0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Bảng thanh toán lơng phân xởng

KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

Hằng ngày, căn cứ vào các chứng từ ban đầu nh: giấy nghỉ ốm, họp, học ở các bộ phận, phòng ban có trách nhiệm ghi vào bảng chấm công về tình hình sản xuất kinh doanh lao động của mỗi ngời trong tháng một cách hợp lệ. Cuối tháng, căn cứ vào bảng chấm công và các chứng từ kết quả lao động nh: phiếu giao nhận sản phẩm, phiếu nghiệm thu sản phẩm để ghi vào bảng thanh toán tiền lơng các tổ, đội từ đó tập hợp để ghi vào bảng thanh toán lơng của phân xởng. Từ bảng thanh toán lơng của các phân xởng và các phòng ban cuối tháng kế toán tập hợp để đa vào bảng thanh toán tiền lơng toàn doanh nghiệp. Đồng thời kế tóan lập bảng phân bổ tiền lơng và BHXH (bảng phân bổ số 1), khi đã có những chứng từ cần thiết.
 • 23
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY VẬT LIỆU BƯU ĐIỆN

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY VẬT LIỆU BƯU ĐIỆN

TỔ CHỨC- P, VẬT T PHÂN XỞNG IV PHÂN XỞNG III PHÂN XỞNG II PHÂN XỞNG I Các tổ đội sản xuất CÁC TỔ ĐỘI SẢN XUẤT Các tổ đội sản xuất TRANG 10 Sơ đồ 2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của nhà má[r]
 • 31
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

Nhìn chung, ở các doanh nghiệp do tồn tại trong nền kinh tế thị tr- ờng, đặt lợi nhuận lên mục tiêu hàng đầu nên việc tiết kiệm đợc chi phí lơng là một nhiệm vụ quan trọng, trong đó cách thức trả lơng đợc lựa chọn sau khi nghiên cứu thực tế các loại công việc trong doanh nghiệp là biện pháp cơ bản, có hiệu quả cao để tiết kiệm khoản chi phí này. Thông thờng ở một doanh nghiệp thì các phần việc phát sinh đa dạng với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Vì vậy, các hình thức trả lơng đợc các doanh nghiệp áp dụng linh hoạt, phù hợp trong mỗi trờng hợp, hoàn cảnh cụ thể để có đợc tính kinh tế cao nhất.
 • 27
Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp Dược phẩm 120

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp Dược phẩm 120

Đối với mỗi đối tợng hạch toán có các cách phân loại khác nhau tuỳ theo yêu cầu sử dụng và quản lý. Tài sản cố định đợc phân loại theo từng phân xởng, từng tổ sản xuất...; thành phẩm đợc phân loại theo công dụng và hình thái vật chất; các nghiệp vụ thanh toán đợc phân loại theo hình thức thanh toán là tiền mặt, séc, tiền gửi ngân hàng hay trả chậm...Riêng vật liệu của Xí nghiệp chủng loại nhiều, thành phần phong phú, lại có thêm nhiều chất phụ gia khác, tính chất lý hoá rất khác nhau, do đó việc phân loại vật liệu tại Xí nghiệp đợc tiến hành dựa trên tính chất và vai trò từng loại vật liệu trong quá trình sản xuất. Dựa vào tiêu thức này, vật liệu của Xí nghiệp đợc phân chia làm 5 loại:
 • 33
DO AN CUNG CAP PPS

DO AN CUNG CAP PPS

-Để kiểm tra chất lợng điện áp ta dùng đồng hồ Vônmét và khoá chuyển đổi. -Để kiểm tra mức độ đối xứng giữa của dòng các pha ta dùng 3 đồng hồ ampe nếu trạm có công nhân trực thì cứ 30 phút hoặc 1 giờ phải kiểm tra phụ tải của trạm biến áp và phụ tải của các phân xởng 1 lần và ghi vào sổ theo dõi để từ đó xây dựng đợc các đồ thị phụ tải và giúp cho việc quản lý, vận hành thiết bị 1 cách tốt nhất.
 • 94
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

- 30% cho Tổ hoàn thiện - 55% cho Công nhân sản xuất Hàng tháng, Công ty ứng lơng cho các bộ phận trực tiếp với mức lơng bình quân 800.000đ/ngời. Khi lô sản phẩm nào đó hoàn thành, Phòng Tài chính và kinh doanh xác định với Quản đốc (đội trởng) về khối lợng nghiệm thu bàn giao, từ đó xác định sản lợng của từng thành viên trong một Xởng (dựa vào Bảng thanh toán lơng khoán). Cuối năm, quyết toán một lần, chi nốt cho ngời lao động tiền sản l- ợng sau khi đã trừ đi số tiền ứng hàng tháng theo tỷ lệ tiền thu về
 • 33
phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty vinapon

phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty vinapon

Lời nói đầu Trong nhiều năm qua, công cuộc đổi mới kinh tế ở nớc ta đã đạt đợc nhng thành tựu to lớn. Tuy nhiên, sự đổi mới trên một số lĩnh vực xã hội còn cha theo kịp công cuộc đổi mới chung của đất nớc. Các vấn đề về tiền lơng, việc làm và quản lý lao động còn nhiều điểm bất hợp lý cha tạo đợc động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đây là một vấn đề rộng lớn và phức tạp, nó không chỉ giới hạn trong lĩnh vực lao động mà còn liên quan tới tất cả các yếu tố của quá trình sản xuất. Trong cơ chế mới vấn đề tiền lơng trả cho ngời lao động cần đợc đổi mới và hoàn thiện. Thực hiện tốt đợc vấn đề này mới tạo ra động lực cho ngời lao động phát huy sức sáng tạo làm giàu cho bản thân và cho đất nớc, đồng thời tạo môi trờng cho công cuộc đổi mới tiếp tục tiến lên. Mặt khác có tổ chức hạch toán tièn lơng tốt, hợp lý mới giúp cho các nhà quản lý, các doanh nghiệp tiết kiệm đợc chi phí, phân bổ chi phí và tính giá thành đợc chính xác qua đó hạ thấp đợc giá thành sản phẩm, dịch vụ làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng nh làm tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trờng.
 • 59
29 Báo cáo tổng hợp về nghiệp vụ kế toán của xí nghiệp sông đà 206

29 Báo cáo tổng hợp về nghiệp vụ kế toán của xí nghiệp sông đà 206

* Phơng pháp lập bảng phân bổ tiền lơng - BHXH Cột 334: - Dòng TK622 - Căn cứ vào bảng thanh toán lơng toàn xí nghiệp công ty phần lơng của công nhân sản xuất đợc hạch toán vào TK 622 ch[r]
 • 50
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY 10

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY 10

bao gồm lơng chính, lơng phụ, phụ cấp và các khoản có tính chất lơng nh: BHXH, BHYT, KPCĐ. Hàng tháng , căn cứ vào kết quả hạch toán lao động do nhân viên tính lơng của các xí nghiệp thành viên gửi lên. Căn cứ vào cơ chế tính trả lơng thởng Công ty đã xây dựng, bộ phận lao động tiền lơng thuộc Phòng tổ chức hành chính tính toán và xác định số tiền lơng thực tế phải trả cho từng công nhân sản xuất và lập bảng thanh toán lơng cho từng tổ sản xuất, từng xí nghiệp thành viên, sau đó gửi cho Phòng tài chính kế toán. Trên cơ sở đó, kế toán tiền lơng tổng hợp chi phí tiền lơng công nhân sản xuất trực tiếp cho từng loại sản phẩm, từng XNTV thể hiện trên Bảng phân bổ tiền lơng và trích BHXH.
 • 39
Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty Điện tử Đống Đa

Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty Điện tử Đống Đa

Từ bảng trên cho chúng ta thấy tuy đang phải cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ khác trên thơng trờng nhng cha năm nào Công ty làm ăn thua lỗ, mặc dù bị ảnh hởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính khu vực nhng năm 1999 Công ty vẫn đạt đợc tổng doanh thu là hơn 20 tỷ, lợi nhuận trên 700 triệu đồng , đây là một thành quả mà rất ít doanh nghiệp ở Việt Nam có thể đạt đợc. Sang năm 2000 tổng doanh thu là hơn 208 tỷ đồng, lãi hơn 18 tỷ đồng, đây là một kết quả khá cao biểu hiện sự kinh doanh rất có hiệu quả của Công ty. Đến năm 2001 tổng doanh thu có tăng hơn so với năm 2000 nhng tốc độ tăng lợi nhuận không cao và nguyên nhân chính là do sự cạnh tranh quá gay gắt ở trên thị trờng, nạn hàng giả, trốn thuế... Nhng từ bảng trên vẫn cho ta thấy tình hình kinh doanh của Công ty ngày càng sáng sủa và ổn định qua từng năm.
 • 42
Thực trạng về tổ chức hạch toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp may Minh Hà.

Thực trạng về tổ chức hạch toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp may Minh Hà.

Việc hạch toán tổng hợp và chi tiết vật liệu chủ yếu thực hiện trên máy vi tính. Kế toán này có nhiệm vụ thu nhập, kiểm tra các chứng từ nh: phiếu xuất kho, phiếu nhập kho Sau đó định khoản đối chiếu với số liệu sổ sách của thủ kho nh … thẻ kho rồi nhập dữ liệu vào máy, máy sẽ tự động tính các chỉ tiêu còn lại nh … : tính giá V1 xuất cuối kỳ máy tính in ra số liệu bảng biểu cần thiết nh … : Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn kho vật liệu và các báo cáo khác theo yêu cầu phục vụ cho công tác hạch toán vật liệu.
 • 43
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC THÀNH PHÁT

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC THÀNH PHÁT

Việc phân loại lao động giúp cho đơn vị sử dụng lao động đợc hợp lý, đúng mục đích, đúng ngành nghề. Tính toán lơng đúng với công sức lao động, tạo điều kiện kích thích ngời lao động không ngừng nâng cao tay nghề, thoải mái, hứng thú trong khi làm việc, chất lợng của ngày công đợc tăng lên.
 • 49
HƯỚNG DẤN ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN CHO MỘT PHÂN XƯỞNG

HƯỚNG DẤN ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN CHO MỘT PHÂN XƯỞNG

b) Phân loại các hộ dùng điên trong xí nghiệp. a) Nguyên tắc chung: Các hộ dùng điện trong xí nghiệp cần phải đợc phân loại theo mức độ tin cậy CCĐ, điều này có một ý nghĩa quan trọng cho việc chọn sơ đồ và phơng án CCĐ nhằm đạt đợc chất lợng điện năng cung cấp theo yêu cầu của các phụ tải. Việc phân loại thông thờng đợc đánh giá từ các phụ tải, nhóm phụ tải, phân xởng và toàn bộ xí nhiệp, căn cứ vào tính chất công việc, vào vai trò của chúng trong dây truyền công nghệ chính của xí nghiệp, vào mức độ thiệt hại kinh tế khi chúng không đ ợc CCĐ, hoặc mức độ nguy hiểm có đe doạ đến tai mạn lao động khi ngừng CCĐ. Tóm lại cần phải đánh giá đợc chúng thuộc hộ tiêu thụ loại nào (hộ loại I; II hay hộ loại III).
 • 36
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP KINH DOANH VẬN TẢI

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP KINH DOANH VẬN TẢI

*Phân loại CPSX theo đàu vào của quá trình sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp : - Chi phí ban đầu: Là các chi doanh nghiệp phải lo liệu, mua sắm, chuẩn bị từ lúc đầu để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. - Chi phí luân chuyển nội bộ: Là các chi phí phát sinh trong quá trình phân công và hiệp tác lao động nội bộ doanh nghiệp, chẳng hạn: Giá trị lao vụ sản xuất phụ cung cấp cho phân xởng chính, giá trị bán thành phẩm tự chế đựoc sử dụng làm vật liệu trong quá trình chế biến.
 • 31
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG   TIN QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG

Với sự hớng dẫn nhiệt tình của PGS.TS Hàn Viết Thuận và qua nghiên cứu tài liệu em đã cố gắng nghiên cứu đề tài này với một số giải pháp và chức năng sau:  Chơng trình đã căn bản xây dựng đợc việc tính lơng cho nhân viên.  Tự động hoá các khâu cập nhật, lu trữ, xử lý thông tin, và lên báo cáo về lơng.
 • 38
ÔN HÈ 3 LÊN 4

ÔN HÈ 3 LÊN 4

Bài 2: Tìm x biết: a) x x 8 = 67400 b) x : 5 = 12300 c) 100000 : x = 5 Bài 3: Một nhà máy có ba phân xởng. Phân xởng thứ nhất có 3750 công nhân. Số công nhân của phân xởng thứ hai nhiều hơn phân xởng thứ nhất 256 công nhân. Số công nhân của phân xởng thứ ba bằng tất cả số công nhân của hai phân xởng trên. Hỏi số công nhân cảu nhà máy là bao nhiêu?
 • 1
DO AN HE THONG DIEN DOCX

DO AN HE THONG DIEN DOCX

Vì đã biết đợc khá nhiều thông tin về phụ tải, có thể xác định phụ tải tính toán theo công suất trung bình và hệ số cực đại. Tra bảng đối với nhóm máy cơ khí : K sd = 0,16 ; cos ϕ = 0,6 Kết quả phân nhóm
 • 46
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GỐM XÂY DỰNG ĐẠI THANH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GỐM XÂY DỰNG ĐẠI THANH

sản xuất chung cho từng loại sản phẩm và mỗi giai đoạn công nghệ theo chi phí nhân công trực tiếp. Trình tự tập hợp chi phí sản xuất chung đợc thực hiện nh sau: 2.2.4.3.1.Chi phí nhân viên quản lý phân xởng Chi phí nhân viên quản lý phân xởng của Công ty Gốm Xây Dựng Đại Thanh bao gồm các khoản lơng, KPCĐ, BHXH, BHYT của cán bộ công nhân viên phân xởng. Những cán bộ công nhân ở bộ phận này tiền lơng đợc xác định trên cơ sở hệ số lơng cấp bậc và mức lơng bình quân cán bộ gián tiếp.
 • 29
HẠCH TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CTY GẠCH ỐP LÁT HN

HẠCH TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CTY GẠCH ỐP LÁT HN

Công thức phân bổ chi phí phân xởng dựa vào tiền lơng của công nhân sản xuất chính nh sau: Chi phí phân xởng phân bổ cho 1 đơn vị sản phẩm = Tổng chi phí phân xởng x Tiền lơng chính của [r]
 • 41
KT218 PDF

KT218 PDF

- Giá thành toàn bộ: là cơ sở để xác định giá cả tiêu thụ sản phẩm. Giá thành toàn bộ bao gồm giá thành công xởng và chi phí ngoài sản xuất (chi phí liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm) Trong công tác kế hoạch hoá và hạch toán phải phân biệt giá thành kế hoạch và giá thành thực tế. Trong giá thành kế hoạch chỉ đợc tính những loại chi phí đã đợc xã hội chấp nhận ở mức hợp lý, trong giá thành thực tế phải hạch toán toàn bộ những chi phí phát sinh trong thực tế, bao gồm cả những loại chi phí không phép tính vào giá thành kế hoạch nh chi phí về thiệt hại trong sản xuất, (chi phí thiệt hại do phế phẩm, tiền phạt vi phạm hợp đồng ) hoặc chi phí thực … tế phát sinh cao hơn mức ghi trong kế hoạch, có thể phân biệt giá thành kế hoạch trên ba mặt sau:
 • 42
239 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI – GIA CÔNG KIM KHÍ THÉP THÁI NGUYÊN 42TR

239 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI – GIA CÔNG KIM KHÍ THÉP THÁI NGUYÊN 42TR

Công thức phân bổ chi phí phân xởng dựa vào tiền lơng của công nhân sản xuất chính nh sau: Chi phí phân xởng phân bổ cho 1 đơn vị = Tổng chi phí phân xởng x Tiền lơng chính của 1 đơn vị [r]
 • 41
ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Trong đó tiền lơng và bảo hiểm xx hội của nhân viên quản lý, chí phí bảo hộ lao động đợc xác định theo các chi phí trực tiếp, còn các chi phí khác đợc xác định dựa theo các số liệu thống kế hàng năm. Mặc dù chi phí tiền lơng của cán bộ nhân viên quản lý tăng lên, nhng do quá trình tinh giảm bộ máy quản lý và nghiệp vụ. Chi phí bảo quản và sửa chữa nhà cửa vật kiến trúc và các dụng cụ quản lý cũng giảm đi một cách đáng kể do việc sử dụng hợp lý và bảo dỡng thờng xuyên cho nên giảm đi đáng kể trong chi phí giá thành sản phẩm.
 • 41
218 CHUYEN DE TOT NGHIEP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP WWW EBOOKVCU COM 218VIP

218 CHUYEN DE TOT NGHIEP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP WWW EBOOKVCU COM 218VIP

Qua bảng số liệu trên ta thấy doanh thu năm 2002 chỉ đạt 91,64% so với năm 2001, giảm 3.076.610.300 đồng tơng ứng với tỷ lệ giảm 8,36%. Giá vốn giảm 3.281.785.281 đồng đạt 91,04% tơng ứng với tỷ lệ giảm là 8,96%. Chi phí bán hàng tăng 2.526.900 đồng tơng đơng 3,24%. Đặc biệt chi phí quản lý tăng khá mạnh 99.532.110 đồng hay tỷ lệ tăng lên tới 355,47%. Song lợi nhuận trớc thuế năm 2002 lại nhiều hơn 103.095.971 đồng so với năm 2001 tơng đơng tăng 1,69%. Điều này là do giá vốn năm 2002 giảm tơng đối lớn so với năm 2001. Do vậy nộp ngân sách nhà nớc năm 2002 so với năm 2001 tăng 32.990.711 đồng tơng ứng với tỷ lệ 1,69%%. Trải qua 1 năm hoạt động kinh doanh đầy sôi động, tuy rằng doanh số không đạt bằng năm trớc cộng thêm sự gia tăng khá lớn về chi phí kinh doanh nhng công ty vẫn đứng vững và thu lại đợc số lợi nhuận khả quan hơn năm trớc. Điều này cũng có nghĩa là công ty đã hoàn thành tốt hơn nghĩa vụ đối với nhà nớc so với năm ngoái.
 • 42
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI – GIA CÔNG KIM KHÍ THÉP THÁI NGUYÊN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI – GIA CÔNG KIM KHÍ THÉP THÁI NGUYÊN

Công thức phân bổ chi phí phân xởng dựa vào tiền lơng của công nhân sản xuất chính nh sau: Chi phí phân xởng phân bổ cho 1 đơn vị sản phẩm = Tổng chi phí phân xởng x Tiền lơng chính của [r]
 • 41
TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

1.2.3.2.3. Phơng pháp tập hợp chi phí dụng cụ sản xuất. Chi phí dụng cụ sản xuất ở Công ty bao gồm những chi phí về quần áo, giày dép, ủng cao su, khăn mặt, găng tay,... xuất dùng cho công nhân trong các phân x ởng và những chi phí về những loại dụng cụ sản xuất nh rổ, khay, chổi,... Mọi chi phí về dụng cụ sản xuất phát sinh trong kỳ đều đợc kế toán dựa vào phiếu xuất kho thủ kho cuối tháng chuyển đến và đợc tập hợp vào cột CCDC cho từng đối tợng sử dụng trên sổ chi tiết TK 153 - CCDC. Đây là sổ theo dõi cụ thể tình hình xuất nhập tồn kho của từng thứ CCDC trong kỳ,...
 • 24
HẠCH TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP

HẠCH TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP

Công thức phân bổ chi phí phân xởng dựa vào tiền lơng của công nhân sản xuất chính nh sau: Chi phí phân xởng phân bổ cho 1 đơn vị sản phẩm = Tổng chi phí phân xởng x Tiền lơng chính của [r]
 • 41
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI.

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI.

8 1.2. Hình thức trả l ơng theo sản phẩm : Nhng do tính chất công việc nên ở một số bộ phận phải thuê một số lợng lớn công nhân ở bên ngoài. Trên cơ sở số lao động hợp lý của các phân xởng công ty giao khoán quỹ lơng cho từng bộ phận, từng phân xởng theo quy tắc hoàn thành nhiệm vụ đợc giao. Quỹ lơng thực tế phụ thuộc vào mức độ hoàn thành công việc đợc giao của từng phân xởng. Đó là hình thức tính lơng theo sản phẩm.
 • 23
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG.

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG.

Cán bộ phòng Kinh doanh – kế hoạch sản xuất mua vật t về nhập kho, Kế toán lập phiếu nhập kho làm 3 liên đặt giấy than viết một lần. Liên 1 lu tại phòng Kế toán, liên 2 chuyển xuống kho, thủ kho làm thủ tục nhập kho vật liệu, kiểm tra chất lợng, số liệu vật liệu rồi ghi vào thẻ kho, liên 3 giao cho ngời bán để làm thủ tục thanh toán.
 • 35
KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ 1-5

KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ 1-5

- Căn cứ vào bảng chấm công ở dới phân xởng của các Xí nghiệp gửi lên cùng với hợp đồng khoán sản phẩm và mức lơng cơ bản của từng công nhân do phòng lao động- tiền lơng đã quy định, kế [r]
 • 29
KT045 POTX

KT045 POTX

khâu quan trọng giữa sản xuất và tiêu dùng, là nơi các doanh nghiệp nhận biết các nhu cầu xã hội để đánh giá hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm góp phần củng cố vị trí, quyền lực, uy tín của doanh nghiệp trên thị tròng. Sản phẩm có chất lợng tốt, giá cả phải chăng, phơng thức mua bán, thanh toán thuận tiện có tác dụng nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thị tr- ờng, nhờ đó doanh nghiệp giữ đợc khách hàng, đợc thị trờng chấp nhận, đồng thời còn lôi kéo đợc khách hàng mới, do đó càng có cơ hội phát triển.
 • 73
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI XNDPTW2

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI XNDPTW2

Sản phẩm sau khi hoàn thành đợc phòng kiểm tra chất lợng kiểm tra đạt yêu cầu mới chuyển cho tổ giao nhận của từng phan xởng, sau đó mới chuyển cho phòng thị trờng đóng gói rồi mới nhập kho hoặ chuyển bán ngay. Nhân viên phân xởng lập phiếu nhập kho chỉ ghi số lợng nhập mà không ghi giá trị rồi chuyển cho thủ kho (ở phòng thị trờng). Thủ kho nhập phiếu nhập kho, kiểm nhận hàng và nhập kho. Sau đó cùng ngời nhập kí vào phiếu nhập. Thủ kho giữ lại một liên để ghi thẻ kho, sau đó chuyển cho kế toán thành phẩm một liên để ghi đơn gia, tính tiền và ghi sổ
 • 41
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY TNHH HỮU NGHỊ

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY TNHH HỮU NGHỊ

các chứng từ có hợp lý, hợp pháp không, đã đợc thủ kho phân loại hợp lý cha? Sau đó tuỳ theo loại chứng từ là nhập hay xuất mà kế toán sẽ tiến hành xử lý : * Đối với chứng từ nhập: Kế toán tiến hành ghi rõ đơn giá (căn cứ vào hoá đơn của nhà cung cấp), và tính giá trị thành tiền cho từng phiếu nhập kho. Sau đó kế toán nhập các thông tin trên phiếu nhập kho vào máy vi tính theo mã của vật liệu. Cuối tháng kế toán in ra bảng kê chi tiết nhập vật t ở từng kho do máy tính đã tự động tổng hợp. Bảng kê này đợc sắp xếp theo ngày của chứng từ.
 • 40
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG 2 DOC

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG 2 DOC

_LƠNG SẢN XUẤT = X CÔNG THỰC TẾ X HỆ SỐ NHÀ MÁY_ Nếu phân xởng sử dụng số công nhân nhiều hơn định biên thì lơng cấp bậc của mỗi công nhân đợc tính lại nh sau : _LƠNG CẤP BẬC CN = X _ Qu[r]
 • 27
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY SỨ GỐM THANH HÀ PHÚ THỌ

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY SỨ GỐM THANH HÀ PHÚ THỌ

- Đối với lao động nữ mới đợc tuyển dụng vào công ty phải co đủ 2 năm làm việc thực tế trở lên và sinh con sau tuổi 22 mới đợc hởng chế độ BHXH về thai sản con ốm. - Các phân xởng lập tổ theo dõi trích nộp 5% tiền lơng trích nộp theo bảng thanh toán lơng hàng tháng của đơn vị. Đồng thời vào cuối kỳ thành toán lập phiếu báo tăng giảm mức nộp BHXH để đối chiếu với phòng tổ chức.
 • 49
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 8.06

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 8.06

b.Chứng từ : Hoá đơn GTGT, Hợp đồng giao khoán, Giấy đề nghị thanh toán, Bảng trích khấu hao. Để tiến hành hoạt động thi công đối với ngành xây lắp. Hiện nay công ty đã trang bị cho Xí nghiệp nhiều loại xe máy mới và hiện đại nh: Ô tô vận chuyển NVL; Máy rải thảm BTN; Máy lu Tuy nhiên bên cạnh đó Xí ngiệp vẫn còn thiếu … một máy lu để phục vụ cho dây chuyền rải thảm BTN. Vì vậy trong quá trình thi công Xí nghiệp phải đi thuê ở đơn vị bạn một máy lu.
 • 38
194 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG & CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUỸ LƯƠNG TẠI NM THUỐC LÁ THĂNG LONG

194 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG & CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUỸ LƯƠNG TẠI NM THUỐC LÁ THĂNG LONG

_LƠNG SẢN XUẤT = X CÔNG THỰC TẾ X HỆ SỐ NHÀ MÁY_ Nếu phân xởng sử dụng số công nhân nhiều hơn định biên thì lơng cấp bậc của mỗi công nhân đợc tính lại nh sau : _LƠNG CẤP BẬC CN = X _ Qu[r]
 • 20
7 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

7 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

_LƠNG SẢN XUẤT = X CÔNG THỰC TẾ X HỆ SỐ NHÀ MÁY_ Nếu phân xởng sử dụng số công nhân nhiều hơn định biên thì lơng cấp bậc của mỗi công nhân đợc tính lại nh sau : _LƠNG CẤP BẬC CN = X _ Qu[r]
 • 27
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương, các khoản tính trích theo lương và các biện pháp tăng cường quản lý quĩ lương tại nhà máy thuốc lá Thăng Long

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương, các khoản tính trích theo lương và các biện pháp tăng cường quản lý quĩ lương tại nhà máy thuốc lá Thăng Long

_LƠNG SẢN XUẤT = X CÔNG THỰC TẾ X HỆ SỐ NHÀ MÁY_ Nếu phân xởng sử dụng số công nhân nhiều hơn định biên thì lơng cấp bậc của mỗi công nhân đợc tính lại nh sau : _LƠNG CẤP BẬC CN = X _ Qu[r]
 • 27
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

_LƠNG SẢN XUẤT = X CÔNG THỰC TẾ X HỆ SỐ NHÀ MÁY_ Nếu phân xởng sử dụng số công nhân nhiều hơn định biên thì lơng cấp bậc của mỗi công nhân đợc tính lại nh sau : _LƠNG CẤP BẬC CN = X _ Qu[r]
 • 27
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ

_LƠNG SẢN XUẤT = X CÔNG THỰC TẾ X HỆ SỐ NHÀ MÁY_ Nếu phân xởng sử dụng số công nhân nhiều hơn định biên thì lơng cấp bậc của mỗi công nhân đợc tính lại nh sau : _LƠNG CẤP BẬC CN = X _ Qu[r]
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty cơ khí sửa chữa công trình cầu đường bộ iithực trang công tác kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty cầu i thăng longke toan tien luonglương và các khoản trích theo lươngđặc điểm của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưưởng đến kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưươngđánh giá khái quát tình hình hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũcông ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ iiđặc điểm chung về quá trình hình thành và phát triển chức năng nhiệm vụ của công ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ iiphương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi mỹ đức hà tâyđánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi mỹ đứcphương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty tnhh mtv khai thác công trình thủy lợi tiên lãng hải phòngđánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty tnhh mtv khai thác công trình thủy lợi tiên lãnghạch toán lao động tiền lưương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũvề hạch toán tiền lương tiền thưởng và các khoản trich theo lươngkế toán tiền mặt và các khoản phải thuNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ