0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Công nghệ sản xuất cơ bản

Đồ án Sản xuất điện năng

Đồ án Sản xuất điện năng

Do vậy, đã đến lúc chúng ta cần gia tăng các phương pháp khoa học để xử lý chất thải một cách an toàn. Cùng với việc giảm thiểu lượng rác thải phát sinh, tái chế và tái sử dụng chúng, các công nghệ thu hồi năng lượng từ chất thải đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu ô nhiễm cũng như nguồn năng lượng, tài nguyên thiên nhiên. Những công nghệ này có thể làm giảm một lượng rác thải khổng lồ cần xử lý, giảm một phần không nhỏ chi phí cho các hoạt động sống của con người đồng thời bảo vệ môi trường. Một mặc tích cực của những hệ thống thu hồi năng lượng mà các nhà khoa học đang hướng tới là từ những hệ thống thu hồi năng lượng, một nguồn nhiên liệu sinh học được tạo thành, thay thế dần nguồn nhiên liệu hóa thạch đang dần cạn kiệt của con người, hướng đến phát triển bền vững.Một trong những công nghệ thu hồi năng lượng từ rác thải là công nghệ thiêu đốt
 • 20
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN ỨNG DỤNG HỆ SỐ TRUYỀN NHIỆT CỦA CÁC LOẠI THIẾT BỊ NGƯNG TỤ P6 PPT

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN ỨNG DỤNG HỆ SỐ TRUYỀN NHIỆT CỦA CÁC LOẠI THIẾT BỊ NGƯNG TỤ P6 PPT

9.1 Yêu cầu khi qui hoạch mặt nhà máy chế biến thực phẩm 9.1.1 Yêu cầu chung khi qui hoạch nhà máy Các nhà máy chế biến thực phẩm, trong đó khâu chế biến, điều hoà, cấp đông, bảo quản lạnh và xuất hàng liên quan mật thiết với nhau. Vì thế khi thiết kế và qui hoạch mặt bằng nhà máy cần nắm rỏ qui trình công nghệ và yêu cầu về mọi mặt của các khâu trong dây chuyền đó.
 • 5
TIỂU LUẬN CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CƠ BẢN: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG TRONG LÒ QUAY KHÔ

TIỂU LUẬN CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT BẢN: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG TRONG LÒ QUAY KHÔ

Xi măng là vật liệu thông dụng nhất trong ngành công nghiệp xây dựng vì chúng là chất kết dính rẻ tiền hơn so với các loại chất kết dính khác. Mặc khác khi sử dụng xi măng lại cho cường độ chịu nén, chịu uốn cao. Xi măng đã có mặt trong đời sống của con người hàng nghìn năm qua và cho đến nay con người vẫn sử dụng nó trong hầu hết các công trình xây dựng.
 • 31
Công nghệ thu hồi và chế biến các hợp chất flo trong khí thải sản xuất phân lân

Công nghệ thu hồi và chế biến các hợp chất flo trong khí thải sản xuất phân lân

Công nghệ thu hồi và chế biến các hợp chất flo trong khí thải sản xuất phân lân Công nghệ thu hồi và chế biến các hợp chất flo trong khí thải sản xuất phân lân Công nghệ thu hồi và chế biến các hợp chất flo trong khí thải sản xuất phân lân Công nghệ thu hồi và chế biến các hợp chất flo trong khí thải sản xuất phân lân Công nghệ thu hồi và chế biến các hợp chất flo trong khí thải sản xuất phân lân Công nghệ thu hồi và chế biến các hợp chất flo trong khí thải sản xuất phân lân Công nghệ thu hồi và chế biến các hợp chất flo trong khí thải sản xuất phân lân Công nghệ thu hồi và chế biến các hợp chất flo trong khí thải sản xuất phân lân Công nghệ thu hồi và chế biến các hợp chất flo trong khí thải sản xuất phân lân Công nghệ thu hồi và chế biến các hợp chất flo trong khí thải sản xuất phân lân Công nghệ thu hồi và chế biến các hợp chất flo trong khí thải sản xuất phân lân Công nghệ thu hồi và chế biến các hợp chất flo trong khí thải sản xuất phân lân Công nghệ thu hồi và chế biến các hợp chất flo trong khí thải sản xuất phân lân Công nghệ thu hồi và chế biến các hợp chất flo trong khí thải sản xuất phân lân Công nghệ thu hồi và chế biến các hợp chất flo trong khí thải sản xuất phân lân Công nghệ thu hồi và chế biến các hợp chất flo trong khí thải sản xuất phân lân Công nghệ thu hồi và chế biến các hợp chất flo trong khí thải sản xuất phân lân Công nghệ thu hồi và chế biến các hợp chất flo trong khí thải sản xuất phân lân Công nghệ thu hồi và chế biến các hợp chất flo trong khí thải sản xuất phân lân Công nghệ thu hồi và chế biến các hợp chất flo trong khí thải sản xuất phân lân Công nghệ thu hồi và chế biến các hợp chất flo trong khí thải sản xuất phân lân Công nghệ thu hồi và chế biến các hợp chất flo trong khí thải sản xuất phân lân Công nghệ thu hồi và chế biến các hợp chất flo trong khí thải sản xuất phân lân Công nghệ thu hồi và chế biến các hợp chất flo trong khí thải sản xuất phân lân Công nghệ thu hồi và chế biến các hợp chất flo trong khí thải sản xuất phân lân Công nghệ thu hồi và chế biến các hợp chất flo trong khí thải sản xuất phân lân Công nghệ thu hồi và chế biến các hợp chất flo trong khí thải sản xuất phân lân Công nghệ thu hồi và chế biến các hợp chất flo trong khí thải sản xuất phân lân Công nghệ thu hồi và chế biến các hợp chất flo trong khí thải sản xuất phân lân
 • 32
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH NHIÊN LIỆU DIESEL SINH HỌC DÙNG CHO ĐỘNG CƠ DIESEL

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH NHIÊN LIỆU DIESEL SINH HỌC DÙNG CHO ĐỘNG DIESEL

TRANG 3 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIODIESEL BIODIESEL TRANG 4 • • Sơ đồ công nghệ sản xuất Biodiesel từ các Sơ đồ công nghệ sản xuất Biodiesel từ các nguồn nguyên liệu khác n[r]
 • 25
Đồ án công nghệ 1 đề tài sản xuất biodiesel từ dầu thực vật

Đồ án công nghệ 1 đề tài sản xuất biodiesel từ dầu thực vật

Đồ án công nghệ 1 đề tài sản xuất biodiesel từ dầu thực vật Đồ án công nghệ 1 đề tài sản xuất biodiesel từ dầu thực vật Đồ án công nghệ 1 đề tài sản xuất biodiesel từ dầu thực vật Đồ án công nghệ 1 đề tài sản xuất biodiesel từ dầu thực vật Đồ án công nghệ 1 đề tài sản xuất biodiesel từ dầu thực vật Đồ án công nghệ 1 đề tài sản xuất biodiesel từ dầu thực vật Đồ án công nghệ 1 đề tài sản xuất biodiesel từ dầu thực vật Đồ án công nghệ 1 đề tài sản xuất biodiesel từ dầu thực vật Đồ án công nghệ 1 đề tài sản xuất biodiesel từ dầu thực vật Đồ án công nghệ 1 đề tài sản xuất biodiesel từ dầu thực vật Đồ án công nghệ 1 đề tài sản xuất biodiesel từ dầu thực vật Đồ án công nghệ 1 đề tài sản xuất biodiesel từ dầu thực vật Đồ án công nghệ 1 đề tài sản xuất biodiesel từ dầu thực vật Đồ án công nghệ 1 đề tài sản xuất biodiesel từ dầu thực vật Đồ án công nghệ 1 đề tài sản xuất biodiesel từ dầu thực vật Đồ án công nghệ 1 đề tài sản xuất biodiesel từ dầu thực vật Đồ án công nghệ 1 đề tài sản xuất biodiesel từ dầu thực vật Đồ án công nghệ 1 đề tài sản xuất biodiesel từ dầu thực vật Đồ án công nghệ 1 đề tài sản xuất biodiesel từ dầu thực vật Đồ án công nghệ 1 đề tài sản xuất biodiesel từ dầu thực vật Đồ án công nghệ 1 đề tài sản xuất biodiesel từ dầu thực vật Đồ án công nghệ 1 đề tài sản xuất biodiesel từ dầu thực vật Đồ án công nghệ 1 đề tài sản xuất biodiesel từ dầu thực vật Đồ án công nghệ 1 đề tài sản xuất biodiesel từ dầu thực vật Đồ án công nghệ 1 đề tài sản xuất biodiesel từ dầu thực vật Đồ án công nghệ 1 đề tài sản xuất biodiesel từ dầu thực vật Đồ án công nghệ 1 đề tài sản xuất biodiesel từ dầu thực vật
 • 27
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN SƠ BỘ VỀ BỘ DÀN NGƯNG KHÔNG KHÍ ĐỐI CƯỠNG BỨC PHẦN 6 PPT

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN SƠ BỘ VỀ BỘ DÀN NGƯNG KHÔNG KHÍ ĐỐI CƯỠNG BỨC PHẦN 6 PPT

1) Bố trí các khâu phải hợp lý, phù hợp dây chuyền và qui trình công nghệ sản xuất, chế biến thực phẩm trong nhà máy. Dây chuyển phải đảm bảo sản phẩm đi theo một trình tự khoa học, không đan chéo, giao nhau, cản trở lẫn nhau, nh − ng vẫn đảm bảo sao cho đ − ờng đi là ngắn nhất.
 • 5
THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DA GIẦY VIỆT NAM

THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DA GIẦY VIỆT NAM

Trong quân sự ngời ta thờng nói đến những yếu tố cơ bản đảm bảo sự thành công đó là: thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Trên thơng trờng cũng vậy, đón đúng thời cơ, biết lựa chọn đúng đắn địa điểm kinh doanh và quản lý kinh doanh tốt là yếu tố đảm bảo vững chắc cho sự đứng vững, tăng trởng của doanh nghiệp. Mỗi vị trí điểm đều có sự thích hợp với hình thức kinh doanh nhất định, thông thờng ở trung tâm thành phố nên đặt trong những trung tâm thơng mại - thơng mại thứ cấp thờng đặt ở ven đô do giá thuê diện tích rẻ hơn, thuận tiện đi lại, thích hợp với dịch vụ vui chơi, giải trí hấp dẫn khách vãng lai. Những khu vực đông dân c trên đờng giao thông là những nơi có thể đặt địa điểm kinh doanh vì ngời dân thờng có thói quen mua hàng ở gần nơi ở hay nơi làm việc, tiện đi lại để giảm bớt chi phí tiền bạc và thời gian mua sắm.
 • 35
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH ỨNG DỤNG HỆ SỐ TRUYỀN NHIỆT THIẾT BỊ NGƯNG TỤ P6 PPT

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH ỨNG DỤNG HỆ SỐ TRUYỀN NHIỆT THIẾT BỊ NGƯNG TỤ P6 PPT

1) Bố trí các khâu phải hợp lý, phù hợp dây chuyền và qui trình công nghệ sản xuất, chế biến thực phẩm trong nhà máy. Dây chuyển phải đảm bảo sản phẩm đi theo một trình tự khoa học, không đan chéo, giao nhau, cản trở lẫn nhau, nh − ng vẫn đảm bảo sao cho đ − ờng đi là ngắn nhất.
 • 5
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH ỨNG DỤNG DÀN NGƯNG KHÍ ĐỔI CƯỠNG BỨC P6 PPS

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH ỨNG DỤNG DÀN NGƯNG KHÍ ĐỔI CƯỠNG BỨC P6 PPS

1) Bố trí các khâu phải hợp lý, phù hợp dây chuyền và qui trình công nghệ sản xuất, chế biến thực phẩm trong nhà máy. Dây chuyển phải đảm bảo sản phẩm đi theo một trình tự khoa học, không đan chéo, giao nhau, cản trở lẫn nhau, nh − ng vẫn đảm bảo sao cho đ − ờng đi là ngắn nhất.
 • 5
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐƯỜNG THS NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐƯỜNG THS NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC

Công Nghệ Sản Xuất Đường Và Các Sản Phẩm Từ Đường ThS Nguyễn Đình ĐứcCông Nghệ Sản Xuất Đường Và Các Sản Phẩm Từ Đường ThS Nguyễn Đình ĐứcCông Nghệ Sản Xuất Đường Và Các Sản Phẩm Từ Đường ThS Nguyễn Đình ĐứcCông Nghệ Sản Xuất Đường Và Các Sản Phẩm Từ Đường ThS Nguyễn Đình ĐứcCông Nghệ Sản Xuất Đường Và Các Sản Phẩm Từ Đường ThS Nguyễn Đình ĐứcCông Nghệ Sản Xuất Đường Và Các Sản Phẩm Từ Đường ThS Nguyễn Đình ĐứcCông Nghệ Sản Xuất Đường Và Các Sản Phẩm Từ Đường ThS Nguyễn Đình ĐứcCông Nghệ Sản Xuất Đường Và Các Sản Phẩm Từ Đường ThS Nguyễn Đình ĐứcCông Nghệ Sản Xuất Đường Và Các Sản Phẩm Từ Đường ThS Nguyễn Đình Đức
 • 59
QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ MÀN HÌNH CẢM ỨNG

QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ MÀN HÌNH CẢM ỨNG

“Đổi mới công nghệ là việc chủ động thay thế tầm quan trọng (cơ bản, cốt lõi) hay toàn bộ công nghệ đang sử dụng bằng một công nghệ khác tiên tiến hơn, hiệu quả hơn.”2.Mục tiêu của đổi mớiĐổi mới công nghệ có thể chỉ nhằm giải quyết các bài toán tối ưu các thông số sản xuất như năng suất, chất lượng, hiệu quả…. (Đổi mới quá trình) hoặc có thể nhằm tạo ra một sản phẩm, dịch vụ mới phục vụ thị trường (đổi mới sản phẩm).
 • 21
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG KIM TRUNG

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG KIM TRUNG

Hạch toán tốt chi phí nhân công có tác dụng thúc đẩy người lao động làm việc, giúp công ty sử dụng lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ gía thành, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Chi phí nhân công trực tiếp của công ty là các khoản phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất gồm lương chính, lượng phụ, các khoản phụ cấp, các khoản trích như: BHXH, BHYT, KPCĐ theo chế độ quy định tính cho chi phí nhân công trực tiếp.
 • 38
Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Nguồn vốn đầu tư xây dựng bản

Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của doanh nghiệp được hình thành do Ngân sách cấp hoặc đơn vị cấp trên cấp. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản của đơn vị được dùng cho việc đầu tư xây dựng mới, cải tạo, mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh và mua sắm tài sản cố định để đổi mới công nghệ. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản ở doanh nghiệp phải chấp hành và tôn trọng các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản hiện hành.
 • 4
Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Nguồn vốn đầu tư xây dựng bản

Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của doanh nghiệp được hình thành do Ngân sách cấp hoặc đơn vị cấp trên cấp. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản của đơn vị được dùng cho việc đầu tư xây dựng mới, cải tạo, mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh và mua sắm tài sản cố định để đổi mới công nghệ. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản ở doanh nghiệp phải chấp hành và tôn trọng các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản hiện hành.
 • 4
TIỂU LUẬN  NHỮNG đặc điểm CHỦ yếu, XU THẾ lớn của THẾ GIỚI NGÀY này và NHỮNG BIẾN đổi mới về mâu THUẪN của THỜI đại NGÀY NAY

TIỂU LUẬN NHỮNG đặc điểm CHỦ yếu, XU THẾ lớn của THẾ GIỚI NGÀY này và NHỮNG BIẾN đổi mới về mâu THUẪN của THỜI đại NGÀY NAY

Tình hình thế giới sau chiến tranh lạnh hiện nay đang có những biến đổi to lớn, sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực. Việc nhận thức đúng đắn đặc điểm, xu thế phát triển của thế giới có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoạch định chiến lược phát triển của mỗi quốc gia dân tộc nói chung và cách mạng Việt Nam nói riêng. Có thể khái quát những đặc điểm chủ yếu của thế giới hiện nay như sau:Một là, cuộc cách mạng khoa học công nghệ có bước phát triển nhảy vọt đạt được nhiều kỳ tích, trở thành lực lượng sản xuất vật chất trực tiếp tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời sống mỗi quốc gia và quan hệ quốc tế đương đại.Cuộc cách mạng khoa học công nghệ với ba mũi nhọn công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ sức bền vật liệu diễn ra mạnh mẽ nhanh chóng trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là ở chỗ khoa học, công nghệ và sản xuất không còn là ba lĩnh vực tách rời nhau. Trái lại, phát minh khoa học, chuyển hoá thành công nghệ và đưa vào sản xuất đại trà ngày càng thống nhất trong một quá trình; khoảng cách giữa các khâu nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu triển khai và ứng dụng vào sản xuất ngày càng rút ngắn.
 • 13
Quy trình công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm nước mắm chay từ nguyên liệu khóm

Quy trình công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm nước mắm chay từ nguyên liệu khóm

Quy trình công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm nước mắm chay từ nguyên liệu khóm Quy trình công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm nước mắm chay từ nguyên liệu khóm Quy trình công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm nước mắm chay từ nguyên liệu khóm Quy trình công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm nước mắm chay từ nguyên liệu khóm Quy trình công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm nước mắm chay từ nguyên liệu khóm Quy trình công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm nước mắm chay từ nguyên liệu khóm Quy trình công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm nước mắm chay từ nguyên liệu khóm Quy trình công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm nước mắm chay từ nguyên liệu khóm Quy trình công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm nước mắm chay từ nguyên liệu khóm Quy trình công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm nước mắm chay từ nguyên liệu khóm Quy trình công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm nước mắm chay từ nguyên liệu khóm Quy trình công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm nước mắm chay từ nguyên liệu khóm Quy trình công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm nước mắm chay từ nguyên liệu khóm Quy trình công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm nước mắm chay từ nguyên liệu khóm Quy trình công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm nước mắm chay từ nguyên liệu khóm Quy trình công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm nước mắm chay từ nguyên liệu khóm Quy trình công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm nước mắm chay từ nguyên liệu khóm Quy trình công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm nước mắm chay từ nguyên liệu khóm Quy trình công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm nước mắm chay từ nguyên liệu khóm Quy trình công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm nước mắm chay từ nguyên liệu khóm Quy trình công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm nước mắm chay từ nguyên liệu khóm Quy trình công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm nước mắm chay từ nguyên liệu khóm Quy trình công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm nước mắm chay từ nguyên liệu khóm Quy trình công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm nước mắm chay từ nguyên liệu khóm Quy trình công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm nước mắm chay từ nguyên liệu khóm
 • 19
Phát triển quy trình công nghệ sản xuất Alginate từ rong Nâu Việt Nam (LV tốt nghiệp)

Phát triển quy trình công nghệ sản xuất Alginate từ rong Nâu Việt Nam (LV tốt nghiệp)

Phát triển quy trình công nghệ sản xuất Alginate từ rong Nâu Việt Nam (LV tốt nghiệp)Phát triển quy trình công nghệ sản xuất Alginate từ rong Nâu Việt Nam (LV tốt nghiệp)Phát triển quy trình công nghệ sản xuất Alginate từ rong Nâu Việt Nam (LV tốt nghiệp)Phát triển quy trình công nghệ sản xuất Alginate từ rong Nâu Việt Nam (LV tốt nghiệp)Phát triển quy trình công nghệ sản xuất Alginate từ rong Nâu Việt Nam (LV tốt nghiệp)Phát triển quy trình công nghệ sản xuất Alginate từ rong Nâu Việt Nam (LV tốt nghiệp)Phát triển quy trình công nghệ sản xuất Alginate từ rong Nâu Việt Nam (LV tốt nghiệp)Phát triển quy trình công nghệ sản xuất Alginate từ rong Nâu Việt Nam (LV tốt nghiệp)Phát triển quy trình công nghệ sản xuất Alginate từ rong Nâu Việt Nam (LV tốt nghiệp)Phát triển quy trình công nghệ sản xuất Alginate từ rong Nâu Việt Nam (LV tốt nghiệp)Phát triển quy trình công nghệ sản xuất Alginate từ rong Nâu Việt Nam (LV tốt nghiệp)Phát triển quy trình công nghệ sản xuất Alginate từ rong Nâu Việt Nam (LV tốt nghiệp)
 • 46
BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH MAY QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MÃ HÀNG QUẦN JEAN

BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH MAY QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MÃ HÀNG QUẦN JEAN

Báo cáo thực tập ngành may quy trình công nghệ sản xuất mã hàng quần jeanBáo cáo thực tập ngành may quy trình công nghệ sản xuất mã hàng quần jeanBáo cáo thực tập ngành may quy trình công nghệ sản xuất mã hàng quần jeanBáo cáo thực tập ngành may quy trình công nghệ sản xuất mã hàng quần jeanBáo cáo thực tập ngành may quy trình công nghệ sản xuất mã hàng quần jeanBáo cáo thực tập ngành may quy trình công nghệ sản xuất mã hàng quần jeanBáo cáo thực tập ngành may quy trình công nghệ sản xuất mã hàng quần jeanBáo cáo thực tập ngành may quy trình công nghệ sản xuất mã hàng quần jeanBáo cáo thực tập ngành may quy trình công nghệ sản xuất mã hàng quần jeanBáo cáo thực tập ngành may quy trình công nghệ sản xuất mã hàng quần jeanBáo cáo thực tập ngành may quy trình công nghệ sản xuất mã hàng quần jeanBáo cáo thực tập ngành may quy trình công nghệ sản xuất mã hàng quần jeanBáo cáo thực tập ngành may quy trình công nghệ sản xuất mã hàng quần jeanBáo cáo thực tập ngành may quy trình công nghệ sản xuất mã hàng quần jeanBáo cáo thực tập ngành may quy trình công nghệ sản xuất mã hàng quần jean
 • 84
BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH MAY QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT QUẦN ĐỒNG PHỤC

BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH MAY QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT QUẦN ĐỒNG PHỤC

Báo cáo thực tập ngành may quy trình công nghệ sản xuất quần đồng phụcBáo cáo thực tập ngành may quy trình công nghệ sản xuất quần đồng phụcBáo cáo thực tập ngành may quy trình công nghệ sản xuất quần đồng phụcBáo cáo thực tập ngành may quy trình công nghệ sản xuất quần đồng phụcBáo cáo thực tập ngành may quy trình công nghệ sản xuất quần đồng phụcBáo cáo thực tập ngành may quy trình công nghệ sản xuất quần đồng phụcBáo cáo thực tập ngành may quy trình công nghệ sản xuất quần đồng phụcBáo cáo thực tập ngành may quy trình công nghệ sản xuất quần đồng phụcBáo cáo thực tập ngành may quy trình công nghệ sản xuất quần đồng phụcBáo cáo thực tập ngành may quy trình công nghệ sản xuất quần đồng phụcBáo cáo thực tập ngành may quy trình công nghệ sản xuất quần đồng phụcBáo cáo thực tập ngành may quy trình công nghệ sản xuất quần đồng phụcBáo cáo thực tập ngành may quy trình công nghệ sản xuất quần đồng phục
 • 58
HỢP CHẤT NITRO VÒNG THƠM

HỢP CHẤT NITRO VÒNG THƠM

Trong các cơ sở sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ có các dây chuyền công nghệ sản xuất sử dụng hoá chất như: - Sản xuất, gia công thuốc phóng - Công nghệ sản xuất thuốc gợi nổ - Công nghệ t[r]
 • 34
GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 2 DOCX

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 2 DOCX

MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG VẮN TẮT HỌC PHẦN: - MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN NÀY LÀ: TRANG BỊ CHO SINH VIÊN KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MAY CÔNG NGHIỆP, VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN[r]
 • 98
PHỤ GIA CARRAGEENAN TRONG SẢN XUẤT THỰC PHẨM

PHỤ GIA CARRAGEENAN TRONG SẢN XUẤT THỰC PHẨM

PHỤ GIA TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỰC PHẨM CARRAGEENAN PHỤ GIA TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỰC PHẨM CARRAGEENAN PHỤ GIA TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỰC PHẨM CARRAGEENAN PHỤ GIA TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỰC PHẨM CARRAGEENAN PHỤ GIA TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỰC PHẨM CARRAGEENAN PHỤ GIA TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỰC PHẨM CARRAGEENAN PHỤ GIA TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỰC PHẨM CARRAGEENAN PHỤ GIA TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỰC PHẨM CARRAGEENAN PHỤ GIA TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỰC PHẨM CARRAGEENAN
 • 5
NG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

NG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

- Chi phí bất biến: là những chi phí không thay đổi về tổng số dù có sự thay đổivề mức độ hoạt động của sản xuất hoặc khối lợng sản phẩm sản xuất trong kỳ. Cách phân loại này có tác dụng lớn đối với quản trị doanh nghiệp, phân tích điểm hoà vốn và phục vụ cho việc ra quyết định quản lý cần thiết để hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả kinh doanh (công tác kế toán quản trị nội bộ trong doanh nghiệp).
 • 22
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MỎ

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MỎ

Hàng năm, nguyên liệu được công ty mua về theo kế hoạch căn cứ vào các hợp đồng kinh tế đã ký kết với nhà cung cấp. Nguyên liệu mua về đều phải kiểm tra chất lượng trước khi nhập kho. Việc tính giá nguyên vật liệu xuất kho dùng cho sản xuất được áp dụng theo phương pháp nhập trước xuất trước.
 • 34
Phương thức xúc tiến đưa công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh

Phương thức xúc tiến đưa công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh

Bài viết này chỉ ra phương thức xúc tiến đưa thành quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Bài viết hệ thống hóa tuần tự các hoạt động liên quan đến quá trình phát triển công nghệ và xúc tiến thương mại hóa công nghệ mới, nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản có hệ thống và cách để tăng khả năng thành công trong việc đưa công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh.
 • 10
Hạ giá thành sản phẩm tại Công ty than Khánh Hòa - Tổng công nghiệp mỏ Việt Bắc KTV

Hạ giá thành sản phẩm tại Công ty than Khánh Hòa - Tổng công nghiệp mỏ Việt Bắc KTV

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ Nhu cầu than trên thị trường thế giới sụt giảm dẫn đến sản lượng tồn kho tăng cao. Ngoài ra, các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cũng đang phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt về giá bán từ nguồn than nhập khẩu và các nguồn không chính thống khác dẫn tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trực thuộc TKV trong thời gian vừa qua là không tốt. Trong khi đó, than là sản phẩm chịu sự tác động chủ yếu của điều kiện địa lý, địa chất khoáng sàng tại khu vực khai thác. Yếu tố công nghệ hầu như không làm thay đổi chất lượng sản phẩm. Vì vậy, để tạo được lợi thế cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp khai thác và chế biến than cần tập trung vào việc hạ giá thành sản phẩm.
 • 5
Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 4 - ThS. Phạm Bảo Thạch

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 4 - ThS. Phạm Bảo Thạch

Chương 4: Phân tích kỹ thuật công nghệ và tổ chức sản xuất kinh doanh. Chương này trình bày những nội dung: Mô tả/thiết kế SPDV; phân tích kỹ thuật công nghệ (đánh giá lựa chọn máy móc, thiết bị,..); phân tích lựa chọn địa điểm; tổ chức sản xuất kinh doanh (Nguồn nguyên liệu đầu vào, nguồn nhiên liệu, cơ sở hạ tầng, tổ chức xây dựng cơ bản, tổ chức nhân sự, tổ chức sản xuất,..); lập lịch trình thực hiện dự án.
 • 50
ĐỔI MỚI QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỔI MỚI QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Điểm khác biệt cơ bản của đề tài _Đổi mới _ _quản lý công nghệ sản xuất chương trình truyền hình để nâng cao hiệu quả _ _hoạt động của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh_ với các nghi[r]
 • 104
(TIỂU LUẬN) ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LÊN MEN SẢN XUẤT NEM CHUA

(TIỂU LUẬN) ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LÊN MEN SẢN XUẤT NEM CHUA

(Tiểu luận) Ứng dụng công nghệ lên men sản xuất nem chua(Tiểu luận) Ứng dụng công nghệ lên men sản xuất nem chua(Tiểu luận) Ứng dụng công nghệ lên men sản xuất nem chua(Tiểu luận) Ứng dụng công nghệ lên men sản xuất nem chua(Tiểu luận) Ứng dụng công nghệ lên men sản xuất nem chua(Tiểu luận) Ứng dụng công nghệ lên men sản xuất nem chua(Tiểu luận) Ứng dụng công nghệ lên men sản xuất nem chua(Tiểu luận) Ứng dụng công nghệ lên men sản xuất nem chua(Tiểu luận) Ứng dụng công nghệ lên men sản xuất nem chua(Tiểu luận) Ứng dụng công nghệ lên men sản xuất nem chua(Tiểu luận) Ứng dụng công nghệ lên men sản xuất nem chua(Tiểu luận) Ứng dụng công nghệ lên men sản xuất nem chua(Tiểu luận) Ứng dụng công nghệ lên men sản xuất nem chua(Tiểu luận) Ứng dụng công nghệ lên men sản xuất nem chua(Tiểu luận) Ứng dụng công nghệ lên men sản xuất nem chua(Tiểu luận) Ứng dụng công nghệ lên men sản xuất nem chua(Tiểu luận) Ứng dụng công nghệ lên men sản xuất nem chua(Tiểu luận) Ứng dụng công nghệ lên men sản xuất nem chua(Tiểu luận) Ứng dụng công nghệ lên men sản xuất nem chua(Tiểu luận) Ứng dụng công nghệ lên men sản xuất nem chua
 • 13
NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM

NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM

NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨM
 • 51
CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN ĐƯỜNG MÍA

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN ĐƯỜNG MÍA

BÁO CÁO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA BÁO CÁO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA BÁO CÁO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA BÁO CÁO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA BÁO CÁO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA BÁO CÁO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA BÁO CÁO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA BÁO CÁO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA BÁO CÁO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA BÁO CÁO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA BÁO CÁO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA BÁO CÁO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA BÁO CÁO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA BÁO CÁO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA
 • 9
tiểu luận “công nghệ sản xuất spread”

tiểu luận “công nghệ sản xuất spread”

Tiểu luận, Luận văn, Đồ án, KHÓA LUẬNtiểu luận “công nghệ sản xuất spread” tiểu luận “công nghệ sản xuất spread” tiểu luận “công nghệ sản xuất spread” tiểu luận “công nghệ sản xuất spread” tiểu luận “công nghệ sản xuất spread” tiểu luận “công nghệ sản xuất spread” tiểu luận “công nghệ sản xuất spread” tiểu luận “công nghệ sản xuất spread” tiểu luận “công nghệ sản xuất spread” tiểu luận “công nghệ sản xuất spread”
 • 49
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KHUNG GẦM CỦA MAZDA

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KHUNG GẦM CỦA MAZDA

Đề tài sẽ giới thiệu quát về quy trình sản xuất khung gầm SKYACTIV của hãng xe MAZDA. Ví lí do công nghệ nên các hãng xe không đăng tải đầy đủ cộng nghệ, quy trình các bước trên nên tảng số do đó nhóm chỉ tiến hành giới thiệu cơ bản về các quy trình công nghệ sản xuất.
 • 39
Công nghệ sản xuất đường mía

Công nghệ sản xuất đường mía

Công nghệ sản xuất đường míaCông nghệ sản xuất đường míaCông nghệ sản xuất đường míaCông nghệ sản xuất đường míaCông nghệ sản xuất đường míaCông nghệ sản xuất đường míaCông nghệ sản xuất đường míaCông nghệ sản xuất đường míaCông nghệ sản xuất đường míaCông nghệ sản xuất đường míaCông nghệ sản xuất đường míaCông nghệ sản xuất đường míaCông nghệ sản xuất đường míaCông nghệ sản xuất đường mía
 • 216
BÁO CÁO KHOA HỌC  NẮM BẮT CÁCH MẠNG TRI THỨC CÁCH MẠNG THÔNG TIN NHANH CHÓNG HIỆN ĐẠI HOÁ GIAO THÔNG VẬN TẢI NƯỚC TA PPT

BÁO CÁO KHOA HỌC NẮM BẮT CÁCH MẠNG TRI THỨC CÁCH MẠNG THÔNG TIN NHANH CHÓNG HIỆN ĐẠI HOÁ GIAO THÔNG VẬN TẢI NƯỚC TA PPT

Động lực chủ yếu nhất, trực tiếp nhất thúc đẩy phát triển xã hội loài ng − ời, thúc đẩy hình thành kinh tế tri thức là công nghệ thông tin . Công nghệ thông tin là tập hợp các ph − ơng pháp khoa học, các ph − ơng tiện kỹ thuật dùng để thu thập thông tin, xử lý, l − u giữ, khai thác các thông tin nh − là tài nguyên quan trọng nhất của các hoạt động của con ng − ời. Công nghệ thông tin là động lực quan trọng nhất cho tăng tr − ởng kinh tế, nâng cao chất l − ợng cuộc sống. Công nghệ thông tin có khả năng biến thông tin thành tri thức và quảng bá nhanh tri thức cho mọi ng − ời, mà tri thức là yếu tố quan trọng nhất cho sự phát triển. Các lĩnh vực khoa học trong thập kỷ 90 phát triển nhảy vọt là nhờ sự phát triển công nghệ thông tin, đặc biệt là nhờ các máy tính cực mạnh và siêu xa lộ thông tin. Việc giải mã bộ gen ng − ời tr − ớc đây dự kiến năm 2006 sẽ thực hiện đ − ợc, thế nh − ng năm 2000 đã hoàn thành đ − ợc là nhờ có máy tính hơn 12 ngàn phép tính một giây.
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ