0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ thông tin >

Viết phiếu thu chi

TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP ĐÓNG TÀU HN

TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP ĐÓNG TÀU HN

sổ chi tiết, cuối tháng tổng hợp vào nhật ký - chứng từ, bảng cân đối, đối chiếu với thực tế, kịp thời phát hiện những sai sót, nhầm lẫn có thể xảy ra để có biện pháp xử lý kịp thời. + Kế toán nguyên vật liệu: có nhiệm vụ viết phiếu nhập, xuất nguyên vật liệu theo hoá đơn và đề nghị xuất của các phân xởng, phòng ban, theo dõi thẻ kho của các kho, đối chiếu với các Nhật ký chứng từ mà kế toán thanh toán lập, cuối tháng tập hợp phiếu xuất tính số lợng, giá trị nhập xuất tồn lên bảng kê số 3, bảng phân bổ nguyên vật liệu để cung cấp cho kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.
 • 26
DE KTDK HKII

DE KTDK HKII

Tả một cây bóng mát, cây hoa hoặc cây ăn quả. III. Cách đánh giá cho điểm: 1. Chính tả: Nghe viết và trình bày đúng thể thức bài thơ, trình bày sạch, chữ viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ theo quy định đợc 5 điểm.
 • 11
THỂ LỆ BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN POT

THỂ LỆ BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN POT

Căn cứ vào kết quả biểu quyết số lượng ủy viên Ban Chấp hành tại Đại hội đã thông qua, đối chiếu với nguyên tắc trúng cử theo quy định của Điều lệ Đoàn. Những đồng chí có tên sau trúng cử vào Ban Chấp hành chi đoàn nhiệm kì 2010 – 2011 theo thứ tự từ cao xuống thấp là: 1. Đ/c .............................................................. phiếu, đạt ............... %
 • 6
Quản lý thu chi ở các trường cao đẳng và trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)

Quản lý thu chi ở các trường cao đẳng và trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)

Quản lý thu chi ở các trường cao đẳng và trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Quản lý thu chi ở các trường cao đẳng và trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Quản lý thu chi ở các trường cao đẳng và trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Quản lý thu chi ở các trường cao đẳng và trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Quản lý thu chi ở các trường cao đẳng và trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Quản lý thu chi ở các trường cao đẳng và trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Quản lý thu chi ở các trường cao đẳng và trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Quản lý thu chi ở các trường cao đẳng và trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Quản lý thu chi ở các trường cao đẳng và trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)
 • 115
bài 1 KTHĐ Bài tập Bài 1

bài 1 KTHĐ Bài tập Bài 1

bài 1: Khi tiến hành kiểm toán hoạt động thu chi tại doanh nghiệp kiểm toán viên phát hiện ra một số vấn đề như sau:I, Sổ tay của người kiểm toán viên có 3 sai phạm được ghi nhận như sau:1. •Phiếu chi số 165 ngày 0303•Phiếu chi số 170 ngày 1203•Phiếu chi số 180 ngày 1503Có tổng số tiền là 8.000.000 đồng kèm theo các phiếu chi có 7 hóa đơn. trong đó 3 hóa đơn có số tiền là 1.000.000 đồng1 hóa đơn và 4 hóa đơn còn lại tổng tiền là 3.000.000 đồng2.Kiểm toán viên có ghi phiếu chi số 178 ngày 1303 chi cho hợp đồng kinh tế với công ty B. tuy nhiên không có bản hợp đồng kèm theo để chứng minhII, Trích nhật ký chứng từ của doanh nghiệp
 • 2
12. HƯỚNG DẪN VIẾT PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

12. HƯỚNG DẪN VIẾT PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

ĐIỂM YẾU • Xác định không đúng điểm yếu • Mục mô tả hiện trạng không mô tả, nhưng lại có điểm yếu ở mục Điểm mạnh TRANG 13 CÁC LỖI THƯỜNG GẶP CỦA BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 4.. KẾ HOẠCH CẢI TIẾ[r]
 • 15
GIÁO ÁN TẬP VIẾT LỚP 3  TIẾT 9 ÔN TẬP  K TRA TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG PPSX

GIÁO ÁN TẬP VIẾT LỚP 3 TIẾT 9 ÔN TẬP K TRA TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG PPSX

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Chín phiếu, mỗi phiếu ghi tên một bài thơ và mức độ yêu cầu học thuộc lòng.. - Hai tờ phiếu khổ to viết nội dung bài tập 2.[r]
 • 5
LÝ THUYẾT KẾ TÓAN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CTY ĐÔ THỊ  4 PPS

LÝ THUYẾT KẾ TÓAN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CTY ĐÔ THỊ 4 PPS

- Khi tiến hành nhập, xuất quỹ tiền mặt phải có phiếu thu, phiếu chi hoặc chứng từ nhập, xuất vàng bạc, kim khí quý, đá quý và có đủ chữ ký của người nhận, người giao cho phép nhập, xuất quỹ theo quy định của chế độ chứng từ kế toán. Một số trường hợp phải có lệnh nhập, xuất quỹ đính kèm.
 • 9
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2013 2016

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2013 2016

LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2013 2016. THỰC TRẠNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2013 2016. GIẢI PHÁP VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2013 2016
 • 43
Giáo án Tiếng Việt 5 - Tuần 30

Giáo án Tiếng Việt 5 - Tuần 30

Viết 1 số huân chương của nước ta II/ Đ DDH: - Bảng phụ viết ghi nhớ về cách viết hoa… - Ảnh minh hoạ 3 loại huân chương SGK - 3 tờ phiếu viết bài tập 3, phiếu ghi các cụm từ in nghiêng [r]
 • 11
GIÁO ÁN TOÁN 3 CHƯƠNG 1 BÀI 1

GIÁO ÁN TOÁN 3 CHƯƠNG 1 BÀI 1

Củng cố - dặn dò - GV hệ thống lại bài - Yêu cầu HS về nhà ôn tập thêm về đọc, viết, so sánh các - HS đọc - Học sinh làm vào phiếu bài tập - Học điền vào phiếu viết số thích hợp vào chổ [r]
 • 2
(NCKH) xây dựng phần mềm quản lý thu chi cho trung tâm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin  đại học hàng hải việt nam

(NCKH) xây dựng phần mềm quản lý thu chi cho trung tâm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đại học hàng hải việt nam

(NCKH) xây dựng phần mềm quản lý thu chi cho trung tâm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đại học hàng hải việt nam (NCKH) xây dựng phần mềm quản lý thu chi cho trung tâm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đại học hàng hải việt nam (NCKH) xây dựng phần mềm quản lý thu chi cho trung tâm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đại học hàng hải việt nam (NCKH) xây dựng phần mềm quản lý thu chi cho trung tâm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đại học hàng hải việt nam (NCKH) xây dựng phần mềm quản lý thu chi cho trung tâm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đại học hàng hải việt nam (NCKH) xây dựng phần mềm quản lý thu chi cho trung tâm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đại học hàng hải việt nam
 • 63
Giáo án Lớp 4 - Tuần 14 - Năm học 2010-2011 - Lê Quang Trung

Giáo án Lớp 4 - Tuần 14 - Năm học 2010-2011 - Lê Quang Trung

- Đọc bài văn và trả lời miệng câu a, b, c về các phần mở bài, thân bài… của bài văn Nhận xét, chốt lời giải đúng viết vào - Lớp làm vào VBT.. 2 em viết phiếu phiếu khổ to.[r]
 • 19
QUẢN LÝ THU CHI CỦA HỢP TÁC XÃ

QUẢN LÝ THU CHI CỦA HỢP TÁC XÃ

Quản lý thu chi, hợp tác xã
 • 72
THONG-TU-1-2021-TO-CHUC-BAU-CU-DAI-BIEU-QUOC-HOI-KHOA-XV-HDND-2021-2026

THONG-TU-1-2021-TO-CHUC-BAU-CU-DAI-BIEU-QUOC-HOI-KHOA-XV-HDND-2021-2026

b Khu vực bên trong phòng bỏ phiếu - Khu vực bên trong phòng bỏ phiếu phải được bố trí trang trọng, đủ bàn, ghế, bút viết và những điều kiện cần thiết để cử tri đến bỏ phiếu; nơi nào có [r]
 • 13
TẢI GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 4 TUẦN 18: ÔN TẬP HỌC KÌ 1 - TIẾT 4 - GIÁO ÁN TẬP ĐỌC LỚP 4

TẢI GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 4 TUẦN 18: ÔN TẬP HỌC KÌ 1 - TIẾT 4 - GIÁO ÁN TẬP ĐỌC LỚP 4

- Phiếu viết sẳn từng bài tập đọc và học thuộc lòng.. III.[r]
 • 3
THỰC TẬP LẬP ĐỌC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH : PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CP SƠN Á ĐÔNG

THỰC TẬP LẬP ĐỌC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH : PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CP SƠN Á ĐÔNG

- Kế toán thu chi thủ quỹ : Có nhiệm vụ tổng hợp, thu chi tiền mặt, bảo vệ tiền mặt và hiện vật tại két sắt của công ty, thanh toán tiền lương cho nhân viên - Kế toán tiền lương: Tổ chức[r]
 • 107
TUAN 34

TUAN 34

- HS nhận phiếu học tập và thực hiện - Viết vào phiếu học tập các lỗi trong bài làm theo từng loại lỗi chính tả, từ, câu, diễn đạt, ý và sửa lỗi.. - Đổi bài làm, đổi phiếu cho bạn bên cạ[r]
 • 27
ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY THẠCH BÀN

ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY THẠCH BÀN

Trong công ty, phòng kế toán có một vị trí vô cùng quan trọng. Tất cả các khâu công việc từ giai đoạn chuẩn bị sản xuất đến giai đoạn tiêu thụ đều được Phòng tài chính kế toán của công ty lập kế hoạch nhằm đảm bảo cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Mối quan hệ giữa các phòng ban trong công ty là mối quan hệ theo chiều ngang. Các phòng ban trong công ty đều chịu sự giám sát của phòng tài chính kế toán về mặt tài chính. Phòng kỹ thuật, Phòng kế hoạch đầu tư, Ban KCS cùng phối hợp làm các nhiệm vụ lập kế hoạch, gửi kế hoạch, giao việc và kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch. Phòng tài chính kế toán có nhiệm vụ lập kế hoạch tài chính cho các kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty và trình giám đốc xét duyệt. Đối với những kế hoạch đã được ký duyệt và đi vào thực hiện thì dựa trên sự giao việc của phòng kế hoạch đầu tư, các đơn vị trực thuộc là: Nhà máy gạch ốp lát granit, Xí nghiệp kinh doanh, Phân xưởng cơ điện, Xí nghiệp xây lắp làm nhiệm vụ thực thi kế hoạch. Các phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu điều chuyển, hoá đơn GTGT... sau khi được phòng kỹ thuật, ban KCS phối hợp kiểm tra chất lượng của vật tư, sản phẩm , hàng hoá nhập, xuất sẽ được chuyển đến phòng tài chính kế toán của công ty để vào sổ kế toán. Đối với các phòng ban khác trong công ty như Văn phòng công ty, Phòng vật tư vận tải, Trung tâm tư vấn chuyển giao công nghệ thì khi có bất cứ một chi phí hợp lý nào phát sinh đều phải gửi các chứng từ cần thiết khác lên Phòng tài chính kế toán để vào sổ. Như vậy, công việc của phòng kế toán có quan hệ chặt chẽ với tất cả các phòng ban trong công ty và đó là quan hệ song song.
 • 33
Tiểu luận tập huấn thanh tra hiệu trưởng không minh bạch thu chi

Tiểu luận tập huấn thanh tra hiệu trưởng không minh bạch thu chi

Tiểu luận tập huấn thanh tra hiệu trưởng không minh bạch thu chi Tiểu luận tập huấn thanh tra hiệu trưởng không minh bạch thu chi Tiểu luận tập huấn thanh tra hiệu trưởng không minh bạch thu chi Tiểu luận tập huấn thanh tra hiệu trưởng không minh bạch thu chi Tiểu luận tập huấn thanh tra hiệu trưởng không minh bạch thu chi Tiểu luận tập huấn thanh tra hiệu trưởng không minh bạch thu chi
 • 12
NHỮNG RỦI RO THƯỜNG GẶP TRONG CÁC PHẦN HÀNH KIỂM TOÁN

NHỮNG RỦI RO THƯỜNG GẶP TRONG CÁC PHẦN HÀNH KIỂM TOÁN

- Chưa có biên bản tiền mặt tồn quỹ, biên bản kiểm kê thiếu chữ kí của thủ quỹ và kế toán trưởng; không thành lập hội đồng kiểm kê, không có chữ kí của Giám đốc và thành viên Hội đồng kiểm kê quỹ trên biên bản.- Biên bản kiểm kê có số tiền dư đến đơn vị đồng.- Quy trình phê duyệt phiếu thu, chi không chặt chẽ, không thực hiện đúng theo quy trình, phiếu thu chi không đủ số liên theo quy định.- Số tiền trên phiếu thu, chi khác trên sổ sách kế toán.- Hạch toán thu chi tiền mặt không đúng kì. - Có nghiệp vụ thu chi tiền mặt với số tiền lớn, vượt quá định mức trong quy chế tài chính. Phát sinh nhiều nghiệp vụ thu chi tiền trước và sau ngày khóa sổ.- Có nhiều quỹ tiền mặt.- Số dư quỹ tiền mặt âm do hạch toán phiếu chi trước phiếu thu.- Chênh lệch tiền mặt tồn quỹ thực tế và biên bản kiểm kê quỹ.- Phiếu thu, phiếu chi chưa lập đúng quy định (thiếu dấu, chữ kí của thủ trưởng đơn vị, kế toán trưởng, thủ quỹ,…);
 • 35
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG - QUẢN LÝ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP POT

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG - QUẢN LÝ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP POT

Đề tài cần được bổ sung những thiếu sĩt, hạn chế như chưa tính tốn được tồn quỹ tiền mặt, tồn kho hàng hĩa và giá vốn hàng bán….Và phát triển theo hướng mở rộng như tìm kiếm các loại hàng tồn kho, khách hàng cĩ cơng nợ, tình hình thu chi tồn quỹ tiền mặt, tiền lương để trả cho cơng nhân viên chức của doanh nghiệp trong tháng, quý hay trong từng thời kỳ sản xuất kinh doanh.
 • 175
LUẬN VĂN: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ PDF

LUẬN VĂN: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ PDF

Có TK 214 2.5. K ế toán tiền lương và các khoản bảo hiểm Cơ sở để tính lương là bảng chấm công theo d õi th ời gian làm vi ệc trong tháng c ủa từng cán bộ công nhân vi ên trong Công ty, các xí nghi ệp. Cu ối tháng các xí nghiệp, ph òng ban n ộp bảng n ày cho phòng TCHC ki ểm tra. R ồi chuyển sang ph òng KTTC để tính và phát lương cho cán bộ công nhân viên. Trước khi trả lươ ng b ảng tính lương phải được duyệt v à k ế toán lương vi ết phiếu chi để v ào s ổ.
 • 38
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH LAM HỒNG SƠN

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH LAM HỒNG SƠN

Kế toán bán hàng hàng hoá theo phương thức bán lẻ Theo phương thức này việc bán lẻ chủ yếu diễn ra tại văn phòng của Công ty, và thường khách hàng xem hàng nếu đồng ý về chất lượng và giá cả thì sẽ mua hàng và trả tiền ngay, tuy nhiên doanh thu bán lẻ thường không lớn. Nếu việc bán lẻ phát sinh qua điện thoại hoặc qua Fax nghĩa là khách hàng gọi điện trực tiếp tới phòng kinh doanh của Công ty về việc mua một loại hàng hoá nào đó và yêu cầu chuyển tới tận nơi, khi đó phòng kế toán sẽ viết HĐGTGT và xé 2 liên (liên 2 và liên 3) cho người giao hàng (thường là nhân viên phòng kinh doanh và phòng kỹ thuật) và yêu cầu người mua hàng ký vào để thể hiện tính hợp lệ, hợp pháp của hoá đơn.
 • 34
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH LAM HỒNG SƠN

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH LAM HỒNG SƠN

Kế toán bán hàng hàng hoá theo phương thức bán lẻ Theo phương thức này việc bán lẻ chủ yếu diễn ra tại văn phòng của Công ty, và thường khách hàng xem hàng nếu đồng ý về chất lượng và giá cả thì sẽ mua hàng và trả tiền ngay, tuy nhiên doanh thu bán lẻ thường không lớn. Nếu việc bán lẻ phát sinh qua điện thoại hoặc qua Fax nghĩa là khách hàng gọi điện trực tiếp tới phòng kinh doanh của Công ty về việc mua một loại hàng hoá nào đó và yêu cầu chuyển tới tận nơi, khi đó phòng kế toán sẽ viết HĐGTGT và xé 2 liên (liên 2 và liên 3) cho người giao hàng (thường là nhân viên phòng kinh doanh và phòng kỹ thuật) và yêu cầu người mua hàng ký vào để thể hiện tính hợp lệ, hợp pháp của hoá đơn.
 • 35
SO QUY TIEN MAT CONG DOAN

SO QUY TIEN MAT CONG DOAN

SỔ QUỸ TIỀN MẶT loại quỹ: Ngân sách công đoàn Quyển số: ……….. SỐ TIỀN Phiếu thu Phiếu chi Thu Chi Tồn Số Ngày, tháng Số Ngày, tháng TRANG 4.[r]
 • 4
TÀI LIỆU TIỂU LUẬN:XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BẢN SÁCH PDF

TÀI LIỆU TIỂU LUẬN:XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BẢN SÁCH PDF

- Trả lời: Có, vì chương trình chạy trên một cơ sở dữ liệu luôn được kiểm soát bởi người có trách nhiệm. Quan sát: Trả lời dứt khoát, có vẻ tự tin. - Trả lời: Việc thu chi được kiểm soát theo các phiếu hóa đơn sau khi khách hàng mua lưu lại. Quan sát: Câu trả lởi khá rõ ràng, người này có kiến thức khá vững về nghề nghiệp đang làm. - Trả lời: Có, vì doanh số bán sách được thống kê từng ngày, và tổng hợp hàng tuần, hàng tháng, … Quan sát: Người này có chuyên môn tốt, là nhân viên có kinh nghiệm.
 • 42
BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÁCH VIỆT

BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÁCH VIỆT

 Trên Phiếu thu, Phiếu chi có tất cả 5 mục cần ký đó là: Giám đốc, Kế toán trƣởng, Thủ quỹ, Ngƣời lập phiếu, Ngƣời nộp tiền (hoăc Ngƣời nhận tiền). Trong đó bắt buộc phải có chữ ký của Kế toán trƣởng, Thủ quỹ, Ngƣời lập phiếu và Ngƣời nộp tiền (hoặc Ngƣời nhận tiền). Trƣờng hợp thƣờng xuyên thiếu chữ ký là của Ngƣời nhận tiền (đối với Phiếu chi) có thể do Ngƣời nhận tiền thƣờng xuyên phải đi công trình xa và không có mặt tại văn phòng, nếu không sắp xếp để ngƣời nhận tiền ký tên đƣợc thì cần ghi rõ trong những trƣờng hợp chuyển tiền qua thẻ, cần kẹp vào Phiếu chi Bảng kê kiêm giấy nộp tiền vào tài khoản của ngƣời nhận tiền, trƣờng hợp chuyển tiền chung cho nhiều nghiệp vụ một lần vào một tài khoản, cần photo Bảng kê kiêm giấy nộp tiền chung và chú thích rõ ở cả Phiếu chi lẫn Bảng kê kiêm giấy nộp tiền để tiện theo dõi và kiểm tra sau này.
 • 48
MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THU CHI

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THU CHI

Kế toán thu chi chịu trách nhiệm mọi khoản thu/chi phát sinh phải được thực hiện trong quy định công ty, quỹ tiền mặt và chứng từ đính kèm; Kiểm tra nội dung, số tiền trên Phiếu Thu/Chi với chứng từ gốc; Kiểm tra ngày, tháng lập Phiếu Thu – Phiếu Chi và Chữ ký của người có thẩm quyền; Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt; Cho người nộp/nhận tiền ký vào Phiếu Thu/Chi; Thủ quỹ ký vào Phiếu Thu/Chi và giao cho khách hàng 1 liên sau đó căn cứ vào Phiếu Thu/Chi ghi vào Sổ Quỹ (viết tay), chuyển giao 2 liên còn lại của Phiếu Thu/Chi cho Kế toán...
 • 2
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV INLACO LOGISTICS

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV INLACO LOGISTICS

- Thực hiện các thao tác nghiệp vụ, đảm bảo thu chi tiền mặt qua quỹ, phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh - Kiểm tra các phiếu, vé, hóa đơn, chứng từ thanh toán của cá nhân cán bộ công nhân viên hoặc tập thể, thực hiện thu chi tiền mặt theo đúng chế độ, chính sách quy chế của công ty
 • 162
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỂN TẠI DOANH NGHIỆP PHẦN 2 PPT

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỂN TẠI DOANH NGHIỆP PHẦN 2 PPT

a) Thủ tục thu: + Phiếu thu được đóng thành quyển và được đánh số theo từng quyển theo thứ tự từ một đến n trang trong một năm. + Số phiếu thu cũng được đánh thứ tự từ 1 đến n và mang tính nối tiếp từ quyển này sang quyển khác.
 • 16
Mô tả công việc Kế toán thu chi

Mô tả công việc Kế toán thu chi

Kế toán thu chi chịu trách nhiệm mọi khoản thu/chi phát sinh phải được thực hiện trong quy định công ty, quỹ tiền mặt và chứng từ đính kèm; Kiểm tra nội dung, số tiền trên Phiếu Thu/Chi với chứng từ gốc; Kiểm tra ngày, tháng lập Phiếu Thu – Phiếu Chi và Chữ ký của người có thẩm quyền; Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt; Cho người nộp/nhận tiền ký vào Phiếu Thu/Chi; Thủ quỹ ký vào Phiếu Thu/Chi và giao cho khách hàng 1 liên sau đó căn cứ vào Phiếu Thu/Chi ghi vào Sổ Quỹ (viết tay), chuyển giao 2 liên còn lại của Phiếu Thu/Chi cho Kế toán...
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giám đốcnghe nói đọc viếtban giám đốckiểm toán độc lậpđộc tốgiám đốc bán hàngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam