0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Phơng pháp hạch toán hàng tồn kho

CƠ SỞ LÝ LUẬN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CƠ SỞ LÝ LUẬN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

- Doanh nghiệp giao cho khách hàng một khối lợng hàng hóa và nhận lại từ khách hàng một khoản tiền hoặc khoản nợ gọi là doanh thu bán hàng. Đối với Doanh nghiệp, tiêu thụ sản phẩm mới chứng tỏ năng lực kinh doanh của Doanh nghiệp, thể hiện kết quả của công tác nghiên cứu thị trờng. Sau quá trình tiêu thụ, Doanh nghiệp bù đắp đợc tổng chi phí liên quan đến việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, thực hiện đợc giá trị thặng d. Đây là nguồn quan trọng giúp Doanh nghiệp tích lũy, mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên, và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nớc.
 • 27
TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC THĂNG LONG

TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC THĂNG LONG

Đây là phơng pháp hạch toán: Căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế để phản ánh giá trị tồn kho vật t cuối kỳ trên sổ kế toán tổng hợp, từ đó tính giá trị của vật t hàng hóa theo phơng thức:[r]
 • 46
HỆ THỐNG NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP

HỆ THỐNG NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP

Việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là rất cần thiết, chỉ có vậy nó mới phản ánh đúng đợc giá trị của hàng tồn kho theo giá thị trờng, từ đó mới xác định đợc đúng chi phí và tính đợc thu nhập thực tế của doanh nghiệp. Nguyên tắc “Nhất quán” trong việc tính giá hàng tồn kho thờng bị vi phạm bởi vì theo xu hớng biến động của giá cả thì khi doanh nghiệp thấy phơng pháp tính giá nào có lợi cho doanh nghiệp thì DN có xu hớng thay đổi phơng pháp tính giá của đơn vị mình ngay cả khi cha đợc phép, nó ảnh hởng rất lớn tới báo cáo tài chính, thông tin lúc đó không có tính so sánh với các kỳ trớc của doanh nghiệp và nó không đủ độ tin cậy cho những ngời quan tâm.
 • 20
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Nh vậy phơng pháp kiểm kê định kỳ mọi biến động của nguyên vật liệu không đợc theo dõi, phản ánh trên các tài khoản kế toán hàng tồn kho, các tài khoản tồn kho này chỉ dùng để phản ánh g[r]
 • 20
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

Việc xác định trị giá nguyên vật liệu xuất kho theo phơng pháp này đợc căn cứ vào các chứng từ xuất kho trực tiếp. Sau khi đã tập hợp, phân loại theo đối tợng sử dụng để ghi vào các tài khoản và các sổ kế toán giá trị nguyên vật liệu tồn kho trên tài khoản, sổ kế toán có thể đợc xác định ở bất kỳ thời điểm nào trong kỳ kế toán.Ưu điểm là có độ chính xác cao, biết đợc tình hình hiện có của nguyên vật liệu. Còn hạn chế là khối lợng công việc lớn, mất nhiều thời gian.
 • 22
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

A, Hạch toán tại các đơn vị cấp trên: Khi xuất hàng chuyển giao cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc ( các chi nhánh, các cửa hàng,…)nếu sử dụng hoá đơn GTGT thì hạch toán giống như tiêu thụ trực tiếp. Trường hợp sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ ( kèm theo lệnh điều động nội bộ), kế toán ghi các bút toán tương tụ như tiêu thụ theo phương pháp gửi bán chờ chấp nhận, chỉ khác là doanh thu ghi nhận vào TK 512, các khoản phải thu ghi vào TK 1368.
 • 36
70328

70328

Theo phơng pháp này tình hình nhập xuất và tồn kho NVL đợc ghi chép phản ánh hàng ngày theo từng lần phát sinh trên TK152 -Ưu điểm của phơng pháp : phản ánh kịp thời chính xác tình hình [r]
 • 20
THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TRONG CÁC DN HIỆN NAY & 1 SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TRONG CÁC DN HIỆN NAY & 1 SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT

Theo phơng pháp này tình hình nhập xuất và tồn kho NVL đợc ghi chép phản ánh hàng ngày theo từng lần phát sinh trên TK152 -Ưu điểm của phơng pháp : phản ánh kịp thời chính xác tình hình [r]
 • 20
THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT

Theo phơng pháp này tình hình nhập xuất và tồn kho NVL đợc ghi chép phản ánh hàng ngày theo từng lần phát sinh trên TK152 -Ưu điểm của phơng pháp : phản ánh kịp thời chính xác tình hình [r]
 • 20
LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Hình thức bán trả góp : Theo hình thức này, doanh nghiệp thơng mại ngoài số tiền thu theo giá bán thông thờng còn thu thêm ngời mua một khoản lãi trả chậm. Về thực chất ngời bán chỉ mất quyền sở hữu khi ngời mua thanh toán hết tiền hàng. Tuy nhiên, về mặt hạch toán, khi giao hàng cho ngời mua, hàng hoá bán trả góp đợc coi là tiêu thụ, bên bán ghi nhận doanh thu.
 • 28
43 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI BÌNH

43 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI BÌNH

Sơ đồ hạch toán chi tiết vật liệu theo phơng pháp lập thẻ song song Hàng ngày căn cứ vào chứng từ nhập, xuất thủ kho ghi chép tình hình nhập xuất, tồn kho của từng danh điểm vật liệu, cô[r]
 • 47
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM CÔNG NGHỆ SỐ

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM CÔNG NGHỆ SỐ

1.8. Đặc điểm nền kinh tế Việt Nam. Kinh tế tự nhiên và kinh tế hàng hoá là hai hình thức tổ chức kinh tế xã hội đã tồn tại trong lịch sử. Trong nền kinh tế tự nhiên, ngời sản xuất cũng đồng thời là ngời tiêu dùng, các quan hệ kinh tế đều mang hình thái hiện vật, bớc sang nền kinh tế thị trờng, mục đích của sản xuất là trao đổi ( để bán ), sản xuất là để thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của thị trờng. Chính nhu cầu ngày càng cao của thị trờng đã làm hình thành động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của sản xuất hàng hoá. Trong nền kinh tế hàng hoá do xã hội ngày càng phát triển quan hệ hàng hoá, tiền tệ ngày càng mở rộng cho nên sản phẩm hàng hoá ngày càng phong phú và đa dạng góp phần giao lu văn hoá giữa các vùng, các địa phơng.
 • 96
CÁC PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN DỰ PHÒNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

CÁC PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN DỰ PHÒNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Với quan điểm đó, theo em phơng pháp hạch toán dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho nên có một số thay đổi so với chế độ kế toán Việt Nam hiện hành nh sau: - Cu[r]
 • 21
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG&XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG&XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP

Đối với một doanh nghiệp nói chung và một doanh nghiệp thơng mại nói riêng,tổ chức công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng có vai trò quan trong từng bớc hạn chế đ- ợc sự thất thoát hàng hoá, phát hiện đợc những hàng hoá chậm luân chuyển để có biện pháp xử lý thích hợp nhằm thúc đẩy quá trình tuần hoàn vốn.Các số liệu mà kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cung cấp cho dianh nghiệp giúp doanh nghiệp nắm bắt đợc mức độ hoàn chỉnh về kế toán bán hàng và xác định kết qủa bán hàng từ đó tìm những biện pháp thiếu sót mất cân đối giữa khâu mua- khâu dự trữ và khâu bán để có biện pháp khắc phục kịp thời.
 • 26
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu thuộc loại hàng tồn kho của doanh nghiệp và là những đối tợng lao động đợc thể hiện dới dạng vật hoá nh: sắt, thép trong doanh nghiệp cơ khí chế tạo, sợi trong doanh nghiệp dệt, vải trong may mặc...Nguyên vật liệu chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh nhất định và toàn bộ giá trị nguyên vật liệu đợc chuyển hết một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. Đó là những đối tợng lao động khi tham gia vào quá trình sản xuất sẽ cấu thành nên thực thể của sản phẩm.
 • 38
KE TOAN BAN HANG VA XAC DINH KQ BAN HANG TAI CTY VL DIEN VA DONG CO CO KHI POTX

KE TOAN BAN HANG VA XAC DINH KQ BAN HANG TAI CTY VL DIEN VA DONG CO CO KHI POTX

Năm năm trở lại đây ELMACO hoạt động kinh doanh trên cơ chế thị trờng trên tinh thần:Nhà buôn phải dành lấy khách hàng; nắm vững ngành hàng; phát triển chuyên doanh đa dạng hoá các mặt hàng; thực hiện khoán quản lý hợp lý bảo đảm hài hoà các lợi ích kinh tế; huy động và sử dụng hợp lý nguồn vốn kinh doanh với nhiệm vụ chủ yếu là buôn bán và bán lẻ các mặt hàng dụng cụ điện và thiết bị điện cho khách hàng thờng xuyên và khách hàng tức thời.Nhờ đó Công ty đã khẳng định rõ vị thế của mình trên thị trờng trong nớc và quốc tế. Việc xác định một chiến lợc bán hàng phù hợp với sự vận động của môi trờng chắc chắn sẽ đảm bảo hiệu quả kinh doanh của công ty một cách lâu dài, bền vững, đặc biệt trong lĩnh vực tiêu thụ mặt hàng chủ chốt
 • 76
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP

*Phơng pháp giá hạch toán Đối với các doanh nghiệp mua hàng hoá vật t thờng xuyên có sự biến động về giá cả, khối lợng chủng loại vật t hàng hoá nhập, xuất kho nhiều thì có thế sử dụng giá hạch toán để tính trị giá vốn thực tế của hàng xuất kho.Giá hạch toán là loại giá ổn định do doanh nghiệp xây dựng, giá này không có tác dụng giao dịch với bên ngoài.Việc nhập xuất trớc hết phải tính hệ số giữa giá thực tế và giá hạch toán cuả hàng luân chuyển trong kỳ
 • 21
những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các Doanh nghiệp công nghiệp

những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các Doanh nghiệp công nghiệp

Do TSCĐ trong doanh nghiệp ít biến động, việc tính số khấu hao TSCĐ phải trích tháng này chỉ khác tháng trớc khi có sự biến động tăng giảm TSCĐ. Vì vậy, để giảm bớt khối lợng tính toán hàng tháng ta chỉ việc tính khấu hao tăng thêm và giảm bớt tháng này, đồng thời căn cứ vào số khấu hao đã trích tháng trớc để xác định số khấu hao phải trích tháng này. Số khấu hao TSCĐ tăng thêm hoặc giảm bớt đi trong tháng này đợc tính trên cơ sở của TSCĐ tăng thêm hay giảm bớt so với tháng trớc. Số khấu hao TSCĐ đợc tập hợp trực tiếp vào đối tợng tập hợp chi phí. Nếu có phải phân bổ cho nhiều đối tợng thì thờng phân bổ theo nguyên giá TSCĐ sử dụng hoặc theo ca máy hoạt động ở bộ phận đó. Những TSCĐ đã hết khấu hao vẫn sử dụng đợc thì không phải trích khấu hao cơ bản.
 • 35
Tính giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp

Tính giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp

cho phù hợp nhất. Qua đây ta cũng thấy đợc sự giống và khác nhau về phơng pháp tính giá đợc quy định trong chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán của một số nớc khác trên thế giới. Với một vài nhận xét và ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện các phơng pháp tính giá hàng tồn kho ở Việt Nam em thấy rằng việc nghiên cứu này rất bổ ích và có ý nghĩa. Nó giúp em hiểu sâu sắc hơn về Hàng tồn kho - Một phần quan trọng trong tài sản lu động, trong chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp-Hàng tồn kho còn có rất nhiều vấn đề cần phải bàn tới nhng trong khả năng giới hạn em chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu về hệ thống nguyên tắc và phơng pháp tính giá hàng tồn kho.
 • 24
Hạn chế của các phương pháp và các biện pháp khắc phục các phương pháp tính giá hàng tồn kho.DOC

Hạn chế của các phương pháp và các biện pháp khắc phục các phương pháp tính giá hàng tồn kho.DOC

chi phí cho các loại hàng tồn kho đó cũng tăng do đó làm cho lợi nhuận giảm cho nên việc làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp ắt sẽ xảy ra. Nhng chi phí quản lý hàng tồn kho cuối kỳ cao thì phải mua thêm các loại hàng tồn kho đầu vào ở thời điểm hiện tại nhằm để tính vào giá vốn và giá trị hàng tồn kho cuối kỳ phản ánh thấp hơn so với giá thực tế. Trong điều kiện hiện tại ở Việt Nam: khung pháp lý về kế toán, kiểm toán cha đợc hoàn thiện, nền kinh tế của chúng ta đang trong quá trình hội nhập và phát triển thì việc áp dụng phơng pháp tính giá hàng tồn kho này đợc a thích hơn vì nó tạo ra lợng tiền lớn và khoản thuế phải nộp cho nhà nớc thấp hơn. Cho nên các cơ quan có thẩm quyền cần xem xét và đề ra các thông t hớng dẫn thi hành hợp lý và nhất quán cho việc áp dụng phơng pháp tính giá này. Nhng chúng ta cũng thấy rằng phơng pháp này sẽ làm cho sự thiếu cập nhật về thông tin (thông tin lạc hậu). Đây chính là nhợc điểm của phơng pháp tính giá này. Do đó các doanh nghiệp cần xem xét đến các lợi ích và hạn chế của nó đem lại cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp nên lựa chọn phơng pháp này nếu có bằng chứng xác thực về luồng nhập xuất hàng tồn kho.
 • 20
TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Hạch toán thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp_ Đối với các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp, khi mua hàng hoặc bán hàng trừ nhập khẩu hàng hoá, kế toán không phải xá[r]
 • 28
TẠI CTY TNHH CUNG CẤP THIẾT BỊ

TẠI CTY TNHH CUNG CẤP THIẾT BỊ

Với quan điểm đó, theo em phơng pháp hạch toán dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho nên có một số thay đổi so với chế độ kế toán Việt Nam hiện hành nh sau: - Cu[r]
 • 21
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TÁC XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XD SỐ 1

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TÁC XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XD SỐ 1

11.356.150 Cộng 17.034.200 17.034.200 3. Tổng hợp chi phí sản xuất cuối tháng Việc tổng hợp chi phí sản xuất tháng đợc căn cứ vào đối tợng hạch toán chi phí sản xuất, mỗi đối tợng tập hợp chi phí đợc mở chi tiết theo dõi các khoản mục chi phí để làm cơ sở cho việc tính giá thành sản phẩm xây lắp. Công ty áp dụng phơng pháp kế toán kê khai thờng xuyên để tổng hợp chi phí sản xuất (TK sử dụng 154” chi phí KD dở dang”), Toàn bộ chi phí NVL trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí nhân công trực tiếp cuối tháng đợc kết chuyển vào bên nợ TK 154. Từ các số liệu chi tiét chi phí từng công trình, hạng mục công trình kế toán tiến hành tổng hợp chi phí sản xuất phát sinh trong tháng theo từng khoản mục chi phí để làm cơ sở cho việc lập bảng tổng hợp chi phí sản xuất từng tháng. Đồng thời cũng từ các sổ chi tiết , chi phí từng công trình, hạng mục công trình kế toán tiến hành tổng hợp chi phí sản xuất tháng để ghi vào sổ theo dõi chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cho công trình, hạng mục công trình đó.
 • 50
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM Ở XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TW II-HÀ NỘI

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM Ở XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TW II-HÀ NỘI

Trờng hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp kiểm kê _ _định kỳ._ Theo phơng pháp kiểm kê định kỳ thì tình hình nhập - xuất thành phẩm đ-ợc phản ánh trên TK 632 Quá trìn[r]
 • 25
DETHIHKII0910VINHTESCHOOL

DETHIHKII0910VINHTESCHOOL

–Các khoản chiết khấu thanh toán đợc hởng khi mua hàng hạch toán giống nh doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ. 4. Kế toán giai đoạn tiêu thụ. Tiêu thụ hàng hoá là giai đoạn cuối cùng trong quá trình lu chuyển hàng hoá của kinh doanh thơng mại. Hình thức lu chuyển hàng hhoá trên thị trờng bao gồm bán buôn (bán buôn qua kho, không qua kho, bán buôn vận chuyển thẳng có hoặc không tham gia thanh toán) và bán lẻ (bán lẻ thu tiền tập trung, thu tiền trực tiếp, bán hàng tự chọn), bán trả góp và ký gửi, đại ký. Thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu về hàng hoá từ ngời bán sang ngời mua. Hàng tiêu thụ có thể đợc ngời mua thanh toán ngay hoặc thanh toán chậm (bán chịu) bằng tiền mặt hay bằng chuyển khoản, có thể bằng tiền Việt nam hay ngoại tệ tuỳ theo thoả thuận, trờng hợp doanh thu bằng ngoại tệ phải quy đổi theo tỷ giá thực tế. Chỉ tiêu doanh thu đợc ghi nhận ở tài khoản 511, 512, 515 có thể bao gồm cả thuế GTGT đầu ra (nếu thuế GTGT tính theo phơng pháp trực tiếp hoặc với những đối tợng không chịu thuế GTGT) hay không bao gồm thuế GTGT đầu ra (nếu tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ).
 • 22
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.

b. Đặc điểm kế toán nghiệp vụ tiêu thụ với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp hoặc các đối tợng không chịu thuế GTGT Đối với các doanh nghiệpnày, quy trình và cách thức hạch toán cũng tơng tự nh các doanh nghiệp tính thuế theo phơng pháp khấu trừ, chỉ khác trong chỉ tiêu doanh thu (ghi nhận ở tài khoản 511, 512 bao gồm cả thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt). Thuế GTGT phải nộp cuối kỳ ghi nhận vào chỉ tiêu doanh thu.
 • 22
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY PHS HẢI PHÒNG

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY PHS HẢI PHÒNG

b. Đặc điểm kế toán nghiệp vụ tiêu thụ với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp hoặc các đối tợng không chịu thuế GTGT Đối với các doanh nghiệpnày, quy trình và cách thức hạch toán cũng tơng tự nh các doanh nghiệp tính thuế theo phơng pháp khấu trừ, chỉ khác trong chỉ tiêu doanh thu (ghi nhận ở tài khoản 511, 512 bao gồm cả thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt). Thuế GTGT phải nộp cuối kỳ ghi nhận vào chỉ tiêu doanh thu.
 • 22
Cơ sở lý luận hạch toán nguyên liệu vật liệu trong các doanh nghiệp

Cơ sở lý luận hạch toán nguyên liệu vật liệu trong các doanh nghiệp

nghiệp và kiểm soát chi phí, giá thành sản phẩm. Để tổ chức tốt vật liệu thì công tác quản lý doanh nghiệp phải thực hiện các yêu cầu sau: - Các doanh nghiệp phải có đầy đủ kho tàng để bảo quản vật liệu, kho phải đợc trang bị các phơng tiện bảo quản và cân, đo, đong, đếm cần thiết, phải bố trí thủ kho và nhân viên bảo quản có nghiệp vụ thích hợp và có khả năng nắm vững và thực hiện việc ghi chép ban đầu cũng nh sổ sách hạch toán kho. Việc bố trí sắp xếp vật liệu trong kho phải theo đúng yêu cầu và kỹ thuật bảo quản, thuận tiện cho việc nhập, xuất và theo dõi kiểm tra.
 • 47
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỂ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ I TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỂ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ I TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI

Do Công ty áp dụng phơng pháp hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên nên để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty đã sử dụng các tài kho[r]
 • 52
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Bên cạnh việc xây dựng và tổ chức kho tàng doanh nghiệp cần phải xây dựng định mức dự trữ, xác định lợng dự trữ cần thiết cho sản xuất phòng ngừa các trờng hợp thiếu vật t phục vụ sản xuất hoặc dự trữ vật t quá nhiều gây ứ đọng vốn. Cùng với việc xây dựng định mức hao hụt hợp lý trong vận chuyển và bảo quản là điều kiện quan trọng để tổ chức quản lý và hạch toán cho từng chi tiết, từng công đoạn mà còn phải không ngừng đợc cải tiến và hoàn thiện để đạt tới các định mức tiên tiến.
 • 26
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Đối với những doanh nghiệp có nhiều loại thành phẩm và số lợng chứng từ nhập, xuất không nhiều thì phơng pháp thích hợp để hạch toán chi tiết thành phẩm là phơng pháp đối chiếu luân chuyển. Theo phơng pháp này, kế toán chỉ mở “Sổ đối chiếu luân chuyển thành phẩm” theo từng kho. Cuối kỳ, trên cơ sở phân loại chứng từ nhập, xuất theo từng loại thành phẩm và theo từng kho, kế toán lập “Bảng kê nhập thành phẩm”, “Bảng kê xuất thành phẩm” và dựa vào các bảng kê này để ghi vào “Sổ đối chiếu luân chuyển”. Khi nhận đợc “Thẻ kho”, kế toán tiến hành đối chiếu tổng lợng nhập, xuất của từng thẻ kho với “Sổ đối chiếu luân chuyển”, đồng thời, từ “Sổ đối chiếu luân chuyển” lập “Bảng kê nhập- xuất- tồn thành phẩm” để đối chiếu với số liệu kế toán tổng hợp thành phẩm
 • 29
CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ VẬT TƯ TẠI XÍ NGHIỆP THAN 917 QUẢNG NINH

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ VẬT TƯ TẠI XÍ NGHIỆP THAN 917 QUẢNG NINH

- áp dụng đúng đắn các phơng pháp và nguyên tắc hạch toán hàng tồn kho, mở sổ, thẻ kế toán chi tiết để ghi chép phản ánh, phân loại, tổng hợp số liệu về tình hình hiện có và sự biến động[r]
 • 43
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP THAN 917

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP THAN 917

- áp dụng đúng đắn các phơng pháp và nguyên tắc hạch toán hàng tồn kho, mở sổ, thẻ kế toán chi tiết để ghi chép phản ánh, phân loại, tổng hợp số liệu về tình hình hiện có và sự biến động[r]
 • 41
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY LẮP SỐ 12

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY LẮP SỐ 12

- Tổ chức chứng từ, tài khoản, sổ kế toán phù hợp với phơng pháp hạch toán hàng tồn kho của doanh nghiệp để ghi chép, phân loại tổng hợp số liệu về tình hình hiện có và sự biến động tăng[r]
 • 26
TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

- Tổ chức chứng từ, tài khoản sổ sách kế toán, khoa học phù hợp với các phơng pháp hạch toán hàng tồn kho của doanh nghiệp để ghi chép, phân loại và tổng hợp số liệu về tình hình thực hi[r]
 • 31
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ XNK

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ XNK

chịu cho khách hàng do đó rủi ro các khoản phải thu sẽ cao. Công ty không sử dụng TK 139 “ Dự phòng phải thu khó đòi”. _Trong môi trờng kinh doanh cạnh tranh khốc liệt hiện nay các doanh nghiệp thờng tìm mọi biệp pháp làm tăng doanh số bán hàng của mình.Một trong những chính sách khuyến khích ngời tiêu dùng mua hàng đó là chiết khấu thơng mại và chiết khấu thanh toán.Tuy nhiên hiện nay việc áp dụng chính sách đó của công ty hầu nh cha đ- ợc quan tâm đến.
 • 23
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 2 DOC

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 2 DOC

TRANG 7 Theo Chuẩn mực kế toán số 02 - Hàng tồn kho, việc tính giá trị hàng tồn kho đợc áp dụng theo một trong các phơng pháp sau: - Phơng pháp tính theo giá đích danh - Phơng pháp bình [r]
 • 28
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

*Trờng hợp tiêu thụ giữa các đơn vị thành viên: về nguyên tắc, trờng hợp này đợc hạch toán tơng tự nh trờng hợp tiêu thụ bên ngoài, chỉ khác là sử dụng TK 512 thay cho TK 511 và TK 136 thay cho TK 131. *Trờng hợp doanh nghiệp dùng thành phẩm để biếu tặng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nh biếu tặng đại biểu dự hội nghị khách hàng, hội nghị công nhân viên chức thì ngoài việc phản ánh giá vốn nh các trờng hợp tiêu thụ khác, kế toán phản ánh doanh thu nh sau:
 • 28
KT086 POT

KT086 POT

Kiến nghị 3: Về tài khoản sử dụng. Khi phản ánh hàng hoá bán ra dù theo phơng thức nào thì công ty cũng hạch toán về TK 131 trong đó chi tiết ra cho cửa hàng trực thuộc là 1311 và cho khách trả sau là 1314. Tuy nhiên các khoản công nợ đều đợc theo dõi trên bảng kê công nợ TK 131 theo từng cửa hàng trực thuộc và bạn hàng. Bảng kê công nợ này cũng chỉ tập hợp các khoản phải thu cho từng tháng mà không chi tiết ra từng nghiệp vụ phát sinh. Đây là sự rút ngắn cho đơn giản nhng lại gây ra khó khăn nhất định trong việc theo dõi kiểm tra tra đối chiếu lợng hàng xuất bán với công nợ phải thu. Nên chăng công ty có thể hạch toán TK 131 chi tiết cho từng cửa hàng, bạn hàng theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Phơng thức bán hàng của công ty đa dạng nhng để hạch toán khoản phải thu thì công ty lại chỉ dùng TK 131 chi tiết ra thành 2 tiểu khoản 1311 và 1314. Trên thực tế tiểu khoản 1311 và 1314 đảm đơng cho tất cả các khách hàng, cửa hàng trực thuộc. Trong khi Công ty có cả bán buôn, bán lẻ trực tiếp. Hình thức bản lẻ lại có bán thu tiền trực tiêp, bán thu tiền sau. Theo tôi Công ty nên chi tiết TK 131 theo từng hình thức bán hàng.
 • 53
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP DOC

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP DOC

TRANG 7 Theo Chuẩn mực kế toán số 02 - Hàng tồn kho, việc tính giá trị hàng tồn kho đợc áp dụng theo một trong các phơng pháp sau: - Phơng pháp tính theo giá đích danh - Phơng pháp bình [r]
 • 28

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần xây dựng an bìnhthực trạng kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng vĩnh thịnh1 2 bảng kế hoạch nguyên vật liệu công ty cổ phần xây dựng công nghiệpđặc điểm nguyên vật liệu công ty cổ phần xây dựng số 9 thăng long 43ii thực trạng kế toán bán hàng tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại việt áhoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại việt áđánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại việt á và phương hướng hoàn thiệnkế toán tiền lương của công ty cổ phần sản xuất và thương mại avsbáo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu công ty xây dựngkế toán nguyên vật liệu công ty xây dựngluận văn tốt nghiệp kế toán nguyên vật liệu công ty xây dựngkế toán nguyên vật liệu công ty mayluận văn kế toán nguyên vật liệu công ty maykế toán nguyên vật liệu công ty xây lắp và thương mại hợp lựcđề án kế toán bán hàng tại công ty cổ phần kiến trúc và vật liệu xây dựng d khuất duy tiến hà nộiNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ