0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Thủ tục kiểm tra chi tiết

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN DO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ (AA HÀ NỘI) THỰC HIỆN

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN DO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ (AA HÀ NỘI) THỰC HIỆN

Trên cơ sở đó, KTV khoanh vùng trọng tâm kiểm toán và đi vào kiểm tra chi tiết _1.3.2.2.THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT ĐỐI VỚI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ _ _NGƯỜI BÁN_ Các thủ tục kiểm t[r]
 • 71
THONG 20TU 2011_2015_BTTTT

THONG 20TU 2011_2015_BTTTT

DBSS 4.4 Kiểm thử - Phương pháp kiểm tra CSDL - Việc sử dụng các công cụ kiểm tra - Thủ tục kiểm tra khi phát hiện bất thường - Việc kiểm tra so sánh benchmark - Lưu trữ và bảo[r]
 • 57
Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 8 (có đáp án chi tiết)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 8 (có đáp án chi tiết)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 8 (có đáp án chi tiết). Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 8 (có đáp án chi tiết). Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 8 (có đáp án chi tiết). Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 8 (có đáp án chi tiết) .Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 8 (có đáp án chi tiết)
 • 5
Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 7 (có đáp án chi tiết)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 7 (có đáp án chi tiết)

. Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 7 (có đáp án chi tiết). Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 7 (có đáp án chi tiết). Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 7 (có đáp án chi tiết). Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 7 (có đáp án chi tiết). Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 7 (có đáp án chi tiết)
 • 3
GIAO AN LOP 4 TUAN 35 GUI CHO VAN

GIAO AN LOP 4 TUAN 35 GUI CHO VAN

- Biết tên gọi và chọn đợc các chi tiết để lắp ghép mô hình tự chọn. - Lắp đợc từng bộ phận và lắp ghép mô hình tự chọn theo đúng kỹ thuật, đúng quy trình. - Rèn luyện tính cẩn thận, khéo léo khi thực hiện thao tác,lắp các chi tiết của mô hình.
 • 19
29 bài tập KIỂM TRA CHƯƠNG DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ có lời giải chi tiết

29 bài tập KIỂM TRA CHƯƠNG DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ có lời giải chi tiết

29 bài tập KIỂM TRA CHƯƠNG DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ File word có lời giải chi tiết29 bài tập KIỂM TRA CHƯƠNG DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ File word có lời giải chi tiết29 bài tập KIỂM TRA CHƯƠNG DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ File word có lời giải chi tiết29 bài tập KIỂM TRA CHƯƠNG DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ File word có lời giải chi tiết29 bài tập KIỂM TRA CHƯƠNG DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ File word có lời giải chi tiết29 bài tập KIỂM TRA CHƯƠNG DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ File word có lời giải chi tiết29 bài tập KIỂM TRA CHƯƠNG DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ File word có lời giải chi tiết29 bài tập KIỂM TRA CHƯƠNG DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ File word có lời giải chi tiết29 bài tập KIỂM TRA CHƯƠNG DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ File word có lời giải chi tiết29 bài tập KIỂM TRA CHƯƠNG DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ File word có lời giải chi tiết29 bài tập KIỂM TRA CHƯƠNG DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ File word có lời giải chi tiết29 bài tập KIỂM TRA CHƯƠNG DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ File word có lời giải chi tiết29 bài tập KIỂM TRA CHƯƠNG DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ File word có lời giải chi tiết29 bài tập KIỂM TRA CHƯƠNG DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ File word có lời giải chi tiết
 • 10
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CHÈ Ở CÔNG TY TNHH VN PHƯƠNG ĐÔNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CHÈ Ở CÔNG TY TNHH VN PHƯƠNG ĐÔNG

TRANG 1 Xin giấy phép Kiểm tra chất lượng Thuê tàu Chuẩn bị hàng Thủ tục thanh toán Kiểm tra hàng hoá Giải quyết tranh chấp Mua bảo hiểm Làm thủ tục hải quan Giao hàng Phòng Kế Hoạch Thị[r]
 • 47
Mẫu biên bản kiểm tra ba công khai

Mẫu biên bản kiểm tra ba công khai

ĐẠI DIỆN KIỂM TRA ĐỐI TƯỢNG BỊ KIỂM TRA Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé..[r]
 • 2
ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN KIỂM TRA GIÁM SÁT

ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN KIỂM TRA GIÁM SÁT

For example, different foodstuffs intended to be used together in the preparation of a ready- to-eat dish or meal, packaged together and intended for consumption by the purchaser would b[r]
 • 4
ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN KIỂM TRA GIÁM SÁT

ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN KIỂM TRA GIÁM SÁT

Căn cứ điều kiện doanh nghiệp quy định tại Chương III Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Độ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hả[r]
 • 32
4 Đề kiểm tra 1T chương II (có đáp án chi tiết, đầy đủ)

4 Đề kiểm tra 1T chương II (có đáp án chi tiết, đầy đủ)

4 Đề kiểm tra 1T chương II (có đáp án chi tiết, đầy đủ)4 Đề kiểm tra 1T chương II (có đáp án chi tiết, đầy đủ)4 Đề kiểm tra 1T chương II (có đáp án chi tiết, đầy đủ)4 Đề kiểm tra 1T chương II (có đáp án chi tiết, đầy đủ)4 Đề kiểm tra 1T chương II (có đáp án chi tiết, đầy đủ)4 Đề kiểm tra 1T chương II (có đáp án chi tiết, đầy đủ)4 Đề kiểm tra 1T chương II (có đáp án chi tiết, đầy đủ)4 Đề kiểm tra 1T chương II (có đáp án chi tiết, đầy đủ)4 Đề kiểm tra 1T chương II (có đáp án chi tiết, đầy đủ)4 Đề kiểm tra 1T chương II (có đáp án chi tiết, đầy đủ)4 Đề kiểm tra 1T chương II (có đáp án chi tiết, đầy đủ)4 Đề kiểm tra 1T chương II (có đáp án chi tiết, đầy đủ)
 • 12
TIỂU LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

TIỂU LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Sau đó Ông H nêu rõ đoàn sẽ kiểm tra theo hai nội dung gồm: thủ tục pháp lý và kiểm tra vệ sinh thực tế cơ sở: * Về thủ tục pháp lý bà M đã xuất trình được những giấy tờ sau: - Giấy đăng[r]
 • 18
quy định chi tiết một số điều của luật hải quan về thủ tục hải quan kiểm tra

quy định chi tiết một số điều của luật hải quan về thủ tục hải quan kiểm tra

- Bản kê chi tiết hàng hóa xuất khẩu / nhập khẩu không có thuế có gía trị pháp lý như tờ khai hải quan thông thường. - Riêng hàng quà biếu tặng, hàng mẫu gửi cho tổ chức, thương nhân tại Việt Nam có trị giá tính thuế dưới 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 50.000 đồng (năm mươi ngàn đồng) không phải làm thủ tục xét miễn thuế, thực hiện khai hải quan và kiểm tra hải quan theo quy định đối với hàng hóa không phải nộp thuế.
 • 16
Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 9 (có đáp án chi tiết)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 9 (có đáp án chi tiết)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 9 (có đáp án chi tiết). đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 9 (có đáp án chi tiết). ề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 9 (có đáp án chi tiết).dđề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 9 (có đáp án chi tiết). đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 9 (có đáp án chi tiết)
 • 5
Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Ngữ văn 9 (có đáp án chi tiết)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Ngữ văn 9 (có đáp án chi tiết)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Ngữ văn 9 (có đáp án chi tiết). Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Ngữ văn 9 (có đáp án chi tiết) Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Ngữ văn 9 (có đáp án chi tiết) Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Ngữ văn 9 (có đáp án chi tiết).
 • 7
ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM CHI TIẾT TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ CHI NHÁNH MIỀN TÂY

ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM CHI TIẾT TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ CHI NHÁNH MIỀN TÂY

K ết quả gửi thư xác nhận cho thấy giá trị tr ên s ố thư xác nhận được hồi âm chi ếm 92,48% tổng thư xác nhận gửi đi. Tuy nhiên, KTV chưa thể kết luận v ề Nợ phải trả nh à cung c ấp được đơn vị tr ình bày là trung th ực v à h ợp lý. Do đó, để đảm bảo việc ghi chép số liệu l à chính xác và thu ộc về nghĩa vụ của đơn vị. KTV đ ã ti ến h ành ki ểm tra thanh toán sau các khoản phải trả nh à cung c ấp phát sinh sau ng ày k ết thúc niên độ và đối chiếu số dư với sổ chi tiết phải
 • 93
Đề kiểm tra học kỳ 2 môn toán lớp 6 có đáp án chi tiết

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn toán lớp 6 có đáp án chi tiết

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn ngữ tiếng Toán 6 (có đáp án chi tiết). Đề kiểm tra học kỳ 2 môn ngữ tiếng Toán 6 (có đáp án chi tiết). Đề kiểm tra học kỳ 2 môn ngữ tiếng Toán 6 (có đáp án chi tiết). Đề kiểm tra học kỳ 2 môn ngữ tiếng Toán 6 (có đáp án chi tiết)
 • 4
THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY IMMANUEL

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY IMMANUEL

việc kiểm tra này phải dựa vào phương pháp chọn mẫu với số mẫu mang tính đại diện cao. Kiểm toán viên chọn mẫu khoảng 1/3 tổng hóa đơn, chứng từ với giá trị tương ứng là 10% hoặc 15% doanh thu. Ngoài ra kiểm toán viên còn chọn mẫu một số hợp đồng bán hàng hoặc các Phiếu xuất kho đối với nghiệp vụ bán chịu để kiểm tra về mặt lượng và kiểm tra sự thống nhất giữa hóa đơn bán hàng với hợp đồng mua bán. Kiểm toán viên chủ yếu chọn những nghiệp vụ có giá trị lớn và những nghiệp vụ gần sát với ngày khóa sổ kế toán. Kết quả kiểm tra được thể hiện trên giấy tờ của kiểm toán viên:
 • 29
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU MÃ SỐ HỒ SƠ 020608 POT

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU MÃ SỐ HỒ SƠ 020608 POT

+ Quy ết định số 16/2004/QĐ-BNN-BVTV ngày 20/4/2004 của Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành quy định về các thủ tục kiểm tra vật thể và lập hồ sơ kiểm dịch thực vật. Có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. + Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc BVTV. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2003.
 • 6
Văn bản hướng dẫn luật hải quan 2014

Văn bản hướng dẫn luật hải quan 2014

Văn bản hướng dẫn Luật hải quan 2014Mình thấy văn bản pháp luật thương mại trong đó còn có Luật hải quan nữa, nhưng bên trên không nêu nên mình bổ sung danh sách các văn bản hướng dẫn Luật hải quan 2014:1. Thông tư 2032014TTBTC hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan2. Công văn 19046BTCTCHQ hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật hải quan 20143. Nghị định 012015NĐCP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới4. Nghị định 122018NĐCP về sửa đổi Nghị định 012015NĐCP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới5. Nghị định 082015NĐCP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan6. Thông tư 142015TTBTC Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu7. Thông tư 392015TTBTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu8. Thông tư 382015TTBTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu9. Thông tư 422015TTBTC quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh10. Thông tư 722015TTBTC về chế độ ưu tiên trong thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp11. Thông tư 652017TTBTC Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam12. Thông tư 1202015TTBTC Quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh13. Thông tư 522017TTBTC sửa đổi Thông tư 1202015TTBTC quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất, nhập cảnh14. Thông tư 1432015TTBTC về quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại15. Thông tư liên tịch 1782015TTLTBTCBNNPTNTBTNMTBYT hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia16. Thông tư liên tịch 892016TTLTBTCBCT hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia17. Thông tư 2742016TTBTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh18. Thông tư 122015TTBTC quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình từ, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan19. Nghị định 452016NĐCP sửa đổi Nghị định 1272013NĐCP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan20. Thông tư 1552016TTBTC hướng dẫn Nghị định 1272013NĐCP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định 452016NĐCP sửa đổi Nghị định 1272013NĐCP21. Nghị định 592018NĐCP sửa đổi Nghị định 082015NĐCP hướng dẫn Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
 • 1
Đề kiểm tra học kỳ 2 tiếng Anh 9

Đề kiểm tra học kỳ 2 tiếng Anh 9

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn ngữ tiếng Anh 9 (có đáp án chi tiết). Đề kiểm tra học kỳ 2 môn ngữ tiếng Anh 9 (có đáp án chi tiết). Đề kiểm tra học kỳ 2 môn ngữ tiếng Anh 9 (có đáp án chi tiết). Đề kiểm tra học kỳ 2 môn ngữ tiếng Anh 9 (có đáp án chi tiết)
 • 5
Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản - Văn Bản - Quy Định - Đỗ Minh Hưng - THƯ VIỆN SINH HỌC

Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản - Văn Bản - Quy Định - Đỗ Minh Hưng - THƯ VIỆN SINH HỌC

c) Nội dung kiểm tra: kiểm tra các thủ tục liên quan đến chế biến gỗ được quy định tại Điều 15 của quy định này; kiểm tra việc ghi chép sổ nhập, xuất gỗ của chủ cơ sở chế biến gỗ; kiểm [r]
 • 10
200 câu hỏi đáp án trắc nghiệm thủ tục hải quan

200 câu hỏi đáp án trắc nghiệm thủ tục hải quan

(Các bạn có thể liên hệ m để mua tài liệu thanh toán bằng momo or airpay giá 4000đ nha FB: https://www.facebook.com/uyen.ha.5.5) 200 câu hỏi trắc nghiệm môn thủ tục hải quan có đáp án ôn thi, môn thủ tục hải quan, pháp luật hải quan, trắc nghiệm, 200 câu có đáp án đầy đủ, kiểm tra thi môn thủ tục hải quan, câu hỏi ôn thi200 câu hỏi trắc nghiệm môn thủ tục hải quan có đáp án ôn thi, môn thủ tục hải quan, pháp luật hải quan, trắc nghiệm, 200 câu có đáp án đầy đủ, kiểm tra thi môn thủ tục hải quan, câu hỏi ôn thi
 • 16
BIỆN PHÁP VÀ CÁC KIẾN NGHỊ TRONG QUẢN LÝ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG GIA CÔNG XUẤT KHẨU

BIỆN PHÁP VÀ CÁC KIẾN NGHỊ TRONG QUẢN LÝ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG GIA CÔNG XUẤT KHẨU

Vụ việc năm 2003, công ty Bách Khoa nhập khẩu nguyên phụ liệu để gia công hàng may mặc xuất sang Hoa Kỳ thực chất không hề sản xuất mà nhập khẩu nguyên phụ liệu vào tiêu thụ nội địa. Cơ quan Hải quan đã bắt đầu nghi ngờ khi không thấy có tên trong danh sách cấp hạn ngạch của Bộ thương mại (nay là Bộ Công Thương). Vì Hoa Kỳ là một trong những thị trường quản lý bằng hạn ngạch, các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm sang Hoa Kỳ thường xin cấp hạn ngạch. Nên cơ quan hải quan đã quyết định tiến hành kiểm tra sau thông quan tại doanh nghiệp. Qua kết quả kiểm tra hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán tại công ty phát hiện ra doanh nghiệp không hề làm thủ tục xuất trả sản phẩm ra nước ngoài theo quy định về quản lý hàng gia công xuất khẩu. Thực chất doanh nghiệp đã tiêu thụ toàn bộ nguyên vật liệu và sản phẩm ra thị trường nội địa. Ngày 8/4/2001 Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định số 153/QĐ-Tr.T truy thu 2066 triệu đồng thế nhập khẩu và 736 triệu đồng thuế giá trị gia tăng.
 • 67
GIA HẠN VISA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

GIA HẠN VISA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Nhiều người còn bỡ ngỡ và không rõ thủ tục xin gia hạn như nào, bài viết sau sẽ hướng dẫn chi tiết đầy đủ thủ tục xin gia hạn Visa Việt Nam cho người nước _ngoài, mời bạn theo dõi._ _TƯ [r]
 • 20
Nghị định 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Nghị định 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm về: Thủ tục tự công bố sản phẩm, thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm biến đổi gen, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm., kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu, ghi nhãn thực phẩm. Mời các bạn tham khảo!
 • 15
HOÀN THIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THANH TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN - AASC

HOÀN THIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THANH TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN - AASC

Hoàn thiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình bán hàng - thanh toán tại Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán - AASC.
 • 89
38 Hoàn thiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình bán hàng - thanh toán tại Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán & kiểm toán (AASC)

38 Hoàn thiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình bán hàng - thanh toán tại Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán & kiểm toán (AASC)

Hàng tồn kho đợc công khai đúng đắn: KTV mô tả đúng phơng pháp xác định giá vốn hàng tồn kho, mô tả hàng tồn kho bị cầm cố. 3.2.2. Lựa chọn các khoản mục để kiểm tra chi tiết Trong thử nghiệm cơ bản, kiểm toán viên thờng sử dụng phơng pháp chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ, các chọn lấy 1 đơn vị tiền tệ làm đơn vị tổng thể với tổng thể là số tiền lũy kế của đối tợng kiểm toán và đơn vị mẫu cũng sẽ là từng đơn vị tiền tệ cụ thể, tuy nhiên, theo cách này trong kiểm tra chi tiết số d khoản phải trả ngời bán, trờng hợp số d nợ các khoản phải trả đợc xử lý vào số cộng dồn là một số tuyệt đối thì sẽ rất phức tạp trong việc đánh giá kết quả mẫu. Do vậy, việc xác định quy mô mẫu thờng phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của kiểm toán viên trong việc hớng tới tính đầy đủ và của bằng chứng, trong các thủ tục kiểm toán nêu trên, cách chọn mẫu đợc dùng để khảo sát chi tiết số d các khoản phải trả nh sau:
 • 89
314 THỰC HIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG - THANH TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH VÀ KIỂM TOÁN (AASC)

314 THỰC HIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG - THANH TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH VÀ KIỂM TOÁN (AASC)

314 Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán tại Công ty dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán (AASC)
 • 99
HOÀN THIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THANH TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN (AASC)

HOÀN THIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THANH TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN (AASC)

Hoàn thiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình bán hàng - thanh toán tại Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán & kiểm toán (AASC)
 • 89
BÀI TIỂU LUẬN KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ KHẤU HAO

BÀI TIỂU LUẬN KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ KHẤU HAO

THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT Dựa vào việc đánh giá rủi ro kiểm toán mà KTV dựa trên sự phán đoán của mình để quyết định sử dụng nhiều hay ít các thử nghiệm chi tiết.Sau đây là những thử ngh[r]
 • 43
THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

Sau khi đã thực hiện thủ tục kiểm soát và thủ tục phân tích đối với kiểm toán doanh thu, KTV sẽ thực hiện tiếp thử tục kiểm tra chi tiết. Cho dù hệ thống KSNB của khách hàng được đánh giá là có hiệu lực, dù việc thực hiện thủ tục phân tích cho phép KTV đưa ra kết luận ban đầu về tính hợp lý của các thông tin liên quan đến doanh thu nhưng thủ tục kiểm tra chi tiết vẫn đuợc thực hiện. Thực tế việc kiểm toán tại hai khách hàng cho thấy, quá trình kiểm tra chi tiết đối với doanh thu đuợc KTV tiến hành đầy đủ và phù hợp với từng khách hàng. AASC đã đưa ra các kiểm tra chi tiết thích ứng, đảm bảo độ tin cậy của các thông tin, với chi phí bỏ ra ở mức hợp lý nhất. Đối với Công ty XYZ do nghiệp vụ doanh thu phát sinh ít, nên KTV đã tiến hành kiểm tra toàn bộ. Còn với Công ty ABC do nghiệp vụ nhiều, nên AASC chỉ chọn mẫu để kiểm tra. Tuy nhiên, việc chọn mẫu này không mang tính ngẫu nhiên, mà do cảm tính của KTV. KTV đã chọn những nghiệp vụ có số tiền phát sinh lớn, hoặc theo xét đoán của KTV sẽ có khả năng xảy ra sai phạm nhiều nhất. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng mẫu được chọn không mang tính đại diện cho tổng thể, có thể bỏ sót các sai phạm mang tính trọng yếu.
 • 39
THỰC HIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TẠI AASC

THỰC HIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TẠI AASC

Để minh họa rõ hơn cách thức tiến hành kiểm tra chi tiết đối với chu trình mua hàng - thanh toán tại AASC, hai Công ty A và B là khách hàng kiểm toán của Công ty đợc đa vào làm ví dụ. Tùy vào từng khách hàng cụ thể (thờng xuyên hay kiểm toán năm đầu tiên) mà kiểm toán viên tiến hành thu thập một phần hay toàn bộ những thông tin về hoạt động kinh doanh của khách hàng. Đối với những khách hàng thờng xuyên nh Công ty A, thì các thông tin chung về khách hàng đã đợc thu thập vào những lần kiểm toán trớc và đã đợc lu trong hồ sơ kiểm toán thờng trực tại Công ty. Vì vậy, KTV chỉ cần thu thập bổ sung những thông tin mới phát sinh còn đối với những khách hàng kiểm toán năm đầu tiên nh công ty TNHH B thì đòi hỏi KTV phải thu thập toàn bộ thông tin về khách hàng từ khi thành lập cho tới khi KTV tiến hành kiểm toán BCTC.
 • 47
59 HOÀN THIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THANH TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN (AASC)

59 HOÀN THIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THANH TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN (AASC)

59 Hoàn thiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình bán hàng - thanh toán tại Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán & kiểm toán (AASC)
 • 89
KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG

+ Khách có thẻ ưu tiên như APEC, nhà đầu tư v.v... 4.6. Khu vực phòng chờ cách ly và cổng ra máy bay - Trước khi vào phòng chờ để ra máy bay khách phải qua cổng kiểm tra an ninh để kiểm tra người và hành lý xách tay (soi chiếu) nhằm loại bỏ các vật phẩm nguy hiểm theo quy định.
 • 8
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG – THANH TOÁN

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG – THANH TOÁN

Bảng số 1 cho thấy ứng với mỗi thủ tục kiểm toán, kiểm toán viên có cách thức thu thập bằng chứng phù hợp. Ví dụ, khi thực hiện các thử nghiệm kiểm soát để đánh giá về tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán viên chủ yếu vận dụng kỹ thuật quan sát, thẩm vấn cùng những tài liệu chứng minh và chú ý vào tính chính xác kỹ thuật; khi thực hiện kiểm tra chi tiết, phơng pháp thu thập bằng chứng nh kiểm kê vật chất, xác nhận, tài liệu chứng minh, thẩm vấn và tính chính xác kỹ thuật lại đợc chú trọng hơn. Mặc dù kiểm tra chi tiết đợc vận dụng linh hoạt tùy thuộc vào kết quả của hai thủ tục trớc đó những đây là cách thức kiểm tra mà KTV có thể thu thập đợc nhiều bằng chứng hơn cả. Hơn nữa, các bằng chứng có độ tin cậy cao thu thập từ việc kiểm kê vật chất và lấy xác nhận chỉ có thể có đợc trong kiểm tra chi tiết. Chính tính điều này đã nhấn mạnh thêm vai trò của kiểm tra chi tiết trong một cuộc kiểm toán.
 • 29
764_QD-BTC-2021

764_QD-BTC-2021

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 1 Thủ tục không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Hải quan Chi cục Hải quan 2 Thủ tục kiểm tra, xác nhận khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải q[r]
 • 6
Bài học kinh nghiệm và phương hướng hoàn thiện kiểm toán các khoản dự phòng tại Công ty AASC

Bài học kinh nghiệm và phương hướng hoàn thiện kiểm toán các khoản dự phòng tại Công ty AASC

 Giai đoạn kết thúc kiểm toán: Kết thúc kiểm toán là giai đoạn cuối cùng của cuộc kiểm toán. Giai đoạn này cũng được kiểm toán viên tuân thủ chặt chẽ theo quy trình kiểm toán chung. Để hình thành nên ý kiến của mình về các khoản dự phòng trên Báo cáo kiểm toán, trước đó kiểm toán viên tiến hành rà soát và đánh giá lại các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán, kiểm tra các chênh lệch giữa số liệu kiểm toán với số liệu trên sổ sách kế toán, soát xét các sự kiện sau ngày kết thúc niên độ kế toán, hoàn thiện các giấy tờ làm việc của kiểm toán viên .Trường hợp có sự chênh lệch cần phải điều chỉnh, kiểm toán viên đưa ra bút toán điều chỉnh đối với khoản mục trên Báo cáo tài chính của Công ty khách hàng. Đối với các bút toán điều chỉnh, sau khi có sự thoả thuận với khách hàng, đồng thời căn cứ vào mức độ trọng yếu của các khoản mục sẽ là căn cứ để kiểm toán viên hình thành ý kiến trên Báo cáo kiểm toán. Trong trường hợp có sự yêu cầu từ phía khách hàng trong vấn đề tư vấn sau kiểm toán, Công ty sẽ phát hành thư quản lý tới khách hàng.
 • 48

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ