0
 1. Trang chủ >
 2. Ngoại Ngữ >
 3. Anh ngữ cho trẻ em >

Nhiệm vụ sự cần thiết

TIẾT 49  LUYỆN TẬP PPT

TIẾT 49 LUYỆN TẬP PPT

Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Giao nhiệm vụ cho từng nhóm - Theo giỏi HĐ học sinh, hướng dẫn khi cần thiết - Yêu cầu đại diện mỗi nhóm lên trình bày và đại diện nhóm khác nhận xét.[r]
 • 3
LUẬN VĂN: ĐÀO TẠO VÀ ĐÀO TẠO LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ KINH TẾ TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM PPTX

LUẬN VĂN: ĐÀO TẠO VÀ ĐÀO TẠO LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ KINH TẾ TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM PPTX

Một là: Nắm vững nguyên tắc vận hành công tác đào tạo. Đào tạo là một bộ phận không thể tách rời của qui trình quản lý nhân sự khép kín, đó là tuyển dụng, đánh giá, phát triển (đào tạo) và lương. Từ phân chia các nhiệm vụ trong NH theo đặc điểm chức năng nhiệm vụ của từng loại công việc: công việc giản đơn, công việc nghiên cứu, công việc lãnh đạo, nên công tác tuyển dụng cũng được thực hiện theo cấp loại cán bộ. Cụ thể: đối với cán bộ mới tuyển dụng có trình độ văn hóa hết phổ thông cơ sở chưa qua đào tạo nghiệp vụ NH, sau khi tuyển dụng vào NH sẽ được tham gia chương trình đào tạo song song, vừa đi học văn hóa vừa học nghiệp vụ NH (tương đương trình độ sơ cấp). Số cán bộ này chỉ làm việc trong phạm vi trình độ văn hóa ban đầu và kiến thức được đào tạo trong thời gian ở NH, như thủ quỹ, nhân viên giao dịch quầy, nhân viên kho, kế toán viên... Họ sẽ không được giao những nhiệm vụ nghiên cứu và chức vụ lãnh đạo, dù đã nâng cao trình độ của bản thân, nhưng không đạt các kỳ thi chuyển ngạch cho cán bộ. Cán bộ làm công tác nghiên cứu là những người đã có trình độ văn hóa hết phổ thông trung học và đã qua đào tạo cơ bản (trường chuyên nghiệp về NH) trước khi vào làm việc. Trong quá trình công tác họ cũng tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng cao hơn về nghiệp vụ NH. Cán bộ làm lãnh đạo hoặc tiềm năng làm lãnh đạo thường là những người có trình độ đào tạo cơ bản là tốt nghiệp đại học tổng hợp - ở Đức và Thụy Sĩ, chương trình phổ thông sẽ phân loại từ cuối phổ thông cơ sở, đào tạo đại học tổng hợp chỉ dành cho những học sinh có đủ khả năng học và tốt nghiệp phổ thông trung học. Những cá nhân hoặc học sinh không có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học sẽ không có cơ hội tham gia học ở trường đại học tổng hợp. Như vậy cán bộ đang và sẽ làm lãnh đạo là những người đã được chọn lọc ngay từ đầu vào nên chương trình đào tạo bồi dưỡng trong NH của họ ngoài nội dung chuyên môn còn có chương trình đào tạo về kỹ năng quản lý.
 • 141
CÁC TỘI XÂM PHẠM NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA QUÂN NHÂN - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN - LUAN AN TIEN SY

CÁC TỘI XÂM PHẠM NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA QUÂN NHÂN - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN - LUAN AN TIEN SY

thành: cỏc tội xõm phạm danh dự, nhõn phẩm của con người; cỏc tội xõm sở hữu; hoặc cỏc tội xõm phạm trật tự cụng cộng... - Tội lạm dụng nhu cầu quõn sự trong khi thực hiện nhiệm vụ là hành vi lạm dụng sự cần thiết cho nhiệm vụ quõn sự gõy thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, của tổ chức, cụng dõn như trường hợp chỉ cần: huy động một số lượng khụng lớn tài sản của Nhà nước, của tổ chức, cụng dõn cho nhiệm vụ quõn sự nhưng lại huy động một lượng tài sản quỏ lớn; phỏ một phần tài sản của Nhà nước, của tổ chức, cụng dõn để làm đường phục vụ nhu cầu quõn sự nhưng lại phỏ tất cả... Theo quy định của phỏp luật Việt Nam, thỡ việc huy động tài sản của tổ chức (khụng bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp cụng lập, đơn vị vũ trang nhõn dõn) và của cụng dõn cho nhiệm vụ quõn sự được thực hiện dưới hỡnh thức quyết định trưng mua hoặc trưng dụng tài sản của cơ quan cú thẩm quyền [50, tr. 6]. Khi trưng mua tài sản, người cú tài sản và người cú thẩm quyền quyết định trưng mua thoả thuận giỏ trưng mua tài sản căn cứ vào giỏ phổ biến trờn thị trường. Cơ quan tài chớnh địa phương chịu trỏch nhiệm thanh toỏn tiền trưng mua tài sản cho người cú tài sản bị trưng mua. Đối với tài sản trưng dụng, thỡ người cú tài sản bị trưng dụng được bồi thường thiệt hại khi: tài sản bị mất, bị hư hỏng; hoặc bị thiệt hại về thu nhập do việc trưng dụng tài sản trực tiếp gõy ra [50, tr. 20-21]. Theo chỳng tụi, cỏc quy định của phỏp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản tuy cú làm hạn chế tớnh phổ biến của hành vi lạm dụng nhu cầu quõn sự trong khi thi hành nhiệm vụ. Nhưng việc quy định trỏch nhiệm hỡnh sự đối với hành vi lạm dụng nhu cầu quõn sự trong khi thi hành nhiệm vụ cú ý nghĩa rất lới đối với việc răn đe, phũng ngừa tội phạm. Do vậy, cần tiếp tục quy định tội phạm này trong Bộ luật hỡnh sự.
 • 220
THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

- Công tác kiểm tra và nghiệm thu chưa thật sự hiệu quả: vì công ty trả lương cho người lao động là theo lương sản phẩm, vì vậy việc kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm chính xác là điều cần thiết để công ty tiến hành trả lương cho người lao động một cách hợp lý. Nhưng việc kiểm tra nghiệm thu sản phẩm phản ánh được mặt chất lượng dưới sự trợ giúp của các phương tiện hiện đại máy móc còn về mặt về mặt tiết kiệm được nguyên vật liệu thi công ty chưa làm được. Mặt khác việc kiểm tra này do bộ phận KCS quản lý mà bộ phận này lại phụ thuộc vào tiền lương bình quân chung của bộ phận mà họ đảm nhiệm nên việc đánh giá này có thể chưa dân chủ.
 • 45
TẢI LÝ THUYẾT TIẾNG VIỆT 5: KỂ CHUYỆN - CHIẾC ĐỒNG HỒ - LÝ THUYẾT KỂ CHUYỆN LỚP 5

TẢI LÝ THUYẾT TIẾNG VIỆT 5: KỂ CHUYỆN - CHIẾC ĐỒNG HỒ - LÝ THUYẾT KỂ CHUYỆN LỚP 5

Qua câu chuyện về Chiếc đồng hồ, Bác Hổ muốn khuyên cán bộ: nhiệm vụ nào của cách mạng cũng cần thiết, quan trọng; do đó, cần làm tốt công việc được phân công, không nên so bì, chỉ nghĩ [r]
 • 3
Hoàn thiện những quy định của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm quyền

Hoàn thiện những quy định của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm quyền

Sự mô tả liệt kê còn không cần thiết bởi vì nhiệm vụ xác định các hình thức truyền thông tin nào là thư tín, điện thoại, điện tín thuộc về các đạo luật chuyên ngành (như Luật Bưu chính, [r]
 • 5
ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TỔ CHỨC LAO ĐỘNG DỰA TRÊN KHUNG NĂNG LỰC ( NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL)

ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TỔ CHỨC LAO ĐỘNG DỰA TRÊN KHUNG NĂNG LỰC ( NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL)

30 Theo đó, kiến thức không liên quan gì đến văn bằng, loại bằng cấp như chúng ta vẫn nghĩ lâu nay. Vì vậy, trong yêu cầu về năng lực cũng không cần thiết phải đề cập đến bằng cấp như nhiều đơn vị đang làm. Kỹ năng là khả năng thực hiện một việc nào đó một cách thuần thục. Thực tế cho thấy, có những người có kiến thức rất tốt (biết rất nhiều) nhưng thiếu rèn luyện, thiếu kỹ năng nên không làm được gì cả. Trái lại, có những người dù biết rất ít (thiếu kiến thức) nhưng lại được rèn luyện nên làm việc rất hiệu quả. Vì vậy, kỹ năng mới là nội dung quan trọng trong tiêu chuẩn năng lực. Trong khi đó, không ít yêu cầu năng lực hiện nay của chúng ta chỉ chăm chăm đến bằng cấp mà xem nhẹ kỹ năng nên tìm được người phù hợp với yêu cầu năng lực thì vẫn không đáp ứng được yêu cầu công việc. Tố chất/ thái độ: Tố chất của mỗi con người do 80% bẩm sinh, 20% còn lại được xây dựng bởi quá trình giáo dục và tác động của môi trường sống. Vì vậy, tố chất là yêu cầu bên trong, phần chìm trong mỗi con người, vốn rất khó định nghĩa và khó đánh giá. Tuy nhiên, thế giới loài người được chia thành 32 nhóm tính cách (tố chất), mỗi nhóm phù hợp với một nghề hoặc một nhóm nghề. Nếu chúng ta tìm và bố trí được người có tố chất phù hợp với công việc thì người đó sẽ rất dễ dàng thành công và phát triển nhanh chóng. Ngược lại, người đó dù có kiến thức, kỹ năng tốt vẫn chỉ loay hoay ở mức “đáp ứng đủ” yêu cầu. Vì vậy, yêu cầu về tố chất lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng, quyết định sự thành công của nhà quản lý trong việc chọn người và bố trí công việc. Trong quá trình xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực, cần xem xét yếu tố văn hóa và đặc thù của doanh nghiệp. Đây là phần rất quan trọng nhưng lại ít được doanh nghiệp quan tâm, để rồi dù có đủ công cụ nhưng doanh nghiệp và nhà quản lý vẫn cứ loay hoay mỗi khi đánh giá năng lực, hoạch định phát triển nhân lực, bố trí công việc… Việc xem xét văn hoá và đặc thù của doanh nghiệp sẽ giúp xây dựng được KNL phù hợp để chọn và phát triển được những con người phù hợp mới mục tiêu của doanh nghiệp, có thể gắn bó và thành công cùng doanh nghiệp.
 • 103
Tiểu luận lí luận chính trị sự cần thiết của Hội Cựu chiến binh trong công tác thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội ở địa phương giai đoạn hiện nay

Tiểu luận lí luận chính trị sự cần thiết của Hội Cựu chiến binh trong công tác thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội ở địa phương giai đoạn hiện nay

Tiểu luận lí luận chính trị sự cần thiết của Hội Cựu chiến binh trong công tác thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội ở địa phương giai đoạn hiện nayTiểu luận lí luận chính trị sự cần thiết của Hội Cựu chiến binh trong công tác thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội ở địa phương giai đoạn hiện nayTiểu luận lí luận chính trị sự cần thiết của Hội Cựu chiến binh trong công tác thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội ở địa phương giai đoạn hiện nayTiểu luận lí luận chính trị sự cần thiết của Hội Cựu chiến binh trong công tác thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội ở địa phương giai đoạn hiện nayTiểu luận lí luận chính trị sự cần thiết của Hội Cựu chiến binh trong công tác thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội ở địa phương giai đoạn hiện nayTiểu luận lí luận chính trị sự cần thiết của Hội Cựu chiến binh trong công tác thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội ở địa phương giai đoạn hiện nayTiểu luận lí luận chính trị sự cần thiết của Hội Cựu chiến binh trong công tác thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội ở địa phương giai đoạn hiện nayTiểu luận lí luận chính trị sự cần thiết của Hội Cựu chiến binh trong công tác thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội ở địa phương giai đoạn hiện nay
 • 25
KE CHUYEN LOP 5

KE CHUYEN LOP 5

- CHÚ Ý GIỌNG CỦA TỪNG NHÂN VẬT - CÁCH KỂ QUA CÂU CHUYỆN, BÁC HỒ MUỐN KHUYÊN CÁN BỘ: NHIỆM VỤ NÀO CỦA CÁCH MẠNG CŨNG CẦN THIẾT, QUAN TRỌNG.. DO ĐÓ CẦN LÀM TỐT VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG, KHÔNG [r]
 • 12
KE CHUYEN

KE CHUYEN

- CHÚ Ý GIỌNG CỦA TỪNG NHÂN VẬT - CÁCH KỂ QUA CÂU CHUYỆN, BÁC HỒ MUỐN KHUYÊN CÁN BỘ: NHIỆM VỤ NÀO CỦA CÁCH MẠNG CŨNG CẦN THIẾT, QUAN TRỌNG.. DO ĐÓ CẦN LÀM TỐT VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG, KHÔNG [r]
 • 12
SỰ CẦN THIẾT CỦA BACKUP

SỰ CẦN THIẾT CỦA BACKUP

© Copyright 2008 FPT Internet Data Services SỰ CẦN THIẾT CỦA BACKUP Việc người dùng đối xử bất cẩn với dữ liệu cá nhân gây ra rất nhiều phiền toái. Các số liệu được lưu giữ khắp nơi nên việc quản lý cũng gặp nhiều rắc rối.
 • 25
hoạt động xếp hạng tín dụng đối với doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam

hoạt động xếp hạng tín dụng đối với doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu - Về lý luận : phân tích cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng ngân hàng và rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng, qua đó nêu bật sự cần thiết phải [r]
 • 17
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH HOÁ NGUỒN NHÂN LỰC

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH HOÁ NGUỒN NHÂN LỰC

Để tồn tại và phát triển một doanh nghiệp phải giải quyết hiệu quả của các vấn đề liên quan đến bốn lĩnh cơ bản đó là: tài chính, quản trị sản xuất, marketing và quản trị nhân lực. Việc giải quyết không chỉ tập trung vào những vấn đề đã và đang phát sinh đòi hỏi sự giải quyết mà phải hướng tới tương lai nhằm dự đoán và đối phó với những vấn đề sẽ xảy ra trong tương lai. Do vậy, nâng cao chất lượng và kế hoạch hoá nguồn nhân lực là cần thiết mang lại tính chủ động, giảm thiểu rủi ro và tăng hiệu quả. Đứng dươí góc độ như vậy, công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực là quan trọng, cần thiết làm cơ sở cho hiệu quả của việc sử dụng nguồn nhân lực cũng như hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • 29
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CHO CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG TẠI HẬU GIANG NĂM 2008

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CHO CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG TẠI HẬU GIANG NĂM 2008

GIỚI THIỆU1.1.ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứuPhát triển nông nghiệp và nông thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại
 • 61
HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

Chính vì thế, khảo sát thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động truyền thông của trường ĐHNVHN là nhiệm vụ cần thiết trong bối cảnh hiện nay, đó c[r]
 • 144
Kiểm định chất lượng và vận dụng và hệ thống dạy nghề việt nam

Kiểm định chất lượng và vận dụng và hệ thống dạy nghề việt nam

1. Yêu cầu của việc nâng cao chất l ợng đào tạo. 2. Chiến l ợc phát triển giáo dục 2001 - 2010 đã xác định những nhiệm vụ cấp bách, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là: "Khẩn tr ơng xây dựng và triển khai hệ thống kiểm định chất l ợng ở mọi cấp học, bậc học và hình thức đào tạo".
 • 36
HOẠT ĐỘNG THEO NHÓM PPTX

HOẠT ĐỘNG THEO NHÓM PPTX

bên hoặc cả hai bên tỏ ra quá cứng rắn, hãy nghĩ đến phương án loại những cá nhân này ra khỏi nhóm. Làm thế nào để nhóm xây dựng được mâu thuẫn lành mạnh?_Những nhà quản lý hiệu quả biết rằng mâu thuẫn giữa các vấn đề là điều tự nhiên, thậm chí là điều cần thiết. Những nhóm có các cá nhân biết thách thức tư duy của nhau sẽ đạt được sự hiểu biết hoàn chỉnh hơn về các chọn lựa của họ, tạo ra nhiều phương án hơn và đưa ra quyết định chính xác hơn. Thách thức này làm cho các mâu thuẫn mang tính xây dựng, không sa đà vào sự công kích cá nhân.
 • 7
MAGIC UTILITIES 2011 - TỐI ƯU HỆ THỐNG DOCX

MAGIC UTILITIES 2011 - TỐI ƯU HỆ THỐNG DOCX

Magic Utilities 2011 - Tối ưu hệ thống Giữ một môi trường Windows sạch sẽ, ít tốn dung lượng bộ nhớ và hoạt động hiệu quả là rất khó khăn. Có nhiều công cụ mà chúng ta đã sử dụng trong quá khứ với nhiệm vụ như xóa file không cần thiết, dừng chương trình không cần thiết từ việc khởi động, và gỡ bỏ cài đặt chương trình không sử dụng. Tuy nhiên, bạn phải sử dụng nhiều chương trình để đạt được tất cả các công việc trên. Magic Utilities 2011 cung cấp một giao diện dễ sử dụng để làm tất cả các nhiệm vụ nêu trên và nhiều hơn thế nữa! Các tiện ích có trong chương trình bao gồm gỡ bỏ cài đặt quản lý, một số chương trình khởi động cùng windows, tắt các tiến trình song song, trình dọn dẹp đĩa, File Shredder, và bảo vệ tập tin.
 • 10
GIÁO TRÌNH HÌNH THÀNH NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CỔ PHẦN HÓA VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TIẾN HÀNH CPH Ở VIỆT NAM P2 PPT

GIÁO TRÌNH HÌNH THÀNH NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CỔ PHẦN HÓA VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TIẾN HÀNH CPH Ở VIỆT NAM P2 PPT

nhất đồng bộ, thủ tục hành chính còn quá rườm rà, quan liêu; cơ cấu kinh tế chưa hợ lý… Tóm lại, những thuận lợi và khó khăn của công ty Cổ phần là một mâu thuẫn lớn , song bắt buộc phải kiên quyết đổi mới, phải có những giải pháp và bước đi phù hợp với trình độ thực tế cơ sở. Do vậy mà mục tiêu và quan điểm đổi mới doanh nghiệp Nhà nước thông qua Cổ phần hoá là đúng đắn và cần thiết.
 • 12
SỰ CẦN THIẾT VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

SỰ CẦN THIẾTNHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Đối với doanh nghiệp: trong nền kinh tế bao cấp trước đây mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều được thực hiện theo kế hoạch của Nhà nước từ khâu nguyên vật liệu, tư liệu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm đều được thông qua hàng loạt các chỉ tiêu pháp lệnh với một hệ thống giá cả vững chắc, công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp chủ quan tâm đến việc điều chỉnh số liệu chi phí giá thành phù hợp với kế hoạch định trước, trong nền kinh tế hiện nay làm tốt công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp thông tin cần thiết một cách kịp thời, chính xác cho bộ máy lãnh đạo để có được chiến lược, sách lược, các biện pháp phù hợp, nhằm tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, đồng thời làm tốt công tác này sẽ giúp cho doanh nghiệp có kế hoạch sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo tính chủ động trong sản xuất kinh doanh chủ động về tài chính.
 • 26
TÀI LIỆU NHẬP MÔN Ô TÔ PPTX

TÀI LIỆU NHẬP MÔN Ô TÔ PPTX

• Khởi động: (hình 21.A) Khi đạp chân ga, cần điều chỉnh sẽ dịch chuyển về vị trí đầy tải . Vì vậy cần căng bị kéo bởi lị xo điều khiển đến tận khi nĩ tiếp xúc với vấu chặn . Do động cơ vẫn chưa hoạt động, các quả văng khơng dịch chuyển và cầ điều khiển bị đẩy tỳ lên bạc bởi sức căng lị xo khởi động vì thế các quả văng vẫn ở vị trí đống hồn tồn . Cùng lúc đĩ, cần điều khiển quay ngược chiều kim đồng hồ quanh điểm tựa A và đẩy vịng tràn đến vị trí khởi động. Phun cực đại. Nhờ đĩ lượng nhiê liệu cung cấp cần thiết cho động cơ để khởi động.
 • 79
BÀI GIẢNG CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CẮT GỌT KIM LOẠI

BÀI GIẢNG CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CẮT GỌT KIM LOẠI

VÍ DỤ TRONG HÌNH 2.1: MÁY CÓ NHIỆM VỤ CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG CẦN THIẾT CHO QUÁ TRÌNH CẮT GỌT ĐỒ GÁ CÓ NHIỆM VỤ XÁC ĐỊNH VÀ GIỮ VỊ TRÍ TƯƠNG QUAN CHÍNH XÁC GIỮA DAO, MÁY VÀ CHI TIẾT GIA CÔ[r]
 • 173
TẢI TRẮC NGHIỆM GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10: BÀI 13 - CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG - BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD 10 CÓ ĐÁP ÁN

TẢI TRẮC NGHIỆM GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10: BÀI 13 - CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG - BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN GDCD 10 CÓ ĐÁP ÁN

Mọi người cùng bàn bạc, phối hợp nhịp nhàng, biết về nhiệm vụ của nhau và sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau khi cần thiết..D[r]
 • 7
Chuyên đề Công tác chủ nhiệm lớp

Chuyên đề Công tác chủ nhiệm lớp

- Những biện pháp , phương tiện và điều kiện cần thiết về vật chất , kĩ thuật , tài chính , nhân lực đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ cũng như thời gian để hoàn thành, phân công người[r]
 • 3
CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA CÁN BỘ TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA CÁN BỘ TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

- Thực hiện các thủ tục giấy tờ về tuyển dụng cán bộ tuyển dụng (Dự thảo quy định, hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động). - Quản lý và lưu trữ hồ sơ nhân sự và các tài liệu có liên quan” 1 (Nguồn: Bản mô tả công việc của nhân viên Quản trị nhân sự, công tyEurowindow, 2013) Các nhiệm vụ này được cán bộ tuyển dụng thực hiện rất tốt, đúng quy định và quy trình của công ty (Nguồn: Phụ lục 2: Kết quả khảo sát đối tượng GĐNS và trưởng phòng HC – NS). Một nhiệm vụ quan trọng của cán bộ tuyển dụng là quản lý phần mền Quản trị Nguồn nhân lực. Khi cán bộ tuyển dụng vừa được tuyển vào công ty thì là lúc công ty vừa xây dựng xong phần mềm quản trị Nguồn nhân lực. Thấy cán bộ tuyển dụng năng động, nhanh nhẹn và sử dụng thành thạo máy tính nên công ty đã giao cho cán bộ tuyển dụng quản lý phần mềm luôn. Cán bộ tuyển dụng cho biết khi mới bắt đầu làm việc khối lượng công việc lớn lại phải đảm nhận thêm việc quản lý phần mền lại chưa có kinh nghiệm làm việc nhiều nên gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình làm việc.
 • 58
Sáng kiến kinh nghiệm: Tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên qua các hoạt động tại Đoàn trường THPT Ngã Năm, năm học 2017 – 2018

Sáng kiến kinh nghiệm: Tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên qua các hoạt động tại Đoàn trường THPT Ngã Năm, năm học 2017 – 2018

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Gắn liền với nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 bên cạnh nhiệm vụ dạy “chữ” còn là nhiệm vụ dạy “người” trong đó giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên học sinh là quan trọng và cần thiết. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 2018, làm sao nâng cao chất lượng công tác Đoàn, trong đó quan trọng nhất là lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên học sinh của nhà trường.
 • 31
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ T&S

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ T&S

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, để một doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển được thì cần có đầy đủ các yếu tố cần thiết. Nhận thức rõ được nhiệm vụ cần phải l
 • 96
THÀNH LẬP MỚI TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CỦA THÀNH PHỐ PDF

THÀNH LẬP MỚI TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CỦA THÀNH PHỐ PDF

20/2005/TT- BLĐTBX... 2. Có các trang thiết bị và phương tiện làm việc phù hợp với từng nhiệm vụ như bàn, ghế, tủ hồ sơ, điện thoại, máy fax, máy vi tính, các thiết bị phục vụ cho công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động và phương tiện đi lại (ô tô hoặc xe máy). Nếu có hoạt động dạy nghề thì phải có các trang thiết bị và phương tiện dạy nghề theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • 8
QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN DOC

QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN DOC

• Giai đoạn thứ hai của dự án – lập kế hoạch – nói chung bắt đầu từ mục tiêu và công việc sau cùng, cụ thể là xác định từng nhiệm vụ phải thực hiện, ước tính thời gian cần thiết để hoàn tất, và xếp đặt các nhiệm vụ theo trình tự hợp lý.
 • 4
LUẬN VĂN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH TẠI XÍ NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI-CÔNG TY VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 3 PDF

LUẬN VĂN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH TẠI XÍ NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI-CÔNG TY VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 3 PDF

2.3.5 Đánh giá lại kế hoạch chiến lược Hoạch định chiến lược là một quá trình năng động tạo điều kiện để phát triển chiến lược hữu hiệu ngay khi đề ra kế hoạch chiến lược, ban lãnh đạo phải nhận thức được rằng cớ thề phải có những sửa đổi chiến lược theo định kỳ, cần tránh những sửa đổi lớn mang tính chất ồ ạt. Nhiều khi kế hoạch chiến lược được thiết lập một cách hoàn hảo nhưng không thể thực hiện một cách hiệu quả vì nhiều lý do hoặc nguồn lực không đảm bảo hoặc thông tin thếu hụt. Khi thời gian và công sức, chi phí bỏ ra để thực hiện chiến lược gần đạt tới kết quả kỳ vọng thì ban lãnh đạo xí nghiệp cần đánh giá lai một cách cặn kẽ các kế hoạch chiến lược nhằm phát hiện ra những điểm không phù hợp về mục tiêu, tìm ra những thay đổi cần thiết trong hoàn cảnh môi trường.Tuy vậy, không nên thay đổi chiến lượckhi những vấn đề phát sinh không dáng kể. Chỉ thực hiện những sửa đổi sau khi có những đánh giá, cân nhắc cặn kẽ và thấy rằng chiến lược mới được sửa đổi sẽ đem lại hiệu quả cao hơn.
 • 82
Giáo án Công dân 8 tiết 18: Kiểm tra học kì

Giáo án Công dân 8 tiết 18: Kiểm tra học kì

Có ý kiến cho rằng: Đòi hỏi học sinh rèn luyện ý thức lao động tự giác là không cần thiết vì nhiệm vụ chính của họ hiện nay là học tập chứ không phải là lao động.. Em có đồng ý với ý kiế[r]
 • 2
BÀI GIẢNG TÍNH TOÁN THỦY LỰC ĐIỀU KHIỂN DÒNG XIẾT

BÀI GIẢNG TÍNH TOÁN THỦY LỰC ĐIỀU KHIỂN DÒNG XIẾT

NHIỆM VỤ CỦA ĐKDX _* Sự cần thiết:_ - Bố trí công trình tháo phụ thuộc nhiều vào điều kiện địa hình, địa chất - Để bố trí phù hợp điều kiện thực tế, nhiều khi gặp các bài toán về: + Đổi [r]
 • 49
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TỒN TRỮ, CẤP PHÁT VÀ SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÚ QUỐC TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2014

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TỒN TRỮ, CẤP PHÁT VÀ SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÚ QUỐC TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2014

Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG), thể hiện sự cam kết có tính toàn cầu nhằm đảm bảo việc tiếp cận các loại thuốc thiết yếu với giá cả hợp lý, và cần phải đạt được vào năm 2015. Để hoàn thành được mục tiêu này, việc tăng cường nguồn chi cho dược phẩm là cần thiết tại các quốc gia
 • 70
Công Nghệ 8 tiết 9

Công Nghệ 8 tiết 9

Giả sử là một công nhân có nhiệm vụ sản xuất ra chiếc ống lót, em phải nắm được, hiểu được những thông tin cần thiết từ bản vẽ này.. Nội dung của bản vẽ chi tiết.[r]
 • 3
KIỂM SOÁT HÀNG HOÁ GIẢ MẠO VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG THÔNG QUAN HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Ở VIỆT NAM

KIỂM SOÁT HÀNG HOÁ GIẢ MẠO VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG THÔNG QUAN HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Ở VIỆT NAM

Để áp dụng biện pháp này, hải quan không chỉ thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, mà còn thực hiện các hoạt động cần thiết khác theo chức năng, nhiệm vụ và vai trò của mình trong thôn[r]
 • 6
MỘT VÀI KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI XƯỞNG CƠ KHÍ CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG THẠCH

MỘT VÀI KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI XƯỞNG CƠ KHÍ CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG THẠCH

2.Những đặc điểm cơ bản của xởng cơ khí. 2.1. Chức năng, nhiệm vụ của phân xởng Xởng cơ khí không phải là xởng trực tiếp sản xuất ra sản phẩm cuối cùng của Công ty, nó cũng không tham gia trực tiếp vào các công đoạn để sản xuất ra sản phẩm xí nghiệp nhng nó có 1 vai trò rất quan trọng trong quá trình vận hành toàn bộ 2 dây chuyền sản xuất của Công ty. Chức năng của phân x- ởng này là sửa chữa phục hồi thiết bị dây chuyền khi có sự cố, hỏng hóc hay sửa chữa lớn dây chuyền thiết bị theo kế hoạch. Chính vì vậy mà xởng cơ khi có vai trò rất quan trọng trong quá trình hoạt động của toàn Công ty. Sự hoạt động có hiệu quả của xởng là điều kiện để hệ thống dây chuyền sản xuất hoạt động liên tục góp phần hoàn thiện chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Ngợc lại, khi có sự cố, hỏng hóc mà không giải quyết đợc hay giải quyết không kịp thời dẫn đến việc ngừng trệ của toàn bộ dây chuyền sẽ dẫn đến sự lãng phí về thời gian, lãng phí về nguyên - nhiên vật liệu, lãng phí về chi phí cho lao động, chi phí sửa chữa phục hồi thiết bị làm ảnh h … ởng tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đợc giao.
 • 81

Tóm lại, mục tiêu và nhiệm vụ của công tác trợ giúp tâm lý trong trường học trên đây cho thấy sự cần thiết một đội ngũ các nhà chuyên môn về lĩnh vực TLHĐ.. Sự nhận thức chưa đầy đủ [r]
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: bí quyết học anh ngữtừ điển toán học anh việt pdfhọc anh ngữ giao tiếpđăng ký học anh ngữhọc anh ngữ cho tráng niênhọc tốt ngữ pháp anh vănthuật ngữ sinh học anh việtanh ngữ về hóa họcbí quyết để học giỏi ngữ pháp tiếng anhhọc thành ngữ tiếng anhhọc ngoại ngữ bằng hình ảnhtài liệu anh ngữ họcđề thi anh đại học ngoại ngữtruyện vui anh ngữhọc thuật ngữ xây dựng qua hình ảnhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ