0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Phương hướng hồn thiện về mặt quản lý

Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại do Kiểm toán Nhà nước thực hiện

Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại do Kiểm toán Nhà nước thực hiện

Về mặt thực tiễn, Luận văn đã phân tích được thực trạng công tác lập KHKT BCTC của NHTM do KTNN thực hiện, từ đó đề ra phương hướng khắc phục và những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn [r]
 • 16
CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phát huy tối đa hiệu quả cung cấp thông tin của Trung tâm thông tin tín dụng Trung tâm thông tin tín dụng CIC là đầu mối cung cấp thông tin tín dụng rất quan trọng cho các NHTM Việt Nam trong đánh giá rủi ro tín dụng của khách hàng. Tuy nhiên thực tế thời gian qua cho thấy nguồn thông tin mà CIC cung cấp cho các NHTM vẫn còn đơn điệu và chỉ mới có tác dụng thống kê nên đã không đáp ứng được nhu cầu rất lớn về thông tin cập nhật và thông tin cảnh báo rủi ro của các NHTM để có thể sử dụng trong xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp. Do đó trong thời gian tới NHNN cần phối hợp nhiều hơn với các cơ quan chức năng như: thuế, thống kê, bộ thương mại,… để cung cấp cho các NHTM các thông tin cập nhật mới nhất về tình hình phát triển ngành cũng như tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành. NHNN cũng cần quy định bắt buộc các NHTM phải cung cấp đầy đủ thông tin và số liệu của các doanh nghiệp đang vay vốn tại ngân hàng mình để Trung tâm có thể kịp thời cung cấp những thông tin cảnh báo rủi ro cho các NHTM.
 • 23
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI  CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

2.2.3.2 Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân Những khó khăn: Khó khăn từ phía doanh nghiệp Có thể nói ñây là khó khăn ñầu tiên ñối với NH, tác ñộng ñến sự thành công trong công tác phân tích và ñánh giá KH. Các DN khi ñến NH ñều muốn ñược NH cho vay vốn. Vì vậy, họ thường làm mọi cách ñể làm cho các báo cáo tài chính của mình tốt hơn so với thực tế, phản ánh sai thực trạng hoạt ñộng của DN mình. Hơn nữa, sự bảo mật thông tin của DN cũng là nguyên nhân gây khó khăn cho NH khi thẩm ñịnh. Các DN hoạt ñộng sản xuất kinh doanh ñều có những thông tin bí mật mang tính cạnh tranh với doanh nghiệp khác.Vì thế DN thường không muốn tiết lộ rộng rãi thông tin về DN mình. Khi ñó việc phân tích thẩm ñịnh của cán bộ tín dụng sẽ gặp khó khăn, từ ñó sẽ ñánh giá thiếu chính xác.
 • 26
CHƯƠNG VI. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

CHƯƠNG VI. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Hiện tượng quang điện khơng xảy ra. Hoạt động 3 ( phút): Tìm hiểu định luật về giới hạn quang điện. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH *Giáo viên thơng báo: thí nghiệm khi lọc lấy một ánh sáng đơn sắc rồi chiếu vào mặt tấm kim loại. Ta thấy với mỗi kim loại, ánh sáng chiếu vào nĩ (ánh sáng kích thích) phải thoả mãn λ ≤ λ 0 thì hiện tượng mới xảy ra.
 • 22
TẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ NĂM 2016 TRƯỜNG THCS - THPT ĐÔNG DU, ĐẮK LẮK (LẦN 3) - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN ĐỊA NĂM 2016

TẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA NĂM 2016 TRƯỜNG THCS - THPT ĐÔNG DU, ĐẮK LẮK (LẦN 3) - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN ĐỊA NĂM 2016

Giải thích vì sao việc trồng cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên có ý nghĩa to lớn không những về mặt kinh tế, xã hội mà còn cả về mặt môi trường.. Giải thích tại sao Đồng bằng sông Hồn[r]
 • 1
Hoàn thiện công tác quản lý tiến độ thi công công trình xây dựng tại Ban Quản lý Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên

Hoàn thiện công tác quản tiến độ thi công công trình xây dựng tại Ban Quản Dự án Thoát nước và xử nước thải thành phố Thái Nguyên

Hoàn thiện công tác quản lý tiến độ thi công công trình xây dựng tại Ban Quản lý Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái NguyênHoàn thiện công tác quản lý tiến độ thi công công trình xây dựng tại Ban Quản lý Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái NguyênHoàn thiện công tác quản lý tiến độ thi công công trình xây dựng tại Ban Quản lý Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái NguyênHoàn thiện công tác quản lý tiến độ thi công công trình xây dựng tại Ban Quản lý Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái NguyênHoàn thiện công tác quản lý tiến độ thi công công trình xây dựng tại Ban Quản lý Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái NguyênHoàn thiện công tác quản lý tiến độ thi công công trình xây dựng tại Ban Quản lý Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái NguyênHoàn thiện công tác quản lý tiến độ thi công công trình xây dựng tại Ban Quản lý Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái NguyênHoàn thiện công tác quản lý tiến độ thi công công trình xây dựng tại Ban Quản lý Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái NguyênHoàn thiện công tác quản lý tiến độ thi công công trình xây dựng tại Ban Quản lý Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái NguyênHoàn thiện công tác quản lý tiến độ thi công công trình xây dựng tại Ban Quản lý Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên
 • 148
CHUYEN DE THANG 4

CHUYEN DE THANG 4

IV- Những kiến nghị: Nhiệm vụ triển khai thực hiện “Xđy dựng trường học thđn thiện – học sinh tích cực” năm học 2009-2010 vă giai đoạn 2008-2013 lă việc lăm tuy không mới nhưng lă nhiệm vụ khó khăn vì khi thực hiện sẽ phải huy động sức mạnh của tất cả câc lực lượng trong toăn trường vă ngoăi xê hội; đđy lă việc lăm đòi hỏi phải đổi mới nhiều mối quan hệ nhiều khi đê trở thănh quen thuộc khó đổi thay của Thầy – Trò – Câc lực lượng liín quan. Chính vì khó khăn đó nhă trường kiến nghị:
 • 6
HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NINH THANH

HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN VÀ SỬ DỤNG CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NINH THANH

Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh ThanhHoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh ThanhHoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh ThanhHoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh ThanhHoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh ThanhHoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh ThanhHoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh ThanhHoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh ThanhHoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh ThanhHoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh ThanhHoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh ThanhHoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh ThanhHoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh ThanhHoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh ThanhHoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh Thanh
 • 102
CHƯƠNG 4: TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỰA AHP POTX

CHƯƠNG 4: TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỰA AHP POTX

 Trong lĩnh vực xây lắp: gia cố nền; xử lý nền mĩng; cơng nghệ bê tơng; cơng nghệ thép; cơng nghệ cốp pha, dàn giáo; hồn thiện; xử lý chống thấm;  Trong lĩnh vực tổ chức các xí nghiệp sản xuất phụ trợ: sản xuất vật liêu và cấu kiện xây dựng; cung ứng vật tư và các dịch vụ xây dựng; chế tạo sửa chữa máy mĩc thiết bị xây dựng;
 • 77
GIÁO ÁN LỚP 7 MÔN ÂM NHẠC TẬP ĐỌC NHẠC TĐN SỐ 6 PPTX

GIÁO ÁN LỚP 7 MÔN ÂM NHẠC TẬP ĐỌC NHẠC TĐN SỐ 6 PPTX

- SỬA SAI LỖI CÒN TỒN TẠI NẾU CÓ - ĐÁNH DẤU VÀO BÀI HÁT NHỮNG TỪ HÁT CHƯA HỒN THIỆN NẾU CÓ - CHIA NHÓM ÔN TẬP - HÁT ÔN THEO NHÓM, TỔ, CÁ NHÂN - GỌI CÁ NHÂN HS THỂ HIỆN.. - CÁ NHÂN HS THỂ[r]
 • 6
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÍ 9

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÍ 9

- Các cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ trồng trọt chăn nuơi ngày càng được hồn thiện, cơng nghiệp chế biến nơng sản được phát triển và phân bố rộng khắp đã gĩp phần tăng giá trị và khả nă[r]
 • 34
ĐỔI MỚI VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN Ở VN HIỆN NAY – PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI

ĐỔI MỚI VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN Ở VN HIỆN NAY – PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI

Luận văn : Đổi mới và hoàn thiện pháp luật trong quản lý Nhà nước về xuất bản ở VN hiện nay – Phương hướng và giải
 • 54
ĐỔI MỚI VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN Ở VN HIỆN NAY – PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP

ĐỔI MỚI VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN Ở VN HIỆN NAY – PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP

Luận văn : Đổi mới và hoàn thiện pháp luật trong quản lý Nhà nước về xuất bản ở VN hiện nay – Phương hướng và Giải pháp
 • 54
GIÁO ÁN SINH 7 THEO CHỦ ĐỀ HK I MỚI NHẤT

GIÁO ÁN SINH 7 THEO CHỦ ĐỀ HK I MỚI NHẤT

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 15 PHÚT MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH DỰ KIẾN SẢN PHẨM, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG Giúp HS hồn thiện kiến thứ[r]
 • 105
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI KHÁCH SẠN PARK VIEW HUẾ

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI KHÁCH SẠN PARK VIEW HUẾ

Mối quan hệ trong, ngồi và sự phối hợp hoạt động của bộ phận F&B_ Để nâng cao chất lượng dịch vụ, hồn thiện sản phẩm và đưa ra dịch vụ của khách sạn, nhà hàng đến gần với nhu cầu, sở thí[r]
 • 115
HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH Trên cơ sở tham khảo Hướng dẫn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Chương trình hành động Chống xĩi mịn cơ sở tính thuế và chuy[r]
 • 10
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ: PHÚC LỢI Y TẾ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ: PHÚC LỢI Y TẾ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Nam Bộ chỉ có khoảng I,3% hộ nghèo. Chênh lệch giàu nghèo ngày càng tăng. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có một số mặt còn yếu kém, chậm khắc phục nhất là về giáo dục, đào tạo và y tế, lỗi sống một số bộ phận xã hội xuống cấp cũng làm ảnh hưởng tới sức khỏe người dân và ảnh hưởng tới các chính sách phúc lợi y tế của Chính phủ. Với sự phát triển của khoa học công nghệ như hiện nay đòi hỏi ngành y tế cần có sự đầu tư ngày càng lớn thì chi phí cho các dịch vụ y tế cũng ngày càng tăng. Với thu nhập của người dân không cao, khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế sẽ trở nên khó khăn hơn đòi hỏi nhà nước ngày càng phải quan tâm nhiều hơn trong việc cung cấp
 • 268
ĐỔI MỚI & HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SẢN XUẤT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - PHƯƠNG HƯỚNG & GIẢI QUYẾT

ĐỔI MỚI & HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ SẢN XUẤT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - PHƯƠNG HƯỚNG & GIẢI QUYẾT

Đổi mới & hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về sản xuất ở Việt Nam hiện nay - phương hướng & giải quyết
 • 51
Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Hoàn thiện công tác quản ngân sách nhà nước tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng NinhHoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng NinhHoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng NinhHoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng NinhHoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng NinhHoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng NinhHoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng NinhHoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng NinhHoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng NinhHoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng NinhHoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng NinhHoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
 • 108
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHỦ NHIỆM

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHỦ NHIỆM

- Kế hoạch hoạt động GDNGLL phải phù hợp với nhiệm vụ học tập ở từng thời điểm cụ thể, phù hợp với sinh lý và lứa tuổi, sở thích của từng người tham gia và phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, tự giác. - Hình thức tổ chức phải đa dạng, tránh lập đi lập lại nhiều lần, vì bản chất con người là tổng hịa các mối quan hệ xã hội. Đời sống xã hội ngày càng được cải thiện và tiến bộ về mọi mặt, quá trình giáo dục ngày càng đổi mới và hồn thiện, nhưng vẫn mang tính mục đích, tính kế hoạch, nhằm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục là: “Đào tạo con người Việt Nam phát triển tồn diện, cĩ đầy đủ tri thức cĩ sức khỏe thẩm mỹ và nghề nghiệp..”
 • 24
BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TIỀN MẶT VÀ KẾ TOÁN HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO XUÂN DUY PPT

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TIỀN MẶT VÀ KẾ TOÁN HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO XUÂN DUY PPT

Sơ đồ 1.3 1.5.2.Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận kế tốn:  Kế tốn trưởng kiêm kế tốn tổng hợp: là người tổ chức chỉ đạo mọi mặt cơng tác kế tốn, kiểm kê tài chính trong tồn Cơng ty và phải chịu trách nhiệm trước Cơng ty về hoạt động của các nhân viên kế tốn. Kế tốn trưởng cĩ quyền đề xuất với Giám đốc về các quyết định tài chính phù hợp với họat động SXKD của đơn vị. Tổ chức, kiểm tra việc chấp hành chế độ tài chính, tổ chức quản lý chứng từ kế tốn, quy định kế hoạch luân chuyển chứng từ, ghi chép sổ sách và lập báo cáo kế tốn để cung cấp thơng tin kịp thời cho Giám đốc trong việc điều hành SXKD của DN.
 • 72
CONG NGHE7 TIÉT 42 ,43

CONG NGHE7 TIÉT 42 ,43

_ Giáo viên treo mẫu bảng, nhĩm cũ, thảo luận và trả lời theo bảng: 1.Nhân giống thuần chủng là gì? Chọn phối giữa con đực với con cái cùng một giống để cho sinh sản gọi là nhân giống thuần chủng. Nhân giống thuần chủng nhằm tăng nhanh số lượng cá thể, giữ vững và hồn thiện đặc tính tốt của giống đã cĩ.
 • 43
GIAO AN 3  TUAN 8

GIAO AN 3 TUAN 8

- Cả lớp lắng nghe và bày tỏ ý kiến của mình. -Thảo luận và đĩng gĩp ý kiến về mỗi quyết định ý kiến của từng bạn. - Lớp tiến hành giới thiệu tranh vẽ về một mĩn quà tặng ơng bà , cha mẹ nhân ngày sinh nhật hai em quay lại và giới thiệu cho nhau
 • 24
GIÁO TRÌNH KHOA HỌC GIAO TIẾP KĨ NĂNG GIAO TIẾP PPT

GIÁO TRÌNH KHOA HỌC GIAO TIẾP KĨ NĂNG GIAO TIẾP PPT

10.2.1.2 Đặc điểm văn hĩa giao tiếp của người Pháp Người Pháp quen ơm hơn nhau để tỏ sự vui mừng khi gặp mặt. Người Pháp thường rất vui vẻ, dí dỏm, lịch sự, khéo léo trong giao tiếp (chúng ta cĩ câu truyền miệng: “lịch sự như Pháp”!). Họ chú trọng nhiều đến hình thức bên ngồi và cho rằng cách ăn mặc, nĩi năng, điệu bộ, cử chỉ của một người phản ánh trình độ văn hĩa và giáo dục của người đĩ. Tuy nhiên, trong bữa ăn, nữ chủ nhân ở Pháp thường ăn mặc giản dị, nhã nhặn, ít phơ trương. Nhã ý của họ là ưu tiên cho khách. Tại bàn tiệc, người Pháp chỉ thích nĩi chuyện vui, khơng thích bàn luận những vấn đề phúc tạp và hiếm khi thỏa thuận chuyện làm ăn.
 • 77
CHÍNH SÁCH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CỦA CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

CHÍNH SÁCH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CỦA CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Mặc dù, Đức là quốc gia phát triển, các cơng nghệ năng lượng tái tạo đã hồn thiện và dẫn đầu thế giới nên hồn tồn chủ động về cơng nghệ, tài chính, nhân lực..., các nhà đầu tư khi nhập n[r]
 • 8
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SOẠN 5 HOẠT ĐỘNG MẪU TẬP HUẤN MỚI

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SOẠN 5 HOẠT ĐỘNG MẪU TẬP HUẤN MỚI

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP - MỤC TIÊU: NHẰM CỦNG CỐ, HỆ THỐNG HĨA, HỒN THIỆN KIẾN THỨC MỚI MÀ HS ĐÃ ĐƯỢC lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về hồn cảnh ra đời của nhà nước phong kiến châ[r]
 • 36
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN MAI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN MAI

HỒN THIỆN CƠ CẤU NGUỒN NHÂN LỰC _ Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề một cách cĩ hệ thống, hồn thiện cơ cấu nguồn nhân lực sẽ giúp cho doanh nghiệp chủ động trước những khĩ khăn và tìm biệ[r]
 • 26
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY MAY THĂNG LONG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY MAY THĂNG LONG

Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại công ty may Thăng LongHoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại công ty may Thăng LongHoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại công ty may Thăng LongHoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại công ty may Thăng LongHoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại công ty may Thăng LongHoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại công ty may Thăng LongHoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại công ty may Thăng LongHoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại công ty may Thăng LongHoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại công ty may Thăng LongHoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại công ty may Thăng LongHoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại công ty may Thăng LongHoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại công ty may Thăng LongHoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại công ty may Thăng LongHoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại công ty may Thăng LongHoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại công ty may Thăng LongHoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại công ty may Thăng Long
 • 57
PHƯƠNG HƯỚNG HOÁN THIỆN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG Ở TRUNG TÂM TM HN

PHƯƠNG HƯỚNG HOÁN THIỆN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG Ở TRUNG TÂM TM HN

Luận văn : Phương hướng hoán thiện nghiệp vụ bán hàng ở Trung Tâm TM HN
 • 89
TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG BIDV ĐÀ NẴNG - 7 PPT

TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG BIDV ĐÀ NẴNG - 7 PPT

quyền thẩm định và phê duyệt. Cấm nhập vật tư, hàng hố mà trong nước cĩ khả năng cung ứng để bảo vệ hàng nội địa Về tín dụng thuê mua: Tín dụng thuê mua là hoạt động cho thuê máy mĩc, thiết bị và các động sản khác phục vụ cho sản xuất kinh doanh được các tổ chức tín dụng mua theo yêu cầu của bên thuê. Bên thuê thanh tốn tiền cho tổ chức tín dụng trong suốt thời hạn thuê đã được hai bên thoả thuận và khơng được huỷ bỏ khi kết thúc thời hạn thuê. Bên thuê được quyền quản lý, sử dụng tài sản, thuê hoặc mua lại tài sản theo hay tiếp tục thuê các điều kiện đã thoả thuận trong hợp đồng thuê mua. Do đặc điểm của DNVVN là vốn ít, các điều kiện để được vay vốn ngân hàng khơng đảm bảo, đặc biệt là khơng cĩ tài sản thế chấp để vay vốn ngân hàng, tín dụng thuê mua nhất là thuê mua thiết bị phát triển sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các DNVVN. Về tín dụng hợp vốn: là hình thức tín dụng đồng tài trợ vào một dự án địi hỏi quy mơ vốn đáa tư sẽ khĩ khăn về nguồn vốn, về nguy cơ rủi ro. Hình thức tín dụng hợp vốn hay nĩi cách khác là nhiều ngân hàng cùng tham gia đầu tư vào một dự án sẽ giải quyết được những khĩ khăn trên. Ở hình thức tín dụng này đã và đang áp dụng cĩ hiệu quả. Song để cĩ thể mở rộng hình thức tín dụng này NHNN cần ban hành một thể lệ cho vay vốn đồng tài trợ
 • 9
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRASERCO

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ QUẢN QUỸ TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRASERCO

Hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương ở công ty thương mại và dịch vụ TrasercoHoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương ở công ty thương mại và dịch vụ TrasercoHoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương ở công ty thương mại và dịch vụ TrasercoHoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương ở công ty thương mại và dịch vụ TrasercoHoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương ở công ty thương mại và dịch vụ TrasercoHoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương ở công ty thương mại và dịch vụ TrasercoHoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương ở công ty thương mại và dịch vụ TrasercoHoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương ở công ty thương mại và dịch vụ TrasercoHoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương ở công ty thương mại và dịch vụ TrasercoHoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương ở công ty thương mại và dịch vụ TrasercoHoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương ở công ty thương mại và dịch vụ TrasercoHoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương ở công ty thương mại và dịch vụ TrasercoHoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương ở công ty thương mại và dịch vụ Traserco
 • 48
Mấy kinh nghiệm về công tác quản lý hồ sơ lý lịch cán bộ

Mấy kinh nghiệm về công tác quản hồ sơ lịch cán bộ

Trong công tác quản lý cán bộ, việc quản lý hồ sơ lý lịch là một mặt rất quan trọng và có ý nghĩa lớn. Muốn có phương hướng bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng và đề bạt cán bộ đúng, thì phải hiểu cán bộ. Muốn hiểu cán bộ thì việc trước tiên là phải nghiên cứu hồ sơ lý lịch của cán bộ. Bài viết thông tin về một số kinh nghiệm về công tác quản lý hồ sơ lý lịch cán bộ.
 • 8
BÀI 16.TỰ HOÀN THIỆN BẢN THÂN

BÀI 16.TỰ HOÀN THIỆN BẢN THÂN

- Để tự hồn thiện bản thân chúng ta cần: + Tự nhận thức đúng về những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân đối chiếu với các chuẩn mực đạo đức xã hội. + Lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện bản thân theo từng mốc thời gian cụ thể. + Xác định rõ những biện pháp cần thực hiện.
 • 21
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 9 CẢ NĂM PTNL THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 9 CẢ NĂM PTNL THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP - MỤC TIÊU: NHẰM CỦNG CỐ, HỆ THỐNG HĨA, HỒN THIỆN KIẾN THỨC MỚI MÀ HS ĐÃ ĐƯỢC lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về cơng cuộc khơi phục kinh tế sau chiến tranh[r]
 • 232
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 9 - PHẦN 1 LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1945 ĐẾN NAY (MẪU 3)

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 9 - PHẦN 1 LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1945 ĐẾN NAY (MẪU 3)

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP - MỤC TIÊU: Nhằm củng cố, hệ thống hĩa, hồn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về cơng cuộc khơi phục kinh tế sau chiến tranh[r]
 • 46
Giáo án Thể dục 3 tiết 29: Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung

Giáo án Thể dục 3 tiết 29: Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung

Tiết 29: THỂ DỤC HOAØN THIỆN BAØI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I-MỤC TIÊU: -Kiến thức:Tiếp tục hồn thiện bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu thuộc bài và thực hiện các động tác tương [r]
 • 5
HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG VIỆT NAM (TT)

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN TÀI CHÍNH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG VIỆT NAM (TT)

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính các trường đại học địa phương Việt NamHoàn thiện cơ chế quản lý tài chính các trường đại học địa phương Việt NamHoàn thiện cơ chế quản lý tài chính các trường đại học địa phương Việt NamHoàn thiện cơ chế quản lý tài chính các trường đại học địa phương Việt NamHoàn thiện cơ chế quản lý tài chính các trường đại học địa phương Việt NamHoàn thiện cơ chế quản lý tài chính các trường đại học địa phương Việt NamHoàn thiện cơ chế quản lý tài chính các trường đại học địa phương Việt NamHoàn thiện cơ chế quản lý tài chính các trường đại học địa phương Việt NamHoàn thiện cơ chế quản lý tài chính các trường đại học địa phương Việt Nam
 • 27
Hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương tại trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam

Hoàn thiện công tác xây dựng và quản quỹ tiền lương tại trung tâm quản bay dân dụng Việt Nam

Hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương tại trung tâm quản lý bay dân dụng Việt NamHoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương tại trung tâm quản lý bay dân dụng Việt NamHoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương tại trung tâm quản lý bay dân dụng Việt NamHoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương tại trung tâm quản lý bay dân dụng Việt NamHoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương tại trung tâm quản lý bay dân dụng Việt NamHoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương tại trung tâm quản lý bay dân dụng Việt NamHoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương tại trung tâm quản lý bay dân dụng Việt NamHoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương tại trung tâm quản lý bay dân dụng Việt NamHoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương tại trung tâm quản lý bay dân dụng Việt NamHoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương tại trung tâm quản lý bay dân dụng Việt NamHoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương tại trung tâm quản lý bay dân dụng Việt NamHoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương tại trung tâm quản lý bay dân dụng Việt NamHoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương tại trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam
 • 94
ĐỘNG VIÊN THUỘC BÀI GIẢNG HÀNH VI TỔ CHỨC

ĐỘNG VIÊN THUỘC BÀI GIẢNG HÀNH VI TỔ CHỨC

TỰ HỒN THIỆN TRANG 6 HỆ THỐNG CÁC NHU CẦU CỦA MASLOW CÁC NHU CẦU CẤP THẤP Các nhu cầu được thỏa mãn từ bên ngồi, nhu cầu sinh lý và an tồn CÁC NHU CẦU CẤP CAO Các nhu cầu được thỏa mãn t[r]
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM