0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ Năng Mềm >
 3. Kỹ năng thuyết trình >

Mục đích nội dung của ĐATN

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI (CÔNG TY ÔTÔ TOYOTA VIỆT NAM)

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI (CÔNG TY ÔTÔ TOYOTA VIỆT NAM)

Giải quyết khiếu nại (Công ty Ôtô Toyota Việt Nam)Nội dung tài liệu trình bày mục đích của giải quyết khiếu nại, vai trò và trách nhiệm của cố vấn dịch Nội dung tài liệu trình bày mục đích của giải quyết khiếu nại, vai trò và trách nhiệm của cố vấn dịch Nội dung tài liệu trình bày mục đích của giải quyết khiếu nại, vai trò và trách nhiệm của cố vấn dịch
 • 34
GIÁO ÁN TUẦN 7 NGÀY HỘI CÁC BÀ CÁC MẸ

GIÁO ÁN TUẦN 7 NGÀY HỘI CÁC BÀ CÁC MẸ

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CHUẨN BỊ HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦATRẺ * TỔ CHỨC VỆ SINH CÁ - Rèn kỹ năng rửa tay đúng - Bồn rửa tay - Xà - Cho trẻ đ[r]
 • 26
MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG YTTK LỚP 4

MỤC ĐÍCHNỘI DUNG YTTK LỚP 4

Tìm hiểu: - Mục tiêu dạy học các YTTK ở lớp 4; - ND và PPDH các YTTK ở lớp 4; TRANG 3 MỤC TIÊU DẠY HỌC “CÁC YTTK” Ở LỚP 4 Dạy học “Các YTTK” trong môn Toán lớp 4 nhằm giúp HS: - Thực hàn[r]
 • 14
Giáo án môn Tiếng Việt 3 - Tuần 1

Giáo án môn Tiếng Việt 3 - Tuần 1

TËp lµm v¨n Nói về đội TNTP- Điền vào giấy tờ in sẵn I- Mục đích yêu cầu: - Rèn kĩ năng nói: Trình bày được những hiêiủ biết về đội TNTP - Rèn kĩ năng viết: Biết điền đúng nội dung vào đ[r]
 • 13
KINH NGHIỆM PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ MỘT SỐ SỰ CỐ VI BA SỐ

KINH NGHIỆM PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ MỘT SỐ SỰ CỐ VI BA SỐ

Để phòng tránh nó, chúng ta cần quan tâm làm tốt các biện pháp sau đây: • Nhân viên khai thác kỹ thuật phải đ−ợc đào tạo, nội dung đào tạo phải thiết thực hiệu quả, mục đích đào tạo nhân[r]
 • 47
Giáo án Ngữ văn 6 - Chương trình cả năm - Năm học 2008-2009

Giáo án Ngữ văn 6 - Chương trình cả năm - Năm học 2008-2009

Vậy văn bản là chuỗi nói miệng hay bài viết diễn đạt một nội dung tương đối trọn vẹn ; có liên kết mạch lạc để thực hiện mục đích giao tiếp tùy theo 2/ Kiểu văn bản và phương thức biểu đ[r]
 • 20
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HSC QUY CHẾ QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HSC QUY CHẾ QUẢN TRỊ

5.5.3 Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông. 5.5.4 Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;
 • 33
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HSC QUY CHẾ QUẢN TRỊ NĂM 2008

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HSC QUY CHẾ QUẢN TRỊ NĂM 2008

5.5.3 Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông. 5.5.4 Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;
 • 33
KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG NGÔN TỪ TRÊN CHUYÊN MỤC PHÓNG SỰ BÁO LAO ĐỘNG

KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG NGÔN TỪ TRÊN CHUYÊN MỤC PHÓNG SỰ BÁO LAO ĐỘNG

ĐẶC ĐIỂM VỀ NỘI DUNG TRANG 3 Với mục đích rõ ràng và khuynh hướng thiên về chính luận, phóng sự báo chí có thể trình bày hiện thực như một bức tranh toàn cảnh vừa có tầm khái quát nhất đ[r]
 • 29
GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ TUẦN 17 CHỦ ĐỀ NHỮNG ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH

GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ TUẦN 17 CHỦ ĐỀ NHỮNG ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH

TRANG 9 TỔ CHỨC CÁCH HOẠT ĐỘNG CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU CHUẨN BỊ + Xem băng hình về các hoạt động, trò chuyện về một số động vật sống trong gia đ[r]
 • 26
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ BẢN ĐỒ GIÁO KHOA

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ BẢN ĐỒ GIÁO KHOA

- BĐGK treo tường không chỉ có tác dụng minh họa cho sách giáo khoa mà còn là nguồn tri thức độc lập của địa lí, trên đó phản ánh đặc điểm địa lí của điạ phương, chỉ ra mối quan hệ của các hiện tượng, nhưng không quá tải. Nếu bản đồ chỉ thể hiện nội dung sách giáo khoa thì bản đồ sẽ sơ lược có nhiều chỗ trống. Những tư liệu bổ sung có nhiệm vụ làm rõ thêm,làm dễ hiểu hơn những nội dung trong sách giáo khoa. Nó phản ánh bản chất của các mối quan hệ vốn có trên thực tế địa phương, làm thoả mãn tính tò mò, lòng ham hiểu biết của học sinh trong công tác độc lập của mình. Cần chú ý là việc đưa nội dung bổ sung nào vào cũng cần cân nhắc tới mức độ cần thiết của nó, tới đặc điểm lứa tuổi và trình độ nhận thức của học sinh, trong điều kiện tỉ lệ bản đồ cho phép. Nội dung cơ bản của bản đồ giáo khoa treo tường là nội dung có trong sách giáo khoa.
 • 12
Giáo án Ngữ văn 8 Tiết 84: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

Giáo án Ngữ văn 8 Tiết 84: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

Mục đích yêu cầu: - Bước đầu biết báo cáo về hoạt động của tổ trong tháng vừa qua dựa theo bài tập đọc đã học Bài tập 1; viết lại một phần nội dung báo cáo trên về học tập, hoặc về lao đ[r]
 • 11
Giáo án Lớp 2 - Tuần 26

Giáo án Lớp 2 - Tuần 26

Mục đích ,yêu cầu: - Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và cụm từ rõ ý, bước đầu biết đọc trôi chảy toàn bµi - Hiểu nội dung truyện : Cá Con và Tôm Càng đều có tài riêng.. Tôm Càng cứu đ[r]
 • 20
CHU DE- CAY VA NHUNG BONG HOA TUOI DEP

CHU DE- CAY VA NHUNG BONG HOA TUOI DEP

TRANG 1 CHỦ ĐỀ LỚN: CÂY VÀ NHỮNG Thời gian thực hiện: 4tuần _ TUẦN 22: NHÁNH 3: QUẢ NGON CỦA _ _BÉ_ _ THỜI GIAN THỰC HIỆN: _ TỔ CHỨC CÁC Đ Ó N T R Ẻ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG MỤC ĐÍCH -YÊU CẦ[r]
 • 26
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 34 CÂU HỎI TRẢ LỜI XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 34 CÂU HỎI TRẢ LỜI XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ

Những loại đất nào đắp nền đường tốt, những loại đất nào không được dùng để đắp nền đường?...4 Câu 3: Mục đích và nội dung công tác khôi phục cọc, định phạm vi thi công?...7 Câu 4: Mục đ[r]
 • 61
HIDRO CACBO NO

HIDRO CACBO NO

Mục đích yêu cầu Mục đích yêu cầu  Học sinh cần nắm đ ợc và thuộc cách gọi tên của 10 ankan đầu tiên không nhánh và các Học sinh cần nắm đ ợc và thuộc cách gọi tên của 10 ankan đầu tiên không nhánh và các đồng đẳng. đồng đẳng.
 • 40
MỆNH ĐỀ CHỈ MỤC ĐÍCH

MỆNH ĐỀ CHỈ MỤC ĐÍCH

TRANG 2 CÁC DẠNG BÀI TẬP _DẠNG BÀI TẬP 1:_ Nối hai câu cùng chủ ngữ thành một câu có cụm từ chỉ mục đích hoặc mệnh đề chỉ mục đích.. Ex: Mary gets up early every morning.[r]
 • 3
SKKN PHÂN TÍCH NỘI DUNG – THIẾT KẾ BÀI GIẢNG NHẰM MỤC ĐÍCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ GIỜ LÊN LỚP

SKKN PHÂN TÍCH NỘI DUNG – THIẾT KẾ BÀI GIẢNG NHẰM MỤC ĐÍCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ GIỜ LÊN LỚP

Do đổi mới nội dung sỏch giỏo khoa, năm học 2006 – 2007 hai bộ sỏch giỏo khoa lớp 10 cho hai ban là ban khoa học cơ bản và ban khoa học nõng cao được dạy ở tất cả cỏc trường THPT trờn cả nước. Trong sách giáo khoa mới, các tài liệu bồi dỡng đổi mới phơng pháp dạy học, sách giáo viên, hệ thống kênh hình, kênh chữ, các lệnh trong sách giáo khoa đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngời thầy khai thác khả năng độc lập t duy, sáng tạo của học sinh, giúp học sinh tự mình nghiên cứu trên cơ sở định hớng của thầy. Cấu trúc của sách giáo khoa, sách giáo viên đã định hớng tơng đối rõ ràng, nhng đó chỉ là gợi ý cho hoạt động của thầy. Vấn đề cơ bản là khi soạn giảng ngời thầy phải biến sự gợi ý đó thành hoạt động cụ thể của mình sao cho phù hợp với đối tợng mà mình trực tiếp tác động để hoạt động học của học sinh đạt kết quả cao, tránh sự khô cứng, hình thức hóa và sáo rỗng.
 • 30
Giáo án giảng dạy Tuần 5 Lớp 3

Giáo án giảng dạy Tuần 5 Lớp 3

TOÁN Tìm một trong các phần bằng nhau của một số.T25 I.Mục đích yêu cầu: Giúp hs: - Biết cách tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số và vận dụng giải bài toán có nội dung thực tế.. II.Đ[r]
 • 20
BÁO CÁO THAM LUẬN MÔN KHOA HỌC

BÁO CÁO THAM LUẬN MÔN KHOA HỌC

Hồ Chí Minh Phòng Giáo Dục Quận Phú Nhuận TRANG 2 I./ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM: NỘI DUNG NỘI DUNG A./ LỰA CHỌN BÀI DẠY B./ XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA BÀI HỌC: C./ THIẾT KẾ GIÁO ÁN Đ[r]
 • 26
MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA

MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA

MỤC ĐẮCH Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC CHẾ BIẾN NÔNG LÂM THUỶ SẢN DUY TRÌ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN TẠO SỰ ĐA DẠNG SẢN PHẨM, ĐÁP ỨNG ĐƯỢC NHU CẦU CỦA CON NGƯỜI TRANG 16 Ô MAI MẮM C[r]
 • 34
PHÂN TÍCH NỘI DUNG, MỤC ĐÍCH VÀ CÁCH TIẾN HÀNH TRẮC NGHIỆM WAIS

PHÂN TÍCH NỘI DUNG, MỤC ĐÍCH VÀ CÁCH TIẾN HÀNH TRẮC NGHIỆM WAIS

PHÂN TÍCH NỘI DUNG, MỤC ĐÍCH VÀ CÁCH TIẾN HÀNH TRẮC NGHIỆM WAIS I. Nội dung, mục đích WAIS là mẫu đầu tiên của một quan điểm nghiên cứu mới đối với vấn đề đo lường trí thông minh đã cũ: “ D. Wechsler, 1955” . D.Wechsler không chấp nhận sự giải thích truyền thống về trình độ trí tuệ ”IQ” qua mối tương quan giữa các chỉ số của tuổi trí khôn (MA) và tuổi thời gian(CA), như V. Stern, A. Binet và những người kế tục đã làm:
 • 7
KINH NGHIỆM TÍCH HỢP NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG MÔN NGỮ VĂN 6 TRƯỜNG THCS NGA TRUNG

KINH NGHIỆM TÍCH HỢP NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG MÔN NGỮ VĂN 6 TRƯỜNG THCS NGA TRUNG

II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Ngữ văn là 1 môn học thuộc nhóm khoa học xã hội, nó có tầm quan trọng rất lớn trong việc giáo dục tư tưởng, quan điểm tình cảm cho học sinh. Đây cũng là môn học góp phần hình thành nên những kiến thức cơ bản và quan trọng nhất hình thành nhân cách con người, chuẩn bị cho các em một hành trang để bước vào đời hoặc học lên những bậc cao hơn. Đó cũng là chiếc chìa khóa mở cửa cho tương lai. Chính vì thấy được tầm quan trọng trong việc dạy và học môn ngữ văn nói chung và môn ngữ văn cấp THCS nói riêng đồng thời phát huy cao hơn hiệu quả giảng dạy theo tinh thần đổi mới sách giáo khoa và quan điểm tích hợp là vấn đề được quan tâm nhất hiện nay.
 • 16
CÁC MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐỘI TNTP HCM

CÁC MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐỘI TNTP HCM

• - Giáo viên chủ nhiệm CLB lập kế hoạch sinh hoạt, thu hút HS tham gia đăng kí, tổ chức sinh hoạt th ờng kì với các nội dung khác nhau theo chủ điểm tháng hoặc theo các nội dung cuộc thi trên các báo dành cho tuổi thiếu niên nhi đồng (TNTP, TTTH, Toán Tuổi thơ, Văn học và tuổi trẻ…).
 • 21
Mục đích hình thức nội dung đối thoại tại nơi làm việc được quy định như thế nào

Mục đích hình thức nội dung đối thoại tại nơi làm việc được quy định như thế nào

Mục đích, hình thức, nội dung đối thoại tại nơi làm việc được quy định như thế nào?Mục đích, hình thức đối thoại tại nơi làm việc: Nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động và người lao động để xây dựng quan hệ lao động tại nơi làm việc. Đối thoại tại nơi làm việc được thực hiện thông qua việc trao đổi trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động hoặc giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động, bảo đảm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Người sử dụng lao động, người lao động có nghĩa vụ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của Chính phủ. Nội dung đối thoại tại nơi làm việc: Tình hình sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động. Việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc. Điều kiện làm việc. Yêu cầu của người lao động, tập thể lao động đối với người sử dụng lao động. Yêu cầu của người sử dụng lao động với người lao động, tập thể lao động. Nội dung khác mà hai bên quan tâm.
 • 1
Mục đích hình thức nội dung đối thoại tại nơi làm việc được quy định như thế nào

Mục đích hình thức nội dung đối thoại tại nơi làm việc được quy định như thế nào

Mục đích, hình thức, nội dung đối thoại tại nơi làm việc được quy định như thế nào?Mục đích, hình thức đối thoại tại nơi làm việc: Nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động và người lao động để xây dựng quan hệ lao động tại nơi làm việc. Đối thoại tại nơi làm việc được thực hiện thông qua việc trao đổi trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động hoặc giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động, bảo đảm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Người sử dụng lao động, người lao động có nghĩa vụ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của Chính phủ. Nội dung đối thoại tại nơi làm việc: Tình hình sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động. Việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc. Điều kiện làm việc. Yêu cầu của người lao động, tập thể lao động đối với người sử dụng lao động. Yêu cầu của người sử dụng lao động với người lao động, tập thể lao động. Nội dung khác mà hai bên quan tâm.
 • 1
BÀI GIẢNG 7. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND CẤP TỈNH THEO LUẬT BHVBQPPL 2015

BÀI GIẢNG 7. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND CẤP TỈNH THEO LUẬT BHVBQPPL 2015

mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của nghị quyết; mục tiêu, nội dung chính sách trong dự thảo nghị quyết và các giải pháp để thực hiện chính sách đ[r]
 • 23
GIÁO ÁN VĂN HỌC  TRUYỆN SỰ TÍCH HỒ GƯƠM PDF

GIÁO ÁN VĂN HỌC TRUYỆN SỰ TÍCH HỒ GƯƠM PDF

- Trẻ làm quen với các nhân vật trong truyện và hiể được nội dung câu chuyện - Biết làm những vật có nét đặc trưng theo từng nhân vật theo từ nguyên vật liệu - Biết được tính cách riêng của từng nhân vật - Giáo dục biết yêu thương quê hương đất nước II. Chuẩn bị
 • 7
LÀM QUEN VĂN HỌC LỚP LÁ  SỰ TÍCH HỒ GƯƠM PPTX

LÀM QUEN VĂN HỌC LỚP LÁ SỰ TÍCH HỒ GƯƠM PPTX

- Trẻ làm quen với các nhân vật trong truyện và hiể được nội dung câu chuyện - Biết làm những vật có nét đặc trưng theo từng nhân vật theo từ nguyên vật liệu - Biết được tính cách riêng của từng nhân vật - Giáo dục biết yêu thương quê hương đất nước II. Chuẩn bị
 • 7
GIÁO ÁN VĂN HỌC LỚP MẦM TRUYỆN CHÀNG RÙA PPS

GIÁO ÁN VĂN HỌC LỚP MẦM TRUYỆN CHÀNG RÙA PPS

Giáo án văn học Truyện: Chàng rùa Tiết 1 I. Mục đích và yêu cầu - Trẻ ghi nhớ nội dung câu chuyện và khắc sâu tính cách nhân vật - Biết phối hợp cùng cô và bạn kể lại theo trình tự câu chuyện - Từng nhóm trẻ kể lại câu chuyện sáng tạo dựa vào nội dung câu chuyện bằng ngôn ngữ của trẻ
 • 9
Bài giảng Kinh tế đầu tư - Bài 4: Thẩm định kỹ thuật và tổ chức quản lý nhân sự của dự án - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

Bài giảng Kinh tế đầu tư - Bài 4: Thẩm định kỹ thuật và tổ chức quản lý nhân sự của dự án - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

 Mục đích, yêu cầu và nội dung thẩm định kỹ thuật của dự án, bao gồm thẩm định công suất; thẩm định công nghệ, trang thiết bị; thẩm định nguyên liệu và các yếu tố đầu vào; thẩm định đ[r]
 • 7
Giáo án các môn Lớp 3 - Tuần 18

Giáo án các môn Lớp 3 - Tuần 18

Mục đích yêu cầu - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã họctốc đọ đọc khoảng 60 tiếng/ Phút;trả lời được 1 CH về nội dung đoạn, bài;thuộc được 2 đoạn thơ đã học ë häc k× 1.. - Điền đ[r]
 • 16

MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU : _Mục đích : _ Trên cơ sở tìm hiểu, khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng công tác thông tin cổ động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, khoá luận đ[r]
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: giám đốcnghe nói đọc viếtban giám đốckiểm toán độc lậpđộc tốgiám đốc bán hàngphó giám đốcđộc quyềnthống đốc ngân hàngtrên đất dốcđất dốcgiám đốc chi nhánhgiám đốc điều hànhchất độcđộc hạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ