0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Công trình Hải Phòng 26

26 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN HẢI PHÒNG

26 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN HẢI PHÒNG

26 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Cân Hải Phòng
 • 61
Câu lạc bộ trẻ em đường phố hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)

Câu lạc bộ trẻ em đường phố hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)

Câu lạc bộ trẻ em đường phố hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)Câu lạc bộ trẻ em đường phố hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)Câu lạc bộ trẻ em đường phố hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)Câu lạc bộ trẻ em đường phố hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)Câu lạc bộ trẻ em đường phố hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)Câu lạc bộ trẻ em đường phố hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)Câu lạc bộ trẻ em đường phố hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)Câu lạc bộ trẻ em đường phố hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)
 • 14
NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ VÀ CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT LIÊN QUAN TỚI ĐỘNG LỰC HỌC VÀ TIÊU HAO NHIÊN LIỆU CỦA Ô TÔ DU LỊCH

NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ VÀ CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT LIÊN QUAN TỚI ĐỘNG LỰC HỌC VÀ TIÊU HAO NHIÊN LIỆU CỦA Ô TÔ DU LỊCH

trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, là một cực tăng trưởng của tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, thành phố Hải Phòng luôn được Bộ Chính trị và Chính Phủ quan tâm và đã có những Nghị quyết rất quan trọng về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng, đó là Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 108/NQ-CP, ngày 26/11/2019 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 45- NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Thành Ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Chương trình hành động số 76-CTr/TU ngày 08/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy và Công văn số 5092/UBND-TH ngày 21/8/2019 của UBND thành phố về kế hoạch thực hiện cụ thể nghị quyết 45-NQ/TW và Nghị quyết 108/NQ-CP vẻ xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Ngoài ra, trước đó Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có những quyết định rất quan trọng để phát triển kinh tế xã hội thành phố theo hướng ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp và cảng biến. Với chiến lược đó, UBND Thành phố Hải Phòng đã ban hành quyết định số 1272/QĐ-UBND, ngày 13 tháng § năm 2012 về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 26/3/2012 của Ban thường vụ Thành Uỷ Hải Phòng về phát triển thương mại Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 với mục tiêu là: Xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm thương mại, trung tâm xuất nhập khẩu lớn của cả nước, cửa ngõ giao thương với nước ngoài của khu vực phía
 • 96
Phân tích thực trạng tiền lương và đề xuất một số biện pháp hoàn thiện tại Công ty Cổ phần Xây dựng và đầu tư hạ tầng trực thuộc Sở xây dựng Hải Phòng.doc

Phân tích thực trạng tiền lương và đề xuất một số biện pháp hoàn thiện tại Công ty Cổ phần Xây dựng và đầu tư hạ tầng trực thuộc Sở xây dựng Hải Phòng.doc

Trong những năm qua Công ty đã đảm nhận thi công nhiều công trình nh: Nhà điều hành sản xuất 4 tầng cảng Chùa Vẽ, khu du lịch vui chơi giải trí CASINO Đồ Sơn, khách sạn 4 tầng MAINSON HOLYDAY Hải Phòng, nhà 3 tầng Đài phát thanh & truyền hình Hải Phòng, Trụ sở làm việc 3 tầng Chi nhánh Ngân hàng Hải Phòng, Nhà ĐHSX 3 tầng mỏ than Đèo Nai, Nhà làm việc 3 tầng nhà ga hàng không sân bay Cát Bi, Trụ sở làm việc 3 tầng Các ban Thành ủy Hải Phòng, Nhà 3 tầng trờng trung học kinh tế Kiến An, Nhà 4 tầng bệnh viện phụ sản Hải Phòng, nhà ĐHSX 5 tầng Cảng Hải Phòng, Đơn nguyên 3 các ban Thành uỷ, Mơng cấp nớc Tân Trào, Nâng cao năng lực hoạt động của Chi cục đo lờng chất lợng Hải Phòng, Trung tâm thông tin và th viện tổng hợp thành phố Hải Phòng, Xây dựng nhà 4 tầng Công ty cổ phần thơng mại dịch vụ tổng hợp Cảng, Trờng Đại học Y Hải Phòng, Nhà khách hải quân Công ty Hải Thành, Bia di tích đờng mòn Hồ Chí Minh trên biển, Nhà làm việc Công ty sổ số Kiến thiết Hải Phòng ...
 • 37
BTL NHÀ máy điện và TBA 2018 đại học hàng hải

BTL NHÀ máy điện và TBA 2018 đại học hàng hải

bài tập lớn nhà máy nhiệt điện hải phòng.bài tập lớn nhà máy nhiệt điện hải phòng.bài tập lớn nhà máy nhiệt điện hải phòng.bài tập lớn nhà máy nhiệt điện hải phòng.bài tập lớn nhà máy nhiệt điện hải phòng.bài tập lớn nhà máy nhiệt điện hải phòng.bài tập lớn nhà máy nhiệt điện hải phòng.bài tập lớn nhà máy nhiệt điện hải phòng.bài tập lớn nhà máy nhiệt điện hải phòng.bài tập lớn nhà máy nhiệt điện hải phòng.bài tập lớn nhà máy nhiệt điện hải phòng.
 • 30
Bệnh viện nhi hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)

Bệnh viện nhi hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)

Bệnh viện nhi hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)Bệnh viện nhi hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)Bệnh viện nhi hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)Bệnh viện nhi hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)Bệnh viện nhi hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)Bệnh viện nhi hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)Bệnh viện nhi hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)Bệnh viện nhi hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)Bệnh viện nhi hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)
 • 31
độc lập tự do hạnh phúc

độc lập tự do hạnh phúc

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bộ Quy chuẩn trên sẽ thay thế Quy phạm thi công công trình điện ký hiệu TCN-1-84, Quy phạm vận hành nhà máy điện và lưới điện ký hiệu QPNL-01-90 và Tiêu chuẩn ngành về Khối lượng và tiêu chuẩn thử nghiệm, nghiệm thu, bàn giao các công trình điện ký hiệu TCN-26-87.
 • 2
“Xử lý tình huống trong công tác thẩm định đấu thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà xe tại Trường Đại học X – Hải Phòng”.

“Xử lý tình huống trong công tác thẩm định đấu thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà xe tại Trường Đại học X – Hải Phòng”.

Tiểu luận tình huống lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên viên “Xử lý tình huống trong công tác thẩm định đấu thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà xe tại Trường Đại học X – Hải Phòng” dùng cho chuyên viên công tác tại phòng Kế hoạch Tài chính, Tài vụ, Quản trị thiết bị,
 • 23
Khách sạn tổng hợp hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)

Khách sạn tổng hợp hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)

Khách sạn tổng hợp hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)Khách sạn tổng hợp hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)Khách sạn tổng hợp hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)Khách sạn tổng hợp hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)Khách sạn tổng hợp hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)Khách sạn tổng hợp hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)
 • 31
Thư viện tổng hợp hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)

Thư viện tổng hợp hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)

Thư viện tổng hợp hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)Thư viện tổng hợp hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)Thư viện tổng hợp hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)Thư viện tổng hợp hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)Thư viện tổng hợp hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)Thư viện tổng hợp hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp)
 • 22
Khách sạn hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp XD)

Khách sạn hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp XD)

Khách sạn hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp XD)Khách sạn hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp XD)Khách sạn hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp XD)Khách sạn hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp XD)Khách sạn hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp XD)Khách sạn hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp XD)
 • 32
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 2 (TECCO2)

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 2 (TECCO2)

Tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2) Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103010422 ngày 26/12/2006 do sở Kế hoạch và Đầu tư...
 • 32
Bệnh viện tim hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp Xây Dựng)

Bệnh viện tim hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp Xây Dựng)

Bệnh viện tim hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp Xây Dựng)Bệnh viện tim hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp Xây Dựng)Bệnh viện tim hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp Xây Dựng)Bệnh viện tim hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp Xây Dựng)Bệnh viện tim hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp Xây Dựng)Bệnh viện tim hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp Xây Dựng)Bệnh viện tim hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp Xây Dựng)
 • 21
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HẢI PHÒNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HẢI PHÒNG

Hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hải phòng
 • 55
Thuyết minh đồ án tốt nghiệp: Quy hoạch khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ T''Nưng

Thuyết minh đồ án tốt nghiệp: Quy hoạch khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ T''Nưng

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp: Công trình phải đảm bảo nhu cầu nhu cầu về tìm hiểu kiến thức và tra cứu thông tin của người dân thành phố Hải Phòng, tạo nên một nơi lý tưởng để mọi người đến để tra cứu thông tin một cách thoải mái và tiện lợi, nhằm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu thẩm mỹ ngày càng cao của xã hội, sự bùng nổ thông tin và hội nhập quốc tế. Công trình phải đảm bảo tính bền vững, thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng. Công trình phải đảm bảo về mặt thẩm mỹ. Công trình phải đảm bảo yêu cầu trước mắt và khả năng phát triển lâu dài...
 • 22
Đạo dức lớp 4

Đạo dức lớp 4

- Thảm họa động đất, sóng thần xảy ra tại châu Á ngày 26 – 12 – 2004 đã làm hàng trăm nghìn người của nhiều quốc gia bị chết và mất tích, rất nhiều nhà cửa và các công trình khác bị p[r]
 • 19
Thuyết minh đồ án tốt nghiệp: Thư viện Tổng hợp Thành phố Hải Phòng

Thuyết minh đồ án tốt nghiệp: Thư viện Tổng hợp Thành phố Hải Phòng

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp gồm: Công trình phải đảm bảo nhu cầu về tìm hiểu kiến thức và tra cứu thông tin của người dân thành phố Hải Phòng, tạo nên một nơi lý tưởng để mọi người đến để tra cứu thông tin một cách thoải mái và tiện lợi, nhằm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu thẩm mỹ ngày càng cao của xã hội, sự bùng nổ thông tin và hội nhập quốc tế. Công trình phải đảm bảo tính bền vững, thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng. Công trình phải đảm bảo về mặt thẩm mỹ. Công trình phải đảm bảo yêu cầu trước mắt và khả năng phát triển lâu dài. Công trình thiết kế phải có vị trí và hình thức thu hút điểm nhìn, đảm bảo tầm nhìn từ trên không và từ dưới đất.
 • 16
Phát triển Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng

Phát triển Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng

Nhìn lạiquá trình phát triển của KKT, Đình Vũ – Cát Hải đã thu hút được một số doanh nghiệp lớn trong một số ngành như hóa dầu và sản xuất điện tử có thể lôi kéo tạo nên sự tăng trưởng trong chuỗi giá trị ngành như đối với hóa dầu là PVTex, với điện tử là LG Electronics và Lite one.Còn lại các ngành kinh tế khác trong KKT hiện vẫn chưa có hoặc chưa hình thành được các doanh nghiệp trụ cột.Mặt khác, hiện BQL KKT vẫn đang áp dụng chính sách thu hút đầu tư doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, nghĩa là chấp nhận để chủ đầu tư tư nhân tự lựa chọn ngành kinh tế thu hút đầu tư, việc này dẫn đến tình trạng chủ đầu tư các KCN có xu hướng lựa chọn các loại hình sản xuất dễ thu hút để có thể cho thuê nhanh, thu hồi vốn đầu tư nhanh, trong khi những ngành kinh tế quan trọng, có lợi thế phát triển ở Hải Phòng như đóng tàu, ô tô, sản xuất sản phẩm cơ khí lớn... lại ít được chú ý do đây là những ngành khó thu hút đầu tư hơn và mang nhiều yếu tố rủi ro hơn các ngành công nghiệp dân dụng. Nếu tình hình này tiếp diễn thì những khu vực thuận lợi nhất đối với những ngành công nghiệp như đóng tàu, cơ khí chế tạo, ô tôsẽ dần bị những ngành khác chiếm mất vị trí thuận lợi vàtrong tương lai những ngành trên sẽ rất khó tìm kiếm được những vị trí thuận lợi để có được thế cạnh tranh.Để giải quyết được vấn đề này, cần có các chính sách mới nhằm tạo dựng cho KKT có được một cấu trúc kinh tế có khả năng phát huy được các thế mạnh vốn có, có khả năng tăng trưởng trong dài hạn, có thể đảm nhiệm vai trò là đầu mốikinh tế lôi kéo sự phát triển củathành phố cũng như vùng đồng bằng sông Hồng vàđảm bảo vị thế của KKT trong dài hạn.
 • 123
Bệnh viện tim mạch hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp XD)

Bệnh viện tim mạch hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp XD)

Bệnh viện tim mạch hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp XD)Bệnh viện tim mạch hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp XD)Bệnh viện tim mạch hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp XD)Bệnh viện tim mạch hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp XD)Bệnh viện tim mạch hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp XD)
 • 42
Trung tâm thời trang hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp Xây Dựng)

Trung tâm thời trang hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp Xây Dựng)

Trung tâm thời trang hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp Xây Dựng)Trung tâm thời trang hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp Xây Dựng)Trung tâm thời trang hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp Xây Dựng)Trung tâm thời trang hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp Xây Dựng)Trung tâm thời trang hải phòng ( Đồ án tốt nghiệp Xây Dựng)
 • 10
CẢNG DU LỊCH THUỶ NỘI ĐỊA  HẢI PHÒNG ( Đồ án tốt nghiệp)

CẢNG DU LỊCH THUỶ NỘI ĐỊA HẢI PHÒNG ( Đồ án tốt nghiệp)

CẢNG DU LỊCH THUỶ NỘI ĐỊA HẢI PHÒNG ( Đồ án tốt nghiệp)CẢNG DU LỊCH THUỶ NỘI ĐỊA HẢI PHÒNG ( Đồ án tốt nghiệp)CẢNG DU LỊCH THUỶ NỘI ĐỊA HẢI PHÒNG ( Đồ án tốt nghiệp)CẢNG DU LỊCH THUỶ NỘI ĐỊA HẢI PHÒNG ( Đồ án tốt nghiệp)CẢNG DU LỊCH THUỶ NỘI ĐỊA HẢI PHÒNG ( Đồ án tốt nghiệp)CẢNG DU LỊCH THUỶ NỘI ĐỊA HẢI PHÒNG ( Đồ án tốt nghiệp)CẢNG DU LỊCH THUỶ NỘI ĐỊA HẢI PHÒNG ( Đồ án tốt nghiệp)CẢNG DU LỊCH THUỶ NỘI ĐỊA HẢI PHÒNG ( Đồ án tốt nghiệp)
 • 15
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG  45 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 1963  2008  PPT

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG 45 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 1963 2008 PPT

Một số ấn phẩm của Viện 4. Hoạt động triển khai Viện đã đi tiên phong trong việc gắn nghiên cứu với triển khai từ các năm 1974  1975 thông qua mô hình xí nghiệp xây dựng thực nghiệm. Từ đó tới nay, hoạt động này ngày càng phát triển mạnh mẽ. Thực hiện chỉ đạo của Bộ về lộ trình chuyển đổi hoạt động của Viện theo mô hình tổ chức nghiên cứu khoa học tự trang trải kinh phí, năm 2007 Viện đã phấn đấu đạt doanh thu 134,1 tỷ đồng, tự chủ 20% kinh phí sự nghiệp; năm 2008 Viện đang thực hiện sản lượng ước đạt 150 tỷ đồng và tự chủ 60% kinh phí sự nghiệp. Năm 2010 Viện sẽ tự chủ 100% kinh phí từ nguồn hoạt động này. Các lĩnh vực triển khai Viện có thế mạnh gồm: Khảo sát, thiết kế công trình; Thí nghiệm đất, vật liệu, kết cấu; Quan trắc nghiêng, lún, chuyển vị công trình; Kiểm định chất lượng, xử lý sự cố công trình; Giám sát thi công; Sửa chữa công trình; Trùng tu di tích.
 • 8
NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HẢI PHÒNG

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HẢI PHÒNG

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hải Phòng
 • 84
NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HẢI PHÒNG

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HẢI PHÒNG

nâng cao hiệu quả hoạt động văn phòng công ty cổ phần công trình giao thông Hải Phòng
 • 75
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HẢI PHÒNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HẢI PHÒNG

Luận Văn: Hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hải phòng
 • 54
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HẢI PHÒNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HẢI PHÒNG

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động văn phòng của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hải Phòng
 • 75
Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS nghiên cứu tai biến xói lở, bồi tụ đới ven biển hải phòng

Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS nghiên cứu tai biến xói lở, bồi tụ đới ven biển hải phòng

Đê bao sông và đê biển cần tiếp tục nâng cấp và xây mới để đảm bảo ổn định bờ biển từng khu vực. Trong thiết kế đê cần chú ý tới các yếu tố giảm thiếu tai biến kết hợp với chống xâm nhập mặn, thoát lũ, đảm bảo cho các hoạt động nuôi trồng thủy sản và giao thông thủy thuận lợi. Với khu vực nghiên cứu để hạn chế, giảm thiểu đến mức thấp tình trạng xói lở tại dải bờ ven biển Hải Phòng, cần tiếp tục nâng cấp và sửa chữa những tuyến đê biển như tuyến Hoàng Châu, Văn Chấn, Bến Gót – Gia Lộc, đầu tư xây dựng hệ thống đê bao có tác dụng ngăn mặn, trữ nước, chắn sóng,… (bao gồm đê sông và đê biển vùng cửa Nam Triệu, cửa Bạch Đằng). Công trình kè mái đã được áp dụng tại các tuyến đê ven biển Hải Phòng như ở khu vực Hoàng Châu - Văn Chấn (Cát Hải) và tuyến đê Cầm Cập (Cầu Rào - Đồ Sơn) mang lại hiệu quả nên tiếp tục thực hiện các công trình kè lát mái để tăng hiệu quả chống xói lở. Ngoài ra, một số giải pháp kỹ thuật có thể áp dụng như: trồng rừng phi lao , rừng ngâ ̣p mă ̣n chắn sóng, bảo vệ bờ biển ; nuôi bãi để bổ sung lượng bùn cát từ nơi khác vào nơi thiếu hu ̣t trầm tích.
 • 20
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HẢI PHÒNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HẢI PHÒNG

hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần công trình giao thông Hải Phòng
 • 117
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC SỞ TÀI CHÍNH, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRONG LĨNH VỰC THU PHÍ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ, TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG TRONG KHU VỰC CỬA KHẨU CẢNG BIỂN

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC SỞ TÀI CHÍNH, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRONG LĨNH VỰC THU PHÍ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ, TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG TRONG KHU VỰC CỬA KHẨU CẢNG BIỂN

Vì vậy, Quản trị rủi ro trong quá trình thực thi công vụ của công chức Sở Tài chính, thành phố Hải Phòng trong lĩnh vực thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, ti[r]
 • 89
GANG THÉP

GANG THÉP

TRANG 1 TRANG 2 _TIẾT 26_ HỢP KIM SẮT: GANG, THÉP TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG khoa khoa học tự nhiên Biên soạn : Nhóm công nghệ thông tin Lớp : Đại học hóa k5 TRANG 3 _TIẾT 26_ HỢP KIM SẮT:[r]
 • 43
Thực trạng rèn luyện tư duy phản biện của sinh viên trường Đại học Hải Phòng

Thực trạng rèn luyện tư duy phản biện của sinh viên trường Đại học Hải Phòng

Bài viết là công trình nghiên cứu của tác giả về kết quả đánh giá thực trạng tư duy phản biện của sinh viên Trường Đại học Hải Phòng; biện pháp rèn luyện tư duy phản biện cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến việc rèn luyện tư duy phản biện trong dạy học cho sinh viên Trường Đại học Hải Phòng.
 • 8
LỚP NẤM BẤT TOÀN (DEUTEROMYCETES) docx

LỚP NẤM BẤT TOÀN (DEUTEROMYCETES) docx

Như ta đã biết chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của công ty, là yếu tố có tác động mạnh mẽ đến năng lực cạnh trạnh của của các công ty trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Đối với một công ty chuyên về cung ứng vật tư thiết bị, về xây lắp trong các công trình như JSC Sông Đà 12 thì yếu tố này càng trở lên quan trọng hơn. Chất lượng sản phẩm ở đây được đánh giá chính là chất lượng các công trình mà công ty thực hiện, chỉ cần một sai xót nhỏ trong quá trình thi công thì nó có ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của công ty. Ngược lại một công trình được thực hiện nhanh hơn tiến độ với chất lượng không có gì bàn cãi thì luôn được khách hàng đánh giá cao, và có thể khách hàng sẽ đưa công ty vào top những đối tác đáng tin cậy, đáng để làm ăn và có thể là lựa chọn số 1 khi họ cần xây lắp một công trình nào đó. Điều này làm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trên thị trường xây dựng các công trình.
 • 17
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁTTRIỂN NÔNG THÔNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁTTRIỂN NÔNG THÔNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư. Dự án nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi vùng ven biển tỉnh Nam Định, Thái Bình và Hải Phòng... Th[r]
 • 3
BXD 04 2019 TT BXD 16082019 SUA DOI THONG TU 26 QUAN LY CHAT LUONG

BXD 04 2019 TT BXD 16082019 SUA DOI THONG TU 26 QUAN LY CHAT LUONG

Thông tư 04 2019 BXD hướng dẫn công tác quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng sửa đổi thông tư 26...................................................................................................................................................
 • 14
CHÍNH PHỦ VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NHÀ Ở SAU ĐÂY VIẾT

CHÍNH PHỦ VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NHÀ Ở SAU ĐÂY VIẾT

Thông tư này hướng dẫn Điều 26 Nghị định số 114/2010/NĐ-CP về người có trách nhiệm bảo trì; công trình, bộ phận công trình bắt buộc phải quan trắc trong quá trình khai thác, sử dụng; x[r]
 • 9
AN TOÀN THÔNG TIN DOANH NGHIỆP PPSX

AN TOÀN THÔNG TIN DOANH NGHIỆP PPSX

Tương tự, DN sản xuất hàng tiêu dùng cũng như các sản phẩm phục vụ ngành xây dựng nội địa cũng không mấy lạc quan khi nói sức tiêu thụ hiện tại. Nếu ông Nguyễn Ngọc Thực – Trưởng Văn phòng tại Hà Nội của Công ty CP Nhựa Bạch Đằng, Hải Phòng – đơn vị chuyên sản xuất ống nhựa cấp thoát nước phục vụ các công trình xây dựng cho rằng, sức tiêu thụ đã giảm từ 10 – 20% so với cùng kỳ năm ngoái, thì ở lĩnh vực thép, Phó Giám đốc Công ty FSC thừa nhận, DN đang gặp rất nhiều khó khăn bởi lượng hàng tồn kho do sức mua giảm, đã ở mức rất lớn. Tuy nhiên, ảnh hưởng rõ rệt nhất phải kể đến DN làm hàng xuất khẩu. Giám đốc Công ty CP Nội thất Shinec tại Hải Phòng - đơn vị xuất khẩu đồ gỗ chủ yếu sang thị trường châu Âu, ông Nguyễn Đắc Hạnh cho biết, các khách hàng đều cắt giảm hoặc cho đến nay vẫn chưa xác định được đơn hàng.
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần xây dựng an bìnhthực trạng kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng vĩnh thịnh1 2 bảng kế hoạch nguyên vật liệu công ty cổ phần xây dựng công nghiệpđặc điểm nguyên vật liệu công ty cổ phần xây dựng số 9 thăng long 43ii thực trạng kế toán bán hàng tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại việt áhoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại việt áđánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại việt á và phương hướng hoàn thiệnkế toán tiền lương của công ty cổ phần sản xuất và thương mại avsbáo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu công ty xây dựngkế toán nguyên vật liệu công ty xây dựngluận văn tốt nghiệp kế toán nguyên vật liệu công ty xây dựngkế toán nguyên vật liệu công ty mayluận văn kế toán nguyên vật liệu công ty maykế toán nguyên vật liệu công ty xây lắp và thương mại hợp lựcđề án kế toán bán hàng tại công ty cổ phần kiến trúc và vật liệu xây dựng d khuất duy tiến hà nộiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP