0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Đối với nguyên vật liệu 59

59 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU

59 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU

59 Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu
 • 70
THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC KẾ TÓAN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÁC CÔNG TY XUẤT KHẨU HÀNG THIẾT YẾU PDF

THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC KẾ TÓAN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÁC CÔNG TY XUẤT KHẨU HÀNG THIẾT YẾU PDF

Vật tư ở cơng ty cĩ rất nhiều loại do đĩ việc tổ chức ghi chép, phản ánh tình hình vật tư cần phải chính xác, cung cấp thơng tin kịp thời cho quản lý, kế tốn của cơng ty là những người làm việc lâu năm trong nghề, cĩ kinh nghiệm, cĩ trình độ chuyên mơn cao nên luơn hồn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đối với việc hạch tốn vật tư, kế tốn đã xây dựng được hệ thống tài khoản vật tư chi tiết cho từng loại từng thứ. Việc này giúp cho việc hạch tốn thuận tiện và cụ thể. Cơng ty sử dụng đơn giá xuất bình quân cho tính giá xuất vật tư và được thực hiện vào cuối tháng chỉ ghi vào sổ chi tiết vật tư về mặt giá trị vào cuối tháng. Cùng với việc ghi vào sổ Nhật ký chứng từ vào cuối tháng dẫn đến khối lượng cơng việc dồn vào cuối tháng rất nhiều. Đặc biệt là vào những tháng cuối quý, điều này khơng chỉ hạn chế trong việc theo dõi tình hình xuất kho vật tư mà cịn khơng đảm bảo cung cấp số liệu cho kế tốn tổng hợp để tính giá thành sản phẩm.
 • 39
Cơ sở lý luận chung về nguyên vật liệu của Công Ty Cổ Phần May Thăng Long

Cơ sở lý luận chung về nguyên vật liệu của Công Ty Cổ Phần May Thăng Long

- Vì vật liệu dùng trong sản xuất phải qua các khâu từ mua dự trữ đến sử dụng qua mỗi khâu đều phát sinh chi phí vì vậy giá trị của vật liệu thay đổi mà yêu cầu về mặt quản lý cần phải phản ánh đợc. - Trong nền kinh tế thị trờng giá cả biến động thờng xuyên mà khi sử dụng vật liệu trong doanh nghiệp ở một thời điểm cụ thể chỉ yêu cầu một loại giá vật liệu do vậy phải đi đánh giá nguyên vật liệu.
 • 20
LUẬN VĂN HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH HẠCH TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

LUẬN VĂN HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH HẠCH TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

1/ Đánh giá tình hình tổ chức kế toán ở Công ty TM phụ tùng thiết bị SPM. Công tác hạch toán kế toán ở Công ty TM phụ tùng thiết bị SPM được tổ chức tốt, có qui củ, kế hoạch được xắp xếp từ trên xuống dưới mặc dù nghiệp vụ phát sinh ở địa bàn rộng nhưng công ty vẫn điều hành quyết toán nhanh chóng kịp thời, đảm bảo cung cấp đầy đủ số liệu phục vụ cho ban lãnh đạo công ty và Bộ công nghiệp. Việc tổ chức kế toán được tập trung ở phòng kế toán nên đảm bảo được sự tập trung thống nhất đối với toàn đơn vị, kiểm tra xử lý thông tin kế toán chặt chẽ giúp lãnh đạo kịp thời nắm được các thông tin kế toán ở các chi nhánh, cửa hàng trực thuộc công ty để kiểm tra, chỉ đạo sát sao đối với các hoạt động.
 • 38
HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH HẠCH TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH HẠCH TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Nội dung việc thực hiện việc phân phối kết quả hoạt động kinh doanh Theo nghị định 59/CP Nghị định Chính phủ ban hành qui chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghi[r]
 • 25
Mau so 15, 16

Mau so 15, 16

NGHỊ ĐỊNH 59 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGNGHỊ ĐỊNH 59 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGNGHỊ ĐỊNH 59 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGNGHỊ ĐỊNH 59 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGNGHỊ ĐỊNH 59 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGNGHỊ ĐỊNH 59 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGNGHỊ ĐỊNH 59 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGNGHỊ ĐỊNH 59 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGNGHỊ ĐỊNH 59 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGNGHỊ ĐỊNH 59 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGNGHỊ ĐỊNH 59 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGNGHỊ ĐỊNH 59 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGNGHỊ ĐỊNH 59 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGNGHỊ ĐỊNH 59 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGNGHỊ ĐỊNH 59 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGNGHỊ ĐỊNH 59 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGNGHỊ ĐỊNH 59 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGNGHỊ ĐỊNH 59 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGNGHỊ ĐỊNH 59 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGNGHỊ ĐỊNH 59 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGNGHỊ ĐỊNH 59 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGNGHỊ ĐỊNH 59 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGNGHỊ ĐỊNH 59 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGMau so 15, 16Mau so 15, 16Mau so 15, 16Mau so 15, 16Mau so 15, 16Mau so 15, 16Mau so 15, 16Mau so 15, 16Mau so 15, 16Mau so 15, 16Mau so 15, 16Mau so 15, 16Mau so 15, 16
 • 5
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬT TƯ KỸ THUẬT Ở NHÀ MÁY DỆT CÔNG TY DỆT NAM ĐỊNH

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬT TƯ KỸ THUẬT Ở NHÀ MÁY DỆT CÔNG TY DỆT NAM ĐỊNH

a) Thủ tục nhập kho. - Theo chế độ kế toá quy định tất cả các nguyên vật liệu nhập kho công ty đều phải tiến hành làm thủ tục nhập kho. - Khi nguyên vật liệu về đến nhà máy, ngời chịu trách nhiệm mua vật liệu có hoá đơn bán hàng. Từ hó đơn đó, thủ kho vào sổ cái chính của kho vật t. Thủ kho là ngời có trách nhiệm kiểm tra về số lợng, chủng loại, quy cách và chất lợng. Sau đó thủ kho ký vào sổ cái chứng minh số vật liệu đó đã đợc nhập hoá đơn đợc chuyển lên phòng kế toán, kế toán viên kiểm tra chứng từ và viết phiếu nhập kho sau đó thủ kho ký vào phiếu nhập để ghi vaò thẻ kho.
 • 23
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN NIÊN KỶ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN NIÊN KỶ

Yêu cầu đặt ra đối với kế toán nguyên vật liệu là sự bảo đảm nguyên tắc nhất quán, chính xác trong các phơng pháp tính giá nguyên vật liệu xuất nhập kho, mỗi nhiệm vụ liên quan đến nhập [r]
 • 92
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HÀ NỘI

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HÀ NỘI

Tỷ lệ chi phí = Tổng giá thành thực tế các loại sản phẩm x 100% Tổng giá thành kế hoạch các loại sản phẩm 2.7. Phơng pháp tính giá thành theo định mức: Phơng pháp này đợc áp dụng đối với những doanh nghiệp có quy trình công nghệ ổn định, có hệ thống các định mức, chi phí tiên tiến, hợp lý, việc tính giá thành theo phơng pháp định mức có tác dụng lớn trong việc kiểm tra tình hình thực hiện chi phí sản xuất, sử dung hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, ngoài ra giảm bớt khối lợng ghi chép, tính toán của kế toán.
 • 50
183 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HÀ NỘI

183 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HÀ NỘI

Trong trờng hợp này, việc tập hợp và phân bổ nguyên vật liệu trực tiếp đợc tiến hành nh sau: Trớc hết tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, lựa chọn tiêu thức phân bổ cho từng đối t[r]
 • 41
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Phấn đấu tiết kiệm chi phí bán hàng trong tất cả các khâu mua vào, dự trữ, bán ra, đồng thời phải tiết kiệm chi phí quản lý bằng cách hạn chế đến mức thấp nhất các khoản chi lãng phí không cần thiết. Ngoài ra, để tiết kiệm chi phí kinh doanh, doanh nghiệp cần phải khéo kết hợp giữa việc vận dụng quy luật giá trị, các đòn bẩy kinh tế với việc động viên mọi người, mọi bộ phận trong doanh nghiệp tham gia công tác quản lý chi phí mà đặc biệt là bộ phận kế toán của doanh nghiệp. Kế toán doanh nghiệp cần phải lập dự toán chi phí ngắn hạn căn cứ vào kế hoạch tài chính năm, quý để lập chi phí hàng tháng, từng tuần kế hoạch, sau đó thì phân cấp quản lý chi phí kinh doanh, thường xuyên hoặc định kỳ tiến hành kiểm tra giám đốc đối với chi phí kinh doanh đặc biệt với những khoản chi phí chủ yếu chiếm tỷ trọng lớn. Kế toán khi nắm bắt được những khoản chi phí phát sinh không đúng mục đích, yêu cầu của doanh nghiệp thì phải xử lý loại bỏ ngay không được hạch toán vào chi phí, chỉ định khoản hạch toán những khoản chi phí hợp lý vào sổ sách của doanh nghiệp. Các thông tin về chi phí do kế toán phản ánh sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế được những khoản chi phí gây ảnh hưởng đến lợi nhuận. Có như vậy doanh nghiệp mới có thể hạ thấp chi phí kinh doanh theo hướng tích cực và hợp lý.
 • 36
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

Mỗi yếu tố chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ đều có mục đích và công dụng nhất định đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo cách phân loại này ta căn cứ vào mục đích công dụng của chi phí trong sản xuất để chia ra các khoản mục khác nhau, mỗi khoản mục chi phí chỉ bao gồm những chi phí có cùng mục đích và công dụng không phân biệt chi phí đó có nội dung kinh tế nh thế nào. Vì vậy cách phân loại này còn gọi là cách phân loại theo khoản mục. Toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ đợc chia thành các mục chi phí nh sau:
 • 23
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Phơng pháp tập hợp. Nếu nguyên vật liệu liên quan đến một trờng hợp tập hợp chi phí thì sẽ hạch toán trực tiếp cho đối tợng. Nếu liên quan đến nhiều đối tợng chịu chi phí thì sẽ tiến hành tập hợp sau đó phân bổ cho từng đối tợng, hạch toán vào chi phí sản xuất trong kỳ theo đúng nguyên vật liệu chính phát sinh điều đó còn liên quan đến trị giá vật liệu tồn ở bộ phận sản xuất và phế liệu thu hồi đợc lúc đó ngời ta tính trị giá vật liệu và chi phí vật liệu trực tiếp trong kỳ.
 • 24
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN HẢI PHÒNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN HẢI PHÒNG

Cuối tháng chi phí sản xuất chung đợc kết chuyển để tính giá thành sản phẩm, chi phí sản xuất chung của bộ phận (đội, trại sản xuất) nào đợc kết chuyển vào giá thành sản phẩm của bộ phận đó. + Tập hợp chi phí sản xuất toàn Công ty: Chi phí sản xuất sau khi đợc tập hợp riêng từng khoản mục về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung đợc kết chuyển toàn bộ để tập hợp chi phí sản xuất toàn Công ty và chi tiết cho từng đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất.
 • 31
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CỤNG TY CP ÉU TU BT ÉNG SN XÂY DỰNG HỒNG HÀ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CỤNG TY CP ÉU TU BT ÉNG SN XÂY DỰNG HỒNG HÀ

ĐÁNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ NHẬP KHO * Đối với nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ mua ngoài Trị giá thực tế của nguyên, vật liệu mua ngoài nhập kho bao gồm: - Giá mua ghi trê[r]
 • 74
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Việc thực hiện đợc chỉ tiêu lợi nhuận là điều kiện quan trọng đảm bảo cho tình hình tài chính của doanh nghiệp đợc vững chắc bởi vì lợi nhuận tác động đến mọi hoạt động của doanh nghiệp, nó có ảnh hởng trực tiếp đến khả năng thanh toán, khả năng chi trả, khả năng tái tạo nguồn vốn kinh doanh . . . Lợi nhuận giúp doanh nghiệp có điều kiện để trang trải các khoản chi phí đã bỏ ra, thanh toán đúng hạn các khoản tiền vay, lãi vay . . . trên cơ sở đó tăng uy tín của doanh nghiệp đối với các đối tác quan hệ, điều này sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh tiếp theo.
 • 27
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢP PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 – VINACONEX5.

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢP PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 – VINACONEX5.

o Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là các chi phí về nguyên liệu, vật liệu phục vụ trực tiếp cho hoạt động xây lắp hoặc phục vụ cho sản xuất sản phẩm, thực hịên dịch vụ, lao vụ của doanh nghiệp xây lắp, bao gồm: o Chi phí nguyên vật liệu chính: chi phí về gạch, ngói, cát, đá, xi măng, bê tông đúc sẵn, thiết bị thông gió, thiết bị vệ sinh, ván khuân, đà giáo, cốp pha,…các chi phí nguyên vật liệu chính thờng đợc xây dựng định mức chi phí và cũng tiến hành quản lý theo định mức.
 • 34
244 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HÀ NỘI

244 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HÀ NỘI

Trong trờng hợp này, việc tập hợp và phân bổ nguyên vật liệu trực tiếp đợc tiến hành nh sau: Trớc hết tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, lựa chọn tiêu thức phân bổ cho từng đối t[r]
 • 50
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN

Đối với các doanh nghiệp sản xuất thì chi phí về nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng lớn trong giá thành. Chỉ cần một sự biến động nhỏ về chi phí nguyên vật liệu cũng làm ảnh hưởng tới giá t
 • 111
59 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ , DỤNG CỤ - PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TAI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ.

59 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ , DỤNG CỤ - PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TAI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ.

59 Kế toán nguyên vật liệu công cụ , dụng cụ - Phân tích hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tai Công ty cổ phần may Nhà Bè.
 • 74
TIẾT 59. TV ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

TIẾT 59. TV ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

TRANG 4 - - Thực vật có công dụng nhiều mặt như: Thực vật có công dụng nhiều mặt như: cung cấp lương thực, thực phẩm, cho gỗ cung cấp lương thực, thực phẩm, cho gỗ dùng trong xây dựng và[r]
 • 17
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐOÀN THÀNH

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐOÀN THÀNH

2.3 Thực trạng quản lý nguyên vật liệu nhập - xuất - tồn 2.3.1 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu a) Nội dung Trong doanh nghiệp việc quản lý nguyên vật liệu do nhiều bộ phận, đơn vị tham gia. Vì vậy, yêu cầu quản trị nguyên vật liệu ở khía cạnh hạch toán chi tiết nguyên vật liệu, đảm bảo cung cấp thông tin về tình hình nhập, xuất, tồn kho ở cả chỉ tiêu hiện vật và chỉ tiêu thành tiền, theo từng thứ (mặt hàng, từng nhóm, từng loại ở từng nơi bảo quản, sử dụng nguyên vật liệu) là vô cùng cần thiết. Việc hạch toán chi tiết nguyên vật liệu đợc thực hiện song song ở bộ phận kho và bộ phận kế toán doanh nghiệp. Tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu ở kho là một bộ phận kế toán vật liệu trong doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng vì thủ kho là ngời quản lý các loại vật liệu chịu trách nhiệm tổ chức về các mảng nhập, xuất bảo quản, dự trữ nguyên vật liệu và chịu trách nhiệm ghi chép sổ sách bằng chỉ tiêu hiện vật.
 • 31
zBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG…………………Luận vănHoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Xí nghiệp In ACS Việt Nam.Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Xí nghiệp In ACS Việ pot

zBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG…………………Luận vănHoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Xí nghiệp In ACS Việt Nam.Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Xí nghiệp In ACS Việ pot

- Chi phớ bằng tiền khỏc – TK 62783 Chi phớ phỏt sinh trong kỳ = CPNVLTT + CPNCTT + CPSXC 2.2.2. Đối tƣợng, phƣơng phỏp tập hợp chi phớ và tớnh giỏ thành sản phẩm Do đặc điểm của ngành in núi chung và Xớ nghiệp In ACS núi riờng, sản phẩm sản xuất bao gồm nhiều loại, phải qua nhiều giai đoạn gia cụng chế biến liờn tiếp theo một quy trỡnh nhất định mới trở thành sản phẩm hoàn thành. Cỏc sản phẩm đƣợc sản xuất theo đơn đặt hàng của khỏch hàng, tựy theo từng loại sản phẩm khỏc nhau mà mẫu in, kớch thƣớc sản phẩm cũng khỏc nhau. Cho nờn việc tập hợp chi phớ và tớnh giỏ thành sản phẩm ở Xớ nghiệp đƣợc xỏc định theo từng đơn đặt hàng.
 • 96
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

-Phế liệu: Là những vật liệu không còn tác dụng đối với quá trình công nghệ sản suất sản phẩm của doanh nghiệp, thu hồi được do sản phẩm hỏng, do ngưng sản xuất hoặc thanh lý tài sản cố định hoặc các nguyên nhân khác. -Các loại vật liệu khác là những vật liệu mang tính đặc thù riêng có trong một số doanh nghiệp . Ngoài các loại vật liệu kể trên như bao bì, vật đóng gói, vật liệu sử dụng luân chuyển .
 • 25
ĐỀ KSCL LẦN 1 TOÁN 10 NĂM 2019 – 2020 TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ – BẮC NINH | TOÁN HỌC, LỚP 10 - ÔN LUYỆN

ĐỀ KSCL LẦN 1 TOÁN 10 NĂM 2019 – 2020 TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ – BẮC NINH | TOÁN HỌC, LỚP 10 - ÔN LUYỆN

Đối với mặt hàng rào song song bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là 60000 đồng một mét, còn đối với ba mặt hàng rào song song nhau thì chi phí nguyên vật liệu là 40000 đồng một mét... [r]
 • 6
100 BÀI TOÁN THỰC TẾ DEMO

100 BÀI TOÁN THỰC TẾ DEMO

Đối với mặt hàng rào song song với bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là 50.000 đồng một mét, còn đối với ba mặt hàng rào song song với nhau thì chi phí nguyên vật liệu là 40.000 đồng[r]
 • 8
KẾ TOÁN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI  CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

KẾ TOÁN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

Do đặc điểm Đồng Bằng Sông Cửu Long nói chung và Đồng Tháp nói riêng, vào thời vụ giá gạo giảm xuống, sau mùa vụ thì lại tăng lên. Nên Công ty cần nắm bắt cơ hội này để đầu tư mua nguyên vật liệu để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong năm. Nếu làm được như vậy giá thành sẽ giảm được phần nào, khi đó số lượng tiêu thụ sẽ tăng cao, đòng nghĩa với doanh thu tăng kéo theo lợi nhuận sẽ tăng.
 • 99
Đề thi thử Toán số 59 2018

Đề thi thử Toán số 59 2018

Đề thi thử Toán số 59 2018Đề thi thử Toán số 59 2018Đề thi thử Toán số 59 2018Đề thi thử Toán số 59 2018Đề thi thử Toán số 59 2018Đề thi thử Toán số 59 2018Đề thi thử Toán số 59 2018Đề thi thử Toán số 59 2018Đề thi thử Toán số 59 2018Đề thi thử Toán số 59 2018Đề thi thử Toán số 59 2018Đề thi thử Toán số 59 2018Đề thi thử Toán số 59 2018Đề thi thử Toán số 59 2018Đề thi thử Toán số 59 2018Đề thi thử Toán số 59 2018Đề thi thử Toán số 59 2018Đề thi thử Toán số 59 2018Đề thi thử Toán số 59 2018
 • 5
PPCT SINH 6 09 10

PPCT SINH 6 09 10

Tiết 59 Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người tiếp theo Tiết 60 Bảo vệ sự đa dạng của thực vật.[r]
 • 2
HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

Nguyên vật liệu tham gia vào giai đoạn đầu quá trình sản xuất kinh doanh để hình thành nên sản phẩm mới. Chúng rất đa dạng, phong phú về chủng loại, Phức tạp về kỹ thuật. Trong mỗi quá trình sản xuất vật liệu không ngừng chuyển hoá, biến đồi về mặt giá trị.
 • 30
59 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ VÀ CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG HỢP NHẤT

59 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ VÀ CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG HỢP NHẤT

59 Hoàn thiện Kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng Hợp Nhất
 • 103
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT IỆU TẠI CÁC DN SX

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT IỆU TẠI CÁC DN SX

Đối với các doanh nghiệp sản xuất thì chi phí về nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng lớn trong giá thành. Chỉ cần một sự biến động nhỏ về chi phí nguyên vật liệu cũng làm ảnh hưởng tới giá t
 • 111
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP MAY THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 3

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP MAY THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 3

Nhà cung cấp thường xuyên cho Xí nghiệp là Công ty vải Mêcô, Công ty Thread Fabric Phong Phú, Công ty Hưng Thái, Công ty Dệt 8-3, Công ty Việt Tiến và Công ty Wadoo – Đài Loan,... Ngoài ra, Xí nghiệp còn tổ chức mua nguyên vật liệu thông qua bộ phận tiếp liệu. Cán bộ tiếp liệu có nhiệm vụ mua nguyên vật liệu cùng với nhân viên đội xe chuyển hàng về kho, nguyên vật liệu dùng cho nhu cầu dự trữ của xí nghiệp là rất ít. Vì vậy, số nguyên vật liệu cần mua là số nguyên vật liệu cần dùng cho sản xuất, còn phần nguyên vật liệu dự trữ là không đáng kể. Để đáp ứng nhu cầu đối với những sản phẩm chưa xây dựng được định mức, dựa trên cơ sở định mức sản phẩm tương tự để tính ra số nguyên vật liệu cần mua để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất. Nếu không có sản phẩm tương tự phòng Kế hoạch - Kỹ thuật & Sản xuất có nhiệm vụ xây dựng định mức rồi lập kế hoạch mua nguyên vật liệu.
 • 45
LUẬN VĂN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CTY DỆT MAY - 1 POT

LUẬN VĂN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CTY DỆT MAY - 1 POT

b. Đơn giá bình quân cuối kỳ trước (đầu kỳ): Đơn giá bình quân cuối kỳ trước = Giá thực tế nguyên vật liệu tồn kho đầu kỳ Lượng thực tế NVL tồn kho đầu kỳ Phương pháp khá đơn giản và phản ánh kịp thời tình hình vật liệu trong kỳ, tuy nhiên không chính xác vì không tính đến sự biến động của giá cả vật liệu này, phương pháp này rất ít khi sử dụng trong doanh nghiệp, chỉ áp dụng cho những doanh nghiệp có giá rất ổn định.
 • 8
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP MAY THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 3-2 HÒA BÌNH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP MAY THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 3-2 HÒA BÌNH

2.1.1. Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu 2.1.1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại Xí nghiệp May xuất khẩu Vào năm 2003 ,Việt Nam bắt đầu tiến hành từng bước xoá bỏ hàng rào thuế quan một số mặt hàng theo như hiệp định ký với AFTA. Điều này cho phép một số mặt hàng của Việt Nam có thể xuất khẩu sang thị trường nước ngoài mà không phải chịu thuế Nhập khẩu, nhưng đồng thời có các mặt hàng nhập khẩu vào nước ta cũng được miễn thuế hoặc giảm thuế. Đây là một cơ hội tốt cho hàng Việt Nam có thể cạnh tranh và khẳng định vị thế về mẫu mã và chất lượng hàng của mình, nhưng cũng là sự đe dọa đối với các doanh nghiệp Việt Nam, sẽ có nguy cơ phá sản nếu sản phẩm của họ không đứng vững trên thị trường .
 • 45
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc quản lý nguyên vật liệu một cách khoa học và hiệu quả là sự đòi hỏi cấp bách. Hiện nay, nguyên vật liệu không còn khan hiếm và không còn phải dự trữ nhiều nh trớc, nhng vấn đề đặt ra là phải cung cấp một cách đầy đủ, kịp thời để dảm bảo cho quá trình sản xuất đợc diễn ra th- ờng xuyên, đồng thời sử dụng vốn tiết kiệm nhất, không gây ứ đọng vốn kinh doanh. Chính vì lý do đó nên ta có thể xem xét việc quản lý vật liệu trên các khía cạnh sau :
 • 36
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

ban đầu cho phép quy nạp trực tiếp chi phí này vào từng đối tượng tập hợp chi phí. 1.3.2.2 Phương pháp phân bổ gián tiếp : Được áp dụng khi một loại chi phí có liên quan tới nhiều đối tượng tập hợp chi phí, không tổ chức ban đầu riêng cho từng đối tưọng được. Trong trường hợp đó, phải tập hợp chung cho nhiều đối tượng. Sau đó, lựa chọn tiêu chuẩn phân bổ thích hợp để phân bổ khoản chi phí này cho từng đối tượng kế toán chi phí. Việc phân bổ tiến hành theo trình tự :
 • 24
Đề thi KSCL lần 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Đông Sơn 1 – Thanh Hóa | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

Đề thi KSCL lần 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Đông Sơn 1 – Thanh Hóa | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

Đối với ṃt hàng rào song song với bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là 60 000 đồng một mét, còn đối với ba ṃt hàng rào song song nhau thì chi phí nguyên vật liệu là 50 000 đồng một m[r]
 • 6
Công chức đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự được xin thôi việc

Công chức đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự được xin thôi việc

Công chức đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự được xin thôi việc SaiVì:Thôi việc được hiểu là sự chấm dứt việc làm tại môt vị trí nào đó. Tại Điều 59 Luật cán bộ công chức đã chỉ rõ những trường hợp công chức được hưởng chế độ thôi việc. Trong đó khoản 3 Điều 59 quy định rõ “Không giải quyết thôi việc đối với công chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.”. Vậy đối với những công chức đang bị truy cứu tnhs thì sẽ không được xin thôi việc.
 • 1
PHÂN TÍCH CÔNG TÁC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH 1TV KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH PHÁT

PHÂN TÍCH CÔNG TÁC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH 1TV KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH PHÁT

TRANG 18 Với đặc trưng của ngành nghề xây dựng là cần sử dụng nhiều chủng loại nguyên vật liệu khác nhau có phẩm cấp khác nhau do vậy đối với mỗi loại nguyên vật liệu Công ty đưa ra cách[r]
 • 59

Xem thêm

Từ khóa: tổ chức báo cáo kế toán nguyên vật liệutổ chức chứng từ kế toán nguyên vật liệutổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụhoan thien to chuc cong tac ke toan nguyen vat lieu tai xi nghiep co khi hang hai 131tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại công ty xây dựng sông đà số 2 docxbáo cáo thự tập chuyên đề tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây lắp xuân trungtổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại công ty cp sông hồng 25tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty đóng tàu phà rừngtổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp sản xuất thiết bị điệnsự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuấtphần ii thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và tư vấn đầu tư trường thànhtổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty cơ khí 30 4một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh hợp thànhthực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần bê tông và xây dựng thái nguyêntổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tai doanh nghiệp sản xuấtNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ