0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Đánh giá nguyên vật liệu CCDC

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 127

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 127

Chương I: Cơ sở lý luận về công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp sản xuất3I. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và đánh giá vật liệu, CCDC.31.1. Khái niệm 31.2
 • 85
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 127

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 127

Chương I: Cơ sở lý luận về công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp sản xuất 3I. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và đánh giá vật liệu, CCDC. 31.1. Khái niệm 3
 • 85
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

1.2. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu và tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp. 1.2.1. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu đối với ngành sản xuất là rất quan trọng, đặc biệt là đối với ngành sản xuất xây lắp. Trong điều kiện hiện nay, khi mà các nguồn tài nguyên ngày càng trở nên khan hiếm, cạnh tranh trên thị trường càng trở nên gay gắt thì yêu cầu đặt ra là phải quản lý nguyên vật liệu thế nào để vừa đảm bảo thi công công trình đúng tiến độ, vừa đảm bảo tránh ứ đọng vốn vì giá trị nguyên vật liệu chiếm một giá trị rất lớn trong toàn bộ giá trị công trình, nó phải sử dụng một lượng vốn rất lớn. Ngoài ra, việc tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu có thể hạ giá thành công trình, tạo nên sức cạnh tranh lớn trên thị trường. Đối với từng khâu, yêu cầu quản lý nguyên vật liệu là khác nhau.
 • 26
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

MỤC LỤCDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG, BIỂULỜI CAM ĐOANCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ11.1 TÍNH CẤP THIẾT NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI11.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI31.2.1. Mục tiêu chung31.2.2. Mục tiêu cụ thể31.3 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI31.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU131.4.1 Đối tượng nghiên cứu131.4.2 Phạm vi nghiên cứu131.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU13CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP162.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG, CỤ DỤNG CỤ TẠI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP162.1.1 Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ162.1.2 Vị trí, vai trò của nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ172.1.3 Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ192.1.4 Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ202.1.5 Phân loại, đánh giá nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ222.1.5.1 Phân loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ222.1.5.2 Đánh giá nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ242.2 KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ282.3 KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ322.3.1 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên322.4 KẾ TOÁN GIẢM GIÁ DỰ PHÒNG NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ372.4.1 Khái niệm372.4.2 Nguyên tắc372.4.3 Tài khoản Sử dụng382.4.4 Phương pháp kế toán392.5 SỔ SÁCH KẾ TOÁN SỬ DỤNG CHO CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG, CỤ DỤNG CỤ39CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5423.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5423.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần LiLaMa 5423.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty cổ phần LiLaMa 5443.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần LiLaMa 5463.1.3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty463.1.3.2. Chức năng các phòng ban473.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty cổ phần LiLaMa5493.1.5. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán của công ty cổ phần LILAMA 5523.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5543.2.1 Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ543.2.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ573.2.2.1 Chứng từ và thủ tục nhập kho nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ573.2.2.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ tại công ty cổ phần LILAMA 5593.2.3 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần LILAMA 5613.2.3.1. Phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ613.2.3.2 Tài khoản613.2.3.3 Phương pháp hạch toán623.2.4 Kế toán dự phòng giảm giá nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ63CHƯƠNG 4 MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5644.1 NHẬN XÉT VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LIALAMA5644.1.1 Ưu điểm644.1.2. Nhược điểm674.2 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 570KẾT LUẬN75DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO76PHỤ LỤC77
 • 136
Thiết kế một thí nghiệm đánh giá cảm quan cho phép thử tam giác

Thiết kế một thí nghiệm đánh giá cảm quan cho phép thử tam giác

Xây dựng tình huốngXác định mục tiêu của thí nghiệmXác định phương pháp đánh giá cảm quanNguyên tắc thực hiện của phép thửChuẩn bị: Nguyên vật liệu Hội đồng Phiếu chuẩn bị Phiếu đánh giá cảm quan Phân công công việcPhương pháp thực hiệnPhương pháp tổng hợp số liệu và xử lí số liệuĐưa ra kết luận
 • 21
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Hạch toán kế toán vật liệu là việc ghi chép phản ánh đầy đủ tình hình thu mua, nhập, xuất nguyên vật liệu. Thông qua tài liệu kế toán biết được chất lượng, số lượng, chủng loại vật liệu có đảm bảo hay không, số lượng thừa hay thiếu đối với sản xuất. Từ đó người quản lý đề ra các biện pháp thiết thực nhăm phục vụ sản xuất đầy đủ, kịp thời, ngăn ngừa hiện tượng hư hao, mất mát, lãng phí nguyên vật liệu.
 • 26
BÀN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ

BÀN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ

Tuỳ theo đặc điểm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có thể áp dụng những phơng pháp sau: - Đánh giá theo chi phí nhân công trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu chính CPSX CPNVLTT ho[r]
 • 21
BÀN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ

BÀN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ

Tuỳ theo đặc điểm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có thể áp dụng những phơng pháp sau: - Đánh giá theo chi phí nhân công trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu chính CPSX CPNVLTT ho[r]
 • 21
ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH HÀ NỘI

ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH HÀ NỘI

Các bước thực hiên được cụ thể như sau: Bước 1: Đại diện bên bán hoặc chính người của bộ phận vật tư thuộc công ty tiến hành các thủ tục xin đề nghị được nhập kho số nguyên vật liệu. NVL chuyển về kèm theo phiếu đề nghị nhập vật tư, hóa đơn mua hàng (hóa đơn GTGT) hóa đơn cước phí vận chuyển (nếu đơn vị chịu chi phí vận chuyển)…Người nhập làm giấy xin đề nghị nhập vật tư đính kèm hóa đơn.
 • 40
BÀN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ

BÀN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ

Tuỳ theo đặc điểm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có thể áp dụng những phơng pháp sau: - Đánh giá theo chi phí nhân công trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu chính CPSX CPNVLTT ho[r]
 • 21
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh

Có một số phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang được tác giả đề cập trong Luận văn là: Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính, theo sản lượng ước tính tươ[r]
 • 11
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM GẠCH TUYNEN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẨN 1 5 NHÀ MÁY GẠCH TUYNEN 1 5

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM GẠCH TUYNEN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẨN 1 5 NHÀ MÁY GẠCH TUYNEN 1 5

Các phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ _Đánh giá SPDD cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp_ Phương pháp này thường vận dụng phù hợp với doanh nghiệp mà tron[r]
 • 90
HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY SÔNG THU ĐÀ NẴNG

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY SÔNG THU ĐÀ NẴNG

Ta có thể đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại Công ty qua các vấn đề như sau: CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP - _KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH MUA - NHẬ[r]
 • 6
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

- Tác động đến trình độ kiểm soát công nghệ và khoa học: Công nghệ trong mỗi nước sẽ đánh giá sức mạnh của mỗi nước. Những nước phát triển thường có công nghệ cao bởi vì họ có vốn cho đầu tư công nghệ lớn. Điều đó nói lên rằng đầu tư phát triển kéo theo công nghệ nước đó phát triển. Các nước đang phát triển thì cần hiện đại hoá có nghĩa là phát triển công nghệ. Đặc điểm quan trọng, cơ bản mang tính quyết định nhất của công nghiệp là sự thay thế lao động thủ công sang lao động mang tính kỹ thuật, máy móc đẩy mạnh sự phân công lao động xã hội. Đầu tư phát triển là điều tiên quyết cho phát triển trình độ công nghệ.
 • 23
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

cần phải tăng cờng công tác quản lý NVL.Yêu cầu của quản lý nguyên vật liệu là phải chặt chẽ ở tất cả các khâu , từ khâu thu mua, bảo quản, sử đụng cho đến khâu dự trữ. + Khâu thu mua: NVL tồn tại dới dạng tài sản dự trữ thờng xuyên biến động. Muốn quản lý tốt, doanh nghiệp phải quan tâm cả về khối lợng, chất lợng, quy cách ,chủng loại, giá mua, chi phí thu mua (địa điểm thu mua, phơng tiện vận chuyển), tính ổn định của nguồn hàng.Thời gian thu mua cũng phải đợc lập cho phù hợp với kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp.
 • 22
Luận văn Kinh tế: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ Dệt May 293

Luận văn Kinh tế: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ Dệt May 293

Bài luận văn thạc sỹ gồm 59 trang, bản đẹp, dễ dàng chỉnh sửa và tách trang làm tài liệu tham khảo.MỤC LỤC LỜI MỚ ĐẦU .............................................................................................................. ..1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỆ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Khái quát chung về nguyên vật liệu. ...................................................................... ..3 1.1.1. Khái niệm nguyên vật liệu. ................................................................................. ..3 1.1.2. Đặc điểm nguyên vật liệu. ................................................................................... ..3 1.1.3. Nhiệm vụ kế toán nguyên Vật liệu trong Công ty. .............................................. ..3 1.2. Phân loại và đánh giá nguyên Vật liệu. .................................................................. ..4 1.2.1. Phân loại nguyên Vật liệu. .................................................................................. ..4 1.2.2. Đánh giá nguyên Vật liệu nhập kho .................................................................... ..4 1.2.2.1. Đối với nguyên vật liệu mua ngoài .................................................................. ..4 1.2.2.2. Đối với nguyên vật liệu muạ nhập khẩu ........................................................... ..5 1.2.3. Đánh giá nguyên vật liệu xuất kho ...................................................................... ..5 1.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu. ............................................................................. ..7 1.3.1. Chứngĩừ sử dụng ............................................................................................... ..7 1.3.2. Trình tự ghi chép ................................................................................................. ..7 1.3.2.1. Hạch toán theo phương pháp ghz thể Song Song .............................................. ..7 1.3.2.2 Hạch toán theo phưongpháp đối chiếu luân chuyển ........................................ ..8 1.32.3. HạCh toán theo phươngpháp số dư ................................................................. ..9 1. 4. Kế toán tổng hỢp nguyên vật liệu ........................................................................ ..10 1.4.1.Tàikhoản sửdụng .............................................................................................. ..10 1.4.2. Chứng từ sử dụng. ............................................................................................. ..11 1.4.3. Phương pháp hạch toán. ................................................................................... ..12 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÀN NGUYỄN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY có PHẦN DỆT MAY 293 2.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần Dệt May 293. .......................................... ..13 2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển và chức năng hoạt động củạ Công ty cổ phần DệtMạy 293. .............................................................................................................. ..13 2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản củạ Công ty cổ phần DệtMạy 293 ........................ ..15 2.1.2.1. Sơ đồ tổ Chức bộ máy quản lý của công ty .................................................... ..15 2.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của Các phòng ban .................................................. ..16 2.1.3. Tổ Chức Công tác kế toán của Công ty Cổ phần DệtMay 293 ......................... ..17 2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty cốplần DệtMay 293 ........................ ..17 2.1.3.2. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty cổ phần DệtMay 293 ..................... ..18 2.2. Thực trạng kế toán nguyên Vật liệu tại Công ty Cổ phần Dệt May 29 3. ............ ..21 2.2.1. Khái quát chung về kế toán nguyên Vật liệu tại Công ty Cổ phần Dệt May 293 ..................................................................................................................................... ..21 2.2.1.1 Phân loại nguyên vật liệu tại Công ty ........................................................... ..21 2.2.1.2 Đánh giá nguyên Vật liệu tại Côngty. ............................................................ ..22 2.2.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần DệtMay 293. ............... ..23 2.2.3. Kế toán tổng hợp nguyên Vật liệu tại Công ty Cốphần DệtMay 293 ............. ..36 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÀN NGUYỄN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 293. 3.1. Nhận Xét Chung về Công tác kế toán nguyên Vật liệu tại Công ty Cổ phần Dệt May 293. ............................................................................................................................. ..40 3.1.1. Ưu điểm: ............................................................................................................ ..40 3.1.2. Nth điếm: ...................................................................................................... ..41 3.2. Một số ý kiến đóng góp về Công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Dệt May 293 ................................................. ..41 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Khái quát chung về nguyên vật liệu. 1.1.1. Khái niệm nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu là một trong ba yếu tố CƠ bản của quá trình sản xuất kinh doanh, là đối tượng lao động, là CƠ Sở vật chất cấu tạo nên thực thể sản phấm dịch vụ mới, nó tham gia thường xuyên và trực tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp đến chất 1ượng sản phấm, dịch vụ mới được sản xuất ra. 1.1.2. Đặc điểm nguyên vật liệu. Về mặt hình thái Vật chất: nguyên Vật liệu chí tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh nhất định và khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, dưới dạng tác động của sức lao động và máy móc thiết bị chúng bị tiêu hao toàn bộ hoặc bị thay đổi hình thái vật chất ban đầu để tạo ra một hình thái vật chất của sản phấm. Về mặt giá trị: khi tham gia vào quátrình sản xuất, Vật liệu chuyển dịch một lần toàn bộ giá trị của chúng vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ và hình thành nên chi phi nguyên Vật liệu trực tiếp. DO đặc điểm này mà nguyên Vật liệu được xếp vào tài sản lưu động Và không bị hao mòn như tài sản cố định. 1.1.3. Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu trang Công ty. Tổ chức ghi chép, phản ánh tổng hỢp số liệu về tình hình thu mua, Vận chuyển, bảo quản, tình hình nhập, xuất và tồn nguyên Vật liệu, tính giá thực tế của nguyên Vật liệu đã thu mua và mang về nhập kho nguyên Vật liệu, đảm bảo cung cấp kịp thời, đúng chủng loại cho quá trình sản xuất. Áp dụng đúng đắn các phương pháp kỹ thuật hạch toán nguyên Vật liệu, hướng dẫn kiểm tra các bộ phận, đơn vị trong doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ hạch toán ban đầu về nguyên Vật liệu (lập chứng từ, luân chuyển chứng từ ...) mở các số sách, thẻ kế toán chi tiết, thực hiện hạch toán đúng phương pháp, quy định nhằm đảm bảo thống nhất trong công tác quản lý kế toán trong phạm Vi ngành kinh tế và toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo quản, dự trữ, sử dụng vật liệu, kiểm tra tình hình nhập, xuất, phát hiện và ngăn ngừa các ảnh hưởng xấu xảy ra và đề xuất các biện pháp xử lý về nguyên Vật liệu như: thiếu, thửa, ứ đọng, kém phấm chất, mất mát, hư hao,... .tính toán, xác định chính xác số lượng và giá trị nguyên Vật liệu đã tiêu hao trong quá trình sản xuất. Tham gia kiểm kê, đánh giá nguyên Vật liệu theo chế độ mà nhà nước đã quy định, lập các báo cáo về Vật tư, tiến hành phân tích về tình hình thu mua, dự trữ, quản lý, Sử dụng và bảo quản nguyên Vật liệu nhằm phục vụ công tác quản lý nguyên Vật liệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phi nguyên Vật liệu, hạ thấp chi phí sản xuất toàn bộ. 1.2. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu. 1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu. Căn cứ vào nội dung kinh tế và vai trò của vật liệu thì vật liệu được chia thành các loại sau: Nguyên vật 1iệu chính: Là những nguyên liệu, vật liệu cấu thành nên thực thế vật chất của sản phấm. Nguyên vật liệu chính cũng baO gồm cả bản thành phấm mua ngoài với mục đích tiếp tục quá trình sản xuất, chế tạo sản phấm hàng hóa. Nguyên Vật 1iệu phụ: Là những loại Vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất, không cấu thành thục thế chính của sản phấm nhưng có thế kết hợp với vật liệu chính làm thay đổi màu sắc, mùi vị, hình dáng bề ngoài, tăng thêm chất lượng của sản phẩm hoặc tạo điều kiện cho quá trình chế tạo sản phấm được thực hiện bình thường, hoặc phục vụ cho nhu cầu công nghệ, kỹ thuật, bảo quản đóng gói, phục vụ cho quả hình 1210 động.. Nhiên liệu; Là những thư có tác dụng cung cấp nhiệt lượng trong quá trình sản xuất, kinh doanh tạo điếu kiện cho quá trình chế tạo sản phấm diễn ra bình thường. Nhiên 1iệu có thế tồn tại ở thế lỏng, thế rắn và thế khí. Phụ tùng thay thế: Bao gồm các loại phụ tùng, chi tiết đùng đế thay thế, sửa. chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải... Vật liệu và thiết bị xây dụng cơ bản; Là những loại vật liệu và thiết bị được sử dụng cho công việc xây dụng cơ bản. Đối với thiết bị xây dụng cơ bản bao gồm cả thiết bị cần lắp, không cần lắp, công cụ, khí cụ và Vật kết cấu đùng đế lắp đặt vào công trình xây dựng cơ bản. 1.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu nhập kho 1.2.2.1. Đối với nguyên vật liệu mua ngoài °2° Giá gốc của NVL mua ngoài > Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng nộp thuế GTGT. Các khoản Các khoán giảm Giá thục ., . Chi phí mua Ar giá thương mại, Ar A GIa mua ghl . A thuc .q tc vạt A , (chi phi boc , giam hàng mua liêu mua tren hoa đơn ( xế vấn khong do bản mua ` ,. = thuế NK,thuế + p à ị + được hoàn _ A ngoai Ar chuyen, bao , Ar khong đung quy TTĐB,thuc uản) lại (neu định cách bấm GTGT) q có) clIất p Trong đó: chi phí thu mua bao gồm chỉ phí vận chuyến, bổc xếp, hao hụt trong định mức và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc thu mua nguyên vật1iệu. > Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;
 • 59
LÝ LUẬN CHUNG VÈ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NHẬP XUẤT VÀ BẢO QUẢN NGUYÊN VẬT LIỆU

LÝ LUẬN CHUNG VÈ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NHẬP XUẤT VÀ BẢO QUẢN NGUYÊN VẬT LIỆU

kho của nguyên vật liệu còn là cơ sở xây dựng cơ sở để xây dựng kế hoạch thu mua nguyên vật liệu và kế hoạch tài chính của doanh nghiệp . - Yêu cầu 3: Để bảo quản tốt nguyên vật liệu dự trữ giảm thiểu hư hao, mát mát, các doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống kho tàng, bãi bến đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, được trang bị các phương tiện bảo quản cân, đo, đong, đếm cần thiết: Bố trí thư kho có đủ phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn để quản lý nguyên vật liệu tồn kho và thực hiện các nhiệm nhập, xuaqát kho, tránh việc bố trí kiêm nhiệm chức năng thủ kho với tiếp niệu va kế toán vật tư.
 • 28
CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC

CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC

CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC CÔNG tác THU MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY TNHH tấn QUỐC
 • 49
KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU CÔNG TY TNHH TRANG THƠ

KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU CÔNG TY TNHH TRANG THƠ

Mục lụcDANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂULỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................1.....................................................................................................................................2PHẦN THỨ NHẤT TỔNG QUAN CÔNG TÁC KẾ TOÁN................................3TẠI CÔNG TY TNHH TRANG THƠ....................................................................31.1. Đặc điểm hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy...................................................31.1.1. Giới thiệu về Công ty........................................................................................3 1.1.2. Chức năng, ngành nghề kinh doanh..................................................................31.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ...........................41.1.4. Đặc điểm tổ chức Bộ máy quản lý....................................................................51.2. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Trang Thơ....................................61.2.1. Chế độ, chính sách kế toán sử dụng tại Công ty...............................................6 1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty..................................................7 PHẦN THỨ HAI THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH TRANG THƠ ........................................................82.1. Những vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu.................................................82.1.1. Đặc điểm nguyên liệu, vật liệu tại Công ty TNHH Trang Thơ.........................8 2.1.2. Phân loại nguyên vật liệu tại Công ty...............................................................92.1.3. Công tác tổ chức và quản lý NVL tại công ty TNHH Trang Thơ....................92.1.4. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu............................................................10 2.1.5. Đánh giá nguyên vật liệu tại công ty ..............................................................11 2.2. Thực trạng công tác kế toán tại công ty TNHH Trang Thơ...............................122.2.1. Tài khoản sử dụng và chứng từ sử dụng trong doanh nghiệp.........................132.2.2. Tổ chức luân chuyển chứng từ trong doanh nghiệp........................................162.2.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu......................................................................172.2.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu...................................................................212.3. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu.......................................242.3.1. Kết quả đạt được.............................................................................................242.3.2. Hạn chế còn tồn tại..........................................................................................252.3.3. Một số kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu...........26KẾT LUẬN..............................................................................................................27TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC
 • 39
Chương III: Bài toán ứng dụng HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬT TƯ

Chương III: Bài toán ứng dụng HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬT

 Công ty XYZ thực hiện các hoạt động kinh doanh liênquan tới mua bán vật tư/nguyên vật liệu. Các hoạtđộng nghiệp vụ quản lý nguyên vật liệu do các bộphận dưới đây đảm nhiệm chính: Bộ phận vật tư: Lập kế hoạch cung ứng vật tư Tìm và đánh giá nhà cung cấp, khách hàng Thực hiện mua, bán hàng Bộ phận kho: Quản lý về số lượng vật tư. Tình hình nhập, xuất vật tư
 • 31
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26

1.5 ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM CÁC TRUNG TÂM CHI PHÍ 1.5.1 ĐỐI VỚI TRUNG TÂM CHI PHÍ ĐỊNH MỨC[2] ĐỐI VỚI CHI PHÍ NVLTT: Ảnh hưởng về lượng đến biến động NVLTT = Nguyên vật liệu trực tiếp thực [r]
 • 26
Đánh giá công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP cấp nước thanh hóa

Đánh giá công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP cấp nước thanh hóa

LỜI NÓI ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiNguyên vật liệu là đối tượng lao động và là phương tiện sản xuất của công ty, vì vậy hiểu và quản lý sử dụng có hiệu quả chúng giúp cho công ty tiết kiệm được nhiều chi phí. Kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp là việc ghi chép, phán ánh đầy đủ tình hình thu mua, dự trữ và nhập xuất nguyên vật liệu. Thêm vào đó, thông qua tài liệu kế toán nguyên vật liệu các nhà quản lý còn biết được chất lượng, chủng loại đầu vào có đảm bảo hay không,số lượng thừa hay thiếu từ đó kiểm tra và nắm bắt một cách chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng, cung cấp nguyên vật liệuvà có các biện pháp đảm bảo nguyên vật liệu cho sản xuất một cách có hiệu quả nhất, đảm bảo sản xuất và giao hàng đúng chất lượng , thời gian cam kết. Bên cạnh đó, kế toán nguyên vật liệu còn ảnh hưởng trực tiếp đến kế toán giá thành. Bởi vậy, việc kế toán nguyên vật liệu khẳng định được sự quan trọng của nó trong bất cứ loại hình công ty nào. Qua quá trình học tập và thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty CP cấp nước Thanh HÓa, em đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán kế toán tại Công ty. Đặc biệt là công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu. Bởi vì đặc thù của dịch vụ cấp nước sạch là phụ thuộc rất lớn bởi chất lượng của nguyên vật liệu đầu vào (khoảng 95%), trong khi đối với đa số những sản phẩm thông thường khác, chất lượng của nguyên vật liệu đầu vào ảnh hưởng không quá lớn (khoảng 60%) đến chất lượng của sản phẩm cuối cùng.Vì vậy, em đã chọn đề tại: “Đánh giá công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CP cấp nước Thanh Hóa ” làm đề tài nghiên cứu nhằm đi sâu vào phân tích, đánh giá công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty, từ đó đề xuất một vài đóng góp.
 • 49
Giáo án lớp 1 môn Thủ công - Ôn tập chủ đề gấp hình

Giáo án lớp 1 môn Thủ công - Ôn tập chủ đề gấp hình

Đánh giá kết quả kiểm tra qua thực hành của 2 mức: + Hoàn thành - Chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu thực hành - Gấp hình đúng quy trình - Hình gấp cân đối, nếp gấp thẳng, phẳng.. + Chưa ho[r]
 • 2
QUẢN TRỊ SẢN XUẤT HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU TAI CÔNG TY SẢN XUẤT SỮA THANH TRÙNG VINAMILK

QUẢN TRỊ SẢN XUẤT HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU TAI CÔNG TY SẢN XUẤT SỮA THANH TRÙNG VINAMILK

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU3CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI DOANH NGHIỆP41.1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu41.2. Yêu cầu và ý nghĩa của quản lý nguyên vật liệu41.2.1. Ý nghĩa của quản lý nguyên vật liệu41.2.2. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu51.3.Một số vấn đề lý luận cơ bản về hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu51.3.1.Khái niệm51.3.2.Mục tiêu của hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu61.3.3.Các yếu tố cơ bản của hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu61.3.4.Phương pháp hoạch định nhu cầu NVL8CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NVL TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT SỮA THANH TRÙNG CỦA VINAMILK112.1. Giới thiệu chung về doanh nghiệp112.1.1. Quá trình hình thành và phát triển112.1.2. Triết lý kinh doanh142.1.3. Sứ mệnh142.1.4. Sơ đồ cấu trúc tổ chức142.2. Thực trạng nguyên vật liệu tại doanh nghiệp vinamilk162.2.1. Đặc điểm162.2.2. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu162.3. Quy trình sản xuất sữa thanh trùng của doanh nghiệp192.4. Thực trạng hoạch định nhu cầu NVL tại doanh nghiệp Vinamilk212.4.1. Nguyên tắc cung ứng NVL được áp dụng tại Vinamilk212.4.2. Các yếu tố đầu vào của công tác hoạch định nhu cầu của doanh nghiệp Vinamilk222.4.2.1. Lịch trình sản xuất222.4.2.2. Sơ đồ cấu trúc sản phẩm sữa tươi thanh trùng của vinamilk222.4.2.3. Nhà cung cấp nguyên vật liệu của vinamilk232.4.2.4. Hồ sơ dự trữ nguyên vật liệu tại doanh nghiệp Vinamilk272.4.3. Thực trạng áp dụng phương pháp hoạch định nhu cầu nguyên việt liệu của doanh nghiệp Vinamilk28CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI DOANH NGHIỆP VINAMILK333.1. Đánh giá chung về công tác hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu tại doanh nghiệp Vinamilk333.1.1. Ưu điểm333.1.2. Nhược điểm343.2. Đề xuất một số giải pháp cơ bản có tính khả thi nhằm hoàn thiện công tác hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu tại doanh nghiệp Vinamilk363.3. Đề xuất một số kiến nghị đối với nhà nước38KẾT LUẬN39TÀI LIỆU THAM KHẢO40
 • 38
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

3.7. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì Chi phí sản xuât xây lắp tập hợp theo từng khoản mục: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung trên các tài khoản 621, 622, 623, 627 sẽ được kết chuyển vào TK 154- chi phí sản xuất kinh doanh dở dang để tổng hợp chi phí sản xuất phát sinh. Khi có khối lượng công tác xây lắp hoàn thành bàn giao thì doanh nghiệp tiến hành tính Z thực tế sản phẩm xây lắp hoàn thành bàn giao.
 • 28
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH: QUẢN LÝ CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI BAN QUẢN LÝ VẬT TƯ TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH: QUẢN LÝ CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI BAN QUẢN LÝ VẬT TƯ TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Nội dung chính của luận văn trình bày thực trạng công tác quản lý chi phí nguyên vật liệu tại Ban Quản lý vật tư, Tổng Công ty hàng không Việt Nam, luận văn sẽ đưa ra những phân tích, đánh giá về công tác này. Các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản lý chi phí nguyên vật liệu tại Ban Quản lý vật tư.
 • 10
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG BIẾN ĐỘNG CỦA CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TỪ ĐỊNH MỨC TIÊU HAO P1 PDF

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG BIẾN ĐỘNG CỦA CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TỪ ĐỊNH MỨC TIÊU HAO P1 PDF

Đơn giá của từng loại nguyên vật liệu: Nhân tố này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, như: + Giá mua nguyên vật liệu: Đây là một nhân tố khách quan. Bởi vì, giá cả là do quan hệ cung cầu trên thị trường quyết định. Nếu cung lớn hơn cầu thì giá rẻ hơn, còn nếu cung nhỏ hơi cầu thì giá đắt hơn.
 • 5
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH THIẾT LẬP HÓA ĐƠN CHI PHÍ TỪ SỰ BIẾN ĐỘNG GIÁ CẢ CỦA NGUYÊN VẬT LIỆU PHẦN 1 DOC

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH THIẾT LẬP HÓA ĐƠN CHI PHÍ TỪ SỰ BIẾN ĐỘNG GIÁ CẢ CỦA NGUYÊN VẬT LIỆU PHẦN 1 DOC

Định mức tiêu hao của từng loại nguyên vật liệu cho đơn vị sản phẩm. Nhân tố này càng giảm, chứng tỏ trình độ sử dụng nguyên liệu để sản xuất đơn vị sản phẩm hàng hóa càng tiết kiệm. Còn nhân tố này càng tăng lên, điều đó sẽ được đánh giá ngược lại.
 • 5
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN ỨNG DỤNG BIẾN ĐỘNG CỦA CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP TỪ ĐỊNH MỨC TIÊU HAO P1 PPT

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN ỨNG DỤNG BIẾN ĐỘNG CỦA CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP TỪ ĐỊNH MỨC TIÊU HAO P1 PPT

Khoản mục tổng mức chi phí nhân công trực tiếp được đánh giá trên cơ sở xác định mức biến động tuyệt đối và mức biến động tương đối. Phân tích tổng chi phí nhân công trực tiếp được thực hiện chủ yếu qua hai cách tính toán mức độ ảnh hưởng của các nhân tố, việc áp dụng cách tính nào tuỳ thuộc vào dữ liệu thu thập tại doanh nghiệp mà chính xác nhất.
 • 5
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ BIẾN ĐỘNG CỦA CHI PHÍ VẬT LIỆU TỪ ĐỊNH MỨC TIÊU HAO P1 PDF

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ BIẾN ĐỘNG CỦA CHI PHÍ VẬT LIỆU TỪ ĐỊNH MỨC TIÊU HAO P1 PDF

Khoản mục tổng mức chi phí nhân công trực tiếp được đánh giá trên cơ sở xác định mức biến động tuyệt đối và mức biến động tương đối. Phân tích tổng chi phí nhân công trực tiếp được thực hiện chủ yếu qua hai cách tính toán mức độ ảnh hưởng của các nhân tố, việc áp dụng cách tính nào tuỳ thuộc vào dữ liệu thu thập tại doanh nghiệp mà chính xác nhất.
 • 5
XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN VẬT TƯ TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG LÊ

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN VẬT TƯ TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG LÊ

Để phản ánh chính xác giá trị của nguyên vật liệu và để so sánh được giữa các kì hạch toán, việc đánh giá nguyên vật liệu cần tuân theo _nguyên tắc nhất quán, _ TRANG 15 trình bày thông [r]
 • 80
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản lý chi phí nguyên vật liệu tại Ban quản lý vật tư Tổng công ty Hàng Không Việt Nam

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản lý chi phí nguyên vật liệu tại Ban quản lý vật tư Tổng công ty Hàng Không Việt Nam

Nội dung chính của luận văn trình bày thực trạng công tác quản lý chi phí nguyên vật liệu tại Ban Quản lý vật tư, Tổng Công ty hàng không Việt Nam, luận văn sẽ đưa ra những phân tích, đánh giá về công tác này. Các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản lý chi phí nguyên vật liệu tại Ban Quản lý vật tư.
 • 10
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN LỆ NINH

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN LỆ NINH

năm trước cuối kỳ điều chỉnh theo giá thành thực tế) làm ảnh hưởng đến việc định giá bán hợp lý. Cũng vì kỳ tính giá thành quá dài do đó việc lập các báo cáo tháng, quýchưa thật chính xác gây nhiều hạn chế cho quá trình ra quyết định của Giám đốc cũng như đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong từng thời điểm. Năm là hiện nay công ty chưa có hệ thống giá thành định mức hoặc giá thành kế hoạch để so sánh phân tích với giá thành thực tế. Điều này gây khó khăn cho việc định giá mưc độ hoàn thành kế hoạch đồng thời khó có cơ sở để thực hiện tối thiểu hóa chi phí hạ giá thành sản phẩm.
 • 91
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI XÍ NGHIỆP ĐỊA CHẤT ĐÔNG TRIỀU

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI XÍ NGHIỆP ĐỊA CHẤT ĐÔNG TRIỀU

MỤC LỤCMỤC LỤC1CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ11.1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài11.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài21.2.1. Mục tiêu chung21.2.2. Mục tiêu cụ thể21.3. Tổng quan vấn đề nghiên cứu liên quan đến đề tài31.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu101.4.1. Đối tượng101.4.2. Phạm vi :101.5. Phương pháp nghiên cứu101.6. Kết cấu khóa luận11CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ122.1. Tổng quan về kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ122.1.1. Nhiệm vụ của công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ122.1.2. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ122.1.3. Phân loại nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ142.2. Nội dung, phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ trong các doanh nghiệp162.2.1. Đánh giá nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ162.2.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ222.3. Tổ chức kế toán tổng hợp nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ282.3.1. Các phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ282.3.2. Hệ thống tài khoản sử dụng282.3.3. Hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu292.3.4. Kế toán kiểm kê, đánh giá lại, dự phòng giảm giá NVL, CCDC302.3.5. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ35CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI XÍ NGHIỆP ĐỊA CHẤT ĐÔNG TRIỀU403.1. Khái quát chung về Xí nghiệp địa chất Đông Triều403.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp địa chất Đông Triều403.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp địa chất Đông Triều433.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của Xí nghiệp443.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại Xí nghiệp địa chất Đông Triều463.2. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ tại Xí nghiệp địa chất Đông Triều513.2.1. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ513.2.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ523.2.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Xí nghiệp địa chất Đông Triều563.2.4 Kế toán kiểm kê, đánh giá và trích lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ60CHƯƠNG 4: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI XÍ NGHIỆP ĐỊA CHẤT ĐÔNG TRIỂU624.1. Nhận xét chung về công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ tại Xí nghiệp địa chất Đông Triều624.1.1. Ưu điểm624.1.2. Nhược điểm644.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ tại Xí nghiệp65
 • 68
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CỤNG TY CP ÉU TU BT ÉNG SN XÂY DỰNG HỒNG HÀ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CỤNG TY CP ÉU TU BT ÉNG SN XÂY DỰNG HỒNG HÀ

ĐÁNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ NHẬP KHO * Đối với nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ mua ngoài Trị giá thực tế của nguyên, vật liệu mua ngoài nhập kho bao gồm: - Giá mua ghi trê[r]
 • 74
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

+ Bên có: Trị giá vốn của nguyên vật liệu sử dụng không hết nhập lại kho Trị giá phế liệu thu hồi( nếu có) để tính giá thành sản phẩm. Phân bổ chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp cho các đối tợng chịu chi phívà kết chuyển vào tài khoản liên quan.
 • 26
ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY DỆT 195 HÀ NỘI .DOC

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY DỆT 195 HÀ NỘI .DOC

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY DỆT 195 HÀ NỘI
 • 75
ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY DỆT 195 HÀ NỘI .DOC

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY DỆT 195 HÀ NỘI .DOC

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY DỆT 195 HÀ NỘI
 • 75
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm thực hiện tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng. Tuy nhiên việc tính giá thành sản phẩm chỉ được tiến hành khi đơn đặt hàng hoàn thành. Đối với các đơn đặt hàng có thời gian sản xuất ngắn, khối lượng sản xuất ít thì chu kỳ của một đơn đặt hàng có thể trong một hoặc vài tháng do đó có thể không ảnh hưởng đến công tác ra quyết định quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên đối với các đơn đặt hàng có thời gian sản xuất dài, khối lượng sản xuất lớn có thể kéo dài hơn một năm thì việc cung cấp các thông tin về hao phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung là hoàn toàn không có. Điều này ảnh hưởng đến việc xem xét hiệu quả của hoạt động kinh doanh cũng như không thể kiểm soát được mức tiêu hao nguyên liệu, tiền lương là hợp lý hay chưa. Trong một số trường hợp cần thiết, theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp công ty có thể tính giá thành theo giá thành đơn vị kế hoạch. Việc tính giá thành theo giá thành kế hoạch căn cứ vào số lượng sản phẩm nhập kho và giá thành đơn vị kế hoạch. Tuy nhiên việc tính toán này không chính xác do căn cứ vào giá thành kế hoạch không phản ánh được chính xác chi phí thực tế bỏ ra cũng như số lượng sản phẩm hoàn thành chỉ tính cho khối lượng sản phẩm hoàn thành nhập kho chứ không tính đến sản phẩm dở dang.
 • 45
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

- Vật liệu phụ: là những vật liệu có tác dụng phụ trong quá trình sản xuất,nhưng có thể kết hợp với nguyên vật liệu chính làm thay đổi màu sắc, mùi vị, hình dáng bên ngoài, hoàn chỉnh, tăng chất lượng sản phẩm hoặc tạo điều kiện cho quá trình chế tạo sản phẩm được thực hiện bình thường hoặc sử dụng để phục vụ cho nhu cầu kỹ thuật: bảo quản, đóng gói…, nhu cầu quản lý.
 • 24

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần xây dựng an bìnhthực trạng kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng vĩnh thịnh1 2 bảng kế hoạch nguyên vật liệu công ty cổ phần xây dựng công nghiệpđặc điểm nguyên vật liệu công ty cổ phần xây dựng số 9 thăng long 43ii thực trạng kế toán bán hàng tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại việt áhoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại việt áđánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại việt á và phương hướng hoàn thiệnkế toán tiền lương của công ty cổ phần sản xuất và thương mại avsbáo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu công ty xây dựngkế toán nguyên vật liệu công ty xây dựngluận văn tốt nghiệp kế toán nguyên vật liệu công ty xây dựngkế toán nguyên vật liệu công ty mayluận văn kế toán nguyên vật liệu công ty maykế toán nguyên vật liệu công ty xây lắp và thương mại hợp lựcđề án kế toán bán hàng tại công ty cổ phần kiến trúc và vật liệu xây dựng d khuất duy tiến hà nộiNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI