0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

11 CPSDMTC đờng Hùng V 623 136

ON TAP VAT LY 9  HKII

ON TAP VAT LY 9 HKII

H ớng dẫn: tăng lên hơn 5 lần. Bài 6: Ngời ta cần truyền tải một công suất 500kW đến một khu vực tiêu thụ điện cách xa 120km, với điều kiện hao phí điện năng do toả nhiệt trên đờng dây không vợt quá 3% công suất truyền đi. Dây truyền tải làm bằng đồng , có điện trở suất và khối lợng riêng tơng ứng là ρ = 1,7.10 -8 Ωm và D = 8800kg/m 3 . Hãy tính khối lợng của dây dẫn truyền tải cần sử dụng , khi điện năng đợc truyền đi dới các hiệu điện thế U 1 = 110V và U 2 = 60V. Có nhận xét gì về kết quả thu đợc ?
 • 4
DE CUONG ON THI SG LI 9

DE CUONG ON THI SG LI 9

Bài 4: Ngời thứ nhất khởi hành từ A đến B với vận tốc 8km/h. Cùng lúc đó ngời thứ 2 và thứ 3 cùng khởi hành từ B về A với vận tốc lần lợt là 4km/h và 15km/h khi ngời thứ 3 gặp ngời thứ nhất thì lập tức quay lại chuyển động về phía ngời thứ 2. Khi gặp ngời thứ 2 cũng lập tức quay lại chuyển động về phía ngời thứ nhất và quá trình cứ thế tiếp diễn cho đến lúc ba ngời ở cùng 1 nơi. Hỏi kể từ lúc khởi hành cho đến khi 3 ngời ở cùng 1 nơi thì ngời thứ ba đã đi đợc quãng đờng bằng bao nhiêu? Biết chiều dài quãng đờng AB là 48km.
 • 25
BDHSG PHẦN CƠ HỌC

BDHSG PHẦN CƠ HỌC

Bài 4 : Ngời thứ nhất khởi hành từ A đến B với vận tốc 8km/h. Cùng lúc đó ng- ời thứ 2 và thứ 3 cùng khởi hành từ B về A với vận tốc lần lợt là 4km/h và 15km/h khi ngời thứ 3 gặp ngời thứ nhất thì lập tức quay lại chuyển động về phía ngời thứ 2. Khi gặp ngời thứ 2 cũng lập tức quay lại chuyển động về phía ngời thứ nhất và quá trình cứ thế tiếp diễn cho đến lúc ba ngời ở cùng 1 nơi. Hỏi kể từ lúc khởi hành cho đến khi 3 ngời ở cùng 1 nơi thì ngời thứ ba đã đi đợc quãng đờng bằng bao nhiêu? Biết chiều dài quãng đờng AB là 48km.
 • 26
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG PHẦN CƠ HỌC

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG PHẦN CƠ HỌC

a) Thả khối gỗ vào nớc.Tìm chiều cao của phần gỗ nổi trên mặt nớc. Cho khối lợng riêng của nớc là D0 = 1000 Kg/m 3 b) Bây giờ khối gỗ đợc khoét một lỗ hình trụ ở giữa có tiết diện ∆ S = 4 cm 2 , sâu ∆ h và lấp đầy chì có khối lợng riêng D2 = 11 300 kg/m 3 khi thả vào trong nớc ng- ời ta thấy mực nớc bằng với mặt trên của khối gỗ. Tìm độ sâu ∆ h của lỗ
 • 30
GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ 8

GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ 8

CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU: - Vận tốc trung bình của chuyển động không đều trên một quãng đờng nào đó tơng ứng với thời gian chuyển động trên quãng đờng đó đợc tính bằng công thức: _t_ _S_ _V[r]
 • 20
Tình trạng lo âu và ảnh hưởng của lo âu trên những cặp vợ chồng đến khám vô sinh tại Bệnh viện Hùng Vương

Tình trạng lo âu và ảnh hưởng của lo âu trên những cặp vợ chồng đến khám vô sinh tại Bệnh viện Hùng Vương

Nghiên cứu này nhằm tìm ra tỷ lệ lo âu ở những cặp vợ chồng vô sinh, đồng thời khảo sát những ảnh hưởng của lo âu trên mối quan hệ vợ chồng và cách thức họ đương đầu với vấn đề nầy. Nghiên cứu thực hiện trên 136 cặp vợ chồng vô sinh lần đầu tiên đến khám tại khoa hiếm muộn bệnh viện phụ sản Hùng Vương từ 01/10/2009 đến 29/04/2010.
 • 5
MAU_VAN_BAN

MAU_VAN_BAN

Căn cứ nội dung đơn khiếu nại; theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật K[r]
 • 22
VẬY THÔNG BÁO ĐỂ BIẾTNƠI NHẬN NHƯ TRÊN LƯUKTCHÁNH THANH TRAPHÓ CHÁNH THANH TRAVV THỤ LÝ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠIDO CƠ QUAN TỔ CHỨC CÁ NHÂNCÓ THẨM QUYỀN CHUYỂN ĐẾN

VẬY THÔNG BÁO ĐỂ BIẾTNƠI NHẬN NHƯ TRÊN LƯUKTCHÁNH THANH TRAPHÓ CHÁNH THANH TRAVV THỤ LÝ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠIDO CƠ QUAN TỔ CHỨC CÁ NHÂNCÓ THẨM QUYỀN CHUYỂN ĐẾN

Căn cứ nội dung đơn khiếu nại; theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật k[r]
 • 1
XỬ LÝ ĐƠN THƯ TẠI CƠ QUAN BỘ Y TẾ PPTX

XỬ LÝ ĐƠN THƯ TẠI CƠ QUAN BỘ Y TẾ PPTX

khi ếu nại th ì ng ười đại diện phải theo quy định tại Điều 1 Nghị định 136/2006/NĐ -CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ. 3. Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại v à g ửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn,
 • 6
Thiết kế và mô phỏng hệ thống thông tin quang tốc độ cao

Thiết kế và mô phỏng hệ thống thông tin quang tốc độ cao

Phổ tín hiệu kênh 1 trước và sau khi qua bộ tách ghép kênh...136 TRANG 11 DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ADM Add-Drop Multiplexer Bộ xen/rớt kênh ASE Amplified Spontaneous Emission Nhiễu tự p[r]
 • 140
HH 9 CHƯƠNG 2

HH 9 CHƯƠNG 2

- Biết các vẽ đờng tròn đi qua ba điểm không thẳng hàng , biết chứng minh một điểm có vị trí nh thế nào đối với đờng tròn . II/ Chuẩn bị : Các bảng phụ vẽ sẳn hình và các bài tập nhỏ . III/ Tiến trình bài dạy : TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung
 • 35
Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi nguồn nguy hiểm gây thiệt hại kể cảkhi không có lỗi

Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi nguồn nguy hiểm gây thiệt hại kể cảkhi không có lỗi

Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi nguồn nguy hiểm gây thiệt hại kể cảkhi không có lỗi;(ĐÚNG thoe khoản 3 Điều 623) Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi nguồn nguy hiểm gây thiệt hại kể cảkhi không có lỗi;(ĐÚNG thoe khoản 3 Điều 623)
 • 1
ĐỀ THI HỌC KÌ I LỊCH SỬ 6 NĂM HỌC 2020 - 2021

ĐỀ THI HỌC KÌ I LỊCH SỬ 6 NĂM HỌC 2020 - 2021

DO CÁC VUA HÙNG MUỐN XÂY DỰNG MỘT ĐẤT NƯỚC TỰ DO, KHÔNG BỊ LỆ THUỘC KHUÔN KHỔ PHÁP LUẬT _CÂU 11.TÁC DỤNG CHÍNH CỦA TRỐNG ĐỒNG TRONG ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG LÀ:[r]
 • 17
136 HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM

136 HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM

136 Hạch toán tiền lương và bảo hiểm
 • 82
DATN- NGUYỄN ĐÌNH HÙNG.DOC

DATN- NGUYỄN ĐÌNH HÙNG.DOC

DATN- NGUYỄN ĐÌNH HÙNG.DOCDATN- NGUYỄN ĐÌNH HÙNG.DOCDATN- NGUYỄN ĐÌNH HÙNG.DOCDATN- NGUYỄN ĐÌNH HÙNG.DOCDATN- NGUYỄN ĐÌNH HÙNG.DOCDATN- NGUYỄN ĐÌNH HÙNG.DOCDATN- NGUYỄN ĐÌNH HÙNG.DOCDATN- NGUYỄN ĐÌNH HÙNG.DOCDATN- NGUYỄN ĐÌNH HÙNG.DOCDATN- NGUYỄN ĐÌNH HÙNG.DOCDATN- NGUYỄN ĐÌNH HÙNG.DOCDATN- NGUYỄN ĐÌNH HÙNG.DOCDATN- NGUYỄN ĐÌNH HÙNG.DOCDATN- NGUYỄN ĐÌNH HÙNG.DOCDATN- NGUYỄN ĐÌNH HÙNG.DOCDATN- NGUYỄN ĐÌNH HÙNG.DOCDATN- NGUYỄN ĐÌNH HÙNG.DOCDATN- NGUYỄN ĐÌNH HÙNG.DOCDATN- NGUYỄN ĐÌNH HÙNG.DOC
 • 14
KI THUAT 5

KI THUAT 5

+ Sau khi lên kim cần rút chỉ từ từ, chặt vừa phải để mũi kim không bị dúm - Gọi HS lên thực hiện tiếp các mũi thẳng hàng với nhau trên 2 đờng vạch dấu - HS lên bảng thực hiện các đờng vạch dấu
 • 48
CHƠNG IIITỔ CHỨC THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐỜNG

CHƠNG IIITỔ CHỨC THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐỜNG

thi công Vì ta thi công theo phơng pháp đắp lề hoàn toàn nên không phải đào khuân nền đờng. Mặt khác dây chuyền nền vừa mới thi công xong trớc đó ít ngày, cao độ nền đờng cũng nh độ chặt, độ dốc ngang đã đợc nghiệm thu đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vì khi thi công nền đờng các loại máy móc không chạy lên phần đã làm xong nên mặt đơng tơng đối bằng phẳng. Nói tóm lại là không cần làm công tác gì trong việc chuẩn bị khuân đờng.
 • 33
30 ĐỀ TOÁN ÔN TÂP LỚP 10 NC TRONG HÈ

30 ĐỀ TOÁN ÔN TÂP LỚP 10 NC TRONG HÈ

sin .cos .cos A B C + sin .cos .cos B C A + sin .cos .cos C A B = sin .sin .sin A B C Đề số 30 Câu I: Giải bất phơng trình: 7 x − − 13 3 x − ≤ 9 5 x − 27 Câu II: Trong Oxy; cho đờng thẳng (d): 2x-y-5=0 và A(1;2); B(4;1). Tìm M thuộc (d) sao cho MA MB − max.
 • 9
HÌNH HỌC 9 HỌC KỲ 2

HÌNH HỌC 9 HỌC KỲ 2

- Yêu cầu HS tự nghiên cứu Sgk sau đó trả lời các câu hỏi của Gv - Xác định số điểm chung của chúng ? và hệ thức liên hệ ⇒ GV ghi Nội dung phần trả lời của h/s vào bảng phụ để qua đó khắc sâu cho học sinh các vị trí tơng đối của đ- ờng thẳng với đờng tròn. - Lu ý: Bảng này đúng cả 2 chiều. Từ vị trí tơng đối có thể suy ra đợc số điểm chung và hệ thức giữa d và R. Ngợc lại từ hệ thức ta có thể suy ra đợc vị trí tơng đối.
 • 60
136

136

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm chính trị của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các m[r]
 • 8
BÀI TẬP RÚT GỌN LỚP 9

BÀI TẬP RÚT GỌN LỚP 9

Bài 96: Một ngời đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15 Km/h . Sau đó một thời gian, một ngời đi xe máy cũng xuất phát từ A với vận tốc 30 Km/h và nếu không có gì thay đổi thì sẽ đuổi kịp ngời đi xe máy tại B . Nhng sau khi đi đợc nửa quãng đờng AB , ngời đi xe đạp giảm bớt vận tốc 3 Km/h nên hai ngòi gặp nhau tại C cách B 10 Km . Tính quãng đờng AB Bài 97: Một ngời đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình là 30 Km/h . Khi đến B ngời đó nghỉ 20 phút rồi quay trở về A với vận tốc trung bình là 24 Km/h . Tính quãng đờng AB biết rằng thời gian cả đi lẫn về là 5 giờ 50 phút.
 • 22
ÔN THI THEO CÁC CHỦ ĐỀ

ÔN THI THEO CÁC CHỦ ĐỀ

Bài 105: Một ôtô chuyển động đều với vận tốc đã định để đi hết quãng đờng dài 120 Km trong một thời gian đã định . Đi đợc một nửa quãng đ- ờng xe nghỉ 3 phút nên để đến nơi đúng giờ , xe phải tăng vận tốc thêm 2 Km/h trên nửa quãng đờng còn lại . Tính thời gian xe lăn bánh trên đờng . Bài 106: Một ôtô dự định đi từ A đén B cách nhau 120 Km trong một thời gian quy định . Sau khi đi đợc 1 giờ ôtô bị chắn đờng bởi xe hoả 10 phút . Do đó , để đến B đúng hạn , xe phải tăng vận tốc thêm 6 Km/h . Tính vận tốc lúc đầu của ôtô.
 • 22
TRẠM KIỂM ĐỊNH PHƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐỜNG BỘ 29-03V

TRẠM KIỂM ĐỊNH PHƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐỜNG BỘ 29-03V

TRANG 1 Đồ án tốt nghiệp Lớp cơ khí ô tô K 37 LỜI NÓI ĐẦU Trong quá trình học tập chuyên nghành cơ khí ô tô ,ngoài những kiến thức về lý thuyết đợc giảng dạy trên lớp thì việc tiến hành [r]
 • 73
BÀI GIẢNG BAI TAP RUT GON LOP 9

BÀI GIẢNG BAI TAP RUT GON LOP 9

Bài 76: Cho hàm số y = x 2 (P) và hàm số y=x+m (d) a) Tìm m sao cho (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B b) Xác định phơng trình đờng thẳng (d') vuông góc với (d) và tiếp xúc với (P) c) Thiết lập công thức tính khoảng cách giữa hai điểm bất kì. á p dụng: Tìm m sao cho khoảng cách giữa hai điểm A và B bằng 3 2
 • 22
LUẬN VĂN: HẢI QUAN HÀ NỘI VỚI CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI. DOC

LUẬN VĂN: HẢI QUAN HÀ NỘI VỚI CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI. DOC

- Trên tuy ế n biên gi ớ i Vi ệ t-Lào, tình hình n ổ i lên là buôn l ậ u thu ố c phi ệ n, heroin t ừ Lào qua biên gi ớ i vào Vi ệ t Nam, nh ậ p l ậ u thu ố c lá ngo ạ i ch ủ y ế u di ễ n ra ở c ử a kh ẩ u Lao B ả o, Qu ả ng Tr ị , đồ ng th ờ i xu ấ t g ạ o, pháo n ổ , x ă ng d ầ u, kim lo ạ i m ầ u.. Trên tuy ế n này, hình thành các t ổ ch ứ c buôn l ậ u và gian l ậ n th ơ ng m ạ i xuyên qu ố c gia, gian th ơ ng ng ờ i Lào t ậ p k ế t hàng t ừ Thái lan v ề B ả n Đ en, ch ợ Krôn c ủ a Lào r ồ i dùng nhi ề u thuy ề n máy ch ở hàng hóa d ọ c sông Sepôn , khi th ấ y v ắ ng l ự c l ợ ng ki ể m tra, chúng lao thuy ề n sang phía b ờ sông Vi ệ t Nam. M ộ t l ợ ng hàng l ậ u l ớ n c ũ ng tu ồ n vào Vi ệ t Nam theo các l ố i mòn biên gi ớ i ở 2 bên cánh gà c ử a kh ẩ u Lao B ả o.
 • 33
Lễ hội Đền Hùng

Lễ hội Đền Hùng

Hội đền Hùng không chỉ thu hút khách thập phương đến dự lễ bởi những nét sinh hoạt văn hoá đặc sắc mà còn ở tính thiêng liêng của một cuộc hành hương trở về cội nguồn dân tộc của các thế hệ người Việt Nam. Ðến hội, mỗi người đều biểu hiện một tình thương yêu, lòng ngưỡng mộ về quê cha đất tổ. Ðây là một tín ngưỡng đã ăn sâu vào tâm thức mỗi con người Việt Nam, cho dù họ ở bất cứ nơi đâu.
 • 1
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP

KT TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 154 SDĐK 632 621 622 627 ZSPXL 155 SDCK CHỜ BÁN TIÊU THỤ 623 621 622 627 154 632 623 Máy thi cơng 511 TRANG 5 _MT3: GHI NHẬN DOANH THU VÀ CHI PHÍ HỢP ĐỒNG _[r]
 • 7
GIỚI THIỆU MỘT SỐ NHẠC CỤ DÂN TỘC

GIỚI THIỆU MỘT SỐ NHẠC CỤ DÂN TỘC

• TRỐNG XẨM HAY CÒN GỌI LÀ TRỐNG MẢNH, LÀ NHẠC CỤ HỌ MÀNG RUNG, CHI GÕ CỦA DÂN TỘC TRANG 11 NGOÀI ĐỀN THỜ 18 VỊ VUA HÙNG CÓ CÔNG TẠO DỰNG ĐẤT NƯỚC, TỈNH PHÚ THỌ - MỘT ĐỊA DANH ĐƯỢC GỌI V[r]
 • 34
KT 15P T9 KY2 TET 61HINHI

KT 15P T9 KY2 TET 61HINHI

A/ Trắc nghiệm Câu 1(3đ) Khoanh tròn và chữ cái của khẳng định mà em cho là đúng . A. Hình nón có độ dài đờng sinh bằng chiều cao của nó B.Hình trụ có độ dài đờng sinh bằng chiều cao của nó C.Hình nón cụt có độ dài đờng sinh bằng chiều cao của nó D.Đờng cao của hình nón vuông góc với mặt phẳng đáy
 • 3
Số 6-tiết 45

Số 6-tiết 45

ĐỐ VUI : TRANG 11 _ĐỐ VUI_ : Hai bạn Hùng và Vân tranh luận với nhau : Hùng nói rằng có hai số nguyên mà tổng của chúng nhỏ hơn mỗi số hạng.. Vân lại nói rằng không thể có được.[r]
 • 44
File - 108591

File - 108591

Câu 206 :Chọn câu trả lời đúng. Hai vật cĩ khối lượng m 1 < m 2 rơi tự do tại cùng một địa điểm với vận tốc tương ứng khi chạm đất v 1 , v 2 . A v 1 < v 2 ; B v 1 > v 2 ; C v 1 = v 2 ; D khơng đủ điều kiện để kết luận. Câu 207 : Một ơ tơ đang chuyển động với vận tốc 36 km/h, tài xế tắt máy và hãm phanh xe chuyển động chậm dần đều sau 50m nữa thì dừng lại. Quãng đường xe đi trong 2s kể từ lúc hãm là:
 • 51
TUẦN 32. KHÁT VỌNG SỐNG

TUẦN 32. KHÁT VỌNG SỐNG

TRANG 11 Kể chuyện S/136 _Ý nghĩa_ : Ca ngợi con người với khát vọng sống mãnh liệt đã vượt qua đói, khát, chiến thắng thú dữ, chiến thắng cái chết.[r]
 • 12
GA 1 TUAN 28

GA 1 TUAN 28

A- MỤC TIÊU: 1- Kiến thức: - Thấy đợc vẻ đẹp của hình vuông và đờng diềm có TT - Nắm đợc cách tô mầu vào hình vuông, đờng diềm 2- Kỹ năng: - Biết cách vẽ hoạ tiết theo chỉ dẫn vào hình v[r]
 • 29

Xem thêm

Từ khóa: phần ii phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 492nhận xét chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 492hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng và thương mại bắc namhoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 201một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 201thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 1 hà nộimột số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số ithực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng quốc tếkế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựngphần ii thực tế tổ chức công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng hồng hà 10tình hình thực tế hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng 48hạch toán tiêu thụ sản phẩm tại công ty cp vận tải thương mại và du lịch đông anhhạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh xây dựng thương mại hùng hươngnhững ưu điểm và tồn tại về công tác hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty xây dựng 48một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng 48Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ