0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Tập hợp doanh thu theo từng loại thuế suất VAT

BÀI TẬP KTRA GIỮA KỲ LỚP QTTC2 DOCX

BÀI TẬP KTRA GIỮA KỲ LỚP QTTC2 DOCX

- VAT tính theo phương pháp khấu trừ, thuế suất VAT 10% được áp dụng chung cho hoạt động mua vật tư, bán hàng và dịch vụ mua ngoài. VAT còn phải nộp được nộp chậm 1 tháng. - Thuế thu nhập doanh nghiệp có thuế suất 25%, được nộp vào quý sau. - Thuế khác trong quý là 10 tr., nộp vào tháng 2.
 • 4
ĐỒ ÁN MÔN KINH TẾ ĐẦU TƯ, PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ (8)

ĐỒ ÁN MÔN KINH TẾ ĐẦU TƯ, PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ (8)

- Mức thuế suất VAT theo quy định hiện hành Chi phí xây dựng của dự án GXD bằng tổng chi phí xây dựng của các công trình, hạng mục công trình hoặc nhóm loại công tác xây dựng, đơn vị kết[r]
 • 114
TIỂU LUẬN MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ SỰ VẬN DỤNG THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ SỰ VẬN DỤNG THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM

duy nhất áp dụng cho các loại 0% loại trừ mức thuế xuất% áp dụng cho hình thức xuất khấu 10% là phù hợp với định hướng nói trên. Về phương pháp tính thuế: Theo quy định ở nhà nước ta phương pháp tính thuế GTGT là phương pháp khấu trừ và phương pháp tính thuế trực tiếp trongđiều kiện này khi nền kinh tế phát triển chưa cao, số lượng các cơ số sản xuất kinh doanh có quy mô vừa và nhỏ chưa thực hiện tốt chế độ kế toán hoá đơn chứng từ còn nhiều chưađáp ứng được yêu cầu tính thuế theo phương pháp khấu trừ qua thực tế cho thấy với hai phươg pháp tính thuế với mức doanh thu như nhau cũng khoản nộp thuế lại khác nhau. điều này chứng tỏ luật thuế vẫn chưa ổn định về phương pháp tính, dẫn đến không công bằng trong nghĩa vụ nộp thuế, xẽ tạo ra sân chơi không bình đẳng giữa các cơ sở sản xuất kinh doanh xuất phát từ kinh nghiệm của các nước và nguyên tắc hữu hiệu của một chính sách thuế mặt khác để thuế GTGT vận hành mang tính liên tục không gián đoạn, thì về lâu dài , nước ta chỉ nên quyết định tồn tại trong giai đoạn quá độ để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện áp dụng theo phương pháp khấu trừ nếu đủ điều kiện còn lại chỉ nên áp dụng đối với đối tượng nộp thuế có doanh thu hàng năm thấp nhưng vẫn trên người chịu thuế GTGTcần phối hợp với việc triển khai hội doanh nghiệp để quản lý chặt trẽ khâu đăng ký sản xuất kinh doanh đến khâu quản lý tài chính của cơ sở sản xuất kinh doanh.
 • 32
tìm hiểu về asean và qua trình ra nhap của VN

tìm hiểu về asean và qua trình ra nhap của VN

xây dựng theo quy định của CEPT và quy hoạch phát triển đến năm 2010 của các ngành kinh tế trong nước, nhằm bảo hộ một số ngành đang có tiềm năng phát triển, đồng thời không gây ảnh hưởng lớn đến nguồn thu ngân sách. Danh mục này chủ yếu gồm các mặt hàng có thuế suất trên 20% và một số mặt hàng có thuế suất thấp hơn 20% song được bảo hộ bằng các biện pháp phi thuế quan như: các loại xe máy, ô tô (trừ loại ô tô dưới 16 chỗ ngồi đã nằm trong danh mục loại trừ hoàn toàn), các loại sắt thép, sản phẩm cơ khí thông dụng, các loại mỹ phẩm và đồ dùng không thiết yếu… Theo quy định của Hội đồng AFTA thì những mặt hàng nào đưa vào chương trình cắt giảm thuế và được hưởng thuế suất ưu đãi từ các nước thành viên khác thì đồng thời phải loại bỏ hàng rào phi thuế quan trong vòng 5 năm sau đó. Do vậy, nếu mặt hàng nào được đưa vào danh mục loại trừ tạm thời thì sẽ có thêm thời gian để bảo hộ thông qua việc kéo dài thời hạn thực hiện các biện pháp phi thuế quan.
 • 8
Cơ sở lý luận về thủ tục phõn tớch trong kiểm toỏn tài chớnh

Cơ sở lý luận về thủ tục phõn tớch trong kiểm toỏn tài chớnh

4 3 2 1 Trong thực tế, trình tự kiểm toán rất đa dạng cho từng loại khách thể và từng loại đối tượng kiểm toán. Tuy nhiên, nguyên tắc chung của mọi cuộc kiểm toán tài chính là phải thẩm tra lại thông tin biểu hiện bằng tiền phản ánh trên các bảng tổng hợp bằng việc kết hợp các phương pháp kiểm toán chứng từ và ngoài chứng từ. Cách thức xác định trong việc kết hợp như trên trong kiểm toán tài chính gọi là thử nghiệm.
 • 22
CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỚI VIỆC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC THƯ VIỆN SỐ TẠI VIỆT NAM

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỚI VIỆC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC THƯ VIỆN SỐ TẠI VIỆT NAM

Đồng thời tại Điều 8, áp dụng mức thuế suất 5% bằng 50% so với các sản phẩm hàng hóa thông thường đối với giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập, bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, p[r]
 • 16
BAI VAN PDF

BAI VAN PDF

- Giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm hạ 10% so với năm báo cáo. Chi phí tiêu thụ và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tính bằng 5% giá thành sản xuất sản phẩm tiêu thụ trong năm. - Giá bán đơn vị sản phẩm (chưa có thuế GTGT) là: 126 2. Tổng doanh thu thuần các loại sản phẩm khác cả năm: 349.650; giá thành toàn bộ là: 324.500
 • 10
ĐỀ CƯƠNG CHỐNG THẤT THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂN PHÚ

ĐỀ CƯƠNG CHỐNG THẤT THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂN PHÚ

TRANG 13  _THUẾ SUẤT THUẾ GTGT: _Thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa, dich vụ được áp dụng như sau:  THUẾ SUẤT 0%: Áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm cả hàng hóa gia công xuất[r]
 • 29
TẢI CÁCH TÍNH CÁC LOẠI THUẾ, PHÍ PHẢI CHỊU KHI MUA Ô TÔ NHẬP KHẨU 2018 - HOATIEU.VN

TẢI CÁCH TÍNH CÁC LOẠI THUẾ, PHÍ PHẢI CHỊU KHI MUA Ô TÔ NHẬP KHẨU 2018 - HOATIEU.VN

Thuế nhập khẩu là loại thuế áp dụng đối với các mặt hàng có nguồn gốc nước ngoài khi được nhập khẩu về Việt Nam.. Mỗi mặt hàng sẽ có những mức thuế suất và cách tính thuế không giống nha[r]
 • 2
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI NGỌC DIỄM

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI NGỌC DIỄM

Các loại doanh thu, thu nhập trong việc xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: _2.1.1.1 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ _ _ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ l[r]
 • 109
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XĐKQ CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XĐKQ CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đối tợng tập hợp chi phí theo từng hoạt động: Kinh doanh bảo hiểm gốc, nhợng và nhận tái bảo hiểm chi tiết cho từng sản phẩm đến từng hợp đồng. Đó là căn cứ để mở tài khoản, các sổ chi tiết, tổ chức ghi chép và hạch toán ban đầu, tập hợp số liệu doanh thu phát sinh chi tiết cho từng đối tợng theo địa điểm phát sinh giúp cho công tác quản lý đạt hiệu quả cao.
 • 21
LUẬN VĂN MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN THỂ CHẾ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH LUẬT CẠNH TRANH

LUẬN VĂN MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN THỂ CHẾ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH LUẬT CẠNH TRANH

Trong khi đó, thị phần của doanh nghiệp đối với một loại hàng hoá, dịch vụ nhất định được hiểu_“ là_ _tỷ lệ phần trăm giữa doanh thu bán ra của doanh nghiệp này với tổng doanh thu_ _của [r]
 • 94
THUẾ NHẬP KHẨU VỚI HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

THUẾ NHẬP KHẨU VỚI HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Đẩy mạnh quỏ trỡnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nụng nghiệp, nụng thụn theo hướng sản xuất lớn, gắn với cụng nghiệp chế biến và thị trường; thực hiện cơ khớ hoỏ, điện khớ hoỏ, thuỷ lợi hoỏ nhằm nõng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, phự hợp với đặc điểm từng vựng, từng địa phương. Tăng nhanh tỷ trọng giỏ trị sản phẩm và lao động cỏc ngành cụng nghiệp và dịch vụ; giảm dần tỷ trọng sản phẩm và lao động nụng nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ- cụng nghiệp- nụng nghiệp. Tổ chức lại sản xuất và xõy dựng quan hệ sản xuất phự hợp, tạo điều kiện để phỏt triển cỏc khu nụng nghiệp cụng nghệ cao, cỏc vựng trồng trọt và chăn nuụi tập trung, cỏc doanh nghiệp cụng nghiệp và dịch vụ gắn liền với cỏc làng nghề, cỏc loại hỡnh sản xuất trang trại, hợp tỏc xó, sản xuất cỏc loại sản phẩm cú thị trường và hiệu quả kinh tế cao.
 • 26
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY AASC

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY AASC

Tìm hiểu hệ thống lưu trữ các tài liệu liên quan đến việc quản lý doanh thu như hợp đồng kinh tế, thanh lý hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng, lệnh bán hàng, chính sách bán hàng, đơn giá bán hàng, các hợp đồng vận chuyển hàng bán… Chọn mẫu để kiểm tra chứng từ chi tiết (đề nghị ghi rõ phương thức lựa chọn mẫu): Đối chiếu nghiệp vụ bán hàng được ghi chép trên sổ kế toán, nhật ký bán hàng với các chứng từ gốc có liên quan như: đơn đặt hàng, hợp đồng kinh tế, thanh lý hợp đồng kinh tế, lệnh bán hàng, phiếu xuất kho, vận đơn, hoá đơn… kết hợp xem xét và kiểm tra quá trình thanh toán. Kiểm tra số lượng, đơn giá và tính toán trên hoá đơn bán hàng, kiểm tra việc quy đổi đồng tiền bán hàng bằng ngoại tệ ra đồng tiền hạch toán; đối chiếu số liệu trên hoá đơn với sổ chi tiết và sổ tổng hợp doanh thu. Kiểm tra việc phân loại doanh thu, phân biệt doanh thu bán chịu (đối chiếu với số hạch toán trên tài khoản công nợ phải thu), doanh thu thu tiền ngay, doanh thu nhận trước, doanh thu hàng đổi hàng,… phân biệt doanh thu bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ với các khoản thu nhập khác, phân biệt từng loại doanh thu liên quan đến từng loại thuế suất khác nhau, từng sản phẩm khác nhau (đối với số liệu hạch toán trên tài khoản thuế GTGT đầu ra). Ở AASC, các kiểm toán viên thường chọn mẫu theo kinh nghiệm. Đó là phương pháp mà mẫu chọn bao gồm các nghiệp vụ có nội dung kinh tế bất thường và các nghiệp vụ có số tiền lớn. Phương pháp chọn mẫu này tuy chi phí thấp nhưng lại chứa đựng rủi ro vì chưa hẳn gian lận và sai sót đã xảy ra ở các nghiệp vụ có số tiền phát sinh lớn. Kiểm toán viên thường ít lựa chọn các khoản mục có sai số nhỏ, tuy khó phát hiện nhưng sai sót này lại mang tính hệ thống.
 • 26
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI

c ủa c ông ty đ ang được c ả thị trường trong nước và nước ngo ài ư a chu ộng , đ ang được ng ười tiêu dùng tin tưởng và l ựa ch ọn . Đồng th ời L ợi nhu ận trước thu ế và L ợi nhu ận sau thu ế c ũng t ăng v ới t ỷ l ệ g ần b ằng nhau l ần lượt là 71,71 % và 71,72% so v ới n ă m 2009, ch ứng t ỏ r ằng trong n ă m qua, công ty không ch ỉ chú tr ọng m ở r ộng th ị trường , thu hút khách hàng, nâng cao doanh thu mà công ty còn có chính sách qu ản lý các lo ại chi phí, y ếu t ố đầu vào, góp ph ần làm gi ảm chi phí, gia t ăn g l ợi nhu ận .
 • 94
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN PPP3

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN PPP3

KHÁI NIỆM VÀ KẾT CẤU CHUNG TIẾP THEO TRANG 6 • Loại tài khoản phản ánh tài sản • Loại tài khoản phản ánh nguồn vốn • Loại tài khoản phản ánh doanh thu • Loại tài khoản phản ánh chi[r]
 • 34
22 NGÂN SÁCH NHÀ N ƯỚ C

22 NGÂN SÁCH NHÀ N ƯỚ C

Nhìn chung trong quá trình cải cách hệ thống thuế của nước ta nhà nước đã chú trọng xác lập đúng đắn mối quan hệ giữa các loại thuế, xác định hợp lý các đối tượng chịu thuế, thuế suất và[r]
 • 25
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

- Chi phí dịch vụ mua ngoài như: Tiền mua bảo hiểm cho xe, tiền điện nước cho máy thi công 1.2- Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm: Tính giá thành sản phẩm là căn cứ vào các chi phí phát sinh về lao động sống, lao động vật hóa trong quá trình thi công công trình của doanh nghiệp để tập hợp chúng theo từng công trình, hạng mục công trình nhằm xác định giá thành. Là công ty xây lắp nên đối tượng tính giá thành là các công trình, hạng mục công trình. Công ty áp dụng phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành cho từng công trình cụ thể. Doanh nghiệp tính giá thành sản phẩm xây lắp theo nhiều phương pháp khác nhau tùy vào đối tượng hạch toán chi phí
 • 45
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA CÁC HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN CỦA

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA CÁC HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN CỦA

Công tác điều chỉnh doanh thu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như các chỉ tiêu thu nhập, giá cả, sức mua của thị trường, kế hoạch thu được giao… kết hợp với việc điều tra doanh thu. Tuy nhiên việc đưa ra mức doanh thu ấn định chỉ mang tính chất chủ quan chưa thể bám sát với thực tế vì các hoạt động kinh tế được diễn ra và thay đổi không ngừng theo cơ chế thị trường. Nhiều trường hợp những hộ khi được đưa vào diện điều chỉnh thì họ luôn tìm cách che đậy doanh thu thực tế để được giảm thuế và thường là doanh thu kê khai bé hơn doanh thu thực tế. Chi cục thuế đã phối hợp với các ban ngành liên quan thực hiện điều tra doanh thu trên tất cả các ngành nghề. Một vài trường hợp điển hình như sau:
 • 36
BÀI TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

BÀI TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

II. Cỏc NVKT phỏt sinh trong thỏng 9/2008: 1) Mua nguyờn vật liệu dựng trực tiếp cho sản xuất theo giỏ trờn hoỏ đơn chưa cú thuế GTGT: 60.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%, chưa thanh toỏn. 2) Mua cụng cụ dụng cụ khụng nhập kho dựng phục vụ thẳng cho sản xuất theo giỏ mua ghi trờn hoỏ đơn chưa cú thuế GTGT 10% là 5.500.000đ đó thanh toỏn bằng tiền mặt.
 • 14
GIẢM THUẾ NHẬP KHẨU ÔTÔ

GIẢM THUẾ NHẬP KHẨU ÔTÔ

Ông Trần Bá Dương, Tổng giám đốc Công ty CP ô tô Trường Hải cũng cho biết, việc giảm thuế nhập khẩu xe tải nguyên chiếc một cách đột ngột, mức giảm lớn nhắm vào các xe có tải trọng nhỏ là không ủng hộ cho sản xuất trong nước. Các DN ô tô trong nước chủ yếu đang sản xuất lắp ráp các xe tải từ 20 tấn trở xuống và đang trong quá trình đầu tư chiều sâu nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, (tỷ lệ nội địa hóa với nhiều mẫu xe tải đã đạt được mức 40%) công việc này không thể diễn ra nhanh mà cần có thời gian. Theo lộ trình cam kết ASEAN đến 2018 mới đưa thuế suất thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc về 0% như thế vốn đã hết sức khó khăn với các DN Việt Nam vậy mà không hiểu vì lý do gì Bộ Tài chính lại muốn đẩy nhanh thời gian này lên bằng cách giảm thuế nhập khẩu xe tải nguyên chiếc?
 • 2
PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TẠI CỤC THUẾ NINH BÌNH

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TẠI CỤC THUẾ NINH BÌNH

Thông qua việc xây dựng đúng đắn cơ cấu và mối quan hệ giữa các loại sắc thuế, việc xác định hợp lý người nộp thuế, đối tượng đánh thuế, mức thuế suất, chế độ miễn giảm, phương pháp quản[r]
 • 114
PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TẠI CỤC THUẾ NINH BÌNH

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TẠI CỤC THUẾ NINH BÌNH

Thông qua việc xây dựng đúng đắn cơ cấu và mối quan hệ giữa các loại sắc thuế, việc xác định hợp lý người nộp thuế, đối tượng đánh thuế, mức thuế suất, chế độ miễn giảm, phương pháp quản[r]
 • 121
ĐỀ TÀI: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ SỰ VẬN DỤNG THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM DOCX

ĐỀ TÀI: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ SỰ VẬN DỤNG THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM DOCX

Phần kết Qua một thời gian ban hành, thực hiện luật thuế GTGT ở Việt Nam đem lại nhiều thành công, những đồng thời cũng còn nhiều mặt hạn chế còn tồn tại. Tuy nhiên điều khẳng định trước hết là việc kiên quyết đưa luật thuết GTGT vào thực hiện là một thành công lớn, có ý nghĩa lịch sử trong quản lý kinh tế của Đảng và nhà nước ta. Bởi lẽ thuế GTGT là một loại thuế tiên tiến được thực hiện và phát huy tác dụng tốt ở nhiều nước trên thế giới. Trong những năm thực hiện ở nước ta. Những ưu Việt của thuế GTGT so với loại thuế doanh thu trước đây là: khắc phục trình trạng đánh thuế, hạn chế tình trạng kinh doanh lỗ vẫn phải nộp, đóng góp tích cực vào việc xây dựng môi trường cạnh trang bình đẳng, tăng thu ngân sách nhà nước, hạn chế tình trạng thất thu thuế. Hơn nữa việc áp dụng thuế GTGT còn là một trong những điều kiện để đẩy nhanh qúa trình hội nhập ngày càng toàn diện với nền kinh tế thế giới và các nước trong khu vực, đồng thời góp phần cải thiện môi trường thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
 • 33
ĐÂY LÀ TRANG WEB NHẰM CUNG CÂP NGUỒN TÀI LIỆU ONLINE CHO SINH VIÊN KHOA MT TN CHÚC CÁC BẠN CÓ THỜI GIAN HỌC TẬP BỔ ÍCH

ĐÂY LÀ TRANG WEB NHẰM CUNG CÂP NGUỒN TÀI LIỆU ONLINE CHO SINH VIÊN KHOA MT TN CHÚC CÁC BẠN CÓ THỜI GIAN HỌC TẬP BỔ ÍCH

YÊU CẦU: 1/ Định khỏan các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên 2/ Tính thuế GTGT phải nộp theo thuế suất 10%kể cả doanh thu tài chính, đối với hàng xuất khẩu thuế suất GTGT là 0%.. Tính kết[r]
 • 41
CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐỂ CẢI CÁCH THUẾ TÀI SẢN Ở VIỆT NAM

CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐỂ CẢI CÁCH THUẾ TÀI SẢN Ở VIỆT NAM

Trong khi việc xác định cơ sở thuế và thuế suất sẽ giúp tính được doanh thu thuế tài sản tiềm năng, thì doanh thu thuế tài sản thực tế lại phụ thuộc vào hiệu quả của hệ thống quản lý và [r]
 • 11
THUẾ NHẬP KHẨU VÀ HẠN NGẠCH CỦA VIỆT NAM VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

THUẾ NHẬP KHẨU VÀ HẠN NGẠCH CỦA VIỆT NAM VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Bộ Công Thương cho biết lượng muối nhập khẩu theo hạn ngạch năm 2013 là 102.000 tấn (bằng năm 2012), được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế. Nghịch lý là sản xuất muối trong nước rơi vào tình trạng vừa thừa vừa thiếu: thừa muối chất lượng thấp dùng trong sinh hoạt nhưng lại thiếu muối chất lượng cao phục vụ công nghiệp, y tế. Theo ông Lê Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam, nhập khẩu muối chủ yếu để sản xuất công nghiệp nên sẽ chỉ nhập loại không sản xuất được.
 • 31
Kiến thức cơ bản về thuế giá trị gia tăng

Kiến thức cơ bản về thuế giá trị gia tăng

gia tăng thay cho thuế doanh thu sẽ không ảnh hưởng gì đến giá cả các sản phẩm tiêu dùng, mà trái lại giá cả càng hợp lý hơn, chính xác hơn vì tránh được thuế chồng lên thuế. Theo nghiên cứu và thống kê cuả ngân hàng thế giới (WB) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) thì phần lớn các nước trong đó có cả Việt Nam sau khi áp dụng thuế giá trị gia tăng, giá cả các loại hàng hoá, dịch vụ đều không thay đổi hay chỉ thay đổi một tỷ lệ không đáng kể và mức sản xuất cuả các doanh nghiệp, mức tiêu dùng cuả dân chúng không sút giảm, hay chỉ suất giảm một tỷ lệ nhỏ trong thời gian đầu, kể cả các trường hợp tăng thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số mặt hàng trong định kỳ điều chỉnh. Như vậy ta có thể kết luận rằng thuế giá trị gia tăng không phải là một nhân tố gây ra lạm phát, gây khó khăn trở ngại cho việc phát triển sản xuất, lưu thông hàng hoá mà trái lại, việc áp dụng thuế giá trị gia tăng đã góp phần ổn định giá cả, mở rộng lưu thông hàng hoá, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu.
 • 30
ĐỀ TÀI  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ SỰ VẬN DỤNG THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM  PPT

ĐỀ TÀI MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ SỰ VẬN DỤNG THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM PPT

Thứ ba , thuế GTGT yêu cầu cao đối với bộ máy thu và quản lý thuế, cũng như đối với việc thống nhất hoá, đồng nhất hoá các văn bản pháp quy có liên quan. Thứ tư , chuyển từ thuế doanh thu sang áp dụng thuế GTGT đòi hỏi phải thay đổi một thói quen vốn đã ăn sâu trong cách nghĩ và cách làm của mỗi người. Một trong những thói quen đó là: mua bán hàng không cần hoá đơn,l linh hoạt đến mức tuỳ tiện trong việc ghi chép chứng từ, sổ kế toán… mà thay đổi một thói quen bao giờ cũng hết sức khó khăn. Do thuế GTGT chỉ tính trên phần giá trị gia tăng thêm nên để đảm bảo mức động viên ngang bằng thuế doanh thu thì suất thuế GTGT phải cao hơn thuế suất thuế doanh thu hiện hành. Điều này dễ gây tâm lý cho rằng Nhà nước tăng thuế và để dẫn tác động làm tăng giá, cho nên cùng với việc giải thích cần phải áp dụng biện pháp quản lý chặt chẽ và phải có các biện pháp kinh tế để kiềm chế ngăn ngừa lợi dụng tăng giá.
 • 33
Chủ thể hợp đồng trong hoạt động kinh doanh, trong quá trình phát triển của pháp luật

Chủ thể hợp đồng trong hoạt động kinh doanh, trong quá trình phát triển của pháp luật

Thuế doanh thu được Quốc hội khoá VIII Thông qua ngày 30/6/1990 và đã qua 3 lần sửa đổi bổ sung ,trước những tình trạng bất cập về phương thức tính ,biểu thuế,thuế suất doanh thu.Và trướ[r]
 • 21
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY KINH DOANH THAN HÀ NỘI

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY KINH DOANH THAN HÀ NỘI

liên 3 làm căn cứ để ghi thẻ kho. Hoá đơn sau khi ghi thẻ kho được tập hợp để gửi lên phòng kế toán. Phương thức này được theo dõi ở bảng kê số 1, bảng kế sô 2. Mẫu biểu số 8, mẫu biểu số 9 (phần phụ lục) Trường hợp khách hàng thanh toán chậm theo hợp đồng kinh tế, sau khi nhận hoá đơn từ phòng kinh doanh, khách hàng phải xin xác nhận của kế toán trưởng và giám đốc, trên hoá đơn có đóng dấu “thanh toán theo hợp đồng”, khách hàng mang hoá đơn xuống kho để lấy hàng tương tự như mua trả tiền ngay. Phương thức này được theo dõi ở sổ chi tiết TK 131.
 • 20
THUẾ SUẤT PPTX

THUẾ SUẤT PPTX

- Thuế suất thuế xuất khẩu, nhập khẩu được quy định đối với từng loại hàng hóa, được xác định trong biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu của Luật thuế xuất nhập khẩu. Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu tùy theo yêu cầu điều tiết của nhà nước trong từng thời kỳ. Hàng hóa nào cần khuyến khích xuất khẩu, nhập khẩu thì thuế suất thấp. Hàng hóa nào không khuyến khích xuất khẩu, nhập khẩu thì thuế suất cao. Hiện nay để khuyến khích hoạt động xuất khẩu hàng hóa, biểu thuế xuất khẩu phần lớn có thuế suất 0%. Riêng biểu thuế nhập khẩu còn phân biệt xuất xứ hàng hóa nhập khẩu. Theo đó, thuế suất thuế nhập khẩu bao gồm ba nhóm: Thuế suất thông thường, thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt.
 • 3
LUẬN VĂN THẠC SỸ HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI HẢI QUAN ĐỒNG NAI

LUẬN VĂN THẠC SỸ HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI HẢI QUAN ĐỒNG NAI

_+ Thuế suất _ Theo qui định của chính sách thuế hiện hành, thuế suất thuế nhập khẩu được qui định cụ thể cho từng mặt hàng gồm: Thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt và thuế suất [r]
 • 97
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

TRANG 7 Giá tính thuế GTGT = _1.1.3.2: Các mức thuế suất_ Có 3 mức thuế suất khác nhau :0%, 5%, 10% đợc áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hoá dịch vụ ở các khâu sản xuất – kinh doanh[r]
 • 46
FILE - 39049

FILE - 39049

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác thuộc nhóm 2711 tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi [r]
 • 3
246 HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VAT THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH

246 HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VAT THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH

Các hàng hóa dịch vu thông thường áp dụng mức thuế suất là 10% căn cứ tính: Nếu cơ sở sản xuất kinh doanh nhiều loại hàng hóa,dịch vu chịu các mức thuế suất khác nhau thì phải tổ chức hạ[r]
 • 31
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP

Thuế suất thuế TNDN thay đổi hoặc công ty được hưởng các ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN TRANG 6 PHẦN II CƠ SỞ CỦA HÀNH VI ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN • Doanh thu phát sinh được ghi nhận trước khi [r]
 • 16
GIÁO TRÌNH THUẾ CĂN BẢN_BÀI 7 DOCX

GIÁO TRÌNH THUẾ CĂN BẢN_BÀI 7 DOCX

- Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt được pháp luật thuế các nước quy định rất cao vì thuế đánh vào một số hàng hóa dịch vụ mang tính chất xa xỉ, chưa thật cần thiết cho nhu cầu thiết yếu hàng ngày của con người và có ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người trong xã hội.
 • 16
CHƯƠNG 2 MÔ HÌNH ER (ENTITY RELATIONSHIP)

CHƯƠNG 2 MÔ HÌNH ER (ENTITY RELATIONSHIP)

Giá trị của thuộc tính − Đơn trị (single-valued): với một thực thể cụ thể, giá trị của thuộc tính là giá trị đơn. − Đa trị (multi-valued): với một thực thể cụ thể, giá trị của thuộc tính là một tập hợp các giá trị.
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM