0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Tình hình quỹ lơng tại Công ty

Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Viễn thông Hà Nội

Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Viễn thông Hà Nội

Tuy mới đợc thành lập nhng Công ty Viễn thông Hà nội đã có những bớc phát triển tơng đối và nhanh chóng ổn định. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong tình hình mới, năm 1997, đợc sự nhất trí của lãnh đạo Bu điện Hà nội, công ty đã cơ cấu lại hệ thống tổ chức quản lý, tiếp nhận thêm một số lao động, bổ xung hai dịch vụ mới( điện thoại di động và nhắn tin Việt nam). Do vậy, công ty đã đạt mức tổng doanh thu là 75,6 tỷ đồng tăng gần gấp đôi doanh thu của công ty tiền thân là Công ty Điện báo Hà nội (39,6 tỷ đồng) năm 1996 mặc dù sản lợng thuê bao của hai dịch vụ nhắn tin có giảm song do sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ điện thoại di động Vinaphone đã thu hút một phần khách hàng. Dịch vụ Vinaphone trở thành sản phẩm chủ đạo của công ty.
 • 39
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƠNG CỦA CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI MỸ ĐỨC * LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI MỸ ĐỨC - Lao động: Là một trong ba yếu tố cơ bản[r]
 • 27
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TÂN TRƯỜNG THÀNH

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TÂN TRƯỜNG THÀNH

Ngay từ khi bắt đầu thành lập Công ty. Hợp đồng lao động giữa Công ty và ngời lao động đã thoả thuận một mức lơng đó là lơng cấp bậc. Chế độ trả lơng theo công việc mà ngời lao động phụ trách cộng với trình độ chuyên môn và bằng cấp đào tạo. Việc quy định phân phối tiền lơng cho từng bộ phận , cá nhân ngời lao động theo quy chế phụ thuộc vào năng suất, chất lợng hiệu quả làm việc, công tác của từng bộ phận ngời lao động, không phân phối bình quân. Đối với ngời lao động có trình độ chuyên môn cao nh tốt nghiệp đại học, thợ bậc cao có kỹ thuật giỏi, giữ vai trò và đóng góp quan trọng cho việc hình thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị thì mức tiền lơng và thu nhập phải trả tơng ứng. Chênh lệch về tiền lơng và thu nhập giữa lao động phục vụ giản đơn với lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, giỏi trong nội bộ Công ty đợc xem xét và quy định cho phù hợp.
 • 43
VAI TRÒ CỦA TIỀN LƯƠNG TRONG QUÁ TRÌNH TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.DOC

VAI TRÒ CỦA TIỀN LƯƠNG TRONG QUÁ TRÌNH TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.DOC

Mặt khác, tiền lợng chính là phần thu nhập chính của ngời lao động làm công ăn lơng, với t cách là quản lý và hoạch định kế hoạch quỹ lơng chúng ta phải làm gì để tiền lơng kết họp với c[r]
 • 31
Vai trò của Tiền lương trong quá trình tạo động lực cho người lao động.doc.DOC

Vai trò của Tiền lương trong quá trình tạo động lực cho người lao động.doc.DOC

Mặt khác, tiền lợng chính là phần thu nhập chính của ngời lao động làm công ăn lơng, với t cách là quản lý và hoạch định kế hoạch quỹ lơng chúng ta phải làm gì để tiền lơng kết họp với c[r]
 • 31
223 CHUYEN DE TOT NGHIEP KT TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CTY KHAI THÁC CTRÌNH THUỶ LỢI MỸ ĐỨC WWW EBOOKVCU COM 223VIP

223 CHUYEN DE TOT NGHIEP KT TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CTY KHAI THÁC CTRÌNH THUỶ LỢI MỸ ĐỨC WWW EBOOKVCU COM 223VIP

công ty là một doanh nghiệp nhà nớc có quy mô nhỏ, có chức năng t- ới tiêu cho toàn huyện phục vụ nông nghiệp thuỷ nông, nên nhà nớc phải: + Hỗ trợ cho công ty vay vốn tín dụng + Hỗ trợ đào tạo, bồi dỡng chuyển giao công nghệ, dịch vụ, kỹ thuật, khuyến khích các hình thức hợp tác, phân công lao động sản xuất hợp lý và hình thành hệ thống chuyên môn hoá cho các ngành trong công ty nh có ngành chuyên lo về nguyên liệu có ngành chuyên lo tiêu thụ sản phẩm, có cán bộ ngành chuyên sản xuất khuyến khích thành lập hiệp hội nghề nghiệp để hỗ trợ nhau trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tránh cạnh tranh không lành mạnh giải quyết các vấn đề về môi trờng, đổi mới công nghệ và thiết bị, bồi dỡng đào tạo thợ trẻ.
 • 27
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI MỸ ĐỨC

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI MỸ ĐỨC

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƠNG CỦA CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI MỸ ĐỨC * LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI MỸ ĐỨC - Lao động: Là một trong ba yếu tố cơ bản[r]
 • 27
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG

- Qua nghiên cứu và xem xét tình hình thực tế về quản lý lao động, tiền lơng cũng nh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức. Trong những năm vừa qua nhất là năm 2002 có thể thấy rằng: mặc dù gặp nhiều khó khăn trong cơ chế thị trờng có nhiều biến động hiện nay, nhng với sự chỉ đạo của Nhà nớc, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng sự nỗ lực cố gắng vơn lên của tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty nhất là trong lĩnh vực quản lý lao động tiền lơng đã đạt đợc những kết quả đáng mừng.
 • 27
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TRẢ LƯƠNG Ở TỔNG CÔNG TY DỆT MAY

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TRẢ LƯƠNG Ở TỔNG CÔNG TY DỆT MAY

Trước tình hình thực tế nêu trên, để khắc phục những tồn tại về công tác tiền lương, kích thích các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, gắn tiền lương với năng suất lao động, đảm bảo công bằng cho người lao động, kích thích người lao động hăng say trong sản xuất, gắn bó lâu dài với Công ty, tận tâm, tân lực với công việc, phát huy tính sáng tạo trong sản xuất thì một trong những công cụ được sử dụng để thúc đẩy động lực ấy là công tác tiền lương.
 • 28
HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC HÀ DOC

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC HÀ DOC

CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƠNG TRANG 9 Theo nghị định 12CP ngày 25/11/1995 quy định về BHXH của chính phủ, quỹ BHXH đợc hình thành bằng cách trích theo tỉ lệ của 20% trên tổng quỹ lơng cấp bậ[r]
 • 33
Vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích tình hình hoạt động kinh doanh máy móc công cụ của công ty TNHH Cơ khí Phú Cường

Vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích tình hình hoạt động kinh doanh máy móc công cụ của công ty TNHH Cơ khí Phú Cường

VẬN DỤNG PHƠNG PHÁP CHỈ SỐ, HỆ THỐNG CHỈ SỐ ĐỂ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG MẤY NĂM VỪA QUA VỀ DOANH THU, LỢNG HÀNG TIÊU THỤ, TIỀN LƠNG TRUNG BÌNH CỦA CÔNG [r]
 • 32
40 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

40 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI Quỹ BHXH là khoản tiền đợc trích lập theo tỉ lệ qui định là 20% trên tổng số tiền lơng thực tế phải trả công nhân viên trong tháng, trong đó 15% tính vào chi phí sản [r]
 • 49
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Á CHÂU

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Á CHÂU

QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI Quỹ BHXH là khoản tiền đợc trích lập theo tỉ lệ qui định là 20% trên tổng số tiền lơng thực tế phải trả công nhân viên trong tháng, trong đó 15% tính vào chi phí sản [r]
 • 50
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CPTM VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CPTM VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI Quỹ BHXH là khoản tiền đợc trích lập theo tỉ lệ qui định là 20% trên tổng số tiền lơng thực tế phải trả công nhân viên trong tháng, trong đó 15% tính vào chi phí sản [r]
 • 49
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI Quỹ BHXH là khoản tiền đợc trích lập theo tỉ lệ qui định là 20% trên tổng số tiền lơng thực tế phải trả công nhân viên trong tháng, trong đó 15% tính vào chi phí sản [r]
 • 49
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

- Tiền lơng phụ: là tiền lơng trả cho ngời lao động khi họ không làm việc bao gồm: nghỉ lễ, nghỉ phép, ngừng sản xuất do nguyên nhân khách quan 2. Quỹ bảo hiểm xã hội Quỹ BHXH là khoản tiền đợc trích lập theo tỉ lệ qui định là 20% trên tổng số tiền lơng thực tế phải trả công nhân viên trong tháng, trong đó 15% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của các đối tợng sử dụng lao động, 5% trừ vào lơng của ngời lao động. Quỹ BHXH đợc trích lập nhằm trợ cấp công nhân viên có tham gia đóng góp quỹ trong trờng hợp họ bị mất khả năng lao động.
 • 49
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ ĐỂ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH MÁY MÓC CÔNG CỤ CỦA CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ PHÚ CƯỜNG

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ ĐỂ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH MÁY MÓC CÔNG CỤ CỦA CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ PHÚ CƯỜNG

VẬN DỤNG PHƠNG PHÁP CHỈ SỐ, HỆ THỐNG CHỈ SỐ ĐỂ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG MẤY NĂM VỪA QUA VỀ DOANH THU, LỢNG HÀNG TIÊU THỤ, TIỀN LƠNG TRUNG BÌNH CỦA CÔNG [r]
 • 31
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TIN HỌC BƯU ĐIỆN

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TIN HỌC BƯU ĐIỆN

đoàn kết của tập thể cán bộ trong Công ty, quan tâm đến đời sống vật chất của họ, giúp họ yên tâm và ổn định, vì thế cán bộ công nhân viên toàn Công ty đã tận tụy trong công việc, say mê với công tác chuyên môn. Công ty đã tìm ra được những chủ trương, phương hướng công tác trước mắt và lâu dài đúng đắn, có bộ máy tổ chức hợp lý, cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, mang lại hiệu quả cao và có mục tiêu phát triển cụ thể theo từng giai đoạn. Công tác bồi dưỡng cán bộ được chú trọng thường xuyên, đáp ứng kịp thời cho công tác sắp xếp, bố trí cán bộ trong Công ty phù hợp với quá trình phát triển của Công ty. Công ty đã xây dựng và thiết kế dân chủ thông qua việc thực hiện các nội dung quản lý bằng nội quy, quy chế. Các nội quy, quy chế này vừa là công cụ giám sát hoạt động của các phòng ban, các cá nhân theo chức danh công tác, đồng thời nó cũng là tấm gương phản chiếu hiệu quả sản xuất của từng cá nhân, từng đơn vị; nhờ đó mọi hoạt động của Công ty đi vào nề nếp, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc.
 • 45
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ ĐỂ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH MÁY MÓC CÔNG CỤ CỦA CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ PHÚ CƯỜNG

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ ĐỂ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH MÁY MÓC CÔNG CỤ CỦA CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ PHÚ CƯỜNG

VẬN DỤNG PHƠNG PHÁP CHỈ SỐ, HỆ THỐNG CHỈ SỐ ĐỂ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG MẤY NĂM VỪA QUA VỀ DOANH THU, LỢNG HÀNG TIÊU THỤ, TIỀN LƠNG TRUNG BÌNH CỦA CÔNG [r]
 • 31
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VIỆC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY THOÁT NƯỚC HẢI PHÒNG TRONG NĂM QUA.

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VIỆC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY THOÁT NƯỚC HẢI PHÒNG TRONG NĂM QUA.

Quỹ dự phòng từ năm trớc chuyển sang 1.2. Sử dụng tổng quỹ lơng quỹ lơng của Công ty chủ yếu trả cho lao động theo lơng thời gian, một phần lơng sản phẩm, lơng khoán. Ngoài ra công ty không có quỹ lơng để khen thởng hay khuyến khích ngời lao động có thành tích trong công tác hay trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi.Vì tổng thu của Công ty trừ đi tất cả các khoản chi phí nhỏ hơn 0,bởi vậy công ty không có lợi nhuận.Vì không có lợi nhuận để khuyến khích ngời lao động hay khen thởng ngời lao động.
 • 23
20368

20368

CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƠNG TRANG 9 Theo nghị định 12CP ngày 25/11/1995 quy định về BHXH của chính phủ, quỹ BHXH đợc hình thành bằng cách trích theo tỉ lệ của 20% trên tổng quỹ lơng cấp bậ[r]
 • 33
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC HÀ DOC

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC HÀ DOC

CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƠNG TRANG 9 Theo nghị định 12CP ngày 25/11/1995 quy định về BHXH của chính phủ, quỹ BHXH đợc hình thành bằng cách trích theo tỉ lệ của 20% trên tổng quỹ lơng cấp bậ[r]
 • 33
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRICH THEO TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG LONG BIÊN

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRICH THEO TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG LONG BIÊN

Nhận xét : Nhìn chung qua bảng trên, ta thấy doanh thu từ hoạt động kinh doanh của công ty tăng nhiều so với năm trớc. Điều đó cho thấy công ty đã vơn lên và đẩy tới một bớc sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá, sự tăng trởng của các năm qua của công ty có thể khẳng định đều đặn, liên tục với tốc độ cao. Đó là sự tăng trởng có hiệu quả, chất lợng về sản xuất kinh doanh, về sản phẩm kể cả về uy tín của công ty. Đồng thời nó có tính bền vững do động lực hồi sinh, do nhân tố con ngời có ý thức tự lực tự cờng, do hiệu quả sản xuất kinh doanh tạo ra nguồn lực để đầu t phát triển.
 • 36
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢNG TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2 THĂNG LONG DOC

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢNG TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2 THĂNG LONG DOC

TÀI KHOẢN KẾ TOÁN SỬ DỤNG_ Để kế toán tính và thanh toán tiền lơng, tiền công và các khoản khác với ngời lao động, tình hình trích lập và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, [r]
 • 50
Những vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản   Trích theo lương tại các doanh nghiệp sản xuất

Những vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản Trích theo lương tại các doanh nghiệp sản xuất

Khái niệm : Trả lơng theo thời gian là việc trả lơng dựa vào thời gian lao động ( Ngày công ) thực tế của ngời lao động. Việc trả lơng này đợc xác định căn cứ thời gian công tác và trình độ kỹ thuật của ngời lao động . Hình thức trả lơng này đợc áp dụng chủ yếu đối với những ngời làm công tác quản lý ( Nhân viên văn phòng, nhân viên hành chính sự nghiệp .) đối với công … nhân sản xuất thì chỉ áp dụng ở những bộ phận bằng máy móc là chủ yếu hoặc những công việc không thể tiến hành định mức một cách chặt chẽ và chính xác hoặc vì tính chất của sản xuất đó mà nếu trả lơng theo sản phẩm thì sẽ không đảm bảo đợc chất lợng sản phẩm , không đem lại hiệu quả thiết thực .
 • 25
56 TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XNK  NGHỆ AN

56 TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XNK NGHỆ AN

QUỸ TIỀN LƠNG Quỹ tiền lơng của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền lơng tính theo số công nhân viên của doanh nghiệp trực tiếp quản lý và chi trả lơng, bao gồm cả tiền l-ơng cấp bậc, các kh[r]
 • 50
MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NAM LONG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NAM LONG

Căn cứ vào hệ số định mức lao động trên số phòng của khách sạn đợc Tổng cục du lịch VN ban hành, quỹ tiền l-ơng kế hoạch của công ty đợc lập nh sau: Trong đó ∑ quỹ lơng cả phép đợc tính [r]
 • 47
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN

TRANG 17 CHƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIỀN LƠNG TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 2.1 XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƠNG, TIỀN THỞNG CỦA CÔNG TY Hàng năm, tổng công ty Điện Lực Việt Nam dựa vào k[r]
 • 39
ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI

Xem xét, phê duyệt phơng án giao vốn và các nguồn lực khác cho các đơn vị thành viên theo các hình thức: Điều động vốn ghi tăng, giảm; vay hoàn trả và có lãi nội bộ; góp vốn đầu t do Tổng giám đốc đề nghị. Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động trong Tổng Công ty, Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị thành viên về sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn, việc thực hiện các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị, các quy định của pháp luật và việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nớc.
 • 31
THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TRONG MỘT SỐ DOANH DOC DOC

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TRONG MỘT SỐ DOANH DOC DOC

Cách tính : k = Trong đó : ΣLCBQL : tổng quỹ lơng cấp bậc của lao động quản lý trực tiếp ΣLcn : tổng quỹ lơng cấp bậc của công nhân trong đội - Cách tính lơng của cán bộ quản lý đội LNi [r]
 • 24
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤ KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤ KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

Chi phí sản xuất chung là các khoản chi phí sản xuất của đội xây dựng, công trờng xây dựng bao gồm: Lơng nhân viên quản lý đội xây dựng, khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ đợc trích theo tỷ lệ (19%) trên tiền lơng phải trả công nhân viên trực tiếp xây lắp (trong danh sách lao động của doanh nghiệp), nhân viên quản lý đội, công nhân sử dụng máy thi công, khấu hao TSCĐ dùng chung cho hoạt động của đội và những chi phí khác có liên quan đến hoạt động của đội. Trong quá trình hạch toán, kế toán phải chú ý những nguyên tắc sau:
 • 20
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY LẮP PHÚ THÀNH

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY LẮP PHÚ THÀNH

Tổ chức tốt công tác hạch toán lao động giúp doanh nghiệp quản lý tốt quỹ lơng, đảm bảo việc trả lơng và khoản trích theo lơng theo đúng nguyên tắc, kích thích ngời lao động hoàn thành n[r]
 • 22
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.

với điều kiện lao động bình thờng. Chế độ tiền lơng cấp bậc có tác dụng rất tích cực nó điều chỉnh tiền lơng giữa các nghành nghề một cách hợp lý, nó cũng giảm bớt đợc tính chất bình quân trong việc trả lơngthực hiện triệt để quan điểm phân phối theo lao động. Chế độ tiền lơng do Nhà Nớc ban hành, doanh nghiệp dựa vào đó để vận dụng vào thực tế tuỳ theo đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị mình.
 • 21
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

-Chức năng: Giúp giám đốc chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác tài chính kế toán trong công ty theo chế độ chính sách của nhà nớc về quản lý tài chính. -Nhiệm vụ: Thực hiện ghi chép phản ánh toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản có liên quan. Lập báo cáo, cung cấp số liệu, tài liệu của công ty theo yêu cầu của giám đốc công ty và của cơ quan quản lý nhà nớc. Lập kế hoạch, kế toán tài chính, tham mu cho giám đốc về các quyết định trong việc quản lý công ty.
 • 38
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

-Chức năng: Giúp giám đốc chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác tài chính kế toán trong công ty theo chế độ chính sách của nhà nớc về quản lý tài chính. -Nhiệm vụ: Thực hiện ghi chép phản ánh toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản có liên quan. Lập báo cáo, cung cấp số liệu, tài liệu của công ty theo yêu cầu của giám đốc công ty và của cơ quan quản lý nhà nớc. Lập kế hoạch, kế toán tài chính, tham mu cho giám đốc về các quyết định trong việc quản lý công ty.
 • 34
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG

Công ty Cổ phần đầu t Xd Nam Hải đợc thành lập từ tháng 4 năm 1999 đến nay tuy không có nhiều năm kinh nghiệm nh các công ty cùng ngành khác nhng công ty cũng đã nhanh chóng áp dụng đờng lối của Đảng và học hỏi đổi mới t duy, học tập kinh nghiệm các công ty đi trớc để vợt qua mọi khó khăn thử thách để vơn lên trong cơ chế thị trờng, tạo sức mạnh về thế và lực đợc nhiều ngời biết đến.
 • 38
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XD 492

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XD 492

HÌNH THỨC TRẢ LƠNG : Xí nghiệp trả lơng theo hình thức lơng sản phẩm - Quỹ lơng của bộ phận quản lý xí nghiệp đợc xác định theo tỷ lệ phần trăm hoàn thành ké hoạch sản xuất của các đội -[r]
 • 45
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XD 492

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XD 492

HÌNH THỨC TRẢ LƠNG : Xí nghiệp trả lơng theo hình thức lơng sản phẩm - Quỹ lơng của bộ phận quản lý xí nghiệp đợc xác định theo tỷ lệ phần trăm hoàn thành ké hoạch sản xuất của các đội -[r]
 • 45
85 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

85 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI Quỹ BHXH là khoản tiền đợc trích lập theo tỉ lệ qui định là 20% trên tổng số tiền lơng thực tế phải trả công nhân viên trong tháng, trong đó 15% tính vào chi phí sản [r]
 • 49

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty cơ khí sửa chữa công trình cầu đường bộ iithực trang công tác kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty cầu i thăng longke toan tien luonglương và các khoản trích theo lươngđặc điểm của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưưởng đến kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưươngđánh giá khái quát tình hình hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũcông ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ iiđặc điểm chung về quá trình hình thành và phát triển chức năng nhiệm vụ của công ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ iiphương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi mỹ đức hà tâyđánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi mỹ đứcphương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty tnhh mtv khai thác công trình thủy lợi tiên lãng hải phòngđánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty tnhh mtv khai thác công trình thủy lợi tiên lãnghạch toán lao động tiền lưương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũvề hạch toán tiền lương tiền thưởng và các khoản trich theo lươngkế toán tiền mặt và các khoản phải thuNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ