0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ thông tin >

Lập phiếu xuất kho

QUẢN LÝ BÁN HÀNG

QUẢN LÝ BÁN HÀNG

* Lập các báo giá theo từng loại khách hμng * Lập hoá đơn mua hμng * Lập hoá đơn bán hμng * Lập phiếu thu * Lập phiếu chi * Phiếu xuất kho * Phiếu nhập kho * Lập hoá đơn thanh toán mua h[r]
 • 67
Thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần dụng cụ thể thao DELTA

Thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần dụng cụ thể thao DELTA

Chất lượng sản phẩm được nâng cao rõ rệt từng bước. Khi thị trường đã được mở rộng ra thế giới thì đồng nghĩa với việc tiêu chuẩn chất lượng phải đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của EURO, FIFA và các đơn vị kiểm định chất lượng khác. Vì vậy, Công ty đã không ngừng hoàn thiện, quy chuẩn và phát triển công nghệ sả n xuất, kỹ thuật để đáp ứng được các yêu cầu trên. Nên khi bước vào hội nhập thế giới công ty đã vinh dự trở thành một trong những nhà cung cấp có chất lượng đạt đẳng cấp FIFA APPROVED – tiểu chuẩn thể hiện đẳng cấp của nhà cung cấp dụng cụ thể thao thuộc FIFA
 • 387
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NHẬP XUẤT VÀ BẢO QUẢN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NHẬP XUẤT VÀ BẢO QUẢN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về mua vật tư hàng hoá, kế hoạch sử dụng vật tư sản xuất và kế hoạch bán hàng hoá. Tổ chức kế toán phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho, áp dụng đúng đắn các phương pháp về kỹ thuật hạch toán vật liệu. Hướng dẫn kiểm tra các bộ phận, đơn vị trong doanh nghiệp thực hiện chế độ hạch toán ban đầu về vật liệu, mở các sổ thẻ kế toán chi tiết đúng chế độ đúng phương pháp qui định nhằm đảm bảo sự thống nhất trong công tác kế toán cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính và phân tích các hoạt động kinh doanh.
 • 26
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ I HÀ TĨNH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ I HÀ TĨNH

Để tiến hành kiểm kờ thỡ cần phải cú 1 ban kiểm kờ gồm: kế toỏn NVL, nhõn viờn của phũng kế hoạch vật tư và thủ kho. Sau khi cõn đo, đong điếm để xỏc định số liệu thực tế của NVL thỡ so sỏnh với số liệu sổ sỏch. Kết thỳc kiểm kờ lập biờn bản kiểm kờ gồm 2 liờn: 1 bản giao cho thủ kho để thủ kho điều chỉnh thẻ kho, 1 liờn giao cho kế toỏn NVL để điều chỉnh số liệu trờn phần mềm kế toỏn. Kết quả kiểm kờ giỳp kế toỏn điều chỉnh số liệu trờn tài khoản kế toỏn và lập bỏo cỏo kiểm kờ cuối kỡ. Tuy nhiờn trờn thực tế tại cụng ty thỡ thường số liệu thực tế khớp với số liệu sổ sỏch kế toỏn nờn nghiệp vụ này ớt khi xảy ra.
 • 34
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ

+ Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, hình thái vật chất ban đầu vẫn giữ nguyên + Giá trị của công cụ dụng cụ được chuyển dần vào giá trị sản phẩm Tuy nhiên do giá trị của công cụ dụng cụ không lớn nên để đơn giản trong công tác quản lý và hạch toán thì tính hết giá trị công cụ dụng cụ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong một lần hoặc phân bổ dần trong một số kỳ kinh doanh nhất định. Vì vậy có các phương pháp phân bổ giá trị công cụ dụng cụ xuất dùng như sau:
 • 20
HỆ THỐNG THÔNG TIN KT QUẢN LÝ VẬT TƯ TRONG CÔNG TY CIENCO5

HỆ THỐNG THÔNG TIN KT QUẢN LÝ VẬT TƯ TRONG CÔNG TY CIENCO5

STT Mã số Tên hàng Tồn đầu kỳ Nhập Xuất Tồn cuối kỳ Ghi chú 1 2 TRANG 8 BP KẾ HOẠCH BP QL VẬT TƯ BP KẾ TOÁN KHO Lập phiếu yêu cầu nhập kho Phiếu yêu cầu nhập kho Duyệt phiếu yêu cầu NK P[r]
 • 24
THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH EDD.

THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH EDD.

Số lượng hàng húa tồn đầu kỳ + Số lượng thực tế nhập trong kỳ * Kế toỏn chi phớ bỏn hàng : Mọi chi phớ hoạt động của Cụng ty được lập trờn tài khoản 642- Chi phớ quản lý doanh nghiệp. Cỏc chi phớ đú bao gồm: Chi phớ vận chuyển, bốc dỡ; chi phớ khấu hao tài sản cố định; chi phớ dịch vụ mua ngoài; chi phớ điện nước; chi phớ hoa hồng mụi giới và cỏc phớ tổn khỏc. Riờng chi phớ lúi vay được lập trờn tai khoản 635 – chi phớ tài chớnh. Cỏc khoản chớ phớ hoạt động kể trờn được tập hợp vào sổ chi tiết hàng húa. Đến cuối kỡ, kế toỏn sẽ tổng hợp và kết chuyển sang tài khoản 911để xỏc định kết quả.
 • 35
TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY 20.

TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY 20.

2.2.4. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu Để đảm bảo tốt công tác quản lý nguyên vật liệu thì phải theo dõi phản ánh chặt chẽ tình hình nhập - xuất - tồn kho nguyên vật liệu theo từng chỉ tiêu hiện vật và chỉ tiêu giá trị theo từng thứ, từng nhóm, từng loại ở từng nơi bảo quản. việc hạch toán chi tiết nguyên vật liệu để đáp ứng đợc yêu cầu này, thủ tho và kế toán hàng tồn kho có chung trách nhiệm trong việc quản lý vật t hàng hoá giữa thủ kho và kế toán có mối quan hệ, phối hợp trong việc sử dụng các chứng từ, nhập, xuất kho để hạch toán chi tiết vật t hàng hoá theo phơng pháp phù hợp.
 • 28
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY 20

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY 20

Thực hiện việc đánh giá, phân loại vật liệu phù hợp với các nguyên tắc yêu cầu quản lý thống nhất của Nhà nớc và yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Tổ chức chứng từ, hệ thống tài khoản và hệ thống sổ phù hợp với phơng pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng trong doanh nghiệp để ghi chép, phản ánh tổng hợp số liệu về tình hình thu mua, vận chuyển, bảo quản; tính đợc giá thực tế của nguyên vật liệu nhập kho. Kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch thu mua nhằm đáp ứng kịp thời cho quá trình sản xuất kinh doanh.
 • 26
KT192 DOC

KT192 DOC

- Về thủ tục nhập kho nguyên vật liệu Nh đã nói trong phần thực trạng kế toán của Công ty 20 thủ tục nhập kho nói chung là hợp lý. Thế nhng trong thực tế không phải lúc nào trình tựu nhập kho nguyên vật liệu của công ty cũng nh vậy mà thủ tục đó chỉ áp dụng đối với nguyên vật liệu nhập kho với số lợng và giá trị lớn, một số lần nhập kho với khối lợng và giá trị nhỏ. Có một số nguyên vật liệu nhập kho với gía trị nhỏ khác thì không tuân theo thủ tục đó mà chỉ làm đơn giản là khi nguyên vật liệu về đến kho cán bộ tiếp liệu mang hoá đơn lên phòng kế toán, kế toán nguyên vật liệu căn cứ vào hoá đơn để lập phiếu nhập kho, phiếu nhập kho lập thành hai liên, một liên kế toán giữ lại, một liên cán bộ tiếp liệu mang xuống cho thủ kho làm căn cứ nhập kho và ghi vào thẻ kho sau đó thủ kho ký xác nhận vào phiếu nhập kho. Đây là mặt hạn chế của công tác kế toán nguyên vật liệu vì những lần nhập kho không tuân theo những quy định, không kiểm nghiệm vật liệu nhập kho sẽ có thể dẫn đến những kết quả xấu nh: một số vật liệu kém phẩm chất, h hỏng, mất mát mà thủ kho vẫn cho nhập kho; trách …
 • 54
Nhà cổ dân gian tại Tp. Hồ Chí Minh - Một di sản Kiến trúc truyền thống

Nhà cổ dân gian tại Tp. Hồ Chí Minh - Một di sản Kiến trúc truyền thống

Chøng tõ sö dông Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ Hóa đơn GTGT của toàn bộ lô hàng xuất hàng Hóa đơn GTGT của dịch vụ hoa hồng ủy thác bên nhận ủy thác lập Phiếu thu, báo có Hợp đồn[r]
 • 25
Thực trạng kế toán NVL tại Công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ

Thực trạng kế toán NVL tại Công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ

2.2. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 2.2.1. Thủ tục, chứng từ nhập xuất NVL: a, Nhập NVL Xuất phát từ kế hoạch sản xuất, kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu Phòng Kế hoạch giao cho phòng vật tư kế hoạch thu mua nguyên vật liệu và các thiết bị vật tư khác. Trên cơ sở đó, Phòng vật tư cử cán bộ đi khảo sát thị trường, thu thập các bảng báo giá về loại nguyên vật liệu cần mua từ các nhà cung cấp khác nhau. Sau đó, Phòng sẽ tổ chức chọn lựa đơn vị cung cấp được NVL đảm bảo về chất lượng, kỹ thuật đề ra mà có giá cả hợp lý nhất rồi trình lên Giám đốc tiến hành ký kết hợp đồng mua NVL.
 • 43
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY HOÁ DẦU PETROLIMEX

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY HOÁ DẦU PETROLIMEX

TK 531 – “ Hàng bán bị trả lai” : Tài khoản này không đợc dùng do đặc điểm kinh doanh của ngành xăng dầu và để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các thuật toán khi lập trình trên máy vi tính, hàng bán bị trả lại đợc thống nhất toàn ngành hạch toán ghi số âm lợng hàng xuất bán. Số tiền của hàng bán bị trả lại đợc trừ vào nợ phải thu vf số hàng bị tar lại không phải chịu thuế GTGT. Đối với các khoản giảm giá hàng bán: Do đặc thù kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu có tính cạnh tranh cao, hơn nữa sản phẩm của công ty chủ yếu là nhập khẩu hoặc nhập khẩu nguyên liệu để pha chế, sản xuất do đó sản phẩm của công ty đa ra thị trờng rất đảm bảo chất lợng nên không phát sinh nghiệp vụ giảm giá hàng bán do hàng kém phẩm chất chính vì vậy mà kế toán không cần dùng đến TK 532-giảm giá hàng bán.
 • 39
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT CHÍNH

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT CHÍNH

Theo chế độ chứng từ kế toán ban hành theo QĐ của Bộ trởng BTC, các chứng từ kế toán vật t bao gồm: - Phiếu nhập kho Mẫu 01- VT - Phiếu xuất kho Mẫu 02- VT - Phiếu xuất kho kiêm vận chuy[r]
 • 101
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THUỶ TRƯỜNG

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THUỶ TRƯỜNG

_SINH VIÊN: DƯƠNG THƯƠNG HUYỀN – LC14.21.28_ 19 Kế toán tổng hợp Phiếu nhập kho Thẻ kho Phiếu xuất kho Sổ số dư Phiếu giao nhận chứng từ nhập Bảng luỹ kế nhập, xuất, tồn kho vật tư TRANG[r]
 • 72
THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh trong tháng, nhu cầu sản xuất thực tế và định mức tiêu hao vật liệu, cán bộ phòng kỹ thuật ghi danh mục vật liệu cần lĩnh cụ thể về số lượng cụ thể, quy cách phẩm chất cho từng phân xưởng. Sau đó danh mục này được chuyển sang phòng vật tư để làm thủ tục xuất kho nguyên vật liệu. Phiếu xuất kho do phòng Vật tư lập làm 3 liên (trong đó ghi rõ xuất vật tư gì, dùng để sản xuất sản phẩm và chi tiết nào, cho phân xưởng nào ). Liên 1 (gốc ) được lưu tại phòng Vật tư, 2 liên còn lại chuyển xuống kho. Thủ kho căn cứ vào phiếu xuất kho đồng thời kiểm tra vật tư tồn kho để giao vật tư cho người nhân rồi ghi và cột thực xuất và ký tên trên phiếu xuất kho. Liên 3 thủ kho giữ lại và gửi Liên 2 cho phòng Kế toán để kế toán vật tư ghi sổ chi tiết theo từng kho. Cuối quý, kế toán lập bảng tổng hợp nhập xuất tồn vất tư, bảng kê tính giá thực tế vật liệu, bảng phân bổ vật tư tiêu hao theo từng kho và bảng tổng hợp TK 152, TK 153.
 • 38
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU NHỮNG HOẠT ĐỘNG MẠNG LẠI LỢI NHUẬN TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG PHẦN 3 PPSX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU NHỮNG HOẠT ĐỘNG MẠNG LẠI LỢI NHUẬN TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG PHẦN 3 PPSX

+ Th ời điểm tập hợp chi phí sản xuất v à tính giá thành thành ph ẩm v ào cu ối tháng. Do v ậy, v i ệc đánh giá th ành ph ẩm nhập kho trong tháng được thực hiện v ào cu ối tháng.Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ nhập -xu ất th ành ph ẩm, kế toán chỉ ghi theo ch ỉ ti êu s ố lượng. Đến cuối tháng, khi đó xỏc định được trị giá vốn th ành ph ẩm nhập kho, áp dụng phươn g pháp b ỡnh qu õn gia quy ền cả kỳ, kế toỏn th ành ph ẩm tớnh ra trị giỏ vốn th ành ph ẩm xuất kho trong thỏng v à ghi s ổ theo chỉ tiờu giỏ
 • 24
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG

Trường hợp nhập kho do điều chuyển giữa các công trình: Căn cứ vào yêu cầu điều chuyển của Giám đốc, bộ phận cung ứng sẽ lậpphiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ”, nhân viên cung ứng sẽ mang hai liên đến thủ kho xuất hàng và ghi thẻ kho, ký nhận ở phần thực xuất. Sau đó giữ lại một liên giao cho kế toán đội, 1 liên giao cho người nhận để giao cho thủ kho nhập hàng và ký nhận ở phần thực nhập rồi vào thẻ kho. Cuối ngày thủ kho giao cho kế toán ở các đội hạch toán tăng kho nhập, giảm kho xuất.
 • 35
LUẬN VĂN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ” TẠI CÔNG TY XÂY DƯNG QUẢNG NINH

LUẬN VĂN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ” TẠI CÔNG TY XÂY DƯNG QUẢNG NINH

Muốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành đều đặn, liên tục thì phải đảm bảo cả ba yếu tố sản xuất: lao động, tài sản cố định, nguyên vật liệu. Đối với yếu tố nguyên vật liệu cần phải đồng bộ về cc, sử dụng, đối tượng một cách hợp lý cung cấp cho quá trình sản xuất nguyên vật liệu đủ về số lượng, kịp về thời gian, đúng về quy cách phẩm chất nhằm thực hiện mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa chi phí. Vì nguyên vật liệu là đối tượng lao động, là cơ sở vật chất chủ yếu hình thành nên sản phẩm mới nên đảm bảo tốt nguyên vật liệu cho sản xuất là một tất yếu khách quan, một điều kiện chung của mọi nền sản xuất xã hội. Để thực hiện được mục tiêu cuối cùng là hiệu quả kinh tế doanh nghiệp cần phải tổ chức tốt công tác kế toán nguyên vật liệu nhằm cung cấp thông tin chính xác trong việc sử dụng nguyên vật liệu.
 • 84
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

2.1.1. Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất Công ty cổ phần cao su Sao Vàng là một công ty sản xuất lớn với những sản phẩm đa dạng về chủng loại và mẫu mã. Qúa trình sản xuất sản phẩm của công ty được diễn ra liên tục , những sản phẩm đầu ra của bước trước là nguyên liệu đầu vào của buớc sau nên chi phí sản xuất sản phẩm mang tính chất phân đoạn nhưng liên tục của quá trình sản xuất .Tại các xí nghiệp sản xuất chính đều có phân xưởng luyện cao su sống là nguyên liệu đầu vào của các bước sản xuất kế tiếp và sản xuất phụ liệu , các bộ phận cấu thành sản phẩm chính và các bán thành phẩm để phục vụ quá trình sản xuất sau cùng. Chi phí sản xuất ở các công đoạn này sẽ được kế toán tại các xí nghiệp tập hợp và phân bổ cho các sản phẩm sản xuất theo các tiêu thức phân bổ. Bên cạnh đó công ty còn có các xí nghiệp sản xuất phụ trợ phục vụ cho quá trình sản xuất ở các xí nghiệp chính như xí nghiệp năng lượng ( cung cấp hơi nóng ,hơi nén , nước ) , xí nghiệp cơ điện cung cấp điện , …
 • 30
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW2

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW2

Tổ chức bộ máy công ty được xây dựng theo mô hình chức năng kết hợp với phân bố địa lý, các phòng ban được phân chia theo chức năng cụ thể phòng nhập khẩu nghiên cứu thị trường, tìm kiếm sản phẩm, chọn đối tác, xây dựng phương án, trình giám đốc thực hiện. Phòng kho vận chịu trách nhiệm nhận hàng nhập khẩu và các nguồn hàng khác, bảo quản hàng hoá về số lượng và chất lượng, giao hàng theo hoá đơn đặt hàng. Các chi nhánh hoạt động dưới sự chỉ đạo của công ty, nhưng chủ động về nguồn hàng, tự cân đối thu chi hợp lý và báo cáo theo phương thức hạch toán báo sổ.
 • 33
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VẬT LIỆU DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂN HÒA

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VẬT LIỆU DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂN HÒA

Khi các đơn vị khác mà có nhu cầu mua nguyên vật liệu của công ty thì lúc đó phòng kinh doanh viết phiếu yêu cầu đưa lên giám sát duyệt, sau đó chuyển qua phòng kế toán để viết hóa đơn GTGT và phiếu xuất kho. Ví dụ: Ngày 10/01/2006 Công ty xuất vật liệu bán cho công ty gạch Thạch Bàn
 • 36
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty cổ phần LICOGI 15

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty cổ phần LICOGI 15

Các đội là nơi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu của Công ty, nên là nơi lập các chứng từ ban đầu như: phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, bảng chấm công, biên bản, đơn vay tạm ứng làm[r]
 • 40
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI

Phương thức bán lẻ lớn, công ty áp dụng hình thức bán qua kho. * Bán lẻ nhỏ Hình thức bán lẻ nhỏ được áp dụng tại kho của công ty, khách hàng đến trực tiếp kho của công ty để mua hàng. Công ty thực hiện bán lẻ theo phương thức thu tiền tập trung tức là khi phát sinh nghiệp vụ bán lẻ hàng hoá thì kế toán lập hoá đơn GTGT. Trường hợp bán lẻ nhưng khách hàng yêu cầu đưa hàng đến tận nhà thì kế toán hàng hoá cũng lập hoá đơn GTGT sau đó giao cho nhân viên bán hàng 2 liên. Sau khi đã giao hàng và thu tiền xong, nhân viên bán hàng có trách nhiệm nộp tiền hàng cho phòng kế toán kèm hoá đơn GTGT ( liên 3- liên xanh).
 • 35
QUẢN LÝ KHO HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY MÁY TÍNH TIẾN THÀNH

QUẢN LÝ KHO HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY MÁY TÍNH TIẾN THÀNH

- Quản lý các thông tin chi tiết xuất kho như: ngày xuất, loại hàng, mã hàng, số lượng…Lập phiếu xuất kho, kiểm tra và cảnh báo số lượng hàng tồn ngay khi nhập dữ liệu, tính đơn giá hàng[r]
 • 25
ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP-HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG SỐ 5 PART9 PPSX

ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP-HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG SỐ 5 PART9 PPSX

Đ Þnh k ỳ công ty ti ế n hành ki ể m kê kho NVL nói riêng và các lo ạ i hàng t ồ n kho nói chung nh ă m xác đị nh l ượ ng t ồ n kho c ủ a t ừ ng danh đ i ể m, t ừ đ ó đố i chi ế u v ớ i s ố li ệ u trên s ổ k ế toán để xác đị nh s ố th ừ a thi ế u. Khi ki ể m kê phát hi ệ n NVL h ư h ỏ ng, m ấ t mát, c ă n c ứ vào b ả n ki ể m kê và biên b ả n s ử lý k ế toán ghi:
 • 6
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Giá thực tế tính theo giá thị trường tương đương và chi phí tiếp nhận (nếu có). * Với phế liệu: giá thực tế là giá ước tính có thể sử dụng được hay giá có thể bán được. Đối với NVL xuất dùng trong kỳ, tuỳ theo đặc điểm hoạt động của từng doanh nghiệp, tùy theo yêu cầu quản lý và trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán, có thể sử dụng một trong các phương pháp sau (theo nguyên tắc nhất quán trong hạch toán).
 • 41
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨMTIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨMTIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Phương pháp này thích hợp ở những doanh nghiệp sản xuất nhiều loại thành phẩm và đội ngũ kế toán có trình độ chuyên môn cao. 3. Hạch toán chi tiết thành phẩm Thực tế, thành phẩm trong các doanh nghiệp thường có nhiều loại khác nhau. Vì vậy, hạch toán thành phẩm phảI đảm bảo theo dõi được tình hình biến động của từng loại thành phẩm. Việc theo dõi tình hình nhập- xuất- tồn của từng loại thành phẩm cả về mặt hiện vật và giá trị gọi là hạch toán chi tiết thành phẩm. Hiện nay, để hạch toán chi tiết thành phẩm, các doanh nghiệp áp dụng một trong ba phương pháp sau:
 • 31
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA KINH DOANH Ở CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA KINH DOANH Ở CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ

- Liên 1: Lưu tại cuống - Liên 2: Giao khách hàng hoá đơn đỏ. - Liên 3: Gửi vào phòng TC - Kế toán. Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng (Phòng kế toán hoặc cửa hàng lập hoá đơn GTGT theo các chỉ tiêu: Số lượng đơn giá thành tiền . . . trên hoá đơn ghi rõ hình thức thanh toán (nếu khách hàng trả tiền ngay thì được xác nhận là đã thu tiền). Hàng ngày căn cứ vào hoá đơn GTGT khi bán hàng hoá người bán sẽ ghi vào (Báo cáo bán lẻ hàng hoá) cuối ngày cửa hàng gửi báo cáo bán lẻ hàng hoá, lập riêng cho từng nhóm hàng cùng bảng kê nộp tiền lên công ty, kế toán bán hàng sẽ căn cứ vào liên 1 của hoá đơn GTGT để làm cơ sở hạch toán. Đặc điểm của bán lẻ là hình thức thanh toán tiền ngay.
 • 43
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHO VẬT TƯ, HÀNG HOA

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHO VẬT TƯ, HÀNG HOA

Thời điểm Cửa hàng Kho hàng Ban lãnh đạo Khi khách hàng có yêu cầu Theo yêu cầu của lãnh đạo hoặc định kỳ _1.3 QUÁ TRÌNH KIỂM KÊ_ Yêu cầu về hàng hoá Lập phiếu xuất bán Phiếu xuất kho ba[r]
 • 25
CÔNG TÁC KẾ TÓAN VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CTY PHÚ THÁI  2 PPSX

CÔNG TÁC KẾ TÓAN VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CTY PHÚ THÁI 2 PPSX

1.2.1.1. Xác đị nh giá v ố n hàng bán. Giá vốn hàng bán phản ánh giá trị gốc của hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ, lao vụ đã thực sự tiêu thụ trong kỳ, ý nghĩa của giá vốn hàng bán chỉ được sử dụng khi xuất kho hàng bán và tiêu thụ. Khi hàng hoá đã tiêu thụ và được phép xác định doanh thu thì đồng thời giá trị hàng xuất kho cũng được phản ánh theo giá vốn hàng bán để xác định kết quả. Do vậy xác định đúng giá vốn hàng bán có ý nghĩa quan trọng vì từ đó doanh nghiệp xác định đúng kết quả kinh doanh.Và đối với các doanh nghiệp thương mại thì còn giúp cho các nhà quản lý đánh giá được khâu mua hàng có hiệu quả hay không để từ đó tiết kiệm chi phí thu mua.
 • 12
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Phương pháp kiểm kê định kỳ được áp dụng trong nghiệp doanh nghiệp sản xuất có quy mô nhỏ chi tiết tiến hành một loạt hoạt động hoặc ở các nghiệp thương mại kinh doanh các mặt hàng có giá trị thấp, mặt hàng nhiều. Như vậy, xét theo góc độ kế toán chi tiết (kế toán quản trị) thì việc hạch toán chi tiết đối với VL trong các doanh nghiệp tiến hành theo phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ không có gì khác nhau. Mà sự khác nhau ở đây là góc độ kế toán tổng hợp (kế toán tài chính), ở việc mở các TK, sổ kế toán để theo dõi tình hình nhập, xuất và xác định giá trị hàng tồn kho trên các TK .
 • 22
thực trạng hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty FINTEC

thực trạng hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty FINTEC

Có TK 131 (131- Chi nhánh Thăng Long): 853.248.000 3.4. Hạch toán nghiệp vụ bán lẻ hàng hoá tại Công ty FINTEC Hiện nay, Công ty FINTEC áp dụng hình thức bán lẻ thu tiền trực tiếp. Nhân viên bán hàng thu tiền và trực tiếp giao hàng cho khách hàng. Tuy nhiên, đối với những khách hàng truyền thống thì Công ty vẫn có thể cho trả chậm. Với giá trị hàng bán ra thấp dới mức qui định thì không phải lập hoá đơn, nhng nếu khách hàng yêu cầu thì Công ty vẫn lập. Bảng kê bán lẻ hàng hoá cũng nh hoá đơn GTGT đều là cơ sở để ghi vào Nhật ký chung, Nhật ký bán hàng, sổ chi tiết hàng hoá, là cơ sở để xác định doanh thu, giá vốn và thuế GTGT đầu ra phải nộp.
 • 30
Tổng quan về công ty cp kinh doanh thiết bị phụ tùng T&C.DOC

Tổng quan về công ty cp kinh doanh thiết bị phụ tùng T&C.DOC

TRANG 6 - Bộ hoá đơn chứng từ nhập - Biờn bản kiểm nghiệm - Phiếu nhập kho - Thẻ kho _* Nghiệp vụ xuất kho:_ - Phiếu lĩnh vật tư theo hạn mức - Phiếu xuất kho - Thẻ kho - Bỏo cỏo sử dụng[r]
 • 34
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ

CHỨNG TỪ Hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, hóa đơn mua hàng nông, lâm thủy sản do công ty lập có xác nhận của bên bán, hợp đồng bán hàng,… Cụ thể từng loại bán hàng và cung c[r]
 • 46
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY 20

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY 20

2.2.4. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu Để đảm bảo tốt công tác quản lý nguyên vật liệu thì phải theo dõi phản ánh chặt chẽ tình hình nhập - xuất - tồn kho nguyên vật liệu theo từng chỉ tiêu hiện vật và chỉ tiêu giá trị theo từng thứ, từng nhóm, từng loại ở từng nơi bảo quản. việc hạch toán chi tiết nguyên vật liệu để đáp ứng được yêu cầu này, thủ tho và kế toán hàng tồn kho có chung trách nhiệm trong việc quản lý vật tư hàng hoá giữa thủ kho và kế toán có mối quan hệ, phối hợp trong việc sử dụng các chứng từ, nhập, xuất kho để hạch toán chi tiết vật tư hàng hoá theo phương pháp phù hợp.
 • 29
LUẬN VĂN: Tổ chức công tác kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH Nguyên Liên docx

LUẬN VĂN: Tổ chức công tác kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH Nguyên Liên docx

1320 của công ty TNHH TM&DV Cao Hoàng theo phiếu xuất kho số 01N đơn giá 4.896.000 Thành tiền 14.688.00 đồng. 2.4.1.2 Đối với hàng hóa xuất kho Kế toán tính giá hàng xuất kho theo phương pháp nhập trước – xuúat trước. Giá bán của hàng hóa được xá định dựa trên 3 căn cứ : Giá trị hàng mua vào, giá cả thị trường và mối quan hệ của công ty với khách hàng. Đối với khách hàng thường xuyên, khách mua với khối lượng lớn, công ty sẽ giảm giá cho họ.Nhờ thực hiện chính sách giá cả linh hoạt như vậy ma công ty thu hút được khách hàng, uy tín của công ty ngày càng được nângcao, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.
 • 48
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU

2.2.3. Thủ tục xuất nhập kho nguyên vật liệu Việc xuất kho nguyên vật liệu chủ yếu là xuất dùng cho sản xuất sản phẩm, một số ít được dùng cho QLDN, chi phí sản xuất chung. Căn cứ vào nhu cầu sản xuất thực tế của các xí nghiệp và mức tiêu hao vật tư do phòng kỹ thuật cung cấp và ban giám đốc các xí nghiệp dựa vào quản đốc các phân xưởng liệt kê các loại nguyên vật liệu cần dùng trình lên (bao gồm cả số lượng, quy cách, phẩm chất, chủng loại) phòng kế hoạch vật tư và lập phiếu đề xuất vật tư trình lên giám đốc. Sau khi được giám đốc đồng ý và ký vào phiếu đề xuất cấp vật tư, kế toán vật liệu sẽ căn cứ vào đó và căn cứ vào số lượng vật tư còn trong kho vẫn đảm bảo chất lượng lập phiếu xuất kho nếu trong kho không còn vật tư phòng kế hoạch sẽ cử cán bộ tiếp liệu đi mua về. Kế toán nguyên vật liệu chỉ lập phiếu xuất kho khi trong kho có nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng.
 • 25

Xem thêm

Từ khóa: giám đốcnghe nói đọc viếtban giám đốckiểm toán độc lậpđộc tốgiám đốc bán hàngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam