0
 1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

Giá nhập khẩu bằng tiền Vỉệt Nam

TÀI LIỆU KINH DOANH NHỮNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VĨ MÔ PHẦN 10 DOC

TÀI LIỆU KINH DOANH NHỮNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VĨ MÔ PHẦN 10 DOC

c. N ếu không có h àng rào nh ập khẩu th ì giá trong nước sẽ bằng giá thế giới b ằng 3$, lượng nhập kh ẩu sẽ l à 3 tri ệu đơn vị; Khi có thu ế quan 3$/đơn v ị th ì l ượng nhập khẩu sẽ b ằng không, chính phủ sẽ không được g ì, m ất không t ừ thuế quan này là DL = 1,5 tri ệu đôla.
 • 13
FPT SECURITIES BÁO CÁO ĐỊNH GIÁ NGÀNH MÍA ĐƯỜNG NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

FPT SECURITIES BÁO CÁO ĐỊNH GIÁ NGÀNH MÍA ĐƯỜNG NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

Giá vốn hàng bán chủ yếu đến từ hoạt động bán đường, ethanol và điện thương phẩm. 3.7. Cơ cấu tài sản – nguồn vốn Do đặc thù của doanh nghiệp phải ứng trước đầu tư cho nông dân trồng mía trước mỗi vụ, cho nên trong cơ cấu tài sản của SBT, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng khá lớn (25% - 30%). Với việc kết thúc năm tài chính ngay giữa vụ sản xuất nên thông thường khoản mục hàng tồn kho cũng chiếm tỷ trọng cao, từ 10% - 11%. Tài sản cố định trong giai đoạn sắp tới sẽ có sự tăng trưởng khi đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất cồn ethanol cùng với việc nâng cấp nhà máy điện và đầu tư để duy trì hoạt động khi nhà máy đường hiện tại hết khấu hao (dự kiến 2021). Trong khi đó, danh mục đầu tư tài chính dài hạn vào các công ty mía đường khác của SBT sẽ có sự thay đổi nếu nhận sáp nhập thêm SEC.
 • 21
Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " XÁC ĐỊNH SỐ TIỀN KÝ QUỸ TỐI ƯU VÀ MÔ HÌNH LƯỢNG HÓA MỐI QUAN HỆ GIỮA SỐ TIỀN KÝ QUỸ VỚI PHÍ MỞ THƯ TÍN DỤNG: ÁP DỤNG MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU CỦA MERTON" ppt

Khi độ dài thời hạn cho vay bằng không và độ dài thời hạn thanh toán không đáng kể, lúc đó, nhà nhập khẩu bắt buộc phải đưa ra quyết định của mình vào thời điểm nh ận được thông báo của NHPH về bộ chứng từ. Trong trường hợp này, nhà nhập khẩu đang nắm giữ quyề n ch ọn mua kiểu châu Âu trên giá trị lô hàng nhập khẩu với giá thực hi ện bằng đúng số tiền chưa được ký quỹ của L/C.
 • 9
9 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ

9 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ

15. Xét miễn thuế đối với trường hợp hàng quà biếu tặng có trị giá trên 30 triệu đồng tặng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan đoàn thê xã hội hoạt động băng ngân sách nhà nước; quả biếu tặng mang mục đích nhân đạo, từ thiện, nghiên cứu khoa học
 • 15
Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 3 - ThS. Đặng Hương Giang

Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 3 - ThS. Đặng Hương Giang

Khái niệm: Chiết khấu giấy tờ có giá là nghiệp vụ ngân hàng mua lại các giấy tờ có giá còn thời hạn thanh toán bằng cách trả tiền ngay cho các khách hàng sau khi đã khấu trừ tiền lãi, ti[r]
 • 36
PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA TRUNG QUỐC VÀ BÀI HỌC CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA TRUNG QUỐC VÀ BÀI HỌC CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Theo quy định của Quy định về chống bán phá giá của Trung Quốc thì Giá xuất khẩu của sản phẩm nhập khẩu được xác định theo phương pháp sau đây bằng cách phân biệt giữa các vụ việc khác n[r]
 • 22
MẪU PHƯƠNG ÁN GIÁ (ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU) PPT

MẪU PHƯƠNG ÁN GIÁ (ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU) PPT

BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA TT KHOẢN MỤC CHI PHÍ ĐVT THÀNH TIỀN SO SÁNH VỚI PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT LẦN TRƯỚC LIỀN KỀ TRANG 2 1 G[r]
 • 3
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NHTM

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NHTM

cũng phát triển dưới nhiều hình thức, góp phần phục vụ tích cực và có hiệu quả cho hoạt động xuất nhập khẩu. Tóm lại : Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu là một mảng dịch vụ trong hệ thống tất cả các dịch vụ chuyên biệt của ngân hàng nhằm hỗ trợ các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu trong giao dịch thương mại quốc tế. Mảng dịch vụ này mang nét chung là ngân hàng cung ứng vốn bằng tiền hoặc bảo lãnh bằng uy tín cho các bên xuất khẩu, nhập khẩu, giúp họ gia tăng hiệu quả trong kinh doanh và thực hiện thương vụ thành công.
 • 21
ĐỀ XUẤT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI RGÂN HÀNG AGRIBANK HÀ NỘI - 6 DOC

ĐỀ XUẤT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI RGÂN HÀNG AGRIBANK HÀ NỘI - 6 DOC

Năm 2002,tổng thu 8.457, tăng 83% so với năm 2001 tổng chi 4.579 tỷ,tăng 85% so với năm 2001 Quá trình thu chi tiền mặt được chấp hành nghiêm túc các quy trình ra vào kho, điều chuyển tiền, kiểm tra, kiểm kê tiền mặt và giấy tờ có giá theo đúng các quy định của Ngân hàng Nhà nước và của NHNNo&PTNT Việt nam nên luôn đảm bảo an toàn tiền trong kho cũng như trong quá trình điều chuyển, không xảy ra tình trạng tham ô lợi dụng quỹ công.
 • 10
tên ngân hàng

tên ngân hàng

1. Công ty .......... hiện có tài khoản số.................... tại Ngân hàng chúng tôi. Tại thời điểm xác nhận, số dư trên tài khoản là ................. 2. Công ty ........... đã cam kết sẽ sử dụng tài khoản trên tại Ngân hàng chúng tôi để thanh toán cho lô hàng theo hợp đồng nhập khẩu số:..........................., có tổng giá trị lô hàng là:.................................(Ghi số tiền bằng chữ và bằng số), theo phương thức thanh toán là: .................... ..................
 • 1
THUẾ GTGT VÀ HIỆU QUẢ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH

THUẾ GTGT VÀ HIỆU QUẢ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH

xã hội không khuyến khích, bằng cách tăng hoặc giảm thuế suất thuế GTGT. Ví dụ: để hạn chế mặt hàng rượu, bia, thuốc lá, Chính phủ áp dụng mức thuế suất 10% trong khi các ngành hàng được khuyến khích thì chỉ chịu mức thuế suất là 5%, thậm chí là 0%(đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu), chưa kể thuốc lá còn phải chịu thuế TTĐB, nhờ đó mà hạn chế được một số lượng lớn người tiêu dùng. Điều này đã thể hiện quan điểm “thuế là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế”, đồng thời nó cũng mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho nền kinh tế.
 • 28
MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT KHI KINH DOANH VỚI CĂMPUCHIA POTX

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT KHI KINH DOANH VỚI CĂMPUCHIA POTX

+ Người Căm-pu-chia có thói quen xỉa răng bằng một tay, tay còn lại dùng để che miệng. + Mặc dù không phải là quy định song một món quà nhỏ có biểu tượng của công ty, một lời mời cho bữa ăn trưa hay tối rất được hoan nghênh. + Chắp tay trước ngực và hơi cúi mình chào nhau thông dụng như việc bắt tay ở các dân tộc khác. Nữ luôn chào theo kiểu truyền thống nhưng nam giới thì có thể bắt tay. Người Căm-pu-chia không quá câu nệ, họ có thể chấp nhận người nước ngoài chào theo cách khác. Tuy nhiên, trong các buổi gặp mặt trịnh trọng, hình thức thì chào theo kiểu truyền thống được coi là lịch sự và rất được hoan nghênh.
 • 6
GIÁ  LƯƠNG  TIỀN PPT

GIÁ LƯƠNG TIỀN PPT

d ụng ở miền Bắc, khi áp dụng ở mi ền Nam l ại c àng cho th ấy không ph ù h ợp, gây ra rất nhiều khó khăn cho các đơn vị và nhân dân. Trước thực ti ễn đó, những sự thay đổi tư duy quản lý kinh tế đ ã hình thành, k ể cả ở c ấp đầu n ão chính tr ị, cấp địa phương, lẫn ở các đơn vị kinh tế. Thời kỳ
 • 5
BÀI TẬP NHÓM TÀI CHÍNH TIỀN TỆ TRÌNH BÀY KHÁI QUÁT TỶ GIÁ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ ĐỐI VỚI CÁN CÂN THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 – 2012

BÀI TẬP NHÓM TÀI CHÍNH TIỀN TỆ TRÌNH BÀY KHÁI QUÁT TỶ GIÁ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ ĐỐI VỚI CÁN CÂN THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 – 2012

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu tháng 10 tăng so với tháng 9 nhưng vẫn tiếp tục giảm so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 ước đạt 4,75 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng 9. Tính chung 10 tháng đầu năm 2009, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 46,3 tỷ USD, bằng 78,5% kế hoạch năm và giảm tới 13,8% so với c ùng kỳ. Về nhập khẩu, 10 tháng đầu năm 2009, tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 55,119 tỷ USD, bằng 78,74% kế hoạch năm và giảm 21,7% so với cùng kỳ, tương đương giảm 15,247 tỷ USD. Trong đó, đá quý, kim loại quý và các sản phẩm giảm 95,3%; xăng dầu giảm 47,9%; cao su giảm 33%... Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này, lãnh đạo Bộ Công Thương cho rằng, do giá bình quân c ủa một số mặt hàng c ó lượng nhập khẩu lớn giảm mạnh (như phân bón giảm 59,4%; xăng dầu giảm 48,2% hay thép giảm 35,9%...)
 • 31
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI

Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu của công ty cổ phần nhập khẩu Nam Hà Nội
 • 78
THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP.

THUẾ XUẤT NHẬP KHẨUVIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP.

Ngoài ra còn có những quy định về việc cấp phép nhập khẩu tùy ý đối với một số mặt hàng đường,… _VỀ XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU, CHỦ TRƯƠNG ÁP DỤNG BẢNG GIÁ _ tối thiểu và giá t[r]
 • 44
''''HỒI SINH'''' PIN LAPTOP CHAI POT

''''HỒI SINH'''' PIN LAPTOP CHAI POT

Nhiều người am hiểu thừa nhận rằng chất lượng của pin "hồi sinh" không thể bằng với pin chính hãng vì cũng chỉ phát điện được trên dưới 2 giờ.. Tuy nhiên, giá tiền thì chỉ bằng phân nửa [r]
 • 8
ĐỀ TRẮC NGHIỆM THI THANH TOÁN QUỐC TẾ DOC

ĐỀ TRẮC NGHIỆM THI THANH TOÁN QUỐC TẾ DOC

Ăn theo 2 bài của anh CBMT mình cũng làm thêm topic này để cho các bạn thi TTQT tham khảo. mong các bạn cho ý kiến và góp ý nhé , mới đầu dễ một tí nhé. Câu 1: Vì lợi ích quốc gia, nhà nhập khẩu nên lựa chọn điều kiện giao hàng: a)FOB
 • 9
BÀI TẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

BÀI TẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

b) Nước nào xuất khẩu rượu vang? c) C và D hình thành khu vực mậu dịch tự do. Các nước này xoá bỏ tất cả thuế nhập khẩu đối với mậu dịch qua lại giữa họ, nhưng giữ nguyên thuế quan đối với nhập khẩu từ các nước khác. Mô hình mậu dịch rượu vang bây giờ như thế nào? Sự hình thành khu vực mậu dịch tự do mang lại việc tạo lập mậu dịch hay chuyển hướng mậu dịch? Liệu có khả năng mậu dịch chuyển hướng?
 • 4
QUẢN LÝ GIÁ MẶT HÀNG XĂNG DẦU NHẬP KHẨU TẠI VIỆT NAM

QUẢN LÝ GIÁ MẶT HÀNG XĂNG DẦU NHẬP KHẨU TẠI VIỆT NAM

Quản Lý giá mặt hàng xăng dầu Nhập Khẩu tại Việt Nam
 • 80
VŨ HOÀI NAM - K1A-TM (TIỂU LUẬN DÂN SỰ)

VŨ HOÀI NAM - K1A-TM (TIỂU LUẬN DÂN SỰ)

Ngoài vật, tiền, giấy tờ có giá thì tài sản còn được xác định là quyền tài sản được quy định tại điều 181 của Bộ luật dân sự 2005: “Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền và có th[r]
 • 5
VIỆT NAM THAM GIA WTO VÀ CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTA) HÀM Ý ĐỐI VỚI XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY

VIỆT NAM THAM GIA WTO VÀ CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTA) HÀM Ý ĐỐI VỚI XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY

Kể từ khi kết thúc vòng đàm phán Uruguay, Hiệp định này đã được thay thế bằng Hiệp định về thực thi Điều VII của GATT 1994, và chỉ áp dụng đối với quá trình định giá hàng nhập khẩu để áp[r]
 • 43
TẢI GIẢI VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 5 TUẦN 10: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 - TIẾT 3 + 4 - GIẢI VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 5 TẬP 1

TẢI GIẢI VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 5 TUẦN 10: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 - TIẾT 3 + 4 - GIẢI VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 5 TẬP 1

VIẾT NHỮNG TỪ ĐỒNG NGHĨA, TRÁI NGHĨA VỚI MỖI TỪ TRONG BẢNG SAU: BẢO VỆ BÌNH YÊN ĐOÀN KẾT BẠN BÈ MÊNH MÔNG Từ đồng nghĩa Từ trái nghĩa TRẢ LỜI : CÂU 1.. VỈỆT NAM - TỔ QUỐC EM CÁNH CHIM HÒ[r]
 • 4
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN THUẾ DOC

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN THUẾ DOC

Đáp án đúng là : Đúng Theo Điểm k, khoản 2, điều 1, thông tư 18/2011/TT-BTC quy định k) Sửa đổi điểm 2.20 mục IV Phần C Thông tư 130/2008/TT-BTC như sau: Không tính vào chi phí được trừ: Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ; lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản để hình thành TSCĐ mà TSCĐ này chưa đưa vào sản xuất kinh doanh (không phân biệt doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh hay đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh).
 • 15
HẠCH TÓAN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU -3 DOCX

HẠCH TÓAN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU -3 DOCX

Nợ TK 111,112 (hoàn lại bằng tiền) Có TK 511: Doanh thu bán hàng + Trong trường hợp đối tượng nộp thuế nhầm lẫn trong kê khai thừa hàng nhập khẩu thì được hoàn trả tiền thuế nộp quá trong thời hạn một năm về trước kể từ ngày kiểm tra phát hiện, kế toán ghi:
 • 7
TIỂU LUẬN: “HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU ” POT

TIỂU LUẬN: “HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU ” POT

doanh xu ất nhập khẩu. Để giải quyết tốt vấn đề này và để nhằm ng ày càng hoàn thi ện hơn công tác xuất nhập khẩu, từ đó có thể khuyế n khích ho ặc hạn chế xuất nh ập khẩu l à m ột vấn đề khá quan trọng trong nền kinh tế mỗi nước. Nh ạn thức được tầm quan trọng của hạch toán các nghiệp vụ thanh toán
 • 23
Ebook Sơ đồ hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính: Phần 1 - TS. Võ Văn Nhị

Ebook Sơ đồ hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính: Phần 1 - TS. Võ Văn Nhị

(*) Khi trả nợ bằng tiền dang chuyên (Ngay cả tiền mặt, TGNH) bằng ngoại tệ thì khoán chênh lệch t ỷ giá chỉ là chênh lệch t ỷ giá thực tế của tài khoản tiền với tài khoản thanh[r]
 • 151
PHÁP LUẬT THUẾ NHẬP KHẨU Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

PHÁP LUẬT THUẾ NHẬP KHẨUVIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Xét về phương diện kinh tế, thuế nhập khẩu được quan niệm là khoản đóng góp bằng tiền của tổ chức, cá nhân vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, khi họ có hành vi nhập khẩu[r]
 • 89
lý luận chung về hoạt động nhập khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp Việt Nam

lý luận chung về hoạt động nhập khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp Việt Nam

Khoảng cách xa nhau giữa các nớc là điểm nổi bật. Vì vậy hoạt động nhập khẩu không tách rời hệ thống giao thông vận tải và thông tin liên lạc. Khi nhu cầu cung cấp đầy đủ chính xác kịp thời ngày càng trở lên cấp thiết, làm yếu tố tạo niềm tin đối với khách hàng thì doanh nghiệp nhập khẩu càng phải quan tâm chặt chẽ vấn đề này. Sự phát triển của giao thông vận tải là điều kiện thuận lợi để vận chuyển hàng hoá, hiện đại hoá các phơng tiện vận chuyển bốc xếp, bảo quản hệ thống kho bãi góp phần bảo đảm nhanh chóng trong quá trình nhập khẩu.
 • 30
DOANH NGHIỆP VIỆT VÀ CÂU CHUYỆN TỈ GIÁ DOCX

DOANH NGHIỆP VIỆT VÀ CÂU CHUYỆN TỈ GIÁ DOCX

Trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu như Phố Xinh hay May Nhà Bè có nguồn thu ngoại tệ phần nào giúp cân bằng thiệt hại thì các doanh nghiệp chủ yếu bán hàng trong nước nhưng phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu còn khó khăn hơn. Và nếu họ không thể chống chọi thành công với bài toán chi phí do tỉ giá tăng, thị trường tiêu dùng có thể sẽ bị xáo trộn.
 • 9
Tỷ giá hối đoái và vấn đề quản lý tỷ giá hối đoái ở Việt Nam hiện nay.doc

Tỷ giá hối đoái và vấn đề quản lý tỷ giá hối đoái ở Việt Nam hiện nay.doc

Chính phủ cũng có thể bù giá cho một số mặt hàng nhập khẩu thiết yếu, bù giá làm tăng nhập khẩu và kết quả là nội tệ giảm giá TRANG 15 Quy định mức lãi suất trần kém hấp dẫn đối với tiền[r]
 • 27
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ Ở CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ Ở CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

1.1.1. Vai trò của nghiệp vụ nhập khẩu Hoạt động nhập khẩu là một mặt quan trọng của hoạt động ngoại th ơng. Nhập khẩu chính là việc mua hàng hoá ở nớc ngoài về để sản xuất, hoặc để bán trong nớc cũng nh ngoài nớc nhằm thu lợi nhuận cao cho doanh nghiệp. Vì vậy nhập khẩu sẽ tác động một cách trực tiếp, quyết định đến sản xuất và đời sống kinh tế xã hội trong nớc. Nhập khẩu để bổ xung những hàng hoá mà trong nớc cha sản xuất đợc hoặc có sản xuất nhng cha đáp ứng đủ nhu cầu. Nhập khẩu còn để thay thế cho những hàng hoá mà nếu sản xuất trong nớc sẽ không có hiệu quả. Cả hai mặt nhập khẩu bổ xung và nhập khẩu thay thế nếu đợc thực hiện tốt sẽ tác động tích cực đến sự phát triển cân đối của nền kinh tế quốc dân. Vì nền kinh tế nớc ta con non kém, kỹ thuật lạc hậu, vốn đầu t ít, trình độ quản lý còn hạn chế thì việc nhập khẩu máy móc,thiết bị, vật t,vốn,công nghệ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để giải đợc bài toán phát triển của nền kinh tế còn lạc hậu, giúp chúng ta có thể đi tắt đón đầu, nhanh chóng nắm bắt đợc khoa học công nghệ hiện đại,từng bớc thu hẹp khoảng cách và bắt kịp trình độ phát triển cảu các nớc trong khu vực và trên thế giới.Trong nền kinh tế quốc dân nói chung và trong doanh nghiệp nói riêng hoạt động nhập khẩu có vai trò rất quan trọng.
 • 26
TRẮC NGHIỆM VÀ LỜI GIẢI THANH TOÁN QUỐC TẾ PPT

TRẮC NGHIỆM VÀ LỜI GIẢI THANH TOÁN QUỐC TẾ PPT

B. Vì hối fiếu có đặc điểm là tính bắt buộc trả tiền của hối fiếu. Khi nhà NK đã kí chấp nhận trả tiền hối fiếu thì theo quy định của pháp luật, người bị kí fát fải trả tiền theo đúng nội dung của hối fiếu, ko đc việc bất kì lí do riêng hoặc chung nào để từ chối trả tiền, trừ khi hối fiếu đc lập trái với luật điều chỉnh. Vì vậy khi nhà NK đã kí chấp nhận trả tiền hối fiếu thì nhà NK buộc fải trả tiền cho bất cứ ai là người cầm hối fiếu ngay cả trong trường hợp người XK ko giao hàng hóa cho người mua.
 • 35
Mô tả công việc nhân viên mua hàng

Mô tả công việc nhân viên mua hàng

Nhân viên mua hàng chịu trách nhiệm tìm kiếm nhà cung cấp; thường làm việc tại các công ty thương mại nhỏ, kinh doanh nhiều mặt hàng, nhà cung cấp không cố định; Liên hệ nhà cung cấp để hỏi hàng, xin báo giá; Phân tích Báo giá nhận được, dự toán các chi phí nhập khẩu (phí vận tải, thuế nhập khẩu…); Soạn thảo Hợp đồng ngoại thương và đàm phán về các điều khoản hợp đồng; Chuẩn bị các chứng từ thanh toán (mở L/C, chuyển tiền...)...
 • 2
TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM VÀ LỜI GIẢI THANH TOÁN QUỐC TẾ PPT

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM VÀ LỜI GIẢI THANH TOÁN QUỐC TẾ PPT

b)Transferable credit c)Back to back credit d)Revoling credit  B. Vì transferable credit (th ư tín dụng chuyển nhượng) Lọai L/C này đc áp dụng trong trường hợp người hưởng lợi thứ nh ất ko đủ số lượng hàng hóa để XK hoặc ko có h àng, h ọ chỉ là người môi giới thương mại nên đ ã đc chuyển nhượng 1 fần hay t òan b ộ nghĩa vụ thực hiện L/C cho những người hưởng lợi thứ 2. Những người hưởng lợi n ày s ẽ tiền hành giao hàng và người lập ctừ h àng hóa để
 • 31
TÌM HIỂU QUY TRÌNH NHẬP KHẨU SƠN CỦA CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI XNK TÙNG CƯỜNG

TÌM HIỂU QUY TRÌNH NHẬP KHẨU SƠN CỦA CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI XNK TÙNG CƯỜNG

- Thực hiện giao nhận: Đây là một công việc rất phức tạp,nó đòi hỏi công ty phải am hiểu luật quốc gia và quốc tế, tiết kiệm chi phí lưu thông, nâng cao doanh thu và hiệu quả của toàn bộ nghiệp vụ giao dịch, đảm bảo uy tín của công ty. Theo trình tự các bước nghiệp vụ giao nhận thì lẽ ra quy trình nghiệp vụ giao nhận hàng hóa của công ty phải trải qua các bước như trên.Tuy nhiên do đặc điểm của loại hình hàng hóa nhập khẩu nên công ty không phải trải qua bước xin giấy phép nhập khẩu, mở L/C và việc thuê tàu lưu cước cũng do bên bán đảm nhiệm. Do đó trên thực tế nghiệp vụ giao nhận hàng hóa ở công ty chỉ bao gồm các bước sau :
 • 29
TRẮC NGHIỆM VÀ LỜI GIẢI MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ

TRẮC NGHIỆM VÀ LỜI GIẢI MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ

b)Hàng hóa, dvụ c)Các giao dịch khác mà ctừ mà có thể liên quan đến A. Vì tín dụng ctừ là 1 văn bản cam kết dùng trong thanh toán, trong đó NH FH sẽ chịu trách nhiệm trả tiền cho các bên liên quan, khi họ xuất trình đầy đủ các ctừ đã quy định và mọi điều khỏan, đk của thư tín dụng đã đc thực hiện đầy đủ vì vậy tín dụng chứng từ chỉ căn cứ vào các ctừ khi giao dịch mà ko căn cứ vào hàng hóa dvụ
 • 30
FILE - 39760

FILE - 39760

1. Thương nhân sản xuất, nhập khẩu sữa thực hiện đăng ký giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Thông tư này trong thời gian Nhà nước thực hiện bình ổn giá bằng biện [r]
 • 16
ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG Ô TÔ VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG Ô TÔ VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đối với ôtô thì hàng hóa bổ sung là các loại xe máy đắt tiền và hàng hóa bổ trợ là giá các dịch vụ bảo hành ,giá các loại xăm lốp, dầu nhớt ...Giả sử giá của loại xe máy mà gần bằng tiền[r]
 • 38
ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG Ô TÔ VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG Ô TÔ VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đối với ôtô thì hàng hóa bổ sung là các loại xe máy đắt tiền và hàng hóa bổ trợ là giá các dịch vụ bảo hành ,giá các loại xăm lốp, dầu nhớt ...Giả sử giá của loại xe máy mà gần bằng tiền[r]
 • 38

Xem thêm

Từ khóa: quyết định giá thuộc thẩm quyền của bộ tài chínhdịch vụ thuộc thẩm quyền của sở tài chínhxử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá theo thẩm quyền của sở tài chínhdự án thuộc thẫm quyền của thủ tướng chính phủquyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của uỷ ban nhân dân tỉnhquyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của bộbiểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông với số phiếu theo quy định tại khoản 1 điều nàyquyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của bộ tài chínhđơn vị thuộc thẩm quyền của bộ tài chínhdịch vụ thuộc thẩm quyền của bộ tài chínhcác đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của bộ tài chínhquyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của ubnd tỉnhxử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá theo thẩm quyền của bộ tài chínhđiều 410 quy định chung về thẩm quyền của toà án việt nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoàidoanh nghiệp thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnhBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)