0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Các khoản thởng tại Công ty

hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũ

hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũ

đi vào kỷ cơng nề nếp, tất cả các công trình xây dựng đều đợc nghiệm thu đa vào sử dụng với chất lợng tốt. Đặc biệt năm 2004 là năm tăng trởng khá về mọi mặt. Công ty đã có nhiều tiến bộ trong công tác chỉ đạo, điều hành, chủ động sáng tạo và linh hoạt trong mọi hoàn cảnh, tạo ra những bớc phát triển mạnh mẽ. Tuy tốc độ phát triển còn chậm, cha thật ổn định song đã đóng góp vào sự tăng trởng trong toàn doanh nghiệp. Có thể nói, sự tăng trởng trong năm 2004 là tiền đề, là nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo cũng nh tạo ra nhiều công ăn việc làm ổn định đời sống công nhân viên của công ty. Đây là kết quả của tính chủ động sáng tạo, tinh thần đoàn kết nhất trí cao từ lãnh đạo công ty đến các đơn vị sản xuất dới sự lãnh đạo của Ban Giám đốc công ty, là sự năng động sáng tạo của các phòng ban chức năng đã có nhiều cố gắng trong việc bám sát thị trờng, phát huy hết năng lực, trí tuệ để công ty có thể tham gia đấu thầu và thắng thầu một số công trình giao thông có giá trị lớn nh:
 • 46
BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VẬT CÁCH

BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VẬT CÁCH

3.2.2. Biện pháp 2: Xác định nhu cầu vốn lưu động hợp lý 3.2.2.1.Cơ sở của biện pháp Qua sự phân tích ở trên cho thấy vốn lưu động của Công ty qua các năm nói chung đã mang lại hiệu quả. Nhưng qua phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, kết hợp với việc xem xét kết cấu của vốn lưu động ta nhận thấy, năm 2008 so với năm 2007 sức sản xuất của Công ty giảm đi, cụ thể là: năm 2008 sức sản xuất của vốn lưu động là 3,65, tức là với một đồng vốn lưu động tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh tạo ra 3,65 đồng doanh thu, như vậy là doanh thu tạo ra từ một đồng vốn lưu động đã giảm đi so với năm 2007 (năm 2007 đạt 3,82 đồng doanh thu trên một đồng vốn lưu động).
 • 21
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN P2 DOCX

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN P2 DOCX

8.1. Đối với hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: a) Khi nhận được hàng của Tổng công ty, Công ty, hoặc đơn vị khác trong Tổng công ty, Công ty, căn cứ vào phiếu xuất kho kiếm vận chuyển nội bộ và các chứng từ có liên quan, ghi:
 • 10
10 DẤU HIỆU DƯỚI ĐÂY RẤT CÓ THỂ CHO THẤY DN ĐÃ SỬ DỤNG THỦ THUẬT KẾ TOÁN POTX

10 DẤU HIỆU DƯỚI ĐÂY RẤT CÓ THỂ CHO THẤY DN ĐÃ SỬ DỤNG THỦ THUẬT KẾ TOÁN POTX

Công ty ghi nhận quá nhiều doanh thu trên sổ sách trước khi thu được tiền mặt có thể là một trong những tín hiệu cảnh báo về lợi nhuận của doanh nghiệp. #2: Lợi nhuận không đồng nhất với các công ty còn lại trong ngành Phương pháp kế toán không đồng nhất với các công ty còn lại trong ngành chính là vấn đề của Enron và Worldcom. Các chuyên gia cho rằng nên đặc biệt chú ý đến:
 • 4
BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP  TÌM HIỂU VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY

BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TÌM HIỂU VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY

BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TÌM HIỂU VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TÌM HIỂU VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TÌM HIỂU VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TÌM HIỂU VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TÌM HIỂU VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TÌM HIỂU VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TÌM HIỂU VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TÌM HIỂU VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TÌM HIỂU VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TÌM HIỂU VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TÌM HIỂU VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TÌM HIỂU VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TÌM HIỂU VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TÌM HIỂU VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TÌM HIỂU VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TÌM HIỂU VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TÌM HIỂU VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TÌM HIỂU VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TÌM HIỂU VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TÌM HIỂU VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY
 • 25
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN ĐỂ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM PHẦN 2 PDF

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN ĐỂ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM PHẦN 2 PDF

Đồng thời lập bảng kê hoá đơn hàng hoá bán ra chuyển cho Tổng công ty, Công ty (hoặc đơn vị khác trong Tổng công ty, Công ty) để xác định doanh thu tiêu thụ nội bộ. c) Khi đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc nhận được Hoá đơn GTGT về số hàng hoá tiêu thụ nội bộ do đơn vị Tổng công ty, Công ty chuyển đến trên cơ sở số hàng hoá đã bán, kế toán căn cứ vào Hoá đơn GTGT phản ánh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
 • 10
MỘT SỐ VẦN ĐỀ VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG

MỘT SỐ VẦN ĐỀ VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG

Để đảm bảo lợi ích cũng nh nâng cao tinh thần trách nhiệm của ngời lao động đối với công ty HAMECO đã xây dựng đợc một quy chế thởng phạt rất hữu hiệu trong đó áp dụng đầy đủ các hình th[r]
 • 36
MỘT SỐ VẦN ĐỀ VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG

MỘT SỐ VẦN ĐỀ VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG

Để đảm bảo lợi ích cũng nh nâng cao tinh thần trách nhiệm của ngời lao động đối với công ty HAMECO đã xây dựng đợc một quy chế thởng phạt rất hữu hiệu trong đó áp dụng đầy đủ các hình th[r]
 • 36
ĐỀ THI HK I LỚP 6

ĐỀ THI HK I LỚP 6

Có 133 quyển vở, 80 bút bi, 170 tập giấy. Ngời ta chia vở, bút bi, giấy thành các phần thởng đều nhau, mồi phần thởng gồm cả ba loại. Nhng sau khi chia còn thừa 13 quyển vở, 8 bút bi, 2 tập giấy không đủ chia vào các phần thởng. Tính xem có bao nhiêu phần thởng?
 • 1
TẠI VỀ CÔNG TY SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

TẠI VỀ CÔNG TY SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

định kỳ hoặc đột xuất theo qui định + Đảm nhận chức năng thi đua khen thởng, kỷ luật của công ty + Phụ trách và thực hiện công tác quân sự, dân quân tự vệ : tuyển quân; huấn luyện, tập h[r]
 • 34
QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2009-2010

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2009-2010

+ LĐ Tiên tiến: 21 ng x 60.000 đ = 1.260.000đ + Thởng GV có giải HS giỏi (Văn hoá) cấp Thành phố-Tỉnh T.S tiền là: 960.000đ + Thởng GV có HS đạt giải (TDTT) cấp Thành phố-Tỉnh T.Số tiền là : 500.000đ + Thởng 2 tổ đạt LĐTT số tiền là : 350.000đ
 • 11
MẪU XÂY DỰNG QUY CHẾ CƠ QUAN

MẪU XÂY DỰNG QUY CHẾ CƠ QUAN

Điều 4: Giám đốc Công ty có quyền tuyển chọn lao động, bố trí điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất kinh doanh, có quyền khen thởng và xử lý các vi phạm kỷ luật lao động theo quy định[r]
 • 46
KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ MUA HÀNG TẠI CÔNG TY BÁCH HOÁ SỐ 5 NAM BỘ

KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ MUA HÀNG TẠI CÔNG TY BÁCH HOÁ SỐ 5 NAM BỘ

Đặc điểm về địa điểm kinh doanh . Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của nhà nớc với số dân gần 3 triệu ngời. Các trung tâm ngoại giao, các văn phòng đại diện, các tổ chức kinh tế,văn hóa, xã hội đều có trụ sở đặt tại Hà Nội. Hà Nội còn là một địa điểm du lịch hấp dẫn, hàng năm thu hút hàng chục vạn lợt khách du lịch trong và ngoài nớc tới tham gia, học tập, công tác...Đây là khả năng tiềm tàng to lớn về khách hàng có nhu cầu tiêu dùng đối với thị trờng Hà Nội. Vì vậy, đối với các doanh nghiệp nói chung và Công ty bách hóa số 5 Nam Bộ nói riêng nên biết khai thác tiềm năng to lớn này thì sẽ tạo nên doanh thu đáng kể.
 • 33
Giáo án Tập đọc: Cây bàng

Giáo án Tập đọc: Cây bàng

- Đ3: còn lại: Bàn về sự thởng thức cốm, ý nghĩa sâu xa trong việc hởng thụ một thứ sản phẩm kết tinh những giá trị tự nhiên, đất trời; lời đề nghị với những người mua và thởng thức món [r]
 • 10
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁ KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁ KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

* Quỹ BHXH :Là khoản tiền đóng góp của ngời sử dụng lao động và ngời lao động cho tổ chức xã hội,dùng để trợ cấp cho họ trong các trờng hợp mất khả năng lao động, ốm đau, thai sản, hu trí... Theo chế độ hiện hành (Nghị định 12/CP ngày 25/01/1995) quỹ BHXH đợc hình thành bằng cách tính theo tỷ lệ 20% trên tổng quỹ lơng của doanh nghiệp.Ngời sử dụng lao động phải nộp 15% trên tổng quỹ lơng và tình vào chi phí sản xuất - kinh doanh, còn 5% trên tổng quỹ lơng thì do ngời lao động trực tiếp đóng góp (trừ vào thu nhập của họ).
 • 30
Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà nội số 27

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà nội số 27

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà nội số 27Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà nội số 27Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà nội số 27Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà nội số 27Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà nội số 27Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà nội số 27Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà nội số 27Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà nội số 27Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà nội số 27Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà nội số 27Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà nội số 27
 • 84
CÔNG TÁC LƯƠNG THƯỞNG CỦA KHÁCH SẠN KIM LIÊN 1- THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP

CÔNG TÁC LƯƠNG THƯỞNG CỦA KHÁCH SẠN KIM LIÊN 1- THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP

4.4 CÔNG TÁC TIỀN THỞNG CỦA KHÁCH SẠN _4.4.1 NGUYÊN TẮC TRẢ THỞNG_ Nguyên tắc 1: Coi trọng cả chỉ tiêu số lợng, chất lợng, chỉ tiêu tiết kiệm trong trả th-ởng Nguyên tắc 2: Đảm bảo mối q[r]
 • 41
TO TRINH THI DUA CUOI NAM TO KHOI

TO TRINH THI DUA CUOI NAM TO KHOI

- Căn cứ vào công văn hớng dẫn số: 199/ TĐPGD &ĐT, ngày 11 tháng 5 năm 2010 của Phòng GD- ĐT về việc hớng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thởng năm học 2009- 2010. - Căn cứ vào biên bản họp xét thi đua khen thởng năm học 2009 2010 của tr – ờng Tiểu học Thị trấn Than Uyên.
 • 2
QD KHEN THUONG CAC TAP THE

QD KHEN THUONG CAC TAP THE

Điều I : Công nhận và khen thởng 4 tập thể lớp : 6C, 7B, 8B, 9D đã có thành tích xuất sắc đạt giải nhất trong đợt thi đua chào mừng ngày sinh nhật Bác . Mỗi tập thể đợc thởng 80.000 đ Điều II : Công nhận và khen thởng 4 tập thể lớp : 6A, 7A, 8C, 9B đã có thành tích đạt giải nhì trong đợt thi đua vừa qua .Mỗi tập thể đợc thởng 60.000 đ . Riêng lớp 9E có nhiều cố gắng trong mọi phong trào : khuyến khích thởng 50.000 đ
 • 2
ĐỀ CƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG

ĐỀ CƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG

Đề cương Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH xây dựng Phương ĐôngĐề cương Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH xây dựng Phương ĐôngĐề cương Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH xây dựng Phương ĐôngĐề cương Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH xây dựng Phương ĐôngĐề cương Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH xây dựng Phương ĐôngĐề cương Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH xây dựng Phương Đông
 • 7
TÓM TẮT THÀNH TÍCH NĂM 2010

TÓM TẮT THÀNH TÍCH NĂM 2010

TRANG 2 Công tác thi đua khen thởng đợc nhà trờng thực hiện có hiệu quả động viên khuyến khích cán bộ giáo viên, học sinh trong công tác và học tập kinh phí khen thởng các hội thi, các p[r]
 • 2
TO TRINH CONG DOAN

TO TRINH CONG DOAN

Căn cứ vào bản tự thuật thành tích của cá nhân Căn cứ vào kết quả xét thi đua của nhà trờng. Công đoàn trờng THCS Vi Hơng Đề nghị Ban thi đua khen thởng Công đoàn giáo dục huyện Bạch Thông xem xét và khen thởng cho đồng chí đoàn viên công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2008-2009 ( có danh sách kèm theo).
 • 5
MINIMUM WAGES AND EMPLOYMENT A CASE STUDY OF THE FAST FOOD INDUSTRY IN NEW JERSEY AND PENNSYLVANIA POT

MINIMUM WAGES AND EMPLOYMENT A CASE STUDY OF THE FAST FOOD INDUSTRY IN NEW JERSEY AND PENNSYLVANIA POT

b Cuối năm lớp 1, em đạt danh hiệu học sinh giỏi đợc thởng một chục quyển vở.. Mẹ cũng thởng cho em 5 quyển vở.[r]
 • 26
MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN CÔNG ĐOÀN MẪU 6

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN CÔNG ĐOÀN MẪU 6

NHỮNG DANH HIỆU VÀ HÌNH THỨC ĐÃ KHEN THỞNG : - Năm học : CSTĐ cấp cơ sở – Do UBND Huyện Quảng Trạch khen thởng - Cam đoan bản báo cáo thành tích là đúng sự thật.. XÁC NHẬN CỦA CÔNG ĐOÀN [r]
 • 1
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN

TRANG 17 CHƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIỀN LƠNG TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 2.1 XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƠNG, TIỀN THỞNG CỦA CÔNG TY Hàng năm, tổng công ty Điện Lực Việt Nam dựa vào k[r]
 • 39
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC III

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC III

2. Chức năng , nhiệm vụ của Công ty 2.1 Chức năng của công ty : Trong những năm bao cấp (1956- 1989), chức năng chính của công ty là tiếp nhận , quản lý và cung ứng xăng dầu cho các đơn vị kinh tế , quốc phòng theo chỉ tiêu kế hoạch của nhà nớc. Kế hoạch tiếp nhận, cung ứng, lao động, tiền lơng hàng năm cua công ty đơc giao từ Tổng công ty xuống. Nhiệm vụ của công ty là tiếp nhận đủ lợng và chủng loại hàng theo kế hoạch, cung ứng đúng, đủ chỉ tiêu xăng dầu cho các đơn vị trong địa bàn Hải Phòng, Hải Hng, Quảng Ninh... theo đúng tiến độ và giá quy định của nhà nớc. Đảm bảo ổn định về nguồn hàng dự trữ tại kho đầu mối để cung cấp cho các đơn vị tuyến sau của Tổng công ty xăng dầu. Do vậy chỉ tiêu lợng hàng tíêp nhận và cung ứng đợc lấy làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch hàng năm của công ty. Năm 1991 cùng với các ngành kinh tế khác của cả nớc, Tổng công ty xăng dầu bơc đầu chuyển dần sang hoạch toán kinh doanh theo cơ chế thị trờng. Từ một đơn vị cung ứng xăng dầu, công ty đã chuyển sang hình thức kinh doanh, hoạch toán độc lập trong mô hình hoạt động kinh doanh của PETROLIMEX. Công ty đã đăng ký trở thành doanh nghiệp nhà nớc với chức năng kinh doanh cung ứng xăng dầu tại Hải Phòng và trong khu vực vùng Duyên hải. Trong những năm qua và thời gian tới công ty vẫn xác định là đơn vị kinh doanh xăng dầu mỡ (gọi tắt là xăng dầu) và khí đốt chủ yếu ở Hải Phòng, trong đó tập chung vào các mặt hàng chính là : Xăng ôtô các loại, dầu Do,mazut đốt lò và Hàng hải, nhiên liệu bay Jet A1; các mặt hàng khác gồm : Dầu nhờn, mỡ máy, khí đốt (Gas), các loại bao bì chứa đựng xăng dầu và các thiết bị dùng Gas. Ngoài ra công ty con nhận làm các dịch vụ cho khách hàng nh : Gĩ hộ, bảo quản, đóng rót, kiểm tra, phân tích các loại xăng dầu. Thu mua các loại xăng dầu (kể cả dầu thải ); pha chế tái sinh xử lý các loại dầu nhờn kém phẩm chất. Kiểm tra dung tích xe ôtô, dịch vụ vận chuyển xăng dầu rửa xe, thay dầu máy, bơm mỡ ôtô, xe maý theo yêu cầu của khách hàng, ngoài ra còn mở thêm các dich vụ vận chuyển , bốc dỡ, cho thuê mặt bằng.
 • 30
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 4 GIAI ĐOẠN 1996 2000

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 4 GIAI ĐOẠN 1996 2000

Hiện tại đội ngũ cán bộ quản lý đã và đang đợc trẻ hoá, tỷ lệ cán bộ trẻ, có năng lực chuyên môn chiếm tỷ trọng cao . Cín vậ phẽa cỏng nhàn kỵ thu t c a doanh nghiẻp thệ góm hai bổ ph n ẵĩ º ð º lĂ cỏng nhàn trong bi n chặ c a cỏng góm 356 ngừội. Cín l Å ð i trên 2000 công nhân đợc Công ty huy động theo phơng thức hợp đồng thời vụ tuỳ thuộc vào khối lợng công việc và tiến độ thi công các công trình. Vậ tay nghậ c a cỏng nhàn ð trong Cỏng ty, vệ cĩ bổ ph n cỏng nhàn hỡp ẵóng theo thội vũ do ẵĩ mĂ viẻc º ẵĂo to nàng cao tay nghậ khỏng ẵừỡc thỳc hiẻn ẵãy ẵ lĂm cho trệnh ẵổ tay ð nghậ c a cỏng nhàn kỵ thu t c a cỏng ty nĩi chung lĂ thảp, ð º ð điều này gây ảnh h- ởng không nhỏ đến công tác quản lý chất lợng cũng nh chất lợng công trình.
 • 44
TỔNG QUÁT VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỔNG QUÁT VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

cùng thủ quỹ kiểm tra đối chiếu sử dụng tồn quỹ sổ sách và thực tế theo dõi chi tiết các khoản ký quỹ • _Kế toán tiền lơng_ Thanh toán lơng thởng phụ cấp cho các đơn vị theo lệnh của Giá[r]
 • 46
 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

cùng thủ quỹ kiểm tra đối chiếu sử dụng tồn quỹ sổ sách và thực tế theo dõi chi tiết các khoản ký quỹ • _Kế toán tiền lơng_ Thanh toán lơng thởng phụ cấp cho các đơn vị theo lệnh của Giá[r]
 • 48
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

cùng thủ quỹ kiểm tra đối chiếu sử dụng tồn quỹ sổ sách và thực tế theo dõi chi tiết các khoản ký quỹ • _Kế toán tiền lơng_ Thanh toán lơng thởng phụ cấp cho các đơn vị theo lệnh của Giá[r]
 • 46
KE TOAN TIEN LUONG VA CAC KHOAN TRICH THEO LUONG TAI CTY XD VA PT NT POTX

KE TOAN TIEN LUONG VA CAC KHOAN TRICH THEO LUONG TAI CTY XD VA PT NT POTX

+ Trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp + Trợ cấp mất sức lao động, Trợ cấp tàn tật 1.1.2.1.2. Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH): Là một khoản tiền trích lập ngời lao động tạm thời hay vĩnh viễn mất sức lao động nh ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, nghỉ mất sức, nghỉ hu . Quỹ BHXH đợc trích lập theo một tỷ lệ phần trăm nhất định của chế độ tài chính Nhà nớc quy định trên tổng số tiền lơng thực tế phải trả cho công nhân viên đợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tuỳ theo mức độ phát triển của nền kinh tế quốc dân, tuỳ theo chế độ tài chính của mỗi quốc gia mà quy định một tỷ lệ trích BHXH. Nh chế độ hiện nay trích BHXH là 20%, trong đó 15% đợc trích vào chi phí SXKD, còn 5% trừ vào thu nhập của ngời lao động.
 • 57
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 4 GIAI ĐOẠN 1996 2000

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 4 GIAI ĐOẠN 1996 2000

Việc áp dụng cơ chế khoán có nhiều u điểm nh chúng ta đã biết, nhng bên cạnh đó cũng không tránh khỏi những tồn tại khi áp dụng. Khi các đội trởng, tổ trởng nhận khoán với Công ty thì họ sẽ tìm mọi cách đẻ hoàn thiện công việc nhằm đạt đợc lợi nhuận tối đa. ở đây xuất hiện tình trạng có những công việc đòi hỏi tay nghề, kỹ thuật cao mà tại đội, phân xởng không có ki đó buộc phải thuê nhân công ngoài và điều này đẫn đến việc thiếu giả tạo ddối với công nhân biên chế. Nguyên nhân chủ yếu cuả tình trạng này là tay nghề và khả năng đáp ứng công việc của công nhân trong biên chế của các đội không đáp ứng nổi dẫn đến tình trạng thiếu giả tạo. Qua đây ta thấy sự cần thiết phải đào tạo và xây dựng đội ngũ thợ có tay nghề cao, có khả năng đáp ứng công việc đòi hỏi độ phức tạp cao.
 • 44
KT014 docx

KT014 docx

Do vậy, việc hạch toán tiền lơng là một trong những công cụ quản lý quan trọng của doanh nghiệp. Hạch toán chính xác chi phí về lao động có ý nghĩa cơ sở, căn cứ để xác định nhu cầu về số lợng, thời gian lao động và xác định kết quả lao động. Qua đó nhà quản trị quản lý đợc chi phí tiền l- ơng trong giá thành sản phẩm. Mặt khác công tác hạch toán chi phí về lao động cũng giúp việc xác định nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nớc. Đồng thời nhà nớc cũng ra nhiều quyết định liên quan đến việc trả lơng và các chế độ tính lơng cho ngời lao động. Trong thực tế, mỗi doanh nghiệp có đặc thù sản xuất và lao động riêng, cho nên cách thức hạch toán tiền l- ơng và các khoản trích theo lơng ở mỗi doanh nghiệp cũng sẽ có sự khác nhau. Từ sự khác nhau này mà có sự khác biệt trong kết quả sản xuất kinh doanh của mình.
 • 47
phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty vinapon

phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty vinapon

Quỹ bảo hiểm xã hội đợc hình thành bằng cách tính theo tỷ lệ quy định thu nhập đóng bảo hiểm xã hội. Thu nhập đóng bảo hiểm xã hội đợc tính bằng tổng thu nhập đã đợc quy đổi và lơng làm ngoài giờ chia cho 0,94. Theo chế độ hiện hành, tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội là 20% trong đó 15% do Công ty nộp, đợc tính vào chi phí kinh doanh của Công ty; 5% còn lại do ngời lao động đóng góp và đợc tính trừ vào thu nhập hàng tháng. Quỹ bảo hiểm xã hội đợc chi tiêu cho các trờng hợp nhân viên ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hu trí, tử tuất. Quỹ này do cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý.
 • 59
GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY CÔNG TÁC KHAI THÁC SẢN PHẨM BHNT TẠI CÔNG TY BHNT BẢO MINH - CMG

GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY CÔNG TÁC KHAI THÁC SẢN PHẨM BHNT TẠI CÔNG TY BHNT BẢO MINH - CMG

- Phải có quy chế khen thởng đại lý cho thật thoả đáng: Do hoạt động đại lý là các giao dịch trực tiếp với khách hàng, nên các đại lý rất chủ động về mặt thời gian, bên cạnh đó đại lý thờng đi thu tiền cho công ty nên thờng giữ một số lợng tiền rất lớn do đó phải có những yêu cầu nghiêm ngặt tránh những tình trạng trục lợi bảo hiểm, tình trạng này xảy ra không ít ở những công ty BHNT mà đặc biệt là Bảo Minh cũng đã xảy ra nhiều trục lợi bảo hiểm với số tiền khá lớn. Tuy nhiên, bên cạnh mục tiêu phòng ngừa sai phạm, răn đe những hành vi tiêu cực vì quy chế tiêu cực thì quy chế thởng phạt còn tác động tới các đại lý nhằm tạo động lực và khuyến khích các đại lý khai thác đạt hiệu quả tốt nhất. Việc khen thởng hay kỷ luật cần đảm bảo nguyên tắc chung là phải tạo ra tâm lý thoải mái cho đại lý trong việc chấp hành, không nên quá gò bó khắt khe, thởng phạt phải tơng xứng.
 • 21
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY MAY 10

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY MAY 10

phân phối lao động, chăm lo và không ngừng cải thiện đời sống vật chất tinh thần, bồi dỡng và nâng cao trình độ văn hoá khoa học kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân. Do đạt đợc đợc những thành tích ấy năm 1994 Công ty May 10 vinh dự đợc Nhà nớc tặng thởng huân chơng độc lập hạng ba. Tính từ ngày thành lập đến nay Công ty đã đợc nhà nớc tặng thởng 34 huân chơng các loại, xây dựng đợc một tổ và hai cá nhân đạt danh hiệu anh hùng lao động. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử ngày nay ta đã thấy một May 10 vững vàng hơn, trởng thành hơn trong nền kinh tế trở thành niềm tự hào của ngành dệt may Việt Nam .Trong những năm gần đây do cạnh tranh của nền kinh tế thị trờng và nền kinh tế trong nớc phát triển không ngừng. Thị trờng trong nớc tỏ ra đa dạng và phong phú chính vì vậy mà Công ty May 10 đã mở ra bớc ngoặt mới trong kinh doanh đó là mở rộng thị trờng trong nớc, bên cạnh việc phát triển thị trờng xuất khẩu. Công ty May 10 đã chiếm đợc thị phần tơng đối lớn trong thị trờng may mặc Việt Nam và trở thành 1 trong 5 Công ty may mặc hàng đầu của Việt Nam
 • 46
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

ở một số nớc phát triển du lịch trên thế giới thì chi phí khấu hao tài sản cố định thờng chiếm tỷ trọng từ 40% - 50% tổng chi phí, còn chi phí tiền lơng thờng chiếm từ 25% - 30% tổng chi phí. Trong điều kiện nền kinh tế thị trờng với mục tiêu nâng cao doanh lợi và tăng tích lũy, các doanh nghiệp cần phải tìm các giải pháp phấn đấu tiết kiệm, hạ thấp chi phí giá thành sản phẩm dịch vụ. Do đó, quản lý hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng luôn là sự quan tâm của các doanh nghiệp du lịch, các nhà quản lý.
 • 27
CƠ SƠ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI

CƠ SƠ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI

đích tạo động lực cho ngời lao động làm việc tốt hơn. Bên cạnh đó các hình thức kỷ luật đợc đặt trong khuôn khổ pháp luật dùng để xử lý các vi phạm về lao động trong Khách sạn có thể quản lý chặt chẽ về mặt nhân sự cho doanh nghiệp. Cần phải có chế độ thởng phạt công bằng phân minh, tránh thiên vị, chủ quan. Có nh vậy ngời lãnh đạo mới có thể đánh giá thực chất nguồn lao động một cách chính xác và hiệu quả.
 • 25
Thực tế công tác khoán và hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty gạch ốp lát Hà Nội

Thực tế công tác khoán và hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty gạch ốp lát Hà Nội

- Các nhân viên khác: chịu trách nhiệm hạch toán đầy đủ chính xác các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Do thị trờng tiêu thụ của Công ty khá rộng, nghiệp vụ thành phẩm nhiều và phức tạp nên phụ trách bộ phận này có 2 nhân viên kế toán, chịu trách nhiệm từng khu vực cụ thể theo sự phân công của kế toán trởng, đây cũng là bộ phận chịu trách nhiệm tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành. Nhân viên kế toán phân xởng chịu trách nhiệm ghi chép sổ sách nghiệp vụ phát sinh tại phân xởng, sau đó chuyển chứng từ, báo cáo về phòng kế toán để xử lý và tiến hành công việc kế toán.
 • 43
DANG KY THI DUA NH 2009 2010

DANG KY THI DUA NH 2009 2010

TRANG 1 TRỜNG THCS XUÂN HNG ĐĂNG KÍ DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THỞNG NĂM HỌC 2009 - 2010 TẬP THỂ: Danh hiệu TĐ Hình thức khen thởng Cờ chính phủ Cờ BộGD Cờ UBNDtỉnh HCLĐHạng TTg[r]
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty cơ khí sửa chữa công trình cầu đường bộ iithực trang công tác kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty cầu i thăng longke toan tien luonglương và các khoản trích theo lươngđặc điểm của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưưởng đến kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưươngđánh giá khái quát tình hình hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũcông ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ iiđặc điểm chung về quá trình hình thành và phát triển chức năng nhiệm vụ của công ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ iiphương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi mỹ đức hà tâyđánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi mỹ đứcphương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty tnhh mtv khai thác công trình thủy lợi tiên lãng hải phòngđánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty tnhh mtv khai thác công trình thủy lợi tiên lãnghạch toán lao động tiền lưương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũvề hạch toán tiền lương tiền thưởng và các khoản trich theo lươngkế toán tiền mặt và các khoản phải thuBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM