0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Khỏi niệm bỏn hàng

LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Doanh thu phát sinh từ giao dịch được xác định bởi thoả thuận giữa doanh nghiệp với bên mua hoặc bên sử dụng tài sản. Nó được xác định bằng giá trị hợp lý của các khoản thu đó được hoặc sẽ thu được sau khi trừ(-) các khoản triết khấu thương maị, chiết khấu thanh toỏn, giảm giỏ hàng bỏn và giỏ trị hàng bỏn bị trả lại. Đối với các khản tiền hoặc tương đương tiền không được nhận ngay thỡ doanh thu được xác định bằng cách quy đổi giá trị danh nghĩa của các khoản sẽ thu được trong tương lai về giá trị thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu theo tỷ lệ lói suất hiện hành. Giỏ trị thực tế tại thời điêm ghi nhận doanh thu có thể nhỏ hơn giá trị danh nghĩa sẽ thu được trong tương lai.
 • 25
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ Í NGHĨA CỦA CỄNG TÁC BÁN HÀNG

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ Í NGHĨA CỦA CỄNG TÁC BÁN HÀNG

Cụng tỏc bỏn hàng cú ý nghĩa hết sức to lớn. Nú là giai đoạn tỏi sản xuất. Doanh nghiệp khi thực hiện tốt cụng tỏc bỏn hàng sẽ tạo điều kiện thu hồi vốn, bự đắp chi phớ, thực hiện nghĩa vụ với Ngõn sỏch Nhà nước thụng qua việc nộp thuế, đầu tư phỏt triển tiếp, nõng cao đời sống của ngừơi lao động.
 • 50
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  KẾ TOÁN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM THIÊN LONG POT

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM THIÊN LONG POT

2.1.2: Chức năng, nhiệm vụ của cụng ty: a. Chức năng: Công ty là một doanh nghiệp hạch toán độc lập, tự chủ về mặt tài chính và vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Cùng với sự nỗ trợ đắc lực của phòng kế toán, bộ phận quản lý đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty. Theo nguyên tắc " Kinh doanh là đáp ứng đủ và đúng với nhu cầu của người tiêu dùng, luôn luôn lấy chữ tín làm đầu. Khách hàng là trung tâm và luôn phải tạo điều kiện thuận lưọi nhất để thoả mãn nhu cầu của họ. Khách hàng luôn được coi trọng" . Công ty không ngừng mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình, tăng sự cạnh tranh trên thị trường.
 • 62
TRỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI KẾT QUẢ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIM TÍN

TRỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI KẾT QUẢ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIM TÍN

2.1. Những đặc điểm của cụng tỏc xỏc định kết quả tài chớnh tại cụng ty: Thương mại, dịch vụ là một ngành kinh doanh tổng hợp,phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, giải trớ kết hợp cỏc hoạt động nghiờn cứu, đầu tư, buụn bỏn .Do đú kết quả tài chớnh của cụng ty phụ thuộc rất nhiều vào cỏc yộu tố khỏch quan và mang tớnh đăc thự riờng.
 • 33
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM THIÊN LONG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM THIÊN LONG

3.3.1: Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toỏn bỏn hàng trong điều kiện hiện nay: Việc chuyển đổi cơ chế kinh tờ từ cơ chế tập trung quan liờu bao cấp sang cơ chế thị trường là một xu hướng tất yếu khỏch quan. Trong sự chuyển hoỏ này, ngành thương mại sẽ phải phỏt triển mạnh để mở rộng quan hệ buụn bỏn phục vụ tốt nhu cầu của nhõn dõn, gúp phần thỳc đẩy sản xuất phỏt triển, từ đú thực hiện tốt vai trũ thương mại là cầu nối giữa sản xuất và tiờu dựng. Để đạt được điều đú thỡ cần thiết phải sử dụng đụồngthời cỏc cụng cụ quản lý khỏc nhau mà trong đú kế toỏn là một cụng cụ hữu hiệu. Vai trũ quan trọng của kế toỏn trong cụng tỏc quản lý xuất phỏt từ thực tế khỏch quan của hoạt động quản lý và chức năng kế toỏn.Thụng qua việc đo lường, tớnh toỏn ghi chộp, phõn loại tổng hợp cỏc nghiệp vụ kinh tế tài chớnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bằng hệ thống cỏc phương phỏp khoa học của kế toỏn như: Chứng từ kế toỏn, tài khoản, tớnh giỏ và tổng hợp cõn đối kế toỏn. Cú thể biết được thụng tin một cỏch đầy đủ, kịp thời, chớnh xỏc về tỡnh hỡnh tài sản của doanh nghiệp và sự vận động của chỳng trong quỏ trỡnh hoạt động sản xuất kinh doanh và sự vận động của chỳng trong quỏ trỡnh hoạt động sản xuất kinh doanh dựa vào những thụng tin mà kế toỏn cung cấp. Cỏc đối tượng quan tõm sẽ cú thể đưa ra được những quyết định thớch hợp trong từng thời kỳ.
 • 55
MỞ RỘNG PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ ATM TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

MỞ RỘNG PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ ATM TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

1.1.1 KHỎI NIỆM THẺ NGÕN HÀNG: Cùng với sự phát triển liên tục của công nghệ thông tin, các phương tiện và dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong đó có các sản phẩm và dịch vụ thẻ [r]
 • 44
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH

TRANG 6 Trang 6 TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN GIỮA NGƯỜI LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRANG 7 KHỎI NIỆM KINH DOANH, THƯƠNG MẠI KHỎI NIỆM KD-TM  KHỎI NIỆM KD THE[r]
 • 77
GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Chương 1: Tổng quan hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp (*************) vừa và nhỏ của cỏc Ngõn hàng thương mại……….31.1. Khỏi niệm, đặc điểm của doanh nghiệp (*************) vừa và nhỏ………
 • 81
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN

*Hàng bỏn bị trả lại: Là số sản phẩm, hàng hoỏ doanh nghiệp đó xỏc định tiờu thụ, nhưng bị khỏch hàng trả lại do vi phạm cỏc điều khoản đó cam kết trong hợp đồng kinh tế. Như hàng kộm phẩm chất, sai quy cỏch, chủng loại. Hàng bỏn bị trả lại phải cú văn bản đề nghị của người mua ghi rừ lý do trả lại hàng , số lượng hàng bị trả lại, giỏ trị hàng bị trả lại, đớnh kốm hoỏ đơn(nếu trả lại toàn bộ) hoặc bản sao hoỏ đơn(nếu trả lại một phần).
 • 39
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH TM SX DV VŨ QUỲNH

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH TM SX DV VŨ QUỲNH

TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI ĐIỂM BỎN HÀNG:_ Hai yếu tố cơ bản giỳp doanh nghiệp đưa ra quyết định chọn lựa điểm bỏn hàng và phõn phối lực lượng bỏn hàng đến cỏc địa phận bỏn hàng là: + Nhu cầu về [r]
 • 49
LUẬN VĂN: PHƯƠNG TRÌ NH, ĐƯỜNG LỐI CHUNG ĐỂ GIẢI MỘT PHƯƠNG TRÌNH POT

LUẬN VĂN: PHƯƠNG TRÌ NH, ĐƯỜNG LỐI CHUNG ĐỂ GIẢI MỘT PHƯƠNG TRÌNH POT

Số húa bởi Trung tõm Học liệu – Đại học Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn 2 LỜI NÓI ĐẦU “Phƣơng trỡnh” là một vần đề quan trọng trong chƣơng trỡnh toỏn phổ thụng, xung quanh khỏi niệm “ Phƣơng trỡnh” cú rất nhiều vấn đề đỏng quan tõm. Đƣơng nhiờn, vấn đề đƣợc quan tõm nhất võ̃n là cỏc kỹ thuọ̃t giải phương trình . Tuy nhiờn, vỡ quỏ quan tõm tới kĩ thật giải phƣơng trỡnh nờn chỳng ta (SGK và
 • 46
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM (MINH CHỨNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM (MINH CHỨNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI LUẬN VĂNHệ thống NHTM (*************) Việt Nam hiện nay, đặc biệt là hệ thống NHTM (*************) Nhà nước vẫn cũn xa lạ với khỏi niệm dịch vụ khỏch hàng, coi cung ứng
 • 85
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI TRUNG TÂM BÁN LẺ VIETTEL THUỘC CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI TRUNG TÂM BÁN LẺ VIETTEL THUỘC CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL

Nhà sản xuất Trung gian Người tiờu dựng TRANG 5 * HỠNH THỨC BỎN BUỤN Bỏn buụn hàng húa bao gồm tất cả cỏc hoạt động nhằm bỏn cỏc hàng húa và dịch vụ cho những người mua về để bỏn lại hoặ[r]
 • 58
KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNO

KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNO

Phương phỏp thực hiện : - Chớnh sỏch cổ tức ( nờn phõn phối ra sao ) .Trờn thực tế ,đõy là một quyết định khú khăn bởi tỷ lệ chi trả cổ tức và lợi nhuận giữ lại cú tương quan ngược chiều nhau .( nếu chi trả cổ tức nhiều thỡ lợi nhuận giữ lại thấp và ngược lại ) . Gỉa sử ngõn hàng quyết định dựng phần lợi nhuận giữ lại để chi trả cổ tức ,điều này sẽ làm cho phần lợi nhuận giữ lại bổ sung vào vốn tự cú thấp .Hậu quả là nú làm ảnh hưởng đến việc mở rụng hoạt động kinh doanh của NH .Khụng phỏt triển mạnh được hoạt động kinh doanh tất yếu sẽ ảnh hưởng tới uy tớn của ngõn hàng . như vậy chớnh sỏch cổ tức khụng hợp lý sẽ dẫn đến giảm uy tớn của ngõn hàng – một nhõn tố vụ hỡnh ảnh hưởng rất mạnh đến hoạt động của NH trong hiện tại và trong tương lai , vậy NH phải giải quyết như thế nào ?
 • 37
TẠO NGUỒN VÀ MUA HÀNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT-DỊCH VỤ &XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI (HAPRO) – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

TẠO NGUỒN VÀ MUA HÀNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT-DỊCH VỤ &XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI (HAPRO) – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

CHƯƠNG I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG TẠO NGUỒN VÀ MUA HÀNG NễNG SẢN XUẤT KHẨU 31.1 Hoạt động tạo nguồn và mua hàng xuất khẩu 31.1.1 Nguồn hàng cho xuất khẩu 31.1.1.1 Khỏi niệm nguồn hàng cho
 • 87
PHƯƠNG TRÌNH, ĐỪNG LỐI CHUNG ĐỂ GIẢI MỘT PHƯƠNG TRÌNH

PHƯƠNG TRÌNH, ĐỪNG LỐI CHUNG ĐỂ GIẢI MỘT PHƯƠNG TRÌNH

Định nghĩa phƣơng trỡnh bằng khỏi niệm hàm số rất dễ dẫn đến khỏi niệm TRANG 8 _Số húa bởi Trung tõm Học liệu – Đại học Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn _6 Khi đƣa ra một khỏi niệm [r]
 • 46
PHƯƠNG TRÌNH, ĐƯỜNG LỐI CHUNG ĐỂ GIẢI MỘT PHƯƠNG TRÌNH 2

PHƯƠNG TRÌNH, ĐƯỜNG LỐI CHUNG ĐỂ GIẢI MỘT PHƯƠNG TRÌNH 2

Định nghĩa phƣơng trỡnh bằng khỏi niệm hàm số rất dễ dẫn đến khỏi niệm TRANG 8 _Số húa bởi Trung tõm Học liệu – Đại học Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn _6 Khi đƣa ra một khỏi niệm [r]
 • 46
PHƯƠNG TRÌNH, ĐỪNG LỐI CHUNG ĐỂ GIẢI MỘT PHƯƠNG TRÌNH

PHƯƠNG TRÌNH, ĐỪNG LỐI CHUNG ĐỂ GIẢI MỘT PHƯƠNG TRÌNH

Định nghĩa phƣơng trỡnh bằng khỏi niệm hàm số rất dễ dẫn đến khỏi niệm TRANG 8 _Số húa bởi Trung tõm Học liệu – Đại học Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn _6 Khi đƣa ra một khỏi niệm [r]
 • 46
HOÀN HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

HOÀN HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Cựng với những kiến thức đó học trong thời gian những tuần thực tập tại Cụng Ty TNHH MTV TM_DV Kim Hựng Phỏt và sự hướng dẫn nhiệt tỡnh của cụ giỏo Nguyễn Thị Thanh Loan đó giỳp em cú thể hoàn thành chuyờn đề tổng hợp này. Do cũn hạn chế về trỡnh độ và thời gian nờn bỏo cỏo này khụng trỏnh khỏi những thiếu sút. Em mong được sự đúng gúp ý kiến của cỏc thầy cụ giỏo để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
 • 103
BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP ÔN TẬP HỌC PHẦN 2  LUẬT THƯƠNG MẠI

BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP ÔN TẬP HỌC PHẦN 2 LUẬT THƯƠNG MẠI

ĐẶC ĐIỂM_ - KHỤNG TRỰC TIẾP MUA BỎN HÀNG HOỎ NHƯNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CHỦ YẾU VẪN XOAY QUANH VÀ HỖ TRỢ VIỆC MUA BỎN HÀNG HOỎ; TRANG 6 MUA BỎN HÀNG HÚA – CUNG ỨNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI - _CH[r]
 • 24
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP

Hoỏ đơn phải ghi đầy đủ cỏc chỉ tiờu, nội dung theo qui định và phải nguyờn Hoỏ đơn phải ghi đầy đủ cỏc chỉ tiờu, nội dung theo qui định và phải nguyờn vẹn, khụng rỏch hoặc nhàu nỏt. Số liệu, chữ viết đỏnh mỏy hoặc in trờn hoỏ đơn phải rừ vẹn, khụng rỏch hoặc nhàu nỏt. Số liệu, chữ viết đỏnh mỏy hoặc in trờn hoỏ đơn phải rừ ràng, trung thực, đầy đủ, chớnh xỏc, khụng bị tẩy xoỏ, sửa chữa. Trường hợp bỏn lẻ ràng, trung thực, đầy đủ, chớnh xỏc, khụng bị tẩy xoỏ, sửa chữa. Trường hợp bỏn lẻ hàng hoỏ cho người tiờu dựng cú giỏ trị thấp dưới mức quy định thỡ khụng phải lập hoỏ hàng hoỏ cho người tiờu dựng cú giỏ trị thấp dưới mức quy định thỡ khụng phải lập hoỏ đơn nhưng phải lập bảng kờ bỏn lẻ theo qui định hiện hành.
 • 21
LUẬN VĂN: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THÀNH TRUNG PPT

LUẬN VĂN: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THÀNH TRUNG PPT

- Kiểm tra, giỏm sỏt tỡnh hỡnh quản lý hàng hoỏ cũn trong kho, tỡnh hỡnh thực hiện kế hoạch bỏn hàng, xỏc định và phõn phối kết quả. - Thực hiện tốt cỏc yờu cầu trờn sẽ đem lại hiệu quả thiết thực cho cụng tỏc tiờu thụ núi riờng và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp núi chung, gúp phần nõng cao hiệu quả sử dụng vốn, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp đồng thời cung cấp thụng tin một cỏch kịp thời, đầy đủ cho đối tượng sử dụng thụng tin.
 • 82
Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu hàng may mặc ở công ty Arksun Việt Nam

Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu hàng may mặc ở công ty Arksun Việt Nam

2.2 Đối với nền kinh tế quốc gia Xuất khẩu là một trong những nguồn thu ngoại tệ quan trọng nhất của mỗi quốc gia.Đối với cỏc nước đang phỏt triển như Việt nam, việc nhập khẩu cỏc cụng nghệ, tiến bộ của nước ngoài để hiện đại húa nền kinh tế trong nước là một điều tất yếu, nhất là khi khả năng tự nghiờn cứu và ứng dụng cũn hạn chế và chủ động “đi tắt đún đầu”. Tuy nhiờn để thực hiện được điều đú thỡ phải cần một lượng lớn ngoại tệ.Trong cỏc nguồn cung ngoại tệ chớnh gồm : kiều hối, đầu tư giỏn tiếp vào thị trường chứng khoỏn của cỏc quỹ và nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư trực tiếp và giỏn tiếp, du lịch , cỏc nghiệp vụ tớn dụng ngõn hàng và xuất khẩu, thỡ xuất khẩu là cụng cụ giỳp mang lại nhiều ngoại tệ nhất và đồng thời đem lại nhiều lợi ớch cho nền kinh tế và ớt nhược điểm nhất so với cỏc hỡnh thức huy động ngoại tệ cũn lại.
 • 90
HE THONG KIEN THUC TRONG TAM 2020 VẬT LÝ 12

HE THONG KIEN THUC TRONG TAM 2020 VẬT LÝ 12

QUANG ĐIỆN NGOÀI QUANG ĐIỆN TRONG VẬT BỊ CHIẾU SỎNG Bề mặt kim loại Khối chất bỏn dẫn KHỎI NIỆM Là hiện tượng cỏc electron bất khỏi bề mặt kim loại khi được chiếu sỏng Là hiện tượng cỏc [r]
 • 11
HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH KHAI

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH KHAI

LỜI MỞ ĐẦU 6CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 81.1 Khỏi niệm bỏn hang 81.2 Vai trũ của hoạt động bán hàng trong hoạt động sản xuất ki
 • 66
HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH KHAI

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH KHAI

LỜI MỞ ĐẦU 6CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 81.1 Khỏi niệm bỏn hang 81.2 Vai trũ của hoạt động bán hàng trong hoạt động sản xuất ki
 • 66
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG MÂY TRE ĐAN Ở UNIMEX HÀ TÂY

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG MÂY TRE ĐAN Ở UNIMEX HÀ TÂY

1. Khỏi niệmHoạt động xuất khẩu hàng hoỏ là việc bỏn hàng hoỏ và dịch vụ cho một quốc gia khỏc trờn cơ sở dựng tiền tệ làm phương tiện thanh toỏn. Tiền tệ ở đõy cú thể là ngoại tệ đố
 • 88
Sức mạnh độc quyền bán ppt

Sức mạnh độc quyền bán ppt

Mà MC = ∆TC / ∆ Q => ∆TC = 0 hay TC khụng đổi (khụng xảy ra trong thực tế) 2 - Nguồn gốc của sức mạnh độc quyền bỏn : Chỉ số Lerner cũng cú thể biểu thị bằng hệ số co gión của cầu đối với doanh nghiệp :
 • 19
BÁO CÁO LUẬN VĂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY

BÁO CÁO LUẬN VĂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY

9: K/c chi phớ quản lý doanh nghiệp để xỏc định kết quả 1.3 HẠCH TOỎN DOANH THU BỎN HÀNG 1.3.1 KHỎI NIỆM DOANH THU BỎN HÀNG Chuẩn mực số 14 ban hành theo QĐ 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/20[r]
 • 93
BÀI GIẢNG LUẬT KINH TẾ CHƯƠNG 9  THS NGUYỄN NGỌC DUY MỸ

BÀI GIẢNG LUẬT KINH TẾ CHƯƠNG 9 THS NGUYỄN NGỌC DUY MỸ

PHỎP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG TRANG 12 KHỎI NIỆM MUA BỎN HÀNG HOỎ VỚI THƯƠNG NHÕN NƯỚC NGOÀI • Là hành vi mua bỏn hàng hoỏ được thực hiện _GIỮA MỘT BỜN LÀ THƯƠNG NHÕN VIỆT _ _NAM VỚI MỘT[r]
 • 35
HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ TIÊU TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HOÁ, DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG THEO LÃNH THỔ TỈNH, THÀNH PHỐ

HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ TIÊU TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HOÁ, DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG THEO LÃNH THỔ TỈNH, THÀNH PHỐ

Để hoàn thiện về nội dung chỉ tiờu, đề tài đó đưa ra hướng giải quyết là bổ sung những hàng hoỏ, dịch vụ chưa bao gồm trong chỉ tiờu tổng mức; loại ra khỏi chỉ tiờu này những hàng hoỏ, dịch vụ khụng thể tiờu dựng cho hộ gia đỡnh. V ề ph ươ ng phỏp tớnh: phương phỏp tớnh chỉ tiờu tổng mức bỏn lẻ hàng hoỏ, doanh thu dịch vụ tiờu dựng trờn địa bàn tỉnh như hiện nay cũn nhiều bất cập. Hàng hoỏ, dịch vụ tiờu dựng ở địa bàn tỉnh này lại tớnh cho địa bàn tỉnh khỏc và ngược lại. Nguyờn nhõn chủ yếu của những bất cập này là phương phỏp thu thập và tớnh toỏn tổng mức bỏn lẻ, doanh thu dịch vụ của khối doanh nghiệp thực hiện. Việc coi doanh nghiệp độc lập là đơn vị bỏo cỏo duy nhất đó khụng cho phộp loại trừ phần chi nhỏnh đúng ở tỉnh khỏc thực hiện và cũng khụng bổ sung được phần chi nhỏnh doanh nghiệp tỉnh khỏc đúng trờn địa bàn tỉnh sở tại.
 • 43
GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN - CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG PDF

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN - CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG PDF

Sơ đồ 7.2. Hỡnh thức thanh toỏn của khỏch hàng Cỏc hỡnh thức thanh toỏn khụng dựng tiền mặt khụng phải mang tớnh ngẫu nhiờn, nú được hỡnh thành và phỏt triển từng bước trờn cơ sở phỏt triển của nền sản xuất và lưu thụng hàng hoỏ. Trong lịch sử phỏt triển, phương tiện thanh toỏn khụng dựng tiền mặt được sử dụng rất đa dạng, phong phỳ, phự hợp với điều kiện của mỗi nước, mỗi vựng. Cỏc phương tiện thanh toỏn khụng dựng tiền mặt được sử dụng phổ biến hiện nay là sộc, uỷ nhiệm chi (UNC) hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu (UNT) hoặc nhờ thu, thẻ thanh toỏn (TTT), thẻ tớn dụng (TTD) và cỏc phương tiện thanh toỏn khỏc như hối phiếu, lệnh phiếu...
 • 32
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ THUẾ TỚI ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ TẠI CỤC THUẾ NINH BÌNH

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ THUẾ TỚI ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ TẠI CỤC THUẾ NINH BÌNH

KHỎI NIỆM, NỘI DUNG CỤNG TỎC TUYỜN TRUYỀN, HỖ TRỢ THUẾ _1.2.1.1._ _KHỎI NIỆM, NỘI DUNG CỤNG TỎC TUYỜN TRUYỀN CHỚNH SỎCH THUẾ _ - Khỏi niệm: Do khụng cú khỏi niệm về tuyờn tuyền thuế nờn [r]
 • 119
Thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo lãnh thanh toán tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

Thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo lãnh thanh toán tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

Để có thể thực hiện cung ứng dịch vụ bảo lãnh thanh toán cho người không cư trú, Ngân hàng TMCP Quân đội trong thời gian vừa qua phải đáp ứng các điều kiện sau: - Thực hiện các thủ tục xin phép Ngân hàng Nhà nước cho phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế và thị trường trong nước, trong đó có hoạt động bảo lãnh bằng ngoại tệ. Đây là yêu cầu mới của Ngân hàng Nhà nước buộc các tổ chức tín dụng muốn thực hiện bảo lãnh bằng ngoại tệ thì phải có giấy phép cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và nước ngoài theo quy định tại Điều 4 Thông tư này: "việc phát hành bảo lãnh bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng phải phù hợp với phạm vi kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế" [11]. Tuy nhiên hiện nay Ngân hàng TMCP Quân đội vẫn chưa được cấp loại giấy phép này và đang tiến hành các thủ tục theo quy định và yêu cầu của Ngân hàng nhà nước.
 • 99
TỔNG KẾT VĂN BẢN NHẬT DUNG 9

TỔNG KẾT VĂN BẢN NHẬT DUNG 9

I. Khỏi niệm: Loại văn bản đề cập đến những vấn đề, hiện tượng gần gũi , bức xỳc với cuộc sống hàng ngày của con người và cộng đồng. * Chỳ ý: Văn bản nhật dụng khụng phải khỏi niệm thể loại văn học, cũng khụng chỉ kiểu văn bản. Nú chỉ đề cập đến
 • 21
KẾ TOÁN NGÂN HÀNG - CHƯƠNG 7

KẾ TOÁN NGÂN HÀNG - CHƯƠNG 7

MỘT SỐ KHỎI NIỆM CƠ BẢN TRONG THANH TOỎN LIỜN HÀNG _ _KHỎI NIỆM_: Là thanh toỏn nội bộ trong cựng hệ thống phỏt sinh trờn cơ sở cỏc nghiệp vụ thanh toỏn khụng dựng tiền mặt giữa cỏc khỏc[r]
 • 32
Chương thứ bảy KẾ TOÁN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

Chương thứ bảy KẾ TOÁN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

cho Nhà nước cú kế hoạch điều hoà lưu thụng tiền tệ, ổn định giỏ trị đồng tiền, giữ vững sức mua của đồng tiền. Thụng qua quỏ trỡnh kiểm soỏt đối với hoạt động của nền kinh tế, Ngõn hàng cú những thụng tin để phản ỏnh lờn Chớnh phủ, thụng tin để thực hiện cỏc dịch vụ của Ngõn hàng. Đồng thời cựng với nhà nước, Ngõn hàng cú biện phỏp bảo đảm cho việc đầu tư và nõng cao hiệu quả vốn đầu tư. Chớnh việc thanh toỏn khụng dựng tiền mặt sẽ làm tăng thờm tớn nhiệm của khỏch hàng đối với Ngõn hàng.
 • 32
BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH LONG - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH LONG - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ Lí LUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỊ THÀNH LONG 31.1 Cơ sở lý luận về bỏn hàng 31.1.1 Vai trũ của hoạt động bỏn hàng 31.1.1.1 Khỏi ni
 • 66
HỆ THỐNG CÔNG THỨC VẬT LÝ LỚP 12

HỆ THỐNG CÔNG THỨC VẬT LÝ LỚP 12

HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI, QUANG ĐIỆN TRONG VÀ QUANG – PHÁT QUANG QUANG ĐIỆN NGOÀI QUANG ĐIỆN TRONG VẬT BỊ CHIẾU SỎNG Bề mặt kim loại Khối chất bỏn dẫn KHỎI NIỆM Là hiện tượng cỏc ele[r]
 • 10
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT

- Kết cấu: Bờn nợ: Trị giỏ hàng bỏn bị trả lại, khoản giảm giỏ hàng bỏn đó chấp nhận trờn khối lượng sản phẩm, hàng hoỏ, dịch vụ đó bỏn nội bộ kết chuyển cuối kỳ kế toỏn; - Số thuế tiờu [r]
 • 49

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Chuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ