0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Hoàn thiện kế toán thuế TNDN phải phù hợp Định hướng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ 2001-2010 của đất nước: “Đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp, ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất. Đồng thời, xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng Xã hội chủ nghĩa, phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế để phát triển nhanh có hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi liền với phát triển văn hoá, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng của xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh ". Kế toán thuế TNDN không những là một nội dung quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn rất quan trọng đối với NSNN. Do đặc thù của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay với hơn 230.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm hơn 90% trong tổng số các doanh nghiệp Việt Nam, trình độ công nghệ thấp, quy mô sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ. Để tiếp tục tạo nguồn thu quan trọng cho NSNN và khuyến khích các doanh nghiệp phát triển bền vững yêu cầu phải hoàn thiện kế toán thuế TNDN. Việc hoàn thiện này sẽ giúp ngành thuế giảm bớt chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý thu thuế. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện kế toán thuế TNDN giúp cho doanh nghiệp nhận thức rõ hơn quyền hạn và trách nhiệm đối với NSNN;
 • 31
MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ TNDN ĐỐI VỚI DN NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ TNDN ĐỐI VỚI DN NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Sử dụng hoá đơn điện tử thay thế cho hoá đơn giấy truyền thống sẽ góp phần hiện đại hoá công tác hạch toán kế toán, tiết kiệm chi phí, nâng cao tính bảo mật của DN. Đây cũng là biện pháp hữu hiệu hỗ trợ ngành thuế từng bước ngăn chặn và kiểm soát việc sử dụng hoá đơn giả để trốn thuế. Vì thế, Tổng cục Thuế đang tích cực hoàn tất những bước chuẩn bị để thực hiện thí điểm hoá đơn điện tử, tiến tới nhân rộng ra toàn quốc. DN sử dụng hoá đơn điện tử sẽ tiết kiệm được thời gian, chi phí in ấn, vận chuyển, bảo quản, lưu kho; giảm thiểu rủi ro thất lạc hoá đơn trong quá trình giao dịch mua, bán hàng hoá. Việc sử dụng hoá đơn điện tử còn giúp DN chủ động trong các công việc khởi tạo và phát hành hoá đơn. Tất cả thông tin trên hoá đơn điện tử sẽ được tự động cập nhật vào hệ thống quản lý, mà không cần thêm một khâu nhập dữ liệu, do đó đơn giản hoá thủ tục, giảm thiểu được sai sót trong kê khai thuế và tiết kiệm thời gian. Chi cục nên tiến hành sử dụng cho các thí điểm các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử sau đó phổ biến rộng trên khắp Quận.
 • 87
TIỂU LUẬN TÀI CHÍNH NGHIỆP MỘT DOANH NGHIỆP NÊN VAY BAO NHIÊU 3

TIỂU LUẬN TÀI CHÍNH NGHIỆP MỘT DOANH NGHIỆP NÊN VAY BAO NHIÊU 3

 Khơng phải doanh nghiệp nào khĩ khăn cũng đi đến phá sản. Nếu cĩ đủ tiền để chi trả lãi từ chứng khốn nợ, doanh nghiệp cĩ thể hỗn việc phá sản qua nhiều năm, phục hời, trả hết nợ và thốt cảnh phá sản.
 • 46
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Ở VN NOTE

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Ở VN NOTE

Tài liệu tham khảo kinh tế thương mại: Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Và Kế Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp ở VN NOTE
 • 59
Luat Thu nhap doanh nghiep

Luat Thu nhap doanh nghiep

1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế được tính bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất; trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập ở ngoài Việt Nam thì được [r]
 • 7
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG 7 THS. NGUYỄN QUỐC NHẤT (DÀNH CHO KHỐI KHÔNG CHUYÊN)

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG 7 THS. NGUYỄN QUỐC NHẤT (DÀNH CHO KHỐI KHÔNG CHUYÊN)

Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp Chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại, kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả, kế toán xác định kết quả kinh doanh.
 • 9
Trường hợp doanh nghiệp làm ăn thua lỗ không có thu nhập thì doanh nghiệp đó có là đối tượng nộp thuế TNDN không điều này có khác biệt gì so với một cá nhân không có thu nhập

Trường hợp doanh nghiệp làm ăn thua lỗ không có thu nhập thì doanh nghiệp đó có là đối tượng nộp thuế TNDN không điều này có khác biệt gì so với một cá nhân không có thu nhập

Trường hợp doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, không có thu nhập, thì doanh nghiệp đó có là đối tượng nộp thuế TNDN không? Điều này có khác biệt gì so với một cá nhân không có thu nhập?Tất cả những người theo quy định tại điều 2 LTTNDN thì đều là những người nộp thuế (hay đối tượng nộp thuế) và vấn đề lãi hay lỗ trong việc kinh doanh ảnh hưởng đến đối tượng chịu thuế. Như vậy ta có thể khẳng định doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, không có thu nhập, thì doanh nghiệp đó vẫn là đối tượng nộp thuế TNDN. Tại sao LTTNDN lại quy định như vậy rõ ràng doanh nghiệp làm ăn thua lỗ thì làm gì có thu nhập mà đánh thuế. Dụng ý của luật là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh sản xuất để phục hồi bởi theo đ16 LTTNDN thì doanh nghiệp có lỗ được chuyển lỗ sang năm sau và số lỗ này sẽ được trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo. Chính quy định này đã giúp nhiều doanh nghiệp phục hồi lại được công việc của mình.Sự khác biệt ở đây có thể nhận thấy rằng cho dù doanh nghiệp có làm ăn thua lỗ không tạo ra thu nhập thì cũng vẫn cứ là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, còn nếu cá nhân mà không có thu nhập thấp và đặc biệt là không có thu nhập thì sẽ không là đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân.
 • 1
NHỮNG LƯU Ý KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

NHỮNG LƯU Ý KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

+ Cuối năm, khi xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính:.. – Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp h[r]
 • 6
Phân tích những đặc trưng của thuế thu nhập doanh nghiệp? Tại sao pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp lại phân biệt việc đánh thuế đối với thu nhập từ kinh doanh với thu nhập khác? Tìm hiểu những “thủ đoạn” chủ yếu để doanh nghiệp gian lận thuế thu nhập

Phân tích những đặc trưng của thuế thu nhập doanh nghiệp? Tại sao pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp lại phân biệt việc đánh thuế đối với thu nhập từ kinh doanh với thu nhập khác? Tìm hiểu những “thủ đoạn” chủ yếu để doanh nghiệp gian lận thuế thu nhập

A.MỞ ĐẦU1B.NỘI DUNG2I.Khái niệm và đặc trưng của thuế thu nhập doanh nghiệp21.Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp22.Đặc trưng của thuế thu nhập doanh nghiệp2II.Tại sao pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp lại phân biệt việc đánh thuế đối với thu nhập từ kinh doanh với thu nhập khác?5III.Những “thủ đoạn” chủ yếu để doanh nghiệp gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp.71.Kê khai lỗ72.Giảm doanh thu73.Tăng chi phí được trừ8C.KẾT LUẬN8DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO9
 • 10
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUY TRÌNH ĐÁNH THUẾ TIÊU DÙNG HÀNG HÓA VÀ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG THUẾ TIÊU DÙNG P9 PDF

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUY TRÌNH ĐÁNH THUẾ TIÊU DÙNG HÀNG HÓA VÀ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG THUẾ TIÊU DÙNG P9 PDF

Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại thì phần thu nhập tăng thêm miễn thuế, giảm thuế được xác định như sau: Phần thu nhập tă[r]
 • 5
Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)
 • 123
2017

2017

Vì đến hết quý 4, bạn sẽ phải làm báo cáo tài chính, lúc đó bạn sẽ biết chính xác số thuế TNDN phải nộp khi quyết toán là bao nhiêu, và bạn sẽ tạm nộp chậm nhất vào ngày 30/01 của năm sau số thuế chiếm từ 80% trở lên khi quyết toán. Ví dụ 3: Trong năm 2016, Doanh nghiệp chưa tạm nộp số thuế TNDN tạm tính, vì hàng
 • 4
TỔ CHỨC DỊCH VỤ KÊ KHAI VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ TPM

TỔ CHỨC DỊCH VỤ KÊ KHAI VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ TPM

Luận văn kiểm toán Tổ chức dịch vụ kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần tư vấn và đại lý thuế TPM Luận văn kiểm toán Tổ chức dịch vụ kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần tư vấn và đại lý thuế TPM Luận văn kiểm toán Tổ chức dịch vụ kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần tư vấn và đại lý thuế TPM
 • 72
VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ

VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ

YÊU CẦU: CƠ QUAN THUẾ CÁC CẤP CĂN CỨ VÀO TỜ KHAI TỰ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG nộp thuế trên địa bàn, để tổng hợp số thu thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm[r]
 • 49
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: TÌM HIỂU KÌ KẾ TOÁN VÀ CÁCH ÁP DỤNG KẾ TOÁN VÀO KINH DOANH PHẦN 4 PPT

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: TÌM HIỂU KÌ KẾ TOÁN VÀ CÁCH ÁP DỤNG KẾ TOÁN VÀO KINH DOANH PHẦN 4 PPT

(1) Những chỉ tiờu khụng cú thụng tin, số liệu thỡ khụng phải trỡnh bày nhưng khụng được đỏnh lại số thứ tự chỉ tiờu. (2) Chỉ ỏp dụng cho cụng ty niờm yết. (3) Doanh nghiệp được trỡnh bày thờm cỏc thụng tin khỏc xột thấy cần thiết cho người sử dụng bỏo cỏo tài chớnh.
 • 10
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIÁO TRÌNH KÊ KHAI THUẾ CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VÀ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG DOANH NGHIỆP P9 PPTX

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIÁO TRÌNH KÊ KHAI THUẾ CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VÀ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG DOANH NGHIỆP P9 PPTX

Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại thì phần thu nhập tăng thêm miễn thuế, giảm thuế được xác định như sau: Phần thu nhập tă[r]
 • 5
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: “TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI CỤC THUẾ HÀ NỘI” PPT

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: “TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI CỤC THUẾ HÀ NỘI” PPT

Trong thời gian qua, Cục thuế cũng đã triển khai được nhiều dịch vụ hỗ trợ như: tổ chức hướng dẫn các chính sách thuế, các thủ tục về thuế cho các doanh nghiệp mới thành lập; giải đáp các vướng mắc cho các tổ chức nộp thuế thông qua trả lời bằng điện thoại, bằng văn bản hoặc trực tiếp tại cơ quan thuế; tổ chức thường xuyên việc đối thoại với doanh nghiệp để giải đáp các vướng mắc của các đối tượng nộp thuế và tiếp thu ý kiến để nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, chế độ về thuế; tôn vinh kịp thời các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đồng thời lên án các hành vi trốn thuế, lậu thuế,…Nhờ vậy, ý thức tuân thủ pháp luật và chính sách thuế ngày một cao, các sai sót vi phạm về thuế giảm dần, tỷ lệ doanh nghiệp nộp tờ khai đúng hạn đạt trên 90%, các sai xót cố ý trong tờ khai giảm, làm cho số thuế nợ đọng giảm theo; quan hệ giữa Cục thuế và doanh nghiệp ngày càng thân thiện, đang trở thành người bạn đồng hành trong việc thực thi pháp luật và chính sách thuế.
 • 64
Cập nhật chính sách thuế thu thập doanh nghiệp

Cập nhật chính sách thuế thu thập doanh nghiệp

GIẢM THUẾ:  Doanh nghiệp nhỏ và vừa được GIẢM 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2009  Doanh nghiệp nhỏ và[r]
 • 50
Cách hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 2017

Cách hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 2017

- Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh tron[r]
 • 6
Tác động của chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp và môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc

Tác động của chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp và môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc

nhập doanh nghiệp đã được áp dụng trong thời gian qua cũng như những thành tựu, kết quả đạt được của Vĩnh phúc qua hơn mười năm tái lập tỉnh. Mỗi một chính sách của Đảng và Nhà nước đưa ra cũng đã cân nhắc, tính toán một cách kỹ lưỡng, phù hợp. Tuy nhiên trong quá trình thực tiễn phát sinh, bên cạnh những thành quả còn có nhiều hạn chế cũng như những tác động tiêu cực cần phải hoàn thiện, hạn chế để chính sách thuế thực sự đi vào cuộc sống, làm cơ sở, niềm tin cho các nhà doanh nghiệp, người dân phát huy được tối đa những thế mạnh của mình. Để đưa Vĩnh phúc trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, một số vấn đề cần quan tâm trong việc phát triển bền vững như: Giải quyết việc làm cho người lao động bị mất việc, ô nhiễm trong các khu công nghiệp cũng như các làng nghề, công tác đào tạo nghề... cần được tỉnh quan tâm hơn nữa trong quá trình phát triển. Do vậy, để xem xét hiệu của của chính sách kinh tế chúng ta cần dựa trên quan điểm phát triển bền vững, qua đó chúng ta cần xem xét các vấn đề xã hội phát sinh đi kèm với các chính sách về kinh tế. Chỉ dựa trên cơ sở giải quyết được vấn đề đó thì việc phát triển kinh tế mới có ý nghĩa. Hiệu quả về kinh tế cùng với ổn định chính trị, đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên, văn hoá được gìn giữ phát huy là mục tiêu cơ bản Đảng và Nhà nước.
 • 135
KẾ TOÁN THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI PPS

KẾ TOÁN THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI PPS

- Chênh lệch tạm thời được khấu trừ - Giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của các khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng - Giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của các khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng.
 • 9
Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu luận)

Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu luận)

Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu luận)Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu luận)Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu luận)Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu luận)Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu luận)Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu luận)Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu luận)Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu luận)Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu luận)Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu luận)Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu luận)Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu luận)Phân tích thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu luận)
 • 29
HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ DOANH THU CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN THEO MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN TRONG TỔNG CÔNG TY THAN VIỆT NAM

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ DOANH THU CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN THEO MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN TRONG TỔNG CÔNG TY THAN VIỆT NAM

3.3.4. Nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đối với mô hình Tổng công ty theo các hướng sau: Thứ nhất , nhà nước cần hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý và cho phép các Tổng công ty được chuyển dần sang mô hình Công ty mẹ-Công ty con. Đây là mô hình tổ chức sản xuất được liên kết bởi nhiều pháp nhân doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực địa bàn khác nhau, nhằm tạo thế mạnh chung trong nhiệm vụ Nhà nước giao với hiệu quả cao nhất. Các doanh nghiệp tham gia liên kết thông qua sự chi phối tài sản và phân công hợp tác. Tổng công ty (công ty mẹ) quản lý, điều hành các doanh nghiệp thành viên (Công ty con) chủ yếu bằng cơ chế tài chính theo hướng tạo mối liên kết về vốn, về đầu tư đổi mới công nghệ và sản phẩm để vừa phát huy được tính độc lập, tự chủ của các công ty con vừa tăng cường được sức mạnh tổng hợp của cả công ty.
 • 27
BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016

BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016

BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016
 • 18
Bài giảng Thuế: Bài 5 - Ths. Nguyễn Minh Đức

Bài giảng Thuế: Bài 5 - Ths. Nguyễn Minh Đức

Bài giảng Thuế - Bài 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp trình bày khái niệm và các đặc trưng cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp; đối tượng nộp thuế, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; cách tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; các qui định về miễn giảm, hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • 33
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP HÀNG HẢI VIỆT NAM (LA TIẾN SĨ)

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP HÀNG HẢI VIỆT NAM (LA TIẾN SĨ)

Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)
 • 173
BÀI GIẢNG TỔNG QUAN VỀ THUẾ: BÀI 5 - PGS.TS. LÝ PHƯƠNG DUYÊN

BÀI GIẢNG TỔNG QUAN VỀ THUẾ: BÀI 5 - PGS.TS. LÝ PHƯƠNG DUYÊN

Bài giảng Tổng quan về thuế - Bài 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp được biên soạn với mục tiêu cung cấp cho người học kiến thức khái niệm và các đặc trưng cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp; đối tượng nộp thuế, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; vận dụng được cách tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; các qui định về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; ứng dụng được các quy định về đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • 35
QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU CHẾ ĐỘ THU NỘP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNGPHÍ NHƯỢNG QUYỀN KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG SÂN BAYBỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU CHẾ ĐỘ THU NỘP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNGPHÍ NHƯỢNG QUYỀN KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG SÂN BAYBỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Đối tượng nộp phí được hạch toán khoản tiền phí phải nộp theo quy định tại Quyết định này vào chi phí sản xuất kinh doanh hợp lý được trừ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp và không được[r]
 • 3
Tăng cường công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)

Tăng cường công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)

Tăng cường công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)
 • 116
Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố ninh bình

Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố ninh bình

Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố ninh bình Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố ninh bình Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố ninh bình Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố ninh bình Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố ninh bình
 • 40
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Thuế thu nhập Doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập Doanh nghiệp ở Việt Nam
 • 60
Thuế thu nhập Doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập Doanh nghiệp ở Việt Nam

Thuế thu nhập Doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập Doanh nghiệp ở Việt Nam

Hơn nữa, sau khi chính thức gia nhập tổ chức thương mại TG WTO vào ngày 11/01/2007 vừa qua,đánh dấu bước ngoặt lớn trong nền KT, nước ta thật sự trở thành tâm điểm chú ý đầu tư của các DN nước ngoài. Và để thu hút sự đầu tư đó, thì hệ thống luật pháp nói chung, cũng như là luật thuế TNDN nói riêng cần phải có những biện pháp hoàn thiện sao cho phù hợp với thực tiễn ở nước ta, nhưng cũng đồng thời làm giảm sự khác biệt của hệ thống chuẩn mực kế toán VN so với chuẩn mực kế toán quốc tế. Điều này sẽ giảm bớt khó khăn khi DN nước ngoài muốn đầu tư vào VN, thu hút họ đầu tư vào VN hơn nữa,giúp nền KT nứoc ta ngày càng phát triển vững mạnh.
 • 60
Bài giảng Chương 7: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài giảng Chương 7: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài giảng trình bày về các nội dung: Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; mục tiêu ban hành nội dung luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, căn cứ và phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 15
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại việt nam
 • 59
Bài giảng Thuế Tax - Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài giảng Thuế Tax - Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Nội dung của bài giảng trình bày các quy định chung về thuế thu nhập doanh nghiệp, các quy định cụ thể về thuế thu nhập doanh nghiệp, đặc điểm, vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp, khái niệm về thuế thu nhập doanh nghiệp, công thức và kỹ thuật tính toán để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong từng trường hợp cụ thể.
 • 7
Bàn về hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Bàn về hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Thế giới trong thế kỷ 21 tiếp tục chứng kiến nhiều biến đổi phức tạp và khó lường. Toàn cầu hoá tiếp tục phát triển sâu rộng và tác động tới tất cả các nước. Các quốc gia lớn nhỏ đang tham gia ngày càng tích cực vào quá trình hội nhập quốc tế. Hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Để hội nhập và phát triển Việt Nam không ngừng đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, đổi mới toàn diện nền kinh tế .và tích cực tìm kiếm những chính sách, những công cụ kinh tế quan trọng để phát triển toàn diện. giúp Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng hơn với nền kinh tế thế giới và khu vực Chính sách đổi mới, mở cửa và công nghiệp hóa đã mở ra cho Việt Nam những cơ hội mới để phát huy những lợi thế so sánh vốn có. trong đó chính sách Thuế là một trong những công cụ kinh tế sắc bén, đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc điều tiết nền kinh tế đất nước, bảo hộ và khuyến khích sản xuất trong nước phát triển, đóng góp số thu cho ngân sách của một quốc gia. Một chính sách thuế đúng đắn, thống nhất sẽ đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các thành phần kinh tế, góp phần xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý .Trong số những sắc thuế hiện nay thì thuế TNDN là một sắc thuế được nhà nước và các doanh nghiệp đều rất quan tâm và nghiên cứu Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ban hành ngày 03 tháng 06 năm 2008 cùng các thông tư hướng dẫn và 26 chuẩn mực về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong đó có chuẩn mực kế toán số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp ra đời. Đây được coi là chìa khoá quan trọng giúp các doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc gặp phải khi hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp.tạo ra sự hài hòa giữa chính sách thuế và chế độ kế toán. Tuy nhiên hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đều tỏ ra lúng túng khi tiếp cận với chế độ hạch toán mới này,làm thế nào để có thể tuân thủ và vận dụng hiệu quả chuẩn mực kế toán .Khó khăn này là một rào cản đối với đội ngũ kế toán trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.Mặt khác Trên thực tế do sự khác nhau giữa luật thuế và chuẩn mực, chế độ kế toán cũng đã gây ra nhiều những vấn đề bất cập cho doanh nghiệp. Nếu như trước đây thuế TNDN là khoản nợ mà Doanh nghiệp có trách nhiệm phải trả cho Nhà nước được hạch toán khấu trừ vào phần Lợi nhuận chưa phân phối, thì hiện nay thuế TNDN lại được quy định là một khoản chi phí thuế không nhỏ cho doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp, bên cạnh đó đây là một khoản liên quan đến nghĩa vụ đối với Nhà nước. Vì vậy, việc xác định và hạch toán đúng Thuế thu nhập doanh nghiệp có ảnh hưởng quan trọng đến quyết định của người sử dụng báo cáo tài chính của doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước. Vì tầm quan trọng của việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp nên em chọn đề tài “Bàn về hạch toan thuế thu nhập doanh nghiệp ” để nghiên cứu nhằm tìm hiểu các văn bản Luật, chuẩn mực, các văn bản hướng dẫn khác liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Do hạn chế về thời gian cũng như hiểu biết nên đề án của em không tránh khỏi nhiều thiếu sót,em mong được sự hướng dẫn chỉ bảo của Cô để em hoàn thiện đề án này. Kết cấu Đề án gồm 2 Chương: Chương 1 : Cơ sở lý luận về Thuế thu nhập doanh nghiệp và Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp Chương 2: Đánh giá tổng quan về kế toán Thuế Thu nhập doanh nghiệp và Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay ở Việt nam.
 • 38

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ