0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ thông tin >

Lập trình vi điều khiển

TÀI LIỆU THỰC HÀNH LMD_ MATRIX LED

TÀI LIỆU THỰC HÀNH LMD_ MATRIX LED

Lập trình cho vi điều khiển 8051
 • 72
Lập trình vi điều khiển avr căn bản

Lập trình vi điều khiển avr căn bản

n ố i chân đ ó v ớ i GND(0V) lcd s ẽ luôn hi ể n th ị rõ t ố i đ a . Để tìm hi ể u thêm v ề LCD b ạ n có th ể tham kh ả o bài vi ế t c ủ a trietnguyen : Gi ớ i thi ệ u v ề LCD (http://www.vagam.dieukhien.net/attachment.php?attid=32&d=1179760345) Khi s ử d ụ ng codevision b ạ n s ẽ có m ộ t b ộ th ư vi ệ n vi ế t s ắ n bao g ồ m các hàm c ơ b ả n sau đ ây : void lcd_clear(void)
 • 25
đề tài thiết bị thực tập lập trình vi điều khiển AVR

đề tài thiết bị thực tập lập trình vi điều khiển AVR

B ộ nhớ ch ươ ng trình là lo ại bộ nhớ flash. Dung l ư ợng chính xác của bộ nhớ n ày thay đ ổi khác nhau giữa các bộ xử lý trong c ùng h ọ. Bộ nhớ ch ươ ng trình đư ợc truy nhập theo t ừng chu kỳ đồng hồ, v à m ột lệnh đ ư ợc nạp v ào thanh ghi l ệnh. Thanh ghi lệnh n ối với tệ p lệnh thanh ghi bằ ng cách lựa chọn xem thanh ghi n ào s ẽ đ ư ợc ALU sử d ụng để thực thi lệnh. Lối ra của thanh ghi lện đ ư ợc giả i m ã b ằng bộ giải m ã l ệnh để quy ết đị nh chọn tín hiệ u điều khiển n ào s ẽ đ ư ợc kích hoạt để h ồn thành l ệnh hiệ n tạ i. B ộ nhớ ch ươ ng trình bên c ạ nh các lệnh l ư u tr ữ, cũng chứa các vect ơ ng ắt bắt đầu ở đị a ch ỉ $0000. Ch ươ ng trình hi ệ n tại sẽ bắ t đầu ở vị trí bộ nhớ ph ía bên kia vùng dùng cho các vect ơ . S ố l ư ợng các vect ơ c ũng khác nhau giữa các bộ x ử lý. Bộ xử lý AT90S1200 cĩ 3 vect ơ cịn AT90S8515 cĩ 13 vect ơ . B ảng d ư ới đây minh hoạ to àn b ộ khơng gian vect ơ dùng cho b ộ xử lý AT90S8515 .
 • 181
BÁO CÁO THỰC TẬP

BÁO CÁO THỰC TẬP "THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐÈN ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG” POTX

I. ĐẶT VẤN ĐỀ Trong hệ thống giao thông hiện nay ở nước ta, vấn đề về an toàn giao thông và tránh ùn tắc tại các đô thị và thành phố lớn là một trong nhữngvấn đề hết sức cấp bách và được toàn xã hội quan tâm. Vì vậy các phương tiện hướng dẫn giao thông đóng vai trò rất quan trọng, nó góp phần hạn chế những xung đột xảy ra khi tham gia giao thông. Tại các đô thị thì hệ thống đèn điều khiển giao thông là rất quan trọng. Hệ thống đèn điều khiển giao thông không những có tác dụng hạn chế những xung đột trong giao thông thành phố mà còn là công cụ điều khiển các luồng giao thông nhằm hạn chế ùn tắc - một vấn đề nan giải tại các thành phố lớn. Vì lí do trên, chúng em quyết định chọn đề tài “Thiết kế hệ thống đèn điềukhiển giao thông”
 • 14
Arduino Cookbook lập trình cho vi điều khiển

Arduino Cookbook lập trình cho vi điều khiển

This can be overcome by designing your messages so that the sending and receiving sides know exactly how many bytes are expected. The end of a message is determined by the number of bytes sent rather than detection of a specific character. This can be implemented by sending an initial value to say how many bytes will follow. Or you can fix the size of the message so that it’s big enough to hold the data you want to send. Doing either of these is not always easy, as different platforms and languages can use different sizes for the binary data types—both the number of bytes and their order may be different from Arduino. For example, Arduino defines an int as two bytes, but Pro- cessing (Java) defines an int as four bytes ( short is the Java type for a 16-bit integer). Sending an int value as text (as seen in earlier text recipes) simplifies this problem because each individual digit is sent as a sequential digit (just as the number is written). The receiving side recognizes when the value has been completely received by a carriage return or other nondigit delimiter. Binary transfers can only know about the compo- sition of a message if it is defined in advance or specified in the message.
 • 658
CÂU HỎI: LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ĐÈN NHÁY: “VI ĐIỀU KHIỂN 89C51” PPT

CÂU HỎI: LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ĐÈN NHÁY: “VI ĐIỀU KHIỂN 89C51” PPT

Câu hỏi : L ậ p trình điề u khi ển đèn nháy: “VI ĐIỀ U KHI ỂN 89C51” Dùng đèn led điề u khi ển đấ u an ố t chung, t ạ i c ổ ng p1,p2 theo yêu c ầ u sau: 1)Hi ệ n t ừ ng ch ữ t ừ trái sang ph ả i v ớ i t ốc độ 1s/ ch ữ . 2)Sáng d ầ n t ừ ng kí t ự t ừ trái sang ph ả i v ớ i t ốc độ 0,1s/ 1 kí t ự . 3)Sáng d ồ n t ừ trái sang ph ả i v ớ i t ốc độ 0,1s /1 kí t ự .
 • 27
Phần mềm magic Led Board

Phần mềm magic Led Board

Theo cách thông thường để lập trình cho bảng LED quảng cáo, người ta phải lập trình cho vi điều khiển bằng ngôn ngữ Assembly, C. Để lập trình được người lập trình phải hiểu được họ vi điều khiển sử dụng và có kỹ năng lập trình Assembly hay C. Đây là công việc không dễ đối với các kỹ thuật viên ít kinh nghiệm và là công việc rất tốn thời gian đối với các kỹ thuật viên có kinh nghiệm. Phần mềm Magic LED Board được thiết kế ra để giúp các kỹ thuật viên thiết kế các bảng LED quảng cáo không phải lập trình C hay Assembly, phần mềm Magic LED Board sẽ làm thay công việc đó. Trong bài báo này tác giả trình bày các bước để xây dựng phần mềm và phần mềm được viết bằng Visual Basic 6.0.
 • 7
DA1 đo nhiệt độ môi trường và cảnh bảo từ a đến z

DA1 đo nhiệt độ môi trường và cảnh bảo từ a đến z

lập trình từ a đến z đo nhiệt độ môi trường và cảnh báo sử dụng vi điểu khiển mc8051, phím ấn, màn hình lcd, cảm biến nhiệt lm35, bộ chuyển đổi adc0808 lập trình bằng ngôn ngữ asambly. đồ án ngành kĩ thuật và tự động hóa, vi điều khiển và ứng dụng
 • 31
TRON BO HKI ENGLISH 6 3COT DEP VA HAP DAN NGAN GON

TRON BO HKI ENGLISH 6 3COT DEP VA HAP DAN NGAN GON

Một số mốc lịch sử quan trọng trong quá trình phát triển nhân hệ điều hành Linux : Sau ba năm nhân Linux ra đời , đến ngày 14-3-1994, hệ điều hành Linux phiên bản 1.0 được phổ biến . Thành công lớn nhất của Linux 1.0 là nó đã hỗ trợ giao thức mạng TCP/IP chuẩn UNIX , sánh với giao thức socket BSD- tương thích cho lập trình mạng . Trình điều khiển thiết bị đã được bổ sung để chạy IP trên một mạng Ethernet hoặc trên tuyến đơn hoặc qua modem. Hệ thống file trong Linux 1.0 đã vượt xa hệ thống file của Minix thông thường , ngoài ra đã hỗ trợ điều khiển SCSI truy nhập đĩa tốc độ cao. Điều khiển bộ nhớ ảo đã được mở rộng để hỗ trợ điều khiển trang cho các file swap và ánh xạ bộ nhớ của file đặc quyền .
 • 90
THIẾT KẾ MÁY GIA CÔNG CAM PHẲNG ĐIỀU KHIỂN SỐ

THIẾT KẾ MÁY GIA CÔNG CAM PHẲNG ĐIỀU KHIỂN SỐ

Thay cho việc điều khiển các rơ le thông qua các mạch logic ghép cứng, ngƣời ta dùng hệ điều khiển vi điện tử, có thể lập trình nạp và sửa code tự do, trong đó, máy công cụ thực hiện các[r]
 • 124
CODE LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN 8051 CƠ BẢN ASM

CODE LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN 8051 CƠ BẢN ASM

TRANG 1 CODE LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN 8051 CƠ BẢN ASM Những code lập trình asembly đơn giản này các bạn xem sẽ dễ hiểu..có điều gì thắc mắc các bạn cứ hỏi nhé.. Simple is the best I.PHẦN [r]
 • 44
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG LED CUBE 5X5X5 DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN AT89S52

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG LED CUBE 5X5X5 DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN AT89S52

I. Tổng Quan - Vi điều khiển là một lĩnh vực khá lý thú đối với các bạn sinh viên chuyên ngành Điện tử nói chung. - Cùng với sự phát triển của ngành điện tử thì nhiều họ Vi điều khiển được các hãng sản
 • 18
SỬ DỤNG DSPIC ĐỂ ĐO TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ CÓ SỐ XUNG LÀ 100 XUNG MÔ PHỎNG TRÊN PHẦN MỀM PROTEUS

SỬ DỤNG DSPIC ĐỂ ĐO TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ CÓ SỐ XUNG LÀ 100 XUNG MÔ PHỎNG TRÊN PHẦN MỀM PROTEUS

Các thiết bị công nghệ tiên tiến với hệ thống điều khiển lập trình PLC, Vi xử lý, điện khí nén, điện tử đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp như các dây truyền sản xuất, c[r]
 • 66
LẬP TRÌNH CHO VI ĐIỀU KHIỂN TMS320LF2407A ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ

LẬP TRÌNH CHO VI ĐIỀU KHIỂN TMS320LF2407A ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ

Khi Stator được cung cấp bởi nguồn ba pha cân bằng với tần số f, từ trường quay với tốc độ Trong đó : p - số đôi cực ^ - tần số góc của nguồn ba pha cung cấp cho động cơ: ^ Nếu tốc độ qu[r]
 • 68
LẬP TRÌNH C CHO VI ĐIỀU KHIỂN 8051 ĐIỀU KHIỂN SENSOR DS18B20

LẬP TRÌNH C CHO VI ĐIỀU KHIỂN 8051 ĐIỀU KHIỂN SENSOR DS18B20

Mạch bên trong của port xuất/nhập_ - Latch: Đọc bộ chốt - 89C52 internal bus: Bus nội của AT89C52 - Read pull up: Kéo lên bên trong - Read pin: Đọc chân port - Port pin: Chân port - Port[r]
 • 51
Bài giảng Vi điều khiển: Phần 2 ĐH Phạm Văn Đồng

Bài giảng Vi điều khiển: Phần 2 ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Bài giảng Vi điều khiển: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: khảo sát timercounter của vi điều khiển, khảo sát ngắt của vi điều khiển, lập trình hợp ngữ cho vi điều khiển MCS51.
 • 48
Tìm hiểu máy điện không đồng bộ rô to dây quấn, thiết kế mạch khởi động cho động cơ không đồng bộ rô to dây quấn dùng PLC S7 200

Tìm hiểu máy điện không đồng bộ rô to dây quấn, thiết kế mạch khởi động cho động cơ không đồng bộ rô to dây quấn dùng PLC S7 200

Ngày nay, với sự phát triển của khoa học kĩ thuật sự đa dạng của các linh kiện điện tử số, các thiết bị điều khiển tự động. Các công nghệ cũ đang dần dần được thay thế bằng các công nghệ hiện đại. Các thiết bị công nghệ tiên tiến với hệ thống điều khiển lập trình vi điều khiển, hệ thống tự động điều khiển, vi xử lý, PLC,… đang được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp, các dây truyền sản xuất.
 • 45
VI MẠCH MCS 51  ỨNG DỤNG THỰC TẾ PART 9 PPT

VI MẠCH MCS 51 ỨNG DỤNG THỰC TẾ PART 9 PPT

• Biết cách viết các chương trình điều khiển LED 7 đoạn ở chế độ: o Không đa hợp và ngõ vào dữ liệu kiểu BCD. o Không đa hợp và ngõ vào dữ liệu kiểu 7 đoạn. o Đa hợp và ngõ vào dữ liệu kiểu BCD (không dùng vi mạch giải đa hợp bên ngoài).
 • 9
BÀI GIẢNG VI ĐIỀU KHIỂN: PHẦN 2 - ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG

BÀI GIẢNG VI ĐIỀU KHIỂN: PHẦN 2 - ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG

(NB) Bài giảng Vi điều khiển: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: khảo sát timer-counter của vi điều khiển, khảo sát ngắt của vi điều khiển, lập trình hợp ngữ cho vi điều khiển MCS51.
 • 48
TÌM HIỂU MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ RÔ TO DÂY QUẤN, THIẾT KẾ MẠCH KHỞI ĐỘNG CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ RÔ TO DÂY QUẤN DÙNG PLC S7 200

TÌM HIỂU MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ RÔ TO DÂY QUẤN, THIẾT KẾ MẠCH KHỞI ĐỘNG CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ RÔ TO DÂY QUẤN DÙNG PLC S7 200

Các thiết bị công nghệ tiên tiến với hệ thống điều khiển lập trình vi điều khiển, hệ thống tự động điều khiển, vi xử lý, PLC,… các thiết bị điều khiển từ xa đang được ứng dụng rộng rãi t[r]
 • 45
ĐỒ ÁN TÌM HIỂU MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ RÔ TO DÂY QUẤN, THIẾT KẾ MẠCH KHỞI ĐỘNG CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ RÔ TO DÂY QUẤN DÙNG PLC S7 200

ĐỒ ÁN TÌM HIỂU MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ RÔ TO DÂY QUẤN, THIẾT KẾ MẠCH KHỞI ĐỘNG CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ RÔ TO DÂY QUẤN DÙNG PLC S7 200

Các thiết bị công nghệ tiên tiến với hệ thống điều khiển lập trình vi điều khiển, hệ thống tự động điều khiển, vi xử lý, PLC,… các thiết bị điều khiển từ xa đang được ứng dụng rộng rãi t[r]
 • 45
Thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông cho ngã tư lập trình bằng vi điều khiển

Thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông cho ngã tư lập trình bằng vi điều khiển

Thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông cho ngã tư lập trình bằng vi điều khiển
 • 48
Thực hành vi điều khiển

Thực hành vi điều khiển

Tài liệu giảng dạy môn thực hành vi điều khiển được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về ứng dụng vi điều khiển PIC để lập trình điều khiển, nạp chương trình và thiết[r]
 • 5
MÔ PHỎNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN MỞ MÁY TUẦN TỰ 3 ĐỘNG CƠ DÙNG TIA PORTAL

MÔ PHỎNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN MỞ MÁY TUẦN TỰ 3 ĐỘNG CƠ DÙNG TIA PORTAL

Thiết bị điều khiển logic lập trình được PLC là dạng thiết bị điều khiển đặc biệt dựa trên bộ vi xử lý, sử dụng bộ nhớ lập trình được để lưu trữ các lệnh và thực hiện các chức năng, chẳn[r]
 • 50
ĐỒ ÁN KĨ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN BKĐN GVHD PHẠM QUỐC THÁI (4)

ĐỒ ÁN KĨ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN BKĐN GVHD PHẠM QUỐC THÁI (4)

Một số vi mạch được sử dụng đó là kỹ thuâtj vi điều khiển .Nhờ tính năng ưu việt của bộ vi điều khiển như:”khả năng lập trình phù hợp với thiết kế nhỏ và lớn cũng như giao tiếp với các t[r]
 • 31
Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 0 - ThS. Phan Đình Duy

Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 0 - ThS. Phan Đình Duy

Chương này giới thiệu về môn học Vi xử lý – Vi điều khiển. Môn học Vi xử lý - Vi điều khiển giúp người học hiểu, biết và vận dụng được khối kiến thức cơ bản về Vi xử lý – Vi điều khiển; hiểu được kiến trúc và tập lệnh của vi điều khiển 8051 và vi xử lý 8086; có khả năng sử dụng ngôn ngữ lập trình Assemply để minh họa, thực hành các chương trình trên 8051 và 8086;... Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 11
BÁO CÁO ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH HỆ THỐNG VÀ VI ĐIỀU KHIỂN ĐỀ TÀI:SMART GLASS-KÍNH THÔNG MINH

BÁO CÁO ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH HỆ THỐNG VÀ VI ĐIỀU KHIỂN ĐỀ TÀI:SMART GLASS-KÍNH THÔNG MINH

BÁO CÁO ĐỒ ÁN, LẬP TRÌNH HỆ THỐNG ,VÀ VI ĐIỀU KHIỂN ,ĐỀ TÀI SMART GLASS,KÍNH THÔNG MINH
 • 14
3 3 VI ĐIỀU KHIỂN HỌ RAM

3 3 VI ĐIỀU KHIỂN HỌ RAM

Kiến trúc tổng quan vi xử lý lõi ARM • Kế thừa các đặc điểm của kiến trúc tập lệnh RISC • Số lượng thanh ghi lớn và có kích thước giống nhau • Tập lệnh load/store, không cho phép các thao tác xử lý dữ liệu trực tiếp trên bộ nhớ
 • 45
Giáo trình Lập trình vi điều khiển

Giáo trình Lập trình vi điều khiển

Nếu chỉ có một hệ thống bus như thường thấy ở vi điều khiển 8 bít thì việc truy xuất bộ nhớ dữ liệu hoặc bộ nhớ chương trình sẽ được thực hiện thông qua các tín hiệu điều khiển, [r]
 • 20
GIÁO TRÌNH Lập trình vi điều khiển

GIÁO TRÌNH Lập trình vi điều khiển

Tên các bài trong mô đunSơ lược về lịch sử và hướng phát triển của vi điều khiểnCấu trúc vi điều khiển 8051Tập lệnh vi điều khiển 8051Bộ định thời (Timer)Cổng nối tiếpNgắt
 • 125
VI MẠCH MCS 51 - ỨNG DỤNG THỰC TẾ (PHẦN 2) PART 11 DOCX

VI MẠCH MCS 51 - ỨNG DỤNG THỰC TẾ (PHẦN 2) PART 11 DOCX

Điều khiển thiết bị ngoại vi bằng các port của vi điều khiển. • Khảo sát và sử dụng các loại RTC (đồng hồ thời gian thực) thông dụng trên thực tế. • Tìm hiểu nguyên lý hoạt động một số thiết bị điều khiển ứng dụng RTC giao tiếp với vi điều khiển. B. YÊU CẦU:
 • 5
VI MẠCH MCS 51  ỨNG DỤNG THỰC TẾ PHẦN 2 PART 5 PPT

VI MẠCH MCS 51 ỨNG DỤNG THỰC TẾ PHẦN 2 PART 5 PPT

• Thiết kế các ứng dụng điều khiển thực tế có sử dụng ngắt (Interrupt). • So sánh ưu và nhược điểm của các chương trình điều khiển có sử dụng ngắt và không sử dụng ngắt. B. YÊU CẦU: • Nắm vững tập lệnh của vi điều khiển MCS-51.
 • 9
PHẦN 2 THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT NHÀ CAO TẦNG DÙNG VI XỬ LÝ 89C51

PHẦN 2 THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT NHÀ CAO TẦNG DÙNG VI XỬ LÝ 89C51

TRANG 2 trong phòng…Chương trình giao diện và điều khiển truyền số liệu dùng ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0 Kit vi xử lý trong phòng 1 và phòng có cùng sơ đồ khối như sau PC KIT VI [r]
 • 72

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu bài tập lớn kỹ thuật xung số docxbáo cáo bài tập lớn môn an toàn thông tin các phần mềm độc hạibài tập lớn kinh tế vi mô docbài tập lớn máy biến áp doctài liệu bài tập lớn tự động hoá quá trình sản xuất docxbài tập lớnbài tập lớnbài tập lớnbài tập lớn cung cấp điệnbài tập lớn nền móngbài tập lớn học kì luật học so sánhbài tập lớn luật hiến pháp việt nambài tập lớn luật dân sựbài tập lớn luật hôn nhân gia đìnhbài tập lớn luật hình sựNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP