0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Thuế GTGT đầu ra phỏt sinh

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THANH TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THANH TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

- Cần nhanh chúng xõy dựng và tổ chức hướng dẫn sử dụng phần mềm phõn tớch rủi ro để lựa chọn đối tượng thanh tra, kiểm tra. - Xõy dựng ứng dụng nhận dữ liệu bảng kờ hoỏ đơn, chứng từ hàng hoỏ dịch vụ mua vào, bỏn ra kốm theo tờ khai thuế GTGT để cơ quan thuế làm cơ sở đỏnh giỏ, quản lý người nộp thuế tốt hơn và rất thuận tiện trong việc đối chiếu xỏc minh húa đơn. Hiện nay, việc xỏc minh hoỏ đơn theo yờu cầu của cơ quan thuế cỏc cấp vẫn thực hiện theo phương phỏp thủ cụng là tra cứu trờn bảng kờ người nộp thuế gửi cho cơ quan thuế rất mất thời gian, tốn cụng sức, gõy khú khăn cho cỏn bộ kiểm tra, thanh tra khi xỏc minh những hoỏ đơn được xuất từ rất lõu vỡ tài liệu đó được gửi lưu trữ tại kho. Chưa kể với doanh nghiệp cú vốn đầu tư nước ngoài, do quỏ trỡnh thớ điểm cơ chế tự khai tự nộp diễn ra từ năm 2004 đến giữa năm 2007, doanh nghiệp khi gửi tờ khai thuế GTGT khụng bắt buộc phải gửi kốm bảng kờ. Việc xỏc minh hoỏ đơn mua vào, bỏn ra trong giai đoạn này rất mất thời gian và thiếu tớnh chớnh xỏc, khỏch quan vỡ cỏn bộ thuế phải gửi cụng văn đến doanh nghiệp yờu cầu phối hợp xỏc minh hoỏ đơn.
 • 32
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN HÀNG HOÁ VÀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN HÀNG HOÁ VÀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ

giá hàng bán còn bao gồm các khoản thưởng khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định đã tiến hành mua một khối lượng hàng hóa trong một đợt. 5.1.4. Hàng bán bị trả lại Hàng bán bị trả lại: Là số hàng đã được coi là tiêu thụ (đã chuyển giao quyền sở hữu, đã thu tiền hay được người chấp nhận trả tiền) nhưng lại bị người mua từ chối và trả lại do người bán không tôn trọng hợp đồng kinh tế đã ký kết nhưng không phù hợp với yêu cầu, tiêu chuẩn, quy cách kỹ thuật, hàng kém phẩm chất, không đúng chủng loại...Tương ứng với hàng bán bị trả lại là giá vốn của hàng bán bị trả lại (tính theo giá vốn khi bán) và doanh thu của hàng bán bị trả lại cụng với thuế GTGT đầu ra phải nộp của hàng bán bị trả lại.
 • 32
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTY BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG - 6 POTX

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTY BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG - 6 POTX

+ Cột số tiền : Lấy số liệu ở dòng “ cộng tiền hàng” trên từng hoá đơn GTGT (số tiền chưa có thuế GTGT) + Cột TK : định khoản trên máy ngay khi lập chứng từ vào + Cột doanh thu : phản ánh doanh thu thanh toán ngay và doanh thu thanh toán chậm.Số liệu đựoc lấy trên hoá đơn GTGT (số tiền chưa có thuế)
 • 9
KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐOÀN LONG

KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐOÀN LONG

Trong thời gian thực tập Công TY Cổ phần Đoàn Long, được sự chỉ đạo và giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị tại ban Kế toán, em đã có điều kiện được đi sâu và tiếp cận với thực tế công tác kế toán của công ty. Qua quá trình thực tập và tìm hiểu về công tác kế toán tại công ty nói chung và công tác kế toán thuế GTGT nói riêng đã cho em thấy rằng lý thuyết và thực tế luôn phải đi liền với nhau, trong thực tế có những tình huống mới mẻ mà lý thuyết tại trường không thể truyền tải tới được, đặc biệt là với công tác kế toán thuế mà ở đây là kế toán thuế GTGT. Giai đoạn thực tập này là một quãng thời gian rất quý báu đối với em để sau khi ra trường em có thể vững bước trên con đường sự nghiệp của mình với những hành trang là kiến thức đã học tại nhà trường, cùng với những kinh nghiệm mà em đã học được trong suốt quá trình thực tập của mình.
 • 61
KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

* Cách tính thuế GTGT phải nộp: _Số thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vào_ Trong đó: GTGT đầu ra = Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra x Thuế suất củ[r]
 • 47
THỰC TRẠNG VỀ HOÀN THUẾ GTGT

THỰC TRẠNG VỀ HOÀN THUẾ GTGT

Việc thực hiện hoàn thuế GTGT đã thúc đẩy các doanh nghiệp tổ chức hạch toán kế toán chính xác thuế GTGT đầu vào, đầu ra, doanh thu của từng loại hàng hoá chịu thuế theo từng mức thuế su[r]
 • 24
39 TỔ CHỨC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM - HUNGARY

39 TỔ CHỨC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM - HUNGARY

Theo phương pháp này số thuế GTGT phải nộp được xác định như sau: THUẾ THUẾ THUẾ GTGT GTGT = GTGT - ĐẦU VÀO ĐƯỢC PHẢI NỘP ĐẦU RA KHẤU TRỪ Trong đó: THUẾ GIÁ TÍNH THUẾ CỦA THUẾ SUẤT THUẾ [r]
 • 43
XỬ LÝ TÌNH HUỐNG ĐỐI VỚI HÀNH VI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BẤT HỢP PHÁP

XỬ LÝ TÌNH HUỐNG ĐỐI VỚI HÀNH VI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BẤT HỢP PHÁP

Xác định số thuế GTGT phải nộp:_ _Số thuế_ _GTGT phải nộp_ _ _ _=_ _Số thuế_ _GTGT đầu ra_ _ _ __ TRANG 10 _a Số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng_[r]
 • 20
HẠCH TOÁN KẾ TOÁN ĐỐI VỚI CHI PHÍ KHUYẾN MẠI, QUẢNG CÁO. PPS

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN ĐỐI VỚI CHI PHÍ KHUYẾN MẠI, QUẢNG CÁO. PPS

vi ệc hạch toán kế toán khoản thuế GTGT đối với HHDV d ùng cho KMQC. Vi ệc y êu c ầu k ê khai thu ế GTGT của HHDV d ùng cho KMQC nhưng không quy định r õ ràng v ề hạch toán kế toán đối v ới một nghiệp vụ mới phát sinh trên đây dẫn đến có nhiều ý kiến
 • 12
Giáo trình thuế nhà nước phần 1  cđ phương đông

Giáo trình thuế nhà nước phần 1 cđ phương đông

1. M ức thuế suất 0% áp dụng đối với h àng hóa, d ịch v ụ xuất khẩu, vận tải quốc tế v à hàng hóa, d ịch vụ không chịu thuế GTGT quy định tại khi xuất khẩu, trừ các trường hợp chuyển giao công nghệ, chuy ển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngo ài; d ịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngo ài, d ịch vụ cấp tín d ụng, chuyển nhượng vốn, dịch vụ t ài chính phái sinh; d ịch vụ bưu chính, viễn thông; sản phẩm xuất
 • 20
BÀN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM (2)

BÀN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM (2)

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp đợc xác định theo công thức: Số thuế GTGT thuế GTGT thuế GTGT phải nộp = đầu ra - đầu vào trong đó: TRANG 11 đầu ra = dịch vụ chịu thuế bán ra x của hàn[r]
 • 25
178 BÀN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ & TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

178 BÀN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ & TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp đợc xác định theo công thức: Số thuế GTGT thuế GTGT thuế GTGT phải nộp = đầu ra - đầu vào trong đó: TRANG 11 đầu ra = dịch vụ chịu thuế bán ra x của hàn[r]
 • 25
TỔNG HỢP CÁC DẠNG BÀI TẬP ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ NĂM 2017 CÓ HƯỚNG DẪN VÀ LỜI GIẢI

TỔNG HỢP CÁC DẠNG BÀI TẬP ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ NĂM 2017 CÓ HƯỚNG DẪN VÀ LỜI GIẢI

_-Thứ tự các loại thuế như sau:_ + Thuế NK + Thuế XK + Thuế TTĐB + Thuế GTGT: thuế đầu ra, thuế đầu vào được khấu trừ -> thuế GTGT phải nộp _- Đối với thuế TNDN nên đi theo trình tự:_ + [r]
 • 59
KẾ TÓAN CÁC KHỎAN CÔNG NỢ MUA VÀ BÁN TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP - 2 POT

KẾ TÓAN CÁC KHỎAN CÔNG NỢ MUA VÀ BÁN TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP - 2 POT

Bên cạnh TK 333, kế toán còn sử dụng TK 133 “Thuế GTGT được khấu trừ”. Tài khoản này chỉ sử dụng đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ. Nội dung phản ánh của tài khoản 133: Bên Nợ: phản ánh số thuế VAT được khấu trừ. Bên Có:
 • 7
thực trạng về vấn đề hoàn thuế gtgt

thực trạng về vấn đề hoàn thuế gtgt

chúng câu kết với một số cán bộ hải quan thoái hoá, biến chất làm thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hoá khống, nghĩa là chỉ có số liệu trên chứng từ, sổ sách mà không có hàng hoá nào đợc xuất, để đợc hởng mức thuế suất thuế GTGT u đãi 0%. Nh vậy số thuế GTGT đầu vào là kếch sù, tiền hoàn thuế là rất lớn. ở đây khả năng kiểm tra, xác định số thuế đợc hoàn của cơ quan thuế là rất hạn chế bởi vì thờng chỉ dừng lại ở việc kiểm tra hoá đơn chứng từ còn việc đối chiếu với bên thứ ba ( ngời trực tiếp sản xuất và ngời nhập khẩu ở nớc ngoài) hầu nh không thể. Chính vì những lẽ đó loại gian lận này cần phải sớm đợc các cơ quan chức năng có biện pháp và ngăn chặn kịp thời tránh đợc thất thu cho ngân sách nhà nớc mà việc đó phải đợc chấn chỉnh ngay trong bản thân cán bộ của cơ quan hải quan và các ban ngành có liên quan.
 • 24
KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI

KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Đồng thời ghi nhận doanh thu tiền lãi bán hàng trả góp của kỳ kế toán: Nợ TK 3387 Có TK 515 – doanh thu hoạt động tài chính (7) Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, được sử dụng nội bộ cho hoạt động SXKD thuộc diện chịu thuế GTGT hay khuyến mại, quảng cáo không thu tiền thì trên hóa đơn bán hàng chỉ ghi dòng giá thanh toán là giá vốn của hàng hóa. Kế toán ghi:
 • 40
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ THANH TOÁN VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ THANH TOÁN VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG

Nhà cung cấp cho công ty là: Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu, Viễc thông Hà Nội, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Tổng công ty viễn thông quân đội, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tiên Tiến, Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ phát sinh khi doanh nghiệp mua của hàng hoá, dịch vụ dùng vào để kinh doanh dịch vụ chịu thuế đầu ra. Do đó thuế GTGT được khấu trừ phản ánh cùng với nghiệp vụ mua của hàng hoá, dịch vụ , TSCĐ… khi nhận được bộ chứng từ của các nghiệp vụ đó kế toán phản ánh các nghiệp vụ phát sinh trong đó có thuế GTGT được khấu trừ..
 • 31
TIEU LUAN THUE HOAN CHINH POTX

TIEU LUAN THUE HOAN CHINH POTX

 Vấn đề có tính quyết định nhất là phải có cuộc cải cách lớn về cơ chế quản lý tiền tệ. Bắt buộc các quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải thanh toán bằng chuyển khoản, hạn chế đến mức thấp nhất hình thức thanh toán bằng tiền mặt như hiện nay. Thông qua các tài khoản tại hệ thống ngân hàng, đây là phương thức thanh toán tiên tiến nhất, đang được áp dụng hầu hết các nước trên thế giới. Trước mắt, đối với các DN hạch toán theo phương pháp khấu trừ, ngoài yếu tố bắt buộc phải có hoá đơn GTGT, muốn được khấu trừ thuế hay hoàn thuế đều phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Có như vậy, thì hoá đơn GTGT sẽ trở về với bản chất thực của nó là chứng từ kế toán và việc gian lận ghi trên hoá đơn như: trên cao dưới thấp hoặc tội phạm mua bán hoá đơn GTGT sẽ được hạn chế và đẩy lùi. DN sẽ tự lựa chọn và đăng ký hình thức sử dụng hoá đơn ngay từ khi đăng ký cấp mã số thuế, đồng thời DN cũng thực hiện đăng ký hình thức sử dụng hoá đơn mà chủ yếu là hoá đơn tự in. Khi sử dụng hoá đơn tự in, DN vừa tự quảng bá thương hiệu của mình trên thị trường và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng hoá đơn của DN mình. Thực tế qua nhiều năm qua đã cho thấy chưa có hiện tượng mua, bán hoá đơn đối với các DN sử dụng hoá đơn tự in, vì trên loại hoá đơn này đã thể hiện đầy đủ thương hiệu, logo, mã số, tài khoản... nên một DN khác muốn sử dụng cũng không thể được. Còn đối với hoá đơn GTGT là một loại hoá đơn dùng chung nên dễ bị lợi dụng.
 • 33
LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Luật thuế GTGT ra đời đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong việc cải cách cơ chế quản lý kinh tế tài chính đặc biệt là chính sách thuế của Nhà nước. Sau hơn 4 năm thực hiện, luật thuế GTGT đã góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế của đất nước: khuyến khích đầu tư nước ngoài, mở rộng khuyến khích và phát triển xuất khẩu thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu ổn định và ngày càng tăng của NSNN. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện đã phát sinh nhiều vướng mắc làm giảm hiệu ứng tích cực của thuế GTGT. Các doanh nghiệp đã lợi dụng kẻ hở trong luật thuế để chiếm đoạt tiền của Nhà nước lên tới con số hàng tỷ đồng với hơn 170 bộ hồ sơ hoàn thuế khống. Công tác quản lý thu gặp không ít những khó khăn. Vậy những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế GTGT đối với loại hình DN này là:
 • 30
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VAT THỰC TRẠNG VẬN HÀNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VAT VÀ KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VAT Ở VIỆT NAM

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VAT THỰC TRẠNG VẬN HÀNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VAT VÀ KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VAT Ở VIỆT NAM

PHƠNG PHÁP TÍNH:_ Việc tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ nh sau: Số thuế GTGT = Thuế GTGT - Thuế GTGT đầu vào phải nộp đầu ra đợc khấu trừ Trong đó: Thuế GTGT = Giá tính thuế hàng [r]
 • 35
TÌNH HÌNH THU THUẾ GTGT CỦA CHI CỤC THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CHÂU ĐỐC

TÌNH HÌNH THU THUẾ GTGT CỦA CHI CỤC THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CHÂU ĐỐC

_Xác định thuế GTGT phải nộp _ Số thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ _* Xác định thuế GTGT đầu ra: _ Thuế GTGT đầu ra = Giá tính thuế của hàng hố, dị[r]
 • 45
Đề án môn học Kế toán Kế toán bất động sản đầu tư.doc

Đề án môn học Kế toán Kế toán bất động sản đầu tư.doc

CỎC CHI PHỚ PHỎT SINH LIỜN QUAN ĐẾN CHO THUỜ HOẠT ĐỘNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ, GHI: TRANG 20 Nợ TK 632 - Giỏ vốn hàng bỏn Chi tiết chi phớ kinh doanh BĐS đầu tư Nợ TK 133 - Thuế GTGT được k[r]
 • 32
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SINH LẦN III TRƯỜNG THPT LÊ XOAY NĂM HỌC: 2010 - 2011 PPSX

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SINH LẦN III TRƯỜNG THPT LÊ XOAY NĂM HỌC: 2010 - 2011 PPSX

51. Ở người tớnh trạng mắt nõu trội do Alen B quy định, mắt xanh (b) alen lặn quy định nằm trờn nhiểm sắc thể thường, cũn bệnh mỏu khú đụng do Alen a nằm trờn nhiểm sắc thể giới tớnh X gõy nờn. Bố và mẹ mắt nõu, mỏu bỡnh thường, sinh một con trai mắt xanh bị bệnh mỏu khú đụng. Kiểu gen của người mẹ là:
 • 9
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Nhóm giải pháp về công tác hoàn thuế: TRANG 10 sở mới thành lập trong những năm đầu mới đi vào hoạt động, thuế đầu vào của TSCĐ lớn trong khi thuế đầu ra của hàng hóa, dịch vụ phát sinh [r]
 • 11
HOÀN THIỆN THANH TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

HOÀN THIỆN THANH TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

_- PHỎT HIỆN NHỮNG SƠ HỞ, HẠN CHẾ CHƯA ĐỒNG BỘ TRONG CƠ CHẾ QUẢN LÝ VÀ_ _CHỚNH SỎCH THUẾ ĐỂ KIẾN NGHỊ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÚ THẨM QUYỀN KỊP THỜI SỬA ĐỔI_ _BỔ SUNG:_ Hoạt động thanh tra đối [r]
 • 49
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁCĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG SƠN

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁCĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG SƠN

TRANG 19 Cụng thức phõn bổ: Chi phớ thu mua phõn bổ cho hàng đó tiờu thụ trong kỳ = Chi phớ thu mua của hàng tồn đầu kỳ + Chi phớ thu mua phỏt sinh trong kỳ x Tổng giỏ trị hàng xuất bỏn [r]
 • 127
THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO XÃ LÂM ĐỘNG

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO XÃ LÂM ĐỘNG

LUẬN VĂN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP TRANG 2 LỜI NỂI ĐẦU Trong quỏ trỡnh phỏt triển con người đó phỏt minh ra và sử dụng nhiều dạng năng lượng khỏc nhau để phục vụ cho cỏc nhu cầu tất yếu[r]
 • 49
V3242

V3242

1.2 - Nếu tài sản thuế thu nhập hoón lại phỏt sinh trong năm nhỏ hơn tài sản thuế thu nhập hoón lại được hoàn nhập trong năm, kế toỏn ghi giảm tài sản thuế thu nhập hoón lại là số chờnh [r]
 • 29
DOANH NGHIỆP BÁN TÀI CHÍNH VÀ CÁC CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI CHÍNH PDF

DOANH NGHIỆP BÁN TÀI CHÍNH VÀ CÁC CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI CHÍNH PDF

Trong quá trình học tập tại trường cùng với thời gian kiến tập, tìm hiểu tại Xí nghiệp Xây dựng và Dân dụng 576 đã giúp cho em biết được tình hình hoạt động kinh doanh của xí nghiệp, thấy được tài chính khả năng hạch toán cũng như hiệu quả sinh lợi của hoạt động kinh doanh trong năm qua của xí nghiệp. qua đó em đã hoàn thành được đề tài “Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán công nợ”. Trong đề tài này em đã nêu lên quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp, tình hình công nợ và cuối cùng là một số ý kiến hoàn thiện hạch toán và quản lý công nợ tại xí nghiệp.
 • 35
CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TÓAN CƠ BẢN LÀ KẾ TÓAN CÔNG NỢ MUA VÀ BÁN PPS

CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TÓAN CƠ BẢN LÀ KẾ TÓAN CÔNG NỢ MUA VÀ BÁN PPS

Trong quá trình học tập tại trường cùng với thời gian kiến tập, tìm hiểu tại Xí nghiệp Xây dựng và Dân dụng 576 đã giúp cho em biết được tình hình hoạt động kinh doanh của xí nghiệp, thấy được tài chính khả năng hạch toán cũng như hiệu quả sinh lợi của hoạt động kinh doanh trong năm qua của xí nghiệp. qua đó em đã hoàn thành được đề tài “Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán công nợ”. Trong đề tài này em đã nêu lên quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp, tình hình công nợ và cuối cùng là một số ý kiến hoàn thiện hạch toán và quản lý công nợ tại xí nghiệp.
 • 35
ĐỀ TÀI “KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CÔNG NỢ MUA VÀ CÔNG NỢ BÁN TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP 576” PPTX

ĐỀ TÀI “KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CÔNG NỢ MUA VÀ CÔNG NỢ BÁN TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP 576” PPTX

Kết luận rong quá trình học tập tại trường cùng với thời gian kiến tập, tìm hiểu tại Xí nghiệp Xây dựng và Dân dụng 576 đã giúp cho em biết được tình hình hoạt động kinh doanh của xí nghiệp, thấy được tài chính khả năng hạch toán cũng như hiệu quả sinh lợi của hoạt động kinh doanh trong năm qua của xí nghiệp. qua đó em đã hoàn thành được đề tài “Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán công nợ”. Trong đề tài này em đã nêu lên quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp, tình hình công nợ và cuối cùng là một số ý kiến hoàn thiện hạch toán và quản lý công nợ tại xí nghiệp.
 • 43
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 11: HỢP NHẤT KINH DOANH DOC

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 11: HỢP NHẤT KINH DOANH DOC

44. Cỏc tài sản và nợ phải trả cú thể xỏc định được được ghi nhận theo đoạn 36 gồm tất cả cỏc tài sản và nợ phải trả của bờn bị mua mà bờn mua đó mua hoặc thừa nhận, bao gồm cả tài sản tài chớnh và nợ tài chớnh. Chỳng cú thể bao gồm cả cỏc tài sản và nợ phải trả trước đõy chưa được ghi nhận trong bỏo cỏo tài chớnh của bờn bị mua do khụng đủ tiờu chuẩn ghi nhận trước khi việc mua diễn ra. Vớ dụ, khoản lợi ớch kinh tế cú được liờn quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp phỏt sinh từ những khoản lỗ tớnh thuế thu nhập doanh nghiệp mà bờn bị mua chưa ghi nhận trước khi hợp nhất kinh doanh, nay đủ điều kiện ghi nhận là một tài sản cú thể xỏc định được theo đoạn 36 nếu như chắc chắn rằng bờn mua sẽ cú lợi nhuận chịu thuế trong tương lai để bự trừ lại, khi đú khoản lợi ớch kinh tế cú được liờn quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp chưa được ghi nhận sẽ được bờn mua ghi nhận.
 • 36
Tình hình thu thuế gtgt của chi cục thuế trên địa bàn thị xã châu đốc

Tình hình thu thuế gtgt của chi cục thuế trên địa bàn thị xã châu đốc

Củng cố, bổ sung đội ngũ cán bộ chủ chốt, xây dựng qui chế cơng tác rõ ràng, phân cơng nhiệm vụ cụ thể để phối hợp điều hành chỉ đạo cơng tác, đảm bảo lĩnh vực nào cũng cĩ người thực hiện kiểm tra. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong ngành thuế, kết hợp phong trào thi đua với giáo dục, ý thức trách nhiệm pháp luật, quan tâm đúng mức đến đời sống vật chất, tinh thần, động viên kịp thời nhằm tạo sự phấn đấu vươn lên khơng ngừng của mọi cá nhân .
 • 45
LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN

LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GTGTTHUẾ TNDN

+ Thuế là một biện phỏp tài chớnh của Nhà nước mang tớnh bắt buộc. Song sự bắt buộc đú luụn được xõy dựng trờn nền tảng của cỏc vấn đề kinh tế xó hội của người làm nghĩa vụ đúng thuế. Do đú, thuế bao giờ cũng chứa đựng cỏc vấn đề thuộc kinh tế, xó hội. Việc xỏc lập một hệ thống thuế với cỏc loại thuế khỏc nhau trước hết bắt nguồn từ nhu cầu chi tiờu của Nhà nước. Song, trờn thực tế mức độ động viờn qua thuế cũng chịu sự ràng buộc bởi cỏc yếu tố kinh tế xó hội của một quốc gia trong một giai đoạn lịch sử.
 • 26
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI GIẤY ĐẠI THẮNG

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI GIẤY ĐẠI THẮNG

Nội dung tài khoản: Bờn Nợ: Phản ỏnh trị giỏ sản phẩm dở dang đầu kỳ và cỏc chi phớ phỏt sinh trong kỳ liờn quan đến chế tạo sản phẩm Bờn Cú: Kết chuyển giỏ trị sản phẩm dở dang cuối kỳ [r]
 • 116
HOA 8 MOL

HOA 8 MOL

ễng là người đầu tiờn xỏc định thành người đầu tiờn xỏc định thành phần định tớnh, định lượng của phần định tớnh, định lượng của cỏc hợp chất, phỏt minh ra định cỏc hợp chất, phỏt[r]
 • 34
BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 2  NGUYỄN THỊ HÀ

BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 2 NGUYỄN THỊ HÀ

THUẾ GIỎ TRỊ GIA TĂNG._ - Thuế giỏ trị gia tăng là thuế tớnh trờn khoản giỏ trị tăng thờm của hàng hoỏ, dịch vụ phỏt sinh trong quỏ trỡnh từ sản xuất, lưu thụng đến tiờu dựng - Đối tượng[r]
 • 39
LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

1.1.5 Do xu hớng hội nhập với nền kinh tế khu vực và quốc tế. Trong xu hớng toàn cầu hoá, nớc ta không thể tồn tại một cách tách biệt mà phải có sự hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội. Xu hớng này tất yếu dẫn đến yêu cầu đối với mỗi nớc là phải cải cách cơ chế chính sách của mình, trong đó cải cách hệ thống thuế đợc xem là một nội dung có tầm quan trọng hàng đầu nhằm phát huy tác dụng công cụ của mình để điều tiết vĩ mô nền kinh tế một cách hợp lý. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, Việt Nam đã gia nhập khối ASEAN, APEC, biện pháp hữu hiệu … là phải cải cách thuế theo xu hớng chung: hạ thuế suất đi đôi với việc mở rộng diện thu thuế, hạn chế đối tợng miễn giảm thuế để vừa khuyến khích sản xuất phát triển, vừa tạo điều kiện động viên sự đóng góp của đại đa số các tầng lợp nhân dân. Trong quá trình hội nhập của Việt Nam vào các tổ chức kinh tế lkhu vực và thế giới, Đảng và Nhà nớc ta đã nhận thấy nhiều sắc thuế của Việt Nam không còn phù hợp mà cần thiết phải thay đổi. Trong đó, cần thay thế Thuế Doanh thu bằng Thuế Giá trị gia tăng. Mặt khác, hiện nay nhiều nớc trong khu vực và trên thế giới đã áp dụng Thuế Giá trị gia tăng. Để khắc phục nhợc điểm của Thuế Doanh thu và tăng ngân sách cho nhà nớc thì Việt Nam cũng không thể đứng ngoài xu hớng đó nếu nh không muốn bị tụt hậu so với các nớc. 1.2.6 Các u điểm của Thuế Giá trị gia tăng so với thuế doanh thu.
 • 24
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VẬT KỸ THUẬT XI MĂNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VẬT KỸ THUẬT XI MĂNG

- Về mức thuế phải nộp tại công ty TRANG 10 Số thuế VAT phải nộp = Số thuế VAT đầu ra -Số thuế VAT đầu vào Thuế VAT đầu ra phải nộp = Giá bán sản phẩm hàng hoá dịch vụ cha thuế x Thuế su[r]
 • 31
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VẬT KỸ THUẬT XI MĂNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VẬT KỸ THUẬT XI MĂNG

- Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật : chịu trách nhiệm đơn vị vận tải hàng hoá bằng các phương tiện vận chuyển hàng nội bộ doanh nghiệp và từ đầu nguồn. - Văn phòng công ty : phụ trách văn thư lưu trữ hồ sơ, quản lý con dấu, mua sắm văn phòng phẩm in ấn công tác thi đua tuyên truyền, giao dịch đối ngoại tạp vụ, y tế, phương tiện công tác, quản lý nhà đất nhà cửa công cụ lao động, công tác thanh tra, bảo vệ an ning, chính trị, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, phòng chống lũ lụt.
 • 38

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ