0
 1. Trang chủ >
 2. Ngoại Ngữ >
 3. Kỹ năng nói tiếng Anh >

Tìm nghĩa tương ứng của từ trong tiếng

Động từ tiếng Nga thể hoàn thành biểu thị nghĩa kết quả hành động và phương thức biểu đạt tương ứng trong tiếng Việt

Động từ tiếng Nga thể hoàn thành biểu thị nghĩa kết quả hành động và phương thức biểu đạt tương ứng trong tiếng Việt

Bài viết tập trung trình bày việc sử dụng động từ thể hoàn thành để biểu thị nghĩa kết quả và đối chiếu, so sánh nghĩa kết quả này để tìm ra các phương thức biểu đạt tương ứng trong tiếng Việt.
 • 7
TIẾNG VIỆT LỚP 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC DOCX

TIẾNG VIỆT LỚP 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC DOCX

Bài 2 - Gọi 1 HS đọc yêu cầu . - Yêu cầu HS dùng từ điển và giải thích : Từ điển Tiếng Việt là sách tập hợp các từ tiếng Việt và giải thích nghĩa của từng từ . Từ đó có thể là từ đơn hoặc từ phức . - Yêu cầu HS làm việc trong nhóm .GV đi hướng dẫn các nhóm gặp khó khăn .
 • 7
TẢI GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 5 TUẦN 34: MỞ RỘNG VỐN TỪ - QUYỀN VÀ BỔN PHẬN - GIÁO ÁN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 5

TẢI GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 5 TUẦN 34: MỞ RỘNG VỐN TỪ - QUYỀN VÀ BỔN PHẬN - GIÁO ÁN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 5

MỤC TIÊU: - Hiểu nghĩa của tiếng quyền để thực hiện đúng BT1; tìm được những từ ngữ chỉ bổn phận trong BT2; hiểu nội dung Năm điều Bác Hồ dạy thiếu nhi Việt Nam và làm đúng BT3.. - Viết [r]
 • 4
GIÁO ÁN TĂNG BUỔI LỚP 1

GIÁO ÁN TĂNG BUỔI LỚP 1

Tiết 3+4: Tiếng việt : ễn tập( uõn uyờn + uõt uyờt I/ Yờu cầu: - Giup hs yếu nắm được cấu tạo của vần và tiến tới đỏnh vần, đọc được cỏc tiếng từ cú vần trờn. - Giup hs giỏi đọc lưu loỏt và biết ngắt nghỉ giữa cỏc cụm từ trong cõu, biết tỡm một số tiếng mới ngoài bài và nghĩa của nú.
 • 106
MOT SO THAO TAC PHAN BIET TU DON VA TU PHUC

MOT SO THAO TAC PHAN BIET TU DON VA TU PHUC

CÁCH PHÂN BIỆT TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC( TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY)1.Từ đơn: Là từ có 1 tiếng có nghĩa.VD: xe, nhà, vở… Ngoài ra còn có một số từ đơn nhưng gồm 2 tiếng gọi là từ đơn đa âm.VD: chèo bẻo, mì chính, xà phòng, mồ hóng, bồ kết.2.Từ phức: Gồm hai loại từ: a, Từ ghép: Gồm hai kiểu từ ghép: Từ ghép có nghĩa tống hợp: Là những từ gồm hai tiếng trở lên, các tiếng đều có nghĩa kết hợp với nhau tạo thành một nghĩa chung. Các tiếng trong từ ghép tổng hợp đều cùng từ loại. Cụ thể:+ Các tiếng đều là danh từ:VD: nhà cửa, quần áo, thúng mủng, trên dưới, trước sau,…+ Các tiếng đều là động từ:VD: mua bán, chăm nom, đưa đẩy,…+ Các tiếng đều là tính từ:VD: lành dữ, trắng đen, tốt xấu + Các tiếng đều là số từ:VD: vài ba, dăm bảy, đôi ba,…+ Các tiếng đều là phụ từ:VD: đó đây, này kia,… Từ ghép có nghĩa phân loại: Là những từ gồm hai tiếng trở lên, các tiếng đều có nghĩa trong đó một tiếng chỉ loại lớn, các tiếng còn lại chỉ loại nhỏ.VD: học trò, xã viên, hợp tác xã,…
 • 3
LỊCH SỬ NGÀNH VIỄN THÔNG VÀ VAI TRÒ TRONG CUỘC SỐNG

LỊCH SỬ NGÀNH VIỄN THÔNG VÀ VAI TRÒ TRONG CUỘC SỐNG

Lịch sử ngành viễn thông và vai trò trong cuộc sống Viễn thông (Telecommunicare - tele của tiếng Hy Lạp có nghĩa là xa và communicare của tiếng La tinh có nghĩa là thông báo) miêu tả một cách tổng quát tất cả các hình thức trao đổi thông tin qua một khoảng cách nhất định mà không phải chuyên chở những thông tin này đi một cách cụ thể (thí dụ như thư, điện thoại)
 • 7
Tải Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4: Từ và phân loại từ - Bài tập nâng cao Tiếng Việt lớp 4: Từ và phân loại từ

Tải Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4: Từ và phân loại từ - Bài tập nâng cao Tiếng Việt lớp 4: Từ và phân loại từ

V.D : chim chóc, đất đai, tuổi tác , thịt thà, cây cối ,máy móc,... - Lưu ý : Những từ này nếu nhìn nhận dưới góc độ lịch đại ( tách riêng các hiện tượng ngôn ngữ, xét trong sự diễn biến , phát triển theo thời gian làm đối tượng nghiên cứu ) và nhấn mạnh những đặc trưng ngữ nghĩa của chúng thì có thể coi đây là những từ ghép ( T.G hợp nghĩa ). Nhưng xét dưới góc độ đồng đại ( tách ra một trang thái, một giai đoạn trong sự phát triển của ngôn ngữ làm đối tượng nghiên cứu ) và nhấn mạnh vào mối quan hệ ngữ âm giữa 2 tiếng, thì có thể coi đây là những từ láy có nghĩa khái quát (khi xếp cần có sự lí giải ).Tuy nhiên, ở tiểu học,nên xếp vào từ láy để dễ phân biệt . Song nếu H.S xếp vào từ ghép cũng chấp nhận.
 • 10
MẠCH LOGIC (HẢI - PHUONG ANH) POTX

MẠCH LOGIC (HẢI - PHUONG ANH) POTX

F 9 Nguyên tắc mạch giải mã BCD sang thập phân - Từ bảng trạng thái ứng với bốn biến vào, ta có 16 trạng thái ra, nhưng ta chỉ dung 10 trạng thái, tương ứng với các số thập phân từ 0 ÷ 9. Các trạng thái dư thừa ta đánh dấu “ x”
 • 10
NHOM5_211_DCO0050_08

NHOM5_211_DCO0050_08

_Yếu tố 2: Lợi thế cạnh tranh tương ứng của doanh nghiệp_ Lợi thế cạnh tranh tương ứng của doanh nghiệp có nghĩa là năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp so với các đối thủ khác trong[r]
 • 31
TẢI BÀI TẬP VỀ TỪ ĐỒNG ÂM, ĐỒNG NGHĨA, TRÁI NGHĨA, NHIỀU NGHĨA - CÁCH PHÂN BIỆT TỪ ĐỒNG ÂM, ĐỒNG NGHĨA, TRÁI NGHĨA, NHIỀU NGHĨA

TẢI BÀI TẬP VỀ TỪ ĐỒNG ÂM, ĐỒNG NGHĨA, TRÁI NGHĨA, NHIỀU NGHĨA - CÁCH PHÂN BIỆT TỪ ĐỒNG ÂM, ĐỒNG NGHĨA, TRÁI NGHĨA, NHIỀU NGHĨA

Bài 8 : Dựa vào nghĩa của tiếng “hoà”, chia các từ sau thành 2 nhóm, nêu nghĩa của tiếng “hoà” có trong mỗi nhóm: TRANG 4 Chọn từ ngữ thích hợp nhất trong các từ ngữ cho sẵn ở dưới để đ[r]
 • 12
TUẦN 8. HAI CHỊ EM

TUẦN 8. HAI CHỊ EM

ĐỌC LẠI VÀ TÌM CÁC TIẾNG KHÓ TRONG BÀI: TRANG 5 TÌM TIẾNG TRONG BÀI CÓ VẦN “ET” TIẾNG TRONG BÀI CÓ VẦN ET LÀ TIẾNG: HÉT TIẾNG NGOÀI BÀI CÓ VẦN “OET”: QUÉT, QUẸT,… TIẾNG NGOÀI BÀI CÓ VẦN[r]
 • 9
TUẦN 3. TẬP CHÉP: CHỊ EM

TUẦN 3. TẬP CHÉP: CHỊ EM

ĐƠN ẮC OẮC TRANG 6 BÀI TẬP 3: TÌM CÁC TỪ CHỨA TIẾNG BẮT ĐẦU BẰNG TR HOẶC CH, CÓ NGHĨA NHƯ SAU • TRÁI NGHĨA VỚI RIÊNG • CÙNG NGHĨA VỚI LEO • VẬT ĐỰNG NƯỚC ĐỂ RỬA MẶT, RỬA TAY, RỬA RAU… LÀ[r]
 • 7
TẢI SOẠN BÀI TỪ GHÉP - SOẠN BÀI MÔN NGỮ VĂN LỚP 7 HỌC KÌ I

TẢI SOẠN BÀI TỪ GHÉP - SOẠN BÀI MÔN NGỮ VĂN LỚP 7 HỌC KÌ I

Gợi ý: Các tiếng trong hai từ này không chia ra được thành tiếng chính tiếng phụ. Hai tiếng bình đẳng với nhau, ghép lại tạo thành từ... 2. Nghĩa của từ ghép.[r]
 • 4
Giáo án Luyện từ và câu lớp 5 - Tiết 67: Mở rộng vốn từ : Quyền và bổn phận - Trương Tiến Đạt - Trường Tiểu học

Giáo án Luyện từ và câu lớp 5 - Tiết 67: Mở rộng vốn từ : Quyền và bổn phận - Trương Tiến Đạt - Trường Tiểu học "C" Mỹ Đức

MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU - Hiểu nghĩa của tiếng quyền để thực hiện đúng BT1 ; tìm được những từ ngữ chỉ bổn phận trong BT2 ; hiểu nội dung Năm điều Bác Hồ dạy thiếu nhi Việt Nam và làm đúng B[r]
 • 1
ENG

ENG

CÂU 3 TRANG 45 SGK TIẾNG VIỆT 3: Tìm các từ a Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau: – Giữ chặt trong lòng bàn tay.. Gạo dẻo để thổi xôi, làm bánh.[r]
 • 2
TẢI GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 4 TUẦN 3: LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC - GIÁO ÁN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4

TẢI GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 4 TUẦN 3: LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC - GIÁO ÁN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4

MỤC TIÊU: - Hiểu được sự khác nhau giữa tiếng và từ: tiếng dùng để tạo nên từ, từ dùng để tạo nên câu; từ bao giờ cũng có nghĩa, còn tiếng có thể có nghĩa hoặc không có nghĩa.. - Phân bi[r]
 • 6
Giáo án các môn học lớp 4 - Trường TH Dụ Thượng - Tuần 9

Giáo án các môn học lớp 4 - Trường TH Dụ Thượng - Tuần 9

Mục đích yêu cầu: - Biết thêm một số từ ngữ về chủ điểm trên đôi cánh ước mơ ; bước đầu tìm được một số từ cùng nghĩa với từ ước mơ bắt đầu bằng tiếng ước, bằng tiếng mơ BT1, BT2 , ghép[r]
 • 20
Giáo án Tổng hợp các môn lớp 4 - Tuần 09

Giáo án Tổng hợp các môn lớp 4 - Tuần 09

Môc tiªu: -.Biết thêm một số từ ngữ về chủ điểm:Trên đôi cánh ước mơ.Bước đầu tìm được một số từ cùng nghĩa với từ ước mơ ,bắt đầu bằng tiếng ước ,bằng tiếng mơ;ghép được từ ngữ sau từ ư[r]
 • 13
Giáo án Luyện từ và câu 4 tiết 17: Mở rộng vốn từ: Uớc mơ

Giáo án Luyện từ và câu 4 tiết 17: Mở rộng vốn từ: Uớc mơ

Mục tiêu: - Biết thêm một số từ ngữ về chủ điểm Trên đôi cánh ước mơ; bước đầu tìm được một số từ cùng nghĩa với từ ước mơ bắt đầu bằng tiếng ước, bằng tiếng mơ BT 1, BT3 ; hiểu được từ[r]
 • 2
Giáo án Chiều Lớp 4 - Tuần 9

Giáo án Chiều Lớp 4 - Tuần 9

Mục đích yêu cầu: - Biết 1 số từ ngữ về chủ điểm trên đôi cánh ước mơ; tìm được 1 số từ cùng nghĩa với từ ước mơ bắt đầu bằng tiếng ước, bằng tiếng mơ; ghép được từ ngữ sau từ ước mơ và [r]
 • 10
Bài tập từ đông nghĩa và trái nghĩa trong tiếng anh

Bài tập từ đông nghĩa và trái nghĩa trong tiếng anh

Bài tập từ đông nghĩa và trái nghĩa trong tiếng anhBài tập từ đông nghĩa và trái nghĩa trong tiếng anhBài tập từ đông nghĩa và trái nghĩa trong tiếng anhBài tập từ đông nghĩa và trái nghĩa trong tiếng anhBài tập từ đông nghĩa và trái nghĩa trong tiếng anhBài tập từ đông nghĩa và trái nghĩa trong tiếng anhBài tập từ đông nghĩa và trái nghĩa trong tiếng anh
 • 12
BÀI GIẢNG LỚP4 TIẾNG VIỆT CHÍNH TẢ

BÀI GIẢNG LỚP4 TIẾNG VIỆT CHÍNH TẢ

Sơn vừa mắt nhìn lên tấm bản đồ vừa nghe chị Hương kể chuyện Cô-lôm-bô tìm ra Mĩ. Chị hương say sưa kể rồi thúc : -Chuyện này đã xảy ra từ 500 năm trước. Nghe vậy Sơn bỗng mặt ra rồi trồ: - Sao mà chị có nhớ tốt thế?
 • 13
Tuần 32. Nghe-viết: Hạt mưa

Tuần 32. Nghe-viết: Hạt mưa

TÌM VÀ VIẾT CÁC TỪ: B CHỨA TIẾNG BẮT ĐẦU BẰNG V HOẶC D, CÓ NGHĨA NHƯ SAU: - MÀU CỦA CÁNH ĐỒNG LÚA CHÍN.. TÌM VÀ VIẾT CÁC TỪ: B CHỨA TIẾNG BẮT ĐẦU BẰNG V HOẶC D, CÓ NGHĨA NHƯ SAU: - CÂY C[r]
 • 12
CHUẨN KT-KN TIẾNG VIỆT 5

CHUẨN KT-KN TIẾNG VIỆT 5

-Biết đọc đúng một văn bản kịch, phân biệt đ- ợc lời các nhân vật, lời tác giả. -Hiểu ND, ý nghĩa : Qua việc Nguyễn Tất Thành quyết tâm đi tìm đờng cứu nớc, cứu dân, tác giả ca ngợi lòng yêu nớc, tầm nhìn xa và quýet tâm cứu nớc của ngởi thanh niên Nguyễn Tất Thành. (Trả lời đợc câu hỏi 1,2 và câu hỏi 3 ( Không y/c giải thích lí do).
 • 33
SỬ DỤNG TỪ ĐIỂN THẾ NÀO CHO HỢP LÝ

SỬ DỤNG TỪ ĐIỂN THẾ NÀO CHO HỢP LÝ

10) Nắm được cách sắp xếp của từ đó 11) Xem các ví dụ mà từ đó góp mặt trong ngôn ngữ giao tiếp. Như vậy để thực sự là một người biết cách dùng từ điển bạn cần : - Xác định mục đích sử dụng (đã nêu ra ở trên).
 • 4
AI NGHĨ RA CÁC SỐ 1 2 3 4

AI NGHĨ RA CÁC SỐ 1 2 3 4

Bài 3:Tìm mỗi tiếng thích hợp có thể điền vào ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện dưới đây. Biết rằng các ô số một có chứa tiếng có âm đầu là tr hay ch , còn các ô số 2 có chứa tiếng có vần là ết hay êch.
 • 13
GA BOI DUONG TV LOP 45

GA BOI DUONG TV LOP 45

* Để phân biệt từ ghép với từ láy : xác định nghĩa của mỗi tiếng trong từ đó, nếu cả hai tiếng đều có nghĩa thì đó chắc chắn là từ ghép, nếu cả hai tiếng đều không có nghĩa rõ ràng thì đ[r]
 • 7
Giáo án Hình học lớp 7 - Tiết 48 đến tiết 67

Giáo án Hình học lớp 7 - Tiết 48 đến tiết 67

+ Về ý nghĩa: phần lớn tiếng đều có nghĩa Xe, m¸y, ¸o, ¨n - Một số tiếng có nghĩa nhưng không dùng độc lập để tạo câu,chỉ dùng để cấu tạo từ Thuỷ nước trong thuỷ triều - Những tiếng có[r]
 • 5
TÌM điều KIỆN để BIỂU THỨC TRONG căn có NGHĨA

TÌM điều KIỆN để BIỂU THỨC TRONG căn có NGHĨA

Tài liệu tóm tắt ngắn gọn và đầy đủ các kiến thức toán lớp 9 gồm cả đại và hình giúp các em dễ dàng ôn tập lại kiến thức. Tuyển tập các bài Toán Hình học lớp 9 ôn thi vào lớp 10 · Hệ phương trình ôn thi vào 10. Chứng minh bất đẳng thức ôn thi vào 10 · Bài tập hình ôn thi vào 10 theo chuyên đề · Tổng hợp ...
 • 2
Tải Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 trường tiểu học Giao Hương, Giao Thủy năm 2015 - 2016 - Đề thi học kì I môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án

Tải Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 trường tiểu học Giao Hương, Giao Thủy năm 2015 - 2016 - Đề thi học kì I môn Tiếng Việt lớp 4 có đáp án

Chơi dao có ngày đứt tay Bài 3 . Tìm động từ trong đoạn văn sau: Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận. Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng. Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt. Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa!
 • 2
Trò chơi cho bé Bộ tranh Tìm hình tương ứng

Trò chơi cho bé Bộ tranh Tìm hình tương ứng

Trò chơi cho bé tập 3 Bộ tranh nối Tìm hình tương ứng giúp bé phát triển giác quan đơn giản, hiệu quả. Đây vừa là trò chơi vừa là bài tập giúp con tư duy, rất có lợi cho sự phát triển của con sau này. Phụ huynh hướng dẫn bé nối các hình bên trái với hình tương ứng ở bên phải. Trò chơi tìm hình tương ứng giúp bé phát triển kỹ năng quan sát và tư duy , trí nhớ để tìm được các hình có mối liên hệ với nhau Với trò chơi này, ba mẹ có thể lồng ghép giúp bé học từ mới (tiếng việt, tiếng anh, ngoại ngữ bất kỳ…), học hình dạng, màu sắc, các khái niệm và rèn luyện tính tập trung, kiên nhẫn. Giúp bé rèn luyện sự tinh mắt, phát triển trí thông minh cho bé
 • 22
TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN - ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI VÌ SAO?

TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN - ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI VÌ SAO?

BÀI 1 : TÌM CÁC TỪ NGỮ CĨ TIẾNG BIỂN: TRANG 9 BÀI 2 : TÌM TỪ TRONG NGOẶC ĐƠN HỢP VỚI MỖI NGHĨA SAU: A/ DỊNG NƯỚC CHẢY TƯƠNG ĐỐI LỚN, TRÊN ĐĨ THUYỀN BÈ ĐI LẠI ĐƯỢC.. B/ DỊNG NƯỚC CHẢY TỰ [r]
 • 18
Đề cương ôn tập Ngữ văn 7 hk 1 có đáp án

Đề cương ôn tập Ngữ văn 7 hk 1 có đáp án

Trong trường hợp từ láy có tiếng có nghĩa làm gốc (tiếng gốc) thì nghĩa của từ láy có thể có những sắc thái riêng so với tiếng gốc như sắc thái biểu cảm, sắc thái giảm nhẹ hoặc nhấn mạnh[r]
 • 12
GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 - TẬP ĐỌC: Ò Ó O POT

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 - TẬP ĐỌC: Ò Ó O POT

TẬP ĐỌC: ò ó O A. Mục đích yêu cầu. - Đọc trơn toàn bài, dọc đúng một số tiếng, từ khó: quả na, trứng cuốc, uốn câu, con trâu, ....Ôn lại các tiếng có vần oăt, oăc. Tìm được tiếng trong bài có vần oăt,
 • 4
Giáo án các môn học lớp 4 - Tuần dạy 9

Giáo án các môn học lớp 4 - Tuần dạy 9

- Bước đầu tìm được một số từ ngữ cùng nghĩa với từ ước mơ bắt đầu bằng tiếng ước, bằng tiếng mơBT1,BT2 ; ghép được từ ngữ sau từ ước mơ và nhận biết được sự đánh giá của từ ngữ đó BT3, [r]
 • 20
Bài tập tìm lỗi sai trong Tiếng Anh

Bài tập tìm lỗi sai trong Tiếng Anh

Bài tập tìm lỗi sai trong Tiếng AnhBài tập tìm lỗi sai trong Tiếng AnhBài tập tìm lỗi sai trong Tiếng AnhBài tập tìm lỗi sai trong Tiếng AnhBài tập tìm lỗi sai trong Tiếng AnhBài tập tìm lỗi sai trong Tiếng AnhBài tập tìm lỗi sai trong Tiếng AnhBài tập tìm lỗi sai trong Tiếng AnhBài tập tìm lỗi sai trong Tiếng AnhBài tập tìm lỗi sai trong Tiếng AnhBài tập tìm lỗi sai trong Tiếng AnhBài tập tìm lỗi sai trong Tiếng AnhBài tập tìm lỗi sai trong Tiếng AnhBài tập tìm lỗi sai trong Tiếng AnhBài tập tìm lỗi sai trong Tiếng AnhBài tập tìm lỗi sai trong Tiếng AnhBài tập tìm lỗi sai trong Tiếng AnhBài tập tìm lỗi sai trong Tiếng AnhBài tập tìm lỗi sai trong Tiếng AnhBài tập tìm lỗi sai trong Tiếng AnhBài tập tìm lỗi sai trong Tiếng AnhBài tập tìm lỗi sai trong Tiếng AnhBài tập tìm lỗi sai trong Tiếng Anh
 • 2
CÁI NHÌN ĐỐI CHIẾU GIỮA 2 LOẠI CHŨ VIẾT

CÁI NHÌN ĐỐI CHIẾU GIỮA 2 LOẠI CHŨ VIẾT

Người ta thường nói đến một khuyết điểm lớn của chữ quốc ngữ là chữ viết này không có khả năng phân biệt những chữ khác nghĩa nhưng đồng âm. Tỉ như từ la "con lừa" viết y như từ la "ré lên". Nhưng như vậy thì ta cũng có thể chê một văn tự như Pháp ngữ vì trong tiếng Pháp, chữ la có thể đọc như là một quán từ, nhưng cũng có thể đọc như nốt thứ 6 của một thang nhạc. Theo mô hình Hán, chữ nôm nhắm tới việc biểu thị một từ như là một tín hiệu ngôn ngữ kết hợp một hình ảnh âm thanh với một khái niệm. Nhưng trong tình hình chữ viết hiện tại, nếu hình ảnh âm thanh được hoàn toàn biểu diễn bởi tín hiệu, thì khái niệm trái lại thường được định ra không phải chỉ bằng tín hiệu thôi mà còn bằng chu cảnh ngữ đoạn, hoặc ngữ cảnh. Trong chữ quốc ngữ, chu cảnh ngữ đoạn làm công tác thay thế bộ phận nghĩa trong chữ nôm. Cho nên, để nói rõ nghĩa của một tiếng X, người ta có hai cách : lúc xưa, và theo kiểu Hán, các nhà nho viết trong lòng bàn tay cái chữ tương ứng với âm X, chữ này gồm có bộ phận chỉ ý ; hiện nay, sau khi chữ nôm đã bị lãng quên, thì ta lại giải nghĩa X bằng cách xác định rằng " đó là X trong XY " Tỉ dụ như để giải thích cho người đối thoại biết nghĩa của chữ may, ta có thể nói đó là may như may rủi, chứ không phải may trong may vá . Như vậy yếu tố Y trong XY đóng vai trò yếu tố "chỉ nghĩa" của X. Trong chức năng này, Y tốt hơn nhiều so với bộ chữ chỉ ý trong chữ nôm vì, một mặt Y phụ trợ chỉ nghĩa của X một cách rõ ràng chính xác hơn, và mặt khác số chữ Y có thể sử dụng là tương đối nhiều, và nhờ những yếu tố Y khác nhau ghép vào mà X diễn tả ra được những sắc thái ngữ nghĩa khác nhau. Các nhà từ điển học Việt Nam đã sớm hiểu được cái hay, cái lợi của phương cách này, nên đã sử dụng theo hai kiểu : thụ động như là một phương tiện làm rõ nghĩa của một từ X ; hoặc tác động như phép tạo từ mới. Ví như, xuất phát từ co , ta đặt ra co khít, co cứng, co giật, co thắt, co cóp, v.v.
 • 18
GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 : TÊN BÀI DẠY : CHÍNH TẢ NGHE – VIẾT : SỰ TÍCH LỄ HỘI CHỮ ĐỒNG TỬ. DOCX

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 : TÊN BÀI DẠY : CHÍNH TẢ NGHE – VIẾT : SỰ TÍCH LỄ HỘI CHỮ ĐỒNG TỬ. DOCX

- Nghe và vi ết chính xác , tr ình bày đúng, đẹp một đoạn trong bài “ S ự tích lễ hội Chữ Đồng Tử” . - Bi ết viết những tiếng có âm, vần dễ lẫn (r/d/gi ; ên/ênh). b) Kỹ năng: Tìm và vi ết đúng các từ gồm hai tiếng, trong đó
 • 4
Bài 2: Tìm các từ: a) Chứa tiếng bắt đầu bằng ch tr có nghĩa như sau

Bài 2: Tìm các từ: a) Chứa tiếng bắt đầu bằng ch tr có nghĩa như sau

Bài 2: Tìm các từ:a) Chứa tiếng bắt đầu bằng ch tr có nghĩa như sau: Khoảng không bao la chứa trái đất và các vì sao. Nơi xa tít tắp, tưởng như trời và đất giáp nhau ở đó.b) Chứa tiếng có thanh hỏi ngã có nghĩa như sau Khoảng không bao la chứa trái đất và các vì sao. Loại “tên” dùng để đẩy tàu vũ trụ bay vào không gian. GV nêu gợi ý, HS tìm từ và ghi ra bảng con. GV kiểm tra, sửa chữa.
 • 2
CT CUNG VUI CHOI

CT CUNG VUI CHOI

CHÍNH TẢ: NHỚ- VIẾT TRANG 4 LUYỆN TẬP: TÌM CÁC TỪ: b,Chứa tiếng có THANH HỎI hoặc THANH NGÃ, có nghĩa như sau: - Môn bóng có hai đội thi đấu,người chơi dùng tay điều khiển bóng, tìm các[r]
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: kinh nghiệm học theo effortless english system rarkinh nghiệm học tiếng anh effortless englishchia sẻ kinh nghiệm học effortless englishkinh nghiệm học tiếng anh bằng effortless englishkinh nghiệm học theo effortless englishkinh nghiệm học theo effortless english systemchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật