0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Đối với vật liệu mua ngoài

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CỤNG TY CP ÉU TU BT ÉNG SN XÂY DỰNG HỒNG HÀ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CỤNG TY CP ÉU TU BT ÉNG SN XÂY DỰNG HỒNG HÀ

ĐÁNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ NHẬP KHO * Đối với nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ mua ngoài Trị giá thực tế của nguyên, vật liệu mua ngoài nhập kho bao gồm: - Giá mua ghi trê[r]
 • 74
NĐ-CP

NĐ-CP

3. Trường hợp mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo phương thức thanh toán nhiều lần thì phải thực hiện theo quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như sau: a) Việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng, trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng;
 • 61
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CTY TNHHSX & TM TÂN Á

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CTY TNHHSX & TM TÂN Á

Chi phí NCTT tại Công ty Tân Á bao gồm: Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ) của công nhân trực tiếp sản xuất. Ngoài tiền lương, người lao động còn được hưởng các khoản phụ cấp, trợ cấp, BHXH, BHYT,...các khoản này cũng góp phần hỗ trợ người lao động và tăng thu nhập cho họ trong các trường hợp khó khăn tạm thời hoặc vĩnh viễn mất sức lao động.
 • 50
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG

theo lương của nhân viên điều khiển máy thi công, tiền ăn ca của nhân viên tổ đội sản xuất, chi phí vật liệu, dụng cụ sử dụng chung cho tổ, đội sản xuất,.. Cuối tháng, căn cứ vào các chứng từ được chuyển đến, kế toán tiến hành ghi bảng kê chứng từ cho tài khoản 627. Tài khoản này được tập hợp theo nguyên tắc: chi phí sản xuất chung liên quan trực tiếp đến công trình nào thì hạch toán trực tiếp vào công trình đó. Còn những khoản chi phí sản xuất chung liên quan đến nhiều công trình như chi phí về điện thoại thì được tập hợp và phân bổ cho từng công trình theo chi phí nhân công trực tiếp.
 • 43
TIỂU LUẬN:

TIỂU LUẬN: " VỐN KINH DOANH VÀ CÁCH THỨC KHAI THÁC VỐN KINH DOANH TRONG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP " PPSX

v ấ n đề t ạ o ra v ố n để t ổ ch ứ c thu mua nguyên, nhiên v ậ t li ệ u; gi ả i quy ế t các chi phí nh ư : chi phí qu ả n lý, chi phí cho t ừ ng chuy ế n tàu … Trong 10 n ă m ti ế n hành kinh doanh, d ị ch v ụ nghành v ậ n t ả i bi ể n, công ty th ườ ng xuyên gi ả i quy ế t v ấ n đề t ạ o v ố n, b ả o toàn v ố n và phát tri ể n v ố n; chính vì th ế đ a d ạ ng hoá các hình th ứ c liên k ế t, liên doanh là m ộ t v ấ n đề có ý ngh ĩ a quan tr ọ ng và thi ế t th ự c đố i v ớ i vi ệ c t ạ o v ố n, b ả o toàn v ố n và phát tri ể n v ố n;
 • 12
Thực trạng kế toỏn tập hợp chi phớ và tớnh giỏ thành hoạt động kinh doanh dịch vụ khỏch sạn tại chi nhỏnh Cụng ty TNHH Hồ Tõy một thành viờn – Khỏch sạn Tõy Hồ.

Thực trạng kế toỏn tập hợp chi phớ và tớnh giỏ thành hoạt động kinh doanh dịch vụ khỏch sạn tại chi nhỏnh Cụng ty TNHH Hồ Tõy một thành viờn – Khỏch sạn Tõy Hồ.

 Trình tự ghi sổ: Hàng tháng, căn cứ vào tình hình thực tế khách đặt phòng và báo ăn do lễ tân cung cấp, căn cứ vào khách đặt hội thảo hội nghị tại nhà hàng, kế toán lập kế hoạch dự trù nguồn nguyên liệu cho việc chế biến món ăn để mua thực phẩm nhập kho. Đồng thời, căn cứ vào nhu cầu thực đơn của khách do nhà bếp lập, kế toán xuất NVL để nhà bếp chế biến món ăn. Ví dụ cụ thể đối với nghiệp vụ trong tháng 6 năm 2008 như sau:
 • 38
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN DOANH NGHIỆP VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG I - HÀ NỘI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN DOANH NGHIỆP VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG I - HÀ NỘI

và tiếp nhận. Còn riêng đối với thảm bê tông ASFAN phải qua bộ phận kiểm định chất lợng . Đối với vật liệu nhập kho khi tiến hành nhập kho bộ phận vật t phải lập và ký vào 3 liên phiếu nhập kho vật t, sau đó chuyển cho thủ kho ký và đa vật t vào kho. Trong 3 liên phiếu nhập kho, 1 liên lu lại bộ phận vật t, 1 liên thủ kho giữ làm căn cứ ghi thẻ kho, theo định kỳ thủ kho mang lên phòng kế toán hoặc kế toán xuống lấy, 1 liên còn lại cùng với hoá đơn mua vật t và giấy đề nghị thanh toán cho ngời bán đợc chuyển đến phòng kế toán. Kế toán kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ để thanh toán cho ngời bán. Khi nhận đợc phiếu nhập kho từ thủ kho gửi lên kế toán vật t sẽ phản ánh vào sổ chi tiết vật liệu.
 • 25
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THỦY TINH HÀ NỘI

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THỦY TINH HÀ NỘI

Là các khoản chi phí về lao vụ dịch vụ mua ngoài phục vụ cho hoạt động chung ở phân xưởng Hàng tháng căn cứ vào các hoá đơn thanh toán tiền điện nước, điện thoại … kế toán tập hợp chi phí dịch vụ mua ngoài dùng cho sản xuất ở từng phân xưởng theo hệ số phân bổ được Công ty xây dựng phù hợp với đặc điểm sản xuất của Công ty : PX1: 70%, PX2: 30%
 • 47
“ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH VLXD PHAN NGỌC ANH

“ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH VLXD PHAN NGỌC ANH

Cụ thể bao gồm các khoản sau: + Chi phí nhân viên quản lý + Chi phí vật liệu + Chi phí công cụ dụng cụ sản xuất + Chi phí khấu hao tài sản cố định + Chi phí dịch vụ mua ngoài + Chi phí k[r]
 • 84
CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ

CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ

+ Tính theo đơn giá mua thực tế tồn đầu kỳ: Theo phương pháp này, trị giá mua thực tế của hàng xuất kho được tính bằng công thức: TRANG 6 • Đánh giá vật liệu theo giá hạch toán: Đối với [r]
 • 37
BÀN VỀ TÍNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP

BÀN VỀ TÍNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP

*Đối với vật liệu thuê ngoài gia công chế biến: Giá thực tế của VL thuê ngoài gccb = Giá thực tế của VL xuất thuê ngoài gccb + Chi phí thuê ngoài gccb + Chi phí vận chuyển nếu có *Đối vớ[r]
 • 30
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

Do NVL của Công ty rất đa rạng, phong phú và phức tạp. Để phục vụ công tác kế toán NVL một cách chính xác đòi hỏi việc phân loại NVL là rất cần thiết và không thể thiếu được. Hiên nay, ở Công ty NVL được phân chia thành NVL chính và NVL phụ. Tất cả các loại NVL được sử dụng cho quá trình thi công cấu thành nên thực thể công trình đều được coi là NVL chính . Nó bao gồm hầu hết các loại vật liệu mà Công ty sử dụng như: thép tấm, thép tròn, neo cáp cường độ cao… trong mỗi loại lại được chia thành các nhóm khác nhau như :
 • 40
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY VINACONEX

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY VINACONEX

TÍNH GIÁ NHẬP KHO: * Đối với vật liệu, công cụ dụng cụ mua ngoài: Giá thực tế của Giá mua Chi phí các khoản thuế CKTM, NVL, CCDC = ghi trên + thu + không được - Giảm giá mua ngoài hóa đơ[r]
 • 147
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

Một công trình thi công muốn hoàn thành thì không chỉ phát sinh các khoản mục như chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công mà còn phải tiêu tốn thêm các khoản phí khác như chi phí vật liệu, dụng cụ dùng cho quản lí, chi phí nhân viên quản lí văn phòng Xí nghiệp... Đó là những chi phí sản xuất chung, các khoản chi phí này không tham gia trực tiếp cấu thành nên giá thành sản phẩm nhưng nó lại có vai trò quan trọng và to lớn trong việc góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đội công trình cũng như Xí nghiệp. Các khoản phí này tương đối đa dạng, phát sinh thường xuyên và có liên quan tới toàn bộ hoạt động sản xuất chung của Xí nghiệp, nó góp phần làm cho hoạt động xây lắp nhịp nhàng,tiến độ thi công được đảm bảo.
 • 46
KẾ TOÁN THU MUA THỰC TẾ, NHẬP XUẤT & DỰ TRỮ VẬT LIỆU, CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG TẠI C.TY GIỐNG CÂY TRỒNG HẢI DƯƠNG…

KẾ TOÁN THU MUA THỰC TẾ, NHẬP XUẤT & DỰ TRỮ VẬT LIỆU, CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG TẠI C.TY GIỐNG CÂY TRỒNG HẢI DƯƠNG…

Kế toán thu mua thực tế, nhập xuất & dự trữ vật liệu, chi phí vật liệu trong sử dụng tại C.ty Giống cây trồng Hải Dương…
 • 100
ảnh hưởng của thiết bị đến cấu tạo vật liệu

ảnh hưởng của thiết bị đến cấu tạo vật liệu

Sự đồng nhất trong cấu trúc căn bản của vật liệu Lỗi sản xuất vật liệu Lỗi do gia công: thay đổi cấu trúc của vật liệu Các tác động khác từ môi trường bên ngoài đến vậtliệu : UV, ....Sự đồng nhất trong cấu trúc căn bản của vật liệu Lỗi sản xuất vật liệu Lỗi do gia công: thay đổi cấu trúc của vật liệu Các tác động khác từ môi trường bên ngoài đến vậtliệu : UV, ....Sự đồng nhất trong cấu trúc căn bản của vật liệu Lỗi sản xuất vật liệu Lỗi do gia công: thay đổi cấu trúc của vật liệu Các tác động khác từ môi trường bên ngoài đến vậtliệu : UV, ....Sự đồng nhất trong cấu trúc căn bản của vật liệu Lỗi sản xuất vật liệu Lỗi do gia công: thay đổi cấu trúc của vật liệu Các tác động khác từ môi trường bên ngoài đến vậtliệu : UV, ....
 • 38
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY T

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY T

Hiện nay lao động trực tiếp của công ty bao gồm hai loại: lao động trong danh sách và lao động thuê ngoài (hợp đồng ngắn hạn, theo mùa) Kế toán tiến hành trả lương cho công nhân. Vì tính đặc thù của doanh nghiệp xây lắp sản phẩm hoàn thành thời gian dài, do vậy công ty chỉ tạm ứng 80% doanh thu kế hoạch (nếu chưa xác định được doanh thu thực tế). Số còn lại lập vào quỹ lương đến kỳ tính giá thành bàn giao sẽ tính trả hết số lương còn lại nếu số thực lĩnh còn được lĩnh.
 • 31
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TẠI CÁC KHU CHUNG CƯ Ở HÀ NỘI HIÊN NAY

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TẠI CÁC KHU CHUNG CƯ Ở HÀ NỘI HIÊN NAY

2. Ngoài hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 Điều này, bên mua nhà vi phạm còn bị buộc thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về mua, bán nhà ở đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam.nhằm bảo vệ quyền lợi cho số đông.Bởi lẽ các khu chung cư này,khi xây dựng lên nhằm mục đích làm nhà ở chung cư chứ không phải toà nhà văn phòng.Các quy định thiết kế theo mục đích sử dụng như các tiêu chuẩn thiết kế về tải trọng tiêu chuẩn, tiêu chuẩn về cấp điện, thang máy, nơi thoát nạn và phòng cháy, chữa cháy… cũng rất khác nhau giữa nhà ở chung cư và tòa nhà văn phòng.Nếu hiện tượng này tiếp tục xảy ra mà không được giải quyết triệt để thì tuổi thọ của công trình sẽ bị giảm rõ rệt.Công trình có tuổi thọ 50-60 năm thì chỉ khoảng trong thời gian 15-20 năm là xuống cấp ,rồi Hà Nội lại tiếp tục công tác cải tạo chung cư cũ mà khối lượng càng ngày càng nhiều hơn,gây thất thoát ngân sách nhà nước hàng tỉ đồng,kéo Việt nam đi xuống…
 • 37
ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

vật liệu ghi vào chứng từ ghi sổ ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và cuối cùng ghi vào sổ cái tài khoản 152 Với nguồn vật liệu mua ngoài thì thuận lợi hơn vì trong điều kiện nền khinh tế thị trường khách hàng là thượng đế”, “thuận mua vừa bán” nên khi có nhu cầu mua vật tư, tuỳ thuộc vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mà nhu cầu về vật tư nhiều hay ít. Do đó việc mua bán có thể mua theo hợp đồng hoặc theo phiếu báo giá của đơn vị bán. Nếu mua theo phiếu báo giá phải có sự ký duyệt đồng ý của lãnh đạo Công ty. Việc thanh toán số vật liệu được mua có thể thanh toán trước hoặc sau, thnah toán bằng tiền mặt, séc, chuyển khoản…ứng với mỗi trường hợp thanh toán mà kế toán có sổ theo dõi riêng như sổ chi tiết tài khoản 331-Phải trả người bán, Sổ cái tài khoản 111- Tiền mặt,sổ cái tài khoản 141-Tạm ứng...
 • 39
HỢP ĐỒNG MUA BÁN NỢ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NỢ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM

Bởi ngoài những quy định cơ bản về hợp đồng, thì đối với hợp đồng mua bán nợ giữa ngân hàng với khách hàng có nhu cầu mua nợ có những điểm khác biệt, đòi hỏi sự nghiên cứu kỹ lƣỡng, để c[r]
 • 112
CHO VAY TIEU DUNG THE CHAP

CHO VAY TIEU DUNG THE CHAP

Dành cho những khách hàng đang có nhu cầu mua nhà hoặc xây dựng sữa chữa nhà. Thời gian cho vay tối đa là 20 năm đối với cho vay mua nhà và 15 năm đối với cho vay xây dựng sữa chữa nhà. Ngoài ra, Ngân hàng còn tài trợ tối đa đến 90% nhu cầu mua nhà – xây dựng sữa chữa nhà.
 • 38
CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG

CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Quá trình làm việc trong kết cấu công trình, vật liệu phải chịu sự tác dụngcủa tải trọng bên ngoài và môi trường xung quanh. Tải trọng sẽ gây ra biến dạngvà ứng suất trong vật liệu. Do đó, để kết cấu công trình làm việc an toàn thìtrước tiên vật liệu phải có các tính chất cơ học theo yêu cầu. Ngoài ra, vật liệucòn phải có đủ độ bền vững chống lại các tác dụng vật lý và hóa học của môitrường. Trong một số trường hợp đối với vật liệu còn có một số yêu cầu riêng vềnhiệt, âm, chống phóng xạ v.v...
 • 17
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

động, loại bỏ của NVL mới cho phép có được cái nhìn tổng quan về NVL, sợi dây liên hệ chặt chẽ với các bộ phận quản lý và sử dụng. Bộ phận kho chỉ quan tâm đến mặt số lượng hiện vật và quá trình bảo quản. Bộ phận sử dụng chỉ quan tâm đến mặt chất lượng NVL sử dụng và mức tiêu hao nó. Cả hai bộ phận trên chỉ quản lý mặt lượng tại một khâu cụ thể mà không có sự liên hệ. Hạch toán kê toán là công việc ghi chép, phản ánh, thu thập, tổng hợp số liệu NVL theo suốt quá trình vận động của nó:nguồn hình thành, thu mua, bảo quản, nhập, xuất, tồn, loại bỏ. Nó đã bổ sung, lấp đầy lỗ trống quản lý do hai bộ phận trên tạo ra. Hơn nữa, nó còn quản lý bao trùm cả mặt giá trị. Nhờ vậy, nó cung cấp thông tin đầy đủ, toàn diện, liên tục hơn. Có thể nói, kế toán NVL là công cụ hữu hiệu, chủ yếu nhất của quá trình quản lý, là trợ thủ đắc lực cho nhà quản trị. Kế toán nói chung hiện nay được hiểu là một hệ thống thông tin dùng để đo lường, xử lý, truyền đạt các thông tin về tài chính của một đơn vị kinh tế. Thông tin này giúp người sử dụng có được lựa chọn hợp lý trong các cách sử dụng dự phòng các thông tin hiếm hoi đó, trong việc điều khiển đơn vị kinh tế, chèo lái các hoạt động. Nó là nền tảng của những quyết định bên trong và bên ngoài doanh nghiệp về toàn bộ các hoạt động quản trị như hoạch định các chương trình, giải quyết các vấn đề, hướng dẫn sự quan tâm, đánh giá và xét duyệt. Mục đích chính không phải là thu thập, xử lý các thông tin mà còn phải chú trọng đến nhu cầu bức thiết của người sử dụng thông tin kế toán. Vì thế, kế toán bản thân nó là một phương tiện quản lý, được tiến hành theo những nhu cầu của người sử dụng, làm cơ sở ra các quyết định kinh tế, là cầu nối giữa kho và phòng kinh doanh. Mặt khác, đối với doanh nghiệp, kế toán NVL theo dõi sự biến động, tình hình dự trữ NVL một cách thường xuyên liên tục. Chính điều đó tạo nên cho nó khả năng kiểm soát, tác động riêng: thúc đẩy việc cung cấp một cách kịp thời, đồng bộ những vật tư cần thiết cho sản xuất, đảm bảo thường xuyên nguồn cung ứng, định mức dự trữ, tiêu hao vật liệu, phát hiện sớm để ngăn ngừa các mất mát, lãng phí trong sản xuất; đưa ra những thông tin thị trường mới nhất và tình hình NVL tại bất cứ thời điểm nào cho nhà quản trị. Vì thế nó luôn cung cấp những thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho nhà quản trị. Hạch toán kế toán đã giúp nhà quản trị nắm bắt được nhanh nhất tình hình hiện tại về NVL, tận dụng được những thời cơ có lợi trong kinh doanh. Điều đó vô cùng quan trọng trong điều kiện cạnh tranh gay gắt với những biến động không ngừng của thị trường. Nhờ vậy, doanh nghiệp có thể giảm dần các chi phí, thu được những khoản lợi nhuận bất thường có thể. Tóm lại, hạch toán kế toán NVL không những chỉ có vai trò quan trọng đối với chất lượng công tác quản lý mà còn là một bộ phận chủ yếu có ảnh hưởng rất lớn đến cách thức, nội dung các khâu quản trị. Xuất phát từ đó, việc hạch toán kế toán NVL trong doanh nghiệp là vô cùng quan trọng.
 • 38
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÍ HƯỜNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÍ HƯỜNG

Tại phũng kế toỏn, kế toỏn nguyờn liệu, vật liệu mở Sổ chi tiết vật liệu để theo dừi tỡnh hỡnh nhập-xuất-tồn nguyờn vật liệu về số lượng và giỏ trị. Kế toỏn nguyờn liệu, vật liệu khi nhận được cỏc chứng từ liờn quan như phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hoỏ đơn GTGT .... phải kiểm tra, đối chiếu với hoỏ đơn, sau đú lần lượt ghi cỏc nghiệp vụ xuất - nhập vào Sổ chi tiết vật liệu theo cỏc chỉ tiờu số lượng và thành tiền cho từng danh điểm vật liệu tương ứng với thẻ kho mở ở kho. Sổ chi tiết được theo dừi riờng cho từng kho, mỗi kho một quyển và mỗi một vật liệu được mở một trang riờng. Riờng đối với nghiệp vụ xuất kho nguyờn vật liệu, do Cụng ty ỏp dụng phương phỏp bỡnh quõn gia quyền để tớnh giỏ nguyờn vật liệu xuất kho nờn cỏc nghiệp vụ xuất kho trong thỏng chỉ được ghi số lượng, đến cuối thỏng khi đó xỏc định được đơn giỏ một đơn vị thỡ kế toỏn mới tớnh ra giỏ nguyờn vật liệu xuất kho và ghi vào cột thành tiền.
 • 33
BAO CAO THUC TAP TOT NGHIEP 3 PHONG 08B POT

BAO CAO THUC TAP TOT NGHIEP 3 PHONG 08B POT

Ngoài những chứng từ bắt buộc thì các doanh nghiệp tùy vào đặc điểm và tình hình cụ thể của mình để ban hành thêm các chứng từ hướng dẫn. 2.4.1.1.2.2 Trình tự lập, luân chuyển và xử lý chứng từ Khi mua nguyên liệu, vật liệu, bên bán viết hóa đơn(hoặc hóa đơn kiêm phiếu xuất kho) giao cho bên mua để làm chứng từ vận chuyển, thanh toán, nhập kho,..Khi vật liệu về đến doanh nghiệp, nếu cần thiết có thể lập bộ phận kiểm nghiệm vật tư, bộ phận này lập “ Biên bản kiểm nghiệm vật tư” để đánh giá nghiệm thu số vật tư mua về đúng quy cách, phẩm chất, số lượng,…Biên bản kiểm nghiệm lập 2 bản: 1 bản phòng cung tiêu giữ, 1 bản phòng kế toán giữ.
 • 65
THỰC TRẠNG CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TÂN Á

THỰC TRẠNG CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TÂN Á

Bảng 2: Một số chỉ tiêu tài chính của công ty Tân á Các chỉ tiêu trên cho thấy tình hình tài chính của công ty tơng đối tốt, khả năng thanh toán ngắn hạn cả hai năm đều lớn hơn 1 và năm sau cao hơn năm trớc. Hệ số khả năng thanh toán nhanh cũng khá tốt chứng tỏ công ty có khả năng về tự chủ sở hữu đều năm sau cao hơn năm trớc, đã dẫn đến tỷ suất đầu t của công ty tăng khá mạnh. Từ đây ta thấy công ty khá chú trọng vào việc đầu t tài sản cố định. Có đợc những thành quả trên là công ty đã nổ lực trong quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong việc chi phí và giá thành sản phẩm.
 • 37
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH CHẾ BIẾN LÂM SẢN XUẤT KHẨU YÊN BÁI

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH CHẾ BIẾN LÂM SẢN XUẤT KHẨU YÊN BÁI

sinh liên quan đến mọi chi phí về vật liệu và phản ánh hệ thống sổ kế toán chi tiết, tổng hợp thể hiện được yêu cầu quản lý NVL tương đối tốt. * Về việc lập định mức chi phí nguyên vật liệu. Việc lập định mức trong công ty CPKDCBLSXK Yên Bái rất được quan tâm. Hệ thống định mức sử dụng vật tư được sử dụng và được điều chỉnh theo sự biến động của vật liệu xuất dùng thực tế cũng như các biến động bất thường của quá trình sản xuất như thị trường, biến động ngành hàng, giá cả… nên đảm bảo được tính phù hợp, xác thực và khoa học làm tăng hiệu quả của việc quản lý NVL.
 • 99
Công tác hạch toán chi phí nguyên vật liệu công cụ và dụng cụ

Công tác hạch toán chi phí nguyên vật liệu công cụ và dụng cụ

Bảng luỹ kế N-X-T kho vật liệu d. Hạch toán tổng hợp NVL tại xí nghiệp xây dựng và giao thông 37. Do đặc điểm các nghiệp vụ nhập xuất kho NVL diễn ra thường xuyên với số lượng lớn doanh nghiệp đã áp dụng phưong thức kê khai thường xuyên để hạch toán tổng hợp NVL.Đây là phương pháp ghi chép phản ánh ảnh hưởng thường xuyên liên tục có hệ thống tình hình nhập xuất tồn kho vật tư hàng hoá trên tài khoản và sổ kế toán .
 • 33
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP X18

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP X18

Báo cáo thực tập Trờng Trung Học Kinh Tế Hà Nội nhiệm tổ chức sản xuất kinh doanh đạt đợc kết quả cao, bảo toàn và phát triển nguồn vốn đợc giao trên cơ sở hoàn thành các nghĩa vụ đối với nhà nớc, bộ quốc phòng và quân khu thủ đô, đồng thời bảo đảm chính sách hậu phơng quân đội, xây dựng và đoàn kết toàn dân. Xí nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp Nhà nớc, điều lệ công ty, điều lệ quân đội. Xí nghiệp có tài khoản tại Ngân hàng và có con dấu riêng.
 • 61
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH XÂY LẮP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH XÂY LẮP

Nh vậy, XDCB có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế, nếu làm tốt sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế quốc gia sau này. Do đó công tác kế toán nói chung và kế toán vật liệu nói riêng trong doanh nghiệp xây lắp phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm của ngành sản xuất này. Những hoạt động kinh doanh, đặc điểm sản phẩm và đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành xây lắp phần nào chi phối kế toán nguyên vật liệu, về cơ bản kế toán vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp cũng tơng tự nh doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhng có một số điểm khác biệt do các đặc điểm sau:
 • 25
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG.

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG.

+Nguyờn vật liệu nhập kho nhưng chứa được thanh toỏn ngay cho người bỏn. Kế toỏn cụng nợ: sổ chi tiết 331-phải trả cho người bỏn.Sổ chi tiết 331 được mở hàng quý dựng để theo dừi cụng nợ với từng đối tượng cụng ty cú quan hệ mua bỏn bao gồm cả số phỏt sinh nợ và cú.Sổ chi tiết 331 được đúng thành một quyển,tất cả cỏc người cung cấp được ghi trờn cựng một quyển.Mỗi đơn vị một trang và mỗi húa đơn ghi trờn một dũng và ghi theo trỡnh tự thời gian phỏt sinh theo bỳt toỏn :
 • 31
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG

Khi xuất kho vật liệu theo nhu cầu của đối tượng sử dụng,trờn cơ sở cỏc chứng từ xuất kho như phiếu xuất kho,phiếu xuất kho kiờm vận chuyển nội bộ…kế toỏn tiến hành phõn loại từng nhúm vật liệu và đối tượng sử dụng,đối tượng tập hợp chi phớ tớnh giỏ thành thực tế vật liệu xuất dựng cho từng đối tượng sử dụng theo từng loại vật tư.Sau đú kế toỏn lập bảng kờ xuất vật liệu theo trỡnh tự nhất định của số phiếu:phiếu nào xuất trước thỡ được phản ỏnh trước,mỗi phiếu xuất được ghi trờn một dũng của bảng kờ.Bảng kờ vật liệu được lập vào cuối thỏng.Sau khi lập xong bảng kờ vật liệu,kế toỏn tiến hành tớnh cột tổng cộng trờn bảng kờ xuất vật liệu và ghi vào bảng kờ số 4-Tập hợp chớ phớ sản xuất toàn cụng ty theo định khoản:
 • 32
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP

Giá thực tế của nguyên, vật liệu nhập kho được xác định tùy theo từng nguồn nhập, từng lần nhập cụ thể sau: - NGUYÊN VẬT LIỆU MUA NGOÀI: Trị giá thực tế của NVL ngoại nhập = Giá mua trên[r]
 • 89
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

2.1.1. Đặc điểm, phân loại nguyên, vật liệu tại Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long . 2.1.1.1. Đặc điểm nguyên, vật liệu tại Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long là một đơn vị xây dựng cơ bản nên chi phí về NVL chiếm tới 70-80% giá trị sản lượng. Theo báo cáo về hạch toán chi phí, báo cáo vật tư của Công ty có hơn 700 loại NVL khác nhau. Là những vật liệu có tính chất lý hoá khác nhau nên yêu cầu đặt ra là phải tổ chức quản lý và hạch toán NVL từ khâu thu mua đến khâu sử dụng NVL. Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trường có nhiều thuận lợi trong việc thu mua các loại NVL. Với chính sách giao khoán sản phẩm cho từng đội sản xuất nên tại công ty chỉ bố chí một hệ thống kho tàng nhỏ còn chủ yếu là những bãi dự trữ NVL tại chân công trình.
 • 42
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ, BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI VIỆN THỰC NGHIỆM MÁY MỎ VINACOMIN

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ, BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI VIỆN THỰC NGHIỆM MÁY MỎ VINACOMIN

+ Phế liệu: Là những phần vật chất mà doanh nghiệp có thể thu hồi được trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Ví dụ: Khi đưa vật liệu chính là vải vóc để cắt, may thành các loại quần áo khác nhau thì doanh nghiệp có thể thu hồi phế liệu là các loại vải vụn hoặc là các loại quần áo không đúng chất lượng, không đạt yêu cầu bị loại ra khỏi quá trình sản xuất. Cách phân loại này chỉ mang tính tương đối, gắn liền với từng doanh nghiệp cụ thể có một số loại là vật liệu phụ, có khi là phế liệu của doanh nghiệp này nhưng lại là vật liệu chính hoặc thành phẩm của một quá trình sản xuất kinh doanh khác.
 • 83
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÍ HƯỜNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÍ HƯỜNG

Đầu mỗi thỏng, kế toỏn chuyển số dư cuối thỏng trước sang đầu thỏng này, căn cứ ghi sổ là cỏc Hoỏ đơn GTGT, Phiếu nhập kho.Cuối thỏng, kế toỏn lấy số liệu từ Sổ chi tiết thanh toỏn với người bỏn để ghi vào Chứng từ ghi sổ, mỗi nghiệp vụ phỏt sinh được ghi vào một dũng của Chứng từ ghi sổ. Vớ dụ : Ngày 03/12/2008, Cụng ty Trỏch nhiệm hữu hạn Trớ Hường nhập mua cỏc loại sợi của Cụng ty dệt Hà Nam (Hoỏ đơn GTGT số 0017859), bao gồm: Ne 10/1 OE Slub với số lượng 4.735,8kg đơn giỏ 28.500đ/kg; Ne 20/1 CDlụ16 với số lượng 3.913,6kg đơn giỏ 31.800đ/kg; Ne 30/1 CDlụ4 số lượng 2.659,4kg đơn giỏ 32.000đ/kg; thuế GTGT 10% tiền hàng chưa thanh toỏn. Hội đồng kiểm nghiệm đó kiểm tra chất lượng, số lượng và cho phộp nhập kho, đưa vào sử dụng. Nhõn viờn phũng tài chớnh-kế toỏn tiến hành lập phiếu nhập kho (căn cứ vào Hoỏ đơn GTGT, biờn bản kiểm nghiệm). Kế toỏn định khoản như sau:
 • 31
CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1: KháI niệm nội dung chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm a: khái niệm nội dung chi phí sản xuất : Bất kỳ một doanh nghiệp nào dù lớn hay nhỏ, dù sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực nào thì quá trình sản xuất kinh doanh đều nhất thiết phải có sự kết hợp hài hoà giữa các tố cơ bản đó là đối tượng lao động và sức lao động. Qúa trình doanh nghiệp bỏ ra các chi phí về lao động sống, chi phí tiền lương, tiền công, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn…, các chi phí về lao dông vật hoá: Vật liệu, công cụ, dụng cụ, TSCĐ…Chỉ có những chi phí có liên quan đến HĐSX mới tính vào chi phí sản xuất. Để phục vụ cho quản lý hạch toán kinh doanh, chi phí sản xuất kinh doanh tập hợp theo thời kỳ, hàng tháng, hàng quý, hàng năm…
 • 33
KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO

KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO

Hàng tồn kho thuộc Tài sản lưu động trong Bảng cân đối kế toán.Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 – “Hàng tồn kho” thì hàng tồn kho là những tài sản:Được giữ để bán trong kỳ sản xuất bình thườngĐang trong quá trình sản xuất kinh doanh dở dangNguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, để sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ.Hàng tồn kho là tài sản lưu động của doanh nghiệp biểu hiện dưới hình thái vật chất, có thể được mua ngoài hoặc tự sản xuất để phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh.Tại doanh nghiệp sản xuất, hàng tồn kho thường bao gồm nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng cho sản xuất, sản phẩm dở dang trong dây chuyền sản xuất, thành phẩm trong kho chờ bán.Đối với doanh nghiệp thương mại, hàng tồn kho chủ yếu là hàng hóa mua về để bán.
 • 43

Xem thêm

Từ khóa: hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại công ty in báo hải phòngkế toán nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộiphần ii thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộiphần thứ hai thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộinhận xét về tình hình hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại công ty cpxd thái hàgiải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cpxd thái hàmột số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cpxd thái hàthực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh giang hà anhhoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh giang hà anhcác giải pháp hoàn thiện kế toán nguyền vật liệu tại công ty tnhh giang hà anhhoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh hải longkế toán nguyên vật liệu tại công tyluận văn kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựngkế toán nguyên vật liệu tại công ty sản xuấtkế toán nguyên vật liệu tại công ty mayBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ