0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Đặc điểm chi phí sản xuất chung

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

trong quá trình sản xuất xây lắp phải được so sánh với dự toán, lấy dự toán làm thước đo để có những biện pháp điều chỉnh kịp thời, hợp lý. Sản phẩm xây lắp thường có thời gian thi công kéo dài, phụ thuộc vào quy mô, tính phức tạp về kỹ thuật của từng công trình. Quá trình thi công được chia thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn lại chia thành nhiều công việc khác nhau, các công việc thường diễn ra ngoài trời nên chịu tác động rất lớn của các nhân tố môi trường như nắng, mưa, lũ lụt… Đặc điểm này đòi hỏi quá trình thi công phải được tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng công trình đúng như thiết kế, dự toán: các nhà thầu phải có trách nhiệm bảo hành công trình (chủ đầu tư giữ lại một tỷ lệ nhất định trên tổng giá trị công trình, khi hết hạn bảo hành công trình mới trả lại cho đơn vị xây lắp). Ngoài ra, các công trình xây lắp thường có giá trị lớn nên cần phải mua bảo hiểm cho các công trình để giảm bớt rủi ro trong quá trình sử dụng.
 • 37
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG:_ • Tập hợp chi phí sản xuất chung: Tơng tự phơng pháp KKTX • Cuối kỳ kế toán kết chuyển chi phí sản xuất chung sang TK 631 để tính giá thành thực tế của s[r]
 • 29
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG VẬN DỤNG QUY TRÌNH ĐẲNG LỢI EPS ĐẾN GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU P2 PPT

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG VẬN DỤNG QUY TRÌNH ĐẲNG LỢI EPS ĐẾN GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU P2 PPT

Để quản lý tốt chi phí, ngoài phân loại chi phí, các doanh nghiệp cần phải xem xét cơ cấu chi phí sản xuất để định h−ớng thay đổi tỷ trọng mỗi loại chi phí sản xuất. Cơ cấu chi phí sản xuất là tỷ trọng giữa các yếu tố chi phí trong tổng số chi phí sản xuất. Các doanh nghiệp trong cùng một ngành và giữa các ngành khác nhau có cơ cấu chi phí sản xuất khác nhau. Cơ cấu chi phí sản xuất chịu tác động của nhiều nhân tố nh−: loại hình và quy mô sản xuất của từng doanh nghiệp, trình độ kỹ thuật, trang thiết bị, điều kiện tự nhiên, công tác tổ chức, năng lực quản lý, trình độ tay nghề của công nhân v.v..
 • 5
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 4 – HÀ NỘI

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 4 – HÀ NỘI

PHẦN I :THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 4I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP1. Lịch sử hình thành và phát triển2. Đặc điểm tổ ch
 • 58
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

Mặt khác, xuất phát từ đặc điểm quy trình công nghệ, đối tợng và phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất, Viện Nghiên cứu cơ khí đã lựa chọn phơng pháp tính giá thành là phơng pháp trực tiếp (giản đơn): ∑ Z=CF dở dang đầu kỳ + CF phát sinh trong kỳ – CF dở dang cuối kỳ Theo phơng này kế toán căn cứ vào các chứng từ gốc, các bảng phân bổ tập hợp toàn bộ chi phí phát sinh theo từng khoản mục chi phí. Các khoản mục chi phí ở Viện Nghiên cứu cơ khí là: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Các khoản mục chi phí này cũng chính là bộ phận cấu thành nên giá thành sản phẩm.
 • 24
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THỦY TINH HÀ NỘI

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THỦY TINH HÀ NỘI

- Giữ nguyên các thông tin về “Mã CT” , “Số chứng từ ”, “Ngày CT ” . - Diễn giải: phân phối lương công nhân sản xuất PX2 Kích chọn vào nút “ Lưu ” Sau khi nhập hết các thông tin liên quan đến phân phối lương công nhân sản xuất cả 2 phân xưởng, nhấn phím F10 sau đó vào mục “ Tổng hợp ” để chạy tổng hợp tháng đưa số liệu lên các báo cáo.
 • 47
Hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp

Hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp

Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất là các chi phí sản xuất được tập hợp theo những phạm vi, giới hạn nhất định nhằm phục vụ cho việc kiểm tra, phân tích chi phí và tính giá thành sản phẩm. Để xác định đúng đối tượng hạch toán chi phí trước hết phải căn cứ vào địa điểm phát sinh chi phí và công dụng của chi phí trong sản xuất (tức là xác định nơi phát sinh chi phí và nơi chịu chi phí), căn cứ vào đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất, đặc điểm quy trình sản xuất sản phẩm, yêu cầu và trình độ quản lý chi phí sản xuất.
 • 18
Hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp

Hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp

Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất là các chi phí sản xuất được tập hợp theo những phạm vi, giới hạn nhất định nhằm phục vụ cho việc kiểm tra, phân tích chi phí và tính giá thành sản phẩm. Để xác định đúng đối tượng hạch toán chi phí trước hết phải căn cứ vào địa điểm phát sinh chi phí và công dụng của chi phí trong sản xuất (tức là xác định nơi phát sinh chi phí và nơi chịu chi phí), căn cứ vào đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất, đặc điểm quy trình sản xuất sản phẩm, yêu cầu và trình độ quản lý chi phí sản xuất.
 • 18
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẬP HỢP CPSX & TÍNH GTSP TẠI CTY SẢN XUẤT XNK ĐẦU TƯ THANH NIÊN

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẬP HỢP CPSX & TÍNH GTSP TẠI CTY SẢN XUẤT XNK ĐẦU TƯ THANH NIÊN

MỤC LỤCMục Lục 1Lời nói đầu 3Chương I 5Các vấn đề chung về chi phí (*************) sản xuất và giá thành sản phẩm 51.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp 51.2 Khái ni
 • 72
102 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 3

102 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 3

- Chi phí sản xuất chung: Là chi phí dùng vào việc quản lý và phục vụ sản xuất chung tại bộ phận sản xuất phân xởng, đội trại ..., bao gồm các điều khoản sau: +Chi phí nhân viên phân xở[r]
 • 49
HẠCH TÓAN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM  4 POT

HẠCH TÓAN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM 4 POT

Có TK 242 : 4.115.099  Hạch toán chi phí khấu hao tài sản cố định : Là toàn bộ chi phí khấu hao tài sản cố định trong kỳ :phương pháp khấu hao tài sản cố định, nghĩa là Xí nghiệp khấu hao tài sản cố định theo số năm mà tài sản đó được sử dụng.
 • 10
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

1. Đánh giá sản phẩm dở cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc theo chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp. Theo phương pháp này, chỉ tính cho sản phẩm làm dở cuối kỳ phần chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp, còn các chi phí khác tính hết cho sản phẩm hoàn thành. Phương pháp này áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuấtchi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất khối lượng tính toán ít nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác cao. Với lhối lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ ít và không biến động nhiều so với đầu kỳ thì áp dụng phương pháp này là tương đối thích hợp.
 • 37
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 11

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 11

+ Trong phạm vi quản lý vĩ mô: cung cấp tài liệu để tính toán thu nhập quốc dân do sự tách biệt giữa hao phí lao động vật hóa và hao phí lao động sống. - Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí có tác dụng phục vụ cho việc quản lý chi phí theo định mức dự toán chi phí, cung cấp số liệu cho việc tính giá thành sản xuất và phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành là tài liệu tham khảo về định mức chi phí sản xuất và lập kế hoạch giá thành sản phẩm cho kỳ sau.
 • 38
ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI "KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT". PPT

1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều chịu sự tác động của các quy luật kinh tế cơ bản như quy luật cung - cầu, quy luật cạnh tranh, quy luật giá trị… Do vậy tồn tại và phát triển, quá trình sản xuất kinh doanh cần phải được định hướng và tổ chức theo những hướng đã định. Tiền đề cho sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp là lợi nhuận. Đây là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để tổng hợp và cung cấp các thông tin cần thiết này, công cụ đắc lực mà doanh nghiệp sử dụng là kế toán trogn đó trình tự tập hợp chi phí sản xuất là một phần hành cơ bản quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp sản xuất.
 • 18
BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ

BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ

1. Nhượng bán một thiết bị sản xuất, nguyên giá 30.000 khấu hao lũy kế 15.000, tỷ lệ khấu hao cơ bản 10% năm. Khách hàng đã thanh toán cho doanh nghiệp bằng tiền mặt 5.000, bằng chuyển khoản 13.900 (bao gồm cả GTGT 5%). 2. Mua và nhập kho vật liệu chính theo tổng giá thanh toán (cả thuế GTGT 10%) là 440.000 (đã trả bằng chuyển khoản 50%, còn lại nợ người bán - Công ty S). Chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt 1.470 (gồm cả thuế GTGT 5%).
 • 73
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHI SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở XÍ NGHIỆP MAY ĐO X19

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHI SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở XÍ NGHIỆP MAY ĐO X19

Thông thường, phòng kế hoạch chueyẻn kế hoạch sản xuất xuống cho phân xưởng cắt là theo từng đơn đặt hàng, mỗi lần thực hiện sản công nghệ cắt phân xưởng cắt thường thực hiện cắt luôn một lần cho từng đơn vị đạt hàng. Vì vậy trước khi cắt thống kê phân xưởng cắt căn cứ vào bảng định mức vải phân xưởng cắt để tính toán xác định loại vải và số ượng vải cần thiết. Sau khi xác định được số lượng vải và vật liệu phụ cần thiết, thống kê phân xưởng nhận vật liệu tại kho nguyên vật liệu về để chế biến. Số lượng vật liệu nhận về được thống kê phân xưởng ghi vào sổ “ Nhận nguyên vật liệu “.Số lượng nguyên vật liệu này có thể lớn hơn hoặc nhỏ h ơn định mức tiêu hao đã xác định, phần thừa ( thiếu) sẽ được nhận lại kho hoặc sẽ được bổ sung. Việc nhận thêm hay nhận tại kho NVL đều được ghi sổ và được lập phiếu xuất hoặc nhập kho.
 • 30
CHUẨN MỰC KỄ TOÁN  HÀNG TỒN KHO PPT

CHUẨN MỰC KỄ TOÁN HÀNG TỒN KHO PPT

 Trường hợp có sản phẩm phụ, giá trị sản phẩm phụ Trường hợp có sản phẩm phụ, giá trị sản phẩm phụ được tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được và được tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được và giá trị này được trừ khỏi chi phí chế biến đã tập hợp giá trị này được trừ khỏi chi phí chế biến đã tập hợp
 • 20
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU SƠ LƯỢC VỀ SỰ HÌNH THÀNH CỦA ĐIỂM ĐẲNG LỢI EPS TRONG CƠ CẤU VỐN DOANH NGHIỆP PHẦN 2 PPSX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU SƠ LƯỢC VỀ SỰ HÌNH THÀNH CỦA ĐIỂM ĐẲNG LỢI EPS TRONG CƠ CẤU VỐN DOANH NGHIỆP PHẦN 2 PPSX

7.1.1. Chi phí sản xuấtchi phí tiêu thụ sản phẩm. 7.1.1.1. Chi phí sản xuất của doanh nghiệp Trong quá trình sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp phải tiêu hao các loại vật t−, nguyên vật liệu, hao mòn máy móc thiết bị, trả công cho những ng−ời lao động v.v.... Do vậy, có thể hiểu chi phí sản xuất của một doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của tất cả các hao phí về vật chất và về lao động mà doanh nghiệp phải bỏ ra để sản xuất sản phẩm trong một thời kỳ nhất định. Các chi phí này phát sinh có tính th−ờng xuyên và gắn liền với quá trình sản xuất sản phẩm. Do đặc điểm của chi phí sản xuấtchi phí hàng ngày gắn liền với từng vị trí sản xuất, từng loại sản phẩm và từng loại hoạt động sản xuất - kinh doanh, việc tổng hợp, tính toán chi phí sản xuất cần đ−ợc tiến hành trong từng khoảng thời gian nhất định, không phân biệt các sản phẩm sản xuất đã hoàn thành hay ch−a hoàn thành. Để quản lý và kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các định mức chi phí, tính toán đ−ợc kết quả tiết kiệm chi phí ở từng bộ phận sản xuất và toàn doanh nghiệp, kiểm tra và phân tích quá trình phát sinh chi phí và hình thành giá thành sản phẩm ng−ời ta cần phân loại chi phí sản xuất. Thông th−ờng, ng−ời ta sử dụng một số cách phân loại chi phí nh− sau:
 • 5
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CẤU VỐN ĐẾN GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU VÀ CHI PHÍ VỐN P2 PPSX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CẤU VỐN ĐẾN GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU VÀ CHI PHÍ VỐN P2 PPSX

Giữa giá thành sản phẩm và chi phí sản xuất có sự giống nhau và khác nhau: chi phí sản xuất hợp thành giá thành phẩm, nh−ng không phải toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ đều đ−ợc tính vào giá thành sản phẩm trong kỳ. Giá thành sản phẩm phản ánh l−ợng chi phí để hoàn thành sản xuất hoặc sản xuất và tiêu thụ 1 đơn vị hay 1 khối l−ợng sản phẩm nhất định, còn chi phí sản xuất và l−u thông sản phẩm thể hiện số chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong một thời kỳ nhất định, thời kỳ này th−ờng là một năm.
 • 5
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

ĐẶC ĐIỂM CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRANG 3 - Chi phí sản xuất chung là các chi phí sản xuất của đội, công trờng xây dựng gồm: Lơng của nhân viên quản lý đội x[r]
 • 20
HẠCH TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CTY VẬT TƯ THIẾT BỊ NÔNG SẢN THANH TRÌ - HN

HẠCH TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CTY VẬT TƯ THIẾT BỊ NÔNG SẢN THANH TRÌ - HN

Chương I5Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm51.1Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp51.2Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phân loại chi ph
 • 71
HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Mục lụcLời nói đầu1Phần I: Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm3I. Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp3II. Khái niệm chi phí sản xuất
 • 71
KẾ TOÁN CPSX & TÍNH GTSP TẠI CTY SẢN XUẤT – XNK ĐẦU TƯ THANH NIÊN HÀ NỘI

KẾ TOÁN CPSX & TÍNH GTSP TẠI CTY SẢN XUẤT – XNK ĐẦU TƯ THANH NIÊN HÀ NỘI

Lời nói đầu 3Chương I 5Các vấn đề chung về chi phí (*************) sản xuất và giá thành sản phẩm 51.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp 51.2 Khái niệm chi phí (***********
 • 74
 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP XÂY LẮP I

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP XÂY LẮP I

CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH TOÁN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP1. Đặc điểm của hoạt động xây lắp2. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp2.1. Chi phí sản
 • 78
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10

Hiện nay, tại Công ty Cổ phần May 10 chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được tập hợp cho từng xí nghiệp nhưng theo dõi chi tiết cho từng sản phẩm, còn chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung được tập hợp cho từng phân xưởng, xí nghiệp và đến cuối tháng, tập hợp cho toàn công ty, rồi tiến hành phân bổ cho từng loại sản phẩm hoàn thành. Mặt khác, do đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty nên chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung là hai khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá thành sản phẩm.Vì vậy, chúng cần được phân bổ một cách hợp lý mới bảo đảm được tính chính xác của thông tin chi phí và giá thành.Tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung theo chi phí công nhân trực tiếp không còn phù hợp. Do đó công ty muốn giá thành sản phẩm được phản ánh chính xác thì kế toán nên xây dựng các tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung phù hợp với bản chất của các khoản mục chi phí.
 • 24
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬT TƯ THIẾT BỊ NÔNG SẢN THANH TRÌ - HÀ NỘI

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬT TƯ THIẾT BỊ NÔNG SẢN THANH TRÌ - HÀ NỘI

Chương I:Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 51.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp 51.2 Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phân loại chi phí
 • 71
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬT TƯ THIẾT BỊ NÔNG SẢN THANH TRÌ - HÀ NỘI

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬT TƯ THIẾT BỊ NÔNG SẢN THANH TRÌ - HÀ NỘI

Chương I:Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 51.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp 51.2 Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phân loại chi phí
 • 71
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

ĐẶC ĐIỂM CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRANG 3 KIL OB OO KS .CO M - Chi phí sản xuất chung là các chi phí sản xuất của đội, công tr−ờng xây dựng gồm: L−ơng của nh[r]
 • 20
CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

ĐẶC ĐIỂM CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRANG 3 - Chi phí sản xuất chung là các chi phí sản xuất của đội, công trờng xây dựng gồm: Lơng của nhân viên quản lý đội x[r]
 • 20
CHI PHÍ SX TRONG DN XÂY LẮP

CHI PHÍ SX TRONG DN XÂY LẮP

ĐẶC ĐIỂM CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRANG 3 - Chi phí sản xuất chung là các chi phí sản xuất của đội, công trờng xây dựng gồm: Lơng của nhân viên quản lý đội x[r]
 • 20
HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦUCHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH TOÁN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP1. Đặc điểm của hoạt động xây lắp2. Chi phí sản xuất và giá thành sản ph
 • 78
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

Việc thực hiện công tác hạch toán chi phí sản xuất chung trong doanh nghiệp xây lắp một cách khoa học không những giúp các nhà quản lý nắm đợc tình hình lao động sản xuất của công nhân, khuyến khích công nhân làm việc hăng say và có trách nhiệm hơn, mà có phản ánh chính xác kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó đa ra những quyết định quản lý, sử dụng lao động phù hợp giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn và đứng vững trên thị trờng.
 • 20
ĐỀ TÀI: HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT PPTX

ĐỀ TÀI: HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT PPTX

Một số giải pháp hoàn thiện "Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp xây lắp" hiện nay nói chung phù hợp với công tác kế toán hiện nay của các doanh nghiệp xây lắp. Vì vậy phương hướng chung để hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất xây lắp là tiếp tục phát huy những điều kiện thuận lợi hiện có, tìm cách khắc phục những tồn tại nhằm đảm bảo hạch toán vừa đúng chế độ Nhà nước quy định, và đáp ứng được nhu cầu quản trị của doanh nghiệp.
 • 21
 HOẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

HOẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmMỤC LỤCLời nói đầuPhần I: Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3I. Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngà
 • 71
HẠCH TÓAN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CTY CAO SU ĐÀ NẴNG -6 PPS

HẠCH TÓAN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CTY CAO SU ĐÀ NẴNG -6 PPS

Kế toán đã tập hợp chi phí sản xuất chung rồi phân bổ cho các sản phẩm theo tiêu chuẩn tiền lương tính vào giá thành mà chi phí sản xuất chung của Công ty hiện nay lại chưa có định mức hay dự toán cho từng xí nghiệp nên việc phát sinh chi phí sản xuất chung ở xí nghiệp có thể không đồng đều nhau cho nên việc phân bổ chi phí sản xuất chung theo cách hiện tại là không chính xác.
 • 5
KE TOAN QUAN TRI - DU TOAN NGAN SACH

KE TOAN QUAN TRI - DU TOAN NGAN SACH

- Chi phí tiền lương theo thời gian cho nhân viên quản lý doanh nghiệp trong năm là 42.000.000đ. - Chi phí khấu hao tài sản cố định quản lý trong năm là 24.000.000đ. • Tài sản cố định ở bộ phận quản lý doanh nghiệp được trích trước chi phí sửa chữa lớn hàng quý và định kỳ sửa chữa vào cuối năm. Dự toán chi phí sửa chữa lớn hằng năm là 8.000.000đ và được chi trả toàn bộ bằng tiền mặt khi sửa chữa cuối năm.
 • 33
TÀI LIỆU ĐỀ ÁN:

TÀI LIỆU ĐỀ ÁN: "KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT" PPT

1. T ổ ng quan v ề k ế toán t ậ p h ợ p chi phí s ả n xu ấ t trong doanh nghi ệ p s ả n xu ấ t 1.1. S ự c ầ n thi ế t ph ả i t ổ ch ứ c k ế toán t ậ p h ợ p chi phí s ả n xu ấ t Trong n ề n kinh t ế th ị tr ườ ng, các doanh nghi ệ p thu ộ c m ọ i thành ph ầ n kinh t ế đề u ch ị u s ự tác độ ng c ủ a các quy lu ậ t kinh t ế c ơ b ả n nh ư quy lu ậ t cung - c ầ u, quy lu ậ t c ạ nh tranh, quy lu ậ t giá tr ị … Do v ậ y t ồ n t ạ i và phát tri ể n, quá trình s ả n xu ấ t kinh doanh c ầ n ph ả i đượ c đị nh h ướ ng và t ổ ch ứ c theo nh ữ ng h ướ ng đ ã đị nh.
 • 21
TÀI LIỆU BÀI GIẢNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ BÀI 3 PDF

TÀI LIỆU BÀI GIẢNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ BÀI 3 PDF

- Dự toán định phí bán hàng : Chi tiền lương theo thời gian hằng năm 60.000.000đ, Chi phí khấu hao tài sản cố định hằng năm 20.000.000đ, Chi tiền quảng cáo trong quý II và được phân bổ đều cho quý II, quý III, quý IV với tổng số tiền 36.000.000đ.
 • 33
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP KINH DOANH VẬN TẢI

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP KINH DOANH VẬN TẢI

Nh vậy việc xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất chỉ có trên cơ sở phân tích căn cứ này mới đảm bảo tính khoa học và hợp lý. Việc xác định đối tợng tập hợp chi phí là khâu đầu tiên quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất. Việc xác định đối tợng kế toán CPSX theo đúng đối tợng quy định có tác dụng tích cực cho việc tăng cờng quản lý sản xuất kinh doanh và chi phí sản xuất kinh doanh, cho công tác hạch toán kinh tế( Nội bộ và toàn đơn vị), phục vụ kịp thời cho công tác tính giá thành sản phẩm dịch vụ.
 • 31
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY IN SÁCH GIÁO KHOA

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY IN SÁCH GIÁO KHOA

- Chi phí dịch vụ mua ngoài 2.1.3. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. a. Hạch toán ban đầu. Trong đơn vị, chi phí về giấy, mực in chỉ khâu, thép đóng sách,... là loại chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất so với chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung. Do đó việc hạch toán chính xác và đầy đủ chi phí này có tầm quan trọng lớn trong việc xác định l- ợng tiêu hao vật chất trong sản xuất và đảm bảo tính chính xác giá thành sản phẩm. Vì vậy, nhà máy phải theo dõi chặt chẽ, quản lý cụ thể để góp phần hạ giá thành sản phẩm.
 • 39

Xem thêm

Từ khóa: phần ii phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 492nhận xét chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 492hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng và thương mại bắc namhoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 201một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 201thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 1 hà nộimột số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số ithực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng quốc tếkế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựngphần ii thực tế tổ chức công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng hồng hà 10tình hình thực tế hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng 48hạch toán tiêu thụ sản phẩm tại công ty cp vận tải thương mại và du lịch đông anhhạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh xây dựng thương mại hùng hươngnhững ưu điểm và tồn tại về công tác hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty xây dựng 48một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng 48chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP