0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Tầm quan trọng nhiệm vụ của phần hành kế toán

ĐỀ TÀI:

ĐỀ TÀI: "HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VẬT TƯ THIẾT BỊ GTVT" POT

1. Ưu điểm Là một Công ty có quy mô tương đối lớn, qua một thời gian dài công tác kế toán của Công ty đã có nhiều đổi mới theo hướng tích cực, nhìn chung đã đáp ứng được yêu cầu quản lý sản xuất kinh doanh, phát huy vai trò giám đốc bằng tiền đối với các hoạt động diễn ra ở doanh nghiệp. Trong quá trình tồn tại và phát triển, công tác kế toán ở Công ty luôn cố gắng thực hiện tốt đúng qui định, đúng chế độ kế toán, chuẩn mực đã ban hành, áp dụng một cách linh hoạt sáng tạo, làm cho công tác kế toán gọn nhẹ nhưng vẫn hiệu quả, khoa học, hợp lí. Những ưu điểm nổi bật đáng chú ý:
 • 82
QL NVL TẠI CÁC DN SX  CTY THỦ ĐÔ 1

QL NVL TẠI CÁC DN SX CTY THỦ ĐÔ 1

Các nhân viên kế toán phần hành tài sản trung tâm Phần hành kế toán hoạt động trung tâm Bộ phần tài chính và tổng hợp tại trung tâm TRANG 18 +_Kế toán tổng hợp_ trong công ty có 2 ngời c[r]
 • 30
LUẬN VĂN: : “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG”, PPTX

LUẬN VĂN: : “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG”, PPTX

phẩm kinh doanh như vậy, đương nhiên NVL của công ty có khối lượng lớn, phát sinh thường xuyên, mật độ nhập – xuất dày đặc. Vì lý do đó mà yêu cầu quản lý NVL của công ty đòi hỏi các bộ phận và phòng ban chức năng có liên quan phải đảm bảo được yêu cầu của công việc. Phòng kế toán của công ty là một phòng ban có hoạt động tương đối tốt, hiệu quả công việc kế toán trên các phần hành cao, trong đó kế toán NVL là một phần hành không thể thiếu và không thể không tiến hành với yêu cầu phản ánh chính xác, đầy đủ các thông tin về tình hình sử dụng, nhập – xuất – tồn NVL, bởi vì NVL của công ty có vai trò lớn đối với sản phẩm tạo ra.
 • 59
VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Các nhân viên kế toán phần hành tài sản trung tâm Phần hành kế toán hoạt động trung tâm Bộ phần tài chính và tổng hợp tại trung tâm TRANG 18 +_Kế toán tổng hợp_ trong công ty có 2 ngời c[r]
 • 30
VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT DOC

VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT DOC

Các nhân viên kế toán phần hành tài sản trung tâm Phần hành kế toán hoạt động trung tâm Bộ phần tài chính và tổng hợp tại trung tâm TRANG 18 +_Kế toán tổng hợp_ trong công ty có 2 ngời c[r]
 • 27
 VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Các nhân viên kế toán phần hành tài sản trung tâm Phần hành kế toán hoạt động trung tâm Bộ phần tài chính và tổng hợp tại trung tâm TRANG 18 +_Kế toán tổng hợp_ trong công ty có 2 ngời c[r]
 • 30
VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Các nhân viên kế toán phần hành tài sản trung tâm Phần hành kế toán hoạt động trung tâm Bộ phần tài chính và tổng hợp tại trung tâm TRANG 18 +_Kế toán tổng hợp_ trong công ty có 2 ngời c[r]
 • 30
VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Các nhân viên kế toán phần hành tài sản trung tâm Phần hành kế toán hoạt động trung tâm Bộ phần tài chính và tổng hợp tại trung tâm TRANG 18 +_Kế toán tổng hợp_ trong công ty có 2 ngời c[r]
 • 30
VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

+ Phòng kỹ thuật thiết bị thi công : Phụ trách vấn đề xây dựng và quản lý các quy trình trong sản xuất, nghiên cứu các ứng dụng công nghệ mới đa vào sản xuất, tổ chức hớng dẫn nhằm nâng cao tay nghề cho công nhân, tăng khả năng nghiệp vụ cho các kỹ thuật viên. Ngoài ra còn có nhiệm vụ cung cấp nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất (đảm bảo đủ số lợng, đúng chất lợng và chủng loại), tiêu thụ sản phẩm Công ty sản xuất cũng nh hàng tồn kho, điều hành mọi phơng tiện thiết bị đợc giao cho toàn Công ty.
 • 30
KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN HẢI

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN HẢI

Kế toán trưởng: Là người trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động tài chính của Công ty, phân công công việc cho các nhân viên kế toán, là người giúp việc cho giám đốc về các công tác chuyên môn, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cho giám đốc. Do kiêm cả kế toán tổng hợp nên kế toán trưởng còn có nhiệm vụ theo dõi tình hình tăng giảm TSCĐ, trích khấu hao TSCĐ, tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, lên báo cáo kế toán, kê khai quyết toán thuế với cơ quan nhà nước.
 • 23
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC HIẾU

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC HIẾU

Ngoài lượng hàng mà Công ty điều chuyển cho các đơn vị trực thuộc Công ty cũn được phép khai thác các mặt hàng khác để tổ chức hoạt động kinh doanh sao cho có lợi nhất. Hàng tháng các đơn vị này phải nộp báo cáo quyết toán về phũng kế toỏn của Cụng ty. Cỏc cửa hàng trưởng, kế toán tổng hợp tại cửa hàng phải chịu trỏch nhiệm phỏp lý về tớnh chớnh xỏc của bỏo cỏo tài chớnh
 • 48
ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI " TỔ CHỨC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TW " PPTX

Chuyên đÒ tốt nghiệp Kết luận Toàn bộ những nội dung trình bày ở trên cho chúng ta thấy vai trò đặc biệt quan trọng của kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm đối với công tác quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Việc hạch toán kế toán phải đầy đủ kịp thời chính xác là một trong những biện pháp tích cực và có hiệu quả nhất góp phần thúc đẩy quá trình tuần hoàn vốn và xác định kết quả kinh doanh.
 • 74
TẦM QUAN TRỌNG CỦA TEAMBUILDING

TẦM QUAN TRỌNG CỦA TEAMBUILDING

Tầm quan trọng của teambuilding? Đây là một câu hỏi rất nghiêm túc vì teambuilding, tùy vào từng cách đặt vấn đề và tình trạng cụ thể của từng doanh nghiệp mà chương trình teambuilding có từng ý nghĩa riêng biệt. Teambuilding thường được sử dụng cho các mục tiêu sau: - Xây dựng một môi trường vui vẻ trong một khoảng thời gian ngắn để có thể kéo mọi người gần nhau hơn, tạo ra được những khoảnh khắc mà mọi người đều nhớ đến và qua đó trở nên gần gũi nhau hơn
 • 3
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ NỘI

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ NỘI

Quy trình ghi sổ kế toán phần hành chi phí – giá thành tại Công ty được thực hiện trên phần mềm kế toán FAST như sau: Từ các chứng từ kế toán, kế toán nhập số liệu vào máy tính cho các chứng từ tương ứng, sau đó máy sẽ tự động vào Sổ Nhật ký chung, Sổ cái các tài khoản liên quan, Sổ chi tiết các tài khoản liên quan, sổ chi phí theo yếu tố , sổ chi phí theo khoản mục, sổ chi phí theo vụ việc. Cuối kỳ số liệu trên các sổ sẽ được lấy để lập Bảng cân đối số phát sinh làm căn cứ để lập các báo cáo tài chính.
 • 26
Tầm quan trọng của nước

Tầm quan trọng của nước

Water that is not fit for drinking but is not harmful for humans when used for swimming or bathing is called by various names other than potable or drinking water, and is sometimes calle[r]
 • 37
Tầm quan trọng của nước

Tầm quan trọng của nước

Water that is not fit for drinking but is not harmful for humans when used for swimming or bathing is called by various names other than potable or drinking water, and is sometimes calle[r]
 • 37
Tư tưởng, quan điểm của hồ chí minh về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và tầm quan trọng của báo chí

Tư tưởng, quan điểm của hồ chí minh về vai trò, chức năng, nhiệm vụtầm quan trọng của báo chí

Tư tưởng, quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và tầm quan trọng của báo chí trong đời sống xã hội nói chung và trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta nói riêng. Bài làmChủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà cách mạng lỗi lạc, nhà văn hóa kiệt xuất, “Người có duyên nợ với báo chí” là một nhà báo vĩ đại. Từ ngày ra đi tìm đườn cứu nước (561911) đến khi Người từ biệt chúng ta (391969), Bác Hồ đã để lại một sự nghiệp báo chí đồ sộ với hơn 2.000 bài báo các loại. Người cùng sáng lập ra 9 tờ báo: Người cùng khổ (Le Paria năm 1922); Quốc tế Nông dân (1924); Thanh Niên (1925); Công Nông (1925); Lính Kách mệnh (1925); Thân Ái (1928); Đỏ (1929); Việt Nam Độc lập (1941); Cứu Quốc (1942). Bác Hồ đã sử dụng bút danh viết nên những tác phẩm báo chí xuất sắc. Người viết báo bằng nhiều thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Hán, Việt… đăng trên 50 báo, tạp chí ở trong nước và ngoài nước.Trong suốt những năm tháng hoạt động sáng tạo không ngừng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại di sản báo chí vô cùng to lớn và phong phú, trong đó thể hiện sinh động những quan điểm, tư tưởng của Người về cách mạng, về thời đại, về nhân dân, về kinh tế, chính trị, văn hóa, an ninh, quốc phòng và các lĩnh vực của đời sống xã hội. Di sản đó thể hiện bản lĩnh tuyệt vời của một nhân cách lớn, nhà báo cách mạng vĩ đại, đó chính là “tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng Việt Nam ”.Nội dung tư tưởng về báo chí của Người gồm những quan điểm toàn diện và sâu sắc về: Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tầm quan trong của báo chí trong đời sống xã hội nói chung và trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta nói riêng; Về các tính chất cơ bản của báo chí như tính chính trị, tính tư tưởng, tính chiến đấu, tính Đảng, tính nhân dân (hay tính quần chúng), tính chân thật và tính khoa học…; Về nghĩa vụ và trách nhiệm của người làm báo với tư cách là chiến sỹ trên mặt trận báo chí cách mạng; Về đạo đức nghề nghiệp nhà báo và về phong cách làm báo, viết báo…Trong “thư gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng” năm 1949, Bác khẳng định: “Nhiệm vụ của tờ báo là tuyên truyền, cổ động, huấn luyện, giáo dục và tổ chức dân chúng để đưa dân chúng đến mục đích chung”. Đó chính là sự phát triển cụ thể hơn quan điểm của Lênin về 3 chức năng của báo chí là: Tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể và tổ chức tập thể. Nói cách khác, theo Bác Hồ, nhiệm vụ của báo chí chính là tác động vào nhân thức xã hội nhằm thay đổi nhận thức theo hướng tích cực để đưa quần chúng vào hoạt động thực tiễn cách mạng.Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định nhiệm vụ của báo chí cách mạng trên cơ sở hiểu rõ vai trò vô cùng to lớn của báo chí cách mạng trong đời sống xã hội. Vai trò, vị trí báo chí cách mạng trước khi cách mạng thành công là hết sức to lớn và sau cách mạng thành công thì lại còn có ý nghĩa to lớn hơn. Đó là điều tất cả chúng ta có thể nhận thức được qua hoạt động báo chí và qua những lời dạy ân cần của Bác Hồ về báo chí cách mạng.
 • 17
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI I

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI I

Tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung này giúp công ty thống nhất và chặt chẽ trong việc chỉ đạo công tác kế toán của kế toán trưởng và của lãnh đạo công ty giúp cho doanh nghiệp chỉ đạo, kỉểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh được kịp thời, thuận lợi trong việc chuên môn hóa cán bộ, giảm nhẹ biên chế tạo điều kiện cho việc ứng dụng trang bị, các phương tiện kỹ thuật tính toán hiện đại có hiệu quả…
 • 21
ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG PHONG

ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG PHONG

Cuối tháng, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối số phát sinh, khớp đúng số liệu giữa các sổ, lập các Báo cáo Tài chính. Với những điều kiện về quy mô, ngành nghề kinh doanh của Công ty, hình thức ghi sổ nêu trên tỏ ra rất có hiệu quả, bộ máy kế toán đơn giản, giảm bớt được lượng công việc cho nhân viên kế toán. Công ty có sử dụng hệ thống máy tính và áp dụng kế toán máy, nhưng công việc kế toán không hoàn thành trên máy mà đó chỉ là phần trợ giúp.
 • 24
THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY KHAI THÁC NƯỚC NGẦM I

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY KHAI THÁC NƯỚC NGẦM I

Công ty không có trường hợp xuất bán vật tư ra bên ngoài, hay để góp vốn liên doanh. Vì vậy, việc xuất dùng nguyên vật liệu phải đúng, đủ và chính xác để phục vụ chủ yếu cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Khi đã xuất nguyên vật liệu thì phải căn cứ vào việc kế toán viết phiếu xuất kho (biểu 04), thủ kho chuyển phiếu về phòng kế toán để lập bảng kê xuất kho và lập nhật ký chứng từ vào các sổ cái tài khoản 152 và các tàI khoản có liên quan.
 • 22
BÁO CÁO TỔNG QUAN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TAM MINH

BÁO CÁO TỔNG QUAN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TAM MINH

- Đặc điểm về sản phẩm: công ty luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng của các gói dịch vụ để luôn đáp ứng được nhu cầu mong muốn của khách hàng. Công ty đang cung cấp các loại dịch vụ tốt nhất, đảm bảo nhất ra thị trường. - Đặc điềm về giá cả: giá cả là biến số trực tiếp tạo ra doanh thu và lợi nhuận thực tế cho doanh nghiệp. Đối với người tiêu dùng, giá cả của sản phẩm dịch vụ được coi là chỉ số đầu tiên để đánh giá phần được và phần chi phí bỏ ra để có được sản phẩm dịch vụ đó. Vì vậy các quyết định về giá rất quan trọng luôn giữ vai trò quan trọng và phức tạp nhất trong các quyết định của doanh nghiệp.
 • 50
CHUC NANG NHIEM VU PHONG KE TOAN

CHUC NANG NHIEM VU PHONG KE TOAN

Mẫu chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán tài chínhcác bạn nào cần có thể tham khảomẫu tiêu chuẩnBao gồm phần hành tài chính, kế toánvà chức năng các bộ phậnCơ cấu phòng kế toán, chức năng nhiệm vụ từng vị trí công việc
 • 14
BÁO CÁO TỔNG HỢP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO VISION

BÁO CÁO TỔNG HỢP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO VISION

• Lập các báo cáo kế toán và phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động, tình hình sử dụng quỹ tiền lương, quỹ bảo hiểm xã hội, đề xuất các biện pháp có hiệu quả để khai thác tiềm năng lao động, tăng năng suất lao động, ngăn ngừa những vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm chính sách, chế độ về lao động, tiền lương và các khoản phải trích theo lương đúng chế độ. - Kế toán doanh thu, chi phí: Ghi nhận doanh thu, chi phí phát sinh trong kỳ
 • 32
VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Các nhân viên kế toán phần hành tài sản trung tâm Phần hành kế toán hoạt động trung tâm Bộ phần tài chính và tổng hợp tại trung tâm TRANG 18 +Kế toán tổng hợp trong công ty có 2 ngời có [r]
 • 30
VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT DOC

VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT DOC

Các nhân viên kế toán phần hành tài sản trung tâm Phần hành kế toán hoạt động trung tâm Bộ phần tài chính và tổng hợp tại trung tâm TRANG 18 +Kế toán tổng hợp trong công ty có 2 ngời có [r]
 • 30
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN Ở CÔNG TY XE MÁY XE ĐẠP THỐNG NHẤT

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN Ở CÔNG TY XE MÁY XE ĐẠP THỐNG NHẤT

phần lớn được chuyển đến nhập kho phụ tùng để tiếp tục sản xuất ở phân xưởng lắp ráp, một phần nhỏ có thể đem ra bán ngoài thị trường. - Phân xưởng khung sơn : trên cơ sở các loại vật tư như ống thép, các loại ổ giữa, rắc co, cầu các loại… gá lắp thành khung xe đạp, sau đó khung lắp ráp sơ bộ được tiến hành với công nghệ hàn đồng, khi hàn xong được chuyển sang bộ phận dũa tẩy, trà láng để làm sạch bề mặt của khung để chuyển tiếp tới bộ phận sơn, chuyển qua công nghệ sấy rồi lắp ráp thành khung xe đạp hoà chỉnh. Khung xe đạp hoàn chỉnh này được chuyển sang phân xưởng lắp ráp.
 • 40
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Là một trong những phần hành quan trọng của công tác kế toán, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với chức năng giám sát và phản ánh trung thực, kịp thời các thông tin về chi phí sản
 • 87
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ HACECO

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ HACECO

Là một trong những phần hành quan trọng của công tác kế toán, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với chức năng giám sát và phản ánh trung thực, kịp thời các thông tin về[r]
 • 91
HẠCH TÓAN GIÁ THÀNH TẠI CTY CAO SU ĐÀ NẴNG  4 PDF

HẠCH TÓAN GIÁ THÀNH TẠI CTY CAO SU ĐÀ NẴNG 4 PDF

Ch ức nă ng nhi ệm vụ của từng kế toán . Phòng k ế toán t ài v ụ có trách nhiệm giúp Giám đốc tổ chức các thông tin kinh tế h ạch toán kinh tế nội bộ, quyết toán việc thực hiện các k ế hoạch sản xuất, phân tích hoạt động kinh t ê, th ực hiện đú ng ch ế độ kế toán của Nh à n ước. Định kỳ lập báo cáo kế toán
 • 8
tạo hồ sơ của bạn ngay

tạo hồ sơ của bạn ngay

Nhiệm vụ chính: Theo dõi tất cả các phần hành kế toán - Kiểm tra, chỉnh sửa các định khoản. - Kiểm tra bảng đối chiếu công nợ[r]
 • 4
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THUỶ LỢI LÂM ĐỒNG

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THUỶ LỢI LÂM ĐỒNG

Đảm trách một số công việc mang tính chất phục vụ, tiếp khách khi có những liên hệ thuần tuý về hành chánh, quản trị; tiếp nhận và xử lý các công văn đến và đi, nhằm tổ chức bộ máy quản lý gọn nhẹ và đạt hiệu quả cao. - Bộ phận kế toán: Với chức năng nhiệm vụ của mình phòng Kế toán đóng một vai trò không thể thiếu trong mọi doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ. Với vai trò là một phòng tập hợp các số liệu phân tích tình hình về kết quả kinh doanh, lập các báo cáo lên giám đốc của công ty phòng Kế toán đã khẳng định vị trí quan trọng không thể thiếu trong hoạt động của công ty. Có thể nói cụ thể về chức năng nhiệm vụ của phòng Kế toán như sau:
 • 29
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU  CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP” TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN HÀ NỘI

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP” TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN HÀ NỘI

Có nhiệm vụ điều hành toàn bộ công tác kế toán tham mưu cho giám đốc về các hoạt động tổ chức kinh doanh, quản lý tài chính, tổ chức kiểm tra đôn đốc các phần hành kế toán trong công ty,[r]
 • 75
TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ 1 SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU TẠI TECHNOIMPORT

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ 1 SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU TẠI TECHNOIMPORT

Tổ chức bộ máy kế toán và 1 số phần hành kế toán chủ yếu tại TECHNOIMPORT
 • 51

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam