0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

là tiền lơng của công nhân đợc nhận

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG

Trong các hoạt động nhất là hoạt động kinh doanh, đối với các chủ doanh nghiệp, tiền lơng là một phần chi phí cấu thành của chi phí sản xuất - kinh doanh. Do đó, vấn đề tiền lơng phải đợc tính toán và quản lý chặt chẽ. Đối với ngời lao động, tiền lơng là một phần thu nhập từ quá trình lao động của họ, thu nhập chủ yếu đối với đại đa số lao động trong xã hội có ảnh hởng trực tiếp tới mức sống của họ. Phấn đấu nâng cao tiền lơng là mục tiêu của mọi ngời lao động, mục tiêu này tạo động lực để ngời lao động phát triển trình độ và khả năng lao động của mình.
 • 22
194 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG & CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUỸ LƯƠNG TẠI NM THUỐC LÁ THĂNG LONG

194 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG & CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUỸ LƯƠNG TẠI NM THUỐC THĂNG LONG

_LƠNG SẢN XUẤT = X CÔNG THỰC TẾ X HỆ SỐ NHÀ MÁY_ Nếu phân xởng sử dụng số công nhân nhiều hơn định biên thì lơng cấp bậc của mỗi công nhân đợc tính lại nh sau : _LƠNG CẤP BẬC CN = X _ Qu[r]
 • 20
LÍ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC

LÍ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC

Quá trình tạo động lực luôn diễn ra liên tục, khá tốn kém, đòi hỏi sự nghiên cứu tỉ mỉ luôn cần có sự điều chỉnh và không phải lúc nào cũng phát huy tác dụng ngay( có nghĩa là tạo cho ngời lao động có động lực trong công việc) nên thờng ít đợc quan tâm trong thực tế nhất là tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Động lực lao động cũng có thể đợc coi là đầu ra của quá trình tạo động lực. Việc lựa chọn các yếu tố đầu vào nh tiền lơng, phúc lợi, môi trờng Công ty, văn hoá Công ty... để tham gia vào quá trình tạo động lực điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào các nhà quản trị, các tổ chức. Sự lựa chọn này giữa các tổ chức, Công ty là không giống nhau giữa cách thức tạo động lực và thời điểm tạo động lực. Sự lựa chọn này là một đòi hỏi cho các nhà quản trị trong việc quản lý con ngời của mình. Quá trình tạo động lực lao động
 • 25
KETOANTIENLUONGVACACKHOANTRICHTHEOLUONGTAICONGTYXAYDUNG PDF

KETOANTIENLUONGVACACKHOANTRICHTHEOLUONGTAICONGTYXAYDUNG PDF

tiền tới công trình, dẫn đến việc làm gián đoạn thời gian thi công, lơng tạmứng tới công nhân viên chậm lại khiến tốc độ thi công không đạt đúng tiến độ. Đó chính là vấn đề cần đợc khắc phục và giải quyết trong thị trờng xây dựng, nó cần đợc quan tâm hơn nữa trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, gây khó khăn cho bên thi công. Tuy nhiên đó cũng chỉ là mặt nhỏ hạn chế ở công ty, nhìn chung tiền lơng tới ngời công nhân viên vẫn đúng hạn, thực sự đã khẳng định niềm tin vào công việc, có đợc điều lạc quan đó chính là sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty tới toàn thể công nhân viên, cùng đa ra những phơng pháp khắc phục nhợc điểm của mình. Đối với các công trình lớn, công ty đã xem xét tính toán đơn giá cho từng hạng mục sao cho phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu t cũng nh nhà thi công.
 • 51
NÂNG CAO VAI TRÒ TẠO ĐỘNG LỰC CỦA TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG – VMS

NÂNG CAO VAI TRÒ TẠO ĐỘNG LỰC CỦA TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG – VMS

Để đa ra đợc các quyết định về trả lơng cho ngời lao động một cách hợp lý thì ngời làm công tác tiền lơng phải xây dựng đợc một hệ thống tiền lơng thoả mãn các yêu cầu cơ bản đó là: - Tu[r]
 • 86
CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG QUA CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP.DOC

CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG QUA CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP.DOC

Để đa ra đợc các quyết định về trả lơng cho ngời lao động một cách hợp lý thì ngời làm công tác tiền lơng phải xây dựng đợc một hệ thống tiền lơng thoả mãn các yêu cầu cơ bản đó là: Tuân[r]
 • 32
BÁO CÁO ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY IN THƯƠNG MẠI

BÁO CÁO ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY IN THƯƠNG MẠI

Hàng tháng kế toán tiền lơng – BHXH thực hiện việc tính lơng cho các cán bộ trong công ty nh sau: + Đối với công nhân trực tiếp sản xuất Lơng một công nhân trực tiếp sản xuất = Qi x Pi [r]
 • 20
7 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

7 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC THĂNG LONG

_LƠNG SẢN XUẤT = X CÔNG THỰC TẾ X HỆ SỐ NHÀ MÁY_ Nếu phân xởng sử dụng số công nhân nhiều hơn định biên thì lơng cấp bậc của mỗi công nhân đợc tính lại nh sau : _LƠNG CẤP BẬC CN = X _ Qu[r]
 • 27
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương, các khoản tính trích theo lương và các biện pháp tăng cường quản lý quĩ lương tại nhà máy thuốc lá Thăng Long

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương, các khoản tính trích theo lương và các biện pháp tăng cường quản lý quĩ lương tại nhà máy thuốc Thăng Long

_LƠNG SẢN XUẤT = X CÔNG THỰC TẾ X HỆ SỐ NHÀ MÁY_ Nếu phân xởng sử dụng số công nhân nhiều hơn định biên thì lơng cấp bậc của mỗi công nhân đợc tính lại nh sau : _LƠNG CẤP BẬC CN = X _ Qu[r]
 • 27
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC THĂNG LONG

_LƠNG SẢN XUẤT = X CÔNG THỰC TẾ X HỆ SỐ NHÀ MÁY_ Nếu phân xởng sử dụng số công nhân nhiều hơn định biên thì lơng cấp bậc của mỗi công nhân đợc tính lại nh sau : _LƠNG CẤP BẬC CN = X _ Qu[r]
 • 27
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ

_LƠNG SẢN XUẤT = X CÔNG THỰC TẾ X HỆ SỐ NHÀ MÁY_ Nếu phân xởng sử dụng số công nhân nhiều hơn định biên thì lơng cấp bậc của mỗi công nhân đợc tính lại nh sau : _LƠNG CẤP BẬC CN = X _ Qu[r]
 • 27
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG 2 DOC

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC THĂNG LONG 2 DOC

_LƠNG SẢN XUẤT = X CÔNG THỰC TẾ X HỆ SỐ NHÀ MÁY_ Nếu phân xởng sử dụng số công nhân nhiều hơn định biên thì lơng cấp bậc của mỗi công nhân đợc tính lại nh sau : _LƠNG CẤP BẬC CN = X _ Qu[r]
 • 27
TIỀN CÔNG - THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

TIỀN CÔNG - THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tiền lơng của ngời lao động ở đây vẫn còn rất thấp, ngời lao động luôn luôn bị yếu thế hơn so với các DNNN, kết quả lao động của họ nhận đợc tiền lơng, giá cả sức lao động cha tơng xứng [r]
 • 45
TIỀN CÔNG - THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO

TIỀN CÔNG - THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO

Tiền lơng của ngời lao động ở đây vẫn còn rất thấp, ngời lao động luôn luôn bị yếu thế hơn so với các DNNN, kết quả lao động của họ nhận đợc tiền lơng, giá cả sức lao động cha tơng xứng [r]
 • 45
TIỀN CÔNG - THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

TIỀN CÔNG - THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tiền lơng của ngời lao động ở đây vẫn còn rất thấp, ngời lao động luôn luôn bị yếu thế hơn so với các DNNN, kết quả lao động của họ nhận đợc tiền lơng, giá cả sức lao động cha tơng xứng [r]
 • 45
Các hình thức trả lương

Các hình thức trả lương

- LI: tiền lơng một giờ của công nhân bậc I tính theo lơng thực tế - LI1: tiền lơng thực tế của cả tổ - TIQĐ: tổng số giờ bậc một sau khi quy đổi - Tính tiền lơng cho từng ngời: tiền lơn[r]
 • 27
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

Quá trình hạch toán: − Khi tính tiền lơng phải trả cho công nhân trực tiếp xây lắp: Nợ TK 622 : Tiền lơng phải trả cho công nhân xây lắp Có TK 3341 − Khi tính số tiền phải trả cho công n[r]
 • 20
THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG NÔNG LÂM NGHIỆP

THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG NÔNG LÂM NGHIỆP

đơn đặt hàng. Do vậy XN lựa chọn phơng pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính tiêu hao cộng chi phí nhân công chế biến. Đối với Công ty sản xuất sản phẩm theo đơn đặt hàng nên với những đơn đặt hàng mà cuối kỳ báo cáo cha hoàn thành thì toàn bộ chi phí trên thể tính giá thành t- ơng ứng đợc coi là sản phẩm dở dang cuối kỳ. Tuy nhiên trong một số trờng hợp cần thiết theo yêu cầu của công tác lập báo cáo kế toán và thánh toán , mặc dù công việc cuối kỳ đơn đặt hàng cha hoàn thành nhng cần xác định khối lợng công việc đã thực hiện trong kỳ, kế toán phải sử dụng giá kế hoạch hoặc giá định mức để xác định phần công việc đã hoàn thành từ đó tính giá trị khối lợng công việc dở dang cuối kỳ
 • 29
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ FORD HÀ NỘI

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ FORD HÀ NỘI

SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP TK 334 TK 622 TK 154 Tiền lơng công nhân trực tiếp sản xuất TK 335 Trích tiền lơng nghỉ phép của công nhân trực tiếp SX K/c chi phí N[r]
 • 46
Những vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản   Trích theo lương tại các doanh nghiệp sản xuất

Những vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản Trích theo lương tại các doanh nghiệp sản xuất

II.3 - Các khoản trích theo lơng. Hiện nay các khoản trích theo lơng gồm : BHXH, BHYT, KPCĐ. 1. Bảo hiểm xã hội Chính sách BHXH đợc áp dụng với tất cả các thành viên trong XH, đối với tất cả ngời lao động làm việc trong mọi ngành kinh tế và do ngời có thu nhập cao hoặc có điều kiện tham gia BHXH để hởng mức trợ cấp BHXH cao hơn. Đồng thời chính sách BHXH còn quy định nghĩa vụ đóng góp của những ngời hởng chính sách u đãi. Số tiền mà các thành viên trong XH đóng góp lập ra quỹ BHXH. Quỹ BHXH đợc hình thành bằng cách trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số quỹ tiền lơng cấp bậc và các khoản phụ cấp của CNV thực tế phát sinh trong tháng. Theo chế độ hiện hành, tỷ lệ trích BHXH 20%.
 • 25
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NÔỊ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NÔỊ

Số ngày nghỉ tính BHXH Lơng bg 1 ngày 5 tính BHXH Số tiền hởng BHXH 1 2 3 4 120 19.853,8 100% 2.382.461,5 Bảng thanh toán BHXH là 1 bảng trợ cấp BHXH trả thay lơng cho ngời lao động là căn cứ lập báo cáo quyết toán với cơ quan BHXH cấp trên. Phơng pháp lập bảng này dựa vào phiếu nghỉ BHXH, lập toàn công ty, chi tiết từng trờng hợp nghỉ, cuối tháng tổng cộng số ngày nghỉ, tiền trợ cấp cho từng ngời và cho toàn công ty. Cuối cùng chuyển sang cho trởng bản BHXH xác nhận và kế toán trởng duyệt chi, bảng này đợc lập thành 2 liên một gửi cho phòng kế toán, 1 gửi cho cơ quan quản lý quỹ BHXH để thanh toán.
 • 30
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ FORD HÀ NỘI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ FORD HÀ NỘI

SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP TK 334 TK 622 TK 154 Tiền lơng công nhân trực tiếp sản xuất TK 335 Trích tiền lơng nghỉ phép của công nhân trực tiếp SX K/c chi phí N[r]
 • 46
126 Công tác Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dệt 8-3

126 Công tác Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dệt 8-3

7 : Công nhân trực tiếp sản xuất tại xí nghiệp May Cuối tháng, dới các Xí nghiệp nhân viên kinh tế sau khi đã đợc tính tiền l-ơng, các khoản phụ cấp, trợ cấp, BHXH trả thay lơng của công[r]
 • 34
LÍ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC

LÍ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC

Xét về mặt tâm lý: Thì phản ứng trên có thể đợc coi là một hiệu ứng vòng tròn nhng không phải là nó sẽ duy trì mãi mãi. Nó chỉ có tác dụng khi mà ngời lao động cảm thấy thoả mãn với các điều kiện mà nhà tổ chức đã tạo ra, còn khi mà cảm giác thoả mãn trong lao động của họ rơi vào trạng thái bão hoà thì hiệu ứng trên sẽ dừng lại. Nếu một tổ chức không có biện pháp khắc phục thì năng suất lao động sẽ giảm do động lực lao động của ngời lao động giảm hoặc không còn nữa. Hay nói cách khác cùng với sự tăng của năng suất lao động thì sự thoả mãn lao động giảm đi và sự căng thẳng thần kinh tăng lên. Vì thế, quá trình tạo động lực phải là một quá trình liên tục ngay khi nhà tổ chức đã đạt đợc những thứ mà mình mong muốn. Tuy nhiên, để việc tăng năng suất lao động có những tác động tích cực lên tâm lý ngời lao động trong một khoảng thời gian khá lâu thì tổ chức cần phải có những chính sách đối đãi họ thật xứng đáng, tơng xứng những nỗ lực họ đã bỏ ra.
 • 25
CÁC HÌNH THỨC TRẢ CÔNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT XÂY DỰNG  CTY TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ  THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

CÁC HÌNH THỨC TRẢ CÔNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT XÂY DỰNG CTY TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

_Ưu điểm của chế độ này là đơn giản dễ tính đợc tiền lơng trong kỳ, khuyến _ khích công nhân tích cực làm việc để nâng cao năng suất lao động một cách trực tiếp khuyến khích tăng năng su[r]
 • 42
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH

* Nhợc điểm của hình thức trả lơng theo hình thức giản đơn là không khuyến khích đợc ngời lao động có trình độ tay nghề, cha phát huy hết khả năng của ngời lao động. - Tiền lơng theo thời gian có thởng: là khoản tiền lơng thởng cho ngời lao động do kết quả tăng năng suất lao động, nâng cao chất lợng sản phẩm, tiết kiệm vật t hoặc hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ. Mức lơng đợc quy định bằng tỷ lệ % theo tiền lơng thực tế và mức độ hoàn thành công việc đợc giao, hình thức trả lơng này là một trong những biện pháp kích thích vật chất đối với ngời lao động, tạo cho họ gắn bó và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.
 • 23
Luận văn một số giải pháp nhằm nâng cao thu nhập của người lao động tại công ty thi công cơ giới 1

Luận văn một số giải pháp nhằm nâng cao thu nhập của người lao động tại công ty thi công cơ giới 1

Phân phối theo lao động là nguyên tắc phân phối của CNXH chứ không phải trong mọi xã hội, điều này đợc C.Mác trình bày trong cơng lĩnh “Phê phán cơng lĩnh Gôtha”. C.Mác đã vạch rõ rằng trong XHCN, sau khi đã khấu trừ đi các khoản cần thiết, để duy trì sản xuất, tái sản xuất, cũng nh để duy trì đời sống cộng đồng. Toàn bộ sản phẩm xã hội còn lại sẽ đợc phân phối theo nguyên tắc: Mỗi ngời sản xuất sẽ đợc nhận trở lại, một số l- ợng vật phẩm tiêu dùng trị giá ngang với số lợng lao động mà ngời đó đã cung cấp cho xã hội, sau khi đã khấu trừ số lao động của ngời đó cho các quỹ xã hội. Đây là nguyên tắc cơ bản trong CNXH, vì nó là thành quả của lao động xã hội, tác động trực tiếp vào tính tích cực của lao động xã hội. Đó còn là nguyên tắc phân phối đảm bảo công bằng cho những ngời sản xuất ngang nhau, tham gia vào các quỹ tiêu dùng xã hội, khi làm công việc ngang nhau.
 • 92
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY CƠ KHÍ ÔTÔ 3 2

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY CƠ KHÍ ÔTÔ 3 2

b1.2. Trả lơng theo thời gian giản đơn: Theo hình thức này, tiền lơng của công nhân đợc xác định căn cứ vào mức lơng cấp bậc và thời gian làm việc thực tế. Hình thức này có nhợc điểm cơ bả là không xét đến thái độ lao động, đến hình thức sử dụng lao động, sử dụng nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị. Hình thức trả lơng này mang tính chất bình quân nên trng thực tế ít đợc áp dụng. Để khắc phục những nhợc điểm trên bên cạnh tiền lơng trả theo thời gian doanh nghiệp đã kết hợp với hình thức tiền l- ơng khi đạt đợc những chỉ tiêu về số lợng hoặc chất lợng đã quy định. Đó chính là hình thức tiền lơng theo thời gian có thởng.
 • 47
20457

20457

TIỀN LƠNG THEO SẢN PHẨM CÁ NHÂN TRỰC TIẾP_ Theo hình thức này, tiền lơng của công nhân đợc xác định theo sản lợng sản phẩm sản xuất ra và đơn giá lơng sản phẩm: LT= Q * ĐG Trong đó: LT :[r]
 • 38
TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU

TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU

Nếu trong tháng kế hoạch sản xuất đợc điều chỉnh tăng, phòng kế hoạch vật t sẽ lập thêm phiếu xuất kho nguyên vật liệu căn cứ vào số lợng sản phẩm tăng thêm và định mức hao phí nguyên vật liệu cho từng sản phẩm. Để quản lý chặt chẽ, phản ánh đợc chi phí thực tế phát sinh tại các phân x- ởng, Công ty có nhân viên thống kê theo dõi việc dùng, sử dụng nguyên vật liệu tại phân xởng. Nhân viên thống kê có nhiệm vụ thống kê số lợng nguyên nhiên liệu tiêu hao cho sản xuất sản phẩm hàng ngày tại phân xởng. Cuối tháng nhân viên thống kê tập hợp lợng tiêu hao của từng loại nguyên nhiên vật liệu cho sản xuất từng loại sản phẩm và lập “Báo cáo sử dụng vật t” .
 • 33
VAI TRÒ CỦA LỢI NHUẬN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

VAI TRÒ CỦA LỢI NHUẬN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

Xuất phát từ sự phân tích giá trị hàng hoá do ngời công nhân tạo ra A_Smith thấy một thực tế là công nhân chỉ nhận đợc một phần tiền lơng, phần còn lại là lợi nhuận địa tô thì của nhà t [r]
 • 31
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

- Nhà máy dùng bảng chấm công theo mãu số : 01- LĐTL cho từng công nhân viên, từng tổ từng ca, từng bộ phận, từng phân xởng, từng phòng ban để chấm công đi làm. - Bảng chấm công là tài liệu quan trọng với công tác kế toán lao động tiền lơng, là tài liệu để đánh giá phát triển.Tình hình sử dụng thời gian lao động hàng ngày, hàng tháng ... Tiền lơng của cán bộ công nhân viên ngoài bảng chấm công kế toán còn sử dụngmột số chứng từ khác để phản ánh tình hình cụ thể, thời gian sử dụng lao động, phiếu ghi kết quả sản xuất, phiếu làm thêm giờ, phiếu giao việc để làm cơ sở tính lơng và BHXH.
 • 34
ĐỀ TÀI ĐI SÂU TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRICH THEO LƯƠNG

ĐỀ TÀI ĐI SÂU TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRICH THEO LƯƠNG

+ KFCĐ: Cũng đợc hình thành do việc trích lập vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hàng tháng theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lơng thực tế phải trả cho công nhân viên trong tháng, số KPCĐ do doanh nghiệp trích lập cũng đợc phân cấp quản lý chi tiêu theo chế đọ quy định. Một phần nộp cho công đoàn cấp trên, Một phần để chi tiêu cho hoạt động của công đoàn tại doanh nghiệp. Tỷ lệ trích KFCĐ theo chế độ hiện hành là 2% tính vào chi phí của doanh nghiệp hàng tháng. Do đó quản lý việc trích lập, sử dụng các quỹ tiền lơng BHXH, BHYT,KPCĐ có ý nghĩa quan trọng cả đối với tính chi phí sản xuất kinh doanh và cả với việc đảm bảo quyền lợi của ngời lao động. Trong doanh nghiệp, việc chi trả tiền lơng và các khoản khác cho ngời lao động phải thc hiện đúng quy định, đảm bảo đúng kỳ, đầy đủ và trc tiếp,công nhân viên khi nhận cũng cần thực hiện việc kiểm tra các đợc hởng, các khoản bị khấu trừ, tạm ứng…và có trách nhiệm ký nhận đày đủ vào bảng thanh toán tiền lơng.
 • 37
Hoàn thiện công tác kế toàn tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Thành Công Nam Định

Hoàn thiện công tác kế toàn tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Thành Công Nam Định

Lời nói đầu Trong mọi chế độ xã hội, việc sáng tạo ra của cải vật chất đều không tách rời lao động. Lao động là điều kiện cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài ngời. Ngay từ khi xuất hiện để duy trì sự sống con ngời đã tiêu hao một lợng của cải vật chất nhất định để thoả mãn những nhu cầu sinh hoạt nh ăn, ở, mặc. Muốn có lợng của cải vật chất này không còn cách nào khác là con ngời phải lao động. Qua lao động con ngời khám phá ra thế giới xung quanh nắm bắt đợc quy luật tự nhiên.
 • 44
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG NAM ĐỊNH

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG NAM ĐỊNH

Các hình thức này gồm: - Tiền lơng sản phẩm trực tiếp là hình thức trả lơng căn cứ vào số lợng và chất lợng sản phẩm mà ngời công nhân đó hoàn thành trong thời gian làm việc và đợc xác đ[r]
 • 44
29 Báo cáo tổng hợp về nghiệp vụ kế toán của xí nghiệp sông đà 206

29 Báo cáo tổng hợp về nghiệp vụ kế toán của xí nghiệp sông đà 206

* Phơng pháp lập bảng phân bổ tiền lơng - BHXH Cột 334: - Dòng TK622 - Căn cứ vào bảng thanh toán lơng toàn xí nghiệp công ty phần lơng của công nhân sản xuất đợc hạch toán vào TK 622 ch[r]
 • 50
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TAI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO HOÀNG HÀ

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TAI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO HOÀNG HÀ

Trên bảng phân bổ tiền lơng và bảo hiểm xã hội ngoài tiền lơng , BHXH, BHYT, KPCĐ còn phản ánh khoản trích trớc tiền lơng nghỉ phép của công nhân sản xuấtnếu có ; bảng này đợc lập hàng t[r]
 • 46
GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - PHẦN 18 PPSX

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - PHẦN 18 PPSX

Các nghiên cứu cho thấy, hiện nay vẫn song song tồn tại ba cách thức trả lơng cho nhân viên bán hàng: Trả lơng tháng, tiền hoa hồng và phối hợp thực hiện cả hai hình thức. Theo cách thức về tỷ lệ giữa lơng tháng và tiền hoa hồng có thể là 8/2 hoặc 7/3 hoặc 6/4. Đối với những nhân viên xuất sắc đặc biệt, công ty còn áp dụng hình thức thởng dựa trên kết quả hoàn thành công việc dới nhiều hình thức khác nhau nh tặng cho họ một chuyến đi du lịch; tặng ti vi; hoặc món quà có giá trị cao.
 • 5
TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC NGUYÊN TẮC TRONG TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG

TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC NGUYÊN TẮC TRONG TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG

Đối với ngời lao động tiền lơng nhận đợc thoả đáng sẽ kích thích năng lực sáng tạo để làm tăng năng suất lao động khác năng suất lao động tăng thì lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tăng do đó nguồn phúc lợi của doanh nghiệp mà ngời lao động nhận lại cũng sẽ tăng lên, nó là phần bổ sung cho tiền lơng làm tăng thu nhập và tăng lợi ích cho ngời cung ứng lao động . Hơn nữa khi lợi ích của ngời lao động đợc đảm bảo bằng mức lơng thoả đáng, nó sẽ tạo ra sự gắn bó cộng đồng. Với mục tiêu và lợi ích của doanh nghiệp, xoá bỏ sự ngăn cách giữa chủ và ngời lao động làm cho ngời lao động có trách nhiệm hơn, tự giác hơn với các hoạt động của doanh nghiệp mà các nhà kinh tế gọi là" phản ứng dây chuyền tích cực" của tiền lơng.
 • 21
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN SHDP BA ĐÌNH

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN SHDP BA ĐÌNH

Trên bảng phân bổ tiền lơng và bảo hiểm xã hội ngoài tiền lơng,bhxh, bhyt, kpcđ còn phản ánh khoản trích trớc lơng nghỉ phép của công nhân nếu có; bảng này đợc lập hàng tháng trên cơ sở [r]
 • 55

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng kế toán tiền lýõng và các khoản trích theo lýõng tại công ty cp thýõng mại ngọc tuấn 68đánh giá khái quát tình hình hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũke toan tien luonglương và các khoản trích theo lươngđặc điểm của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưưởng đến kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưươngphương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi mỹ đức hà tâyđánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi mỹ đứcphương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty tnhh mtv khai thác công trình thủy lợi tiên lãng hải phòngđánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty tnhh mtv khai thác công trình thủy lợi tiên lãngnhững vấn để vể kê apos toán tiên liíong và các khoản trích theo liíongtổng hợp phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lươnglương tại công ty cổ phần ô tô tuấn nam trangthực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương và các khoản trích theo lương tại công ty và công tác kế toán tiền lương tại công ty xdcp công trình minh sơnhạch toán lao động tiền lưương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũvề hạch toán tiền lương tiền thưởng và các khoản trich theo lươngkế toán tiền mặt và các khoản phải thuBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ