0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Tập hợp chi phí sản xuất chung

HẠCH TÓAN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CTY CAO SU ĐÀ NẴNG -6 PPS

HẠCH TÓAN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CTY CAO SU ĐÀ NẴNG -6 PPS

Kế toán đã tập hợp chi phí sản xuất chung rồi phân bổ cho các sản phẩm theo tiêu chuẩn tiền lương tính vào giá thành mà chi phí sản xuất chung của Công ty hiện nay lại chưa có định mức hay dự toán cho từng xí nghiệp nên việc phát sinh chi phí sản xuất chung ở xí nghiệp có thể không đồng đều nhau cho nên việc phân bổ chi phí sản xuất chung theo cách hiện tại là không chính xác.
 • 5
CHUYÊN ĐỀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP

CHUYÊN ĐỀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP

đầy đủ vào sổ quỹ tiền mặt làm cơ sở để kiểm tra, đối chiếu với số liệu trờn cỏc sổ sỏch kế toỏn cú liờn quan trong kỳ và đối chiếu với tiền mặt hiện cú tại quỹ. + Kế toỏn tổng hợp: là người tham mưu và chịu trỏch nhiệm trước kế toỏn trưởng về những sai sút tronh quỏ trỡnh lập bỏo cỏo kế toỏn. Tổng hợp, xử lý cỏc chứng từ để phản ỏnh vào sổ kế toỏn theo chế độ quy định của Nhà nước và quõn đội.Căn cứ sổ sỏch chi tiết và cỏc sổ tổng hợp lập bỏo cỏo cho bộ phận văn phũng, nhận cỏc bỏo cỏo từ cỏc đơn vị trực thuộc, lập bỏo cỏo chung cho toàn cụng ty. Tham gia cụng tỏc kiểm tra thường xuyờn, định kỳ cỏc đơn vị cơ sở trong cụng ty theo sự phõn cụng của người phụ trỏch, tham gia lập và thanh lý cỏc hợp đồng kinh tế nội bộ giao khoỏn về xõy lắp cho cỏc đơn vị thi cụng của cụng ty. Thanh quyết toỏn theo mẫu quy định về cỏc khoản chi ngoài giỏ thành: quyết toỏn bảo hiểm xó hội, bảo hiểm y tế, kinh phớ cụng đoàn, kinh phớ khỏc….
 • 45
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

- Nội dung kinh tế của chi phí sản xuất Cũng giống như các ngành sản xuất khác, chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng cũng bao gồm các yếu tố: chi phí về nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền. Các khoản chi phí này được kế toán theo dõi, kiểm tra và quy nạp thành 4 khoản mục: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung để phục vụ cho yêu cầu tính toán, phân tích giá thành công trình xây dựng.
 • 29
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THỨC ĂN CHĂN NUÔI TRUNG ƯƠNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THỨC ĂN CHĂN NUÔI TRUNG ƯƠNG

Phần V Kết luận Trong sự nghiệp Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá đất nớc, kế toán là công cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý nền kinh tế cả về mặt vĩ mô và vi mô. Cơ chế thị trờng đòi hỏi các doanh nghiệp phải thờng xuyên quan tâm đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Bởi vì, muốn hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao thì điều trớc tiên là doanh nghiệp phải tính đúng, tính đủ và tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Do đó công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn đợc coi là công tác trọng tâm của kế toán ở các doanh nghiệp sản xuất.
 • 44
THỰC TRẠNG KẾ TOỎN CHI PHỚ SẢN XUẤT VÀ TỚNH GIỎ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CỤNG TY TNHH SẢN XUẤT -THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ

THỰC TRẠNG KẾ TOỎN CHI PHỚ SẢN XUẤT VÀ TỚNH GIỎ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CỤNG TY TNHH SẢN XUẤT -THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ

I.Ý nghĩa,vai trị của kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cơng ty. Để tăng sức cạnh tranh,tiếp tục tồn tại và phát triển,các doanh nghiệp phải quan tâm hoạch định và kiểm sốt chi phí bởi vì lợi nhuận thu được nhiều hay ít,chịu ảnh hưởng trực tiếp của những chi phí đã bỏ ra.Vì là một doanh nghiệp sản xuất nên đối với cơng ty TNHH Hồng Hà chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm rất quan trọng vì đĩ là một trong những chỉ tiêu hàng đầu để đánh giá hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.Vấn đề đặt ra là làm thế nào để kiểm sốt tốt các chi phí,từ đĩ hạ giá thành mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm,tạo điều kiện nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường
 • 36
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 (NHẬT KÝ CHUNG)

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 (NHẬT KÝ CHUNG)

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây dựng số 1 (nhật ký chung).
 • 73
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG

khoản trích theo lương như: BHXH, BHYT, KPCĐ và được theo dõi trên tài khoản 622 “chi phí nhân công trực tiếp”. Do đặc điểm sản xuất kinh doanh sản phẩm là các công trình, hạng mục công trình, quá trình sản xuất lưu động phụ thuộc vào địa điểm xây dựng nên lao động trực tiếp thi công của công ty chỉ bao gồm một bộ phận nhỏ công nhân phụ trách chuyên môn còn phần lớn là lao động thuê ngoài. Vì lao động thuê ngoài vừa rẻ thuận tiện nơi thi công, chủ yếu làm những công việc thủ công và được trả lương theo hợp đồng khoán gọn, mức khoán dựa trên cơ sở định mức của từng công việc.
 • 33
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ỏ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ỏ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH.

Xác định đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất là việc đầu tiên quan trọng của tổ chức hạch toán quá trình sản xuất. Trong quá trình tổ chức hạch toán bao gồm hai giai đoạn sau: - Đó là giai đoạn hạch toán chi tiết chi phí sản xuất phát sinh theo từng sản phẩm, nhóm sản phẩm, chi tiết sản phẩm theo đơn vị. Đoạn tính giá thành sản phẩm, chi tiết sản phẩm theo đơn vị tính giá thành quy định. Việc phân chia này xuất phát từ yêu cầu quản lý, yêu cầu hạch toán kinh doanh nội bộvà theo đặc điểm của tổ chức sản xuất yêu cầu tính giá thành theo đơn vị tính giá thành quy định. Có thể việc phân chia quá trình hạch toán thành hai giai đoạn là do sự khác nhau cơ bản về giới hạn tập hợp chi phí sản xuất và sản phẩm hoàn thành cần phải tính giá thành một đơn vị tức đối tợng tính giá thành.
 • 26
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là 2 mặt biểu hiện của quá trình sản xuất, chi phí là biểu hiện về mặt hao phí còn giá thành biểu hiện về mặt kết quả của quá trình sản xuất. Đây là 2 mặt thống nhất của một quá trình. Chính vì vậy chúng giống nhau về chất vì đều là những hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã chi ra trong quá trình sản xuất sản phẩm. Tuy vậy do bộ phận chi phí sản xuất giữa các kỳ không đều nhau nên giá thành và chi phí sản xuất lại khác nhau về lượng. Chi phí sản xuất gắn liền với một kỳ nhất định( tháng, quý, năm ) mà không tính đến chi phí đó có liên quan đến số sản phẩm đã hoàn thành hay chưa. Còn giá thành sản phẩm là giới hạn số chi phí sản xuất liên quan đến khối lượng sản phẩm dịch vụ hoàn thành sản phẩm. Do vậy được tính vào chỉ tiêu giá thành sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành không kể chi phí sản xuất đã chi ra trong kỳ đó.
 • 28
THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

Công đoa ̣n may: Chi phí nguyên vâ ̣t liê ̣u trực tiếp bao gồm chi phí bao phôi, ruô ̣t bao đươ ̣c ta ̣o ra từ công đoa ̣n dựng bao, mực in Toàn bộ nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ và nhiên liệu dùng vào sản xuất sản phẩm được công ty mua từ bên ngoài theo các hợp đồng đã ký kết, nguồn nhập hết sức phong phú và đa dạng. Căn cứ vào các đơn đặt hàng của khách, phòng kỹ thuật kế hoạch lập kế hoạch vật tư chủ yếu cho các loại sản phẩm, từ đó lập định mức tiêu hao dựa trên kế hoạch sản xuất trong tháng của mỗi tổ, mỗi phân xưởng. Tổ trưởng viết phiếu yêu cầu lĩnh vật tư. Trên phiếu ghi rõ tên vật tư cần dùng, số lượng chủng loại, có chữ ký của quản đốc phân xưởng và Giám đốc duyệt
 • 45
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY KIM KHÍ THĂNG LONG

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY KIM KHÍ THĂNG LONG

Xuất phát từ đặc điểm kinh doanh và khả năng trang bị cho phép, cùng với yêu cầu quản lý và trình độ nhân viên kế toán, Công ty Kim khí Thăng Long hiện đang áp dụng hình thức nhật ký – chứng từ. Ưu điểm của hình thức nàylà việc ghi chép không trùng lắp, kế hợp được ghi chép tổng hợp và chi tiết, do đó tiết kiệm được chi phí kế toán, công việc được dàn đều trong tháng, và số liệu kế toán cung cấp đầy đủ kịp thời phục vụ yêu cầu quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh.
 • 44
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 8.06

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 8.06

Hết mỗi quý từ các bảng tổng hợp chi phí xây lắp của từng tháng trong quý làm cơ sở cho việc tính giá thành công trình hoàn thành. Tính đến quý iv năm 2003. Xí nghiệp đã có rất nhiều công trình hoàn thành và có nhiều công trình đang thi công dở dang. Nhằm thuận lợi cho việc tính toán và thu thập số liệu, trong phần nội dung nghiên cứu này tôi chỉ tiến hành hạch toán CPSX và tính giá thành cho một hạng mục công trình tiêu biểu đã hoàn thành, bàn giao trong quý IV năm 2003. Đó là: hạng mục công trình lớp thảm BTN hạt thô của Quốc lộ 18, do ông Nguyễn Đăng Hà làm đội trởng đội thi công, và đợc gọi là đội công trình 18-4. Hạng mục công trình đợc bắt đầu thi công vào ngày 05/10/2003. Hoàn thành bàn giao vào ngày30/12/2003. Do đó đầu kỳ và cuối kỳ không có khối lợng xây lắp dở dang. Toàn bộ chi phí thực tế phát sinh cho hạng mục công trình là giá thành thực tế của hạng mục công trình.
 • 38
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHÍ PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DNTN SẢN XUẤT KINH DOANH QUANG MINH ĐẠI PHÁT 2

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHÍ PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DNTN SẢN XUẤT KINH DOANH QUANG MINH ĐẠI PHÁT 2

Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất_ - Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất là các loại sản phẩm, đơn đặt hàng… - Để xác định đối tượng tập hợp[r]
 • 65
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ (NHẬT KÝ CHUNG - KO LÝ LUẬN)

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ (NHẬT KÝ CHUNG - KO LÝ LUẬN)

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà (nhật ký chung - ko lý luận)
 • 93
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƯỢC BẢO LONG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƯỢC BẢO LONG

Tuy nhiên tại Công ty CP Tập đoàn y dược Bảo Long, với đặc điểm công nghệ sản xuất liên tục, mỗi phân xưởng là một giai đoạn trong một quy trình sản xuất khép kín: Phân xưởng 1 sơ chế, Phân xưởng 2 gia công, chế biến và Phân xưởng 3 là bao viên, đóng gói. Khi đó mới hoàn thành một quy trình sản xuất và tạo thành thành phẩm. Mỗi sản phẩm sản xuất ra đều phải tuân thủ một quy trình công nghệ nghiêm ngặt như vậy. Với đặc điểm sản xuất liên tục, khối lượng sản phẩm sản xuất ra mỗi đợt là rất lớn, do vậy nên Công ty không tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang.
 • 30
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHÍ PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DNTN SẢN XUẤT KINH DOANH QUANG MINH ĐẠI PHÁT

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHÍ PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DNTN SẢN XUẤT KINH DOANH QUANG MINH ĐẠI PHÁT

đỏng được ghi nhận cú được kết quả như vậy là do đơn vị đó tỡm được phương phỏp phự hợp với tỡnh hỡnh mới trờn cơ sở đỏnh giỏ phõn tớch đỏnh giỏ đầy đủ khỏch quan bờn trong cũng bờn ngoài. Việc tỡm ra cỏc biện phỏp đển quản lý chi phớ núi riờng là vụ cựng cấp thiết. Vỡ vậy việc tỡm cỏch để cú một chế quản lý kinh tế, quản lý chi phớ giỏ thành sản phẩm phự hợp với chế độ hiện hành là một việc làm rất cú ý nghĩa, hoàn thiện hơn cụng tỏc quản lý sản xuất kinh doanh tại đơn vị.
 • 71
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, việc tổ chức công tác kế toán, vận dụng các phơng pháp kỹ thuật hạch toán, đặc biệt là vận dụng phơng pháp kế toán tập hợp, phân bổ chi phí sản xuất và phơng pháp tính giá thành sản phẩm trong phạm vi nghành sản xuất công nghiệp bắt nguồn từ những đặc điểm của quy trình công nghệ kỹ thuật và tổ chức sản xuất, từ tính đa dạng và khối lợng sản phẩm đợc sản xuất ra, nói cách khác là bắt nguồn từ loại hình sản xuất của doanh nghiệp. Nh vậy, nghiên cứu loại hình sản xuất của doanh nghiệp sẽ giúp cho việc tổ chức công tác kế toán, vận dụng các phơng pháp kỹ thuật hạch toán trong doanh nghiệp đợc hợp lý và đúng đắn, do đó phát huy đợc chức năng, vai trò và vị trí kế toán trong công tác kế toán, quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp nói chung và quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm nói riêng.
 • 44
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở TỎNG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở TỎNG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

Lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở tỏng các doanh nghiệp xây dựng
 • 73
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN KIM KHÍ THĂNG LONG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN KIM KHÍ THĂNG LONG

trên sổ chi tiết vật tư (sổ số dư) rồi chuyển cho kế toán giá thành. Để hạch toán nguyên vật liệu kế toán Công ty sử dụng TK 152. Để hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp kế toán sử dụng TK 621. Hàng ngày, căn cứ vào hoá đơn mua hàng kế toán vật liệu làm thủ tục nhập kho nguyên vật liệu vào các nhóm với nhau và hạch toán tăng nguyên vật liệu. Khi xuất kho vật liệu cho sản phẩm, kế toán căn cứ vào kế hoạch sản xuất tháng của các loại sản phẩm. Qua đó lấy hạn mức của vật tư chính xuất trong tháng để viết phiếu xuất kho vật tư theo hạn mức cho vật liệu chính và viết phiếu xuất kho cho vật liệu phụ. Tổng hợp các phiếu xuất kho cho từng loại sản phẩm để kế toán lập bảng phân bổ nguyên vật liệu công cụ dụng cụ.
 • 31
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 207

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 207

Tiền thân của Xí nghiệp Sông Đà 207 là Xí nghiệp xây lắp số 1 thuộc Công ty Đầu t phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà đợc thành lập từ tháng 6 năm 2002. Với chủ trơng sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của từng công ty thuộc Tổng công ty Sông Đà, từ ngày 10/8/2003, Xí nghiệp xây lắp số 1 đợc sát nhập vào Công ty Sông Đà 2 thành Xí nghiệp Sông Đà 207 nh ngày nay. Trụ sở của Xí nghiệp hiện đặt tại tầng 1, Tòa nhà Sông Đà - Phờng Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. Đợc sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty và với sự nhạy bén, năng động của Ban lãnh đạo cùng tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong đơn vị, bớc đầu Xí nghiệp Sông Đà 207 đã đạt đợc những thành tựu đáng kể: thị trờng ngày càng mở rộng, doanh thu ngày càng tăng, thu nhập và đời sống của cán bộ công nhân viên trong xí nghiệp ngày càng đợc nâng cao và ổn định.
 • 26
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM.

Chi phí sản xuất chung sau khi tập hợp vào TK 627 sẽ đợc phân bổ cho các đối tợng hạch toán cụ thể, từ đó kết chuyển vào TK 154 để tính giá thành sản phẩm. 2.3.1. Hạch toán chi phí nhân viên phân x ởng Nhân viên quản lý phân xởng đợc hởng lơng thời gian và đợc hởng các khoản ăn ca, phụ cấp trách nhiệm vào chức vụ của từng ngời. Chi phí tiền lơng, BHXH, BHYT, KPCĐ của nhân viên cũng đợc hạch toán từ các chứng từ gốc là các bảng chấm công, bảng thanh toán lơng, bảng tổng hợp tiền lơng và các khoản trích theo lơng tơng tự nh công nhân sản xuất trực tiếp. Cuối tháng, căn cứ vào bảng phân bổ lơng, kế toán lập Chứng từ ghi sổ (Biểu số 17- trang 21 PL) và căn cứ vào đó để lập sổ Cái. Kế toán định khoản nh sau:
 • 21
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ĐÔNG ĐÔ

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ĐÔNG ĐÔ

2.1.4 PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT - Phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp - Phương pháp tập hợp và phân bổ gián tiếp 2.2 NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM _2.2.1 KHÁI NI[r]
 • 18
HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp 1.Phân loại chi phí theo nội dung tính chất của chi phí - Chi phí NVL trực tiếp bao gồm toàn bộ chi phí về NVL chính như xăng,dầu.Nguyên vật liệu phụ như săm lốp, phụ tùng thay thế, ốc vít...Nguyên liệu như xăng dầu phục vụ cho quá trình vận tải, săm lốp phục vụ cho phân xưởng sửa chữa
 • 23
CƠ SỞ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CƠ SỞ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Cơ sở chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
 • 57
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP

Việc bố trí, sắp xếp nhân sự ở phòng kế toán nh vậy đã tạo cho bộ máy kế toán của công ty hoạt động nhịp nhàng, ăn khớp. Để phù hợp với đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, hiện nay công sử dụng hình thức ghi sổ kế toán là hình thức nhật kí chứng từ. Hình thức này đòi hỏi phải kết hợp chặt chẽ giữa kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp để đảm bảo cung cấp thông tin nhanh, chính xác. Hình thức, kết cấu sổ cũng nh hệ thống kế toán mà công ty sử dụng nói chung đều theo đúng quy định của bộ tài chính. Hiện nay công ty hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên, nộp thuế giá trị gia tăng theo phơng pháp khấu trừ.
 • 21
HẠCH TÓAN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM  4 POT

HẠCH TÓAN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM 4 POT

Có TK 242 : 4.115.099  Hạch toán chi phí khấu hao tài sản cố định : Là toàn bộ chi phí khấu hao tài sản cố định trong kỳ :phương pháp khấu hao tài sản cố định, nghĩa là Xí nghiệp khấu hao tài sản cố định theo số năm mà tài sản đó được sử dụng.
 • 10
TÀI LIỆU ĐỀ ÁN:

TÀI LIỆU ĐỀ ÁN: "KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT" PPT

S ự phát tri ể n v ề quy mô, môi tr ườ ng s ả n xu ấ t kinh doanh đặ t các doanh nghi ệ p luôn đứ ng tr ướ c m ộ t tình hình s ả n xu ấ t kinh doanh m ớ i, m ộ t nhu c ầ u thông tin m ớ i. Vì v ậ y, yêu c ầ u thông tin v ề chi phí s ả n xu ấ t ngày càng ph ả i nhanh chóng, linh ho ạ t và h ữ u ích h ơ n nh ằ m giúp cho các doanh nghi ệ p n ắ m b ắ t nh ữ ng thông tin kinh t ế liên quan đế n chi phí. T ừ đ ó, tìm ra ph ươ ng án s ả n xu ấ t hi ệ u qu ả , h ợ p lý, đồ ng th ờ i có nh ữ ng bi ệ n pháp qu ả n lý và s ử d ụ ng chi phí m ộ t cách ti ế t ki ệ m nh ằ m h ạ th ấ p giá thành s ả n ph ẩ m, nâng cao ch ấ t l ượ ng s ả n ph ẩ m, t ă ng kh ả n ă ng c ạ nh tranh trên th ị tr ườ ng c ủ a doanh nghi ệ p.
 • 21
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG:_ • Tập hợp chi phí sản xuất chung: Tơng tự phơng pháp KKTX • Cuối kỳ kế toán kết chuyển chi phí sản xuất chung sang TK 631 để tính giá thành thực tế của s[r]
 • 29
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP

sản xuất trực tiếp. Chứng từ để hạch toán đợc sử dụng ở đây bao gồm " bảng chấm công". Bảng này đợc lập riêng cho từng phòng ban, phân xởng...trong đó ghi rõ ngày làm việc, nghỉ việc của từng ngời lao động do trởng phòng, quản đốc phân xởng trục tiếp theo dõi, để nơi công khai cho các thành viên theo dõi, giám sát thời gian lao động của mình. Cuối tháng bảng chấm công đợc dùng để tổng hợp thời gian lao động, tính lơng cho từng bộ phận đợc thể hiện trên "bảng thanh toán lơng"( biểu số 4). Cuối tháng căn cứ vào "bảng thanh toán lơng" kế toán phân bổ tiền lơng và các khoản tính trích theo lơng vào chi phí liên quan đợc thể hiện trên " Bảng phân bổ tiền lơng và BHXH"( biểu số 5).
 • 21
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOỎN TẬP HỢP CHI PHỚ SẢN XUẤT VÀ TỚNH GIỎ THÀNH SẢN PHẨM Ỏ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOỎN TẬP HỢP CHI PHỚ SẢN XUẤT VÀ TỚNH GIỎ THÀNH SẢN PHẨM Ỏ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH.

Xác định đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất là việc đầu tiên quan trọng của tổ chức hạch toán quá trình sản xuất. Trong quá trình tổ chức hạch toán bao gồm hai giai đoạn sau: - Đó là giai đoạn hạch toán chi tiết chi phí sản xuất phát sinh theo từng sản phẩm, nhóm sản phẩm, chi tiết sản phẩm theo đơn vị. Đoạn tính giá thành sản phẩm, chi tiết sản phẩm theo đơn vị tính giá thành quy định. Việc phân chia này xuất phát từ yêu cầu quản lý, yêu cầu hạch toán kinh doanh nội bộvà theo đặc điểm của tổ chức sản xuất yêu cầu tính giá thành theo đơn vị tính giá thành quy định. Có thể việc phân chia quá trình hạch toán thành hai giai đoạn là do sự khác nhau cơ bản về giới hạn tập hợp chi phí sản xuất và sản phẩm hoàn thành cần phải tính giá thành một đơn vị tức đối tợng tính giá thành.
 • 26
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÁM ĐỨC

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÁM ĐỨC

- Để tính giá thành sản phẩm cuối kỳ kế toán thực hiện bút toán phân bổ và kết chuyển chi phí cuối kỳ. Công Ty TNHH TM và Dịch Vụ Tám Đức dùng kế toán thủ công nên cuối kỳ kế toán phải lập chứng từ kết chuyển chi phí. Đối với chi phí sản xuất chung liên quan đến cả ba lạoi sản phẩm nên kế toán phân bổ cho 3 loại sản phẩm theo tiêu thức phân bổ là số lượng tiệc khách đã dùng . cụ thể trong kỳ căn cứ vào bảng bảng tổng hợp số lượng tiệc xuất bán trong tháng có số lượng tiệc thường, tiệc cưới, tiệc buffe xuất bán trong tháng kế toán đã tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung như sau:
 • 33
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ & XÁC ĐỊNH KQKD Ở CÁC DN THƯƠNG MẠI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ & XÁC ĐỊNH KQKD Ở CÁC DN THƯƠNG MẠI

MỤC LỤC Lời nói đầu Chơng I: Lý luận chung về kế toán (*************) tập hợp chi phí (*************) sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp (*************) sản xuất. I. Chi phí sản xuất v
 • 69
HOÀN THIỆN, CÔNG TÁC ,HẠCH TOÁN, NGHIỆP VỤ, TIÊU THỤ HÀNG HOÁ , XÁC ĐỊNH KQKD, DN THƯƠNG MẠI

HOÀN THIỆN, CÔNG TÁC ,HẠCH TOÁN, NGHIỆP VỤ, TIÊU THỤ HÀNG HOÁ , XÁC ĐỊNH KQKD, DN THƯƠNG MẠI

MỤC LỤC Lời nói đầu Chơng I: Lý luận chung về kế toán (*************) tập hợp chi phí (*************) sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp (*************) sản xuất. I. Chi phí sản xuất v
 • 69
40 KẾ TOÁN CHI PHÍ, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

40 KẾ TOÁN CHI PHÍ, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

+ Cuối kỳ phân bổ hoặc kết chuyển chi phí sản xuất chung Nợ tài khoản 154 : chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Có tài khoản 627 : * _CUỐI KỲ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT PHÁT SINH T[r]
 • 23
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH CHUNG PHÁT HƯNG YÊN

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH CHUNG PHÁT HƯNG YÊN

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Chung Phát Hưng Yên
 • 75
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH CHUNG PHÁT HƯNG YÊN

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH CHUNG PHÁT HƯNG YÊN

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Chung Phát Hưng Yên
 • 75
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC VIỆT NAM

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC VIỆT NAM

+) Nội dung: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ở Công ty gồm chi phí về nguyên vật liệu chính (đờng Glucoza, H 2 SO 4 , MgO, Na Citrat...), vật liệu phụ (PE 60*80, bao PVC, nhãn...). Đó là những chi phí dùng trực tiếp để tạo ra sản phẩm. Toàn bộ nguyên vật liệu trực tiếp đợc bỏ vào một lần từ đầu dây truyền công nghệ. +) Tài khoản sử dụng: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh trong kỳ đợc tập hợp ghi chép và hạch toán vào bên nợ TK 621- chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Đồng thời ghi có TK 152- nguyên vật liệu (Chi tiết tiểu khoản TK 1521- nguyên vật liệu chính, TK 1522- vật liệu phụ, TK 1523- nhiên liệu, TK 1524- phụ tùng, TK 1527- bao bì). Cuối tháng kế toán thực hiện việc kết chuyển chi phí đã đ- ợc tập hợp vào bên nợ TK 154- chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.
 • 36
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần thủy sản Sông Gianh Quảng Bình

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần thủy sản Sông Gianh Quảng Bình

2.Kiến nghị - Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển vì vậy việc cần thiết là Công ty cần phải đổi mới về công nghệ thông tin để phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường. Khai thác tối ưu hoá công nghệ kỹ thuật, máy móc thiêt bị để giảm bớt sức lao động của con người đó cũng là một điều cần thiết. Trong nền kinh tế thị trường luôn có sự cạnh tranh khóc liệt nên muốn cạnh tranh với các doanh nghiệp khác thì Công ty cần giảm giá bán muốn vậy thì Công ty cần phải hạ phải hạ giá thành sản phẩm. Muốn hạ giá thành thì Công ty phải nâng nâng cao trình độ quản lý, phải tiết kiệm tối đa các chi phí phát sinh khác. Công ty phải hoàn thiện cơ chế quản lý lúc đó mới tự tin để thực hiện việc hạ giá thành.
 • 84
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ & XÁC ĐỊNH KQKD Ở CÁC DN THƯƠNG MẠI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ & XÁC ĐỊNH KQKD Ở CÁC DN THƯƠNG MẠI

Chơng I: Lý luận chung về kế toán (*************) tập hợp chi phí (*************) sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp (*************) sản xuất. I. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tron
 • 69
Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất

Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất

5.5/ Phương pháp tính giá thành 5.5.4/ Phương pháp phân bước Ví dụ 6: Tính Z phân bước (kết chuyển tuần tự) DN sx Sp A có quy trình gồm hai bước chế biến. Cuối kỳ, bước 1 đã sx xong và chuyển cho bước 2 toàn bộ 930 bán thành phẩm A1 hoàn thành, còn dở dang 70 sp (mức độ hoàn thành 10%). Bước 2 hoàn thành nhập kho 890 thành phẩm A, còn dở dang 40 sp (mức độ hoàn thành 50%). Đầu mỗi bước không có SPDD. (đánh giá dở dang theo phương pháp ước lượng tương đương). Chi phí sản xuất được tập hợp như sau:
 • 49

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam