0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Quản trị kinh doanh >

Bộ phận hành chính

THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP THU HÚT KHÁCH TẠI KHÁCH SẠN HOA HỒNG

THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP THU HÚT KHÁCH TẠI KHÁCH SẠN HOA HỒNG

Đó chính là lợi thế và là thách thức của khách sạn Hoa Hồng khi ra đời trong thời gian này TRANG 19 Bộ phận tổ chức hành chính Bộ phận kế toán thống kê Bộ phận kế hoạch nghiệp vụ Bộ phận[r]
 • 96
LUẬN VĂN ĐỀ TÀI  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CỦA CÔNG TY TNHH XNK CƯỜNG THỊNH POTX

LUẬN VĂN ĐỀ TÀI MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CỦA CÔNG TY TNHH XNK CƯỜNG THỊNH POTX

Với mô hình tổ chức trực tuyến chức năng, Công ty Cường Thịnh có sự năng động trong quản lý và điều hành. Các mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên xuống các cấp dưới được truyền đạt nhanh chóng và tăng độ chính xác. Đồng thời ban giám đốc có thể nắm bắt được một cách cụ thể, chính xác và kịp thời những thông tin ở các bộ phận cấp dưới từ đó có những chính sách, chiến lược điều chỉnh phù hợp cho từng bộ phận trong từng giai đoạn, thời kỳ. Đồng thời cũng có thể tạo ra sự hoạt động ăn khớp giữa các phòng ban có liên quan với nhau, giảm được chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doah của Công ty và tránh được việc quản lý chồng chéo chức năng. Theo cơ cấu tổ chức này, thông tin được phản hồi nhanh chóng giúp ban lãnh đạo Công ty có thể kịp thời giải quyết các vấn đề bất trắc xảy ra.
 • 63
THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

+ Nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn; Nhận kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội; địa c[r]
 • 3
Quyết định số 2738/2019/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên

Quyết định số 2738/2019/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên

Quyết định số 2738/2019/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên.
 • 2
BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT TRUNG

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT TRUNG

TRANG 17 _SƠ ĐỒ 4: BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI XƯỞNG DÉP EVA_ Phó giám đốc Bộ phận sản xuất Tổ sản xuất Tổ ghép và mác Tổ via Bộ phận kỹ thuật Bộ phận hành chính Tổ đóng gói Tổ vận chuyển NV kế t[r]
 • 42
BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT TRUNG

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT TRUNG

TRANG 17 _SƠ ĐỒ 4: BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI XƯỞNG DÉP EVA_ Phó giám đốc Bộ phận sản xuất Tổ sản xuất Tổ ghép và mác Tổ via Bộ phận kỹ thuật Bộ phận hành chính Tổ đóng gói Tổ vận chuyển NV kế t[r]
 • 42
BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT TRUNG

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT TRUNG

TRANG 17 _SƠ ĐỒ 4: BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI XƯỞNG DÉP EVA_ Phó giám đốc Bộ phận sản xuất Tổ sản xuất Tổ ghép và mác Tổ via Bộ phận kỹ thuật Bộ phận hành chính Tổ đóng gói Tổ vận chuyển NV kế t[r]
 • 42
BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT TRUNG

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT TRUNG

TRANG 17 _SƠ ĐỒ 4: BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI XƯỞNG DÉP EVA_ Phó giám đốc Bộ phận sản xuất Tổ sản xuất Tổ ghép và mác Tổ via Bộ phận kỹ thuật Bộ phận hành chính Tổ đóng gói Tổ vận chuyển NV kế t[r]
 • 42
CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH AN GIANG

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH AN GIANG

 MÔ HÌNH 3: BỘ PHẬN KHÁC Các bộ phận của mô hình 3 sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ cho mô hình 1 và mô hình 2  BỘ PHẦN HÀNH CHÍNH GỒM HAI TÀI XẾ VÀ MỘT NHÂN VIÊN: thực hiện các công tác hành chí[r]
 • 29
CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH AN GIANG

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH AN GIANG

 MÔ HÌNH 3: BỘ PHẬN KHÁC Các bộ phận của mô hình 3 sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ cho mô hình 1 và mô hình 2  BỘ PHẦN HÀNH CHÍNH GỒM HAI TÀI XẾ VÀ MỘT NHÂN VIÊN: thực hiện các công tác hành chí[r]
 • 29
612018ND-CP357427318202015_16920208

612018ND-CP357427318202015_16920208

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BỘ PHẬN MỘT CỬA TRANG 7 a Công khai đầy đủ, kịp thời bằng phương tiện điện tử hoặc bằng văn bản danh mục thủ tục hành chính được thực hiện tại Bộ phận Một cửa; cá[r]
 • 29
Chứng minh cơ quan hành chính Nhà nước là chủ thể quản lí hành chính Nhà nước chủ yếu và quan trọng nhất

Chứng minh cơ quan hành chính Nhà nước là chủ thể quản lí hành chính Nhà nước chủ yếu và quan trọng nhất

Bộ máy nhà nước là một chính thể thống nhất, được tạo thành bởi các cơ quan nhà nước.Trong đó cơ quan hành chính nhà nước có vị trí quan trọng, là bộ phận hợp thành của bộ máy nhà nước, được thành lập để thực hiện chức năng hành chính nhà nước. Chủ thể quản lý hành chính nhà nước là các cá nhân hay tổ chức nhân danh nhà nước mang quyền lực hành chính nhà nước. Việc tìm hiểu cơ quan hành chính nhà nước sẽ giúp chúng ta phân biệt được cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước, hiểu rõ hơn về chức năng cũng như địa vị pháp lý của cơ quan hành chính nhà nước
 • 8
ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG, HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ TỔ CHỨC LAO ĐỘNG

ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG, HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ TỔ CHỨC LAO ĐỘNG

- Phó giám đốc công ty đại diện công ty tại công trờng thuỷ đIện Cần Đơn • Phòng Tổ chức - Hành chính TC-HC Phòng Tổ chức- Hành chính là một bộ phận chức năng giúp việc cho giám đốc công[r]
 • 32
MẪU QUYẾT ĐỊNH NGHỈ VIỆC ĐỂ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

MẪU QUYẾT ĐỊNH NGHỈ VIỆC ĐỂ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

ĐIỀU 2: Ông Bà… và các Ông Bà Giám đốc Nhân sự, Giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.[r]
 • 1
địa điểm tiếp nhận bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính sở kế hoạch và

địa điểm tiếp nhận bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính sở kế hoạch và

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng; Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • 2
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH THANH PHONG

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH THANH PHONG

- Phòng hành chính: Là bộ phận xem xét, nghiên cứu các văn bản, quyết định của nhà nước cũng như của công ty có phù hợp không, phân tích các thủ tục, điều khoản trong hợp đồng thương mại[r]
 • 28
CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ TẠI CÔNG TY TNHH THANH PHONG

CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ TẠI CÔNG TY TNHH THANH PHONG

- Phòng hành chính: Là bộ phận xem xét, nghiên cứu các văn bản, quyết định của nhà nước cũng như của công ty có phù hợp không, phân tích các thủ tục, điều khoản trong hợp đồng thương mại[r]
 • 29
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY THANH PHONG

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY THANH PHONG

- Phòng hành chính: Là bộ phận xem xét, nghiên cứu các văn bản, quyết định của nhà nước cũng như của công ty có phù hợp không, phân tích các thủ tục, điều khoản trong hợp đồng thương mại[r]
 • 30
THIẾT KẾ CẦN TRỤC DERRICK TẢI TRỌNG NẶNG 3 TẤN LẮP TRÊN TÀU THỦY, CHƯƠNG 1 POTX

THIẾT KẾ CẦN TRỤC DERRICK TẢI TRỌNG NẶNG 3 TẤN LẮP TRÊN TÀU THỦY, CHƯƠNG 1 POTX

- Đã được thử nghiệm để xác định chúng thỏa mãn các yêu cầu đã được quy định phù hợp với các khuyến cáo của các tổ chức có liên quan. - Đã được thử nghiệm thành công thỏa mãn các yêu cầu của chính quyền hành chính. Các thử nghiệm đó về cơ bản là tương đương với những thử nghiệm đã được nêu trong khuyến cáo.
 • 7
Quyết định số 489/2019/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái

Quyết định số 489/2019/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái

Quyết định số 489/2019/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã tỉnh Yên Bái. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 • 3
Quyết định số 488/2019/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái

Quyết định số 488/2019/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái

Quyết định số 488/2019/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện tỉnh Yên Bái. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 • 9
BÁO CÁO HƯỚNG NGHIỆP - LUẬT

BÁO CÁO HƯỚNG NGHIỆP - LUẬT

669 + Email: tthcc.bc@quangninh.gov.vn _* TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM:_ _Sơ đồ: Tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện_ Bộ phận Hành chính – Tổng hợp Bộ [r]
 • 16
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ HÀNH CHÍNH

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ HÀNH CHÍNH

Công sở hành chính (công sở) là một tổ chức thực hiện cơ chế điều hành, kiểm soát công việc hành chính, là nơi soạn thảo và xử lý các văn bản để thực hiện công vụ, đảm bảo thông tin cho hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, nơi phối hợp hoạt động thực hiện nhiệm vụ được nhà nước giao. Là nơi tiếp nhận đề nghị, yêu cầu khiếu nại của dân. Do đó, công sở hành chính là bộ phận hợp thành tất yếu của thiết chế bộ máy quản lý nhà nước
 • 25
ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY HÀ NỘI CHINGHAI

ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY HÀ NỘI CHINGHAI

Hệ thống tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất có thể đợc biểu diễn qua sơ đồ sau: 8 TỔ ĐÚC CHI TIẾT GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN KẾ TOÁN BỘ PHẬN XUẤT NHẬP KHẨU BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC BỘ PHẬN KỸ [r]
 • 20
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VINACONEX

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VINACONEX

Sơ đồ 2.10: Trình tự thủ tục tính lương và kế toán tiền lương ( Nguồn: Phòng Kế toán tài chính) Vào cuối tháng, sau khi tập hợp được bảng chấm công do các phòng ban cung cấp, nhân viên phòng Hành chính tổng hợp và lập bảng tính lương. Bảng tính lương được chuyển để Giám đốc duyệt sau đó chuyển cho phòng Tài chính kế toán, kế toán sẽ lập giấy đề nghị thanh toán được Giám đốc duyệt chi. Thủ quỹ căn cứ vào giấy đề nghị thanh toán đã được duyệt này để viết Uỷ nhiệm chi gửi cho Ngân hàng VIETCOMBANK để thanh toán tiền lương cho nhân viên. Tiền lương được trả vào tài khoản của từng nhân viên. Đồng thời Công ty sẽ nhận được giấy báo Nợ của ngân hàng chuyển về. Đây là một đặc điểm đáng chú ý trong cách trả lương của Công ty. Cách trả lương này vừa chính xác, kịp thời, tạo tâm lý thoải mái cho nhân viên.
 • 44
Thực tế vận dụng thủ tục phõn tớch với kiểm toỏn khoản mục doanh thu trong kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh do cụng ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện.

Thực tế vận dụng thủ tục phõn tớch với kiểm toỏn khoản mục doanh thu trong kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh do cụng ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện.

Từ mục đích kiểm toán của khách hàng, công ty Ernst & Young Việt Nam xác định phạm vi của dịch vụ sẽ cung cấp và lập nhóm kiểm toán. Công ty tìm hiểu đặc điểm ngành nghề kinh doanh của khách hàng, hoạt động chính của khách hàng, các nhân tố ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh, đối thủ cạnh tranh, cổ đông chủ chốt, khách hàng mục tiêu. Từ đó đánh giá được các Significant risks (là các rủi ro hình thành từ các hoạt động, sự kiện bất thường có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính. Đây là một dạng của rủi ro tiềm tàng nhưng khả năng xảy ra cũng như mức độ ảnh hưởng lớn hơn các loại rủi ro tiềm tàng khác). Tìm hiểu môi trường công nghệ thông tin (IT) của khách hàng: Môi trường IT của khách hàng có ảnh hưởng lớn đến rủi ro kinh doanh và rủi ro trên báo cáo tài chính. Vì vậy cần cân nhắc mức độ phức tạp của hệ thống IT, từ đó quyết định nhu cầu trợ giúp của chuyên gia IT. Tại công ty Ernst & Young Việt Nam, bộ phận thực hiện đánh giá môi trường IT của khách hàng gọi là TSRS.
 • 28
Quyết định số 1145/2019/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên

Quyết định số 1145/2019/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên

Quyết định số 1145/2019/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả; thủ tục hành chính không thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên.
 • 2
TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TRƯỜNG AN

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TRƯỜNG AN

LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường hiện nay nhất là trong xu thế hội nhập về kinh tế , mụi trường kinh doanh của doanh nghiệp được mở rộng song sự cạnh tranh ngày càng trở nờn khốc liệt hơn điều này tạo ra cơ hội kinh doanh đồng thời cũng chứa đựng những nguy cơ tiềm năng đe doạ sự phỏt triển của cỏc doanh nghiệp . Đặc biệt trong bối cảnh kinh tế Chõu Á đang bị cuốn vào vũng xoỏy suy giảm của nền kinh tế toàn cầu ,cỏc doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải nhạy bộn nắm bắt thời cuộc ,nắm bắt cơ chế chủ động sỏng tạo lựa chọn và tỡm cho mỡnh một hướng đi phự hợp. Xong dự ỏp dụng bất kỡ chiến lược nào thỡ hạch toỏn kế toỏn là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống cụng cụ quản lý ,điều hành và kiểm soỏt cỏc hoạt động kinh tế trong cụng ty. Vỡ vậy kế toỏn cú vai trũ đặc biệt quan trọng khụng chỉ đối với hoạt động tài chớnh nhà nước mà cũn vụ cựng cần thiết với hoạt động tài chớnh doanh nghiệp . Việc hoc tập và nghiờn cứu tại trường là tổng hợp, thực tập là việc kết hợp giữa lý luận và thực tiễn ,là thời gian để sinh viờn xõm nhập vào thực tế và thụng quỏ đú nõng cao nhận thức của mỡnh về cụng việc kế toỏn, tỏc dụng, trỏch nhiệm của một nhõn viờn kế toỏn, đồng thời quỏ trỡnh thực tập tạo điều kiện cho sinh viờn phỏt huy khả năng của mỡnh để rốn luyện kĩ năng nghề nghiệp, ỏp dụng những gỡ đó học để tập làm cỏc nghiệp vụ của một kế toỏn viờn..
 • 48
BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG: NGIỆP VỤ HÀNH CHÍNH TẠI HĐND UBND QUẬN TÂY HỒ

BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG: NGIỆP VỤ HÀNH CHÍNH TẠI HĐND UBND QUẬN TÂY HỒ

- Trực tiếp phụ trách các công việc: Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa”, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác [r]
 • 94
ĐIỀU 2 CÁC ÔNG BÀ PHÓ GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH VÀ CÁC BỘ PHẬN CÓ LIÊN QUAN CHỊU

ĐIỀU 2 CÁC ÔNG BÀ PHÓ GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH VÀ CÁC BỘ PHẬN CÓ LIÊN QUAN CHỊU

có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm và báo cáo trước Trưởng Phòng, Giám đốc Trung tâm, và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ,[r]
 • 2
THI GIẢNG VIÊN CHÍNH  CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN

THI GIẢNG VIÊN CHÍNH CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN

Như vậy, hành chính nhà nước được hiểu là một bộ phận của quản lý nhà nước.2 Có thể hiểu hành chính nhà nước là: sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các [r]
 • 58
Báo cáo môn Quản trị Văn phòng: Cách quản trị hành chính văn phòng của công ty

Báo cáo môn Quản trị Văn phòng: Cách quản trị hành chính văn phòng của công ty

Bạn hãy giả sử mình là một nhân viên trong bộ phận hành chính văn phòng của một công ty bất kỳ (công ty này có thể là công ty đang hoạt động hoặc do sinh viên tự xây dựng). Sau đó, bạn hãy giới thiệu cho mọi người về cách quản trị hành chính văn phòng của công ty mình.YÊU CẦUChương 1 Tổng quan về công ty và bộ phận hành chính văn phòng1.1.Giới thiệu về công ty1.2.Giới thiệu về bộ phận hành chính văn phòng.Chương 2 Thực trạng bộ phận hành chính văn phòng trong công ty2.1.Sự khoa học trong quản trị hành chính văn phòng:(Sắp xếp chỗ làm việc)2.2 Các nghiệp vụ hành chính văn phòng2.2.1 Quy trình sắp xếp các cuộc họp, hội nghị tại công ty. Ví dụ cụ thể2.2.2 Công tác lễ tân:Ø Lên kế hoạch cho chuyến công tác nước ngoài cho cấp trênØ Lên kế hoạch tổ chức buổi tiệc tất niên cuối năm cho nhân viên công ty sau một năm làm việc nhằm gắn kết tất cả nhân viên công tyChương 3Nhận xét đánh giá
 • 18
BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PPTX

BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PPTX

a) Có b) Không Nếu chọn b) thì thủ tục hành chính này được ban hành sẽ không hợp pháp. 2. Thủ tục hành chính này có được ban hành đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP không? a) Từng bộ phận dưới đây của thủ tục hành chính quy định đúng thẩm quyền
 • 6
NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN CHO CÔNG TY HIỆN ĐANG LÀM VIỆC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP

NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN CHO CÔNG TY HIỆN ĐANG LÀM VIỆC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP

Vì vậy biện pháp đầu tiên để khắc phục vấn đề này bộ phận kế toán kết hợp với bộ phận hành chính – quản trị nhân sự xem xét lại mức lương, đề xuất các mức tiền thưởng cho toàn thể cán bộ[r]
 • 9
BÀI THU HOẠCH LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ » TÀI LIỆU MIỄN PHÍ CHO GIÁO VIÊN, HỌC SINH.

BÀI THU HOẠCH LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ » TÀI LIỆU MIỄN PHÍ CHO GIÁO VIÊN, HỌC SINH.

Kết quả cải cách thủ tục hành chính: UBND xã có quyết định thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của công dân, bố trí phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thàn[r]
 • 19
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG – CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỨC NGUYỄN

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG – CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỨC NGUYỄN

_1.3.5._ _PHÒNG HÀNH CHÍNH_ _NHÂN SỰ_ Phòng Hành chính nhân sự được coi là đầu mối thông tin của các bộ phận trong Công ty, chịu trách nhiệm soạn thảo, lưu trữ các giấy tờ, hồ sơ, hợp đồ[r]
 • 44
Quy trình khôi phục mã số thuế cho doanh nghiệp

Quy trình khôi phục mã số thuế cho doanh nghiệp

Về thủ tục khôi phục MST: các bộ phận liên quan của cơ quan thuế thực hiện các công việc với thời hạn cụ thể như sau: khi nhận được văn bản của NNT do Bộ phận hành chính văn thư chuyển đ[r]
 • 3
FILE - 48790

FILE - 48790

Các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách.. nhiệm thi hành quyết định này[r]
 • 1
FILE - 48778

FILE - 48778

và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Giám đốc[r]
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: quản lý khai thác sản xuất kinh doanh vật liêu xây dựng theo phân cấp của ubnd tỉnhphần 3 một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cp sản xuất vật liệu xây dựng tự lựcxây dựng quy hoạch kế hoạch phát triển vật liẹu xây dựng quản lý việc khai thác và sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền thu thập phân tích các tài liệu liên quan các tài liệu về công tác quản lý an toàn lao động của ít nhất 3 công trường xây dựng hiện nayđề tài kinh doanh vật liệu xây dựngnghiên cứu xác định chỉ tiêu thuốc nổ nhằm đảm bảo mức độ đập vỡ đất đá hợp lý cho một số mỏ khai thác vật liệu xây dựng của việt namđặc điểm của ngành kinh doanh vật liệu xây dựngbáo cáo thực tập tại công ty tnhh sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng tân hòaví dụ minh họa cho công tác thẩm định cho vay ngắn hạn đối với dn của nhct đà nẵng cụ thể thẩm định hồ sơ xin vay ngắn hạn để kinh doanh vật liệu xây dựng của công ty tnhh tmdv xnk ánh minhchương 1  đặc điểm sản phẩm tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 hà tĩnhthị trường kinh doanh vật liệu xây dựngkinh doanh vật liệu xây dựng 2012kinh doanh vật liệu xây dựng 2011cách kinh doanh vật liệu xây dựngkinh doanh vật liệu xây dựng cần những gìBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ