0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Quy trình hoạt động của đơn vị

THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO A

THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO A

TRANG 18 phải trình bày Báo cáo tài chính không trung thực; đặc điểm hoạt động của đơn vị như quy trình công nghệ, cơ cấu vốn; các nhân tố ảnh hưởng đến lĩnh vực hoạt động của đơn vị như[r]
 • 35
JD---HR-EXECUTIVE

JD---HR-EXECUTIVE

Hướng dẫn / thực hiện, thiết lập, giao kết Mô tả công việc tại đơn vị đầy đủ và hiệu lực áp dụng + Hỗ trợ việc thiết lập mục tiêu set KPI và quy trình đánh giá thành tích tại đơn vị, đảm[r]
 • 1
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

- Tổ chức và chỉ đạo phong trào thi đua trong đơn vị, đảm bảo cho phong trào phát triển đúng hướng và có hiệu quả; - Xét chọn những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của đơn vị, trình UBND tỉnh (đối với các sở giáo dục và đào tạo, các trường, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh) xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng theo thẩm quyền của UBND tỉnh, trình Bộ trưởng khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Cờ thi đua của Bộ và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”, xét tặng các danh hiệu thi đua và khen thưởng theo thẩm quyền của Bộ; trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục (xét trình Thủ tướng Chính phủ (qua Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương) khen thưởng hoặc trình Thủ tướng Chính phủ (qua Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương) xét trình Chủ tịch nước khen thưởng đối với các trường đại học, cao đẳng, các trường, đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • 25
THÔNG TƯ 21 THI ĐUA KHEN THƯỞNG

THÔNG TƯ 21 THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Đối với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường trung học phổ thông có nhiều cấp học và các trung tâm giáo dục thường xuyên: Thực hiện nghiêm túc chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học theo quy định; tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh kém theo đúng quy định của ngành; có biện pháp, giải pháp để cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy không còn hiện trạng thầy đọc, trò chép trong giờ lên lớp; phát huy khả năng chủ động, sáng tạo của học sinh trong quá trình tiếp thu kiến thức mới; thực hiện đúng, đủ, nghiêm túc kế hoạch tuyển sinh đầu cấp; kế hoạch phát triển giáo dục, bảo đảm phát triển số lượng vững chắc; gắn hoạt động của nhà trường với thực tiễn và các mục tiêu kinh tế-xã hội của địa phương. Trong trường không có biểu hiện gian lận, tiêu cực trong kiểm tra, đánh giá cho điểm, xếp loại học sinh, không có tiêu cực trong thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng nhà trường xanh-sạch-đẹp; chất lượng chuyên môn được phòng giáo dục và đào tạo (đối với trường trung học cơ sở), được sở giáo dục và đào tạo kiểm tra đánh giá xếp loại khá trở lên;
 • 26
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC, BIỂU MẪU CÁC ĐƠN VỊ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC, BIỂU MẪU CÁC ĐƠN VỊ

giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý nhà nước trong công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác chính trị tư tưởng của cán bộ, viên chức và Hợp đồng lao động CBVCLĐ[r]
 • 370
Đánh giá hoạt động đơn vị tháng 3

Đánh giá hoạt động đơn vị tháng 3

- Duy trì đẩy mạnh hoạt động dạy-học đạt hiệu quả cao.Chú ý dạy học ,hồ sơ sổ sách, điểm đánh giá các khối- chú ý khối 9 ( Xét tốt nghiệp, và thi chuyển cấp). - Tăng cờng việc kiểm tra chấm chữa bài theo quy định, nạp đề đáp án và bài của học sinh (lu trữ chu đáo chuẩn bị cho việc kiểm tra của cấp trên).
 • 3
Giáo án môn Toán 4 - Bài: So sánh các số có nhiều chữ số - Triệu và lớp triệu

Giáo án môn Toán 4 - Bài: So sánh các số có nhiều chữ số - Triệu và lớp triệu

- Rèn kỹ năng đổi các đơn vị đo khối lượng thông dụng: Đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ; từ đơn vị nhỏ ra đơn vị lớn; đổi đơn vị phức.. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động[r]
 • 20
QUYET-DINH-1288-QD-TCHQ-2019-VE-QUAN-LY-KY-THUAT-PHUONG-TIEN-THUY-NGANH-HAI-QUAN

QUYET-DINH-1288-QD-TCHQ-2019-VE-QUAN-LY-KY-THUAT-PHUONG-TIEN-THUY-NGANH-HAI-QUAN

Các đơn vị trực tiếp sử dụng tàu thuyền và các cá nhân được giao sử dụng có trách nhiệm sử dụng tàu thuyền đúng mục đích, công năng, quy trình của nhà sản xuất, đúng quy trình nghiệp vụ [r]
 • 34
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN KHOÁN CHI

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN KHOÁN CHI

Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi ngân sách đối với đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện khoán chi
 • 135
18 HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN KHOẢN CHI

18 HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN KHOẢN CHI

18 Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi ngân sách đối với đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện khoản chi
 • 135
Xác định kết quả hoạt động kinh doanh của hợp tác xã vận tải thủy bộ châu thành

Xác định kết quả hoạt động kinh doanh của hợp tác xã vận tải thủy bộ châu thành

Tiếp theo la cho em gửi lời cám ơn đến Cô Tô Thị Thư Nhàn đã tận tâm hướng dẫn và chỉ dạy bổ sung các kiến thức chuyên ngành cũng như những kiến thức bổ trợ em giúp em hoàn thành tốt đề tài thực tập của em. Bên cạnh đó em xin gửi lời cám ơn đến Hợp Tác Xã Vận Tải Thủy Bộ Châu Thành đã tạo điều kiện cho em thực hiện đề tài tại đơn vị, cũng như chị Lê Thị Kim Em đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn kỹ thuật và kiến thức chuyên môn trong suốt quá trình thực tập tại đơn vị.
 • 27
71 HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN KHOÁN CHI

71 HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN KHOÁN CHI

71 Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi ngân sách đối với đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện khoán chi
 • 135
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI

để có những chiến lựơc chính sách sản xuất sản phẩm phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nớc. *Đặc điểm về bộ máy tổ chức. Công ty cơ khí Hà Nội là một đơn vị kinh tế quốc doanh. Trong những năm gần đây, nhà nớc xoá bỏ bao cấp, công ty cũng nh các doanh nghiệp hoạt động kinh tế trong cả nớc đều hạch toán độc lập, hoạt động theo cơ chế thị tr- ờng có sự điều tiết của nhà nớc. Bớc đầu khó khăn do cơ cấu bộ máy cồng kềnh công ty làm ăn không hiệu quả. Nhận thấy điều này, ban giám đốc công ty đã tiến hành thanh lọc tinh giảm bộ máy vừa gọn nhẹ, dễ quản lý vừa làm việc có hiệu quả. Bộ máy quản lý của công ty đợc tổ chức theo kiểu trực tuyến chức năng, đứng đầu là giám đốc, cơ cấu bộ máy chuyên môn hoá xống từng phòng ban, phân xởng.
 • 37
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI DOC

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI DOC

-Đào tạo tại chỗ: Trởng đơn vị có trách nhiệm tổ chức đào tạo tại chỗ cho cán bộ công nhân viên đơn vị mình trờng là đào tạo kèm cặp khi mới vào, bổ túc nghề Với một quy trình đào tạo nh[r]
 • 37
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI DOC

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI DOC

-Đào tạo tại chỗ: Trởng đơn vị có trách nhiệm tổ chức đào tạo tại chỗ cho cán bộ công nhân viên đơn vị mình trờng là đào tạo kèm cặp khi mới vào, bổ túc nghề Với một quy trình đào tạo nh[r]
 • 37
XÂY DỰNG QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU

XÂY DỰNG QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU

Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động với các đơn vị sự nghiệp có thu
 • 155
PHU_LUC_FINANCE

PHU_LUC_FINANCE

quy định rõ do đơn vị nào kiểm tra, hay chỉ đơn vị thứ ba 3.6 Quy trình sản xuất/ _manufacturing process_ 3.7 Thời hạn sử dụng/ _shelf life _ 3.8 Phương pháp và quy trình phân tích xác đ[r]
 • 207
XÂY DỰNG QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU

XÂY DỰNG QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU

Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp có thu
 • 101
18 XÂY DỰNG QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU

18 XÂY DỰNG QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU

18 Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động với các đơn vị sự nghiệp có thu
 • 155
TT-BGTVT quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiếm định xe cơ giới

TT-BGTVT quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiếm định xe cơ giới

Thực hiện quy trình kiểm định: Tiến hành đánh giá sự hoạt động của dây chuyền, việc tuân thủ quy trình, quy định và chất lượng công tác kiểm định của đăng kiểm viên, đơn vị; kết quả kiểm[r]
 • 20
24 XÂY DỰNG QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU

24 XÂY DỰNG QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU

24 Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp có thu
 • 155
130 XÂY DỰNG QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU

130 XÂY DỰNG QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU

130 Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp có thu
 • 155
TT-BTC Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan Nhà nước

TT-BTC Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan Nhà nước

Người phụ trách kiểm toán nội bộ xây dựng quy trình kiểm toán nội bộ chi tiết phù hợp với đặc thù hoạt động của (Tên đơn vị sự nghiệp công lập), tham vấn ý kiến của thủ trưởng các bộ p[r]
 • 44
Mô tả công việc Chuyên viên kiểm toán

Mô tả công việc Chuyên viên kiểm toán

Chuyên viên kiểm toán chịu trách nhiệm tham gia và hoàn thành các cuộc kiểm toán đúng thời hạn, phát hiện và đề xuất các giải pháp hiệu quả, kịp thời để hoàn thiện chính sách quy trình, ngăn chặn, xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động nghiệp vụ đối với các đơn vị/quy trình thuộc các khối hỗ trợ Hội sở và các Công ty con/Công ty thành viên và góp phần nâng cao văn hóa rủi ro tại các đơn vị được kiểm toán qua chất lượng các phát hiện kiểm toán và quá trình tương tác, thảo luận với khách hàng...
 • 2
MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN

Chuyên viên kiểm toán chịu trách nhiệm tham gia và hoàn thành các cuộc kiểm toán đúng thời hạn, phát hiện và đề xuất các giải pháp hiệu quả, kịp thời để hoàn thiện chính sách quy trình, ngăn chặn, xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động nghiệp vụ đối với các đơn vị/quy trình thuộc các khối hỗ trợ Hội sở và các Công ty con/Công ty thành viên và góp phần nâng cao văn hóa rủi ro tại các đơn vị được kiểm toán qua chất lượng các phát hiện kiểm toán và quá trình tương tác, thảo luận với khách hàng...
 • 2
QUY TRÌNH KIỂM TOÁN PHẦN 2

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN PHẦN 2

1.3. Xác nhận sự đầy đủ Các xác nhận của KTV cần nêu rõ: tất cả các nghiệp vụ kinh tế và các số dư tài khoản kế toán phải được phản ánh trên BCTC và được phản ánh trong hệ thống sổ kế toán. Tính đầy đủ nói về khả năng bỏ qua các khoản mục, đáng lý ra phải đưa vào trong BCTC. Một hệ thống KSNB hoạt động có hiệu quả sẽ đảm bảo rằng: mọi nghiệp vụ đều được ghi nhận và phản ánh trong hệ thống tài khoản, sổ kế toán, BCTC. Nếu đánh giá của KTV qua các thử nghiệm về kiểm soát cho thấy sự yếu kém, không hiệu quả thì KTV phải tăng quy mô của thử nghiệm cơ bản. Tiến trình của các bước kiểm toán bắt đầu từ các chứng từ gốc, trên cơ sở chọn mẫu, sau đó kiểm tra dựa vào sổ kế toán chi tiết có liên quan, sổ kế toán tổng hợp và BCTC. KTV thực hiện kiểm tra thực tế, sau đó so sánh số liệu kiểm tra thực tế với số liệu kế toán, cho ta bằng chứng về sự đầy đủ của tài sản, phát hiện ra các tài sản chưa được ghi chép, theo dõi trong hệ thống kế toán. Phương pháp phân tích cũng rất hữu ích để chỉ ra khả năng có tài sản chưa được ghi nhận hoặc còn tồn tại các sai sót nghiêm trọng.
 • 36
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Về thuế cần mở rộng các hoạt động dịch vụ hỗ trợ để cơ sở kinh tế NQD có thể nắm đợc đầy đủ và chính xác những quy chế về thuế do vậy dịch vụ t vấn thuế phát triển trong điều kiện nền kinh tế thị trờng hiện nay đang trở thành một yêu cầu bức thiết đòi hỏi phải có một giải pháp đồng bộ trên các mặt: thể chế hoá bằng văn bản các dịch vụ t vấn nói chung, t vấn thuế nói riêng. Khuyến khích và có cơ chế u đãi phát triển các tổ chức t vấn thuế. Hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực của các chuyên gia, cán bộ làm công tác t vấn thuế. Cải thiện các điều kiện tiếp cận thông tin cho các tổ chức, các nhà t vấn. Đẩy mạnh hội nhập trong lĩnh vực t vấn bằng việc tạo điều kiện cho các tổ chức t vấn trong nớc thuê chuyên gia nớc ngoài vào làm việc. Tăng cờng cho các doanh nghiệp sử dụng t vấn thuế trong hoạt động của mình nh là một biện pháp minh bạch hoá tình hình tài chính doanh nghiệp và chấp hành tốt nghĩa vụ thuế với nhà nớc. Dịch vụ t vấn để họ chủ động tính toán nghĩa vụ nộp thuế, tránh những vi phạm dẫn đến bị xử phạt, đồng thời nắm đợc sự kiểm tra, xem xét của cơ quan quản lý. Việc nắm đầy đủ và chính xác những quy định về thuế còn giúp cho cơ sở kinh tế NQD biết đợc những u đãi về thuế mà mình đợc hởng, kiểm tra lại việc tính thuế của cơ quan thuế...
 • 29
THỦ TỤC CÔNG BỐ MỸ PHẨM BAO GỒM NHỮNG GÌ?

THỦ TỤC CÔNG BỐ MỸ PHẨM BAO GỒM NHỮNG GÌ?

QUY TRÌNH, THỦ TỤC CÔNG BỐ MỸ PHẨM CÓ RẤT NHIỀU CÁC ĐƠN VỊ DOANH NGHIỆP VÌ KHÔNG AM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÔNG BỐ MỸ PHẨM DẪN TỚI THỰC HIỆN SAI QUY TRÌNH, HỒ SƠ CHUẨN BỊ KHÔ[r]
 • 4
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC

Đánh giá công chức được xem là một quy trình quan trọng trong hoạt động quản lý công chức bởi kết quả đánh giá công chức là cơ sở giúp các cơ quan, đơn vị biết được năng lực, phẩm chất của từng công chức, từ đó mới có thể bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với công chức. Bài viết trình bày quy trình đánh giá công chức theo quy định của pháp luật hiện hành, những hạn chế bất cập của quy trình đánh giá công chức hiện nay.
 • 8
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, PHÊ DUYỆT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, PHÊ DUYỆT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

NỘI DUNG QUY TRÌNH: 5.1 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, PHÊ DUYỆT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG QUY TRÌNH MÔ TẢ, BIỂU MẪU Phòng quản lý NCKH - Gửi công văn cho các đơn vị [r]
 • 22
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ SỰ NGHIỆP

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ SỰ NGHIỆP

Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi ngân sách đối với đơn vị hành chính sự sự nghiệp
 • 135
TIÊU CHUẨN, THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH Ở TRUNG QUỐC

TIÊU CHUẨN, THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH Ở TRUNG QUỐC

Bài viết trình bày nguyên tắc phân chia đơn vị hành chính ở Trung Quốc, phân chia đơn vị hành chính và các cấp hành chính ở Trung Quốc hiện nay, tiêu chuẩn thành lập đơn vị hành chính, thẩm quyền quyết định việc phân chia đơn vị hành chính, hồ sơ và quy trình phân chia đơn vị hành chính.
 • 6
INFORMATION-ACCORDANCE

INFORMATION-ACCORDANCE

Nếu một đơn vị bên ngoài được giao thực hiện từng bước riêng rẽ của quy trình xét cấp thị thực, thì đơn vị đó sẽ lấy dữ liệu của quý vị hoặc dữ liệu được chuyển giao đến đơn vị đó, nếu v[r]
 • 2
Giới thiệu về các quy trình áp dụng trong tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011

Giới thiệu về các quy trình áp dụng trong tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011

Bài viết trình bày quy trình lập bảng kê các đơn vị điều tra; quy trình tập huấn nghiệp vụ; quy trình chọn mẫu trong điều tra mẫu thu thập thông tin về kinh tế hộ nông dân; quy trình thu thập thông tin và kiểm tra phiếu điều tra viên và tổ trưởng...
 • 6
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ SỰ NGHIỆP

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ SỰ NGHIỆP

Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi ngân sách đối với đơn vị hành chính sự sự nghiệp.pdf
 • 135
72 HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ SỰ NGHIỆP

72 HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ SỰ NGHIỆP

72 Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi ngân sách đối với đơn vị hành chính sự sự nghiệp
 • 135
Quy chế Hoạt động Ban thị trường

Quy chế Hoạt động Ban thị trường

Hoạt động ban thị trường quy trình chức năng nhiệm vụ Ban thị trường Hoạt động ban thị trường quy trình chức năng nhiệm vụ Ban thị trường Hoạt động ban thị trường quy trình chức năng nhiệm vụ Ban thị trường Hoạt động ban thị trường quy trình chức năng nhiệm vụ Ban thị trường Hoạt động ban thị trường quy trình chức năng nhiệm vụ Ban thị trường
 • 13
Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực GAS3: Thiết lập các chính sách và quy trình

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực GAS3: Thiết lập các chính sách và quy trình

Đơn vị năng lực này tập trung vào các năng lực cần có để thiết lập các chính sách và quy trình có liên quan đến các yêu cầu pháp lý, quy chuẩn đạo đức và xã hội và phổ biến các chính sách, quy trình này tới những người liên quan.
 • 4
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI

-Đào tạo tại chỗ: Trởng đơn vị có trách nhiệm tổ chức đào tạo tại chỗ cho cán bộ công nhân viên đơn vị mình trờng là đào tạo kèm cặp khi mới vào, bổ túc nghề Với một quy trình đào tạo nh[r]
 • 37

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty cơ khí sửa chữa công trình cầu đường bộ iithực trang công tác kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty cầu i thăng longke toan tien luonglương và các khoản trích theo lươngđặc điểm của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưưởng đến kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưươngđánh giá khái quát tình hình hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũcông ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ iiđặc điểm chung về quá trình hình thành và phát triển chức năng nhiệm vụ của công ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ iiphương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi mỹ đức hà tâyđánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi mỹ đứcphương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty tnhh mtv khai thác công trình thủy lợi tiên lãng hải phòngđánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty tnhh mtv khai thác công trình thủy lợi tiên lãnghạch toán lao động tiền lưương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũvề hạch toán tiền lương tiền thưởng và các khoản trich theo lươngkế toán tiền mặt và các khoản phải thuBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ