0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Ông Phạm Văn Hiệu Phòng KHVT

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ TẬP THỂ SƯ PHẠM TRƯỜNG TIỂU HỌC

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ TẬP THỂ SƯ PHẠM TRƯỜNG TIỂU HỌC

sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp cũng nh mọi thành viên khác trong tập thể s phạm. Hiệu trởng phải xây dựng tín nhiệm của mình đối với tập thể và phát huy uy tín, vai trò lãnh đạo đối với nhiệm vụ xây dựng tập thể, có đợc tín nhiệm là một quá trình lao động vất vả và phải xây dựng từ nhiều yếu tố. Hiệu trởng phải luôn g- ơng mẫu về mọi mặt, giải quyết kịp thời mọi mâu thuẫn, vớng mắc trong tập thể và giữa các cá nhân một cách khách quan, chính xác, công bằng, có phong cách lãnh đạo phù hợp, thực hiện tốt dân chủ hoá trờng học, luôn cầu thị, tiếp thu và sửa chữa các ý kiến góp ý một cách chân thành. Trong công tác đánh giá cán bộ, giáo viên, công nhân viên, hiệu trởng phải công tâm, công bằng, khách quan và sáng suốt biết nâng giấc sáng kiến và hạn chế mặt tiêu cực, biết sử dụng cán bộ và đợc mọi ngời tin cậy. Hiệu trởng phải chấp hành tốt mọi quy định của tập thể nh mọi thành viên, có tinh thần giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp và gần gũi với mọi ngời, thấu hiểu nguyện vọng của các thành viên.
 • 25
MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU, ĐÁNH GIÁ SKKN

MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU, ĐÁNH GIÁ SKKN

7 – Bà Nguyễn Thị Kim Mai – văn thư làm thành viên. II. Nội dung: 1 - Ông Nguyễn Văn Thông – trưởng ban, nêu lên yêu cầu, chức năng của hội đồng là xem xét, nghiệm thu, đánh giá Sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ giáo viên trường .
 • 2
TRẦN QUANG DIỆU (1746–1802) - 2 PPS

TRẦN QUANG DIỆU (1746–1802) - 2 PPS

Chuy ện kể rằng Trần Quang Diệu v à Nguy ễn Văn Thoại (tức Thoại Ngọc Hầu) l à đôi bạn láng giềng thân thiết. Sau quê hương loạn lạc, gia đ ình Tr ần Quang Diệu b ỏ xứ về qu ê ngo ại ở l àng Trà Khê (nay thu ộc quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng), còn Nguy ễn văn Thoại th ì theo cha m ẹ v ào s ống tại C ù lao Dài trên sông C ổ Chi ên (V ĩnh Long). Khi biết tin nhau th ì hai ông đ ã ở hai bên chi ến tuyến. Vào năm
 • 5
VĂN 7_ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ

VĂN 7_ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ

TRANG 4 Phạm Văn Đồng là một trong những học trò xuất sắc và là cộng sự đắc lực của Chủ tich Hồ Chí Minh Suốt mấy chục năm ông được sống và làm việc bên cạnh Bác Hồ vì vậy ông đã viết nh[r]
 • 18
CHI NHANH AGRIBANK HCMC

CHI NHANH AGRIBANK HCMC

Tân bình, thành phố Hồ Chí Minh Phòng giao dịch Phạm Văn Hai 19 Nguyễn Bặc, Phường3, Q.Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh Phòng giao dịch Phi Trường Ga đến- Sân Bay Tân Sơn Nhất, thành phố [r]
 • 10
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM THÉP VÀ TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM THÉP VÀ TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM

Tổng giám đốc là người có quyền hạn lớn nhất trong Tổng công ty TRANG 12 PTGĐÔng Nguyễn Thanh Hùng TỔNG GIÁM ĐỐCÔNG PHẠM HÙNG PTGĐ ông Vũ Văn ĐịnhPTGĐ Phạm Quang NhânPTGĐBà Nguyễn Kim Th[r]
 • 22
QD 3197.SIGNED.SIGNED

QD 3197.SIGNED.SIGNED

Cán bộ hợp đồng tham gia làm thành viên hội đồng, gồm: - Ông Nguyễn Quốc Cảnh, Cán bộ Hội đồng GPMB; - Ông Đặng Văn Hiệu, Cán bộ Hội đồng GPMB; Tùy tình hình cụ thể, Hội đồng bồi thường,[r]
 • 3
BÀI 23.VĂN BẢN:ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ

BÀI 23.VĂN BẢN:ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ

TRANG 3 Phạm Văn Đồng là một trong những học trò xuất sắc và là cộng sự đắc lực của Chủ tich Hồ Chí Minh Suốt mấy chục năm ông đ ợc sống và làm việc bên cạnh Bác Hồ vì vậy ông đã viết nh[r]
 • 17
LÊ VĂN KHÔI VÀ CUỘC NỔI DẬY Ở THÀNH PHIÊN AN (1833-1835)_1 DOC

VĂN KHÔI VÀ CUỘC NỔI DẬY Ở THÀNH PHIÊN AN (1833-1835)_1 DOC

Văn Khôi và cuộc nổi dậy ở thành Phiên An (1833-1835) Dù Lê Văn Khôi đã chết, nhưng nhờ thành cao hào sâu, quân nổi dậy vẫn giữ được thành cho tới tháng 7 năm Ất Tỵ (1835). Lúc bấy giờ, hiện trạng rất nguy ngập: Thành bị bao vây dài ngày, dịch tả hoành hành, súng đạn hư hỏng vơi cạn dần, lương thực tuy nhiều nhưng bị ẩm mốc, tinh thần và sức lực quân dân đều suy kiệt và ly tán... Cho nên khi quân triều đình chia làm 8 mũi, tấn công ồ ạt vào thành. Quân nổi dậy chống cự không nổi, bị thua trận. Đại thắng, các tướng lĩnh lập tức cho đề mấy chữ “Thành Phiên An đã hạ” trên một lá cờ đỏ, sai quân thay nhau chạy ngựa suốt ngày đêm về kinh sư báo tiệp. 2. 3 Sau cuộc chiến:
 • 8
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Phê chuẩn bổ sung ông Phạm Vũ Hồng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011.. Quyết định này có hiệu lự[r]
 • 2
Kỹ thuật xung số Đoàn thị thanh ngọc Phạm văn thảo

Kỹ thuật xung số Đoàn thị thanh ngọc Phạm văn thảo

kỹ thuật xung số Đoàn Thị Thanh Ngọc Phạm Văn Thảokỹ thuật xung số Đoàn Thị Thanh Ngọc Phạm Văn Thảokỹ thuật xung số Đoàn Thị Thanh Ngọc Phạm Văn Thảokỹ thuật xung số Đoàn Thị Thanh Ngọc Phạm Văn Thảokỹ thuật xung số Đoàn Thị Thanh Ngọc Phạm Văn Thảokỹ thuật xung số Đoàn Thị Thanh Ngọc Phạm Văn Thảo
 • 20
MẪU BÌA ĐƯỢC TRANG TRÍ RẤT ĐẸP.

MẪU BÌA ĐƯỢC TRANG TRÍ RẤT ĐẸP.

TRANG 1 PHỊNG GIÁO DỤC TÂN PHÚ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG TRANG 2 Phòng GD &ĐT Tam Nông TRƯỜNG TIỂU H _ __KHOA HỌC_ _ _ _LỊCH SỬ_ _ _ _ĐỊA LÝ_ _ _ _ __SỨC KHOẺ_ _ _ TRANG 3 Phòng GD&Đ[r]
 • 22
ẤN TƯỢNG PHẠM VĂN HẠNG

ẤN TƯỢNG PHẠM VĂN HẠNG

ẤN TƯỢNG PHẠM VĂN HẠNG Là một nghệ sĩ suốt đời rong ruổi qua nhiều vùng đất, ở đâu Ông cũng để lại những dấu ấn bằng nhiều tác phẩm điêu khắc, đó chính là khát vọng cháy bỏng trong con người nghệ sỹ - Điêu khắc gia Phạm Văn Hạng.
 • 5
CÔNG VĂN V/V GIÁO VIÊN TIẾNG ANH LÀM BÀI THU HOẠCH LẠI

CÔNG VĂN V/V GIÁO VIÊN TIẾNG ANH LÀM BÀI THU HOẠCH LẠI

UBND huyện thọ xuân cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Phòng GD & ĐT Độc lập Tự do Hạnh Phúc – – Số: 85 / PGD&ĐT-NN Thọ Xuân, ngày 18 tháng 5 năm 2010 V/v kiểm tra đánh giá việc tự bồi dỡng chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên Ngoại Ngữ
 • 1
QUYẾT ĐỊNH XEM THI HỌC KỲ

QUYẾT ĐỊNH XEM THI HỌC KỲ

Điều 1 : Nay thành lập hội đồng ra đề thi h ọc kỳ II gồm các ông bà có tên sau: 1. Ông: Trần Văn Tuấn Hiệu Trưởng Trưởng Ban 2. Bà: Trần Thị Ngọc Hiếu Giáo Viên Thành Viên 3. Ông: Phan Quang hiệp Giáo Viên Thành Viên 4. Bà: Nguyễn Thị Thu Giáo Viên Thành Viên 5. Ông: Liêng Hót Ha Hang Giáo Viên Thành Viên 6. Bà: Phạm Thị Bích Lệ Giáo Viên Thành Viên 7. Ông: Trần Đăng Khoa Giáo Viên Thành Viên 8. Bà: Đinh Thị Lương Giáo Viên Thành Viên 9. Bà: Nguyễn Thị Trang Giáo Viên Thành Viên
 • 3
điều 1 bổ nhiệm lại ông phạm văn tụ giữ chức ủy viên hội đồng quản trị

điều 1 bổ nhiệm lại ông phạm văn tụ giữ chức ủy viên hội đồng quản trị

Bổ nhiệm lại ông Phạm Văn Tụ giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam.. Điều 2.[r]
 • 1
QD_GDT_HAU__GANG_CA_MAU_MA_HOA

QD_GDT_HAU__GANG_CA_MAU_MA_HOA

Ông Phạm Văn G cho rằng diện tích đất của ông đang sử dụng có nguồn gốc do ông nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Văn T và bà Quách Thị T vào năm 1980, đến năm 1995 thì ông được cấp giấy c[r]
 • 6
BÌA KẾ HOẠCH GIÁO VIÊN

BÌA KẾ HOẠCH GIÁO VIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TRẦN VĂN THỜI TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN - - - - - - - - SỔ DỰ GIỜ Giáo viên: Phạm Ngọc Châu Năm học: 2019 – 2020 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TRẦN VĂN THỜI TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN - - - - - - - - SỔ TỰ BỒI DƯỠNG Giáo viên: Phạm Ngọc Châu Năm học: 2019 – 2020 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TRẦN VĂN THỜI TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN - - - - - - - - SỔ HỘI HỌP Giáo viên: Phạm Ngọc Châu Năm học: 2019 – 2020 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TRẦN VĂN THỜI TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN - - - - - - - - BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN Giáo viên: Phạm Ngọc Châu Năm học: 2019 – 2020
 • 6
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHO DỰ ÁN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH POT

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHO DỰ ÁN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH POT

7.Vệ sinh an toàn lao động và phòng chống sự cố: 7.1.Vệ sinh an toàn lao động: Công ty cam kết tuân thủ nghị định số 36/CP của chính phủ kí ngày 20/01/1995 trong đó có những quy định chi tiết về an toàn và vệ sinh lao động của bộ luật lao động.Các biện pháp nhằm giảm thiểu các tác nhân ô nhiễm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân sẽ áp dụng tại công ty là:
 • 17
TIỂU LUẬN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

TIỂU LUẬN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

7.Vệ sinh an toàn lao động và phòng chống sự cố: 7.1.Vệ sinh an toàn lao động: Công ty cam kết tuân thủ nghị định số 36/CP của chính phủ kí ngày 20/01/1995 trong đó có những quy định chi tiết về an toàn và vệ sinh lao động của bộ luật lao động.Các biện pháp nhằm giảm thiểu các tác nhân ô nhiễm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân sẽ áp dụng tại công ty là:
 • 19
1174QD_SIGNED

1174QD_SIGNED

CÁC ỦY VIÊN: - ÔNG ĐẶNG VĂN LƯỢNG, CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH; - BÀ LÊ THỊ NHUNG, GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH; - ÔNG NGUYỄN VĂN LIỆT, GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI; - ÔNG PHẠM TỨ PHƯƠNG, GIÁM [r]
 • 3
giao an va hinh nen

giao an va hinh nen

TRANG 1 PHỊNG GIÁO DỤC TÂN PHÚ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG TRANG 2 Phòng Giáo Dục Tân Phú TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG _ __KHOA HỌC_ _ _ _LỊCH SỬ_ _ _ _ĐỊA LÝ_ _ _ _ __SỨC KHOẺ_ _ _ T[r]
 • 22
10 MẪU TRANG BÌA KHÁ ĐẸP

10 MẪU TRANG BÌA KHÁ ĐẸP

TRANG 1 PHỊNG GIÁO DỤC TÂN PHÚ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG TRANG 2 Phòng Giáo Dục Tân Phú TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG _ __KHOA HỌC_ _ _ _LỊCH SỬ_ _ _ _ĐỊA LÝ_ _ _ _ __SỨC KHOẺ_ _ _ T[r]
 • 22
TÀI LIỆU MAU BIA GA

TÀI LIỆU MAU BIA GA

TRANG 1 PHỊNG GIÁO DỤC TÂN PHÚ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG TRANG 2 Phòng Giáo Dục Tân Phú TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG _ __KHOA HỌC_ _ _ _LỊCH SỬ_ _ _ _ĐỊA LÝ_ _ _ _ __SỨC KHOẺ_ _ _ T[r]
 • 22
Bìa giáo án tuyệt đẹp. Nguyễn Thị Hồng

Bìa giáo án tuyệt đẹp. Nguyễn Thị Hồng

TRANG 1 PHỊNG GIÁO DỤC TÂN PHÚ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG GIÁO VIÊN : NGUYỄN THỊ HỒNG NĂM HỌC: 2008 - 2009 TRANG 2 Phòng Giáo Dục Tân Phú TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG _ __KHOA HỌC_ _[r]
 • 28
CHÍNH PHỦ KIÊM GIỮ CHỨC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ

CHÍNH PHỦ KIÊM GIỮ CHỨC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ

Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội và ông Phạm Văn Phượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TĐT[r]
 • 1
Bia 13 doc

Bia 13 doc

TRANG 1 PHỊNG GIÁO DỤC TÂN PHÚ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG GIÁO VIÊN : _NGUYỄN THỊ HỒNG_ NĂM HỌC: 2008 - 2009 TRANG 2 Phòng Giáo Dục Tân Phú TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG TRANG 3 TRANG[r]
 • 18
HỒI KÝ SIHANOUK - SIHANOUK

HỒI KÝ SIHANOUK - SIHANOUK

Ông Phạm Văn Đổng lúc đó cũng có mặt ở Bắc Kinh đã nêu vấn đề với ông Chu Ân Lai là Mặt trận dân tộc giải phóng không nhận được gạo và thuốc men của Trung Quốc qua đường Campuchia nhưng [r]
 • 137
BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH THI CÔNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH THI CÔNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG

Ông: PHẠM VĂN TĨNH Chức vụ: CHỦ TỊCH Ông: Chức vụ: BĐẠI DIỆN NHÀ THẦU TƯ VẤN QLDA : CÔNG TY TNHH HOÀ BÌNH BAN MÊ.. Sau mỗi công đoạn đều có biên bản nghiệm thu trước khi tiến đ[r]
 • 2
MỘT SỐ TRANG BÌA G.A ĐẸP

MỘT SỐ TRANG BÌA G.A ĐẸP

TRANG 1 PHỊNG GIÁO DỤC TÂN PHÚ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG TRANG 2 TRANG 3 TRANG 4 TRANG 5 PHỊNG GIÁO DỤC TÂN PHÚ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG TRANG 6 TRANG 7 Phòng Giáo Dục Tân Phú T[r]
 • 22
KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHNO & PTNT CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI

KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHNO & PTNT CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI

Tổ trưởng tổ mua sắm Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc ủy quyền từng lần Chú ý : + Trường hợp Ông Đặng Văn Thái đi vắng , các công việc do Ông Thái đảm nhiệm bàn giao cho Bà Phạm T[r]
 • 26
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA NHNO & PTNT CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA NHNO & PTNT CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI

Tổ trưởng tổ mua sắm Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc ủy quyền từng lần Chú ý : + Trường hợp Ông Đặng Văn Thái đi vắng , các công việc do Ông Thái đảm nhiệm bàn giao cho Bà Phạm T[r]
 • 26
2674-QĐ-UBND

2674-QĐ-UBND

HỘI ĐỒNG XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS TẠI TRƯỜNG THCS HẢI SƠN: - Ông Nguyễn Văn Quang - Hiệu trưởng trường THCS Hải Sơn, Chủ tịch Hội đồng.. - Ông Phạm Quý Anh - Phó Hiệu trưởng trường [r]
 • 14
CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ

CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.. Quyết định này có hiệu [r]
 • 1
MEDIA-RELEASE-GUIDELINES-FOR-MITIGATING-ENVT-IMPACTS-CONSULTED-VN

MEDIA-RELEASE-GUIDELINES-FOR-MITIGATING-ENVT-IMPACTS-CONSULTED-VN

Ông Phạm Tuấn Phan, Giám đốc điều hành Ủy hội, đã phát biểu tại kỳ họp bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 và kết thúc vào ngày mai: “Các hướng dẫn này sẽ là một công cụ quý giá để nâng cao hiệu [r]
 • 2
Bài giảng Sinh học đại cương TS. Phạm Đình Văn (bs)

Bài giảng Sinh học đại cương TS. Phạm Đình Văn (bs)

Bài giảng Sinh học đại cương TS. Phạm Đình Văn (bs)Bài giảng Sinh học đại cương TS. Phạm Đình Văn (bs)Bài giảng Sinh học đại cương TS. Phạm Đình Văn (bs)Bài giảng Sinh học đại cương TS. Phạm Đình Văn (bs)Bài giảng Sinh học đại cương TS. Phạm Đình Văn (bs)Bài giảng Sinh học đại cương TS. Phạm Đình Văn (bs)Bài giảng Sinh học đại cương TS. Phạm Đình Văn (bs)Bài giảng Sinh học đại cương TS. Phạm Đình Văn (bs)Bài giảng Sinh học đại cương TS. Phạm Đình Văn (bs)
 • 149
ỦY BAN DÂN TỘCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

ỦY BAN DÂN TỘCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

Ông Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Ủy ban Dân tộc được hưởng 7% phụ cấp kiêm nhiệm.. Ông Phạm Hồng Nhung, Chuyên viên chính[r]
 • 2
phủ về việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một

phủ về việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một

Ông Phạm Ngọc Minh, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên;2. Ông Lưu Văn Hạnh, Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức Thành viên Hội đồng thành[r]
 • 2

Lê Đức Tùng, Trịnh Văn Hùng, Hoàng Khải Lập, Phạm Ngọc Minh, Phạm Công Kiêm - Thực trạng tiêm phòng dại tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015 [r]
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmhoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tƣ vấn đầu tƣ và xây dựng bạch đằnghoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cp bao bì và in công nghệ cao đình vũhoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty liên doanh sản xuất thép vinausteelhạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM