0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Hoàn thiện công tác quản lý vật liệu

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ VẬT LIỆU TẠI ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH – HÀ NỘI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VÀ QUẢN VẬT LIỆU TẠI ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH – HÀ NỘI

Hoàn thiện công tác hạch toán và quản lý vật liệu tại Điện lực Ba Đình – Hà Nội.doc
 • 93
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY VẬT LIỆU BƯU ĐIỆN YÊN VIÊN

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY VẬT LIỆU BƯU ĐIỆN YÊN VIÊN

Hoàn thiện công tác Kế toán nguyên vật liệu tại Nhà máy Vật liệu Bưu điện Yên Viên
 • 60
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH LAI CHÂU (LV THẠC SĨ)

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH LAI CHÂU (LV THẠC SĨ)

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Cơ sở hạ tầng - Hệ thống đường giao thông trên địa bàn tỉnh có 05 trục đường quốc lộ đi qua là: QL4D, QL12, QL32, QL100, QL279 với tổng chiều dài là 318,5 km; 4 tuyến giao thông tỉnh lộ là: 127, 128, 129, 132 với tổng chiều dài là 217 km; hệ thống các đường giao thông nông thôn và đường tuần tra biên giới với chiều dài là 2.000 km, số xã, phường, thị trấn trong tỉnh có đường ô tô đến trung tâm là 105/108 xã, phường, thị trấn. Đến hết năm 2013, tổng chiều dài các đường giao thông trên địa bàn toàn tỉnh đạt 1.503,2 km, bên cạnh đó còn có trên 300 km đường thủy nội địa. Một số tuyến đường đã được khởi công xây dựng trong giai đoạn 2006 - 2010 đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng như: Đoạn đường QL4D tránh thị xã Lai Châu, các tuyến đường tránh ngập QL12, QL279 (tuyến đường Chăn Nưa đi Mường Lay), đầu tư nâng cấp tuyến đường thị xã Lai Châu - Sìn Hồ. Hiện nay tiếp tục triển khai khảo sát xây dựng tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai nối dài đi thị xã Lai Châu - Phong Thổ - Khu KTCK Ma Lù Thàng, nghiên cứu xây dựng sân bay Lai Châu,... từ đó góp phần cải thiện đáng kể hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân, phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
 • 125
BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU KÊNH CẦU DOC

BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN VÀ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU KÊNH CẦU DOC

NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU KÊNH CẦU...22 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ...23 TRANG 2 KẾT LUẬN LỜI NÓ[r]
 • 25
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY VẬT LIỆU BƯU ĐIỆN YÊN VIÊN

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY VẬT LIỆU BƯU ĐIỆN YÊN VIÊN

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại nhà máy Vật liệu Bưu điện Yên Viên
 • 61
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TẠI NHÀ MÁY VẬT LIỆU BƯU ĐIỆN YÊN VIÊN

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TẠI NHÀ MÁY VẬT LIỆU BƯU ĐIỆN YÊN VIÊN

Hoàn thiện công tác kế toán NVL tại nhà máy Vật Liệu Bưu điện Yên Viên
 • 79
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU HOÁ CHẤT

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU HOÁ CHẤT

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp vật liệu hoá chất
 • 62
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU HOÁ CHẤT

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU HOÁ CHẤT

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp vật liệu hoá chất
 • 62
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU HOÁ CHẤT

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU HOÁ CHẤT

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp Vật liệu hoá chất
 • 62
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU HOÁ CHẤT

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU HOÁ CHẤT

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp vật liệu Hoá chất
 • 62
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY VẬT LIỆU BƯU ĐIỆN YÊN VIÊN

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY VẬT LIỆU BƯU ĐIỆN YÊN VIÊN

Hoàn thiện công tác Kế toán nguyên vật liệu tại Nhà máy Vật liệu Bưu điện Yên Viên
 • 56
Hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)

Hoàn thiện công tác quản thu BHXH bắt buộc tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)

Hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)
 • 153
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU HOÁ CHẤT

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU HOÁ CHẤT

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp vật liệu hoá chất
 • 62
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại nhà máy vật liệu bưu điện Yên Viên
 • 60
Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Lv thạc sĩ)

Hoàn thiện công tác quản thu thuế xuất nhập khẩu xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Lv thạc sĩ)

Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Lv thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Lv thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Lv thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Lv thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Lv thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Lv thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Lv thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Lv thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Lv thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Lv thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Lv thạc sĩ)
 • 99
Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty bảo hiểm Pjico Quảng Ninh (LV thạc sĩ)

Hoàn thiện công tác quản thu bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty bảo hiểm Pjico Quảng Ninh (LV thạc sĩ)

Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty bảo hiểm Pjico Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty bảo hiểm Pjico Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty bảo hiểm Pjico Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty bảo hiểm Pjico Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty bảo hiểm Pjico Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty bảo hiểm Pjico Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty bảo hiểm Pjico Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty bảo hiểm Pjico Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty bảo hiểm Pjico Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty bảo hiểm Pjico Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty bảo hiểm Pjico Quảng Ninh (LV thạc sĩ)
 • 110
Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)

Hoàn thiện công tác quản dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)

Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)
 • 107
Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Krông Nô giai đoạn 2010 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

Hoàn thiện công tác quản ngân sách nhà nước huyện Krông Nô giai đoạn 2010 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Krông Nô giai đoạn 2010 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Krông Nô giai đoạn 2010 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Krông Nô giai đoạn 2010 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Krông Nô giai đoạn 2010 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Krông Nô giai đoạn 2010 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Krông Nô giai đoạn 2010 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Krông Nô giai đoạn 2010 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Krông Nô giai đoạn 2010 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Krông Nô giai đoạn 2010 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Krông Nô giai đoạn 2010 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)
 • 37
58 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY VẬT LIỆU BƯU ĐIỆN YÊN VIÊN

58 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY VẬT LIỆU BƯU ĐIỆN YÊN VIÊN

58 Hoàn thiện công tác Kế toán nguyên vật liệu tại Nhà máy Vật liệu Bưu điện Yên Viên
 • 60
142 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp vật liệu hoá chất

142 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp vật liệu hoá chất

3.2.3.ý kiến về việc phân loại và lập danh điểm vật liệu Việc hạch toán vật liệu ở xí nghiệp vật liệu hoá chất là rất phức tạp, bởi vật liệu ở xí nghiệp có rất nhiều loại, mỗi loại lại có những qui cách, phẩm chất và kích cỡ khác nhau. Việc hạch toán kế toán vật liệu muốn đợc chính xác và thuận lợi thì vật liệu phải đợc phân loại khoa học hợp lí. Sau khi phân loại vật liệu, phải lập danh điểm vật liệu phù hợp, danh điểm của các vật liệu cũng sẽ đợc ghi vào thẻ kho, sổ chi tiết vật liệu và các thẻ khác. Nhờ vậy công việc hạch toán sẽ chính xác hơn, thuận lợi hơn, giảm bớt đợc thời gian khi có công tác kiểm kê, kiểm tra. Đây còn là một điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cơ giới hoá công tác kế toán bằng máy vi tính. Trong sự đổi mới chung của cả nớc, các doanh nghiệp của nớc ta đang dần dần đa công nghệ thông tin hiện đại vào sử dụng phổ biến. Bằng máy vi tính nh hiện nay các doanh nghiệp đang sử dụng là rất khoa học và thuận tiện cho viẹec quản lí kế toán.
 • 62
Một số biện pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại cảng khuyến lương

Một số biện pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản tiền lương tại cảng khuyến lương

Một số biện pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại cảng khuyến lươngMột số biện pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại cảng khuyến lươngMột số biện pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại cảng khuyến lươngMột số biện pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại cảng khuyến lươngMột số biện pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại cảng khuyến lươngMột số biện pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại cảng khuyến lươngMột số biện pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại cảng khuyến lươngMột số biện pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại cảng khuyến lươngMột số biện pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại cảng khuyến lươngMột số biện pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại cảng khuyến lươngMột số biện pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại cảng khuyến lươngMột số biện pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại cảng khuyến lương
 • 46
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng tại công ty văn phòng phẩm Cửu Long

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản tiền lương, tiền thưởng tại công ty văn phòng phẩm Cửu Long

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng tại công ty văn phòng phẩm Cửu LongMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng tại công ty văn phòng phẩm Cửu LongMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng tại công ty văn phòng phẩm Cửu LongMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng tại công ty văn phòng phẩm Cửu LongMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng tại công ty văn phòng phẩm Cửu LongMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng tại công ty văn phòng phẩm Cửu LongMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng tại công ty văn phòng phẩm Cửu LongMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng tại công ty văn phòng phẩm Cửu LongMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng tại công ty văn phòng phẩm Cửu LongMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng tại công ty văn phòng phẩm Cửu LongMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng tại công ty văn phòng phẩm Cửu LongMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng tại công ty văn phòng phẩm Cửu LongMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng tại công ty văn phòng phẩm Cửu LongMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng tại công ty văn phòng phẩm Cửu Long
 • 115
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG

ký chung nh ằ m nâng cao trình độ c ơ gi ớ i hoá công tác k ế toán, phát huy h ơ n n ữ a vai trò c ủ a k ế toán trong tình hình hi ệ n nay. V ề c ơ b ả n, h ệ th ố ng s ổ sách k ế toán c ủ a công ty đượ c l ậ p đẩ y đủ theo qui đị nh. Ngoài ra, vi ệ c các s ổ sách k ế toán đề u đượ c ghi th ườ ng xuyên thu ậ n ti ệ n cho vi ệ c đố i
 • 78
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY NHẤT VINH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY NHẤT VINH

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Nhất VinhMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Nhất VinhMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Nhất VinhMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Nhất VinhMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Nhất VinhMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Nhất VinhMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Nhất VinhMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Nhất VinhMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Nhất VinhMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Nhất VinhMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Nhất VinhMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Nhất VinhMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Nhất VinhMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Nhất Vinh
 • 38
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ VẬT LIỆU TẠI ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH - HÀ NỘI

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VÀ QUẢN VẬT LIỆU TẠI ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH - HÀ NỘI

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán và quản lý vật liệu tại Điện lực Ba Đình - Hà Nội
 • 98
HOÀN THIỆN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ TÂY

HOÀN THIỆN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ TÂY

Hoàn thiện về công tác quản lý lao động tại Công ty xây dựng & phát triển hạ tầng & sản xuất vật liệu xây dựng Hà Tây
 • 75
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG I HÀ NỘI

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG I HÀ NỘI

Nhận thức đợc vị trí của công tác hạch toán vật liệu, Công ty Công trình Giao thôngI Hà Nội đã tổ chức công tác hạch toán nói chung, côngtác hạch toán vật liệu nói riêng đợc chặt chẽ và đi vào nề nếp. Một mặt đảm bảo thực hiện đúng chế độ kế toán quy định của Nhà nớc, mặt khác còn hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, thu nhập giúp cho lãnh đạo Công ty ra đợc những quyết định chính xác kịp thời, để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao góp phần mở rộng quy mô Công ty, tạo uy tín đối với Nhà nớc và uy tín trên thị trờng. Đồng thời cũng tạo điều kiện cho Công ty có điều kiện cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên đợc tốt hơn.
 • 20
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG HÀ

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG HÀ

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại Công ty vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng HàMột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại Công ty vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng HàMột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại Công ty vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng HàMột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại Công ty vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng HàMột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại Công ty vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng HàMột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại Công ty vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng HàMột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại Công ty vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng HàMột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại Công ty vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng HàMột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại Công ty vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng HàMột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại Công ty vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng HàMột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại Công ty vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng HàMột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại Công ty vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng HàMột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại Công ty vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà
 • 61
Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực của Công ty Việt Bắc Bộ Quốc Phòng (LV thạc sĩ)

Hoàn thiện công tác quản nhân lực của Công ty Việt Bắc Bộ Quốc Phòng (LV thạc sĩ)

Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực của Công ty Việt Bắc Bộ Quốc Phòng (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực của Công ty Việt Bắc Bộ Quốc Phòng (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực của Công ty Việt Bắc Bộ Quốc Phòng (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực của Công ty Việt Bắc Bộ Quốc Phòng (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực của Công ty Việt Bắc Bộ Quốc Phòng (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực của Công ty Việt Bắc Bộ Quốc Phòng (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực của Công ty Việt Bắc Bộ Quốc Phòng (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực của Công ty Việt Bắc Bộ Quốc Phòng (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực của Công ty Việt Bắc Bộ Quốc Phòng (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực của Công ty Việt Bắc Bộ Quốc Phòng (LV thạc sĩ)
 • 120
Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang (LV thạc sĩ)

Hoàn thiện công tác quản tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang (LV thạc sĩ)

Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang (LV thạc sĩ)
 • 128
Hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng tài sản tại kho bạc nhà nước Vĩnh Phúc (Luận văn thạc sĩ)

Hoàn thiện công tác quản và sử dụng tài sản tại kho bạc nhà nước Vĩnh Phúc (Luận văn thạc sĩ)

Hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng tài sản tại kho bạc nhà nước Vĩnh Phúc (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng tài sản tại kho bạc nhà nước Vĩnh Phúc (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng tài sản tại kho bạc nhà nước Vĩnh Phúc (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng tài sản tại kho bạc nhà nước Vĩnh Phúc (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng tài sản tại kho bạc nhà nước Vĩnh Phúc (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng tài sản tại kho bạc nhà nước Vĩnh Phúc (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng tài sản tại kho bạc nhà nước Vĩnh Phúc (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng tài sản tại kho bạc nhà nước Vĩnh Phúc (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng tài sản tại kho bạc nhà nước Vĩnh Phúc (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng tài sản tại kho bạc nhà nước Vĩnh Phúc (Luận văn thạc sĩ)
 • 117
Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại xã Quyết Thắng thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Hoàn thiện công tác quản nguồn nhân lực tại xã Quyết Thắng thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại xã Quyết Thắng thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại xã Quyết Thắng thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại xã Quyết Thắng thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại xã Quyết Thắng thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại xã Quyết Thắng thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại xã Quyết Thắng thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại xã Quyết Thắng thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại xã Quyết Thắng thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại xã Quyết Thắng thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại xã Quyết Thắng thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)
 • 122
Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020 (LV thạc sĩ)

Hoàn thiện công tác quản đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020 (LV thạc sĩ)

Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)
 • 128
Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)

Hoàn thiện công tác quản đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)

Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)
 • 141
NGHIÊN CỨU CÁC BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ 120

NGHIÊN CỨU CÁC BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ 120

Nghiên cứu các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí 120Nghiên cứu các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí 120Nghiên cứu các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí 120Nghiên cứu các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí 120Nghiên cứu các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí 120Nghiên cứu các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí 120Nghiên cứu các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí 120Nghiên cứu các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí 120Nghiên cứu các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí 120Nghiên cứu các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí 120Nghiên cứu các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí 120
 • 59
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CƠ KHÍ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆUCÔNG TY CƠ KHÍ

Hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công ty cơ khí
 • 83
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH ÁNH DUNG (KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP)

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH ÁNH DUNG (KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP)

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng vốn tại công ty TNHH Ánh Dung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng vốn tại công ty TNHH Ánh Dung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng vốn tại công ty TNHH Ánh Dung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng vốn tại công ty TNHH Ánh Dung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng vốn tại công ty TNHH Ánh Dung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng vốn tại công ty TNHH Ánh Dung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng vốn tại công ty TNHH Ánh Dung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng vốn tại công ty TNHH Ánh Dung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng vốn tại công ty TNHH Ánh Dung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng vốn tại công ty TNHH Ánh Dung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng vốn tại công ty TNHH Ánh Dung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng vốn tại công ty TNHH Ánh Dung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng vốn tại công ty TNHH Ánh Dung (Khóa luận tốt nghiệp)
 • 91
Hoàn thiện công tác quản lý quy hoạch và xây dựng theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên (LA tiến sĩ)

Hoàn thiện công tác quản quy hoạch và xây dựng theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên (LA tiến sĩ)

cách tiếp cận đến các giải pháp hoàn thiện quản lý quy hoạch bằng việc xác định các yêu cầu đối với chuyên gia kiến trúc sƣ QHĐT và điều kiện để quản lý tốt, qua đó định dạng các bất cập hiện nay trong công tác quản lý QHĐT và tìm cách “giải mã” các tồn tại hiện nay. Tác giả đã phát hiện một số tồn tại nhƣ chất lƣợng đồ án quy hoạch còn thấp, tình trạng quy hoạch treo, xây dựng chƣa đúng quy hoạch, việc cấp phép và giám sát xây dựng còn yếu,… Luận văn đã đề xuất nhiều giải pháp nhƣ điều chỉnh kịp thời hệ thống văn bản pháp quy, thay đổi cách tiếp cận trong quy hoạch (lấy quy hoạch phục vụ chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội), cải tiến chất lƣợng đồ án quy hoạch, hạn chế quy hoạch treo, ứng dụng công nghệ GIS và đào tạo phát triển năng lực. Các giải pháp đƣợc đề xuất, chẳng hạn về vấn đề pháp lý, tác giả cho rằng “cần trao cho cấp trực tiếp quản lý quyền xử lý các sai phạm nhằm gắn kết trách nhiệm với quyền hạn, đảm bảo các tính chất đầy đủ và kịp thời, trực tiếp và cụ thể trong việc ra quyết định quản lý” [23, tr.63], nên “tiêu chuẩn hóa quy định kỹ thuật và văn minh đô thị nhằm tránh tình trạng ai muốn xây thế nào thì xây trong đô thị” [23, tr.6], hoặc không tách rời quản lý về quy mô dân số và quy hoạch,... muốn vậy cần quy định số dân cho mỗi đô thị thuộc từng khu vực địa lý và quy định về điều kiện đƣợc cƣ trú ở đô thị. Vấn đề giảm quy hoạch treo cũng là giải pháp mà tác giả đề xuất, tuy nhiên, các biện pháp đều ở mức “điểm danh mục” mà chƣa nêu đƣợc kỹ thuật và phƣơng thức thực hiện.
 • 243
Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)

Hoàn thiện công tác quản thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)

Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)
 • 116
178 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU HOÁ CHẤT

178 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU HOÁ CHẤT

178 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp Vật liệu hoá chất
 • 62

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần xây dựng an bìnhthực trạng kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng vĩnh thịnh1 2 bảng kế hoạch nguyên vật liệu công ty cổ phần xây dựng công nghiệpđặc điểm nguyên vật liệu công ty cổ phần xây dựng số 9 thăng long 43ii thực trạng kế toán bán hàng tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại việt áhoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại việt áđánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại việt á và phương hướng hoàn thiệnkế toán tiền lương của công ty cổ phần sản xuất và thương mại avsbáo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu công ty xây dựngkế toán nguyên vật liệu công ty xây dựngluận văn tốt nghiệp kế toán nguyên vật liệu công ty xây dựngkế toán nguyên vật liệu công ty mayluận văn kế toán nguyên vật liệu công ty maykế toán nguyên vật liệu công ty xây lắp và thương mại hợp lựcđề án kế toán bán hàng tại công ty cổ phần kiến trúc và vật liệu xây dựng d khuất duy tiến hà nộiBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM