0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Kế toán vật liệu CCDC theo phơng pháp định kỳ

Hoàn thiện hạch toán hàng tồn kho trong điều kiện hội nhập khu vực và quốc tế về kế toán

Hoàn thiện hạch toán hàng tồn kho trong điều kiện hội nhập khu vực và quốc tế về kế toán

_Sơ đồ hạch toán tổng hợpnhập, xuất nvl, ccdc và hàng đi _ _đ-ờng_ _Doanh nghiệp áp dụng phơng pháp kiểm kê định kỳ và tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu _ _trừ _ Kết chuyển NVL,CCDC đa[r]
 • 27
TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ NVL CCDC CỦA CÔNG TY PHƯƠNG MAI

TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ NVL CCDC CỦA CÔNG TY PHƯƠNG MAI

Tình hình thực tế công tác kế NVL, CCDC của Công ty Phơng Mai I. Đặc điểm quản lý, phân loại, đánh giá NVL, CCDC 1. Đặc điểm NVL, CCDC Nh trên chúng ta biết đợc vai trò của vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nó là yếu tố cấu thành lên thực thể sản phẩm dới tác động của con ngời tạo thành những sản phẩm khác nhau.
 • 21
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG

2.4. Thủ tục nhập, xuất NVL, CCDC 2.4.1. Thủ tục nhập kho NVL, CCDC * Trờng hợp nhập mua mới: Căn cứ vào phơng án tổ chức thi công, bản thiết kế khối lợng thi công, tiến độ thi công các đội thi công làm giấy đề nghị cung cấp vật t. Khi nhận đựoc yêu cầu mua sắm NVL, CCDC phòng vật t cử cán bộ đi mua hoặc để các đội cử nhân viên tiếp liệu đi mua. Cán bộ của phòng hoặc nhân viên tiếp liệu sẽ viết giấy tạm ứng để đi mua NVL, CCDC. Khi NVL, CCDC về đến kho Công ty hoặc đến kho đơn vị thi công thì thủ kho tiến hành kiểm tra số lợng, chủng loại, quy cách….NVL,CCDC có đúng yêu cầu không. Sau đó tiến hành nhập kho và ký nhận vào mặt sau của tờ hoá đơn là kho đã nhận hàng. Căn cứ vào hoá đơn, phòng vật t lập phiếu nhập kho. Phiếu nhập kho đợc lập thành 3 liên:
 • 36
Thực trạng kế toán CPSX và tính giá thành SPXL tại chi nhánh công ty cổ phần xây dựng số 15

Thực trạng kế toán CPSX và tính giá thành SPXL tại chi nhánh công ty cổ phần xây dựng số 15

trên TK 152 do vậy không nắm bắt đợc thực tế và hiệu quả sử dụng vật t. Đây là khe hở cho việc thất thoát lãng phí vật t Nếu công trình có tiết kiệm đợc vật t thì phòng tài chính cũng khó mà xác định NVL thừa Thứ hai: Về thực tế hạch toán chi phí sử dụng máy thi công, đơn vị không hạch toán các khoản chi phí vật liệu, nhiên liệu, nhân công sử dụng máy thi công vào khoản chi phí này. TK 623 chỉ hạch toán chi phí khấu hao MTC và CP thuê ngoài MTC . trong tình hình thực tế việc hạch toán này tuy không đầy đủ theo quy định hiện hành xong do số lợng máy ít, tình năng hoạt động không phức tạp, vi vậy chi phí vật liệu, nhiên liệu, nhân công sử dụng MTC là rất nhỏ không tách riêng đợc nên đơn vị hạch toán chi phí nhân công sử dụng MTC và vào CP NCTT , CP vật liệu cho máy vào CPSXC cho nên hiện tại ta có thể chấp nhận cách hạch toán này để giảm bớt khối lợng công việc cho kế tóan. Tuy nhiên với yêu cầu phát triển trong tơng lai đơn vị nên cần trang bị thêm máy móc thi công chuyên dụng hơn nữa thì có thể phải tổ chức cả những đội máy riêng biệt do đó các chi phí trên sẽ phát sinh rất lớn và có thể tách riêng cho từng loại máy thì việc hách toán nh hiện nay sẽ không còn thích hợp.
 • 20
Cơ sở lý luận hạch toán nguyên liệu vật liệu trong các doanh nghiệp

Cơ sở lý luận hạch toán nguyên liệu vật liệu trong các doanh nghiệp

Ba yếu tố này có sự tác động qua lại với nhau để tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Đối tợng lao động là một trong những điều kiện không thể thiếu trong bất cứ quá trình sản xuất nào. Biểu hiện cụ thể của đối tợng lao động ở đây chính là các loại vật liệu. Theo Mác, bất kỳ một loại vật liệu nào cũng là đối tợng lao động song không phải bất cứ đối tợng lao động nào cũng là vật liệu mà chỉ khi đối tợng lao động thay đổi do tác động của yếu tố con ngời thì khi đó nó mới trở thành vật liệu. Ví dụ nh các loại quặng nằm trong lòng đất thì không phải là vật liệu nhng than đá, sắt, đồng, thiếc... khai thác đợc trong các quặng ấy lại là vật liệu cho các nghành công nghiệp chế tạo, cơ khí...
 • 47
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP

Phơng pháp này đơn giản dễ sử dụng, tiện lợi khi sử lý bằng máy tính. Hiện nay phơng pháp này đợc áp dụng phổ biến trong các doanh nghiệp. *Phơng pháp sổ đối chiếu luân chuyển: ở kho: thủ kho vẫn sử dụng các thẻ kho đẻ ghi chép tình hình nhập xuất tồn của từng loại vật liệu về mặt số lợng.
 • 21
25 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ THĂNG LONG

25 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ THĂNG LONG

Đối với vật liệu xuất dùng trong kỳ tuỳ theo đặc điểm hoạt động của từng doanh nghiệp, yêu cầu quản lý và trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán có thể sử dụng một trong các phơng pháp sa[r]
 • 49
KT175 POT

KT175 POT

-Kế toán tổng hợp: Theo dõi tổng hợp tình hình nhập-xuất, tồn kho vật t, lập báo cáo kế toán, cuối quý lập bảng chi tiết vật t xuất kho từng bộ phận, tính giá thành sản phẩm, tình hình nộp thuế cho nhà nớc. -Thủ quỹ: Có nhiệm vụ thu – chi và bảo quản tiền mặt ở Công ty. Công ty áp dụng hình thức kế toán “Nhật ký chung”. Đây là hình thức kế toán đơn giản, phù hợp với đặc điểm của Công ty và thuận tiện trong việc áp dụng máy vi tính. Trong điều kiện ứng dụng tin học vào kế toán nh hiện nay. Công ty đã căn cứ vào các yêu cầu cụ thể của mình, căn cứ vào các quy định có tính bắt buộc, quy định có tính hớng dẫn của nhà nớc. Công ty đã thiết kế những mẫu sổ phù hợp với cơ chế hoạt động của máy vi tính đảm bảo máy có thể thực hiện ghi chép, hệ thống hóa thông tin về các số liệu theo chỉ tiêu kinh tế - tài chính phục vụ việc lập báo cáo tài chính. Nhờ đó mà giảm bớt khối lợng công việc của kế toán tăng hiệu quả công việc và phục vụ thông tin
 • 59
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

Nợ TK 641: Tiền hoa hồng trả cho cơ sở đại lý. Có TK 511: Doanh thu theo giá bán quy định. Có TK 3331: Thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ. d, Phơng thức bán hàng cho khách hàng trả góp Bán hàng trả góp là phơng thức bán hàng thu tiền nhiều lần. Ngời mua sẽ thanh toán lần đầu tại thời điểm mua. Số tiền còn lại ngời mua chấp nhận trả dần ở các kỳ tiếp theo và phải chịu một tỷ lệ lãi suất nhất định. Theo phơng thức trả góp, về mặt hạch toán, khi giao thành phẩm cho ngời mua thì lợng thành phẩm chuyển giao đợc coi là tiêu thụ. Về thực chất, chỉ khi nào ngời mua thanh toán hết tiền hàng thì doanh nghiệp mới mất quyền sở hữu.
 • 28
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG NỘI ĐỊA TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ NỘI

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG NỘI ĐỊA TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ NỘI

♦ Ban đề án và thanh toán nợ: Có nhiệm vụ giải quyết các khoản nợ trong và ngoài nớc tồn đọng trớc đây. Xây dựng và đề xuất các phơng án thu hồi công nợ còn tồn đọng ở các địa phơng trình để giám đốc duyệt. Đồng thời phối hợp với các phòng kinh doanh tổ chức đối chiếu, đàm phán thơng lợng với khách hàng trong nớc cũng nh thơng nhân nớc ngoài nhằm giải quyết tốt công tác thanh toán công nợ. Duy trì và phát triển mối quan hệ với bạn hàng. Tìm các đối tác xây dựng các đề án kinh doanh và làm các thủ tục liên quan đến đề án có tính khả thi.
 • 25
LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

b>. Bán buôn hàng hoá vận chuyển thẳng : Phơng thức này có thể thực hiện theo hai hình thức: + Hình thức giao hàng trực tiếp: T heo hình thức này, doanh nghiệp sau khi mua hàng, giao trực tiếp cho đại diện của bên mua tại kho của nhà cung cấp. Sau khi làm thủ tục giao nhận, đại diện bên mua ký nhận hàng và làm thủ tục thanh toán hoặc chấp nhận nợ. Lúc này, hàng hoá đợc xác nhận là tiêu thụ.
 • 28
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

một phần là số lãi trả chậm. Thời gian đợc xác định tiêu thụ là thời gian giao hàng cho ngời mua. 3.5- Phơng thức tiêu thụ nội bộ. Tiêu thụ nội bộ là việc mua bán sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ giữa các đơn vị chính với các đơn vị trực thuộc hay giữa các đơn vị trực thuộc với nhau trong cùng một công ty, tổng công ty, tập đoàn, liên hiệp xí nghiệp... ngoài ra, tiêu thụ nội bộ còn gồm các khoản sản phẩm hàng hoá, dịch vụ xuất biếu, tặng, xuất trả lơng, thởng, xuất dùng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh...
 • 25
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN ÚT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY 20

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN ÚT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY 20

II.TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN ÚT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Để tập hợp CPSX và tính giá thành, kế toán có thể tiến hành theo phơng pháp kê khai thờng xuyên hay kiểm kê định kỳ tuỳ th[r]
 • 26
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất Chi phí sản xuất của các doanh nghiệp bao gồm nhiều loại có nội dung khác nhau, mục đích và công dụng của chúng trong quá trình sản xuất cũng khác nhau, để phục vụ cho công tác quản lý chi phí sản xuất và kế toán tập hợp chi phí sản xuất nhằm thúc đẩy không ngừng việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và phát huy hơn nữa vai trò của công cụ kế toán với sự phát triển của doanh nghiệp. Bởi vậy, chi phí đợc phân loại theo các tiêu thức khác nhau. Sau đây là một số cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu:
 • 44
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ

1.1.1 Đặc điểm nền kinh tế thị trờng Việt Nam. Qua quá trình phát triển và hội nhập quốc tế nhà nớc Việt Nam chủ động xây dựng nền kinh tế thị trờng trong đó kinh tế tự nhiên và kinh tế hàng hóa là hai hình thức tổ chức kinh tế xã hội đã tồn tại trong lịch sử. Trong nền kinh tế tự nhiên, ngời sản xuất cũng đồng thời là ngời tiêu d ự ng, các quan hệ kinh tế đều mang hình thá i hiện vật, bớc sang nền kinh tế thị trờng, mục đích của sản xuất là trao đổi (để bán), sản xuất là để thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của thị trờng. Chính nhu cầu ngày càng cao của thị trờng, đã làm hình thành động lực mạnh mẽ cho sự phát triển quan hệ hàng hóa, tiền tệ ngày càng mở rộng cho nên sản phẩm hàng hóa ngày càng phong phú và đa dạng góp phần giao lu văn hóa giữa các vùng và các địa phơng.
 • 138
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CTTB & GCCK - CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐẠI MỖ

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CTTB & GCCK - CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐẠI MỖ

Để hạ đợc giá thành sản phẩm thì Doanh nghiệp phải quản lý tốt đợc chi phí sản xuất và tính giá thành đúng, đủ. Vì vậy, công tác kế toán nói chung và công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng là một trong những biện pháp quản lý quan trọng nhất. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một phần công việc rất quan trọng. Các thông tin của kế toán, tuỳ mức độ khác nhau nó đã, đang và sẽ giúp Nhà nớc, Doanh nghiệp cũng nh các bên thứ ba đa ra quyết định quan trọng của mình. Cụ thể, đối với Nhà nớc là để quản lý tốt Doanh nghiệp, đối với Doanh nghiệp là để quản lý tốt chi phí, giá thành nhằm đa hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển và tạo ra nhiều lợi nhuận, còn đối với bên thứ ba là tìm cơ hội làm ăn, đầu t, hợp tác, liên doanh. Do đó hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một việc hết sức cần thiết đối với bất cứ Doanh nghiệp nào.
 • 43
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CTTB VÀ GCCK -CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐẠI MỖ

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CTTB VÀ GCCK -CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐẠI MỖ

Để đạt đợc kết quả sản xuất kinh doanh cao nhất, Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp trong đó việc quản lý tiết kiệm chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm là biện pháp quan trọng nhất. Để quản lý chi phí sản xuất, Công ty đã tăng cờng các biện pháp quản lý chi phí qua công tác kế toán nói chung và công tác tập hợp chi phí, tính giá thành nói riêng, qua việc tổ chức hệ thống sổ kế toán, báo cáo kế toán. Số liệu kế toán, đặc biệt là số liệu kế toán về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có ý nghĩa quan trọng không chỉ trong việc lập báo cáo tài chính mà còn đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho Ban giám đốc ra các quyết định quản trị.
 • 37
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

1.4.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là toàn bộ chi phí vật liệu thực tế sử dụng trong quá trình sản xuất xây lắp nh nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, vật liệu khác… cho từng công trình, hạng mục công trình (không bao gồm giá trị thiết bị cần xây lắp của bên giao thầu). Kế toán chi phí vật liệu phải đảm bảo yêu cầu: - Đối với vật liệu sử dụng cho từng công trình, hạng mục công trình nào thì đợc tập hợp trực tiếp cho từng công trình, hạng mục công trình đó theo giá trị thực tế. Cuối kỳ hạch toán hoặc khi công trình đã hoàn thành phải kiểm kê xác định vật liệu còn lại để giảm trừ chi phí vật liệu cho từng công trình, hạng mục công trình. - Đối với vật liệu sử dụng liên quan đến nhiều đối tợng tập hợp chi phí (vật liệu xây dựng luân chuyển) nh cốt pha, đà giáo…thì phải tính toán phân bổ cho từng đối tợng. Việc tính toán phân bổ có thể tiến hành theo nhiều tiêu thức khác nhau: theo số lần sử dụng, theo khối lợng xây lắp hoàn thành…
 • 26
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

*Trờng hợp tiêu thụ giữa các đơn vị thành viên: về nguyên tắc, trờng hợp này đợc hạch toán tơng tự nh trờng hợp tiêu thụ bên ngoài, chỉ khác là sử dụng TK 512 thay cho TK 511 và TK 136 thay cho TK 131. *Trờng hợp doanh nghiệp dùng thành phẩm để biếu tặng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nh biếu tặng đại biểu dự hội nghị khách hàng, hội nghị công nhân viên chức thì ngoài việc phản ánh giá vốn nh các trờng hợp tiêu thụ khác, kế toán phản ánh doanh thu nh sau:
 • 29
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất Chi phí sản xuất của các doanh nghiệp bao gồm nhiều loại có nội dung khác nhau, mục đích và công dụng của chúng trong quá trình sản xuất cũng khác nhau, để phục vụ cho công tác quản lý chi phí sản xuất và kế toán tập hợp chi phí sản xuất nhằm thúc đẩy không ngừng việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và phát huy hơn nữa vai trò của công cụ kế toán với sự phát triển của doanh nghiệp. Bởi vậy, chi phí đợc phân loại theo các tiêu thức khác nhau. Sau đây là một số cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu:
 • 43
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.

xuất mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong quá trình thi công đó sẽ tham gia cấu thành nên giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành của quá trình đó . Nh vậy : Giá thành sản phẩm xây lắp là toàn bộ chi phí sản xuất ( bao gồm chi phí vật liệu , chi phí nhân côn , chi phí sử dụng máy thi công , chi phí sản xuất chung ) tính cho từng công trình , hạng mục công trình hay khối lợng xây lắp hoàn thành đến giai đoạn qui ớc đã hoàn thành , nghiệm thu , bàn giao và đợc chấp nhận thanh toán .
 • 29
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

IV. Kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động ở các doanh nghiệp sản xuất: Ta biết rằng khác với t liệu lao động, đối tợng lao động chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất, đến chu kỳ sản xuất sau lại phải sử dụng các đối tợng lao động khác. Phần lớn các đối tợng lao động thong qua quá trình chế biến để hợp thành thực thể của sản phẩm nh bông thành sợi, cát thành thuỷ tinh... Một số khác bị mất đi nh các loại nhiên liệu. Bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng cần phải có các đối tợng lao động. Lợng tiền ứng ra trớc để thoả mãn các nhu cầu về các đối tợng lao động gọi là vốn lu động của doanh nghiệp hay nói dới góc độ tài sản thì vốn lu động đợc sử dụng để chỉ những tài sản lu động.
 • 26
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG TY CP SẢN XUẤT ĐỘNG CƠ PHỤ TÙNG VÀ LẮP RÁP XE MÁY LISOHAKA

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG TY CP SẢN XUẤT ĐỘNG CƠ PHỤ TÙNG VÀ LẮP RÁP XE MÁY LISOHAKA

Một là: cần phải xây dựng một hệ thống danh điểm vật t. Xây dựng danh điểm vật t là việc quy định những ký hiệu cho từng thứ vật t một cách khoa học, phù hợp với từng thứ vật t; đảm bảo đợc tính dễ nhớ, dễ nhận diện, dễ kiểm tra. Chủng loại nguyên vật liệu của Công ty nhiều mà trong chiến lợc phát triển sản xuất, mở rộng quy mô hoạt động thì chắc chắn chủng loại vật t ngày càng nhiều. Nếu không xây dựng đợc một hệ thống danh điểm vật t phù hợp thì sẽ gây khó khăn rất nhiều cho công tác quản lý, kiểm tra, hạch toán nguyên vật liệu. Mặt khác, Công ty thờng xuyên sản xuất theo các đơn đặt hàng, mỗi đơn đặt hàng có những yêu cầu khác nhau về kích cỡ, chủng loại, chất lợng của từng thứ nguyên vật liệu sử dụng.
 • 49
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

- Ưu điểm : Tránh đợc sự ghi chép trùng lặp giữa kho và phòng kế toán, giảm bớt đợc khối lợng công việc ghi sổ kế toán do chỉ tiêu ghi sổ theo chỉ tiêu giá trị và theo nhóm, loại vật liệu. Công việc kế toán tiến hành đều trong tháng, tạo điều kiện cung cấp kịp thời tài liệu kế toán phục vụ công tác lãnh đạo và quản lý ở doanh nghiệp, thực hiện kiểm tra, giám sát thờng xuyên của kế toán đối với việc nhập, xuất vật liệu hàng ngày.
 • 25
VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Kế toán nguyên vật liệu ở các doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo _ _ph-ơng pháp kiểm kê định kỳ._ Phơng pháp này do áp dụng thích hợp với các doanh nghiệp qui mô nhỏ, sản xuất kinh d[r]
 • 21
BÀN VỀ KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP

BÀN VỀ KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP

Phơng pháp kiểm kê định kỳ._ Phơng pháp kiểm kê định kỳ _periodic inventory method_ là phơng pháp không theo dõi một cách thờng xuyên, liên tục về tình hình biến động của các loại vật t,[r]
 • 29
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH

đợc mà kế toán phải sử dụng phơng pháp gián tiếp hay còn gọi là phơng pháp phân bổ gián tiếp. Sử dụng phơng pháp này kế toán vẫn tập hợp đợc chi phí cho từng đối tợng tập hợp chi phí đáp ứng yêu cầu quản lý. Phơng pháp này đòi hỏi phải tổ chức ghi chép ban đầu với những chi phí có liên quan đến nhiều đối tợng theo từng địa điểm phát sinh chi phí, trên cơ sở đó để tập hợp số liệu theo từng điểm phát sinh chi phí. Sau đó chọn tiêu chuẩn phân bổ hợp lý để tính toán, phân bổ chi phí đã tập hợp cho các đối tợng có liên quan. Tiêu chuẩn phân bổ thích hợp là tiêu chuẩn có quan hệ kinh tế tơng quan tỷ lệ thuận với chi phí cần phân bổ đảm bảo cho việc phân bổ hợp lý, đồng thời tiêu chuẩn đó đã có thể tính toán hoặc thu thập đợc một cách dễ dàng. Vì vậy tuỳ theo từng khoản mục chi phí cần phân bổ và điều kiện khách quan cụ thể mà chọn tiêu chuẩn để phân bổ chi phí cho thích hợp, đảm bảo cho chi phí đó đợc phân bổ cho từng đối tợng có liên quan một cách hợp lý và chính xác nháat lại đơn giản đợc thủ tục tính toán, phân bổ.
 • 22
những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các Doanh nghiệp công nghiệp

những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các Doanh nghiệp công nghiệp

Những chi phí cơ bản có liên quan đến nhiều đối tợng tập hợp chi phí sản xuất (ví dụ nh điện phục vụ cho nhiều bộ phận sản xuất: khoan, nghiền đá, xởng...) thì vận dụng phơng pháp tập hợp chi phí gián tiếp. Khi chi phí phát sinh kế toán tập hợp theo khoản mục chi phí, sau đó phân bổ cho từng đối tợng tập hợp chi phí theo tiêu thức phân bổ phù hợp. Thông thờng trên thực tế ngời ta có thể tiến hành phân bổ ngay chi phí phát sinh cho từng đối tợng hoặc cuối tháng phân bổ tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể. Tiêu chuẩn phân bổ phải đảm bảo các yêu cầu sau:
 • 35
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.

chính cần có quyết định đúng đắn ngay từ đầu trong việc lựa chọn nguồn vật t, địa điểm giao hàng, thời hạn cung cấp, phơng tiện vận chuyển và nhất là về giá mua, cớc phí vận chuyển, bốc dỡ cần phải dự toán những biến động về cung cầu và giá cả vật … t trên thị trờng để đề ra biện pháp thích ứng. Đồng thời thông qua thanh toán kế toán vật liệu cần kiểm tra lại giá mua vật liệu, công cụ dụng cụ, các chi phí vận chuyển và tình hình thực hiện hợp đồng của ngời bán vật t, ngời vận chuyển. Việc tổ chức tổ kho tàng, bến bãi thực hiện đúng chế độ bảo quản đối với từng loại vật liệu, công cụ dụng cụ tránh h hỏng, mất mát, hao hụt, đảm bảo an toàn cũng là một trong các yêu cầu quản lý vật liệu, công cụ dụng cụ. Trong khâu dự trữ đòi hỏi doanh nghiệp phải xác định đợc mức dự trữ tối đa, tối thiểu để đảm bảo cho quá trình thi công xây lắp đợc bình thờng, không bị ngừng trệ, gián đoạn do việc cung ứng vật t không kịp thời hoặc gây ứ động vốn do dự trữ quá nhiều.
 • 24
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA BÁCH

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA BÁCH

1.5. Những đóng góp của chuyên đề Đây là công trình khoa học, là kết quả lao động nghiêm túc, kết hợp với những kiến thức đã học, cùng với sự hớng dẫn tận tình của Cô giáo Trần Thị Nga và tập thể cán bộ Ban kế toán của công ty. Mong rằng những vấn đề mà chuyên đề đa ra nhằm đi sâu tìm hiểu tình hình thực tế và góp phần hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty. Tuy nhiên với thời gian nghiên cứu không nhiều và thiếu những kinh nghiệm thực tiễn chắc chắn chuyên đề không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận đợc những ý kiến đóng góp của các thầy cô và cán bộ kế toán công ty để em hoàn thành chuyên đề này.
 • 105
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

2. Hạch toán tổng hợp NL,VL theo ph ơng pháp kiểm kê định kỳ: Phơng pháp kiểm kê định kỳphơng pháp không theo dõi một cách thờng xuyên, liên tục về tình hình biến động của các loại vật t, hàng hóa, sản phẩm trên các tài khoản phản ánh từng loại mặt hàng tồn kho mà chỉ phản ánh giá trị hàng tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ của chúng trên cơ sở kiểm kê cuối kỳ, xác định lợng tồn kho thực tế.Từ đó kế toán xác địng lợng xuất dùng cho sản xuất kinh doanh và các mục đích khác trong kỳ:
 • 22
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Nh vậy phơng pháp kiểm kê định kỳ mọi biến động của nguyên vật liệu không đợc theo dõi, phản ánh trên các tài khoản kế toán hàng tồn kho, các tài khoản tồn kho này chỉ dùng để phản ánh g[r]
 • 20
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM Ở XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TW II-HÀ NỘI

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM Ở XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TW II-HÀ NỘI

Trờng hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp kiểm kê _ _định kỳ._ Theo phơng pháp kiểm kê định kỳ thì tình hình nhập - xuất thành phẩm đ-ợc phản ánh trên TK 632 Quá trìn[r]
 • 25
MỘT SỐ KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ NGUYÊN TẮC GHI NHẬN DOANH THU BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

MỘT SỐ KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ NGUYÊN TẮC GHI NHẬN DOANH THU BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

PHƠNG PHÁP HẠCH TOÁN: Đối với doanh nghiệp áp dụng phơng pháp kiểm kê định kỳ, hạch toán các nghiệp vụ về tiêu thụ thành phẩm chỉ khác với doanh nghiệp áp dụng phơng pháp kê khai thờng x[r]
 • 30
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG I PPSX

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG I PPSX

1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty xây dựng (CTXD). Hoạt động sản xuất kinh doanh của các CTXD có những đặc điểm sau: - Đợc thực hiện trên cơ sở các hợp đồng đã ký với đơn vị chủ đầu t sau khi trúng thầu hoặc đợc chỉ định thầu. Trong hợp đồng, hai bên đã thống nhất với nhau về giá trị thanh toán của công trình cùng với các điều kiện khác, do vậy tính chất hàng hoá của sản phẩm xây dựng không đợc thể hiện rõ, nghiệp vụ bàn giao công trình, hạng mục công trình hoặc khối lợng xây dựng hoàn thành đạt điểm dừng kỹ thuật cho bên giao thầu chính là quy trình tiêu thụ sản phẩm xây dựng. Trờng hợp nhà thầu đợc thanh toán theo tiến độ kế hoạch, thì phần công việc đã hoàn thành thuộc hợp đồng xây dựng đợc nhà thầu tự xác định một cách đáng tin cậy bằng ph- ơng pháp quy định đợc coi là sản phẩm hoàn thành bàn giao.
 • 71
108 KẾ TOÁN THU MUA THỰC TẾ, NHẬP XUẤT & DỰ TRỮ VẬT LIỆU, CỔ PHẦN VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG TẠI CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG HẢI DƯƠNG...

108 KẾ TOÁN THU MUA THỰC TẾ, NHẬP XUẤT & DỰ TRỮ VẬT LIỆU, CỔ PHẦN VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG TẠI CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG HẢI DƯƠNG...

8.2 Phơng pháp hạch toán: Theo quy định hiện hành có 3 phơng pháp hạch toán chi tiết vật liệu, công cụ- dụng cụ, tuỳ theo từng điều kiện, quy mô, trình độ, năng lực của kế toán và thủ kh[r]
 • 39
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH

Ii. Chi phí và phân loại chi phí dịch vụ du lịch 1. Chi phí dịch vụ du lịch. Để tiến hành hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch một cách bình thờng các đơn vị cần phải tiêu hao một lợng lao động sống, lao động vật hoá nhất định. Cụ thể, những hao phí về vật chất nh: khấu hao tài sản cố định, chi phí về nguyên liệu vật liệu, điện năng, nhà cửa, trang thiết bị, công cụ lao động nhỏ... những hao phí này gọi chung là hao phí về lao động vật hoá, còn hao phí về lao động sống nh tiền lơng, tiền công. Ngoài ra, còn có một khoản chi phí mà thực chất là một phần giá trị mới sáng tạo ra đó là các khoản trích theo lơng nh BHXH, BHYT, KPCĐ, các loại thuế không đợc hoàn trả nh thuế giá trị gia tăng không đợc khấu trừ, thuế tài nguyên, lãi vay ngân hàng... Trong tổng chi phí đó thì chi phí về lao động sống chiếm tỷ trọng lớn hơn so với các khoản chi phí khác. Sở dĩ nh vậy là vì trong du lịch nói chung và khách sạn nói riêng, sản phẩm dịch vụ du lịch cung cấp cho khách hàng là các lao vụ dịch vụ là kết quả của lao động sống. Khối lợng và chất lợng của các lao vụ dịch vụ này phụ thuộc vào yếu tố con ngời đó là: kinh nghiệm, trình độ nghiệp vụ, ý thức hay nói cách khác đó là mức độ thích hợp của nhân viên cho một công việc cụ thể. Do đó, bên cạnh những điều kiện vật chất nh: số l- ợng, chất lợng, chủng loại hàng hoá... vai trò của yếu tố con ngời trong quá trình phục vụ không đơn thuần chỉ giới hạn trong mối quan hệ giữa ngời phục vụ và khách mà còn là phẩm chất t cách, trình độ tay nghề, kiến thức về văn hoá xã hội, trình độ ngoại ngữ... có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
 • 21
20679

20679

8.2 Phơng pháp hạch toán: Theo quy định hiện hành có 3 phơng pháp hạch toán chi tiết vật liệu, công cụ- dụng cụ, tuỳ theo từng điều kiện, quy mô, trình độ, năng lực của kế toán và thủ kh[r]
 • 39
CƠ SỞ LÝ LUẬN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CƠ SỞ LÝ LUẬN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

- TK 642.6 Chi phí dự phòng. - TK 642.7 Chi phí dịch vụ mua ngoài. - TK 642.8 Chi phí bằng tiền khác. Hàng ngày kế toán căn cứ vào các chứng từ, hóa đơn hợp lệ để hạch toán vào TK 642. Cuối kỳ kế toán, chi phí quản lý Doanh nghiệp đợc kết chuyển vào TK 911 để xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Đối với những hoạt động có chu kỳ kinh doanh dài, trong kỳ có ít hoặc không có doanh thu thì kế toán kết chuyển một phần hay toàn bộ chi phí quản lý Doanh nghiệp sang TK 142 “Chi phí trả trớc”
 • 27
117 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP (28TR)

117 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP (28TR)

Theo phơng pháp này trớc hết kế toán phải tính giá bình quân đơn vị theo công thức = = x - Phơng pháp trị giá hàng tồn cuối kì: Theo phơng pháp này doanh nghiệp phải tính giá cho số lợng[r]
 • 28

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần xây dựng an bìnhthực trạng kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng vĩnh thịnh1 2 bảng kế hoạch nguyên vật liệu công ty cổ phần xây dựng công nghiệpđặc điểm nguyên vật liệu công ty cổ phần xây dựng số 9 thăng long 43ii thực trạng kế toán bán hàng tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại việt áhoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại việt áđánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại việt á và phương hướng hoàn thiệnkế toán tiền lương của công ty cổ phần sản xuất và thương mại avsbáo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu công ty xây dựngkế toán nguyên vật liệu công ty xây dựngluận văn tốt nghiệp kế toán nguyên vật liệu công ty xây dựngkế toán nguyên vật liệu công ty mayluận văn kế toán nguyên vật liệu công ty maykế toán nguyên vật liệu công ty xây lắp và thương mại hợp lựcđề án kế toán bán hàng tại công ty cổ phần kiến trúc và vật liệu xây dựng d khuất duy tiến hà nộiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật