0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Thuế TNDN Thuế thu nhập doanh nghiệp

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ TNDN ĐỐI VỚI DN NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ TNDN ĐỐI VỚI DN NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG

b) Quản lý chi phí được trừ Chi phí được trừ là một yếu tố phức tạp và có tính quyết định đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Quản lý chặt chẽ chi phí là điều kiện hàng đầu để doanh nghiệp hạch toán kinh doanh có hiệu quả. Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp luôn tìm cách đưa ra giá có tính cạnh tranh nhất định để thu hút khách hàng. Muốn có lãi, doanh nghiệp không còn cách nào khác là tối thiểu hóa chi phí có thể, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo chất lượng sản phẩm. Ngược lại, khi kê khai tính thuế TNDN thì các doanh nghiệp cố tìm cách khai tăng chi phí đó lên để được khấu trừ lớn, làm giảm số thuế TNDN phải nộp. Nguyên nhân có thể do DN chưa biết rõ đâu là chi phí hợp lý, hợp lệ, chi phí được trừ và không được trừ, không nắm rõ mức khống chế chi phí theo qui định. Hình thức thu thuế mới đòi hỏi NNT phải tự giác kê khai, tự tính thuế, nộp thuế. Tuy nhiên, do ý thức của NNT chưa cao nên lợi dụng chính sách thuế để kê khai man chi phí hợp lý được trừ với nhiều cách thức tinh vi và đa dạng.
 • 87
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: “TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI CỤC THUẾ HÀ NỘI” PPT

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: “TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI CỤC THUẾ HÀ NỘI” PPT

Tuy quy mô, sự tăng trưởng có giảm và được tiến hành cổ phần hóa nhưng khu vực DNNN có số thu đạt tương đối khá, đặc biệt là hoạt động có hiệu quả của các DN địa phương. Các DN địa phương nộp đã nộp khoảng trên 321 tỷ đồng, ước đạt 84,23% dự toán. Nếu loại trừ khoản ghi thu ghi chi qua ngân sách địa phương, ước đạt 56,74% dự toán pháp lệnh, tăng trưởng 41,56%. Số thu từ DNNN Trung ương đạt 5.883 tỷ đồng, bằng 49,45% dự toán pháp lệnh, 47,09% dự toán phấn đấu. Một số nguồn thu lớn được đôn đốc kịp thời, như thu chênh lệch thu chi ngân hàng Nhà nước (nộp đạt 700 tỷ đồng) . Khu vực DNNN vẫn có số thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu NSNN, ngành Thuế đã có những biện pháp tích cực, theo dõi sát các khoản phát sinh động viên kịp thời vào NSNN. Thuế TTĐB đạt 51,8% dự toán, tăng 22,88%. Thuế TNDN đạt 49,49% dự toán, tăng 15,92%. Nhìn chung khoản thu TNDN đạt không cao. Chỉ có các DN hạch toán toàn ngành có số nộp cao. Các DN còn lại thực hiện tạm nộp còn thấp, chỉ đạt khoảng 48,5%. Chỉ tiêu thuế TNDN được tính điều tiết cho ngân sách địa phương còn rất thấp, mới đạt 33% dự toán.
 • 64
Trường hợp doanh nghiệp làm ăn thua lỗ không có thu nhập thì doanh nghiệp đó có là đối tượng nộp thuế TNDN không điều này có khác biệt gì so với một cá nhân không có thu nhập

Trường hợp doanh nghiệp làm ăn thua lỗ không có thu nhập thì doanh nghiệp đó có là đối tượng nộp thuế TNDN không điều này có khác biệt gì so với một cá nhân không có thu nhập

Trường hợp doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, không có thu nhập, thì doanh nghiệp đó có là đối tượng nộp thuế TNDN không? Điều này có khác biệt gì so với một cá nhân không có thu nhập?Tất cả những người theo quy định tại điều 2 LTTNDN thì đều là những người nộp thuế (hay đối tượng nộp thuế) và vấn đề lãi hay lỗ trong việc kinh doanh ảnh hưởng đến đối tượng chịu thuế. Như vậy ta có thể khẳng định doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, không có thu nhập, thì doanh nghiệp đó vẫn là đối tượng nộp thuế TNDN. Tại sao LTTNDN lại quy định như vậy rõ ràng doanh nghiệp làm ăn thua lỗ thì làm gì có thu nhập mà đánh thuế. Dụng ý của luật là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh sản xuất để phục hồi bởi theo đ16 LTTNDN thì doanh nghiệp có lỗ được chuyển lỗ sang năm sau và số lỗ này sẽ được trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo. Chính quy định này đã giúp nhiều doanh nghiệp phục hồi lại được công việc của mình.Sự khác biệt ở đây có thể nhận thấy rằng cho dù doanh nghiệp có làm ăn thua lỗ không tạo ra thu nhập thì cũng vẫn cứ là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, còn nếu cá nhân mà không có thu nhập thấp và đặc biệt là không có thu nhập thì sẽ không là đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân.
 • 1
32-38-43-thuế

32-38-43-thuế

Câu 32. Thu nhập chịu thuế TNDN là thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhận định sai. Thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vu và thu nhập khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật thuế TNDN. Thu nhập chịu thuế được xác định bằng Doanh thu trừ cho chi phí được trừ cộng với các khoản thu nhập khác. Trong đó doanh thu để tính thuế thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền hàng, gia công, cung ứng dịch vụ, trợ giám phụ trội phụ thu mà doanh nghiệp được hưởng hợp pháp. Còn thu nhập tính thuế lại được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ cho thu nhập được miễn thuế trừ các khoản lỗ kết chuyển theo quy định. Hai loại thu nhập này không đồng nhất với nhau.
 • 2
Tác động của chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp và môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc

Tác động của chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp và môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của nước ta vừa phức tạp lại vừa thay đổi một cách quá nhanh dẫn tới việc thực thi chính sách thuế gặp nhiều khó khăn. Khó khăn thuộc về cả hai phía: Phía doanh nghiệp trong việc tìm hiểu và áp dụng; phía các cơ quan quản lý trong công tác theo dõi, cũng như việc áp dụng trong quá trình quản lý doanh nghiệp, dự án. Đơn cử Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2003 đến nay đã thay đổi bằng việc Bộ tài chính ban hành nhiều thông tư hướng dẫn như: Thông tư 128/TT-BTC; TT88/TT-BTC; TT134/TT-BTC và hiện tại là luật số 14/2008/QH12 về TNDN được áp dụng từ 1/1/2009, đi kèm theo luật này là nghị định, các thông tư như nghị định số 124/2008/NĐ-CP và thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008. Ngoài ra còn có rất nhiều các chính sách miễn giảm được bổ sung ví dụ như các chính sách về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các biện pháp hỗ trợ giảm thuế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung... gây khó khăn cho vấn đề nghiên cứu, tính phổ biến, nhất quán làm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp. Vẫn biết rằng chế độ miễn giảm, giãn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp kịp thời trong thời gian vừa qua có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp, tuy nhiên cần cân nhắc tới các vấn đề xã hội, tính công bằng trong chính sách thuế. Hơn nữa hiệu quả thực sự của chính sách miễn, giảm chưa thực sự phát huy tác dụng. Hệ thống chính sách thuế còn lồng ghép quá nhiều mục tiêu, cấu trúc ưu đãi đầu tư đặt quá nhiều tham vọng...
 • 135
C7_ KE TOAN THUE TNDN

C7_ KE TOAN THUE TNDN

o Thuế thu nhập hoãn lại phải trả: Là thuế TNDN sẽ phải nộp trong tương lai tính trên các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành.. • Thu nhập thuế [r]
 • 29
Thuế thu nhập Doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập Doanh nghiệp ở Việt Nam

Thuế thu nhập Doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập Doanh nghiệp ở Việt Nam

3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán thuế TNDN ở VN: Rõ ràng là bên cạnh những tiến bộ,phát triển của kế toán thuế TNDN của nước ta,thì vẫn còn tồn tại những điểm còn hạn chế. Và để giảm bớt những hạn chế đó,thì các phương pháp để khắc phục, hoàn thiện là hoàn toàn cần thiết. Bởi vì như đã nói ở trên, thì thuế là công cụ điều tiết vĩ mô của nhà nước,tạo ra nguồn thu căn bản cho ngân sách nhà nước,đặc biệt là thuế TNDN. Như vậy, Nhà nước muốn ổn định ngân sách của mình thì cần phải có những biện pháp để tránh thất thu thuế,nhưng đồng thời cũng cần tạo điều kiện để DN có thể phát triển bền vững. Để làm được điều này, nhà nước cần xem xét lại những gì còn chưa đúng,phải cân nhắc kĩ lưỡng trước khi sửa đổi quyết định,sao cho hợp lí nhất,hoàn thiện và thống nhất giữa chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán thuế TNDN.
 • 60
KẾ TOÁN THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI PPS

KẾ TOÁN THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI PPS

- Chênh lệch tạm thời được khấu trừ - Giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của các khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng - Giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của các khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng.
 • 9
TIỂU LUẬN KẾ TOÁN QUỐC TẾ : THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

TIỂU LUẬN KẾ TOÁN QUỐC TẾ : THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

TIỂU LUẬN KẾ TOÁN QUỐC TẾ : THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆPTIỂU LUẬN KẾ TOÁN QUỐC TẾ : THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆPTIỂU LUẬN KẾ TOÁN QUỐC TẾ : THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆPTIỂU LUẬN KẾ TOÁN QUỐC TẾ : THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆPTIỂU LUẬN KẾ TOÁN QUỐC TẾ : THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆPTIỂU LUẬN KẾ TOÁN QUỐC TẾ : THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆPTIỂU LUẬN KẾ TOÁN QUỐC TẾ : THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 • 38
TẢI MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP THEO MẪU SỐ 04-TNDN - HOATIEU.VN

TẢI MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP THEO MẪU SỐ 04-TNDN - HOATIEU.VN

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu). [01] Kỳ tính thuế: Tháng....[r]
 • 1
Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu luận)

Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu luận)

Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu luận)Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu luận)Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu luận)Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu luận)Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu luận)Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu luận)Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu luận)Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu luận)Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu luận)Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu luận)Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu luận)Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu luận)Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu luận)
 • 29
PHÁP LUẬT THUẾ THU VÀO THU NHẬP

PHÁP LUẬT THUẾ THU VÀO THU NHẬP

- Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người dân tộc thiểu số được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm cho lao động là người dân tộc thiểu số . b.4. Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Nhằm tạo điều kiện và khuyến khích doanh nghiệp đầy mạnh nghiên cứu khóa học và đối mới công nghệ, tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 có quy định ưu đại cho doanh nghiệp là: “ Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được trích tối đa 10% trên thu nhập tính thuế hàng năm để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp ”. Mức 10% là mức tối đa mà doanh nghiệp được trích lập. Căn cứ vào thu nhập thực tế và yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, hàng năm, doanh nghiệp tự quyết định mức trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ và đăng ký với cơ quan thuế để thực hiện.
 • 33
Cập nhật chính sách thuế thu thập doanh nghiệp

Cập nhật chính sách thuế thu thập doanh nghiệp

GIẢM THUẾ:  Doanh nghiệp nhỏ và vừa được GIẢM 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2009  Doanh nghiệp nhỏ và[r]
 • 50
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN THUẾ: CHƯƠNG 1 – TS. NGUYỄN THỊ KIM CÚC

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN THUẾ: CHƯƠNG 1 – TS. NGUYỄN THỊ KIM CÚC

Bài giảng Kế toán thuế - Chương 1: Kế toán thuế được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức bao gồm kế toán thuế giá trị gia tăng; kế toán các khoản thuế khác (trừ thuế thu nhập doanh nghiệp); kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp; trình bày thông tin trên báo cáo tài chính.
 • 10
TỔ CHỨC DỊCH VỤ KÊ KHAI VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ TPM

TỔ CHỨC DỊCH VỤ KÊ KHAI VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ TPM

Luận văn kiểm toán Tổ chức dịch vụ kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần tư vấn và đại lý thuế TPM Luận văn kiểm toán Tổ chức dịch vụ kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần tư vấn và đại lý thuế TPM Luận văn kiểm toán Tổ chức dịch vụ kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần tư vấn và đại lý thuế TPM
 • 72
VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ

VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ

YÊU CẦU: CƠ QUAN THUẾ CÁC CẤP CĂN CỨ VÀO TỜ KHAI TỰ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG nộp thuế trên địa bàn, để tổng hợp số thu thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm[r]
 • 49
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH QUY TRÌNH VỀ THUẾ THU NHẬP HIỆN HÀNH CỦA MỘT GIAO DỊCH P1 PPS

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH QUY TRÌNH VỀ THUẾ THU NHẬP HIỆN HÀNH CỦA MỘT GIAO DỊCH P1 PPS

Khi lợi nhuận tính thuế hay lỗ tính thuế và cơ sở tính thuế thu nhập của khoản mục tài sản và nợ phải trả phi tiền tệ của hoạt động ở nước ngoài được xác định bằng ngoại tệ, thì cc thay đổi tỷ giá hối đoái cũng làm phát sinh các chênh lệch tạm thời. Chênh lệch tạm thời này liên quan đến tài sản và nợ phải trả của hoạt động ở nước ngoài chứ không liên quan tới khoản đầu tư của doanh nghiệp báo cáo nên doanh nghiệp báo cáo ghi nhận nợ thuế thu nhập hỗn lại phải trả hoặc tài sản thuế thu nhập hỗn lại (nếu thỏa mn điều kiện ở đoạn 13) phát sinh. Thuế thu nhập hon lại pht sinh được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (xem đoạn 40).
 • 5
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG VỀ THUẾ THU NHẬP HIỆN HÀNH VÀ THUẾ THU NHẬP PHÂN LOẠI CỦA MỘT GIAO DỊCH P1 POTX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG VỀ THUẾ THU NHẬP HIỆN HÀNH VÀ THUẾ THU NHẬP PHÂN LOẠI CỦA MỘT GIAO DỊCH P1 POTX

phải chiết khấu sẽ dẫn đến tài sản thuế hon lại v thuế hỗn lại phải trả khơng được áp dụng nhất quán giữa các doanh nghiệp. Vì vậy, chuẩn mực ny khơng địi hỏi bắt buộc v cũng khơng cho php chiết khấu tài sản thuế hỗn lại v thuế hỗn lại phải trả. 38. Gi trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hỗn lại phải được xem xét lại vào ngày kết thúc niên độ kế toán. Doanh nghiệp phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hỗn lại đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hon lại được sử dụng. Các khoản ghi giảm này cần phải hoàn nhập khi xác định chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế.
 • 5
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG QUY TRÌNH THUẾ NHẬP SIÊU CỦA MỘT GIAO DỊCH TRONG KẾT TOÁN P1 PPS

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG QUY TRÌNH THUẾ NHẬP SIÊU CỦA MỘT GIAO DỊCH TRONG KẾT TOÁN P1 PPS

b) Doanh nghiệp đ xc định tài sản thuế thu nhập hon lại phải được ghi nhận hoặc không được tiếp tục ghi nhận toàn bộ gi trị, v tài sản thuế thu nhập hỗn lại đó liên quan (một phần hay toàn bộ) tới một khoản mục trước đây đ được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu. Trường hợp này thuế thu nhập hon lại v thuế thu nhập hiện hnh lin quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu sẽ được tính dựa trên sự phân bổ hợp lý của thuế thu nhập hỗn lại v thuế thu nhập hiện hnh của doanh nghiệp trong khuơn khổ quy định về thuế liên quan, hoặc theo phương pháp khác nhằm đạt được sự phân bổ phù hợp hơn tuỳ từng trường hợp cụ thể.
 • 5
BT so sánh các loại thuế

BT so sánh các loại thuế

so sánh về các loại thuế nhập khẩu xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. giúp bận hiểu hhown về các loại thuế từ đó phân biệt được khi nào thì cần đóng thuế gì.
 • 6
LUAT THUE - DE CUONG BAI GIANG - PHAN 2

LUAT THUE - DE CUONG BAI GIANG - PHAN 2

Căn cứ vào điều 2 về người nộp thuế và điều 3 về thu nhập chịu thuế thì có thể đưa ra khái niệm như sau: _Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế thu vào _ _thu nhập phát sinh trong quá [r]
 • 24
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: TÌM HIỂU KÌ KẾ TOÁN VÀ CÁCH ÁP DỤNG KẾ TOÁN VÀO KINH DOANH PHẦN 4 PPT

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: TÌM HIỂU KÌ KẾ TOÁN VÀ CÁCH ÁP DỤNG KẾ TOÁN VÀO KINH DOANH PHẦN 4 PPT

c- Trỡnh bày giỏ trị và lý do của cỏc khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng khụng được sử dụng do cú sự hạn chế của phỏp luật hoặc cỏc ràng buộc khỏc mà doanh nghiệp phải thực hiện.
 • 10
CHƯƠNG II: ĐO LƯỜNG SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ CẢ PPTX

CHƯƠNG II: ĐO LƯỜNG SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ CẢ PPTX

Cũng như trước, hệ thống tài chính đứng giữa hai vế của đồng nhất thức này. Ví dụ, gia đình ông Tiến quyết định tiết kiệm một phần thu nhập để lo lúc về già. Quyết định này đóng góp vào tiết kiệm quốc gia, tức vế trái của phương trình. Nếu gia đình ông Tiến gửi tiết kiệm của họ vào một quỹ hỗ tương và nếu quỹ này mua cổ phiếu của công ty AGIFISH, công ty đó có thể dùng tiền để xây dựng nhà máy ở An Giang. Ngoài ra, quỹ này có thể dùng một phần tiết kiệm đó để mua cổ phiếu của Cty Toyota và công ty này dùng vốn đó để xây dựng nhà máy ở Osaka. Những giao dịch này được ghi ở vế phải của phương trình. Đứng trên quan điểm hạch toán của Việt nam, chi tiêu của AGIFISH được ghi là đầu tư trong nước, việc mua cổ phiếu của Toyota của một công dân Việt nam là đầu tư nước ngoài ròng. Như vậy, tất cả các khoản tiết kiệm của Việt nam đều được ghi là đầu tư trong nền kinh tế Việt nam và đầu tư nước ngoài ròng của Việt nam.
 • 19
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Ở VN NOTE

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Ở VN NOTE

Tài liệu tham khảo kinh tế thương mại: Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Và Kế Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp ở VN NOTE
 • 59
Luat Thu nhap doanh nghiep

Luat Thu nhap doanh nghiep

1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế được tính bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất; trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập ở ngoài Việt Nam thì được [r]
 • 7
Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố ninh bình

Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố ninh bình

Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố ninh bình Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố ninh bình Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố ninh bình Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố ninh bình Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố ninh bình
 • 40
Bảng so sánh các loại thuế và tổng hợp công thức tính thuế

Bảng so sánh các loại thuế và tổng hợp công thức tính thuế

so sánh các loại thuế, so sánh thuế xuất nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt, so sánh thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp, so sánh thuế gtgt và thuế xuất nhập khẩu, sánh thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, đối tượng chịu thuế và người chịu thuế là giống nhau, hiện tượng đánh trùng thuế, nhận định luật thuế, bài tập tình huống về luật thuế
 • 8
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Thuế thu nhập Doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập Doanh nghiệp ở Việt Nam
 • 60
Tăng cường công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)

Tăng cường công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)

Tăng cường công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)
 • 116
Bài giảng Chương 7: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài giảng Chương 7: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài giảng trình bày về các nội dung: Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; mục tiêu ban hành nội dung luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, căn cứ và phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 15
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại việt nam
 • 59
Bài giảng Thuế Tax - Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài giảng Thuế Tax - Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Nội dung của bài giảng trình bày các quy định chung về thuế thu nhập doanh nghiệp, các quy định cụ thể về thuế thu nhập doanh nghiệp, đặc điểm, vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp, khái niệm về thuế thu nhập doanh nghiệp, công thức và kỹ thuật tính toán để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong từng trường hợp cụ thể.
 • 7
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP HÀNG HẢI VIỆT NAM (LA TIẾN SĨ)

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP HÀNG HẢI VIỆT NAM (LA TIẾN SĨ)

Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)
 • 173
BÀI GIẢNG TỔNG QUAN VỀ THUẾ: BÀI 5 - PGS.TS. LÝ PHƯƠNG DUYÊN

BÀI GIẢNG TỔNG QUAN VỀ THUẾ: BÀI 5 - PGS.TS. LÝ PHƯƠNG DUYÊN

Bài giảng Tổng quan về thuế - Bài 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp được biên soạn với mục tiêu cung cấp cho người học kiến thức khái niệm và các đặc trưng cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp; đối tượng nộp thuế, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; vận dụng được cách tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; các qui định về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; ứng dụng được các quy định về đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • 35
BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016

BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016

BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016
 • 18
Phân tích những đặc trưng của thuế thu nhập doanh nghiệp? Tại sao pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp lại phân biệt việc đánh thuế đối với thu nhập từ kinh doanh với thu nhập khác? Tìm hiểu những “thủ đoạn” chủ yếu để doanh nghiệp gian lận thuế thu nhập

Phân tích những đặc trưng của thuế thu nhập doanh nghiệp? Tại sao pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp lại phân biệt việc đánh thuế đối với thu nhập từ kinh doanh với thu nhập khác? Tìm hiểu những “thủ đoạn” chủ yếu để doanh nghiệp gian lận thuế thu nhập

A.MỞ ĐẦU1B.NỘI DUNG2I.Khái niệm và đặc trưng của thuế thu nhập doanh nghiệp21.Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp22.Đặc trưng của thuế thu nhập doanh nghiệp2II.Tại sao pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp lại phân biệt việc đánh thuế đối với thu nhập từ kinh doanh với thu nhập khác?5III.Những “thủ đoạn” chủ yếu để doanh nghiệp gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp.71.Kê khai lỗ72.Giảm doanh thu73.Tăng chi phí được trừ8C.KẾT LUẬN8DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO9
 • 10
TIỂU LUẬN TÀI CHÍNH NGHIỆP MỘT DOANH NGHIỆP NÊN VAY BAO NHIÊU 3

TIỂU LUẬN TÀI CHÍNH NGHIỆP MỘT DOANH NGHIỆP NÊN VAY BAO NHIÊU 3

 Tài trợ nợ cĩ một lợi thế quan trọng dưới hệ thống thuế thu nhập doanh nghiệp do lãi từ chứng khốn nợ mà một cơng ty chi trả là một khoản chi phí được khấu trừ thuế, trong khi đĩ cổ tức và lợi nhuận giữ lại thì khơng.
 • 46
Bài giảng Thuế: Bài 5 - Ths. Nguyễn Minh Đức

Bài giảng Thuế: Bài 5 - Ths. Nguyễn Minh Đức

Bài giảng Thuế - Bài 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp trình bày khái niệm và các đặc trưng cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp; đối tượng nộp thuế, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; cách tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; các qui định về miễn giảm, hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • 33
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG 7 THS. NGUYỄN QUỐC NHẤT (DÀNH CHO KHỐI KHÔNG CHUYÊN)

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG 7 THS. NGUYỄN QUỐC NHẤT (DÀNH CHO KHỐI KHÔNG CHUYÊN)

Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp Chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại, kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả, kế toán xác định kết quả kinh doanh.
 • 9
NHỮNG LƯU Ý KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

NHỮNG LƯU Ý KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

+ Cuối năm, khi xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính:.. – Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp h[r]
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ nam trường gianghoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường lam sơnthực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường lam sơnđánh giá chung và một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường lam sơnđánh giá chung về tổ công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường lam sơnhoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty xăng dầu nghệ tĩnhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM