0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Phơng pháp kế toán tổng hợp xuất CCDC 25

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI

* Đối với giá của vật t xuất: Khi có nguyên vật liệu xuất kho, kế toán căn cứ phiếu xuất và sử dụng một trong các phơng pháp tính giá thực tế xuất sau đây nhng phải nhất quán phơng pháp [r]
 • 31
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU  TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Tóm lại: Trong một thị trờng ổn định, giá cả không biến đổi từ kỳ này sang kỳ khácthì các phơng pháp trên đều cho cùng một kết quả,việc lựa chọn giữa các PP không quan trọng lắm.Tuy nhiên, nếu thị trờng bất ổn,giá cả lên xuống thất thờng thì mỗi PP sẽ cho kết quả khác nhau,việc lựa chọn PP nào sẽ ảnh h ởng nhiều đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp.Trong trờng hợp này, DN cần cân nhắc kỹ để lựa chọn PP phù hợp với DN mình.Theo nguyên tắc nhất quán,PP đánh giá này phải đợc sử dụng thống nhất từ kỳ này sang kỳ khác và công khai, nhờ đó việc kiểm tra, đánh giá kết quả sử dụng NVL đợc chính xác.
 • 26
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

2/ Đánh giá vật liệu : Đánh giá vật liệu là xác địng giá trị của chúng theo những nguyên tắc nhất định. Theo quy định hiện hành, kế toán nhập- xuất- tồn kho vật liệu phải phản ánh theo giá trị thực tế, có nghĩa là khi nhập kho phải tính toán và phản ánh theo giá thực tế, khi xuất kho cũng phải xác định giá thực tế xuất kho theo đúng phơng pháp quy định. Tuy nhiên trong nhiều doanh nghiệp để giản đơn và giảm bớt khối lợng ghi chép, tính toán hàng ngày có thể sử dụng giá hạch toán để hạch toán tình hình nhập- xuất vật liệu. Song dù đánh giá theo giá hạch toán, kế toán vẫn phải đảm bảo việc phản ánh tình hình nhập- xuất vật liệu trên các tài khoản, sổ kế toán tổng hợp theo giá thực tế.
 • 29
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

- ở kho : Thủ kho sử dụng thẻ kho để ghi chép và phản ánh tình hình nhập xuất tồn kho vật liệu giống nh ở phơng pháp thẻ song song. - ở phòng kế toán : Kế toán sử dụng sổ đối chiếu luân chuyển để ghi chép và phản ánh tổng hợp số vật liệu luân chuyển trong tháng cũng nh số tồn kho cuối tháng của từng danh điểm vật t theo chỉ tiêu số lợng và gía trị. Số đối chiếu luân chuyển đ- ợc mở cho cả năm, mỗi loại vật liệu ở từng kho đợc ghi vào từng dòng trong sổ . Định kỳ, sau khi nhận đợc các chứng từ, phân loại chứng từ theo từng thứ tự vật liệu rồi lập ra bảng kê nhập - xuất- tồn kho bằng cả chỉ tiêu số lợng và giá trị. Kế toán dùng số liệu này để đối chiếu số liệu trên thẻ kho và số liệu của kế toán tổng hợp. Những u điểm nhợc điểm
 • 29
CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CPSX & TÍNH GTSP TẠI XN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ XK LAO ĐỘNG  C TY XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CPSX & TÍNH GTSP TẠI XN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ XK LAO ĐỘNG C TY XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI

- Tổ chức chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán phù hợp với phơng pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng trong doanh nghiệp để ghi chép, phân loại, tổng hợp số liệu về tình hình hiện có và [r]
 • 39
TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 HN

TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 HN

Nợ TK 711,TK 331 Có TK 152- Nguyên liệu,vật liệu *Trong công ty hiện nay còn có một số các công trình đợc giao khoán với hình thức khoán gọn công trình cho các tổ đội, các nhân viên của các tổ đội sẽ tạm ứng tiền để mua nguyên vật liệu. Sau đó sẽ thanh toán với công ty và nguyên vật liệu mua về sẽ không qua kho (không xuất hiện tài khoản 152) và xuất dùng trực tiếp cho công trình. Căn cứ vào quy chế tài chính Hoá đơn GTGT, phiếu thu, kế toán lập chứng từ chi phí cho công trình qua định khoản
 • 45
Cơ sở lý luận hạch toán nguyên liệu vật liệu trong các doanh nghiệp

Cơ sở lý luận hạch toán nguyên liệu vật liệu trong các doanh nghiệp

nghiệp và kiểm soát chi phí, giá thành sản phẩm. Để tổ chức tốt vật liệu thì công tác quản lý doanh nghiệp phải thực hiện các yêu cầu sau: - Các doanh nghiệp phải có đầy đủ kho tàng để bảo quản vật liệu, kho phải đợc trang bị các phơng tiện bảo quản và cân, đo, đong, đếm cần thiết, phải bố trí thủ kho và nhân viên bảo quản có nghiệp vụ thích hợp và có khả năng nắm vững và thực hiện việc ghi chép ban đầu cũng nh sổ sách hạch toán kho. Việc bố trí sắp xếp vật liệu trong kho phải theo đúng yêu cầu và kỹ thuật bảo quản, thuận tiện cho việc nhập, xuất và theo dõi kiểm tra.
 • 47
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Thành phẩm và phơng pháp tính giá thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 1.1. Khái niệm thành phẩm Thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc giai đoạn chế biến cuối cùng của quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, do các bộ phận sản xuất kinh doanh chính và sản xuất kinh doanh phụ của đơn vị tiến hành, đợc kiểm nghiệm đáp ứng mọi tiêu chuẩn kỹ thuật quy định và đợc nhập kho hoặc giao trực tiếp khách hàng. Ngoài ra, đ- ợc coi là thành phẩm còn bao gồm cả những sản phẩm thuê ngoài gia công, chế biến đã hoàn thành.
 • 26
CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CPSX & TÍNH GTSP TẠI XN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ XK LAO ĐỘNG  C TY XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CPSX & TÍNH GTSP TẠI XN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ XK LAO ĐỘNG C TY XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI

- Tổ chức chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán phù hợp với phơng pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng trong doanh nghiệp để ghi chép, phân loại, tổng hợp số liệu về tình hình hiện có và [r]
 • 39
CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CPSX & TÍNH GTSP TẠI XN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ XK LAO ĐỘNG  C TY XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CPSX & TÍNH GTSP TẠI XN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ XK LAO ĐỘNG C TY XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI

- Tổ chức chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán phù hợp với phơng pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng trong doanh nghiệp để ghi chép, phân loại, tổng hợp số liệu về tình hình hiện có và [r]
 • 39
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

2.2.2. Đối với nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho: Tuỳ theo hoạt động của doanh nghiệp cũng nh yêu cầu của nhà quản lý cán bộ kế toán có thể sử dụng một trong các phơng pháp sau: * Phơng pháp giá bình quân gia quyền: Theo phơng pháp này giá thực tế nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ xuất dùng trong kỳ đợc tính theo công thức:
 • 26
NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

Dự phòng giảm giá NVL thực chất là việc ghi nhận trớc một khoản chi phí cha thực chi vào chi phí kinh doanh của niên độ để có nguồn tài chính bù đắp những thiệt hại có thể xảy ra trong niên độ liền sau đó các yếu tố khách quan làm giảm giá vật t. Mục đích của lập dự phòng giảm giá NVL đề phòng sự giảm giữa giá thị trờng với giá gốc trên sổ sách. Đặc biệt khi chuyển nhợng, cho vay, thanh lý. Bên cạnh đó, kế toán cũng có thể xác định giá trị thực tế của NVL trên hệ thống báo cáo tài chính.
 • 29
NHỮNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH.

NHỮNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH.

Vật t đợc đánh giá theo giá thực tế Ngoài việc đánh giá thực tế, các doanh nghiệp còn sử dụng giá hạch toán. 1.2.2.2. Tính giá NVL: Là việc xác định giá trị ghi sổ của NVL. Đây là một công việc rất quan trọng trong tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu giúp cho việc tập hợp phản ánh đầy đủ chính xác giá trị nguyên vật liệu thu mua và xuất kho, từ đó xác định đợc giá trị tồn kho nguyên vật liệu giúp cho công tác kiểm tra việc sử dụng, chấp hành định mức dự trữ.
 • 36
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

- Nguyên tắc nhất quán: Theo nguyên tắc này công ty đòi hỏi phải sử dụng ph- ơng pháp kế toán thống nhất từ kỳ này sang kỳ khác, có nh vậy các báo cáo tài chính của các kỳ liên tiếp mới có thể so sánh đợc với nhau đợc. Đối với nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ thì nguyên tắc nhất quán đòi hỏi các doanh nghiệp sử dụng tính giá nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ liên tục kỳ này sang kỳ khác, có nh vậy ngời đọc báo cáo tài chính của công ty mới so sánh, mới có ý nghĩa, dựa trên số liệu trên các báo cáo tài chính của doanh nghiệp từ nam này sang năm khác.
 • 22
CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CPSX & TÍNH GTSP TẠI XN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ XK LAO ĐỘNG  C TY XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CPSX & TÍNH GTSP TẠI XN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ XK LAO ĐỘNG C TY XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI

- Tổ chức chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán phù hợp với phơng pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng trong doanh nghiệp để ghi chép, phân loại, tổng hợp số liệu về tình hình hiện có và [r]
 • 39
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

- Do vậy có công cụ dụng cụ tốt là tạo một phơng tiện tốt nhất cho ngời lao động nhờ có công cụ dụng cụ mà ngời lao động có thể thể hiện tài hoa, khéo léo tạo cho sản phẩm chất lợng đẹp, hơn nữa tạo đợc công cụ dụng cụ tố còn dẫn tới tiết kiệm vật t, chống lãng phí vật t nh xây trát công trình không phải phá đi làm lại hoặc rơi rớt quá nhiều nữa hoặc bê tông…
 • 22
Thực trạng và giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và việc lập báo cáo tài chính tại Công ty CP công nghệ viễn thông.DOC

Thực trạng và giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và việc lập báo cáo tài chính tại Công ty CP công nghệ viễn thông.DOC

KHÁI NIỆM_ Báo cáo tài chính là hình thức biểu hiện của phơng pháp tập hợp và cân đối kế toán, tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán, cung cấp các chỉ tiêu kinh tế, phản ánh tổng quát thực [r]
 • 47
NH088 PPT

NH088 PPT

1.4.3.1. Phơng pháp đánh giá các kết quả kinh tế. a) Phong pháp phân chia các hiện tợng và kết quả kinh tế. Các hiện tợng và kết quả kinh tế đợc biểu hiện trên BCTC thơng rất đa rạng và phức tạp. Do vậy, để hiểu đợc chúng cần phân chia chúng theo các những tiêu thức khác nhau nh theo yếu tố cấu thành, theo địa điểm phát sinh và theo thời gian, qua đó xác định đợc nguyên nhân cũng nh chỉ ra đợc trọng điểm của công tác quản lý, đồng thời có biện pháp điều chỉnh thích hợp nhằm đạt hiệu quả cao hơn trong tơng lai.
 • 47
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

- Tổ chức chứng từ và tài khoản kế toán, sổ kế toán phù hợp với phơng pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng trong doanh nghiệp để ghi chép, phân loại, tổng hợp số liệu về tình hình và sự biế[r]
 • 83
CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CPSX & TÍNH GTSP TẠI XN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ XK LAO ĐỘNG  C TY XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CPSX & TÍNH GTSP TẠI XN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ XK LAO ĐỘNG C TY XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI

- Tổ chức chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán phù hợp với phơng pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng trong doanh nghiệp để ghi chép, phân loại, tổng hợp số liệu về tình hình hiện có và [r]
 • 39
HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY BIA VIỆT HÀ

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY BIA VIỆT HÀ

- Tổ chức chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán phù hợp với phơng pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng trong doanh nghiệp để ghi chép, phân loại, tổng hợp số liệu về tình hình hiện có và [r]
 • 39
CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CPSX & TÍNH GTSP TẠI XN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ XK LAO ĐỘNG  C TY XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CPSX & TÍNH GTSP TẠI XN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ XK LAO ĐỘNG C TY XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI

- Tổ chức chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán phù hợp với phơng pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng trong doanh nghiệp để ghi chép, phân loại, tổng hợp số liệu về tình hình hiện có và [r]
 • 39
Kế toán và quản lý vật tư

Kế toán và quản lý vật tư

* Đối với giá của vật t xuất: Khi có nguyên vật liệu xuất kho, kế toán căn cứ phiếu xuất và sử dụng một trong các phơng pháp tính giá thực tế xuất sau đây nhng phải nhất quán phơng pháp [r]
 • 28
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Với những doanh nghiệp sản xuất nhiều loại thành phẩm và đồng thời số l- ợng nhập, xuất của mỗi loại khá nhiều thì phơng pháp hạch toán chi tiết thành phẩm thích hợp nhất là phơng pháp số d. Theo phơng pháp này, thủ kho ngoài việc ghi “Thẻ kho” nh các phơng pháp trên thì cuối kỳ còn phải ghi lợng thành phẩm tồn kho từ “Thẻ kho” vào “Sổ số d”. Kế toán dựa vào số lợng nhập, xuất của từng loại thành phẩm đợc tổng hợp từ các chứng từ nhập, xuấtkế toán nhận đợc khi kiểm tra các kho theo định kì 3, 5 hoặc 10 ngày một lần (kèm theo “Phiếu giao nhận chứng từ”) và giá hạch toán để tính trị giá thành tiền thành phẩm nhập kho theo từng loại, từ đó ghi vào “Bảng lũy kế nhập, xuất, tồn”(bảng này đợc mở theo từng kho. Cuối kỳ,tiến hành tính tiền trên “Sổ số d” do thủ kho chuyển đến và đối chiếu tồn kho từng loại thành phẩm trên “Sổ số d” với tồn kho trên “Bảng lũy kế nhập, xuất, tồn”. Từ ‘Bảng lũy kế nhập, xuất, tồn” kế toán lập “Bảng tổng hợp nhập- xuất- tồn thành phẩm để đối chiếu với sổ kế toán về thành phẩm.
 • 29
KT175 POT

KT175 POT

Sơ đồ 2.3: quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm . Theo quy trình sản xuất sản phẩm của Công ty Thăng Long (xem sơ đồ 2.3), nguyên vật liệu sau khi xuất kho đợc đa sang phân xởng cắt để tạo ra các chi tiết sản phẩm. Các chi tiết sản phẩm này vì không có đặc tính sử dụng nên không trao đổi đợc trên thị trờng nên chúng tiếp tục đợc đa xuống các phân x- ởng tiếp theo gồm: phân xởng vắt sổ, phân xởng may, phân xởng là, phân x- ởng đóng gói… để hoàn thiện sản phẩm (quần áo, hàng mẫu…). Các sản phẩm này trớc khi nhập kho đều đợc các bộ phận kỹ thuật của công ty kiểm tra chất lợng và đóng gói để hoàn thiện với một quy trình công nghệ khép kín. Công ty hoàn toàn có thể tiết kiệm đợc chi phí, góp phần giảm giá thành sản phẩm và tăng thu nhập cho công ty.
 • 59
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Tài sản lu động là những tài sản ngắn hạn và thờng xuyên luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp thì tài sản lu động chủ yếu đợc thể hiện ở các bộ phận là tiền mặt, các chứng khoán có thanh khoản cao, các tài khoản phải thu và dự trữ tồn kho. Trong các doanh nghiệp sản xuất dự trữ tồn kho gồm thành phẩm, nguyên vật liệu các loại... Bên cạnh các danh mục dự trữ khác nguyên vật liệu trở thành danh mục dự trữ quan trọng, là điểm khởi đầu cho mọi quá trình sản xuất và là một phần lớn của tài sản lu động. Do đó, khi tổ chức hạch toán khâu dự trữ cho sản xuất cần xem xét một số điểm sau:
 • 26
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

*Trờng hợp tiêu thụ giữa các đơn vị thành viên: về nguyên tắc, trờng hợp này đợc hạch toán tơng tự nh trờng hợp tiêu thụ bên ngoài, chỉ khác là sử dụng TK 512 thay cho TK 511 và TK 136 thay cho TK 131. *Trờng hợp doanh nghiệp dùng thành phẩm để biếu tặng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nh biếu tặng đại biểu dự hội nghị khách hàng, hội nghị công nhân viên chức thì ngoài việc phản ánh giá vốn nh các trờng hợp tiêu thụ khác, kế toán phản ánh doanh thu nh sau:
 • 28
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG TY CP SẢN XUẤT ĐỘNG CƠ PHỤ TÙNG VÀ LẮP RÁP XE MÁY LISOHAKA

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG TY CP SẢN XUẤT ĐỘNG CƠ PHỤ TÙNG VÀ LẮP RÁP XE MÁY LISOHAKA

Trong điều kiện áp dụng máy vi tính, trên cơ sở từng loại vật liệu đựoc đánh mã số, số liệu tồn kho do kế toán cung cấp, phòng kinh doanh sẽ dễ dàng tính toán và lập kế hoạch thu mua cho từng tháng. khi sử dụng sổ danh điểm, kế toán không cần phải nhập dữ liệu chi tiết theo tên gọi của từng loại vật liệu mà chỉ cần nhập mã số của từng loại vật liệu. Cùng với chỉ tiêu nh số tồn kho, trị giá tồn kho, máy tính sẽ tự động tính ra số lợng vật liêu cần mua, cần xuất dùng. Hơn nữa áp dụng phần mềm kế toán sẽ giảm thiểu khối lợng công việc, trách đợc tình trạng thất thoát mang tính khách quan, tiết kiệm chi phí, đảm bảo tổ chức công tác kế toán gọn nhẹ và hiệu qủa cao trong công tác kế toán.
 • 49
những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các Doanh nghiệp công nghiệp

những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các Doanh nghiệp công nghiệp

Những chi phí cơ bản có liên quan đến nhiều đối tợng tập hợp chi phí sản xuất (ví dụ nh điện phục vụ cho nhiều bộ phận sản xuất: khoan, nghiền đá, xởng...) thì vận dụng phơng pháp tập hợp chi phí gián tiếp. Khi chi phí phát sinh kế toán tập hợp theo khoản mục chi phí, sau đó phân bổ cho từng đối tợng tập hợp chi phí theo tiêu thức phân bổ phù hợp. Thông thờng trên thực tế ngời ta có thể tiến hành phân bổ ngay chi phí phát sinh cho từng đối tợng hoặc cuối tháng phân bổ tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể. Tiêu chuẩn phân bổ phải đảm bảo các yêu cầu sau:
 • 35
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

tài chính phải phản ánh đợc số chênh lệch giữa giá trị hàng tồn kho cuối kỳ tính theo phơng pháp nhập sau xuất trớc đợc trình bày trong bảng cân đối kế toán với giá trị hàng tồn kho cuối kỳ tính theo một trong các phơng pháp: Nhập trớc xuất trớc, phơng pháp bình quân gia quyền, phơng pháp tính theo giá trị thuần có thể thực hiện đợc hoặc tính theo giá hiện hành tại thời điểm cuối kỳ lập báo cáo tài chính nếu trị giá vốn hàng tồn kho cuối kỳ xấc định theo phơng pháp đó là nhỏ nhất trong các phơng pháp còn lại.
 • 20
THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở NHÀ MÁY GIẦY PHÚC YÊN

THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở NHÀ MÁY GIẦY PHÚC YÊN

Nh đã đề cập hoạt động kinh doanh của nhà máy Giầy Phúc Yên hết sức phong phú và đa dạng. Do thời gian thực tập tại nhà máy có hạn và cũng để tập trung nghiên cứu có chiều sâu trong khuôn khổ chuyên đề này em chỉ đề cập đến vấn đề kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm đối với loại hình gia công hàng Giầy da của nhà máy. Đây là lĩnh vực mới mẻ và phong phú, có nhiều vấn đề cần giải quyết. Hơn nữa sản xuất hanggf gia công lại là đặc thù của ngành sản xuất giầy da, chiếm phần lớn trong hoạt động sản xuất của nhà máy.
 • 46
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP

- Các chứng từ nhập xuất sau khi đã ghi vào thẻ kho, thủ kho phải phân loại theo chứng từ nhập, xuất để lập phiếu giao cho phòng kế toán kèm theo chứng từ nhập xuất. + ở phòng kế toán: Kế toán có trách nhiệm theo định kì (3-5) ngày xuống kho để kiểm tra, hớng dẫn việc ghi chép của thủ kho và xem xét các chứng từ nhập xuât đã đợc thủ kho phân loại.
 • 21
KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ SẢN PHẨM, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VIGLACERA HÀ NỘI

KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ SẢN PHẨM, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VIGLACERA HÀ NỘI

Qua quá trình tìm hiểu thực tế tại công ty cổ phần Vigalcera Hà Nội, em nhận thây rõ tầm quan trọng của kế toán bán hàng đối với sự tồn tại và phát triển của công ty , nó thực sự là một công cụ hỗ trợ đắc lực hiệu quả cho các nhà quản trị công ty. Vì thế , công tác kế toán bán hàng nói riêng và công tác kế toán nói chung của công ty không ngừng đợc cải tiến , nâng cấp để đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của các đối tợng thông tin ; Điều này đợc thể hiện rõ trong việc ứng dụng phần mềm Fast vào hỗ trợ công tác kế toán công ty và phần mềm này cũng không ngừng đợc nâng cấp để phù hợp với những thay đổi của quá trình kinh doanh của công ty.
 • 99
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ

TRANG 4 * Đối với giá của vật t xuất: Khi có nguyên vật liệu xuất kho, kế toán căn cứ phiếu xuất và sử dụng một trong các phơng pháp tính giá thực tế xuất sau đây nhng phải nhất quán phơ[r]
 • 29
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở XÍ NGHIỆP TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 19

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở XÍ NGHIỆP TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 19

1.3.7 PHƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH Phơng pháp tính giá thành là cách thức sử dụng số liệu từ phần tập hợp chi phí sản xuất của kế toán để tổng hợp giá thành và giá thành đơn vị từng sản phẩ[r]
 • 43
114 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 19

114 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 19

1.3.7 PHƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH Phơng pháp tính giá thành là cách thức sử dụng số liệu từ phần tập hợp chi phí sản xuất của kế toán để tổng hợp giá thành và giá thành đơn vị từng sản phẩ[r]
 • 43
Hoàn thiện kế toỏn tập hợp chi phớ và tớnh giỏ thành sản phẩm trong cỏc doanh nghiệp cụng nghiệp .DOC

Hoàn thiện kế toỏn tập hợp chi phớ và tớnh giỏ thành sản phẩm trong cỏc doanh nghiệp cụng nghiệp .DOC

Theo phơng pháp này kế toán không tính giá thành nửa thành phẩm hoàn thành trong từng bớc mà tổng hợp chi phí tính giá thành của thành phẩm hoàn thành ở bớc cuối cùng Ngoài ba phơng pháp[r]
 • 21
TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH ỐP LÁT THÁI BÌNH DOC

TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH ỐP LÁT THÁI BÌNH DOC

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH GIÁ VỐN HÀNG BÁN Doanh nghiệp áp dụng phơng pháp tính gía thực tế hàng xuất kho theo phơng pháp: bình quân gia quyền Dựa vào các chi phí thực tế phát sinh trong quá trìn[r]
 • 45
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP

6 Giá trị NVL xuất dùng trong kỳ 7 Giá trị NVL tồn cuối kỳ Mỗi một phơng pháp tính giá nguyên vật liệu có nội dung , u nhợc điểm và điều kiện áp dụng phù hợp nhất định . Doanh nghiệp phải căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, yêu cầu quản lý và trình độ cán bộ kế toán để lựa chọn và đăng ký một phơng pháp tính phù hợp . Phơng pháp tính giá đã đăng ký phải đợc sử dụng nhất quán trong niên độ kế toán . Khi muốn thay đổi phải giải trình và đăng ký lại đồng thời phải đợc thể hiện công khai trên báo cáo tài chính .Nhờ vậy có thể kiểm tra , đánh giá chính xác kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • 38
182 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

182 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

- Tổ chức chứng từ, tài khoản, sổ kế toán phù hợp với phơng pháp kế toán hàng tồn kho của doanh nghiệp để phân loại, ghi chép và tổng hợp số liệu về tình hình hiện có và sự biến động tăn[r]
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: tổ chức báo cáo kế toán nguyên vật liệutổ chức chứng từ kế toán nguyên vật liệutổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụhoan thien to chuc cong tac ke toan nguyen vat lieu tai xi nghiep co khi hang hai 131tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại công ty xây dựng sông đà số 2 docxbáo cáo thự tập chuyên đề tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây lắp xuân trungtổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại công ty cp sông hồng 25tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty đóng tàu phà rừngtổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp sản xuất thiết bị điệnsự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuấtphần ii thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và tư vấn đầu tư trường thànhtổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty cơ khí 30 4một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh hợp thànhthực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần bê tông và xây dựng thái nguyêntổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tai doanh nghiệp sản xuấtBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ