0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Thực tế công tác kế toán nguyên liệu vật liệu

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆUCÔNG CỤ DỤNG CỤ

Thực tế công tác kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ.doc
 • 71
CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH SX&DV THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA

CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆUCÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH SX&DV THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA

công tác kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty TNHH SX&DV Thương Mại Hoàng Gia
 • 78
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG 6

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG 6

Thực tế công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng giao thông 6
 • 61
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY NHỰA Y TẾ MEDIPLAST

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆUCÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY NHỰA Y TẾ MEDIPLAST

(Sơ đồ 1) * Tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty Nhựa Y tế Là một doanh nghiệp sản xuất hoạt động có quy mô vừa, số lợng, chủng loại mặt hàng kinh doanh đa dạng, địa bàn sản xuất tập trung... do đó để đạt đợc hiệu quả cao nhất trong công tác kế toán, bộ máy kế toán của Công ty đợc tiến hành ở phòng tài chính, ở các phân xởng không tổ chức bộ máy kế toán riêng mà chỉ bố trí nhân viên thống kê phân xởng. Hình thức này tạo điều kiện cho việc kiểm tra chỉ đạo nghiệp vụ tập trung thống nhất, đảm bảo sự chỉ đạo của lãnh đạo công ty đối với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác kế toán
 • 32
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆUCÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA

Thực trạng và giải pháp công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Thương Mại Hoàng Gia
 • 70
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆUCÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA

Thực trạng và giải pháp công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Thương Mại Hoàng Gia
 • 70
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH SX&DV THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆUCÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH SX&DV THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty TNHH SX&DV Thương Mại Hoàng Gia
 • 71
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH SX&DV THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆUCÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH SX&DV THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty TNHH SX&DV Thương Mại Hoàng Gia
 • 71
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU, CCDC TẠI NHÀ MÁY IN QĐND

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU, CCDC TẠI NHÀ MÁY IN QĐND

Thực tế công tác kế toán vật liệu, CCDC tại nhà máy in QĐnd
 • 83
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ

2.1. Các vấn đề chung về kế toán 2.3. Đặc điểm vật liệu và phân loại vật liệu. 2.1.1. Đặc điểm của nguyên vật liệu. Với số lượng sản phẩm đa dạng phong phú với nhiều chủng loại khác nhau, thì Công ty cần phải sử dụng nhiều loại nguyên vật liệu khác nhau như vôi, sơn, bột màu, nhựa, bìa, sắt thép, dầu, phụ gia, keo, bột hoá học nếu các loại nguyên vật liệu trên không được bảo quản tốt, không xây dựng nhà kho thì sẽ làm cho vật liệu trên han, gỉ, ẩm mốc mất tính năng sử dụng gây khó khăn trong quá trình sản xuất sản phẩm.
 • 43
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆUCÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI NHÀ XUẤT BẢN THỐNG

+ số d đầu kỳ: căn cứ vào số d cuối tháng trớc chuyển sang. + số d cuối kỳ: kiểm kê cuối tháng và đối chiếu thẻ kho của thủ kho. II.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu: Do đặc điểm của Nhà xuất bản là áp dụng hình thức hạch toán tồn kho theo phơng pháp kiểm kê định kỳ nên sử dụng tài khoản 611 “mua hàng” và tài khoản 621 “chi phí nguyên vật liệu trực tiếp”. Để phản ánh tình hình nhập xuất nguyên vật liệu còn tài khoản 152 “nguyên vật liệu” chỉ là tài khoản trung gian để kết chuyển đầu kỳ, cuối kỳ.
 • 33
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ.

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆUCÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ.

Thủ trởng đơn vị (Ký, họ tên) c. Đối với nguyên vật liệu xuất kho: Do áp dụng phơng pháp kiểm kê định kỳ nên Nhà xuất bản không dùng phiếu xuất kho, trừ trờng hợp xuất đi nhà in để in tài liệu còn in ở Nhà xuất bản thì căn cứ vào phiếu sản xuất của xởng in để thủ kho xuất giấy.Phiếu sản xuất do phòng sản xuất kinh doanh lập theo đơn đặt hàng của khách, phiếu sản xuất đợc thành hai phiếu (một lu tại phòng sản xuất kinh doanh, một tại phòng kế toán), thủ kho căn cứ vào phiếu sản xuất để nguyên vật liệu cho xởng in sản xuất sảnphẩm.
 • 30
NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VPP CỬU LONG

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VPP CỬU LONG

Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán nguyên liệu vật liệu tại công ty cổ phần VPP Cửu Long
 • 71
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU Ở CÔNG TY XÂY DỰNG I THANH HÓA

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆUCÔNG TY XÂY DỰNG I THANH HÓA

Tổ chức công tác kế toán nguyên liệu vật liệu, công ty xây dựng I Thanh hóa
 • 61
THỐNG KÊ TỔNG HỢP BẰNG HẠCH TOÁN PHẦN 7 POTX

THỐNG TỔNG HỢP BẰNG HẠCH TOÁN PHẦN 7 POTX

Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có) 3. Trường hợp nguyên liệu, vật liệu mua về nhập kho nhưng đơn vị phát hiện không đúng quy cách, phẩm chất theo hợp đồng ký kết phải trả lại người bán hoặc được giảm giá, kế toán phản ánh giá trị hàng mua xuất kho trả lại hoặc được giảm giá, ghi:
 • 10
HẠCH TOÁN THEO NGUỒN TÀI SẢN PART 9 DOCX

HẠCH TOÁN THEO NGUỒN TÀI SẢN PART 9 DOCX

- Trường hợp doanh nghiệp mua nguyên liệu, vật liệu dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thì giá trị của nguyên liệu, vật liệu mua vào được phản ánh theo giá mua chưa có thuế GTGT. Thuế GTGT đầu vào khi mua nguyên liệu, vật liệu và thuế GTGT đầu vào của dịch vụ vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, chi phí gia công,... được khấu trừ và hạch toán vào Tài khoản 133 “Thuế GTGT được khấu trừ” (1331).
 • 9
HẠCH TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PART 9 POT

HẠCH TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PART 9 POT

- Trường hợp doanh nghiệp mua nguyên liệu, vật liệu dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thì giá trị của nguyên liệu, vật liệu mua vào được phản ánh theo giá mua chưa có thuế GTGT. Thuế GTGT đầu vào khi mua nguyên liệu, vật liệu và thuế GTGT đầu vào của dịch vụ vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, chi phí gia công,... được khấu trừ và hạch toán vào Tài khoản 133 “Thuế GTGT được khấu trừ” (1331).
 • 9
TÌM HIỂU SỰ CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐÁOI CỦA DOANH NGHIỆP PHẦN 7 PDF

TÌM HIỂU SỰ CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐÁOI CỦA DOANH NGHIỆP PHẦN 7 PDF

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng giá hạch toán trong kế toán chi tiết nhập, xuất nguyên liệu, vật liệu, thì cuối kỳ kế toán phải tính Hệ số chênh lệch giữa giá thực tế và giá hạch toán củ[r]
 • 10
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÁM GÀ TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN THỨC ĂN CHĂN NUÔI PHÁP VIỆT

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÁM GÀ TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN THỨC ĂN CHĂN NUÔI PHÁP VIỆT

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng giá hạch toán trong kế toán chi tiết nhập, xuất nguyên liệu, vật liệu, thì cuối kỳ kế toán phải tính hệ số chênh lệch giữa giá thực tế và giá hạch toán c[r]
 • 63
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC HÀ NỘI

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆUCÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC HÀ NỘI

2.1.4.2 Hình thức và phưong pháp kế toán đang áp dụng ở công ty. Công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Hà Nội thuộc loại hình có tính chất đặc điểm của sản xuất điện tử trong cơ chế thị trường gặp nhiều khó khăn song công ty đã chủ trương đa dạng hoá và mở rộng sản xuất nên đã cố nhứng chỉ số doanh thu đáng kể. Do vậy khối lượng nghiệp vụ kinh tế cũng nhiều. Để phù hợp với tình hình thực tế ở công ty đang sử dụng hình thức kế toán "nhật ký chung" và áp dụng phương pháp hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
 • 45
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TÂY - TỈNH HÀ TÂY

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TÂY - TỈNH HÀ TÂY

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên liệu vật liệu, công ty cổ phần Sơn Tây, Tỉnh Hà Tây
 • 111
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN

Tổ chức công tác kế toán nguyên liệu vật liệu, xí nghiệp sản xuất thiết bị điện
 • 122
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

Thuôc thú y là sản phẩm đặc biệt phục vụ cho ngành chăn nuôi có lien quan đến loài gia xuc va gia cầm , đợc ngành nông nghiệp quan tâm và chú trọng , công tác kiểm diẹt đầu vào đợc kiểm diệt chặt chẽ , sát sao đảm bẩo vật liệu đạt tiêu chuẩn cao nhất ,công tác quản lý bảo quản cũng đợc chú trong quan tâm ,không đẻ xảy ra tình trạng hỏng , kém phẩm chất làm ảnh hởng đến chất lợng sản xuất thuốc . Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh ,các doanh nghiệp luôn phải quan tâm tới việc quản lý chi phí , vì mỗi chi phí không hợp lý đều giảm lợi nhuận cuả công ty . Trong khi đó chi phí nguyên liệu vật liệu ở con gty chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm tức là nó ảnh hởng mạnh tới quản lý chi phí là yếu tố quan trọng để công ty tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trờng . DO vậy công ty TNHH Năn Thái đã luôn quan tâm đến việc sủ dụng vật liệu tiét kiệm đạt tiêu chuẩn cao nhất .
 • 38
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆUCÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI

Công ty TNHH Hoàn Cầu II có cơ cấu bộ máy kế toán theo hình thức tổ chức tập chung. Mọi công tác kế toán được thực hiện ở phòng kế toán. từ việc thu nhập kiểm tra chứng từ ghi sổ chi tiết đến việc lập báo cáo kế toán. Chính nhờ sự tập chung của công tác này mà công ty nắm được toàn bộ thông tin do đó có thể kiểm tra đánh giá kịp thời. Đây cũng là một điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng xử lý thông tin trên máy tính. Phương thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung có đặc trưng là: mọi nhân viên kế toán đều được điều hành trực tiếp từ một người lãnh đạo là kế toán trưởng.
 • 40
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VPP CỬU LONG

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VPP CỬU LONG

3.2.2 Hạch toán tổng hợp về xuất nguyên vật liệu. Vật liệu công ty xuất kho chủ yếu là phục vụ sản xuất cụ thể là cung cấp cho các công trình và một số sản phẩm khác. Bên cạnh đó, cũng có một ít vật liệu được xuất dùng cho chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất chung để gia công chế biến, xuất trả nợ, xuất cho vay... vật liệu phải phản ánh kịp thời.
 • 43
NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Nghiên cứu , công tác kế toán nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ, các doanh nghiệp
 • 78
CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP X-18

CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP X-18

Công tác kế toán Nguyên liệu vật liệu tại Xí nghiệp X-18
 • 66
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI XN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI XN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tổ chức công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu tại XN sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng
 • 103
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VPP CỬU LONG.

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VPP CỬU LONG.

Với các nghiệp vụ nhập kho vật liệu liên quan đến tiền mặt thì kế toán viết phiếu chi rồi chuyển đến Giám đốc và kế toán trởng ký duyệt. 3.2.2 Hạch toán tổng hợp về xuất nguyên vật liệu. Vật liệu công ty xuất kho chủ yếu là phục vụ sản xuất cụ thể là cung cấp cho các công trình và một số sản phẩm khác. Bên cạnh đó, cũng có một ít vật liệu đợc xuất dùng cho chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất chung để gia công chế biến, xuất trả nợ, xuất cho vay... vật liệu phải phản ánh kịp thời.
 • 43
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VPP CỬU LONG

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VPP CỬU LONG

Thực tế công tác kế toán nguyên liệu vật liệu tại công ty cổ phần VPP Cửu Long.doc
 • 70
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

vật tư , chấp nhận nhập kho căn cứ vào háo đơn lập phiéu nhập kho làm hai bản giao cho thủ kho làm căn cứ dể nhập vật liệu ,hoá đơn mua hàng được chuyển cho kế toán thanh toán đẻ lám thủ tục thanh toán . Căn vào phiếu nhập kho thủ kho kiẻm nhận vật liệu ghi số lượng thực nhập vào phiếu nhập kho và cùng người giao hàng ký vào 2 phiếu nhập kho ,néu khi nhập kho thủ kho phát hiện sai sót không đúng số lượng quy cách phẩm chất ghi trên hoá đơn , chứng từ thủ kho phải báo ngay cho phòng thị trưòng để lập biên bản giải quyết .
 • 38
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT - MAY HÀ NỘI

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT - MAY HÀ NỘI

Tổ chức công tác kế toán nguyên liệu vật liệu, công ty Dệt - May Hà Nội
 • 78
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VPP CỬU LONG

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VPP CỬU LONG

- Tại phòng kế toán: Khi nhận được phiếu nhập kho, kế toán nguyên liệu vật liệu tiến hành ghi vào sổ chi tiết nguyên liệu vật liệu_sổ này được mở cho từng thứ nguyên liệu vật liệu cũng giống như thẻ kho nhưng chỉ khác là có thêm cột giá trị, sổ chi tiết này được dùng để ghi chép cho cả quý. Đồng thời các chứng từ nhập kế toán tiến hành ghi chép vào “sổ chi tiết nguyên liệu vật liệu” sổ này phản ánh chứng từ ghi theo trình tự thời gian rất tiện cho việc thu mua cũng như theo dõi hình thức thanh toán.
 • 44
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH HOÁ BÁCH KHOA

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH HOÁ BÁCH KHOA

Tổ chức công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu tại Công ty TNHH Hoá Bách Khoa
 • 64
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH HOÁ BÁCH KHOA

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH HOÁ BÁCH KHOA

Tổ chức công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu tại Công ty TNHH Hoá Bách Khoa
 • 64
CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VPP CỬU LONG

CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VPP CỬU LONG

Công tác kế toán nguyên liệu vật liệu tại công ty cổ phần VPP Cửu Long.doc
 • 72
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA CƠ SỞ VẬT TRONG SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHẦN 5 PPTX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA CƠ SỞ VẬT TRONG SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHẦN 5 PPTX

Sau một thời gian thực tập tại cụng ty cổ phần VPP Cửu Long nắm bắt được tầm quan trọng của cụng tỏc kế toỏn nguyờn liệu vật liệu đối với chi phớ sản xuất, em đó mạnh dạn tỡm hiểu nghiờn cứu để thấy được những mặt mạnh cần phỏt huy và những điểm tồn tại cần khắc phục nhằm gúp một phần nhỏ ý kiến của mỡnh về cụng tỏc hạch toỏn kế toỏn nguyờn liệu vật liệu ở cụng ty.
 • 12
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP X18 CÔNG TY HÀ THÀNH

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP X18 CÔNG TY HÀ THÀNH

Đối với trường hợp mua ngoài xí nghiệp chỉ mua trong nước không mua nhập khẩu trực tiếp . Vì xí nghiệp thường nhập nguyên liệu vật liệu của những công ty cung ứng đã có quan hệ từ lâu nên độ tin cậy cao , chất lượng nguyên liệu vật liệu đảm bảo nên sau khi mua nguyên liệu vật liệu rồi thì không phải trả lại người bán . Mọi khoản ưu đãi như giảm giá hàng bán hay hưởng chiết khấu thương mại đều đã được trừ trực tiếp trên giá mua của từng lần nhập nên khi hạch toán kế toán nguyên liệu vật liệu của xí nghiệp không sử dụng những tài khoán kế toán như TK 521, TK 532…
 • 40
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY BIA VIỆT HÀ

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY BIA VIỆT HÀ

* Quan sát kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo quản dự trữ và sử dụng vật liệu, phát hiện ngăn ngừa và đề xuất những biện pháp xử lý vật liệu ứ động hoặc mất phẩm chất. Tham gia kiểm kê và đánh giá vật liệu theo chế độ quy định, lập báo cáo về vật liệu phục vụ công tác lãnh đạo và quản lý. Phân tích, đánh giá tình hình thanh toán ngời bán, ngời cung cấp trong quá trình sản xuất KD
 • 38
KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

Kế toán nguyên liệu vật liệu
 • 70

Xem thêm

Từ khóa: hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại công ty in báo hải phòngkế toán nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộiphần ii thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộiphần thứ hai thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộinhận xét về tình hình hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại công ty cpxd thái hàgiải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cpxd thái hàmột số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cpxd thái hàthực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh giang hà anhhoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh giang hà anhcác giải pháp hoàn thiện kế toán nguyền vật liệu tại công ty tnhh giang hà anhhoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh hải longkế toán nguyên vật liệu tại công tyluận văn kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựngkế toán nguyên vật liệu tại công ty sản xuấtkế toán nguyên vật liệu tại công ty mayBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ