0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Về khâu xuất sử dụng nguyên liệu vật liệu

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNGVỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNGVỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

* Phương thức thanh toỏn qua ngõn hàng: Là phương thức thanh toỏn chi trả bằng tiền thụng qua trung gian – ngõn hàng, bằng cỏch chuyển tiền từ khoản của người mua sang tài khoản của người bỏn. Phương thức này tiết kiệm được chi phớ cho xó hội trong việc in ấn, quản lý tiền tệ, tiết kiệm thời gian, kiểm soỏt được tỡnh hỡnh tài chớnh của mỗi doanh nghiệp, chống tham ụ, lóng phớ… Như vậy, phương thức thanh toỏn tiền bỏn hàng cũng cú một vai trũ hết sức quan trọng, khi thu được tiền về là vốn của doanh nghiệp lại bước vào một vũng tuần hoàn mới, vốn càng quay nhanh thỡ khả năng sinh lợi nhiều và chu kỳ kinh doanh khụng bị giỏn đoạn. Do vậy, mỗi doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi của mỡnh cũng như của bạn hàng, nõng cao hiệu quả kinh doanh thỡ phải lựa chọn phương thức thanh toỏn cho từng thương vụ một cỏch hợp lý nhất, nhanh gọn nhất, tiết kiệm được chi phớ.
 • 31
TÌM HIỂU SỰ CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐÁOI CỦA DOANH NGHIỆP PHẦN 8 PPS

TÌM HIỂU SỰ CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐÁOI CỦA DOANH NGHIỆP PHẦN 8 PPS

5. Đối với các công cụ, dụng cụ có giá trị nhỏ xuất dùng cho sản xuất, kinh doanh phải ghi nhận toàn bộ một lần vào chi phí sản xuất, kinh doanh. 6. Trường hợp xuất dùng công cụ, dụng cụ một lần có giá trị lớn và có thời gian sử dụng vào sản xuất, kinh doanh dưới một năm thì giá trị công cụ, dụng cụ xuất dùng được ghi vào Tài khoản 142 “Chi phí trả trước ngắn hạn” và phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh cho các kỳ kế toán tháng hoặc quý trong năm.
 • 10
Thực trạng kế toán NVL tại Công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ

Thực trạng kế toán NVL tại Công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ

Đặc thù sản xuất sản phẩm của các ngành công nghiệp nói chung và ngành than nói riêng, nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Do đó, việc quản lý và sử dụng nguyên vật liệu một cách hiệu quả, tiết kiệm nhất để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp đang là yêu cầu bức thiết. Nhận thức được vấn đề này, công ty đã xây dựng định mức tồn kho tối đa, tối thiểu cho các loại nguyên vật liệu nhằm tránh tình trạng dự trữ quá nhiều hoặc quá ít một loại nguyên vật liệu dẫn đến ứ đọng vốn hay gián đoạn sản xuất. Định mức nguyên vật liệu tồn kho còn là cơ sở để công ty xây dựng kế hoạch thu mua và kế hoạch tài chính của đơn vị mình.
 • 43
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Giá gốc NVL bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được vật tư ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Chi phí mua: Chi phí mua của vật liệu bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua vật liệu. Các loại chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua do hàng mua không đúng qui cách phẩm chất được trừ (-) khỏi chi phí mua.
 • 26
THỐNG KÊ TỔNG HỢP BẰNG HẠCH TOÁN PHẦN 8 PDF

THỐNG KÊ TỔNG HỢP BẰNG HẠCH TOÁN PHẦN 8 PDF

Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (Chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ của nguyên liệu, vật liệu tương ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh). b. Khi cở sở kinh doanh đồng kiểm soát đã bán thành phẩm sản xuất bằng nguyên liệu, vật liệu nhận góp vốn, hoặc bán số nguyên liệu, vật liệu đó cho bên thứ ba độc lập, bên góp vốn liên doanh kết chuyển doanh thu chưa thực hiện vào thu nhập khác trong kỳ, ghi:
 • 10
KẾ TOÁN THU MUA THỰC TẾ, NHẬP XUẤT & DỰ TRỮ VẬT LIỆU, CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG TẠI C.TY GIỐNG CÂY TRỒNG HẢI DƯƠNG…

KẾ TOÁN THU MUA THỰC TẾ, NHẬP XUẤT & DỰ TRỮ VẬT LIỆU, CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG TẠI C.TY GIỐNG CÂY TRỒNG HẢI DƯƠNG…

Kế toán thu mua thực tế, nhập xuất & dự trữ vật liệu, chi phí vật liệu trong sử dụng tại C.ty Giống cây trồng Hải Dương…
 • 100
LUẬN VĂN: KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT HÀNG ĐẦU TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ Ở NƯỚC TA PPSX

LUẬN VĂN: KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT HÀNG ĐẦU TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ Ở NƯỚC TA PPSX

Chúng ta đều biết ,công nghiệp hoá được coi là sản phẩm trực tiếp của cuộc cách mạng công nghiệp cuối thế kỷ XVII, còn hiện đại hoá là sản phẩm tất yếu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật giữa thế kỷ XX . Ngày nay, trong bối cảnh của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, công nghiệp hoá gắn liền với hiện đại hoá được xem là nấc thang đánh dấu trình độ phát triển mới của nền văn minh nhân loại. Chúng ta không thể phủ nhận những thành tựu về khoa học cũng như nhiều lĩnh vực khác trong đời sống kinh tế xã hội .Chẳng hạn, việc sử dụng năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời đã làm giảm sự phụ thuộc của con người vào nguồn năng lượng khoáng sản, việc chế tạo ra các tên lửa với công suất cực lớn dùng nhiên liệu hoá học, hỗn hợp ở dạng lỏng hoặc rắn. Với hệ thống động lực mới này, con người đã tạo ra được tốc độ vũ trụ cấp một (7,9km/s),phóngvệ tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất (năm 1957), tốc độ vũ trụ cấp hai (11,2 km/s) phóng các tàu vũ trụ thám hiểm các hành tinh thuộc hệ mặt trời như mặt trăng, Sao hoả, Sao kim…(năm 1959) và đặc biệt là đưa con người đặt chân lên mặt trăng (năm 1981) mở ra kỷ nguyên chiến lược chinh phục vũ trụ. Sự ra đời của các vật liệu tổng hợp không những giúp con người giảm sự phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên không tái sinh được mà cung cấp cho con người nguồn vật liệu mới có tính năng ưu việt hơn và tái sinh được…Do đó vấn đề đặt ra cho mỗi quốc gia trên con đường thực hiện công nghiệp hoá- hiên đại hoá là ở chỗ cần nắm bắt xu thế phát triển tất yếu, khách quan của thời đại, khai thác tối đa những thời cơ, thuận lợi và hạn chế đến mức thấp nhất mọi nguy cơ, bất lợi để thực hiện thành công nghiệp sự nghiệp đó.
 • 42
Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty In báo Hà Nội Mới

Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty In báo Hà Nội Mới

Nguyên, vật liệu chính là các nguyên, vật liệu trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất và tạo nên hình thái sản phẩm. 2 nguyên, vật liệu chính của Công ty là giấy in và mực in. Giấy in của Công ty có hơn 80 loại với chất liệu, kích thước khác nhau. Ví dụ giấy Couché Hàn Quốc có các loại 100g, 120g, 150g..trong đó cùng một khối lượng như nhau còn có kính thước khác nhau như khổ loại 79x 109, 65x85…các loại giấy cuộn của Indonexia, Nga, giấy offset của Nhật…Hiện nay do thị trường giấy trong nước đã phát triển với chủng loại phong phú, chất lượng đảm bảo nên Công ty thường sử dụng giấy trong nước cho những đơn đặt hàng thông thường như giấy bìa Vĩnh Phúc khổ 79x 109, giấy cuộn Tân Mai IB 58, giấy cuộn, giấy offset Bãi Bằng…Mực in có hơn 40 loại với chất lượng, màu sắc khác nhau được sử dụng tuỳ theo đơn đặt hàng của khách hàng, do thi trường mực in trong nước chưa phát triển nên Công ty chủ yếu sử dụng các loại mực nhập khẩu thông dụng nhất là mực in của Đức sau đó là của Trung Quốc, Hàn Quốc..
 • 40
TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC MẶT HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN VẠN PHẦN DIỄN CHÂU TỈNH NGHỆ AN

TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC MẶT HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN VẠN PHẦN DIỄN CHÂU TỈNH NGHỆ AN

hợp với làng nghề bậc thợ. Định kỳ hàng tháng, quản đốc phân xưởng kết hợp với phòng kinh tế tổng hợp bố trí lịch kiểm tra chất lượng trên thị trường, kịp thời có những biện pháp nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hoá phù hợp với yêu cầu thị hiếu của người tiêu dùng, bảo đảm uy tín và chất lượng sản phẩm công ty. - Trưởng phòng kinh tế tổng hợp: Quản lý và tổ chức lao động, tiền lương, lưu trữ hồ sơ, tư liệu theo dõi có liên quan đến công ty và người lao động, tính tiền lương, tiền thưởng cho cán bộ công nhân viên, giúp giám đốc quản lý, bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng cán bộ và công nhân toàn công ty, quản lý hồ sơ lao động cán bộ công nhân viên, hồ sơ bảo hiểm xã hội theo chế độ nhà nước quy định. Lập kế hoạch phân bổ, điều động lao động, cấp phát bảo hộ lao động, xử lý vi phạm quy chế, hợp đồng lao động trong công ty. Có trách nhiệm đôn đốc mậu dịch viên và các đại lý về công tác thu hồi công nợ cho đơn vị. Thực hiện qui trình lập kê khai các thủ tục bán hàng và khiếu nại, phản hồi của khách hàng để kịp thời báo cáo với ban giám đốc và ban ISO.
 • 45
panel dạng tấm mô tả cấu trúc

panel dạng tấm mô tả cấu trúc

Bài thuyết trình về vật liệu Panel dạng tấm, bao gồm nguyên liệu, đặc tính của nguyên liệu đó, tiêu chuẩn của sản phẩm, quá trình chế tạo, các công đoạn, và sử dụng, ứng dụng trong các công trình.Bên cạnh đó đưa ra giá thành sản phẩm
 • 9
LUẬN VĂN BÀN VỀ HẠCH TOÁN CPSX THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SX PPTX

LUẬN VĂN BÀN VỀ HẠCH TOÁN CPSX THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SX PPTX

b. Thiệt hại về ngừng sản xuất . Trong thời gian ngừng sản xuất vì những nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan các doanh nghiệp vẫn phải bỏ ra một số khoản chi phí để duy trì hoạt động như tiền công lao động, khấu hao TSCĐ, chi phí bảo dưỡng … Nhưng khoản chi phí chi ra trong thời gian này được coi là thiệt hại về ngừng sản xuất. Với những khoản chi phí về ngừng sản xuất theo kế hoạch dự kiến kế toán đã theo dõi ở tài khoản 335 – chi phí phải trả. Trường hợp ngừng sản xuất bất thường, các chi phí bỏ ra trong thời gian này do không được chấp nhận nên phải theo dõi riêng trên một trong các tài khoản tương tự như hạch toán thiệt hại về sản phẩm hỏng ngoài định mức(TK 154, 627, 1421, 1381…chi tiết thiệt hại về ngừng sản xuất). Cuối kỳ, sau khi trừ phần thu hồi(nếu có, do bồi thường), giá trị thiệt hại thực tế sẽ trừ vào thu nhập như khoản chi phí thời kỳ. Các hạch toán được phản ánh qua sơ đồ sau:
 • 35
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ

_ _Để có đợc điều đó, doanh nghiềp phải tăng cờng công tác quản lý và hạch toán chi tiết vật liệu từ khâu thu _ _mua đến khâu dự trữ bảo quản và đa vào sử dụng sao cho tiết kiệm, có hiệu[r]
 • 48
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUY TRÌNH KẾ TOÁN KẾT QUẢ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ P5 PPTX

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUY TRÌNH KẾ TOÁN KẾT QUẢ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ P5 PPTX

dụng ngay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thì trị giá nguyên liệu, vật liệu sẽ không bao gồm thuế GTGT. Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, nếu mua nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp và doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, thì trị giá nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho sản xuất, kinh doanh sẽ bao gồm cả thuế GTGT của khối lượng nguyên liệu, vật liệu mua vào sử dụng ngay không qua kho.
 • 10
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

Để phát huy vai trò chức năng của kế toán trong công tác quản lý nguyên liệu vật liệu kế toán có nhiệm vụ sau: - Tổ chức ghi chép phản ánh chính xác kịp thời số lượng phẩm chất quy cách và giá trị thực tế của từng loại, từng thứ nguyên liệu vật liệu nhập, xuất, tồn. - Vận dụng đúng đắn các phương pháp hạch toán, tính giá nguyên liệu vật liệu nhập kho, hướng dẫn và kiểm tra các bộ phận, phòng ban chấp hành các nguyên tắc thủ tục nhập, xuất và thực hiện nghiêm chỉnh chế độ chứng từ kế toán.
 • 22
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TÂY

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TÂY

- Việc kiểm tra đối chiếu số liệu bị hạn chế khi có những sai sót khó phát hiện. Thứ hai: Khi phân loại vật liệu công ty đã phân chia thành nhiều loại: Nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu...về cơ bản là phù hợp với đặc điểm của vật liệu và đáp ứng yêu cầu quản lý, song với từng nhóm vật liệu thì công ty lại chưa mở sổ danh điểm vật liệu, mà vật liệu của công ty nhiều chủng loại, nhiều thứ, quy cách khác nhau khó có thể nhớ hết được. Vì vậy, xây dựng sổ danh điểm vật liệu sẽ giúp cho kế toán theo dõi từng vật tư một cách dễ dàng và chặt chẽ hơn.
 • 20
TÀI LIỆU CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PDF

TÀI LIỆU CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PDF

Với điều kiện cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải tìm cho mình một hướng đi đúng đắn, một bộ máy làm việc hợp lý và đạt hiệu quả cao.. Việc nắm bắt thơng tin kịp thời, chính xác về yếu tố chi phí, giá thành thực sự để sản xuất sản phẩm, dịch vụ là điều kiện tiên quyết quyết định sự thành bại của mỗi doanh nghiệp cũng như là cơ sở để định ra giá bán phù hợp, xây dựng giá bán trong tương lai. Vì vậy việc đổi mới và khơng ngừng hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ là một vấn đề cấp thiết.
 • 44
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

Bộ phận cung cấp vật t căn cứ vào kế hoạch mua hàng và hợp đồng mua hàng đã ký kết phiếu báo giá đẻ tiến hành mua hàng khi hàng về đến nơi, nếu xét tháy cần thiết có thể lập ban kiểm nghiệm đẻ kiển nhận và đánh giá hàng mua về các mặt số l- ợng , khối lợng chất lợng và quy cách , căn cứ vào kết quả kiểm nghiệm lập (biên bản kiểm nghiệm vật t ) sau đó bọ phận cung cấp hàng lập phiếu (nhậo kho ) trên cơ sỏ hoá đơn giấy báo nhận hàng và biên bản kiển nghiêm giao cho thủ kho làm thủ tục nhập kho .Thủ kho sau khi cân đong đo đếm để ghi số lợng thực nhập vào phiếu nhập và sủ dụng đẻ phản ánh số lợng tồn vànhapj của từng loại vật t vaqò thẻ kho , truờng hợp phát hiện thừa thiếu, sai quy cách phẩm chất thủ kho phải báo cho bộ phận cung ứng biết và cùng ngời giao nhận lập biên bản .Hàng ngày hoặc định kỳ thủ jkho chuyển giao phiếunhập kho , kế toán vạt t làm căn cứ để nghi sổ kế toán .
 • 32
LUẬN VĂN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ” TẠI CÔNG TY XÂY DƯNG QUẢNG NINH

LUẬN VĂN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ” TẠI CÔNG TY XÂY DƯNG QUẢNG NINH

Muốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành đều đặn, liên tục thì phải đảm bảo cả ba yếu tố sản xuất: lao động, tài sản cố định, nguyên vật liệu. Đối với yếu tố nguyên vật liệu cần phải đồng bộ về cc, sử dụng, đối tượng một cách hợp lý cung cấp cho quá trình sản xuất nguyên vật liệu đủ về số lượng, kịp về thời gian, đúng về quy cách phẩm chất nhằm thực hiện mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa chi phí. Vì nguyên vật liệu là đối tượng lao động, là cơ sở vật chất chủ yếu hình thành nên sản phẩm mới nên đảm bảo tốt nguyên vật liệu cho sản xuất là một tất yếu khách quan, một điều kiện chung của mọi nền sản xuất xã hội. Để thực hiện được mục tiêu cuối cùng là hiệu quả kinh tế doanh nghiệp cần phải tổ chức tốt công tác kế toán nguyên vật liệu nhằm cung cấp thông tin chính xác trong việc sử dụng nguyên vật liệu.
 • 84
ĐỀ TÀI: VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TRONG SỰ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT PPTX

ĐỀ TÀI: VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TRONG SỰ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT PPTX

hoá đất nước. Không những vậy đất nước còn có nhiều tiềm năng lớn về tài nguyên cũng như nguồn lực con người, tình hình chính trị xã hội cơ bản ổn định, nhân dân đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, môi trường hoà bình sự hợp tác quốc tế và những xu thế tích cực trên thế giới tạo điều kiện để chúng ta tiếp tục phát huy nội lực và lợi thế so sánh, tranh thủ ngoại lực, nguồn vốn, kỹ thuật mới, kinh nghiệm quản lý, mở rộng thị trường. Bên cạnh đó là những thách thức mà các nước đang tiến hành Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá như nước ta phải tính đến là ưu thế về nguồn lao động và nguyên liệu ngày càng giảm so với sự phát triển của kỹ thuật tự động hoá, chất lượng lao động ổn định đang làm giảm ưu thế về việc xuất khẩu lao động sang các nước phát triển .Mặt khác, kỹ thuật tiên tiến đã nâng tỷ trọng chất xám trong giá thành sản phẩm khiến cho giá thành của các nguồn nguyên liệu thô và nguyên liệu sơ chế có kèm theo lượng chất xám thấp giảm đi nhanh chóng. Điều này đã và đang đe doạ nghiêm trọng tới xu hướng xuất khẩu nguyên liệu ở các nước, trong đó có Việt Nam .Vì vậy việc lựa chọn đi theo con đường Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá tất yếu phải giải quyết những thách thức đó. Trước hết, khó khăn trong việc giải quyết những thách thức này là do đội ngũ cán bộ chuyên môn nghiệp vụ của chúng ta còn thiếu và yếu, bất cập với sự phát triển của khoa học -kỹ thuật. Ngoài ra Đảng ta còn phải xây dựng cơ vật chất kỹ thuật vững mạnh, kết cấu hạ tầng tương xứng để tiến hành các công trình nghiên cứu thực nghiệm, sử dụng kỹ thuật và một hệ thống thông tin cho việc định hướng, lựa chọn kỹ thuật. Việc này cần rất nhiều vốn trong khi đó tình hình ngân sách nước ta hết sức hạn hẹp, tình trạng thiếu vốn là phổ biến. Vì vậy trong điều kiện: "Thuận lợi và khó khăn, thời cơ và nguy cơ đan xen nhau. Chúng ta phải chủ động nắm thời cơ, vươn lên phát triển mạnh và vững mạnh, tạo ra các thế lực mới, đồng thời luôn luôn tỉnh táo, kiên quyết đẩy lùi và khắc phục các nguy cơ, kể cả nhữnh nguy cơ mới nảy sinh, đảm bảo phát triển đúng hướng.Việc nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ mới,đó là vấn có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và nhân dân ta ".(Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, NXB chính trị quốc giaHà Nội năm 1996 , trang 79-80 và văn kiện đai hội đại biểu toàn quốc lần IX,. NXB chính trị quốc gia Hà Nội năm 2001 trang 67-68)
 • 43
CẮT KHÂU THÊU TỰ CHỌN

CẮT KHÂU THÊU TỰ CHỌN

Kỹ thuật: Cắt khâu, thêu sản phẩm tự chọn (T2) I. Mục tiêu: - Sử dụng một số dụng cụ, vật liệu cắt, khâu, thêu để tạo thành sản phẩm đơn giản. có thể chỉ vận dụng hai trong ba kĩ năng cắt, khâu, thêu đã học.
 • 1
KẾT HỢP ĐẦU VÀO VÀ TIÊU THỤ HỢP LÝ NHẰM ĐẠT KẾT QUẢ CAO NHẤT TRONG LỢI NHUẬN PPSX

KẾT HỢP ĐẦU VÀO VÀ TIÊU THỤ HỢP LÝ NHẰM ĐẠT KẾT QUẢ CAO NHẤT TRONG LỢI NHUẬN PPSX

trách nhiệm cho từng thành viên, phân công công tác hài hoà, một người có thể chuyên 1 nhiệm vụ hoặc nhiều nhiệm vụ phù hợp với tổ chức công việc và trình độ của mỗi người. Bên cạnh bộ máy kế toán hoàn chỉnh cộng thêm vào đó công ty đã tận dụng được những ưu điểm của hình thức chứng từ ghi sổ. Hình thức chứng từ ghi sổ dễ sử dụng, dễ ghi chép, tiện cho việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Hệ thống sổ sách kế toán chi tiết nói chung và bộ phận sổ sách phục vụ cho công tác hạch toán NVL - CCDC nói riêng được tổ chức phù hợp, hợp lý, cụ thể và có tính đồng bộ thống nhất. Nhờ đó mà công tác quản lý của các cấp lãnh đạo có phần thuận lợi và chặt chẽ hơn. Tại công ty cũng như phòng kế toán đều được áp dụng máy vi tính nên thông tin được cung cấp một cách nhanh chóng, kịp thời đầy đủ chi tiết bằng một hệ thống báo cáo phục vụ cho yêu cầu quản lý mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhưng các báo cáo đó vẫn tuân thủ đúng theo nguyên tắc quy định chung của Nhà nước và chế độ kế toán.
 • 43
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TÓAN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CTY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TĨNH  1 POT

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TÓAN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CTY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TĨNH 1 POT

1.1. Khái niệm: Phương pháp kê khai thường xuyên là phương pháp theo dõi và phản ánh tình hình thực hiện có biến động tăng giảm hàng tồn kho nói chung và vật liệu nói riêng một cách thường xuyên liên tục trên các tài khoản phản ánh từng loại. Phương pháp này được sử dụng phổ biến hiện nay. Theo phương pháp này tại bất cứ thời điểm nào kế toán cũng có thể xác định được lượng nhập xuất tồn kho, từng loại hàng tồn kho nói chung và nguyên vật liệu nói riêng...
 • 10
HỆ THỐNG KẾ TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU PHẦN 7 PPTX

HỆ THỐNG KẾ TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU PHẦN 7 PPTX

Đối với tr − ờng hợp mua ngo μ i xí nghiệp chỉ mua trong n − ớc không mua nhập khẩu trực tiếp . Vì xí nghiệp th − ờng nhập nguyên liệu vật liệu của những công ty cung ứng đã có quan hệ từ lâu nên độ tin cậy cao , chất l − ợng nguyên liệu vật liệu đảm bảo nên sau khi mua nguyên liệu vật liệu rồi thì không phải trả lại ng − ời bán . Mọi khoản − u đãi nh − giảm giá h μ ng bán hay h − ởng chiết khấu th − ơng mại đều đã đ − ợc trừ trực tiếp trên giá mua của từng lần nhập nên khi hạch toán kế toán nguyên liệu vật liệu của xí nghiệp không sử dụng những t μ i khoán kế toán nh − TK 521, TK 532 …
 • 8
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC THẢO DƯỢC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN ĐÔNG

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC THẢO DƯỢC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN ĐÔNG

Để khắc phục được tình trạng luân chuyển chứng từ xuất vật liệu chậm giữa thủ kho và kế toán, phòng kế toán phải yêu cầu thủ kho gửi chứng từ nhập xuất lên phòng kế toán hàng ngày. Kế toán khi nhận được chứng từ nhập xuất sẽ tiến hành nhập số liệu trên vào máy. Máy sẽ tự xử lý số liệu có như vậy việc cập nhật số liệu mới được kịp thời, thông tin chính xác giúp công ty có quyết định cung ứng hợp lý đảm bảo cung cấp kịp thời đầy đủ nguyên vật liệu cho sản xuất, tránh những biến động không đáng có, tăng cường chức năng giám sát của kế toán. Mặt khác công việc sẽ giàn đều trong tháng không bị dồn vào cuối tháng, kể cả số lượng chứng từ nhập xuất nhiều công việc vẫn trôi chảy, đáp ứng được nhu cầu kịp thời của công ty. Từ đó việc tính giá thành sát với thực tế hơn, là căn cứ để xác định kết quả kinh doanh. Bên cạnh đó, công ty nên áp dụng phương pháp ghi Thẻ song song để hạch toán chi tiết nguyên vật liệu giúp cho việc ghi chép được dễ dàng, dễ kiểm tra đối chiếu số liệu và quản lý chặt chẽ về mặt hiện vật. .
 • 54
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

Do giá gốc của nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ nhập kho từ các nguồn nhập khác nhau đã trình bày ở trên, để tính giá gốc hàng xuất kho, kế toán có thể sử dụng một trong các phơn[r]
 • 41
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÁM GÀ TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN THỨC ĂN CHĂN NUÔI PHÁP VIỆT

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÁM GÀ TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN THỨC ĂN CHĂN NUÔI PHÁP VIỆT

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng giá hạch toán trong kế toán chi tiết nhập, xuất nguyên liệu, vật liệu, thì cuối kỳ kế toán phải tính hệ số chênh lệch giữa giá thực tế và giá hạch toán c[r]
 • 63
TÌM HIỂU SỰ CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐÁOI CỦA DOANH NGHIỆP PHẦN 7 PDF

TÌM HIỂU SỰ CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐÁOI CỦA DOANH NGHIỆP PHẦN 7 PDF

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng giá hạch toán trong kế toán chi tiết nhập, xuất nguyên liệu, vật liệu, thì cuối kỳ kế toán phải tính Hệ số chênh lệch giữa giá thực tế và giá hạch toán củ[r]
 • 10
PHONG THỦY VÀ SỨC KHỎE DOC

PHONG THỦY VÀ SỨC KHỎE DOC

c. Quy trình công nghệ sản xuất ra chai PET. d. Quy trình công nghệ sản xuất ra mực. * Nhận xét về quy trình công nghệ sản xuất của công ty: Trong tất cả các khâu đều đợc xử lý tự động hoá bằng máy. tuy nhiên, do đặc thù của sản phẩm và máy móc của công ty cha đợc hiện đại nên còn phụ thuộc nhiều vào tay nghề của công nhân, nhất là khâu bao gói, cấp nhiên liệu cho máy... Trong tơng lai, công ty sẽ mua mới và cải tiến một số dây truyền nhằm nâng cao hơn nữa chất lơng mẫu mã của sản
 • 16
THỐNG KÊ TỔNG HỢP BẰNG HẠCH TOÁN PHẦN 7 POTX

THỐNG KÊ TỔNG HỢP BẰNG HẠCH TOÁN PHẦN 7 POTX

liệu mua vào được phản ánh theo tổng giá thanh toán bao gồm cả thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ (nếu có). - Đối với nguyên liệu, vật liệu mua bằng ngoại tệ thì phải được quy ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ để ghi tăng giá trị nguyên liệu, vật liệu nhập kho.
 • 10
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA CƠ SỞ VẬT TRONG SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHẦN 1 DOCX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA CƠ SỞ VẬT TRONG SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHẦN 1 DOCX

Phân bổ hợp lý giá trị NVL sử dụng vào các đối tượng tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh. Tính toán và phản ánh chính xác số lượng và giá trị NVL tồn kho phát hiện kịp thời NVL thiếu, thừa, ứ đọng kém phẩm chất để doanh nghiệp có biện pháp kịp thời, hạn chế đến mức tối đa thiệt hại có thể xảy ra.
 • 16
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

- Kết cấu và nội dung phản ánh: Nợ TK 621 Có - Trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu - Kết chuyển trị giá nguyên liệu, vật xuất dùng trực tiếp cho hoạt động sản liệu thực tế sử dụng cho [r]
 • 48
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

4.1 Thủ tục nhập kho: Bộ phận cung cấp vật t căn cứ vào kế hoạch mua hàng và hợp đồng mua hàng đã ký kết để tiến hành mua hàng. Khi hàng về đến nơi nếu xét thấy cần thiết có thể lập ban kiểm nghiệm vật t sau đó đánh giá hàng mua về các mặt số lợng, chất lợng và quy cách. Căn cứ vào kết quả kiểm nghiểm ban kiểm nghiệm lập “Biên bản kiểm nghiệm vật t” sau đó bộ phận cung cấp hàng lập phiếu nhập kho trên cơ sở hoá đơn và biên bản sẽ ghi số lợng thực nhập vào phiếu nhập, giao cho chủ kho làm thủ tục nhập kho. Trờng hợp phát hiện thừa thiếu sai quy cách phẩm chất thủ kho phải báo cáo cho bộ phận cung cấp và cùng với ngời giao lập biên bản. Hàng ngày hoặc định kỳ thủ kho chuyển giao phiếu nhập cho kế toán vật t làm căn cứ để ghi sổ kế toán.
 • 21
HỆ THỐNG KẾ TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU PHẦN 8 POTX

HỆ THỐNG KẾ TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU PHẦN 8 POTX

nguyên liệu vật liệu xuất kho của xí nghiệp đều l μ xuất cho bốn phân x − ởng để sản xuất kinh doanh . - Ví dụ nh − : phiếu xuất kho số 25 ng μ y 21/9/2004 ở trên xuất kho Nhựa PVC xanh v μ Hạt nhựa m μ u xanh cho phân x − ởng nhựa để sản xuất sản phẩm .
 • 8
CHUYENDENVL PPS

CHUYENDENVL PPS

Các loại thuế không hoàn lại như:Thuế nhập khẩu,thuế tiêu thụ đặc biệt… Chi phí thu mua hàng:hoa hồng phí,phí vận chuyển … Các khoản giảm trừ:chiết khấu thanh toán,khách hàng giảm giá… Đối với vật liệu mua bằng ngoại tệ thì phải được quy đổi ra Việt Nam đồng theo tỷ giá thực tế liên ngân hàng do nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.
 • 5
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP

Phơng pháp này đơn giản dễ sử dụng, tiện lợi khi sử lý bằng máy tính. Hiện nay phơng pháp này đợc áp dụng phổ biến trong các doanh nghiệp. *Phơng pháp sổ đối chiếu luân chuyển: ở kho: thủ kho vẫn sử dụng các thẻ kho đẻ ghi chép tình hình nhập xuất tồn của từng loại vật liệu về mặt số lợng.
 • 21
KT NVL, CCDC TẠI ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH HN

KT NVL, CCDC TẠI ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH HN

Phần một: Cơ sở lý luận hạch toán nguyên liệu, vật liệu trong các doanh nghiệp.1I)Những vấn đề chung về nguyên liệu, vật liệu:11) Khái niệm nguyên liệu, vật liệu:12) Đặc điểm và vai trò của
 • 91
CÁCH CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ KIỂM TRA HÀNG PHẦN 5 PPTX

CÁCH CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ KIỂM TRA HÀNG PHẦN 5 PPTX

3. Cuối kỳ kế toán, thực hiện kết chuyển (Nếu nguyên liệu, vật liệu đã được tập hợp riêng biệt cho đối tượng sử dụng), hoặc tiến hành tính phân bổ và kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu (Nếu không tập hợp riêng biệt cho từng đối tượng sử dụng) vào Tài khoản 154 phục vụ cho việc tính giá thành thực tế của sản phẩm, dịch vụ trong kỳ kế toán. Khi tiến hành phân bổ trị giá nguyên liệu, vật liệu vào giá thành sản xuất, doanh nghiệp phải sử dụng các tiêu thức phân bổ hợp lý như tỷ lệ theo định mức sử dụng,. . .
 • 10
HẠCH TOÁN THEO NGUỒN TÀI SẢN PART 9 DOCX

HẠCH TOÁN THEO NGUỒN TÀI SẢN PART 9 DOCX

- Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản. 1. Nguyên li ệu, vật liệu chính: Là những loại nguyên liệu và vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất thì cấu thành thực thể vật chất, thực thể chính của sản phẩm. Vì vậy khái niệm nguyên liệu, vật liệu chính gắn liền với từng doanh nghiệp sản xuất cụ thể. Trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ... không đặt ra khái niệm vật liệu chính, vật liệu phụ. Nguyên liệu, vật liệu chính cũng bao gồm cả nửa thành phẩm mua ngoài với mục đích tiếp tục quá trình sản xuất, chế tạo ra thành phẩm.
 • 9
HẠCH TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PART 9 POT

HẠCH TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PART 9 POT

2. V ật liệu phụ: Là những loại vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất, không cấu thành thực thể chính của sản phẩm nhưng có thể kết hợp với vật liệu chính làm thay đổi màu sắc, mùi vị, hình dáng bề ngoài, tăng thêm chất lượng của sản phẩm hoặc tạo điều kiện cho quá trình chế tạo sản phẩm được thực hiện bình thường, hoặc phục vụ cho nhu cầu công nghệ, kỹ thuật, bảo quản đóng gói; phục vụ cho quá trình lao động.
 • 9
HOÀN THIỆN KẾ TÓAN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CTY XÂY DỰNG THỐNG NHẤT  7 DOCX

HOÀN THIỆN KẾ TÓAN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CTY XÂY DỰNG THỐNG NHẤT 7 DOCX

Kế toán chi tiết NVL được áp dụng theo phương pháp ghi thẻ song song. Qua nghiên cứu tình hình thực tế của Công ty xét trên các mặt quản lý nói chung về trình độ của kế toán và thủ kho, tôi nhận thấy là phù hợp, tuy nhiên việc áp dụng phương pháp này dẫn đến đối chiếu chậm vì mọi công việc đều dồn đến cuối tháng. Do đó, để l•nh đạo Công ty nắm được tình hình tăng, giảm NVL, vốn lưu động một cách kịp thời, phòng kế toán nên cập nhập hàng ngày các loại phiếu nhập và phiếu xuất kho để kế toán vào sổ chi tiết song còn nên bảng tình hình nhập xuất NVL. Nếu để đến cuối tháng mới hạch toán như vậy sẽ gây khó khăn trong việc cung cấp thông tin, báo cáo quyết toán sẽ bị chậm.
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại công ty in báo hải phòngkế toán nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộiphần ii thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộiphần thứ hai thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộinhận xét về tình hình hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại công ty cpxd thái hàgiải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cpxd thái hàmột số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cpxd thái hàthực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh giang hà anhhoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh giang hà anhcác giải pháp hoàn thiện kế toán nguyền vật liệu tại công ty tnhh giang hà anhhoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh hải longkế toán nguyên vật liệu tại công tyluận văn kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựngkế toán nguyên vật liệu tại công ty sản xuấtkế toán nguyên vật liệu tại công ty mayBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP