0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Hạch toán tại đơn vị nhận khoán

QUẢN LÝ KINH TẾ BẰNG HẠCH TOÁN PHẦN 5 DOCX

QUẢN LÝ KINH TẾ BẰNG HẠCH TOÁN PHẦN 5 DOCX

Mức lương bình quân đầu người của mỗi tháng được tạm tính dựa trên cơ sở mức độ hoàn thành doanh thu của tháng liền trước đó. Ví dụ: doanh thu của tháng 5 sẽ được dùng làm căn cứ để tính lương tháng 6. Cần nhấn mạnh mức lương bình quân đầu người hàng tháng chỉ là tạm tính vì chỉ đến thời điểm cuối năm, sau khi khoá sổ kế toán và Bưu điện Hà Nội duyệt báo cáo doanh thu thực hiện của Công ty thì Công ty mới có số liệu quỹ lương năm chính xác (Công thức xác định quỹ lương đã trình bày ở phần trên). Từ đó, kế toán lương mới có cơ sở tính toán quyết toán lương năm. Nếu trong năm chưa chia hết quỹ lương thì sẽ chia bổ sung lương khoán cho công nhân viên trong công ty.
 • 8
GIAO KHOÁN BẢO VỆ RỪNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PPT

GIAO KHOÁN BẢO VỆ RỪNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PPT

: Giao khoán qu ản lý, bảo vệ rừng b ình quân 80 ha / h ộ + Đối với cơ quan, đơn vị giữ rừng : căn cứ v ào s ố lao động trực tiếp l àm nhi ệm vụ bảo vệ, chăm sóc rừng để xác định diện tích rừng giao khoán theo định mức t rên + M ột số khu vực được quy hoạch l à khu r ừng rất xung
 • 6
Tải Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở - HoaTieu.vn

Tải Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở - HoaTieu.vn

3.1 Tự tổ chức mọi công việc sau khi đã nhận khoán, bảo đảm thời hạn khoán, chất lượng và kỹ thuật xây dựng, sửa chữa nhà theo yêu cầu cụ thể của bên A.. 3.2.[r]
 • 7
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ

2.1.3.2. Đặc điểm tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Hàng hoá sau khi qua giai đoạn nhập khẩu thì thuộc quyền sở hữu của Công ty. Đối với số hàng đó, Công ty có thể chuyển sang dự trữ tại kho hoặc bán thẳng cho các đơn vị trong nớc. Thông thờng, quá trình tiêu thụ hàng nhập khẩu của Công ty đợc thực hiện chủ yếu theo phơng thức bán buôn qua kho. Có nghĩa là đơn vị mua hàng cử cán bộ đến nhận hàng trực tiếp tại kho của Công ty.
 • 36
HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 003 PDF

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 003 PDF

TRANG 1 HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 003 Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược của các đơn vị và cá nhân khác.. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHÁN ÁNH [r]
 • 2
Quản lý kinh tế bằng hạch toán phần 2 pdf

Quản lý kinh tế bằng hạch toán phần 2 pdf

Việc hạch toán các khoản trích theo lương được thể hiện bằng sơđồđối ứng tài khoán sau: SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN BHXH, BHYT, KPCĐ Khấu trừ các khoản vào TL của CNV Trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào[r]
 • 8
BÁO CÁO THỰC TẬP: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ KINH DOANH TẠI CÔNG TY DOTHACO VÀ CÔNG TÁC HOÀN THIỆN

BÁO CÁO THỰC TẬP: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ KINH DOANH TẠI CÔNG TY DOTHACO VÀ CÔNG TÁC HOÀN THIỆN

Khi đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc nhận được Hoá đơn GTGT về hàng hoá tiêu thụ nội bộ do công ty, đơn vị cấp trên lập chuyển đến trên cơ sở số hàng hoá đã bán, căn cứ vào Hoá đơn [r]
 • 106
Các mô hình khoán trong xây dựng

Các mô hình khoán trong xây dựng

Tài liệu Các mô hình khoán trong xây dựng trình bày về khái niệm và nguồn gốc của công tác giao, nhận khoán trong xây dựng, các hình thức giao khoán và thanh toán giao khoán trong xây dựng, căn cứ thực hiện công tác kế toán giao khoán và thanh toán giao khoán,... Với các bạn đang học chuyên ngành Xây dựng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.
 • 7
GIAO KHOÁN BẢO VỆ RỪNG ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN PDF

GIAO KHOÁN BẢO VỆ RỪNG ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN PDF

: Giao khoán qu ản lý, bảo vệ rừng b ình quân 80 ha / h ộ + Đối với cơ quan, đơn vị giữ rừng : căn cứ v ào s ố lao động trực tiếp l àm nhi ệm vụ bảo vệ, chăm sóc rừng để xác định diện tích rừng giao khoán theo định mức t rên + M ột số khu vực được quy hoạch l à khu r ừng rất xung
 • 6
PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIA TĂNG LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIA TĂNG LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY

toán bằng sec du lịch, đây cũng là một điểm yếu của công ty làm hạn chế khối lượng sản phẩm tiêu thụ. Hiện nay các đối tác của công ty hầu hết là thiết lập mạng Shift tham gia hệ thống thương mại điện tử. Để đáp ứng nhu cầu thanh toán của các đối tác này thì công ty cần phải tham gia hoà nhập vào hệ thống thương mại điện tử, nối mạng Shift, trở thành một đơn vị trong hệ thống thương mại điện tử. Vấn đề đặt ra là công ty cần có một đội ngũ cán bộ thành thạo vi tính, ngoại ngữ nhất là cán bộ thanh toán. Có như vậy công ty mới thực hiện được công tác thanh toán nhanh gọn và chính xác, tiết kiệm được chi phí, tránh trường hợp khách hàng chiếm dụng vốn.
 • 26
HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOÁN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MỚI (TMC)

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOÁN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MỚI (TMC)

Luận Văn: Hạch toán tiền lương và các khoán trích theo lương tại Công ty cơ khí xây dựng và chuyển giao công nghệ mới (TMC)
 • 70
PHƯƠNG ÁN GIAO NHẬN VÀ HẠCH TOÁN XĂNG DẦU THEO ĐƠN VỊ DUNG TÍCH – LÍT, M3

PHƯƠNG ÁN GIAO NHẬNHẠCH TOÁN XĂNG DẦU THEO ĐƠN VỊ DUNG TÍCH – LÍT, M3

TRANG 1 MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN ĐỌC TOÀN VĂN KQNC ☺ Sử dụng mục lục đọc nhanh bên phải màn hình để đọc ngay Ch−ơng, Mục phù hợp nháy chuột vào tên Ch−ơng, Mục muốn đọc Sử dụng các phím Pa[r]
 • 73
THÔNG TƯ 154 BTC : ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP CÁN BỘ NGHỈ VIỆC.

THÔNG TƯ 154 BTC : ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP CÁN BỘ NGHỈ VIỆC.

3. Các Bộ, cơ quan trung ương, Uỷ ban nhân dân các cấp, đơn vị dự toán các cấp, đơn vị sử dụng ngân sách có trách nhiệm xác định, bố trí nguồn thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và nguồn hỗ trợ của ngân sách (nếu có) để thực hiện chi trả tiền lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình và trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc đúng chế độ quy định và theo các quy định tại Thông tư này.
 • 11
GIÁO TRÌNH MÔN KẾ TOÁN BẢO HIỂM - CHƯƠNG 4: HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN

GIÁO TRÌNH MÔN KẾ TOÁN BẢO HIỂM - CHƯƠNG 4: HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN

Có TK 111, 112, 152, 153 B. HẠCH TOÁN DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI Phải thu khó đòi là những khoản nợ mà người nợ khó hoặc không có khả năng trả nợ. Lập dự phòng phải thu khó đòi là việc DNBH tính trước vào chi phí của doanh nghiệp một khoản chi phí để khi phát sinh các khoản nợ phải thu khó đòi, không đòi được thì tình hình tài chính của doanh nghiệp không bị ảnh hưởng.
 • 39
THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ THAY THẾ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÀ ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ

THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ THAY THẾ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÀ ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ

Kinh phí thực hiện Nghị định số 66/2013/NĐ-CP đối với biên chế, lao động trong các cơ quan, đơn vị đã thực hiện khoán chi mà trong quyết định cho phép khoán chi của cấp có thẩm quyền đã[r]
 • 6
HẠCH TOÁN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU UỶ THÁC TẠI ĐƠN VỊ UỶ THÁC VÀ ĐƠN VỊ NHẬN UỶ THÁC CÙNG VỚI MÔT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ HOAT ĐỘNG NÀY Ở VIỆT NAM.

HẠCH TOÁN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU UỶ THÁC TẠI ĐƠN VỊ UỶ THÁC VÀ ĐƠN VỊ NHẬN UỶ THÁC CÙNG VỚI MÔT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ HOAT ĐỘNG NÀY Ở VIỆT NAM.

Các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu có thể tiến hành xuất nhập khẩu hàng hóa theo phơng thức trực tiếp là phơng thức kinh doanh mà trong đó đơn vị tham gia hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu có thể trực tiếp đàm phán, ký kết hợp đồng với nớc ngoài, trực tiếp giao, nhận hàng và thanh toán tiền hàng hoặc tiến hành xuất nhập khẩu theo phơng thức uỷ thác là phơng thức kinh doanh mà trong đó đơn vị tham gia hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu không đứng ra trực tiếp đàm phán với nớc ngoài mà phải nhờ qua một đơn vị xuất nhập khẩu có uy tín thực hiện hoạt động nhập khẩu hoặc xuất khẩu cho mình.
 • 31
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG LONG BIÊN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG LONG BIÊN

 Thời gian để tính lương, tính thưởng và các khoản khác phải trả cho người lao động theo tháng. Căn cứ để tính các chứng từ hạch toán thời gian lao động, kết quả lao động và các chứng từ khác có liên quan (như giấy nghỉ ốm, biên bản ngừng việc ...) tất cả các chứng từ trên phải được kế toán kiểm tra trước khi tính lương, tính thưởng và phải đảm bảo được các yêu cầu của chứng từ kế toán. Sau khi đã kiểm tra các chứng từ tính lương, tính thưởng, tính phụ cấp trợ cấp, kế toán tiến hành tính lương tính thưởng tính trợ cấp phải trả cho người lao động theo hình thức trả lương trả thưởng đang áp dụng tại công ty
 • 36
HẠCH TOÁN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU UỶ THÁC TẠI ĐƠN VỊ UỶ THÁC VÀ ĐƠN VỊ NHẬN UỶ THÁC CÙNG VỚI MÔT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ HOAT ĐỘNG NÀY Ở VIỆT NAM

HẠCH TOÁN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU UỶ THÁC TẠI ĐƠN VỊ UỶ THÁC VÀ ĐƠN VỊ NHẬN UỶ THÁC CÙNG VỚI MÔT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ HOAT ĐỘNG NÀY Ở VIỆT NAM

Các điều kiện giao hàng theo Incoterms bao gồm: + Giao hàng tại xưởng EX works - EXW + Giao hàng cho người vận chuyển Free carrier - FCA + Giao hàng dọc mạn tàu Free alongside ship - FAS[r]
 • 32
HẠCH TOÁN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU UỶ THÁC TẠI ĐƠN VỊ UỶ THÁC VÀ ĐƠN VỊ NHẬN UỶ THÁC CÙNG VỚI MÔT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ HOAT ĐỘNG NÀY Ở VIỆT NAM

HẠCH TOÁN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU UỶ THÁC TẠI ĐƠN VỊ UỶ THÁC VÀ ĐƠN VỊ NHẬN UỶ THÁC CÙNG VỚI MÔT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ HOAT ĐỘNG NÀY Ở VIỆT NAM

Các điều kiện giao hàng theo Incoterms bao gồm: + Giao hàng tại xởng EX works - EXW + Giao hàng cho ngời vận chuyển Free carrier - FCA + Giao hàng dọc mạn tàu Free alongside ship - FAS +[r]
 • 32
HẠCH TOÁN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU UỶ THÁC TẠI ĐƠN VỊ UỶ THÁC VÀ ĐƠN VỊ NHẬN UỶ THÁC CÙNG VỚI MÔT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ HOAT ĐỘNG NÀY Ở VIỆT NAM

HẠCH TOÁN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU UỶ THÁC TẠI ĐƠN VỊ UỶ THÁC VÀ ĐƠN VỊ NHẬN UỶ THÁC CÙNG VỚI MÔT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ HOAT ĐỘNG NÀY Ở VIỆT NAM

Các điều kiện giao hàng theo Incoterms bao gồm: + Giao hàng tại xưởng EX works - EXW + Giao hàng cho người vận chuyển Free carrier - FCA + Giao hàng dọc mạn tàu Free alongside ship - FAS[r]
 • 32
PHÂN TÍCH KHOÁN CHI PHÍ TẠI TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUẢNG NGÃI

PHÂN TÍCH KHOÁN CHI PHÍ TẠI TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUẢNG NGÃI

- Khoán trắng là một hình thức hay biện pháp quản lý, theo đó chủ thể sở hữu và quản lý thực hiện việc phân công, phân quyền, phân chia lợi ích cho bên nhận khoán trên cơ sở thoả thuận t[r]
 • 112
TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH HÀNH CHÍNH - VỤ TÀI CHÍNH HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ- BỘ TÀI CHÍNH

TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH HÀNH CHÍNH - VỤ TÀI CHÍNH HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ- BỘ TÀI CHÍNH

2/ Hớng dẫn thực hiện Nghị quyết Trung ơng VII thí điểm cơ chế khoán chi hành chính đối với một số đơn vị ở thành phố Hồ Chí Minh, trình sửa chế độ khoán chi điện thoại tại nhà riêng và [r]
 • 26
TIỂU LUẬN: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY DOCX

TIỂU LUẬN: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY DOCX

3.2.5 Nhiệm vụ quyền hạn của phòng Thiết bị - Vật tư (TBVT).  Quản lý thiết bị. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc quản lí, khai thác các thiết bị đúng quy trình, quy phạm. Nghiên cứu cải tiến các trang thiết bị, dụng cụ sản xuất, ứng dụng vào sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, tăng thời gian sử dụng trang thiết bị, phù hợp với điều kiện thi công hiện trường, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cho phép. Lập kế huạch, phương án sửa chữa định kỳ các thiết bị, theo dõi, đôn đốc kiểm tra chất lượng công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ các thiết bị tại các đơn vị, nghiên cứu tính năng kĩ thuật của các thiết bị mới, lập quy trình và hướng dẫn đơn vị quản lý sử dụng và khai thác các thiết bị. Tham mưu cho ban Giám đốc Công ty về khai thác thiết bị, kế huạch đầu tư thiết bị, thanh lý thiết bị cũ hỏng huặc sử dụng kém hiệu quả, điều động các thiết bị trong Công ty phục vụ sản xuất và tổ chức thực hiện.
 • 60
71 HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN KHOÁN CHI

71 HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN KHOÁN CHI

71 Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi ngân sách đối với đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện khoán chi
 • 135
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN KHOÁN CHI

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN KHOÁN CHI

Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi ngân sách đối với đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện khoán chi
 • 135
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ CÁCH HẠCH TOÁN _ PHẦN 3 DOCX

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ CÁCH HẠCH TOÁN _ PHẦN 3 DOCX

Tài khoản 154 áp dụng cho ngành giao thông vận tải phải đ−ợc mở chi tiết cho từng loại hoạt động (Vận tải hành khách, vận tải hàng hoá,...) theo từng đơn vị hoặc bộ phận kinh doanh dịch vụ. Trong quá trình vận tải, săm lốp bị hao mòn với mức độ nhanh hơn mức khấu hao đầu xe nên th−ờng phải thay thế nhiều lần nh−ng giá trị săm lốp thay thế không tính vào giá thành vận tải ngay một lúc khi xuất dùng thay thế, mà phải chuyển dần từng tháng. Vì vậy, hàng tháng các đơn vị vận tải ôtô đ−ợc trích tr−ớc chi phí săm lốp vào giá thành vận tải (Chi phí phải trả) theo quy định của chế độ tài chính hiện hành.
 • 63
HỢP ĐỒNG NHẬN KHOÁN HOÀN THIỆN

HỢP ĐỒNG NHẬN KHOÁN HOÀN THIỆN

- Đại diện bên (B) tức là bên nhận khoán: Ông Đinh Công Bang. Địa chỉ : Đồng Ngoài, Vĩnh Tiến, Kim Bôi, Hòa Bình. Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau: Hai bên thỏa thuận giao khoán hoàn thiện Trạm y tế xã Sơn Thủy cụ thể như sau:
 • 1
AHGDHSAD

AHGDHSAD

Đại diện cho Trường THCS TT Tuy Phước . Bên giao khoán : Bên A Ho tên : Ông Trần Minh Đức -Địa chỉ Thị Trấn Tuy Phước , Huyện Tuy Phước , Tỉnh Bình Định Đại diện cho người thi công - Bên nhận khoán : Bên : B Cùng thanh lý hợp đồng số 18 ngày 23 tháng 7 năm 2009. Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng ) đã được thực hiện :
 • 49
ĐỀ TÀI:

ĐỀ TÀI: "HẠCH TOÁN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU UỶ THÁC TẠI ĐƠN VỊ UỶ THÁC VÀ ĐƠN VỊ NHẬN UỶ THÁC" DOCX

KẾT LUẬN Kế toán xuất nhập khẩu uỷ thác là một hoạt động quan trọng và chủ yếu trong kinh doanh xuât nhập khẩu, nhất là đối với các nước đang phát triển như nước ta hiện nay.Do cũn thiếu cỏc văn bản hướng dẫn cụ thể cần thiết cả về tài chính và kế toán nên việc hạch toán hàng hoá xuât nhập khẩu uỷ thác tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu vẫn cũn nhiều điều chưa thống nhất, mỗi nơi làm theo một cách riêng. Từ đó dẫn đến thông tin do kế toán cung cấp không chính xác, gây khó khăn cho viêc kiẻm tra, xác định nghĩa vụ đóng góp với ngân sách cũng như tỡnh trạng trốn lậu, nợ đọng thuế của một số doanh nghiệp.
 • 37
Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Viễn thông Hà Nội

Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Viễn thông Hà Nội

Ví dụ: Anh Nguyễn Văn A là kỹ s máy tính, đợc hởng hệ số lơng khoán là 1,45. Do lao động tốt, anh A sẽ đợc đề nghị thởng mức 0,1, tức anh sẽ hởng hệ số 1,55. Ngoài tiền thởng, trong một số trờng hợp công nhân viên trong công ty còn đợc h- ởng một khoản trợ cấp. Đó là trờng hợp nữ CBCNV đợc ký hợp đồng lao động diện từ 1 đến 3 năm trở lên sinh con đúng kế hoạch thì ngoài tiền lơng BHXH còn đợc trợ cấp một khoản tiền tơng đơng 40% hệ số chức danh đang hởng bằng tiền lơng khoán.Ví dụ: Chị B là công nhân khai thác nhắn tin có hệ số chứcdanh là 1,32. Giả sử tiền lơng khoán là 500.000 đồng/ tháng áp dụng cho chức danh này. Nh vậy tính ra số tiền trợ cấp trong 1 tháng nghỉ đẻ của chị B sẽ là:500.000 đx40%=200.000 đ. Nếu chị B nghỉ đẻ trong 4 tháng thì sẽ đợc trợ cấp 1 khoản là: 4x200.000=800.000đ.
 • 39
HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOÁN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ XD VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MỚI (TMC)

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOÁN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ XD VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MỚI (TMC)

Hạch toán tiền lương và các khoán trích theo lương tại Công ty cơ khí XD và chuyển giao công nghệ mới (TMC).
 • 70
MẪU HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN THEO THÔNG TƯ 200

MẪU HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN THEO THÔNG TƯ 200

CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU: I - ĐIỀU KHOẢN CHUNG: - Phương thức giao khoán: .... Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán: - ...[r]
 • 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 VINACONEX

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 VINACONEX

GVHD: PGS.TS. Phạm Thị Gái Trường ĐH kinh tế Quốc Dân 2.5 HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG + Đặc điểm về chi phi sản xuất chung tại công ty CP XD số 5: Chi phí sản xuất chung là những chi phí phục vụ cho SX của đội, công trường xây dựng, chi phí SXC bao gồm: tiền lương nhân viên quản lý đội; các khoản trích theo lương của nhân viên quản lý đội, công nhân trực tiếp sản xuất, công nhân điều khiển máy; nguyên vật liệu dùng cho quản lý đội, công cụ dụng cụ, khấu hao máy móc thiết bị sử dụng ở đội, chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí chung bằng tiền khác…
 • 46
TÀI LIỆU ĐỀ ÁN:

TÀI LIỆU ĐỀ ÁN: " HẠCH TOÁN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU ỦY THÁC TẠI ĐƠN VỊ ỦY THÁC VÀ ĐƠN VỊ NHẬN ỦY THÁC..." DOC

Các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu có thể tiến hμnh xuất nhập khẩu hμng hóa theo ph−ơng thức trực tiếp lμ ph−ơng thức kinh doanh mμ trong đó đơn vị tham gia hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu có thể trực tiếp đμm phán, ký kết hợp đồng với n−ớc ngoμi, trực tiếp giao, nhận hμng vμ thanh toán tiền hμng hoặc tiến hμnh xuất nhập khẩu theo ph−ơng thức uỷ thác lμ ph−ơng thức kinh doanh mμ trong đó đơn vị tham gia hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu không đứng ra trực tiếp đμm phán với n−ớc ngoμi mμ phải nhờ qua một đơn vị xuất nhập khẩu có uy tín thực hiện hoạt động nhập khẩu hoặc xuất khẩu cho mình.
 • 33
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG Ở VIỆT NAM

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG Ở VIỆT NAM

dân miền núi, tạo điều kiện nâng cao quyền tự chủ về kinh tế. Tình hình đó đã tạo được động lực mới để thúc đẩy kinh tế hộ gia đình phát triển hơn. - Chính sách “Khoán đất đất rừng sản xuất” đã tạo thêm việc làm và thu nhập cho những hộ gia đình sinh sống trên địa bàn hoạt động của các Lâm trường quốc doanh và Ban Quản lý rừng.
 • 27
BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TÍNH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TÍNH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

ĐẶC ĐIỂM HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG ĐƠN VỊ XÂY LẮP Việc tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị xây lắp nhận thầu, hạch toán kinh tế phải đảm bảo các yêu c[r]
 • 103

Xem thêm

Từ khóa: phần ii phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 492nhận xét chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 492hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng và thương mại bắc namhoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 201một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 201thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 1 hà nộimột số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số ithực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng quốc tếkế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựngphần ii thực tế tổ chức công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng hồng hà 10tình hình thực tế hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng 48hạch toán tiêu thụ sản phẩm tại công ty cp vận tải thương mại và du lịch đông anhhạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh xây dựng thương mại hùng hươngnhững ưu điểm và tồn tại về công tác hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty xây dựng 48một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng 48Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ