0
 1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

Chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp

CÁCH CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ KIỂM TRA HÀNG PHẦN 5 PPTX

CÁCH CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ KIỂM TRA HÀNG PHẦN 5 PPTX

3. Cuối kỳ kế toán, thực hiện kết chuyển (Nếu nguyên liệu, vật liệu đã được tập hợp riêng biệt cho đối tượng sử dụng), hoặc tiến hành tính phân bổ và kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu (Nếu không tập hợp riêng biệt cho từng đối tượng sử dụng) vào Tài khoản 154 phục vụ cho việc tính giá thành thực tế của sản phẩm, dịch vụ trong kỳ kế toán. Khi tiến hành phân bổ trị giá nguyên liệu, vật liệu vào giá thành sản xuất, doanh nghiệp phải sử dụng các tiêu thức phân bổ hợp lý như tỷ lệ theo định mức sử dụng,. . .
 • 10
TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ECON

TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ECON

2.2.1 Đặc điểm đặc thù của doanh nghiệp chi phối công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty CP đầu tư - xây dựng ECON là đơn vị xây dựng nên chi phí về nguyên vật liệu chiếm từ 60 – 70% giá trị tổng sản lượng, mà nguyên vật liệu sử dụng trong xây dựng nói chung rất đa dạng phong phú. Để thi công các công trình, cần rất nhiều loại nguyên vật liệu khác nhau được tập kết tại chân công trình nên việc quản lý vât liệu ở Công ty cũng không gặp ít những khó khăn. Do điều kiện nền kinh tế thị trường có nhiều thuận lợi: thuận lợi trong việc thu mua các loại nguyên vật liệu mang tính chất và chính sách giao khoán công trình cho từng đội sản xuất nên Công ty chỉ bố trí một hệ thống kho tàng mà chủ yếu là những bãi dự trữ nguyên vật liệu ngay tại công trình.
 • 96
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GTSPXL TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GTSPXL TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

2.3.3. Kế toán chi phí máy thi công . Trong sản xuất xây lắp thì việc sử dụng máy móc phục vụ cho quá trình sản xuất sản phẩm xây lắp là một yếu tố không thể thiếu, giúp tăng năng suất lao động, đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cao chất lượng công trình và hạ giá thành sản phẩm. Ngoài ra có những việc mà lao động thủ công không thể làm được và lúc đó chỉ có máy móc mới thực hiện được. Vì vậy, chi phí sử dụng máy thi công là loại chi phí đặc thù trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm xây lắp, bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc sử dụng các máy thi như: chi phí nhân công điều khiển máy, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài…
 • 23
TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN CẨM PHẢ VINACOMIN

TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN CẨM PHẢ VINACOMIN

* PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO NỘI DUNG VÀ TÍNH CHẤT CỦA CHI PHÍ Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất được phân loại thành: - Chi phí nguyên liệu, vật liệu - Chi phí nhân công - [r]
 • 65
Đề tài: “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty vật tư thiết bị nông sản Thanh Trì - Hà Nội” pot

Đề tài: “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty vật tư thiết bị nông sản Thanh Trì - Hà Nội” pot

_____________________________________________________________ Lê Thanh Phương - 38/A7 Nhân viên trong phòng kế toán đã được bố trí đảm nhiệm từng phần công việc một cách hợp lý, thuận tiện trong mối quan hệ với nhau. Kế toán trưởng đã kịp thời theo dõi chính xác tình hình biến động của thành phẩm, tính toán chính xác các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ cũng như thực hiện nghiêm túc về việc thanh toán với ngân hàng về các khoản thuế và cuối tháng kế toán xác định được kết quả cuối cùng của hoạt động tiêu thụ thành phẩm.
 • 72
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH CHÈ Á CHÂU”

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH CHÈ Á CHÂU”

Cũng theo chuẩn mực này thì có những chi phí không được tính vào giá gốc NVL, gồm:  Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí sản xuất, kinh doanh khác phát sinh t[r]
 • 54
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP

Tiền lương tháng = Đơn giá tiền lương x Qtt Qtt: Là số sản phẩm thực tế người lao động làm được trong một tháng Với việc trả lương theo sản phẩm trực tiếp như vậy công ty rất quan tâm tới việc chấm công cho người lao động. Hình thức trả lương theo sản phẩm sẽ gắn với thu nhập của người lao động với kết quả thực hiện công việc mà họ mang lại hiệu quả cao cho năng suất lao động. Bên cạnh đó công nhân sẽ cố gắng học tập nâng cao trình độ lành nghề phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đồng thời việc trả lương theo sản phẩm cũng góp phần giáo dục ý thức của người lao động là tự giác, năng động, tích cực trong công việc.
 • 36
Hoàn thiên hạch toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp tại Công ty Xây dựng số 1.DOC

Hoàn thiên hạch toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp tại Công ty Xây dựng số 1.DOC

Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN, VẬT LIỆU TRỰC TIẾP XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG: Công tác kế toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp xây lắp trong doanh n[r]
 • 25
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Quan thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty Cổ phần Quản lý & Xây dựng CTGT 236, em đã nhận thức đ ợc những thuận lợi khó khăn mà một doanh nghiệp phải đối mặt, đồng thời cũng giúp em có thêm những kiến thức bổ ích về công tác kế toán nói chung, và kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành nói riêng. Với góc độ là sinh viên thực tập, trong bài báo cáo này em xin đa ra một vài ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán tại Công ty.
 • 21
Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản Xuất -Thương mại Hoàng Hà

Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản Xuất -Thương mại Hoàng Hà

Chi phí dụng cụ sản xuất là chi phí do việc sử dụng CCDC tại các phân xưởng như mơ bin động cơ,kéo....cĩ giá trị thấp và thời gian sử dụng ngắn khơng thỏa mãn điều kiện là TSCĐ Đối với những loại cơng cụ dụng cụ xuất dùng cho nhiều năm tài chính,kế tốn sẽ tiến hành điều chuyển và phân bổ chi phí thơng qua TK242_Chi phí trả trước dài hạn bằng cách lên các phiếu kế tốn
 • 38
KHOÁ LUẬN LẬP HỒ SƠ KỸ THUẬT SẢN XUẤT TỦ VANITY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN WOODSLAND

KHOÁ LUẬN LẬP HỒ SƠ KỸ THUẬT SẢN XUẤT TỦ VANITY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN WOODSLAND

Phân loại chi phí: Nguyên vật liệu chính dùng vào sản xuất Vật liệu phụ dùng vào sản xuất Nguyên liệu dùng vào sản xuất Chi phí trực tiếp Năng lượng dùng vào sản xuất Tiền lương của công[r]
 • 44
THỰC TRẠNG CễNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CễNG TY CỔ PHẦN PHẤT TRIỂN KINH TẾ HÀ NỘI

THỰC TRẠNG CễNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CễNG TY CỔ PHẦN PHẤT TRIỂN KINH TẾ HÀ NỘI

Máy thi công của Công ty cổ phần phát triển kinh tế Hà Nội gồm có: máy trộn bê tông, máy đầm, máy đào đất, xúc đất, máy đóng cọc, ô tô vận chuyển đá đất trong công trường, máy rải nhựa đường... , máy riêng mà tùy theo nhu cầu thi công của các đội để giao cho các đội tự quản lý, điều hành xe, máy thi công dưới sự giám sát của các phòng ban trực tiếp quản lý. Trong trường hợp để đảm bảo cho tiến độ thi công, cần thuê máy thi công thì đội công trình phải lập bản ký “Hợp đồng thuê máy thi công”. Khi hợp đồng thuê máy kết thúc, phải có “Biên bản thanh toán thuê máy thi công”, kế toán căn cứ vào chứng từ được tập hợp tiến hành ghi sổ kế toán theo định khoản:
 • 26
HOÀN THIỆN VIỆC LẬP & PHÂN TÍCH BCTC Ở TỔNG CÔNG TY THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT

HOÀN THIỆN VIỆC LẬP & PHÂN TÍCH BCTC Ở TỔNG CÔNG TY THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang phản ánh trên tài khoản 154gồm những chi phí: Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp ;Chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp ; Chi phí sử dụng máy móc th[r]
 • 29
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Tuy nhiên, để hạn chế đợc các chi phí lãng phí và xác dịnh đợc giá thành sản phẩm Công ty cần phải thu thập đợc thông tin chi phí theo địa điểm cũng nh nơi gánh chịu chi phí, đối tợng tập hợp chi phí bởi lẽ thông tin chi phí theo khoản mục chỉ xác định đợc chi phí chi ra lãng phí song không biết cần phải tiết kiệm ở bộ phận nào, địa điểm phát sinh cụ thể nào. Hơn nữa, thông tin kế toán về chi phí theo địa điểm phát sinh còn là cơ sở để khuyến khích vật chất để từ đó khuyến khích phát triển sản xuất. Đồng thời, thông qua số liệu do bộ phận kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cung cấp các nhà quản lý biết đợc chi phí và giá thành thực tế của từng loại hoạt động, từng loại sản phẩm, lao vụ cũng nh toàn bộ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty để phân tích đánh giá tình hình thực hiện các định mức chi phí, dự toán chi phí, tình hình sử dụng lao động vật t, tiền vốn có tiết kiệm, hiệu quả hay lãng phí (tình hình thực hiện giá thành). Trên cơ sở đó, đề ra các biện pháp hữu hiệu, kịp thời hạ thấp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, đề ra các quyết định phù hợp cho sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản trị của Công ty.
 • 25
QUY TRÌNH TRÌNH BÀY MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THÔNG TIN KẾ TOÁN THEO DẠNG PHƯƠNG TRÌNH P10 PPTX

QUY TRÌNH TRÌNH BÀY MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THÔNG TIN KẾ TOÁN THEO DẠNG PHƯƠNG TRÌNH P10 PPTX

cuối kỳ - Tồn kho sản phẩm đầu kỳ Doanh nghiệp cần lập kế hoạch lượng sản phẩm tồn kho để chủ động và tránh tình trạng tồn kho quá nhiều làm ứ đọng vốn và sẽ phát sinh những chi phí không cần thiết. Mặt khác, lập kế hoạch tồn kho cũng để tránh tình trạng thiếu sản phẩm dẫn đến nhu cầu sản phẩm cần sản xuất vào năm sau quá lớn, có thể vượt quá năng lực sản xuất của doanh nghiệp.
 • 10
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sợi phú nam

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sợi phú nam

d. Quy trình luđn chuy ển chứng từ - Quy trình xu ất nguyín vật liệu phục vụ sản xuất: Tại công ty, việc sản xuất được thực hiện một câch liín tục dựa trín số lượng hăng tồn kho vă đơn đặt hăng của khâch hăng. Khi có nhu cầu sản xuất, bộ phận sản xuất, cụ thể lă trưởng công đoạn Bông chải ước tính số lượng nguyín vật liệu chính sử dụng rồi tiến hănh lập Lệnh xuất bông xơ, ghi số lượng hăng hóa cần dùng. Lệnh xuất bông xơ được chuyển cho bộ phận kế toân. Dựa văo chi số kỹ thuật vă đặc điểm của từng loại sợi sẽ được sản xuất, kế toân chịu trâch nhiệm xem xĩt, kiểm tra vă tính toân chính xâc số lượng thực xuất rồi tiến hănh xuất Phiếu xuất kho. Phiếu xuất kho được lập thănh 1 liín kỉm với Lệnh xuất bông xơ được chuyển qua cho Bộ phận Kho nguyín liệu chính. Thủ kho căn cứ văo Phiếu xuất kho rồi tiến hănh xuất kho vă ghi văo cột số lượng kho thực xuất. Thủ kho căn cứ văo đó để tiến hănh nhập liệu văo thẻ kho, đồng thời ký xâc nhận văo Phiếu xuất kho, rồi chuyển cho kế toân trưởng rồi đến giâm đốc ký duyệt. Bộ chứng từ gồm Phiếu xuất kho vă Lệnh xuất bông xơ được lưu giữ tại phòng Kế toân – tăi chính. Căn cứ văo đó, kế toân nhập liệu văo phần mềm.
 • 100
Kế toán xây dựng cơ bản - Chương 4 pps

Kế toán xây dựng cơ bản - Chương 4 pps

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung: Bên Nợ: Các chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ, bao gồm: Lương nhân viên quản lý đội xây dựng; tiền ăn giữa ca của nhân viên quản lý đội xây dựng, của công nhân xây lắp, khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn được tính theo tỷ lệ (%) quy định hiện hành trên tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp xây, lắp, nhân viên sử dụng máy thi công và nhân viên quản lý đội (thuộc biên chế doanh nghiệp); khấu hao TSCĐ dùng chung cho hoạt động của đội và những chi phí khác liên quan tới hoạt dộng của đội (chi phí không có thuế GTGT đầu vào nếu được khấu trừ thuế).
 • 34
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

- sản xuất xây lắp là một loại sản xuất công nghiệp đặc biệt theo đơn đặt hàng, sản phẩm xây lắp mang tính chất đơn chiếc, riêng lẻ, mỗi đối tượng xây lắp đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật, kết cấu, hình thức, địa điểm xây dựng nhất định, được xác định cụ thể trên từng thiết kế dự toán của từng đồi tượng xây lắp riêng biệt.sản phẩm xây lắp mang tính chất đơn chiếc, riêng lẻ nên chi phí bỏ ra để thi công xây lắp các công trình có nội dung và cơ cấu không thống nhất như các sản phẩm công nghiệp khác. Từ đặc điểm đó kế toán phải tính đến việc hạch toán chi phí, tính giá thành cho từng loại sản phẩm riêng biệt (công trình,hạng mục công trình).
 • 22
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

TK334 TK 338 1.2.1.4 Kế toán chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung là những chi phí cần thiết còn lại để sản xuất ra sản phẩm sau chi phí nguyên, vật liệu trực tiếpchi phí nhân công trực tiếp. Đây là những chi phí phát sinh trong phạm vi các phân xưởng, bộ phận sản xuất của doanh nghiệp để theo dõi các khoản chi phí sản xuất chung, kế toán sử dụng tài khoản 627 " Chi phí sản xuất chung" mở chi tiết theo từng phân xưởng, bộ phận sản xuất , dịch vụ. Khi hạch toán , chi phí sản xuất chung được chi tiết theo định phí ( gồm những chi phí sản xuất gián tiếp, không thay đổi theo số lượng sản phẩm hoàn thành như chi phí khấu hao, chi phí bảo dưỡng máy móc thiết bị, chi phí quản lý hành chính phân xưởng...) và biến phí gồm ( những chi phí còn lại, thay đổi theo lượng sản phẩm hoàn thành).
 • 21
HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM CHUẨN MỰC SỐ 02 HÀNG TỒN KHO PDF

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM CHUẨN MỰC SỐ 02 HÀNG TỒN KHO PDF

06. Chi phí mua của hàng tồn kho bao gồm giá mua, các loại thuế không đợc hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho. Các khoản chiết khấu thơng mại và giảm giá hàng mua do hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất đợc trừ (-) khỏi chi phí mua.
 • 5
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL PHÚC ĐỒNG

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL PHÚC ĐỒNG

Phân loại chi phí theo nội dung cấu thành của chi phí ∗ Nội dung - Chi phí đơn nhất: Là những khoản chi phí do một yếu tố duy nhất cấu thành như nguyên liệu, vật liệu chính dùng trong sả[r]
 • 90
CHUYÊN ĐỀ 11 TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP

CHUYÊN ĐỀ 11 TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP

Chi phí khả biến _biến phí Trong các doanh nghiệp sản xuất thì biến phí bao gồm: nguyên liệu, vật liệu CHI PHÍ HÀNG HÓA CHI PHÍ HÀNG HÓA CHI PHÍ MUA HÀNG HÓA CHI PHÍ MUA HÀNG HÓA GIÁ MUA[r]
 • 64
HOÀNTHIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI HÀ YẾN

HOÀNTHIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI HÀ YẾN

Các doanh nghiệp khi quản lý và hạch toán chi phí sản xuất phải theo dõi đợc chi phí của 5 yếu tố : _- CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU VÀ VẬT LIỆU_ : là biểu hiện bằng tiền của các loại nguyên nhiên[r]
 • 94
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BAO BÌ HẢI ÂU

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BAO BÌ HẢI ÂU

2.2.5. Phơng pháp tính giá thành Trớc khi một hợp đồng đợc ký kết, phòng kế hoạch trên cơ sở yêu cầu đặt hàng của khách hàng sẽ tiến hành tính toán xác định định mức chi phí về vật liệu, công in... cho sản phẩm đó. Sau khi tính toán phòng kế hoạch sẽ lập một phiếu báo giá giao cho khách hàng. Nếu khách hàng chấp nhận hai bên sẽ cùng ký kết HĐKT.
 • 36
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP X18

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP X18

1.3- ý nghĩa của công tác quản lý chi phí sản xuất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh . Hiện nay đất nớc ta đang ở trong giai đoạn mới mở cửa nền kinh tế thị tr- ờng.Để tồn tại cùng nền kinh tế thế giới đang phát triển mạnh mẽ đòi hỏi quy luật cạnh tranh luôn luôn diễn ra gay gắt và quyết liệt.Bởi vậy,một doanh nghiệp hay một đơn vị sản xuất muốn đứng vững trên thị trờng thì sản phẩm của họ sản xuất ra phải đạt hai yêu cầu chiến lợc là chất lợng sản phẩm và giá thành hợp lí.Để làm đợc điều này bộ phận lãnh đạo doanh nghiệp luôn cần phải có những thông tin chính xác,đầy đủ và đáp ứng kịp thời về thức tế quá trình sản xuất sản phẩm từ khâu đầu vào đến khi xuất xởng tiêu thụ.Từ đó đa ra những biện pháp,chính sách,chiến lợc điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao chất lợng sản phẩm và tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất.Vì vậy,tổ chức tốt công tác quản lí chi phí sản xuất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh có ý nghĩa rất lớn không chỉ đối với doanh nghiệp sản xuất mà đối với cả nhà nớc và các tổ chức liên quan.Cụ thể:
 • 61
HẠCH TOÁN THEO NGUỒN TÀI SẢN PART 10 DOCX

HẠCH TOÁN THEO NGUỒN TÀI SẢN PART 10 DOCX

M ỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU 1 . Tài kho ản 154 "Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang" phản ánh chi phí s ản xuất, kinh doanh phát sinh trong kỳ; ch i phí s ản xuất, kinh doanh của khối lượng sản phẩm, dịch vụ ho àn thành trong k ỳ; chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang đầu kỳ, cuối kỳ của các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính, phụ v à thuê ngoài gia công ch ế biến ở các đơn vị sản xuất (Công nghiệp, xây l ắp, nông nghi ệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp,...), hoặc ở các đơn vị kinh doanh dịch vụ (Vận t ải, bưu điện, du lịch, khách sạn,...). T ài kho ản 154 cũng phản ánh chi phí sản xu ất, kinh doanh của các hoạt động sản xuất, gia công chế biến, hoặc cung cấp d ịch vụ của các doanh nghiệp thương mại, nếu có tổ chức các loại h ình ho ạt động n ày.
 • 9
CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

b: Khái niệm nội dung giá thành sản phẩm: Gía thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hoá và chi phí khác mà doanh nghiệp bỏ ra có liên quan đến khối lượng công việc sản phẩm lao vụ hoàn thành. Trong giá thành sản phẩm bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài, và chi phí khác bằng tiền.
 • 33
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm thấp hay cao, từ đó doanh nghiệp có biện pháp quản lý chi phí phù hợp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh . 1.1.4. Vai trò của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là lợi nhuận, và để đạt được mục tiêu đó thì một mặt doanh nghiệp phải cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, mặt khác cần tăng cường quản lý kinh tế mà trong đó trọng tâm là quản lý chi phí sản xuất, tìm cách giảm thiểu chi phí, hạ giá thành đồng thời không được làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Với chức năng tính toán, phản ánh và giám đốc một cách thường xuyên, liên tục sự biến động của vật tư, tài sản, tiền vốn trên cả hai mặt giá trị và hiện vật, chỉ có kế toán mới có thể cung cấp cho các nhà quản lý những thông tin, tài liệu cần thiết về các chi phí đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh một cách kịp thời, đầy đủ. Nhờ đó, các nhà quản lý có thể so sánh giữa chi phí định mức và chi phí thực tế để xác định tình hình sử dụng các yếu tố chi phí là lãng phí hay tiết kiệm nhằm đề ra các biện pháp kịp thời, phù hợp để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, đồng thời xác định trọng tâm sản xuất, phát huy thế mạnh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó các tài liệu về chi phí, giá thành do kế toán cung cấp còn là một cơ sở quan trọng để xác định định mức chi phí và lập dự toán sản xuất cho kỳ sau.
 • 33
LUẬN VĂN  TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY MAY THĂNG LONG

LUẬN VĂN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY MAY THĂNG LONG

1.2.2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO MỤC ĐÍCH VÀ CÔNG DỤNG CỦA CHI PHÍ: TRANG 6 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí sản xuất chung: là nhữn[r]
 • 77
THỐNG KÊ TỔNG HỢP BẰNG HẠCH TOÁN PHẦN 10 PDF

THỐNG KÊ TỔNG HỢP BẰNG HẠCH TOÁN PHẦN 10 PDF

Chi phí sản chung biến đổi được phân bổ kết chuyển hết vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh. 6. Đối với hoạt động sản xuất xây lắp, Tài khoản 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang” là tài khoản tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp, với các khoản mục tính giá thành: Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp; Chi phí nhân công trực tiếp; Chi phí sử dụng máy thi công; Chi phí sản xuất chung. Đối với hoạt động sản xuất sản phẩm khác, Tài khoản 154 dùng để phản ánh, tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành của các phân xưởng hoặc bộ phận sản xuất, chế tạo sản phẩm.
 • 10
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUY TRÌNH KẾ TOÁN KẾT QUẢ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ P5 PPTX

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUY TRÌNH KẾ TOÁN KẾT QUẢ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ P5 PPTX

dụng ngay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thì trị giá nguyên liệu, vật liệu sẽ không bao gồm thuế GTGT. Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, nếu mua nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp và doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, thì trị giá nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho sản xuất, kinh doanh sẽ bao gồm cả thuế GTGT của khối lượng nguyên liệu, vật liệu mua vào sử dụng ngay không qua kho.
 • 10
LUẬN VĂN BÀN VỀ HẠCH TOÁN CPSX THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SX PPTX

LUẬN VĂN BÀN VỀ HẠCH TOÁN CPSX THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SX PPTX

b. Thiệt hại về ngừng sản xuất . Trong thời gian ngừng sản xuất vì những nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan các doanh nghiệp vẫn phải bỏ ra một số khoản chi phí để duy trì hoạt động như tiền công lao động, khấu hao TSCĐ, chi phí bảo dưỡng … Nhưng khoản chi phí chi ra trong thời gian này được coi là thiệt hại về ngừng sản xuất. Với những khoản chi phí về ngừng sản xuất theo kế hoạch dự kiến kế toán đã theo dõi ở tài khoản 335 – chi phí phải trả. Trường hợp ngừng sản xuất bất thường, các chi phí bỏ ra trong thời gian này do không được chấp nhận nên phải theo dõi riêng trên một trong các tài khoản tương tự như hạch toán thiệt hại về sản phẩm hỏng ngoài định mức(TK 154, 627, 1421, 1381…chi tiết thiệt hại về ngừng sản xuất). Cuối kỳ, sau khi trừ phần thu hồi(nếu có, do bồi thường), giá trị thiệt hại thực tế sẽ trừ vào thu nhập như khoản chi phí thời kỳ. Các hạch toán được phản ánh qua sơ đồ sau:
 • 35
TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN VÀ MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHỦ YẾU PHẦN 10 POTX

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN VÀ MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHỦ YẾU PHẦN 10 POTX

p KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 154 - CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH DỠ DANG BÊN NỢ: - Các chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí phân công trực tiếp, chi phí sử dụn[r]
 • 10
THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HỒNG HÀ

THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HỒNG HÀ

Để tăng sức cạnh tranh,tiếp tục tồn tại và phát triển,các doanh nghiệp phải quan tâm hoạch định và kiểm sốt chi phí bởi vì lợi nhuận thu được nhiều hay ít,chịu ảnh hưởng trực tiếp của những chi phí đã bỏ ra.Vì là một doanh nghiệp sản xuất nên đối với công ty TNHH Hồng Hà chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm rất quan trọng vì đó là một trong những chỉ tiêu hàng đầu để đánh giá hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.Vấn đề đặt ra là làm thế nào để kiểm sốt tốt các chi phí,từ đó hạ giá thành mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm,tạo điều kiện nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường
 • 40
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP

* Bản chất của giá thành sản phẩm: Là sự chuyển dịch giá trị của các yếu tố chi phí vào giá thành sản phẩm công viêc, lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành. 1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm: Để đáp ứng yêu cầu quản lý, hạch toán kế toán giá thành cũng như yêu cầu xây dựng giá cả hàng hoá. Giá thành sản phẩm được xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau, nhiều phạm vi tính toán khác nhau. Về lý luận cũng như trên thực tế, ngài các khái niệm giá thành xã hội, giá thành cá biệt còn có các khái niệm giá thành công xưởng, giá thành toàn bộ…
 • 47
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP

- Tổ đóng kiện: sau khi nhận thành phẩm từ tổ là gấp chuyển sang thì tiến hành phân cỡ, sắp xếp hàng loạt, đóng hộp, kiện theo tiêu chuẩn nhập kho. 2.1.3.3. Công tác tổ chức bộ máy quản lý của Công ty may 19-5 Mỗi Công ty đều có hình thức quản lý theo cách riêng của công ty mình. Và Công ty may 19-5 là một đơn vị hạch toán độc lập, cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty đợc thiết lập theo kiểu trực tuyến chức năng nhằm tận dụng tốt tài năng của đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty, phục vụ cho yêu cầu quản lý kinh doanh. Giám đốc thì trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban, phân xởng nhằm quản lý chặt chẽ kinh tế, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • 37
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG THỊNH LIỆT

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG THỊNH LIỆT

Theo qui định hiện hành giá thành công xởng sản phẩm ở Việt Nam gồm ba khoản mục phí nh sau: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: bao gồm chi phí nguyên liệu, vật liệu chính và vật liệu [r]
 • 118
NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY MAY VINATEX

NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY MAY VINATEX

- Chi phí sản phẩm (product costs) Chi phí sản phẩm bao gồm các chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất sản phẩm, do vậy các chi phí này kết hợp tạo nên giá trị của sản phẩm hình thành qua giai đoạn sản xuất (được gọi là giá thành sản xuất hay giá thành công xưởng). Thuộc chi phí sản phẩm gồm các khoản mục chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếpchi phí sản xuất chung. Xét theo mối quan hệ với việc xác định lợi tức trong từng kỳ hạch toán, chi phí sản phẩm chỉ được tính toán, kết chuyển để xác định lợi tức trong kỳ hạch toán tương ứng với khối lượng sản phẩm đã được tiêu thụ trong kỳ đó. Chi phí của khối lượng sản phẩm tồn kho chưa được tiêu thụ vào cuối kỳ sẽ được lưu giữ như là giá trị tồn kho và sẽ được kết chuyển để xác định lợi tức ở các kỳ sau khi mà chúng được tiêu thu. Vì lí do này, chi phí sản phẩm còn được gọi là chi phí có thể tồn kho (inventorial costs).
 • 16
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁNCHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁNCHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Để có thể tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải có đầy đủ ba yếu tố cơ bản: Tư liệu lao động (như máy móc, thiết bị…) đối tượng lao động (như nguyên, nhiên liệu…) và lao động của con người. Quá trình sử dụng các yếu tố cơ bản vào sản xuất đồng thời cũng là quá trình hao phí vật chất và sức lao động cho sản xuất kinh doanh. Tương ứng với việc sử dụng tài sản cố định là chi phí khấu hao tài sản cố định; tương ứng với việc sử dụng nguyên vật liệu là chi phí về nguyên, nhiên, vật liệu; tương ứng với việc sử dụng lao động là tiền lương, tiền công phải trả và các khoản chi phí liên quan đến người lao động.
 • 35
HẠCH TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PART 11 DOCX

HẠCH TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PART 11 DOCX

N ợ TK 632 - Giá v ốn h àng bán Có TK 154 - Chi phí s ản xuất, kinh doanh dở dang. Xây l ắp Đối với hoạt động kinh doanh xây lắp quy định chỉ áp dụng phương pháp h ạch toán h àng t ồn kho theo phương pháp kê khai thường xuy ên, không áp d ụng phương pháp h ạch toán h àng t ồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ n ên Tài kho ản 1 54 dùng để tập hợp chi phí sản xuất, kinh doanh, phục vụ cho việc tính giá thành s ản xuất sản phẩm xây lắp công nghiệp, dịch vụ của doanh nghiệp xây l ắp.
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: quyết định giá thuộc thẩm quyền của bộ tài chínhdịch vụ thuộc thẩm quyền của sở tài chínhxử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá theo thẩm quyền của sở tài chínhdự án thuộc thẫm quyền của thủ tướng chính phủquyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của uỷ ban nhân dân tỉnhquyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của bộbiểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông với số phiếu theo quy định tại khoản 1 điều nàyquyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của bộ tài chínhđơn vị thuộc thẩm quyền của bộ tài chínhdịch vụ thuộc thẩm quyền của bộ tài chínhcác đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của bộ tài chínhquyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của ubnd tỉnhxử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá theo thẩm quyền của bộ tài chínhđiều 410 quy định chung về thẩm quyền của toà án việt nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoàidoanh nghiệp thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015