0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Thực trạng hạch toán luân chuyển hàng hoá và

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH TÍN THÀNH

KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH TÍN THÀNH

HẠCH TOÁN LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH TÍN THÀNH _Sơ đồ 02_: Sơ đồ quy trình hạch toán GHI CHÚ: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Quan hệ đối[r]
 • 45
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Đối với nhà nước khối lượng hoàn thành của các doanh nghiệp sẽ là căn cứ để nhà nước tính thuế, từ đó tạo nguồn thuế cho ngân sách nhà nước để bù đắp phần chi của ngân sách. Chính vì vậy đòi hỏi doanh nghiệp phải bảo quản chặt chẽ thành phẩm, cụ thể là: -Về mặt số lượng:Phải quản lý.giám đốc thường xuyên liên tục tình hình thực hiện khối lượng sản xuất, tình hình xuất- nhập, tồn, kho thành phẩm, phát hiện kịp thời thừa thiếu sản phẩm, từ đó có những biện pháp sử lý thích hợp, phân biệt giữa lượng tồn kho cần thiết và trường hợp hàng hoá tồn đọng nằm trong kho không tiêu thụ được từ đó đưa ra các biện pháp giải quyết thích hợp.
 • 39
BÁO CÁO  KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC DỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM POTX

BÁO CÁO KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC DỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM POTX

+Về hạch toán thành phẩm:đã phản ánh đầy đủ các hoạt động kinh tế diễn ra có liên quan đến khâu công tác kế toán này, mọi hoạt động nhập xuất kho thành phẩm đều được phản ánh đầy đủ trên sổ sách,chứng từ kế toán theo các quy định của tổng công ty cũng như chế độ kế toán chi tiết tổng hợp,các mối liên hệ giữa sổ sách kế hoạch.Đồng thời phản ánh kịp thời các hoạt động kinh tế diễn ra qua đó theo dõi được chi tiết tình hình sản xuất kinh doanh phát sinh hàng ngày,bên cạnh đó phản ánh đôi nét tình hình tiêu thụ của tổng công ty với từng khách hàng,từng mặt hàng về số lượng và chất lượng,từ đó có kế hoạch, hoạch định các biện pháp phù hợp với nền kinh tế thị trường hiện nay.
 • 83
HẠCH TOÁN HÀNG HOÁ VÀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH THAN HÀ NỘI

HẠCH TOÁN HÀNG HOÁ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY CHẾ BIẾN KINH DOANH THAN HÀ NỘI

Hạch toán hàng hoá , tiêu thụ hàng hoá , công ty chế biến , kinh doanh than Hà Nội
 • 87
thực trạng hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty FINTEC

thực trạng hạch toán tiêu thụ kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty FINTEC

2. Chính sách giá cả, phơng thức thanh toán và phơng pháp tính giá vốn hàng tiêu thụ tại Công ty FINTEC Giá bán của hàng hoá đợc xác định dựa trên ba căn cứ: Giá trị hàng mua vào, giá cả thị trờng và mối quan hệ của Công ty với khách hàng. Đối với khách hàng thờng xuyên, khách mua với khối lợng lớn, Công ty sẽ giảm giá cho họ. Nhờ thực hiện chính sách giá cả linh hoạt nh vậy mà Công ty thu hút đợc khách hàng, uy tín của Công ty ngày càng đợc nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh
 • 30
thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tạI công ty

thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả kinh doanh tạI công ty

Các cửa hàng: Là đơn vị trực tiếp kinh doanh thơng mại và dịch vụ có t cách pháp nhân riêng, thực hiện chế độ hạch toán định mức đợc mở tà khoản thanh toán tại ngân hàng và đợc sử dụng con dấu theo mẫu và thể thức quy định của nhà nớc. Hàng quý, năm phải báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của mình về công ty.
 • 26
HẠCH TOÁN HÀNG HOÁ VÀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH THAN HÀ NỘI

HẠCH TOÁN HÀNG HOÁ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY CHẾ BIẾN KINH DOANH THAN HÀ NỘI

Hạch toán hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá, công ty chế biến, kinh doanh than Hà Nội
 • 87
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Từ thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng của trung tâm thương mại với những ưu nhược điểm như trên , luận văn đưa ra một số ý kiến như sau: 1. ý kiến thứ nhất, hoàn thiện kế toán bán hàng theo hình thức chuyển hàng. Trung tâm thương mại -số 7 Đinh Tiên Hoàng Hà Nội, khi xuất kho hàng hoá chuyển cho bên mua, không phân biệt bên mua đã nhận được hàng hay chưa và không phân biệt hàng đã được xác định là tiêu thụ hay chưa được xác định là tiêu thụ , kế toán đều ghi doanh thu bán hàng vào TK 511 ''Doanh thu bán hàng'' và kết chuyển giá vốn bán hàng vào cuối tháng mà không sử dụng TK 157 '' Hàng gửi đi bán'' .Như vậy, cách hạch toán này đã làm cho kế toán không phản ánh được chính xác và trung thực số doanh thu của hàng hoá tiêu thụ trong kỳ.Vì vậy, người làm chuyên
 • 37
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY VẬT TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOÁ CHẤT

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY VẬT TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOÁ CHẤT

Thực trạng hạch toán Kế toán quá trình Nhập khẩu hàng hoá tại Công ty Vật tư Xuất nhập khẩu Hoá chất
 • 90
Hạch toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá ở công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội.doc

Hạch toán hàng hoá tiêu thụ hàng hoá ở công ty chế biến kinh doanh than Hà Nội.doc

ở phòng kế toán Công ty có sự phân công trách nhiệm cho mỗi kế toán viên theo dõi và lập một số sổ nhất định, giúp cho việc ghi sổ thống nhất, đảm bảo thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu các sổ giữa các bộ phận kế toán. Doanh thu bán hàng của Công ty, kế toán đã mở sổ chi tiết theo dõi cho từng trạm, theo từng chủng loại, theo từng phơng thức (bảng kê số 10 chi tiết cho từng trạm, theo từng phơng thức thanh toán tiền mặt hay séc). Mặt khác trong quá trình bán hàng Công ty không có các khoản giảm trừ doanh thu nên giúp cho việc hạch toán kế toán đơn giản, không gây nhầm lẫn. Doanh thu bán hàng luôn đợc phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác.
 • 87
HẠCH TOÁN QUÁ TRÌNH LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH HÀNG HOÁ TẠI TRUNG TÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM

HẠCH TOÁN QUÁ TRÌNH LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH HÀNG HOÁ TẠI TRUNG TÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM

Luận Văn: Hạch toán quá trình lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh hàng hoá tại Trung tâm Nông sản Thực phẩm
 • 78
HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XĐ KQ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CTY ĐIỆN TỬ VT QĐ VIETTEL

HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ XĐ KQ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CTY ĐIỆN TỬ VT QĐ VIETTEL

Hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xđ kq tiêu thụ hàng hoá tại cty Điện tử VT QĐ VIETTEL
 • 69
ĐIỀU TIẾT THỊ TRƯỜNG PPS

ĐIỀU TIẾT THỊ TRƯỜNG PPS

Bi ểu đồ tr ên không tính t ới thương mại quốc t ế. Nhập khẩu l à dòng hàng hoá và d ịch vụ cộng th êm vào n ền kinh tế nội địa trong khi xu ất khẩu l à dòng hàng hoá và d ịch vụ chảy ra ngo ài. M ức xu ất khẩu r òng b ằng xuất khẩu trừ nhập khẩu. Nếu xuất khẩu
 • 6
TỔ CHỨC QUẢHOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

TỔ CHỨC QUẢHOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Nhận thức được tầm quan trọ0ng của tổ chức tiêu thụ hàng hoá nói chung và hạch toán tiêu thụ nói riêng. Với mong muốn tiếp tục củng cố và nâng cao hiểu biết về hạch toán lưu chuyển hàng hoá và
 • 86
HẠCH TOÁN HÀNG HOÁ VÀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH THAN HÀ NỘI

HẠCH TOÁN HÀNG HOÁ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY CHẾ BIẾN KINH DOANH THAN HÀ NỘI

Hạch toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá ở công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội
 • 87
HẠCH TOÁN HÀNG HOÁ VÀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH THAN HÀ NỘI

HẠCH TOÁN HÀNG HOÁ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY CHẾ BIẾN KINH DOANH THAN HÀ NỘI

Hạch toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá ở công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội
 • 93
HẠCH TOÁN HÀNG HOÁ VÀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH THAN HÀ NỘI

HẠCH TOÁN HÀNG HOÁ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY CHẾ BIẾN KINH DOANH THAN HÀ NỘI

Hạch toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá ở công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội
 • 87
HẠCH TOÁN HÀNG HOÁ VÀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH THAN HÀ NỘI

HẠCH TOÁN HÀNG HOÁ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY CHẾ BIẾN KINH DOANH THAN HÀ NỘI

Hạch toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá ở công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội
 • 87
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI VIETEL

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI VIETEL

Trên đây là trình tự hạch toán cho các hợp đồng nhỏ, thời gian thực hiện hợp đồng ngắn, và trường hợp bán hàng trực tiêp. Còn riêng với hợp đồng quá lớn, thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài thì đồng thời kế toán sẽ hạch toán giá vốn và viết hoá đơn GTGT sau mỗi lần xuất hàng. Lúc này có sự khác biệt ở chỗ, sau mỗi lần bán hàng, căn cứ vào phiếu xuất kho của đợt giao hàng ấy, kế toán hạch toán giá vốn ngay mà không đợi cho tới khi có bản thanh lý hợp đồng.
 • 40
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP.

LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP.

các chi phí khác liên quan trực tiếp đến quá trình gia công nh chi phí vạan chuyển, chi phí làm thủ tục xuất kho nguyên vật liệu đem gia công, nhập kho thành phẩm để hoàn thành gia công. - Đối với hàng hoá xuất kho cũng phải đợc thể hiện theo giá vốn thực tế. Hàng hoá xuất kho cũng có thể theo những giá thực tế khác nhau ở từng thời điểm trong kỳ hạch toán, nên việc hạch toán xác định giá trị thực tế hàng hoá xuất kho có thể áp dụng một trong các phơng pháp chủ yếu sau :
 • 22
Phân tích quy định của pháp luật hiện hành về thế chấp hàng hoá luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh và thực tiễn thực hiện các quy định này tại các tổ chức tín dụng

Phân tích quy định của pháp luật hiện hành về thế chấp hàng hoá luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh thực tiễn thực hiện các quy định này tại các tổ chức tín dụng

Phân tích quy định của pháp luật hiện hành về thế chấp hàng hoá luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh và thực tiễn thực hiện các quy định này tại các tổ chức tín dụng Phân tích quy định của pháp luật hiện hành về thế chấp hàng hoá luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh và thực tiễn thực hiện các quy định này tại các tổ chức tín dụng Phân tích quy định của pháp luật hiện hành về thế chấp hàng hoá luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh và thực tiễn thực hiện các quy định này tại các tổ chức tín dụng
 • 1
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP HÀNG HOÁ LUÂN CHUYỂN POTX

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP HÀNG HOÁ LUÂN CHUYỂN POTX

- ĐKKD số......................................: ....... Nơi cấp........: .....................ngày: ....... - Đại diện........................................: ....... Chức vụ......................................: ....... - Giấy uỷ quyền số: ....... ...............ngày : ...................của :.............................. (Dưới đây, Bên nhận thế chấp được gọi tắt là “MSB”) Các bên cùng nhau thỏa thuận và ký kết Hợp đồng thế chấp hàng hoá theo các nội dung dưới đây: Điều 1. Nghĩa vụ được bảo đảm 1. Bên thế chấp đồng ý thế chấp tài sản là hàng hoá thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của mình để bảo đảm thực hiện toàn bộ nghĩa vụ dân sự của mình đối với MSB, bao gồm nhưng không giới hạn là: Tiền vay (nợ gốc), lãi vay, lãi quá hạn, chi phí xử lý Tài sản, các khoản chi phí khác và tiền bồi thường thiệt hại theo (các) Hợp đồng tín dụng kể từ ngày các bên ký Hợp đồng này. 2. Nghĩa vụ được bảo đảm đối với các Hợp đồng tín dụng theo thoả thuận tại khoản 1 của Điều này bao gồm cả các nghĩa vụ quy định tại các Phụ lục trong trường hợp 1 Áp dụng trong trường hợp Bên thế chấp đồng thời là Bên vay vốn 2 Nếu Bên thế chấp là một hoặc nhiều cá nhân đồng sở hữu thì cần sửa đổi, bổ sung thêm thông tin cho phù hợp như : Hộ khẩu thường trú, Số CMTND/Hộ chiếu. Trường hợp Bên thế chấp là hộ gia đình thì ghi thông tin về hộ gia đình đó và bổ sung thêm thông tin về người đại diện. Mẫu:28A/2009/BĐTV-MSB MSB ……..: …………………………………..
 • 8
BÁO CÁO TỔNG HỢP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI HÀNG ĐÀO

BÁO CÁO TỔNG HỢP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI HÀNG ĐÀO

II._THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA ĐƠN VỊ._ 1 Chứng từ sổ sách đơc áp dụng 2 Trình tự luân chuyển chứng từ và hạch toán PHẦN II NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO + phiếu nhập kho +hoá đơn mua [r]
 • 38
152 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VẬT TƯ THIẾT BỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI

152 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VẬT TƯ THIẾT BỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI

152 Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá tại Công ty thương mại và sản xuất vật tư thiết bị giao thông vận tải
 • 84
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VẬT TƯ THIẾT BỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VẬT TƯ THIẾT BỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá tại Công ty thương mại và sản xuất vật tư thiết bị giao thông vận tải
 • 84
191 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ CON NUÔI TỈNH NAM ĐỊNH

191 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG CON NUÔI TỈNH NAM ĐỊNH

TRÌNH TỰ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ VÀ HẠCH TOÁN CỦA CÔNG TY._ SƠ ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ * Để hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng kế toán sử dụng các tài khoản sau: TK 334: Phải [r]
 • 47
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SAO THUỶ TINH

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SAO THUỶ TINH

Kết luận Cùng với quá trình đổi mới kinh tế đất nớc, hệ thống kế toán Việt Nam cũng không ngừng cải tiến và hoàn thiện. Chung ta đang quá trình soạn thảo và ban hành chuẩn mực kế toán Việt Nam. Đây là một trong những định hớng lớn về cải cách hệ thống kế toán Việt Nam trrong những năm tới cho phù hợp với yêu cầu của quản lý kinh tế trong điều kiện kinh tế thị trờng và việc hoà nhập, tiếp cận với các chuẩn mực và thông lệ kế toán phổ biến đợc quốc tế thừa nhận. Điều đó khẳng định vai và tầm quan trọng của công tác kế toán nói chung và công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá nói riêng vì nó quyết định đến sự sống còn của mỗi đơn vị kinh doanh thơng mại.
 • 49
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI SONA

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ THƯƠNG MẠI SONA

Chương 1: Thực trạng công tác hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá tại công ty SONA.............................................. ......................61.1/Đặc điểm công tác hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu t
 • 78
TỔ CHỨC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI GIA VIỆT

TỔ CHỨC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GIA VIỆT

của nhật ký chung. Ngoài ra nhìn vào nhật ký bán hàng ta cũng có thể thấy ngay đợc doanh thu bán hàng trong ngày của Công ty. Kết luận Có thể nói rằng, trong nền kinh tế thị trờng hiện nay thực hiện chế độ hạch toán kinh tế theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc đòi hỏi các doanh nghiệp một mặt phải tự trang trải đợc các chi phí, mặt khác phải thu đợc lợi nhuận, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Mục tiêu đó chỉ có thể đạt đợc trên cơ sở quản lý chặt chẽ các loại tài sản, vật t, chi phí, quản lý chặt chẽ quá trình tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm của doanh nghiệp.
 • 62
TIÊU THỤ HH TẠI CTY DƯỢC PHẨM THIÊN TÂN

TIÊU THỤ HH TẠI CTY DƯỢC PHẨM THIÊN TÂN

Phần thứ nhất: Lý luận chung về hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kết quả tiêu thụ hàng hoá3I. Sự cần thiết phải hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kết quả tiê
 • 66
HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN TÂN

HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN TÂN

Phần thứ nhất: Lý luận chung về hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kết quả tiêu thụ hàng hoá 3I. Sự cần thiết phải hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kết quả tiê
 • 66
THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH EDD

THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH EDD

b. Tài khoản sử dụng : TK 911 - Xác định kết quả c. Quy trình kế toán : - Cuối tháng sau khi đã chạy tổng hợp hàng hoá, tính giá trung bình cho hàng hoá xuất bán, kế toán vào phần hành kế toán tổng hợp, chạy tổng hợp số liệu kế toán và thực hiện các bút toán kết chuyển tự động đã được định khoản sẵn, cụ thể như sau :
 • 33
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾTQUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LAN VINH

KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾTQUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LAN VINH

Đánh giá hàng hoá theo giá hạch toán đến cuối kỳ phải tính chuyển giá hạch toán sang giá thực tế bằng cách: Trị giá thực tế hàng hoá xuất kho trong kỳ = Trị giá hạch toán hàng hoá xuất k[r]
 • 83
83 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỜU THỤ HÀNG HOÁ VÀ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SAO THUỶ TINH

83 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỜU THỤ HÀNG HOÁ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SAO THUỶ TINH

Đánh giá hàng hoá theo giá hạch toán đến cuối kỳ phải tính chuyển giá hạch toán sang giá thực tế bằng cách: Trị giá thực tế hàng hoá xuất kho trong kỳ = Trị giá hạch toán hàng hoá xuất k[r]
 • 49
156 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SAO THUỶ TINH

156 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SAO THUỶ TINH

Đánh giá hàng hoá theo giá hạch toán đến cuối kỳ phải tính chuyển giá hạch toán sang giá thực tế bằng cách: Trị giá thực tế hàng hoá xuất kho trong kỳ = Trị giá hạch toán hàng hoá xuất k[r]
 • 49
 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SAO THUỶ TINH

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SAO THUỶ TINH

Đánh giá hàng hoá theo giá hạch toán đến cuối kỳ phải tính chuyển giá hạch toán sang giá thực tế bằng cách: Trị giá thực tế hàng hoá xuất kho trong kỳ = Trị giá hạch toán hàng hoá xuất k[r]
 • 49
Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và thành phẩm tại công ty TNHH Sao Thuỷ Tinh.doc

Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá thành phẩm tại công ty TNHH Sao Thuỷ Tinh.doc

Đánh giá hàng hoá theo giá hạch toán đến cuối kỳ phải tính chuyển giá hạch toán sang giá thực tế bằng cách: Trị giá thực tế hàng hoá xuất kho trong kỳ = Trị giá hạch toán hàng hoá xuất k[r]
 • 49
128 THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY VẬT TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOÁ CHẤT

128 THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY VẬT TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOÁ CHẤT

128 Thực trạng hạch toán Kế toán quá trình Nhập khẩu hàng hoá tại Công ty Vật tư Xuất nhập khẩu Hoá chất
 • 90

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng hạch toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cơ khí quang trungthực trạng hạch toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần dược phẩm twiitrình hạch toán đối với phần hành tiêu thụ và xác định kết qủa tiêu thụ thành phẩm tại công tythực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần văn hoá phẩm và bao bì hà nộimột số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty văn hoá phẩm và bao bì hà nộitổ chức hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty liên doanh mút xốp việt nhậtkế toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần đại kimvề tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công tythực trạng công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty tnhh thương mại plg việt namnhận xét chung về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty tnhh tm amp sx giầy dép da việt anhmột số ý kiến hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty tnhh tm amp sx giầy dép da việt anhvà xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty tnhh vật liệu nổ công nghiệpphần 2 kế tốn tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2thực trạng kế tốn tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2phần 3 hồn thiện kế tốn tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM