0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Nguyên tắc tính giá vốn hàng bán

TẢI CÔNG THỨC TÍNH GIÁ VỐN BÁN HÀNG - CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ VỐN HÀNG BÁN

TẢI CÔNG THỨC TÍNH GIÁ VỐN BÁN HÀNG - CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ VỐN HÀNG BÁN

Đối với các doanh nghiệp mua hàng hoá vật tư thường xuyên có sự biến động về giá cả, khối lượng chủng loại vật tư hàng hoá nhập, xuất kho nhiều thì có thế sử dụng giá hạch toán để tính t[r]
 • 5
Kế toán doanh thu và xác định KQKD tại công ty TNHH sản xuất TM an hải

Kế toán doanh thu và xác định KQKD tại công ty TNHH sản xuất TM an hải

1.3. Ý nghĩa của việc tạo ra doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. Doanh thu có ý ngh ĩa l à giúp DN bi ết được trong quá tr ình tiêu th ụ sản phẩm doanh s ố bán ra của Công ty đạt được bao nhiêu? Đ ã đủ chỉ tiêu hay chưa? Để từ đó giúp Công ty điều tiết quá tr ình s ản xuất kinh doanh nếu l à DN s ản xuất, hoặc điều tiết quá trình mua hàng n ếu l à DN TM. C ũng thông qua việc ghi chép quá tr ình tiêu th ụ s ản phẩm, h àng hóa, d ịch vụ, xử lý các dữ liệu thu thập được v à l ập báo cáo t ài chính liên quan. K ế toán cung cấp những thông tin quan trọng cần thiết giúp cho các nh à qu ản trị ra quết định quản lý như: Tiếp tục sản xuất hay không, kinh doanh mặt h àng nào nh ằm đạt kết quả cao, nghi ên c ứu xu hướng kinh doanh tạo ra doanh thu để bù đắp chi phí.
 • 58
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 – HẢI PHÒNG

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 – HẢI PHÒNG

Kế toán thanh toán, kế toán công nợ : viết phiếu thu – chi hàng ngày và cuối ngày đối chiếu với thủ quỹ, kiểm kê quỹ và chuyển giao chứng từ cho kế toán trƣởng .Thanh toán, theo dõi công nợ, đôn đốc thu hồi nợ, tham gia lập báo cáo quyết toán và các báo cáo kế toán định kỳ; lập kế hoạch tín dụng, vốn kinh doanh, kế hoạch tiền mặt hàng tháng, quý, năm gửi tới ngân hàng nơi chi nhánh có tài khoản. đồng thời có nhiệm vụ tập hợp hồ sơ, lập biên bản đối chiếu, biên bản làm việc từng lần với từng chủ nợ, hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán, yêu cầu khách hàng trả nợ.
 • 119
đánh giá các hoạt động kinh doanh cty thương mại và dv toàn tâm

đánh giá các hoạt động kinh doanh cty thương mại và dv toàn tâm

ViFon), các sản phẩm nước ngọt Numberone, các sản phẩm sữa nhập khẩu của Công ty TNHH Dược phẩm 3A và nhiều mặt hàng chủ lực khác. Tất cả các mặt hàng của các ngành hàng mà công ty nhận phân phối đều là những mặt hàng có chất lượng cao được sản xuất theo quy trình hiện đại, đã được người tiêu dùng lựa chọn và ưa thích, có tính cạnh tranh cao. Khẳng định thương hiệu trên thị trường. Các sản phẩm Công ty phân phối luôn được kiểm tra về chất lượng, quy cách trước khi tiêu thụ, phân phối đến tay người tiêu dùng với một quy trình khép kín từ khâu lên đơn hàng, chọn mặt hàng chủ lực đủ tiêu chuẩn đến khâu vận chuyển hàng hóa từ kho của nhà cung ứng về kho của công ty và được kiểm tra về hạn sử dụng, phẩm chất, bao bì của hàng hóa.
 • 144
LUẬN VĂN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KIÊN GIANG

LUẬN VĂN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KIÊN GIANG

KHÁI NIỆM GIÁ VỐN HÀNG BÁN Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với doanh nghiệp thương m[r]
 • 63
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

- Doanh thu nội bộ: Là lợi ích kinh tế thu được từ việc bán hàng hoá, sản phẩm, cung cấp dịch vụ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc trong cùng một công ty, tổng công ty theo giá bán nội bộ. [4-403] - Doanh thu thuần: Doanh thu thuần là khoản doanh thu bán hàng sau khi trừ các khoản giảm trừ doanh thu như: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại (do không đảm bảo điều kiện về quy cách sản phẩm ghi trong hợp đồng kinh tế).
 • 23
đề tài nghiên cứu khoa học hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm mở rộng mạng lưới tiêu thụ tại công ty tnhh tm vũ long

đề tài nghiên cứu khoa học hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm mở rộng mạng lưới tiêu thụ tại công ty tnhh tm vũ long

). Các chứng từ sử dụng trong quá trình hạch toán ban đầu đều phù hợp với yêu cầu kinh tế và pháp lý của các nhiệp vụ phát sinh tạo điều kiện cho tìm kiếm, kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết. Trình tự luân chuyển chứng từ đảm bảo cho chứng từ lập ra có cơ sở thực tế, cơ sở pháp lý. Việc lƣu trữ chứng từ tƣơng đối khoa học và đƣợc giám sát chặt chẽ. Vì vậy đảm bảo tính không chồng chéo và nguyên tắc phân công, phân nhiệ
 • 107
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SXKD TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SXKD TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

PHẦN IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1. Kết luận Kết quả sản xuất kinh doanh là một chỉ tiêu kinh tế quan trọng, mang tính bao trùm đối với toàn bộ quá trình hoạt động trong kỳ của mỗi doanh nghiệp. Do đó kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh cũng là một nội dung có ý nghĩa và tầm quan trọng rất lớn đối với công tác kế toán của doanh nghiệp. Việc xác định đúng kết quả sản xuất kinh doanh sẽ là cơ sở để đánh giá hiệu quả hoạt động trong mỗi thời kỳ của doanh nghiệp và thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Vì vậy, nếu công tác kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh được thực hiện tốt thì sẽ giúp cho nhà quản trị, các đối tượng quan tâm đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp có được cái nhìn chân thực về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó giúp đưa ra quyết định phù hợp nhất.
 • 89
KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PVC

KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PVC

Giá vốn hàng bán _ - Khái niệm: Giá vốn hàng bán là giá thực tế xuất kho của số sản phẩm hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa bán ra trong kỳ đối với doanh nghiệp thương mại[r]
 • 91
KHOÁ LUẬN THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN THANH PHONG

KHOÁ LUẬN THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN THANH PHONG

cho 1 liên phiếu thu thì tuỳ theo yêu cầu kế toán sẽ viết 3 liên phiếu thu, sau đó xé 1 liên đóng dấu và giao cho khách hàng thể hiện việc thanh toán đã hoàn tất. * Phương thức bán lẻ: Phương thức này được áp dụng trong trường hợp bán trực tiếp đến tay người tiêu dùng với số lượng ít (các mặt hàng bán lẻ là: xe máy, phụ tùng xe máy, ô tô). Doanh nghiệp giao cho mỗi nhân viên bán hàng của mỗi cửa hàng một quyển sổ là “Sổ giao nhận hàng và thanh toán” để theo dõi việc bán hàng. Khi bán được hàng nhân viên bán hàng viết ngay hoá đơn GTGT sau đó ghi vào “Sổ giao nhận hàng và thanh toán”. Cuối ngày, sau khi kiểm hàng, căn cứ vào số lượng hàng bán ra và số tiền thu trong ngày, đối chiếu với số hàng hiện tồn tại cửa hàng, nhân viên bán hàng sẽ lập báo cáo bán hàng, báo cáo thu tiền nộp về cho phòng kế toán, phòng kế toán sẽ tổng hợp số liệu, tiến hành viết phiếu thu và thủ quỹ là người trực tiếp nhận số tiền đó cho vào quỹ tiền mặt của công ty hoặc chuyển vào tài khoản của công ty tại ngân hàng đã đăng ký.
 • 163
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Bên cạnh việc theo dõi chặt chẽ, tính toán chính xác, kịp thời, yêu cầu quản lý quá trình tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ còn là xây dựng và thực hiện những biện pháp hữu hiệu đẩy nhanh quá trình tiêu thụ, tăng khối lượng bán ra làm tiền đề cho việc tăng doanh thu tiêu thụ. Đồng thời với việc kiểm soát chặt chẽ để tiết kiệm chi phí một cách hợp lý, không ngừng củng cố mở rộng thị trường, quản lý chặt chẽ kết quả tiêu thụ để giải quyết hài hoà giữa nhu cầu đầu tư và nhu cầu phân phối lợi nhuận của các bên liên quan: chủ sở hữu, Nhà nước, người đầu tư, nhân viên…
 • 36
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI MÁY TÍNH VIETPC- CHI NHÁNH THANH HOÁ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI MÁY TÍNH VIETPC- CHI NHÁNH THANH HOÁ

kinh doanh theo t ừ ng m ặ t hàng, ch ư a đ áp ứ ng đượ c yêu c ầ u qu ả n tr ị kinh doanh c ủ a doanh nghi ệ p. c. V ề ph ươ ng pháp k ế toán: Th ứ nh ấ t: Khi h ạ ch toán các kho ả n chi phí bán hàng: M ộ t s ố kho ả n chi phí thu ộ c chi phí bán hàng nh ư : Đ i ệ n, n ướ c, đ i ệ n tho ạ i, Fax,... s ử d ụ ng cho ho ạ t độ ng bán hàng nh ư ng công ty l ạ i h ạ ch toán chung vào chi phí qu ả n lý doanh nghi ệ p t ừ đ ó gây khó kh ă n cho vi ệ c ki ể m soát chi phí. B ở i v ậ y Công ty không th ể bi ế t đượ c trong chi phí bán hàng hay chi phí qu ả n lý doanh nghi ệ p thì kho ả n m ụ c nào chi ế m t ỷ tr ọ ng cao, nhi ề u,… Đ i ề u này s ẽ gây khó kh ă n cho công tác qu ả n lý chi phí c ũ ng nh ư vi ệ c đề ra các bi ệ n pháp làm gi ả m chi phí c ủ a công ty. Nh ư v ậ y, công ty đ ã h ạ ch toán không chính xác gi ữ a TK 641 và TK 642, đ i ề u này làm cho ch ỉ tiêu giá v ố n hàng bán t ă ng lên, t ừ đ ó làm cho ch ỉ tiêu l ợ i nhu ậ n g ộ p và ch ỉ tiêu l ợ i nhu ậ n thu ầ n t ừ ho ạ t độ ng kinh doanh trên "báo cáo k ế t qu ả kinh doanh" là không chính xác.
 • 60
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI VÀ VLXD ĐỒNG NAI  HÀ TĨNH

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI VÀ VLXD ĐỒNG NAI HÀ TĨNH

KẾ TOÁN CHI PHÍ _1.2.2.1 KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN _ _A_ _NỘI DUNG KẾ TOÁN _ Nội dung cơ bản của chỉ tiêu giá vốn hàng bán ở các doanh nghiệp sản xuất là giá thành sản xuất thực tế của cá[r]
 • 93
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY PHÀ RỪNG

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY PHÀ RỪNG

Tỷ lệ các khoản phải thu trong các doanh nghiệp có thể khác nhau. Các nhân tố ảnh hởng tới quy mô các khoản phải thu thờng là: + Thứ nhất là khối lợng sản phẩm , hàng hoá , dịch vụ bán chịu cho khách hàng: Trong một số trờng hợp, đẻ khuyến khích ngời mua, doanh nghiệp thờng áp dụng phơng thức bán chịu (giao hàng trớc, trả tiền sau) đối với khách hàng. Điều này có thể làm tăng thêm một số chi phí do việc tăng thêm các khoản nợ phải thu của khách hàng (chi phí quản lý nợ phải thu, chi phí thu hồi nợ, chi phí rủi ro ...) Đổi lại doanh nghiệp cũng có thể tăng thêm đợc lợi nhuận nhờ mở rộng số lợng sản phẩm tiêu thụ.
 • 42
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH TM THỤY DƯƠNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH TM THỤY DƯƠNG

Mặt hàng của cụng ty là mặt hàng đặc biệt, được nhà nước rất quan tõm và cú những chớnh sỏch quản lý rất chặt chẽ và đõy là mặt hàng cú sức tiờu thụ ngày càng mạnh. Chớnh vỡ vậy cụng tỏc tiờu thụ của cụng ty được nhõn viờn phũng kinh doanh nhận trỏch nhiệm khai thỏc, tự mở rộng và tỡm kiếm nờn cụng ty đó tổ chức mạng lưới phõn phối và bỏn hàng rất hợp lý, đạt hiệu quả cao.
 • 46
CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN THU NHẬP HIỆN HÀNH

CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN THU NHẬP HIỆN HÀNH

- Không hạch toán vào tài khoản này các trường hợp sau: . Trị giá hàng hoá, vật tư, bán thành phẩm xuất giao cho bên ngoài gia công chế biến. . Trị giá sản phẩm, bán thành phẩm, dịch vụ cung cấp giữa các đơn vị thành viên trong một công ty, tổng công ty hạch toán toàn ngành (sản phẩm, bán thành phẩm, dịch vụ tiêu thụ nội bộ).
 • 27
SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG - MẪU S16-DNN VÀ S35-DN

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG - MẪU S16-DNN VÀ S35-DN

Chỉ tiêu “Giá vốn hàng bán”: Ghi số giá vốn của hàng hóa (sản phẩm, bất động sản đầu tư, dịch vụ) đã bán. Chỉ tiêu “Lãi gộp” bằng (=) chỉ tiêu “Doanh thu thuần” trừ (-) chỉ tiêu “Giá vốn[r]
 • 5
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH SƠN

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH SƠN

KẾ TỐN GIÁ VỐN HÀNG BÁN: - Khái niệm: Là giá vốn thực tế xuất kho của số hàng hố gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hố đã bán ra trong kỳ - đối với doanh nghiệp thương mại, hoặc là[r]
 • 48
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Chi phí bao gồm các chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh trong quá trình kinh doanh thông thường của Doanh nghiệp và chi phí khác. Nguyên tắc ghi nhận chi phí theo VAS 01 thì: - Chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi các chi phí này làm giảm bớt các lợi ích kinh tế trong tương lai có liên quan đến việc giảm bớt tài sản hoặc tăng nợ phải trả và chi phí này phải xác định được một cách đáng tin cậy.
 • 20
LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

- Ghi nhận kịp thời, chính xác doanh thu tiêu thụ sản phẩm, các khoản ghi giảm doanh thu, các khoản thuế phải nộp, phải thu hộ cho nhà nước, từ đó xác định chính xác doanh thu bán hàng thuần. - Lập và nộp báo cáo kết quả kinh doanh đúng thời gian quy định, kịp thời cung cấp những thông tin tiêu thụ cần thiết cho các bộ phận có liên quan. Định kỳ phân tích tình hình tiêu thụ cũng như kết quả tiêu thụ nhằm đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
 • 27
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI MÁY TÍNH VIETPC - CHI NHÁNH THANH HOÁ.

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI MÁY TÍNH VIETPC - CHI NHÁNH THANH HOÁ.

3.1.2. Kế toán chi tiết bán hàng : Việc tổ chức kế toán chi tiết tình hình biến động hàng hóa của Công ty là cần thiết và có tác dụng rất lớn trong việc quản lý và cung cấp những thông tin kinh tế kịp thời chính xác về hàng hóa ở mỗi thời điểm, để giúp đỡ lãnh đạo Công ty có biện pháp kịp thời, hợp lý giảm số hàng hóa tồn đọng hay tăng cờng cung ứng phân phối đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trờng. Kế toán chi tiết hàng hóa ở chi nhánh VietPC Thanh Hoá đợc tiến hành theo phơng pháp ghi thẻ song song. Cụ thể tình hình hạch toán nh sau ( Xem phụ lục số 21 )
 • 43
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

hàng cho phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp mình, với nhu cầu thị trờng và không trái với pháp luật của Nhà nớc, Trong điều kiện nền kinh tế mở cửa ở nớc ta nh hiện nay thì NK có vai trò quan trọng vì NK tạo điều kiện thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hớng CNH – HĐH đất nớc, bổ xung kịp thời những mặt mất cân đối của nền kinh tế, đảm bảo phát triển và ổn định. Nhờ có NK mà mức sống của nhân dân ta ngày càng đợc cải thiện và không ngừng đợc nâng cao vì họ đợc tự do chọn lựa những hàng hoá phù hợp với nhu cầu, sở thích, thẩm mỹ mà chất l … ợng vẫn đảm bảo. NK làm thoả mãn nhu cầu trực tiếp của ngời dân về hàng tiêu dùng, tạo việc làm ổn định cho ngời lao động trong nớc. Ngoài ra, hàng NK còn làm tăng sức cạnh tranh trên thị trờng trong nớc, xoá bỏ thế độc quyền của hàng nội địa buộc các doanh nghiệp trong nớc muốn có chỗ đứng vữn g chắc trên thị trờng phải luôn thay đổi, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lợng và tìm mọi cách hạ giá thành.
 • 27
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN 2.1. Kế toán doanh thu hàng bán và tiêu thụ sản phẩm. * Để hạch toán doanh thu hàng bán trong kỳ kế toán sử dụng TK511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”. Tài khoản này có kết cấu như sau:
 • 24
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI ĐỘNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI ĐỘNG

- Chi phí bằng tiền khác như : Chi phí tiếp khách ở bộ phận bán hàng, Chi phí giới thiệu sản phẩm…..  Chi phí Quản lý doanh nghiệp: Chi phí quản lý doanh nghiệp là những khoản chi phí có liên quan chung đến toàn bộ hoạt động của cả Công ty mà không tách riêng ra được cho bất kỳ một hoạt động nào.
 • 34
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN PPT

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN PPT

TK 511 để xác đị nh doanh thu thu ầ n. Trong môi tr ườ ng c ạ nh tranh m ạ nh m ẽ nh ư hi ệ n nay vi ệ c chi ế t kh ấ u th ươ ng m ạ i là h ợ p lý để kích thích ng ườ i mua hàng v ớ i kh ố i l ượ ng l ớ n nh ấ t là khi công ty thay đổ i ph ươ ng th ứ c tiêu th ụ sang bán hàng tr ả tr ướ c. Chi ế t kh ấ u th ươ ng m ạ i là m ộ t kho ả n gi ả m tr ừ doanh thu nh ư ng áp d ụ ng chi ế t kh ấ u th ươ ng m ạ i l ạ i nh ằ m m ụ c đ ích kích thích ng ườ i mua hàng v ớ i kh ố i l ượ ng l ớ n... Xét v ề t ổ ng th ể khi chính sách chi ế t kh ấ u th ươ ng m ạ i phát huy tác d ụ ng thì doanh thu l ạ i càng t ă ng cao, nh ấ t là trong đ i ề u ki ệ n nay nhu c ầ u s ử d ụ ng xi m ă ng cho các công trình l ớ n ngày càng t ă ng. Th ự c hi ệ n chính sách này h ỗ tr ợ cho ph ươ ng th ứ c bán hàng tr ả ti ề n tr ướ c c ủ a công ty.
 • 80
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI MÁY TÍNH VIETPC CHI NHÁNH THANH HÓA

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI MÁY TÍNH VIETPC CHI NHÁNH THANH HÓA

Nguyên tắc kế toán TK 632:_ Giá vốn hàng bán là trị giá vốn tính theo giá gốc của hàng đợc bán hoặc dịch vụ cung cấp cho khách hàng của doanh nghiệp gồm : Trị giá của thành phẩm, hàng ho[r]
 • 44
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI MÁY TÍNH VIETPC- CHI NHÁNH THANH HOÁ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI MÁY TÍNH VIETPC- CHI NHÁNH THANH HOÁ

Nguyên tắc kế toán TK 632:_ Giá vốn hàng bán là trị giá vốn tính theo giá gốc của hàng đợc bán hoặc dịch vụ cung cấp cho khách hàng của doanh nghiệp gồm : Trị giá của thành phẩm, hàng ho[r]
 • 43
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI MÁY TÍNH VIETPC- CHI NHÁNH THANH HOÁ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI MÁY TÍNH VIETPC- CHI NHÁNH THANH HOÁ

Nguyên tắc kế toán TK 632:_ Giá vốn hàng bán là trị giá vốn tính theo giá gốc của hàng đợc bán hoặc dịch vụ cung cấp cho khách hàng của doanh nghiệp gồm : Trị giá của thành phẩm, hàng ho[r]
 • 43
Hạch toán tiêu thụ sản phẩm

Hạch toán tiêu thụ sản phẩm

NGUYÊN TẮC CHUNG: Trong những doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp việc hạch toán các nghiệp vụ tiêu thụ theo các nguyên tắc sau: - Giá vốn hàng bán đợc phản ánh khi có [r]
 • 30
CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN

CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN

tính theo đúng đơn giá bán ghi trên hoá đơn ). Trường hợp bị trả lại một phần số hàng đã bán thì chỉ phản ánh vào tài khoản này trị giá của số hàng bị trả lại đúng bằng số lượng hàng bị trả lại nhân đơn giá ghi trên hoá đơn khi bán.
 • 35
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Về việc cơ giới hóa công tác kế toán. Trong công tác tổ chức kế toán, tại chi nhánh Điện Quang đã sử dụng máy vi tính nhng chỉ đơn thuần là để ghi nhận các chứng từ kinh tế phát sinh trên EXCEL. Để công tác kế toán có thể thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác tiện kiệm thời gian, tinh giảm lao động Nên chăng chi nhánh Điện … Quang nên đa phần mềm kế toán vào hệ thống thông tin của mình. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
 • 69
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY KHÁNH ĐẠT THÀNH PHỐ HUẾ

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY KHÁNH ĐẠT THÀNH PHỐ HUẾ

KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của một số sản phẩm bán được gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hoá đã bán ra trong kỳ - đối với doanh nghiệp [r]
 • 59
KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

HẠCH TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN _ _1.3.3.1 KHÁI NIỆM _ Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của một số sản phẩm bán được gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hoá đã bán ra trong k[r]
 • 79
LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

b>. Bán buôn hàng hoá vận chuyển thẳng : Phơng thức này có thể thực hiện theo hai hình thức: + Hình thức giao hàng trực tiếp: T heo hình thức này, doanh nghiệp sau khi mua hàng, giao trực tiếp cho đại diện của bên mua tại kho của nhà cung cấp. Sau khi làm thủ tục giao nhận, đại diện bên mua ký nhận hàng và làm thủ tục thanh toán hoặc chấp nhận nợ. Lúc này, hàng hoá đợc xác nhận là tiêu thụ.
 • 28
143 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ ĐẠT HÒA BÌNH

143 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ ĐẠT HÒA BÌNH

- Mặt khác, công ty còn chưa chú trọng tới công tác thống kê phân tích doanh thu, lợi nhuận, nên chưa đáp ứng được yêu cầu của công ty đặt ra. Trong khi đó công tác thống kê kết quả kinh doanh lại có tầm quan trọng rất lớn, công tác thống kê được thực hiện không khoa học, hợp lý làm công tác thống kê không có tính kịp thời và chính xác nên chưa phát huy được khả năng cung cấp thông tin cho các nhà quản trị, làm ảnh hưởng tới việc hoạch định chính sách, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh.
 • 39
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTY BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG - 2 PDF

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTY BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG - 2 PDF

10 Theo ph ươ ng th ứ c này ,nhân viên bán hàng v ừ a làm nhi ệ m v ụ giao hàng, v ừ a làm nhi ệ m v ụ thu ti ề n. Do đ ó ,trong m ộ t c ủ a hàng bán l ẻ vi ệ c thu ti ề n bán hàng phân tán ở nhi ề u đ Iúm. Hàng ngày ho ặ c đị nh k ỳ ti ế n hành ki ể m kê hàng hoá còn l ạ i để tính l ượ ng bán ra,l ậ p báo cáo bán hàng , đố i chi ế u doanh s ố bán theo báo cáo bán hàng v ớ i s ố ti ề n th ự c n ộ p để xác đị nh th ừ a thi ế u ti ề n bán hàng
 • 9
KIỂM TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN

KIỂM TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN

KIỂM TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN I- NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA KHOẢN MỤC GIÁ VỐN HÀNG BÁN 1. Nội dung: Giá vốn hàng bán được trình bày trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bao gồm giá gốc của khối lượng thành phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã xuất bán trong kỳ. Ngoài ra giá vốn hàng bán còn bao gồm khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập thêm trong kỳ (trường hợp số dự phòng phải lập năm nay lớn hơn số dự phòng đã lập năm trước), các khoản hao hụt, mất mát hàng tồn kho sau khi trừ đi phần đã hoặc có thể thu hồi được, và chi phí sản xuất chung không được phân bổ vào chi phí chế biến (trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra trong kỳ thấp hơn mức công suất bình thường.
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ nam trường gianghoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường lam sơnthực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường lam sơnđánh giá chung và một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường lam sơnđánh giá chung về tổ công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường lam sơnhoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty xăng dầu nghệ tĩnhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ