0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Xác định số thuế nhập khẩu phải nộp

BÀI GIẢNG TỔNG QUAN VỀ THUẾ: BÀI 2 - TS. VŨ DUY NGUYÊN

BÀI GIẢNG TỔNG QUAN VỀ THUẾ: BÀI 2 - TS. VŨ DUY NGUYÊN

Bài giảng Tổng quan về thuế - Bài 2: Thuế xuất khẩu, nhập khẩu cung cấp kiến thức về bản chất và các vai trò cơ bản của thuế xuất khẩu, nhập khẩu; nội dung về đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế; xác định được số thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp theo các qui định pháp luật hiện hành; qui định về miễn, giảm, hoàn thuế, kê khai, truy thu và nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
 • 44
QUỐC HỘILUẬT SỐ: 27/2008/QH12 PPT

QUỐC HỘILUẬT SỐ: 27/2008/QH12 PPT

Giá tính thu ế ti êu th ụ đặc biệt đối với h àng hóa, d ịch vụ quy định tại Điều n ày bao g ồm cả khoản thu thêm, được thu (nếu có) mà cơ sở kinh doanh được hưởng. Giá tính thu ế được tính bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp người nộp thuế có doanh thu b ằng ngoại tệ th ì ph ải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam t heo t ỷ giá giao dịch
 • 7
PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC THỰC THI PHÁP LUẬT THUẾ NHẬP KHẨU VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN PHÁP LÝ NHẰM THỰC THI TỐT PHÁP LUẬT THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC THỰC THI PHÁP LUẬT THUẾ NHẬP KHẨU VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN PHÁP LÝ NHẰM THỰC THI TỐT PHÁP LUẬT THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

Hiện nay, có nhiều cách hiểu khác nhau về khái niệm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, tùy thuôc vào giác độ tiếp cận. Xét về phương diện kinh tế, thuế xuất nhập khẩu được quan niệm là khoản đóng góp bằng tiền của các tổ chức, cá nhân vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật khi có hành vi xuất, nhập hàng hóa, dịch vụ qua biên giới một nước. Với cách tiếp cận này, thuế xuất nhập khẩu được hiểu là một quan hệ phân phối các nguồn lực tài chính phát sinh giữa các chủ thể là tổ chức, các nhân nộp thuế với người thu thuế là Nhà nước. Mặt khác, thuế xuất nhập khẩu còn có thể được hiểu như là biện pháp kinh tế để Nhà nước điều tiết trực tiếp đối với quá trình sản xuất tiêu dùng trong phạm vi mỗi quốc gia và chi phối một cách gián tiếp đối với hoạt động kinh tế trên phạm vi khu vực và toàn cầu.
 • 14
QUỐC HỘILUẬT SỐ: 27/2008/QH12 PPSX

QUỐC HỘILUẬT SỐ: 27/2008/QH12 PPSX

M ức giảm thuế được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế do thi ên tai, tai n ạn bất ngờ gây ra nhưng không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại và không vượt quá giá tr ị t ài s ản bị thiệt hại sau khi được bồi thường ( n ếu có). CHƯƠNG IV
 • 7
LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Luật thuế GTGT ra đời đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong việc cải cách cơ chế quản lý kinh tế tài chính đặc biệt là chính sách thuế của Nhà nước. Sau hơn 4 năm thực hiện, luật thuế GTGT đã góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế của đất nước: khuyến khích đầu tư nước ngoài, mở rộng khuyến khích và phát triển xuất khẩu thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu ổn định và ngày càng tăng của NSNN. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện đã phát sinh nhiều vướng mắc làm giảm hiệu ứng tích cực của thuế GTGT. Các doanh nghiệp đã lợi dụng kẻ hở trong luật thuế để chiếm đoạt tiền của Nhà nước lên tới con số hàng tỷ đồng với hơn 170 bộ hồ sơ hoàn thuế khống. Công tác quản lý thu gặp không ít những khó khăn. Vậy những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế GTGT đối với loại hình DN này là:
 • 30
NGHỊ ĐỊNH SỐ 27 2008 QH12 PPT

NGHỊ ĐỊNH SỐ 27 2008 QH12 PPT

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2009; các quy định đối với mặt hàng rượu và bia có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. 2. Bãi bỏ các quy định tại Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 05/1998/QH10; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 08/2003/QH11; Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11, trừ các quy định đối với mặt hàng rượu và bia tiếp tục có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009.
 • 6
LUẬN VĂN: CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN THUẾ GTGT Ở VIỆT NAM POTX

LUẬN VĂN: CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN THUẾ GTGT Ở VIỆT NAM POTX

Sự phổ biến của việc áp dụng thuế GTGT trên thế giới là nhờ vào tính ưu việt của loại thuế này và việc vận dụng vào Việt Nam là một đòi hỏi mang tính tất yếu khách quan. Quốc hội khoá IX kỳ họp thứ 10 đã nêu ra một số hướng xây dựng một hình thức GTGT phù hợp với đặc điểm của Việt Nam và thông lệ quốc tế. Thuế GTGT ra đời ở Việt Nam là nhằm thay thuế doanh thu vốn đã phổ biến song trong điều kiện mới của đất nước ta lại bộc lộ quá nhiều nhược điểm. Đây là một sắc thuế tương mới đối với nước ta nên sự hiểu biết trong nhân dân còn khá hạn chế dẫn tới nhận khác nhau về bản chất của thuế GTGT.
 • 40
HƯỚNG DẪN KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2011 DOCX

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2011 DOCX

MỘT SỐ ĐIỂM KHI CÁ NHÂN THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ Trường hợp cá nhân trong năm dương lịch đầu tiên đến Việt Nam được xác định là cá nhân cư trú và ở Việt Nam đến ngày 31/12 thì phải kê khai thu nhập chịu thuế phát sinh toàn cầu từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12;
 • 57
BÀI 8: THUẾ XUẤT KHẨU - THUẾ NHẬP KHẨU PPT

BÀI 8: THUẾ XUẤT KHẨU - THUẾ NHẬP KHẨU PPT

s ố mặt h àng có s ố lượng nhập khẩu lớn hoặc ph ải có giám định phức tạp thì th ời hạn thông báo thuế có thể được kéo dài nhưng không quá 3 ngày làm vi ệc.  Ph ối hợp với Cục thuế tỉnh, th ành ph ố trực thuộc trung ương và các cơ quan nhà nước có li ên quan trong vi ệc thu thuế xuất khẩu, thuế nhập
 • 16
BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ THUẾ

BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ THUẾ

XÁC ĐỊNH THUẾ GTGT PHẢI NỘP SỐ THUẾ GTGT PHẢI NỘP = GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CHỊU THUẾ X THUẾ SUẤT THUẾ GTGT CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐÓ GTGT CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ = DOANH SỐ [r]
 • 76
Tổng quan về thuế - Chương 4: Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Tổng quan về thuế - Chương 4: Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Tài liệu thông tin đến các bạn khái niệm, đặc điểm của thuế xuất, nhập khẩu; nội dung cơ bản của thuế xuất, nhập khẩu hiện hành ở Việt Nam, căn cứ tính thuế, các quy định về ưu đãi thuế, kê khai, tính và nộp thuế.
 • 44
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

doanh thì giá vốn được xác định theo biên bản góp vốn của Hội đồng quản trị. - Trường hợp đất của tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ được thừa kế,cho, biếu tặng trươc năm 1994 thì giá vôn được xác định theo giá các loại đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ theo quyết định năm 1994 căn cứ và bảng khung giá các loại đất quy định tại Nghị định số 87/CP ngaỳ 17tháng 8 năm 1994 cua Chính phủ.
 • 20
KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐOÀN LONG

KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐOÀN LONG

nộp tờ khai thay thế cho tờ khai đã gửi cho cơ quan thuế.  Nếu quá thời hạn quy định thì kê khai điều chỉnh tại các dòng kê khai điều chỉnh của kỳ phát hiện sai sót. - Cơ sở kinh doanh thực hiện thí điểm không phải thực hiện quyết toán thuế hàng năm với cơ quan thuế, nhưng hàng tháng cơ sở kinh doanh phải rà soát hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán của tháng trước để kịp thời phát hiện những khoản thuế còn để sót chưa kê khai hoặc số thuế nộp chưa đúng với số thuế phải nộp để kịp thời kê khai điều chỉnh, bổ sung vào tờ khai của tháng tiếp theo.
 • 61
CÂU+HỎI+TRẮC+NGHIỆM+THUẾ+XNK PDF

CÂU+HỎI+TRẮC+NGHIỆM+THUẾ+XNK PDF

35/ Doanh nghiệp A nhập khẩu 1.000 mét nguyên liệu theo hợp đồng ngoại thương, loại nguyên liệu này được xác định là không bị thay đổi về số lượng trong quá trình vận chuyển; tuy nhiên khi Hải quan kiểm tra thì số lượng nguyên liệu thực tế nhập là 950 mét, vậy số lượng tính thuế nhập khẩu:
 • 44
ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI "BÀN VỀ THUẾ GTGT VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GTGT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY"

+ Tài khoản 33312: Thuế GTGT của hàng nhập khẩu, dùng để phản ánh số thuế TRANG 17 3.PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THUẾ GTGT _3.1- Đối với các doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu tr[r]
 • 35
178 BÀN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ & TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

178 BÀN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ & TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp đợc xác định theo công thức: Số thuế GTGT thuế GTGT thuế GTGT phải nộp = đầu ra - đầu vào trong đó: TRANG 11 đầu ra = dịch vụ chịu thuế bán ra x của hàn[r]
 • 25
BÀN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM (2)

BÀN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM (2)

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp đợc xác định theo công thức: Số thuế GTGT thuế GTGT thuế GTGT phải nộp = đầu ra - đầu vào trong đó: TRANG 11 đầu ra = dịch vụ chịu thuế bán ra x của hàn[r]
 • 25
39 TỔ CHỨC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM - HUNGARY

39 TỔ CHỨC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM - HUNGARY

Theo phương pháp này số thuế GTGT phải nộp được xác định như sau: THUẾ THUẾ THUẾ GTGT GTGT = GTGT - ĐẦU VÀO ĐƯỢC PHẢI NỘP ĐẦU RA KHẤU TRỪ Trong đó: THUẾ GIÁ TÍNH THUẾ CỦA THUẾ SUẤT THUẾ [r]
 • 43
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN THUẾ DOC

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN THUẾ DOC

Theo CV 1022/BTC-TCT ngày 20/07/2009 quy định : " Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các hình thức thanh toán khác theo quy định"
 • 15
LUẬN VĂN: THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU PPTX

LUẬN VĂN: THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU PPTX

non trẻ trong nước có thời gian trưởng thành và sinh lời để từ có thể cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu.  Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có tác dụng giảm bớt nạn thất nghiệp vì việc đánh thuế nhập khẩu cao thì hàng hóa nhập khẩu sẽ giảm, để bù vào lượng hàng hóa nhập khẩu đó nhà nước ta phải mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho nhiều người lao động từ đó góp phần giải quyết nạn thất nghiệp trong nước.
 • 26
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ THANH TOÁN VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ THANH TOÁN VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG

Đối với tiền mặt: hạn chế tiền tồn quỹ, chỉ giữ lại ở mức thấp nhất để đáp ứng nhu cầu thanh toán mà không thể chi trả qua ngân hàng. Cần khuyến khích thanh toán qua ngân hàng. Xây dựng những quy tắc rõ rệt về trách nhiệm, nghĩa vụ của các bộ phận, cá nhân có liên quan trong quá trình thanh toán. Ví dụ: Thiết lập quy trình cụ thể khi thu, chi bằng tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng với quyền phê duyệt của các cấp quản lý để xác định trách nhiệm của cá nhân, bộ phận có liên quan khi thanh toán, nhằm đảm bảo việc thanh toán diễn ra thuận lợi trong nội bộ đơn vị hay giữa các đơn vị với tổ chức, cá nhân bên ngoài.
 • 31
PHÂN TÍCH NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ NHẬP KHẨU ĐẾN NỀN KINH TẾ

PHÂN TÍCH NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ NHẬP KHẨU ĐẾN NỀN KINH TẾ

 Biểu thuế suất thuế nhập khẩu thường xuyờn thay đổi: Do biến động của thị trường thế giới và trong nước, biểu thuế nhập khẩu đó được sửa đổi, bổ sung nhiều lần, đặc biệt là mặt hàng xăng, dầu, sữa bột. Việc thường xuyờn sửa đổi biểu thuế suất thuế nhập khẩu tuy đỏp ứng yờu cầu bảo hộ một số ngành sản xuất, gúp phần đảm bảo nguồn thu ngõn sỏch, tạo điều kiện bỡnh ổn thị trường khi giỏ cả của một số mặt hàng trờn thế giới tăng đột biến làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) trong nước nhưng lại gõy khụng ớt khú khăn trong quỏ trỡnh thực hiện, cỏc doanh nghiệp sẽ bị động khi cú sự thay đổi về thuế trong tớnh toỏn hiệu quả SXKD, trong xõy dựng được chiến lược kinh doanh, thương hiệu sản phẩm.... Mặt khỏc, việc thường xuyờn thay đổi biểu thuế suất thuế nhập khẩu sẽ làm cho chớnh sỏch thuế xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam khụng minh bạch theo quy định của WTO.
 • 24
PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ ĐÁNH VÀO HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ ĐÁNH VÀO HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

• Biểu thuế suất thuế nhập khẩu thường xuyờn thay đổi. Do biến động của thị trường thế giới và trong nước, biểu thuế nhập khẩu đó được sửa đổi, bổ sung nhiều lần, đặc biệt là mặt hàng xăng, dầu, sữa bột. Việc thường xuyờn sửa đổi biểu thuế suất thuế nhập khẩu tuy đỏp ứng yờu cầu bảo hộ một số ngành sản xuất, gúp phần đảm bảo nguồn thu ngõn sỏch, tạo điều kiện bỡnh ổn thị trường khi giỏ cả của một số mặt hàng trờn thế giới tăng đột biến làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) trong nước nhưng lại gõy khụng ớt khú khăn trong quỏ trỡnh thực hiện, cỏc doanh nghiệp sẽ bị động khi cú sự thay đổi về thuế trong tớnh toỏn hiệu quả SXKD, trong xõy dựng được chiến lược kinh doanh, thương hiệu sản phẩm.... Mặt khỏc, việc thường xuyờn thay đổi biểu thuế suất thuế nhập khẩu sẽ làm cho chớnh sỏch thuế xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam khụng minh bạch theo quy định của WTO.
 • 22
SỐ CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ VIỆC LỰA CHỌN CÁCH XÁC ĐỊNH THUẾ NHẬP KHẨU PHẢI NỘP THEO QUY ĐỊNH TẠI

SỐ CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ VIỆC LỰA CHỌN CÁCH XÁC ĐỊNH THUẾ NHẬP KHẨU PHẢI NỘP THEO QUY ĐỊNH TẠI

STT Tên nguyên liệu nhập khẩu Mã số HS Thuế suất Trị giá tính thuế Số thuế phải nộp. 1.[r]
 • 1
Bài giảng Thuế: Bài 2 - Ths. Nguyễn Minh Đức

Bài giảng Thuế: Bài 2 - Ths. Nguyễn Minh Đức

Bài giảng Thuế - Bài 2: Thuế xuất khẩu, nhập khẩu tìm hiểu bản chất và các đặc điểm cơ bản của thuế xuất khẩu, nhập khẩu; qui định về đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế; các qui định về miễn, giảm, kê khai, truy thu và nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
 • 41
ĐỀ TÀI “BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY”

ĐỀ TÀI “BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY”

* Đối với đối tượng chịu thuế : Theo ngh ị định số 158/2003/NĐ - CP, đối tượng chị u thu ế GTGT l à hàng hoá d ịch vụ d ùng cho s ản xuất kinh doanh v à tiêu dùng ở Việt Nam, trừ 28 trường h ợp qui định tại điều 4 của nghị định. Quy định quá nhiều trường hợp như thế n ày là không h ợp lý bởi lẻ các doanh nghiệp kinh doanh các mặt h àng và d ịch vụ này s ẽ chịu giá th ành cao do nh ận các hoá đơn GTGT nhưng không nhận được quyền kh ấu trừ các khoản thuế đ ã tr ả cho người bán các yếu tố đầu v ào c ủa m ình. Ở Việt Nam, 28 nhóm hàng hoá d ịch vụ được đưa vào diện chịu thuế với h àm ý là để "đảm bảo tính kế thừa " c ủa thuế GTGT so với thuế doanh thu trước đó. Điều n ày không chính xác vì c ơ chế vận h ành c ủa 2 loại thuế n ày là khác nhau.
 • 35
KẾ TOÁN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ( TIẾP)

KẾ TOÁN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ( TIẾP)

BÀI 2: KẾ TOÁN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT MỤC TIÊU BÀI HỌC SV nắm được tài khoản, chứng từ sử dụng và phương pháp hạch toán thuế Tiếu thụ đặc biệt. HƯỚNG DẪN HỌC TẬPĐể hoàn thành tốt nội dung bài học này, sinh viên cần thực hiện các nhiệm vụ sau:Tìm hiểu trước TT200 về TK 3332Nghiên cứu trước tài liệu học tập và tài liệu tham khảo.Nếu có nội dung chưa hiểu, sinh viên có thể liên hệ với giảng viên trực tiếp giảng dạy để được hỗ trợII. Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt 1. TK sử dụng TK 33322. Nguyên tắc kế toánTài khoản này sử dụng cho người có nghĩa vụ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật. Trong giao dịch xuất nhập khẩu ủy thác, tài khoản này chỉ sử dụng cho bên giao ủy thác, không áp dụng cho bên nhận ủy thác.II. Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt 2. Nguyên tắc kế toánCác doanh nghiệp bán sản phẩm, hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ghi nhận doanh thu không bao gồm thuế TTĐB. Trường hợp không tách ngay được số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp tại thời điểm ghi nhận doanh thu thì được ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế nhưng định kỳ phải ghi giảm doanh thu đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp. Trong mọi trường hợp, chỉ tiêu “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” và chỉ tiêu “Các khoản giảm trừ doanh thu” của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đều không bao gồm số thuế TTĐB phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.Các doanh nghiệp nhập khẩu hoặc mua nội địa hàng hoá, TSCĐ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được ghi nhận số thuế phải nộp vào giá gốc hàng nhập kho. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hộ nhưng không có quyền sở hữu hàng hóa, ví dụ giao dịch tạm nhập tái xuất hộ bên thứ ba thì số thuế nhập khẩu phải nộp không được ghi nhận vào giá trị hàng hóa mà được ghi nhận là khoản phải thu khác Kế toán số thuế TTĐB được hoàn, được giảm thực hiện theo nguyên tắc:+ Thuế TTĐB đã nộp khi nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, nếu được hoàn ghi giảm giá vốn hàng bán (nếu xuất hàng để bán) hoặc giảm giá trị hàng hóa (nếu xuất trả lại do vay, mượn…);+ Thuế TTĐB đã nộp khi nhập khẩu TSCĐ, nếu được hoàn ghi giảm chi phí khác (nếu bán TSCĐ) hoặc giảm nguyên giá TSCĐ (nếu xuất trả lại);+ Thuế TTĐB đã nộp khi nhập khẩu hàng hóa, TSCĐ nhưng đơn vị không có quyền sở hữu, khi được hoàn ghi giảm khoản phải thu khác.+ Thuế TTĐB phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được hoàn, được giảm thì kế toán ghi nhận vào thu nhập khác.3. Phương pháp kế toán thuế tiêu đặc biệta) Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ: Trường hợp tách ngay được thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ không bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, ghi:Nợ các TK 111, 112, 131: tổng giá thanh toánCó TK 511: DT theo giá bán chưa có thuếCó TK 33311: Thuế GTGTCó TK 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt. Trường hợp không tách ngay được thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt. Định kỳ khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp, kế toán ghi giảm doanh thu, ghi:Nợ TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụCó TK 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt.b) Khi nhập khẩu hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, kế toán căn cứ vào hoá đơn mua hàng nhập khẩu và thông báo nộp thuế của cơ quan có thẩm quyền, xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của hàng nhập khẩu, ghi:Nợ các TK 152, 156, 211, 611,...Có TK 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt.Đối với hàng tạm nhập – tái xuất không thuộc quyền sở hữu của đơn vị, ví dụ như hàng quá cảnh được tái xuất ngay tại kho ngoại quan, khi nộp thuế TTĐB của hàng nhập khẩu, ghi:Nợ TK 138 Phải thu khácCó TK 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt.c) Khi nộp tiền thuế tiêu thụ đặc biệt vào Ngân sách Nhà nước, ghi:Nợ TK 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệtCó các TK 111, 112.d) Kế toán hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu: Thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu, được hoàn khi tái xuất hàng hóa, ghi:Nợ TK 3332 Thuế TTĐBCó TK 632: nếu xuất hàng để bánCó TK 152, 153, 156: nếu xuất hàng trả lại Thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu, được hoàn khi tái xuất TSCĐ, ghi:Nợ TK 3332 Thuế TTĐBCó TK 211: nếu xuất trả lại TSCĐCó TK 811: nếu bán TSCĐ Thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu nhưng hàng hóa không thuộc quyền sở hữu của đơn vị, được hoàn khi tái xuất, ghi:Nợ TK 3332 Thuế TTĐBCó TK 138 Phải thu khác.đ) Kế toán thuế TTĐB phải nộp khi bán hàng hóa, TSCĐ, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được giảm, được hoàn: Khi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền về số thuế ở khâu bán được giảm, được hoàn, ghi:Nợ TK 3332 Thuế TTĐBCó TK 711 Thu nhập khác.e) Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để tiêu dùng nội bộ, cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, ghi:Nợ các TK 641, 642Có các TK 154, 155Có TK 3332 Thuế TTĐB.g) Trường hợp nhập khẩu ủy thác (áp dụng tại bên giao ủy thác) Khi nhận được thông báo về nghĩa vụ nộp thuế TTĐB từ bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác ghi nhận số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp, ghi:Nợ các TK 152, 156, 211, 611,...Có TK 3332 Khi nhận được chứng từ nộp thuế vào NSNN của bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác phản ánh giảm nghĩa vụ với NSNN về thuế tiêu thụ đặc biệt, ghi:Nợ TK 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệtCó các TK 111, 112: nếu trả tiền ngay cho bên nhận ủy thácCó TK 3388: nếu chưa thanh toán ngay tiền thuế TTĐB cho bên nhận ủy thácCó TK 138: ghi giảm số tiền đã ứng cho bên nhận ủy thác để nộp thuế TTĐB Bên nhận ủy thác không phản ánh số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp như bên giao ủy thác mà chỉ ghi nhận số tiền đã nộp thuế hộ bên giao ủy thác, ghi:Nợ TK 138 Phải thu khác (phải thu lại số tiền đã nộp hộ)Nợ TK 3388 Phải trả khác (trừ vào số tiền đã nhận của bên giao ủy thác)Có các TK 111, 112.
 • 39
Tình hình thu thuế gtgt của chi cục thuế trên địa bàn thị xã châu đốc

Tình hình thu thuế gtgt của chi cục thuế trên địa bàn thị xã châu đốc

Nhà nước ngồi việc dùng Thuế để huy động nguồn thu cho ngân sách cịn gĩp phần quan trọng trong việc quản lý vĩ mơ nền kinh tế, định hướng cơng nghiệp hĩa, hiện đại hĩa đất nước, gĩp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Qua cơng tác thu thuế của Chi cục thuế Châu Đốc cho ta thấy, Chi cục Thuế đã nổ lực hồn thành tốt chỉ tiêu được giao nhiều năm liền. Trong thời gian qua, tình hình quản lý thu thuế trên địa bàn Thị xã Châu Đốc với trọng tâm đưa cơng tác quản lý vào nề nếp chống thất thu, làm tốt cơng tác quản lý hộ, quản lý doanh số, mức thuế. Kết quả là các chỉ tiêu đều vượt, hồn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, gĩp phần tăng thu cho ngân sách Nhà nước.
 • 45
BT THUẾ. PDF

BT THUẾ. PDF

Thuế GTGT đầu ra : ᠇1 Bán 32.000 sp E, bị trả lại 2.000 sp, đã được thanh toán 20.000 sp: (32.000─2000) x 60.000 x 10% =180.000.000 đ ᠇2 Giao cho đại lý 40.000 sp E , chi tiêu thụ được 90%, hoa hồng cho đại lý là 5% trên giá chưa TGTGT: chỉ tính thuế GTGT đầu ra trên lượng hàng đã tiêu thụ với giá chưa thuế GTGT và kg có hoa hồng, phần hoa hồng trả đại lý kg được khấu trừ TGTGT đầu vào
 • 12
XỬ LÝ TÌNH HUỐNG ĐỐI VỚI HÀNH VI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BẤT HỢP PHÁP

XỬ LÝ TÌNH HUỐNG ĐỐI VỚI HÀNH VI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BẤT HỢP PHÁP

Xác định số thuế GTGT phải nộp:_ _Số thuế_ _GTGT phải nộp_ _ _ _=_ _Số thuế_ _GTGT đầu ra_ _ _ __ TRANG 10 _a Số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng_[r]
 • 20
MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT KHI KINH DOANH VỚI CĂMPUCHIA POTX

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT KHI KINH DOANH VỚI CĂMPUCHIA POTX

1.3 Các mặt hàng cấm nhập khẩu + Vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ, trang thiết bị kỹ thuật quân sự + Ma túy và các chất gây nghiện khác. + Đá quý: vàng thô, đá quý chưa chế tác và các kim loại quý ở dạng thô khác phải kê khai với ngân hàng trung ương nếu trị giá từng lô hàng bằng hoặc vượt mười ngàn đô la Mỹ (10.000USD).
 • 6
TÌNH HÌNH THU THUẾ GTGT CỦA CHI CỤC THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CHÂU ĐỐC

TÌNH HÌNH THU THUẾ GTGT CỦA CHI CỤC THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CHÂU ĐỐC

_Xác định thuế GTGT phải nộp _ Số thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ _* Xác định thuế GTGT đầu ra: _ Thuế GTGT đầu ra = Giá tính thuế của hàng hố, dị[r]
 • 45
TB-TKQT-TNCN: Thông báo nộp tiền thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng (trừ bất động sản) - HoaTieu.vn

TB-TKQT-TNCN: Thông báo nộp tiền thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng (trừ bất động sản) - HoaTieu.vn

Trường hợp người nộp thuế chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước sau thời hạn nộp theo thông báo này thì ngoài số tiền thuế phải nộp, người nộp thuế phải tự xác định số tiền chậm nộp [r]
 • 3
TB-BĐS-TNCN: Thông báo nộp tiền thuế TNCN đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản - HoaTieu.vn

TB-BĐS-TNCN: Thông báo nộp tiền thuế TNCN đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản - HoaTieu.vn

Trường hợp người nộp thuế chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước sau thời hạn nộp theo thông báo này thì ngoài số tiền thuế phải nộp, người nộp thuế phải tự xác định số tiền chậm nộp [r]
 • 3
1503051335439_DE CUONG GIOI THIEU LUAT SUA DOI LUAT QUAN LY THUE 1

1503051335439_DE CUONG GIOI THIEU LUAT SUA DOI LUAT QUAN LY THUE 1

Thời hạn nộp thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được quy định_ _như sau:_ _a Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất_ _khẩu, thời hạn nộp thuế tối đa [r]
 • 22
NHỮNG LƯU Ý KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

NHỮNG LƯU Ý KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

+ Cuối năm, khi xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính:.. – Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp h[r]
 • 6
Bài tập môn Luật Thuế

Bài tập môn Luật Thuế

Tại sao thuế XK – NK không điều tiết vào hành vi XK – NK dịch vụ qua biên giới Việt Nam?Xác định được nguyên nhân nào làm cho một số hàng hóa được phép qua biên giới Việt Nam nhưng không chịu sự điều chỉnh của pháp luật thuế XK, NK?Thuế chống phá giá, thuế tự vệ, thuế chống phân biệt đối xử, thuế chống trợ cấp áp dụng trong những trường hợp nào? Hành vi nhập khẩu máy Jacpot, dụng cụ chơi golf phải nộp thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt
 • 14
Luật thế xuất khâu, thuế nhập khẩu docx

Luật thế xuất khâu, thuế nhập khẩu docx

Thủ tướng Chính phủ quyết định mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối và mức thuế tuyệt đối trong trường hợp cần thiết. 2. Căn cứ vào Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đói theo danh mục nhúm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đói đối với từng nhóm hàng do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với từng mặt hàng theo thủ tục do Chính phủ quy định, bảo đảm các nguyên tắc sau đây:
 • 17
Bài tập thuế TTĐB

Bài tập thuế TTĐB

Vậy số thuế TTĐB của cơ sở nhập khẩu tại khâu nhập khẩu và khâu bán ra thị trường trong nước là bao nhiêu??. Thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ và còn phải nộp khi tiêu thụ trong nước [r]
 • 2
FILE - 37557

FILE - 37557

b) Người nộp thuế trong các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng phải thực hiện đăng ký thuế, kê khai giảm trừ gia cảnh, xác định số thuế phải nộp, quyết toán thuế, hoàn thuế như đối với cá[r]
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP