóa (hay còn gọi là vận chuyển tài sản) là loại dịch vụ trong đó các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ này tiến hành các công việc cần thiết để chuyển hàng hóa từ địa điểm này sang địa điểm khác theo thỏa thuận với những tổ chức, cá nhân có nhu cầu để hưởng thù lao dịch vụ.Hoạt động vận chuyển hàng hóa được thực hiện trên cơ sở hợp đồng thỏa thuận giữa các bên, trong đó một bên (bên vận chuyển) có nghĩa vụ vận chuyển hàng hóa tới địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao hàng hóa đó cho người có quyền nhận; còn bên kia (bên thuê vận chuyển) có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển và các khoản phụ phí khác cho bên vận chuyển.Theo Điều 530, Bộ luật Dân sự 2015, Hợp đồng vận chuyển tài sản (hàng hóa) là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thoả thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển.
 • 6
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

Trong các điều kiện giao hàng, ngoài phần giá hàng, tuỳ theo từng điều kiện cụ thể mà có thêm cớc phí vận chuyển và phí bảo hiểm. Có những điều kiện giao hàng mà ngời bán không có trách thuê tàu vận chuyển và mua bảo hiểm cho hàng hoá. Nh vậy, tuy bán đợc hàng nhng dịch vụ vận chuyển và bảo hiểm sẽ do ngời mua đảm nhận (điều kiện FOB). Có trờng hợp giao hàng theo điều kiện mà ngoài việc xuất khẩu đợc hàng hoá, ngời bán còn có trách nhiệm thuê tàu vận chuyển và mua bảo hiểm cho hàng hoá (điều kiện CIF). Thực tế, các tập đoàn kinh tế hoạt động trên nhiều lĩnh vực sản xuất, vận chuyển, bảo hiểm ... khi giao hàng theo điều kiện nhóm C và D, bên cạnh việc bán hàng còn giành cho họ dịch vụ vận chuyển và bảo hiểm cho số hàng đó. Vì vậy, nếu nhập khẩu hàng theo điều kiện FOB, hay điều kiện CFR thì sẽ giữ đợc dịch vụ vận chuyển và bảo hiểm, hay chỉ dịch vụ bảo hiểm. Nếu trong hoạt động nhập khẩu, bán hàng theo gía CIF, ngời bán cũng giữ đợc dịch vụ vận chuyển và bảo hiểm. Nh vậy sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành vận tải đờng biển và ngành bảo hiểm của quốc gia đó.
 • 24
chương 3 các phương thức thanh toán (1)

chương 3 các phương thức thanh toán (1)

Chương 3:Các phương thức thanh toán quốc tế thông dụng 3.1. Giới thiệu bộ chứng từ thanh toán Bao gồm _Chứng từ hàng hóa +Hóa đơn thương mại +Chứng từ hàng hóa +Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật +Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật +Giấy chứng nhận hun trùng +Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm +Giấy chứng nhận nguồn gốc hàng hóa +Giấy chứng nhận chất lượng +Giấy chứng nhận số lượng _Chứng từ vận tải +Vận đơn đường biển +Vận đơn vận chuyển đa phương thức +Vận đơn đường hàng không +Vận đơn theo hợp đồng thuê tàu _Chứng từ bảo hiểm 3.2. Phương thức chuyển tiền 3.3. Phương thức giao chứng từ chuyển tiền ngay(CAD) 3.4. Phương thức ghi sổ(Open Account) 3.5. Phương thức nhờ thu(Collection) 3.6. Phương thức tín dụng chứng từ(Documantary Credit)
 • 18
Hợp đồng vận chuyển hành khách thuộc loại hợp đồng mẫu

Hợp đồng vận chuyển hành khách thuộc loại hợp đồng mẫu

Hợp đồng vận chuyển hành khách thuộc loại hợp đồng mẫu?(Sai. Vì hợp đồng mẫu có hình thức bằng van bản còn hợp đồng vận chuyển có hình thức lời nói).Hợp đồng vận chuyển hành khách thuộc loại hợp đồng mẫu?(Sai. Vì hợp đồng mẫu có hình thức bằng van bản còn hợp đồng vận chuyển có hình thức lời nói).
 • 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI DOANH NGHIỆP

Giảm giá bán:là số tiền giảm trừ cho khách hàng ngoài hóa đơn hay hợp đồng cung cấp dịch vụ do các nguyên nhân đặc biệt như:hàng kém phẩm chất,không đúng quy cách,giao hàng không đúng thời gian,địa điểm trong hợp đồng. Hàng bán trả lại:Là số hàng đã được coi là tiêu thụ(đã chuyển giao quyền sở hữu,đã thu tiền hay được người mua chấp nhận)nhưng bị người mua từ chối trả lại cho người bán không tôn trọng hợp đồng kinh tế đã ký kết như không phù hợp yêu cầu,tiêu chuẩn,quy cách kỹ thuật,hàng kém phẩm chất,không đúng chủng loại…
 • 32
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 MÔN SINH LỚP 10 CHỌN LỌC | LỚP 10, SINH HỌC - ÔN LUYỆN

ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 MÔN SINH LỚP 10 CHỌN LỌC | LỚP 10, SINH HỌC - ÔN LUYỆN

Khái niệm: là phương thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất từ nơi có nồng độ cao dến nơi có nồng độ thấp mà không cần tiêu tốn năng lượng.. 2.Các kiểu vận chuyển thụ động qua màng:[r]
 • 7
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XĐKQ TT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XĐKQ TT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH

2.3.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán. Khi có các nghiệp vụ xuất kho bán trực tiếp hoặc gửi bán qua đại lý thủ kho căn cứ vào hóa đơn bán hàng hoặc phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để vào thẻ kho. Kế toán vào sổ chi tiết cho từng loại hàng hóa và đến cuối quý tính ra giá đơn vị bình quân của từng mặt hàng theo công thức
 • 42
BÌNH LUẬN BẢN ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN

BÌNH LUẬN BẢN ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN

Trường hợp chủ đầu tư dự án phát triển khu nhà ở, dự án khu đô thị mới chủ đầu tư cấp I có nhu cầu huy động vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đối với phần diện tích xây dựng nhà ở [r]
 • 15
MẪU HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA TIẾNG VIỆT

MẪU HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA TIẾNG VIỆT

Cung cấp đầy đủ chứng từ do bên B yêu cầu khi làm giấy phép nhập khẩu. - Giữ hàng và phản hồi thông tin khi hàng hóa bị mất, hư hỏng do quá trình vận chuyển gây ra. - Mua bảo hiểm hàng hóa cho hàng hóa. 2.2 Trách nhiệm bên B:
 • 4
Bài tập lớn môn luật vận tải biển

Bài tập lớn môn luật vận tải biển

Mục 2: Hợp đồng vận chuyển hàng hoá theo chứng từ vận chuyển, bao gồm từ điều 74 đến điều 97, quy định về thời điểm phát sinh và chấm dứt trách nhiệm của người vận chuyển, nghĩa vụ của n[r]
 • 22
CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN PPT

CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN PPT

Ưu điểm: - Chiếm chỗ ít: với cùng năng suất thì diện tích tiết diện ngang của vít tải nhỏ hơn nhiều so với các máy vận chuyển khác. - Số lượng ổ bi và các thiết bị chịu mài mòn không nhiều nên dễ vận hành thao tác. - Bộ phận công tác nằm trong màng kín nên có thế nối màng vào vị trí nào đó của hệ thống thông gió.
 • 9
BÀI 11. VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT

BÀI 11. VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT

TRANG 1 TRANG 2 CÁC PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN QUA MÀNG CÁC PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN QUA MÀNG Vận chuyển thụ động Vận chuyển thụ động Vận chuyển chủ động Vận chuyển chủ động Nhập bào Xuất bào [r]
 • 13
TẢI GIẢI BÀI TẬP TRANG 50 SGK SINH HỌC LỚP 10: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT - GIẢI BÀI TẬP MÔN SINH HỌC LỚP 10

TẢI GIẢI BÀI TẬP TRANG 50 SGK SINH HỌC LỚP 10: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT - GIẢI BÀI TẬP MÔN SINH HỌC LỚP 10

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI 2: Phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động: VẬN CHUYỂN THỤ ĐỘNG VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG - Là phương thức vận chuyển các chất qua màn từ nơi có nồng [r]
 • 3
Liệt kê các phương thức mua hàng . Sơ đồ các bước công việc và chức năng kiểm soát liên quan đến từng phương thức . Xây dựng các thủ tục kiểm soát nội bộ đối với từng chức năng để thực hiện tốt mục tiêu mua hàng và ghi chép sổ sách

Liệt kê các phương thức mua hàng . Sơ đồ các bước công việc và chức năng kiểm soát liên quan đến từng phương thức . Xây dựng các thủ tục kiểm soát nội bộ đối với từng chức năng để thực hiện tốt mục tiêu mua hàng và ghi chép sổ sách

Mua hàng theo phương thức trực tiếp: Căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã kí kết, doanh nghiệp cử cán bộ nghiệp vụ mang giấy uỷ nhiệm nhận hàng đến đơn vị bán để nhận hàng theo quy định trong hợp đồng hay để mua hàng trực tiếp tại cơ sở sản xuất, tại thị trường và chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hoá về doanh nghiệp.Mua hàng theo phương thức chuyển hàng: Bên bán căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã kí kết hoặc đơn đặt hàng, chuyển hàng tới cho bên mua, giao hàng tại kho của bên mua hay tại địa điểm do bên mua quy định trước
 • 19
HỢP ĐỒNG vận tải HÀNG hóa BẰNG ĐƯỜNG THỦY

HỢP ĐỒNG vận tải HÀNG hóa BẰNG ĐƯỜNG THỦY

Mẫu hợp đồng vận tải hàng hóa và phân tích hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Được trình bày trên slide, có kèm hình sinh động dễ hiểu.Hợp đồng vận chuyển hàng hóa (tài sản) là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển.
 • 29
HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN PPT

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN PPT

Tình huống 1 Ông Hoàng Văn Hộc mua một bộ bàn ghế chạm khảm trai rất đắt tiền. Ông thuê hãng vận chuyển nhẹ nội thành mang tên Mi Ti rất quen thuộc với ông chuyển về 144 Đường Xuân Thủy. Mi Ti giao cho ông một giấy
 • 21
Tài sản được quy định tại điều 163 đều có thể là đối tượng được vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển tài sản

Tài sản được quy định tại điều 163 đều có thể là đối tượng được vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển tài sản

Tài sản được quy định tại Điều 163 đều có thể là đối tượng được vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển tài sản. (Đúng vì phù hợp với quy định của pháp luật)Tài sản được quy định tại Điều 163 đều có thể là đối tượng được vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển tài sản. (Đúng vì phù hợp với quy định của pháp luật)Tài sản được quy định tại Điều 163 đều có thể là đối tượng được vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển tài sản. (Đúng vì phù hợp với quy định của pháp luật)
 • 1
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TMĐT BÁN THỜI TRANG TRỰC TUYẾN THEO MÔ HÌNH B2C

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TMĐT BÁN THỜI TRANG TRỰC TUYẾN THEO MÔ HÌNH B2C

Bán một tới một: thường thông qua các hợp đồng dài hạn Bên mua thỏa thuận với bên bán các điều kiện về giá cả, số lượng, phương thức thanh toán, vận chuyển và chất lượng - LOẠI HÌNH GIAO[r]
 • 24
Trong hợp đồng vận chuyển hành khách hoặc tài sản không có điều khoản về tiền cước mà bên thuê vận chuyển phải trả thì bên thuê vận chuyển không phải trả tiền cước

Trong hợp đồng vận chuyển hành khách hoặc tài sản không có điều khoản về tiền cước mà bên thuê vận chuyển phải trả thì bên thuê vận chuyển không phải trả tiền cước

Trong hợp đồng vận chuyển hành khách hoặc tài sản không có điều khoản về tiền cước mà bên thuê vận chuyển phải trả thì bên thuê vận chuyển không phải trả tiền cước(SAI tiền cước là điều khoản cơ bản) Trong hợp đồng vận chuyển hành khách hoặc tài sản không có điều khoản về tiền cước mà bên thuê vận chuyển phải trả thì bên thuê vận chuyển không phải trả tiền cước(SAI tiền cước là điều khoản cơ bản)
 • 1
Xe vận chuyển hành khách không được thực hiện các hợp đồng vận chuyển tài sản trong trường hợp đang thực hiện hợp đồng vận chuyển hành khách

Xe vận chuyển hành khách không được thực hiện các hợp đồng vận chuyển tài sản trong trường hợp đang thực hiện hợp đồng vận chuyển hành khách

Xe vận chuyển hành khách không được thực hiện các hợp đồng vận chuyển tài sản trong trường hợp đang thực hiện hợp đồng vận chuyển hành khách;(SAI nếu nhà xe quy định có thể vận chuyển cả hành khách và tài sản, vì đối tượng của hợp đồng vận chuyển là công việc phải thực hiện)
 • 1
THỰC TẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN THU MUA VÀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ

THỰC TẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN THU MUA VÀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ

Căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký kết, doanh nghiệp cử cán bộ nghiệp vụ mang giấy ủy nhiệm nhận hàng đến Công ty gang thép Thái Nguyên nhận hàng theo quy định trong hợp đồng hay để mua hàng trực tiếp tại nhà máy của Công ty gang thép Thái Nguyên và chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hoá về doanh nghiệp.
 • 39
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC: PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUỐC TẾ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC: PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUỐC TẾ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm làm rõ những vấn đề lý luận về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển, pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển cũng như đánh giá được thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, nhằm đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển ở Việt Nam.
 • 41
GIAY GHI NO PPT

GIAY GHI NO PPT

2. Phương thức vay (có thể chọn các phương thức sau): - Cho vay bằng tiền mặt Điều 3: Hiệu lực của hợp đồng Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm … Hợp đồng này được lập thành … bản. Mỗi bên giữ … bản.
 • 1
Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Công ty liên doanh hóa chất Mosfly Việt Nam (MOSFLY)

Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Công ty liên doanh hóa chất Mosfly Việt Nam (MOSFLY)

- Phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận (tới các đại lý và các tỉnh phía bắc) Căn cứ vào hợp đồng đã ký đến ngày giao hàng chi nhánh sẽ xuất kho để chuyển hàng cho bên mua bằng phương tiện của mình hoặc đi thuê ngoài đến đỉa điểm đã ghi trong hợp đồng, chi phí vận chuyển này do bên nào tùy thuộc vào sự thỏa thuận của hai bên và được ghi trong hợp đồng kinh tế. Hàng gửi bán vẫn thuộc quyền sở hữu của chi nhánh, khi người mua thông báo đã nhận hàng và chấp nhận thanh toán thì số hàng đó được coi là tiêu thụ và chi nhánh hạch toán vào doanh thu. Theo phương thức này đơn vị mua được chiết khấu từ 1 đến 4% trong hóa đơn hoặc ngoài hóa đơn tùy theo yêu cầu của khác hàng. Khi chi nhánh giao hàng , chi nhánh sủ dụng : phiếu xuất kho + vận chuyển.
 • 45
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 MÔN SINH LỚP 10 NĂM 2020 - 2021 THCS ĐINH TIÊN HOÀNG | LỚP 10, SINH HỌC - ÔN LUYỆN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 MÔN SINH LỚP 10 NĂM 2020 - 2021 THCS ĐINH TIÊN HOÀNG | LỚP 10, SINH HỌC - ÔN LUYỆN

-Vận chuyển thụ động là phương thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất từ nơi có nồng độ cao sang nơi có nồng độ thấp , không tiêu tốn năng lượng. -Vận chuyển chủ động là phương thứ[r]
 • 3
DOWNLOAD THANH LÝ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN

DOWNLOAD THANH LÝ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN

Sau khi trao đổi hai bên thống nhất tiến hành thanh lý và quyết toán hợp đồng vận chuyển hành khách ký ngày...tháng...năm... Điều 1: Nội dung thực hiện:[r]
 • 1
MẪU HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

MẪU HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B a Nghĩa vụ của bên B: - Bảo đảm vận chuyển hàng hóa đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn; - Trả tài sản cho người có quyền nhận; - Chịu ch[r]
 • 8
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA

Bên mua cam kết thanh toán cho Bên bán giá trị hợp đồng nêu tại Điều 5 của Hợp đồng này theo phương thức được quy định trong điều kiện cụ thể của Hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa[r]
 • 4
TẢI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10 BÀI 11: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT - TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10 CÓ ĐÁP ÁN

TẢI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10 BÀI 11: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT - TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10 CÓ ĐÁP ÁN

Sự vận chuyển các chất qua màng tế bào chủ yếu nhờ phương thức vận chuyển thụ độngA. Câu 25: D.[r]
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ