0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Phương pháp hạch toán và trình tự ghi sổ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BÁ HẢI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BÁ HẢI

Trình tự hạch toán: - Tại kho: hàng ngày sau khi ghi thẻ kho xong thủ kho tập hợp chứng từ nhập xuất trong kỳ và phân loại,căn cứ vào kết quả phân loại chứng từ thủ kho lập phiếu giao nhận chứng từ nhập,xuất,ghi số lượng,số hiệu đính kèm theo phiếu nhập,xuất giao cho phòng kế toán.
 • 33
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CNTT HOÀNG ANH 03

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CNTT HOÀNG ANH 03

Mọi nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu đều được thông qua phòng kỹ thuật để được xem tính hợp lệ của nhu cầu. *Về hình thức kế toán Việc lựa chọn hình thức kế toán Nhật ký chung – kế toán máy là rất phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty. Hình thức này giúp Công ty tiết kiệm được lao động, vật tư, tiền vốn và thời gian mà độ chính xác cao hơn so với cách làm thủ công trước kia. Theo đó nhân viên kế toán chỉ chuẩn bị các điều kiện về máy vi tính, chứng từ gốc, nhập dữ liệu ( các chứng từ và các bút toán về chứng từ gốc đó) vào máy, máy tính sẽ tự xử lý và cho thông tin đầu ra ( bao gồm phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, sổ kế toán và các báo cáo kế toán).
 • 63
BÀI TẬP LỚN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

BÀI TẬP LỚN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Hình thức ghi sổ: Nhật ký chung Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên Phương pháp tính giá vật tư xuất kho: Theo phương pháp giá bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ Phươn[r]
 • 29
HẠCH TÓAN KẾT QỦA TIÊU THỤ TẠI CTY ĐIỆN MÁY KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ - 1 DOC

HẠCH TÓAN KẾT QỦA TIÊU THỤ TẠI CTY ĐIỆN MÁY KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ - 1 DOC

b. Nhiệm vụ của hạch toán tiêu thụ thành phẩm - Phản ánh và giám sát kế hoạch tiêu thụ thành phẩm tính toán và phản ánh chính xác kịp thời doanh thu bán hàng. - Ghi chép và phản ánh kịp thời các khoản giảm giá hàng bán, chiết khấu bán hàng hoặc doanh thu của số hàng bán bị trả lại, để xác định chính xác doanh thu bán hàng thuần. - Tính toán chính xác đầy đủ và kịp thời kết quả tiêu thụ
 • 8
BAO CAO TIEN LUONG VA CAC KHOAN TRICH THEO LUONG TRAM VAT TU

BAO CAO TIEN LUONG VA CAC KHOAN TRICH THEO LUONG TRAM VAT TU

TRANG 13 _3.3.1 Sơ đồ trình tự ghi sổ của công ty:_ công ty TNHH một thành viên vật t nông nghiệp huyện Đô lơng là đơn vị trực thuộc công ty cổ phần vật t nông nghiệp Nghệ An hạch toán đ[r]
 • 45
THỐNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẰNG HẠCH TOÁN PHẦN 6 POT

THỐNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẰNG HẠCH TOÁN PHẦN 6 POT

Số hiệu TKĐƯ Nợ Có Khi có các chứng từ nhập , xuất kho vật liệu , kế toán tiến hành vào sổ Nhật ký chung đầu tiên (vào tất cả các cột trừ cột 5). Đồng thời nếu doanh nghiệp có nhu cầu theo dõi tình hình thanh toán với nhà cung cấp thì các chứng từ này còn được ghi sổ Nhật ký mua hàng và sổ Nhật ký chi tiền . Sau đó , số liệu được chuyển vào Sổ cái các tài khoản 152, 153, 621,..., lúc này kế toán mới ghi vào cột 5 trên sổ Nhật ký chung . Cuối tháng , cộng số liệu trên các Sổ cái ghi vào bảng cân đối số phát sinh phần giành cho tài khoản 152, 153. Trên cơ sở số liệu của các sổ này trong suốt niên độ kế toán để lập các báo cáo tài chính.
 • 7
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA CƠ SỞ VẬT TRONG SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHẦN 2 PPS

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA CƠ SỞ VẬT TRONG SỰ TỒN TẠI PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHẦN 2 PPS

Ghi cuối tháng Ưu điểm: Giảm nhẹ khối lượng ghi chép hàng ngày do kế toán chi tiết vật liệu chỉ theo dõi về mặt giá trị của từng nhóm vật tư tránh việc trùng lập với thủ kho. Công việc kế toán được tiến hành đều trong tháng.
 • 16
THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG VƯƠNG

THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HOÀNG VƯƠNG

5.4. Hệ thống sổ sách, BCKT ở công ty Cổ phần Thơng mại và Xây dựng Hoàng Vơng Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung, hình thức kế toán này phù hợp với đặc điểm, qui mô sản xuất kinh doanh, yêu cầu quản lý, trình độ của cán bộ quản lý, cán bộ kế toán cũng nh là điều kiện trang bị phơng tiện kỹ thuật tính toán xử lý thông tin. Công tác kế toán của Công ty đợc sự trợ giúp của phần mềm kế toán HAS (Hoang vuong Accounting System). Căn cứ vào chứng từ gốc hay bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại hợp lệ để ghi vào sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự sau:
 • 45
THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG

THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG

Cùng với sự phát triển của ngành Hàng Không Việt Nam Công ty Nhựa cao cấp Hàng Không cũng đạt đợc một số kết quả đáng khích lệ. Do yêu cầu về tính độc lập trong hạch toán ngày càng cao và các yêu cầu về tính phải tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tình hình tài chính trong điều kiện nền kinh tế thị trờng của các DN. Hơn nữa nhằm phát huy tính chủ lực sáng tạo nên căn cứ theo quy chế thành lập và giải thể DN nhà nớc ban hành theo quyết định số 388/HĐBT ngày 20/11/1991 của HĐ bộ trởng (nay là chính phủ) .Bộ trởng giao thông vận tải đã ra quyết định số 1125/QĐ-TCLĐ ngày 2/7/1994 về việc thành lập Công ty Nhựa cao cấp Hàng Không trực thuộc cục Hàng Không dân dụng Việt Nam.
 • 44
HOÀN THIỆN BÁN HÀNG NỘI ĐỊA Ở CTY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ NỘI - 5 POT

HOÀN THIỆN BÁN HÀNG NỘI ĐỊA Ở CTY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ NỘI - 5 POT

- Liên 1 ( m à u đen ) : được lưu lại với cuống hoá đơn - Liên 2 ( m à u đỏ ) : được giao cho khách h à ng - Liên 3 ( m à u xanh ): dùng để thanh toán Trên hoá đơn GTGT phải ghi rõ số hoá đơn, ng à y tháng năm, tên đơnvị, quy cách, số lượng, đơn giá, giá bán chưa thuế, thuế suất thuế GTGT, tổng giá thanh toán.
 • 10
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢKINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢKINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH

Trình tự ghi sổ kế toán được tổng quát theo sơ đồ sau: SƠ ĐỒ: QUI TRÌNH GHI SỔ TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH Sổ Nhật ký đặc biệt nhật ký mua hàng, nhật ký bán hàng, nhật ký thu tiề[r]
 • 35
CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH THÁI VINH

CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH THÁI VINH

Trình tự ghi sổ kế toán được tổng quát theo sơ đồ sau: SƠ ĐỒ: CHU TRÌNH GHI SỔ TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH THÁI VINH Sổ Nhật ký đặc biệt nhật ký mua hàng, nhật ký bỏn hàng, nhật ký thu tiề[r]
 • 32
Hoàn thiện tổ chức công tác hạch toán kế toán trong các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ Tài chính

Hoàn thiện tổ chức công tác hạch toán kế toán trong các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ Tài chính

- Tổ chức lưu trữ chứng từ kế toán là bước cuối cùng trong toàn bộ chu trình luân chuyển chứng từ. Cần phải lập sổ theo dõi thời gian lưu của chứng từ kế toán để từ đó xác định mức độ lưu trữ của từng loại chứng từ. - Các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ phải lập sổ đăng ký mẫu chữ ký của thủ quỹ, thủ kho, các nhân viên kế toán, kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị theo quy định của Bộ Tài chính.
 • 18
ĐỀ TÀI  KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY MAY XUẤT KHẨU PHƯƠNG MAI POT

ĐỀ TÀI KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY MAY XUẤT KHẨU PHƯƠNG MAI POT

h ọc chính xác khâu hạch toán vật liệu. Nó rất cần thiết v à là ti ền đề cho sự phát triển ti ếp theo của quá trình s ản xuất. Do trình độ có hạn, kinh nghiệm về thực tế chưa có nhiều, n ên trong quá trình làm chuyên đề n ày em không tránh kh ỏi những sai sót khuyết điểm. Em rất mong được sự giúp đỡ của các thầy cô, các anh chị, các bạn để chuyên đề của em sẽ ho àn thành t ốt hơn.
 • 70
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CÔNG TY MAY XUẤT KHẨU PHƯƠNG MAI

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CÔNG TY MAY XUẤT KHẨU PHƯƠNG MAI

khâu rất quan trọng. Để đảm bảo cho việc sản xuất được liên tục tuy diện tích mặt bằng, nhà xưởng còn chật hẹp nhưng xí nghiệp cũng đã tổ chức kho tàng phù hợp với quy mô của xí nghiệp tại các kho cũng trang bị đầy đủ các phương tiện cân, đo, đếm. Đây là điều kiện quan trọng để tiến hành chính xác các nghiệp vụ quản lý, bảo quản hạch toán chặt chẽ.
 • 35
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢKINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢKINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH

Trình tự ghi sổ kế toán được tổng quát theo sơ đồ sau: SƠ ĐỒ: QUI TRÌNH GHI SỔ TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH Sổ Nhật ký đặc biệt nhật ký mua hàng, nhật ký bán hàng, nhật ký thu tiề[r]
 • 35
ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH THÁI VINH

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH THÁI VINH

Trình tự ghi sổ kế toán được tổng quát theo sơ đồ sau: SƠ ĐỒ: CHU TRÌNH GHI SỔ TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH THÁI VINH Ghi hàng ngày Ghi định kỳ Quan hệ đối chiếu Hiện nay phòng kế toán Công[r]
 • 32
ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI " SỰ CẦN THIẾT CỦA HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN THỰC TRẠNG BÁO CÁO KẾ TOÁN Ở CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG " PPSX

SVTH: Phan Thị Thanh Mai chung như thang máy, hệ thống giếng khoan, tổng đài điện thoại... Chi phí khấu hao hằng kỳ được xác định theo phương pháp đường thẳng nên nó là chi phí cố định. Chi phí khấu hao các TSCĐ sử dụng tại từng bộ phận được xem là định phí trực tiếp của mỗi bộ phận, chi phí khấu hao các TSCĐ chung được xem là định phí chung. Riêng chi phí khấu hao toà nhà khách sạn hiện nay được tính toàn bộ cho dịch vụ ngủ. Điều này là không chính xác vì khách sạn không chỉ kinh doanh dịch vụ ngủ mà còn kinh doanh nhiều dịch vụ khác. Vì vậy, để phản ánh đúng các chi phí thực sự phát sinh tại mỗi hoạt động thì chi phí khấu hao của toà nhà khách sạn cần được tính toán cụ thể cho từng hoạt động theo diện tích sử dụng nhà của mỗi hoạt động.
 • 48
76 KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG DƯƠNG

76 KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG DƯƠNG

Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán của công ty Ghi hàng ngày Ghi vào cuối tháng Chứng từ gốc - Phiếu xuất kho - HĐ GTGT - Phiếu thu Nhật ký chuyên dùng Nhật ký chung Sổ kế toán chi tiết - Sổ [r]
 • 50
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH TOÀN THẮNG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH TOÀN THẮNG

Điện thoại: 04936740 Mã số thuế: 0100106378- 1 Công ty TNHH Thương mại & Du lịch Toàn Thắng là một tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân độc lập, có con dấu riêng và có một tổ chức hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với hình thức hạch toán theo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Công ty còn có một bộ máy tổ chức về mặt quan hệ đối nội, đối ngoại, tự chủ về mặt tài chính.
 • 40
TỔ CHỨC VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV TÂN HOÀNG LONG

TỔ CHỨC CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV TÂN HOÀNG LONG

Trình tự ghi sổ kế toán đ-ợc tổng quát theo sơ đồ sau: SƠ ĐỒ: CHU TRÌNH GHI SỔ TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV TÂN HOÀNG LONG Ghi hàng ngày Ghi định kỳ Quan hệ đối chiếu - _CÁC SỔ KẾ T[r]
 • 73
Cách ghi sổ kế toán theo phương pháp chứng từ ghi sổ

Cách ghi sổ kế toán theo phương pháp chứng từ ghi sổ

Chứng từ là một trong bốn phương pháp ghi sổ kế toán phổ biến trong các doanh nghiệp. Là một kế toán, bạn cần có phương pháp chứng từ ghi sổ khoa học và hiệu quả. Bài viết dưới sẽ giới thiệu về đặc điểm của hình thức kế toán chứng từ ghi sổ và phương pháp viết chứng từ ghi sổ. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 4
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP-CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ BẮC PART3 POT

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP-CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ BẮC PART3 POT

1. Ch ứ ng t ừ s ổ sách đượ c áp d ụ ng Áp dụng hệ thống chứng từ ban đầu trong công tác hạch toán kế toán ở Công ty cổ phần Hà Bắc. Với hoạt động kinh doanh điện, điện tử viễn thông, các thiết bị máy tính, công nghệ thông tin thì Công ty đã sử dụng các chứng từ sau:
 • 5
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC TẠI HÀ NỘI

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC TẠI HÀ NỘI

Khi nhập kho số SGK đã hoàn thành trong kỳ, Phòng kho vận sẽ nhập về số bản, số trang sách của từng loại sách. Phần mềm kế toán máy sẽ tự động tính ra sổ trang quy đổi của từng cuốn sách nhập kho trong kỳ và tính ra tỉ lệ phân bổ chi phí cho từng loại sách. Căn cứ vào số phát sinh trên TK 15481 và TK 15482 kế toán tính ra số chi phí sản xuất chung của Ban thiết kế - Mỹ thuật và Phòng chế bản. Sau đó, kế toán lập Chứng từ ghi sổ để phản ánh nghiệp vụ phân bổ chi phí vào TK 62211 và phần mềm kế toán máy sẽ tự động cập nhật số liệu vào Sổ Nhạt ký chung, Sổ cái các TK 62211, TK 15481, TK 15482.
 • 40
TÌNH HÌNH KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI SASCO BLUE LAGOON RESORT

TÌNH HÌNH KẾ TOÁN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI SASCO BLUE LAGOON RESORT

3. Kiến nghị để hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại SASCO BLUE LAGOON RESORT: - Với tình hình chung về quản lý doanh thu và chi phí hạch toán xác định kết quả kinh doanh của 01 resort 4 sao cần phải chính xác và kịp thời để nhà quản trị ra quyết định được chính xác. Hệ thống sổ sách chưa phù hợp còn bỏ giai đoạn quá nhiều. Chi phí đuợc tập hợp từ nhiều phần hành chuyển sang chủ yếu là bảng
 • 31
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xây lắp điện và đầu tư xây dựng hải dương

Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xây lắp điện đầu xây dựng hải dương

TRANG 12 _SƠ ĐỒ: TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN _ _PHẨM THEO HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ_ _ SƠ ĐỒ SỐ 7_ Giải thích: Ghi hàng ngày Đối chiếu số liệu Ghi cuối kỳ C[r]
 • 53
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XDGT 18

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XDGT 18

Mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong hoạt động SXKD và sử dụng kinh phí của các đơn vị kế toán trong doanh nghiệp đều phải lập chứng từ kế toán. Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán: trình tự và thời gian luân chuyển chứng từ kế toán do kế toán trưởng của đơn vị quy định. Chứng từ gốc do đơn vị lập ra hoặc từ bên ngoài vào đều phải tập trung vào bộ phận kế toán của đơn vị, bộ phận đơn vị phải kiểm tra kỹ lưỡng tất cả mọi chứng từ đã nhận hoặc đã lập và sau khi kiểm tra, xác minh là đúng thì mới dùng những chứng từ đó để ghi sổ kế toán.
 • 20
ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI " HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY TNHH KIM KHÍ HÀ NỘI " POT

- Áp dụng đúng đắn các phương pháp hạch toán chi tiết, tổng hợp vật liệu để theo dõi chi tiết, tình hình tăng giảm của vật liệu trong quá trình xây lắp, cung cấp số liệu kịp thời để tập hợp và tính giá thành công trình. - Kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo quản, dự trữ và sử dụng vật liệu phát hiện, ngăn ngừa và đề xuất những biện pháp xử lý các vật liệu thừa, thiếu, ứ đọng, kém hoặc mất phẩm chất. Tính toán xác định tiêu hao trong quá trình thi công, xây dựng phân bố chính xác vật liệu đã tiêu hao vào các công trình, hạng mục công trình.
 • 56
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

Quy trình hạch toán kế toán tại Tổng công ty và các công ty con, công ty liên kết và các đơn vị sự nghiệp đều được thực hiện theo sơ đồ sau: _SƠ ĐỒ 4: TRÌNH TỰ GHI SỔ THEO PHƯƠNG PHÁP CH[r]
 • 38
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨMXÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨMXÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

-Đặc điểm của sản phẩm và yờu cầu của cụng tỏc tớnh giỏ thành sản phẩm mà đối tượng hạch toỏn chi phớ sản xuất kinh doanh cú thể là cụng trỡnh, hạng mục cụng trỡnh. Việc xỏc đối tượng tập hợp chi phớ sản xuất phự hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất và quản lý của doanh nghiệp, đúng vai trũ quan trọng để tổ chức cụng tỏc ghi chộp ban đầu, mở sổ chi tiết, tập hợp chi phớ sản xuất theo từng đối tượng, tổng hợp sổ liệu tớnh giỏ thành. Xỏc định đỳng đối tượng tập hợp chi phớ sản xuất là cơ sở tăng cường cụng tỏc quản lý chi phớ và giảm bớt khối lượng cụng tỏc kế toỏn, đảm bảo cho việc tớnh giỏ thành được chớnh xỏc.
 • 30
Bàn về chế độ hạch toán thanh toán với người mua

Bàn về chế độ hạch toán thanh toán với người mua

Trình tự ghi sổ các nghiệp vụ thanh toán với người bán theo hình thức Nhật ký chung như sau: Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Quan hệ đối chiếu SƠ ĐỒ 1.2: TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN NG[r]
 • 26
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Thứ hai: ở công ty hiện nay khi xuất hàng bán cho đơn vị trực thuộc kế toán tiến hành ghi nhận doanh thu như đối với bên ngoài tức là hạch toán vào tài khoản 511. Việc hạch toán này là trái với quy định của Nhà nước về hạch toán doanh thu tiêu thụ nội bộ gây khó khăn cho việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty do không phản ánh đúng đắn tính chất của từng loại doanh thu.
 • 87
Hướng dẫn Sử dụng FMIS

Hướng dẫn Sử dụng FMIS

CHỨNG TỪ GHI SỔ PHỔ BIẾNPHỔ BIẾN KẾ TOÁN TRANG 8 HÌNH THỨC KẾ TOÁN MÁY TRANG 9 TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH KẾ T[r]
 • 94
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VNET

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VNET

 Thực trạng hạch toán tiền gửi ngân hàng tại công ty  Đặc điểm hạch toán tiền gửi ngân hàng tại công ty Do khách hàng chính của công ty là các nhà thầu nên phần lớn là thanh toán bằng chuyển khoản hoặc séc. Công ty cũng thanh toán tiền mua hàng hóa thông qua chuyển khoản là chủ yếu nên lượng giao dịch qua ngân hàng khá lớn và thường xuyên. Hiện tại công ty có một tài khoản tiền gửi Đồng và một tài khoản tiền vay Việt Nam Đồng tại ngân Đông Á, chi nhánh Kim Liên. Việc ghi sổ kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp được căn cứ vào các bảng sao kê tài khoản chi tiết của ngân hàng.
 • 28
BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU POT

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU POT

*) Về phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu Hiện nay tại công ty việc hạch toán chi tiết vật liệu chỉ dừng lại ở sổ chi tiết vật liệu mà không lập Bảng tổng hợp TK 152 cuối tháng (quý) do vậy mới chỉ theo dõi được lượng vật liệu xuất ra trong tháng thông qua Bảng kê tổng hợp xuất vật liệu. Đối với vật liệu nhập kho thì không theo dõi được một cách tổng hợp do chưa lập Bảng tổng hợp nhập vật liệu, vì sau mỗi quý kế toán mới lập Bảng tổng hợp TK 331 để theo dõi những khoản phải thanh toán với người bán, chủ yếu là nhà cung cấp vật liệu. Ngoài ra TK 331 còn theo dõi các khoản công nợ khác với bên có liên quan như bên phụ vì vậy không thể theo dõi vật liệu nhập trong tháng và số vật liệu tồn cuối tháng một cách khoa học.
 • 89
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY HTI

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY HTI

Mọi khoản thu, chi, tồn quỹ tiền mặt của công ty được giám đốc giao cho thủ quỹ đảm nhiệm.Thủ quỹ chịu mọi trách nhiệm tới việc quản lý tiền mặt tại quỹ. Công ty đã tuân thủ đúng yêu cầu trong việc quản lý quỹ như thủ quỹ không được trực tiếp mua bán cũng như không kiêm làm kế toán. Các khoản nhập và xuất quỹ đều được phản ảnh trên phiếu thu và phiếu chi. Căn cứ vào hai loại phiếu này, hàng ngày thủ quỹ ghi vào sổ quỹ và tính ra số tồn cuối ngày.
 • 36
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH THÁI VINH

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH THÁI VINH

Trình tự ghi sổ kế toán được tổng quát theo sơ đồ sau: SƠ ĐỒ: CHU TRÌNH GHI SỔ TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH THÁI VINH Sổ Nhật ký đặc biệt nhật ký mua hàng, nhật ký bỏn hàng, nhật ký thu tiề[r]
 • 32

Xem thêm

Từ khóa: một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ nam trường gianghoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường lam sơnthực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường lam sơnđánh giá chung và một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường lam sơnđánh giá chung về tổ công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường lam sơnhoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty xăng dầu nghệ tĩnhchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ