0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán Trờng ĐHKTQD

CHƯƠNG 1: BẢN CHẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN (HTKT)

CHƯƠNG 1: BẢN CHẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN (HTKT)

CHƯƠNG 1: BẢN CHẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN (HTKT).BẢN CHẤT CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁNCÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁNĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁNCÁC THƯỚC ĐO SỬ DỤNG TRONG HTKTCÁC PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN MÔN CỦA HTKTCHU TRÌNH KẾ TOÁNVỊ TRÍ, NHIỆM VỤ, YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN Hạch toán là một hệ thống điều tra quan sát, tính toán, đo lường và ghi chép các quá trình kinh tế, nhằm quản lý các quá trình đó ngày một chặt chẽ hơn (Nguyễn Thị Đông, 2007).(Trích Giáo trình Lý thuyết Hạch toán kế toán, NXB Tài chính, 2007, trang 6)
 • 50
GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT KẾ TOÁN PPTX

GIÁO TRÌNH THUYẾT KẾ TOÁN PPTX

- Trong việc ghi nhận doanh thu, chi phí, lãi hay lỗ khi có sự nghi ngờ hợp lý về sự thích hợp của số liệu thay thế, thì cách lựa chọn có tác động ít nhất đến lãi ròng sẽ được chọn lựa. Theo nguyên tắc này, khi không xác định được chính xác sự giải quyết đúng đắn hay số liệu đúng, những người sử dụng báo cáo tài chính thường được thoả mãn hơn với những số liệu báo cáo thấp hơn là việc phóng đại số liệu về lãi ròng và tài sản. Kế toán viên cần phải đưa ra nhiều quyết định kế toán căn cứ trên sự đánh giá các thay thế được chọn lựa, việc thực hiện những ước tính, và áp dụng những nguyên tắc kế toán. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, những chọn lựa này thường ảnh hưởng đến lãi ròng, tài sản, vốn chủ sở hữu và chúng luôn luôn không có câu trả lời đúng duy nhất.
 • 132
LÝ THUYẾT HẠCH TOÁN KẾ TOÁN  PHẦN 3 PPTX

THUYẾT HẠCH TOÁN KẾ TOÁN PHẦN 3 PPTX

Trước hết, doanh thu có liên quan đến nhiều hơn 1 kỳ kế toán được ghi nhận như một nghĩa vụ nợ phải trả. Trước hết, doanh thu có liên quan đến nhiều hơn 1 kỳ kế toán được ghi nhận như một nghĩa vụ nợ
 • 98
LÝ THUYẾT HẠCH TOÁN KẾ TOÁN  PHẦN 2 DOCX

THUYẾT HẠCH TOÁN KẾ TOÁN PHẦN 2 DOCX

 Trình bày các thông tin theo quy định của các chuẩn mực kế toán mà chưa được trình bày trong các báo cáo tài chính khác;  Cung cấp thông tin bổ sung chưa được trình bày trong các báo cáo tài chính khác, nhưng lại cần thiết cho việc trình bày trung thực và hợp lý
 • 85
BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI LÝ THUYẾT HẠCH TOÁN KẾ TOÁN PPT

BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI THUYẾT HẠCH TOÁN KẾ TOÁN PPT

1/ Tính giá thực tế các loại vât liệu nhập kho trong tháng 01 năm NN của công ty? 2/ Phản ánh tình hình trên vào các tài khoản tổng hợp có liên quan và sổ chi tiết vật liệu. 3/ Để kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết tại công ty, kế toán sử dụng bản gì? Hãy lập bản đó và trình bày cách đối chiếu.
 • 15
Phương pháp tài khoản kế toán và việc vận dụng phương pháp tài khoản kế toán để xây dựng hệ thống tài khoản kế toán

Phương pháp tài khoản kế toán và việc vận dụng phương pháp tài khoản kế toán để xây dựng hệ thống tài khoản kế toán

Để quản lý quá trình sản xuất kinh doanh hay qúa trình vận hành nền kinh tế của mỗi quốc gia, cần phải sử dụng rất nhiều công cụ quản lý khác nhau. Một trong những công cụ quan trọng nhất là kế toán. Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về kế toán: ‘ Kế toán là nghệ thuật ghi chép phân loại và tổng hợp theo một cách riêng có bằng tiền các nghiệp vụ, sự kiện có tính chất tài chính và giải thích kết quả của nó ‘ theo liên đoàn quốc tế về kế toán hay “kế toán là công việc ghi chép, tính toán bằng con số dưới hình thức giá trị , hiện vật và thời gian lao động, chủ yếu dưới hình thức giá trị để phản ánh, kiểm tra tình hình vận động của các loại tài sản , quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn của nhà nước cũng như tổ choc xí nghiệp - < Điều lệ tổ chức kế toán của nhà nước Việt Nam>.Các định nghĩa trên đều nhấn mạnh vào từng khía cạnh nhất định của kế toán để nêu nên đối tượng , chức năng đặc điểm của kế toán. Hạch toán kế toán được coi là một môn học cơ sở của kế toán vì qua môn học này đ• cho chúng ta thấy được đặc điểm và vai trò của kế toán với sản xuất và đời sống.Hạch toán kế toán bao gồm các hoạt động quan sát đo lường tính toán và ghi chép của con người đối với các hoạt động kinh tế xảy ra trong quá trình tái sản xuất để thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về quá trình đó phục vụ công tác kiểm tra công tác chỉ đạo, đảm bảo cho quá trình tái sản xuất đem lại hiệu qủa cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ đời sống x• hội. Những thông tin do hạch toán kế toán cung cấp đóng vai trò rất quan trọng đối với nhà quản lý, được coi là kim chỉ nam trong việc đưa ra quyết định quản lý.Nhằm phát huy vai trò và chức năng của hạch toán kế toán, bộ môn này đ• vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng và kinh tế chính trị học cùng một số môn khoa học cơ bản khác để xây dựng một hệ thống các phương pháp khoa học: đó là phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp tài khoản kế toán, phương pháp tính giá, phương pháp tổng hợp cân đối kế toán. Mỗi phương pháp với đặc trưng riêng và vai trò của mình đ• giúp cho hạch toán kế toán có thể thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình.Phương pháp tài khoản kế toán được coi là một trong những phương pháp giữ vai trò quan trọng nhất. Nội dung cơ bản của phương pháp tài khoản này là tài khoản kế toán, hệ thống tài khoản và việc vận dụng hệ thống tài khoản trong công tác quản lý. Tuỳ thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp mà áp dụng các tài khoản khác nhau trong hệ thống tài khoản kế toán thống nhất của cả quốc gia. Cùng với sự phát triển sản xuất, yêu cầu đối với công tác kế toán cũng ngày càng nâng cao. Do đó phương pháp tài khoản cũng như các phương pháp khác đang từng bước được bổ sung và hoàn thiện để phát huy tác dụng cao hơn. Trên cơ sở những kiến thức về bộ môn lý thuyết hạch toán kế toán, mà cụ thể là về phương pháp tài khoản kế toán, em đ• lựa chọn đề tài “Phương pháp tài khoản kế toán và việc vận dụng phương pháp tài khoản kế toán để xây dựng hệ thống tài khoản kế toán”.
 • 33
KHUÔN MẪU LÝ THUYẾT, LÝ THUYẾT THỰC CHỨNG, KẾ TOÁN

KHUÔN MẪU THUYẾT, THUYẾT THỰC CHỨNG, KẾ TOÁN

Khuôn mẫu lý thuyết, lý thuyết thực chứng, kế toán theo giá gốcTiểu luận Lý thuyết kế toán: Khuôn mẫu lý thuyết, lý thuyết thực chứng, kế toán theo giá gốc nhằm so sánh Tiểu luận Lý thuyết kế toán: Khuôn mẫu lý thuyết, lý thuyết thực chứng, kế toán theo giá gốc nhằm so sánh Tiểu luận Lý thuyết kế toán: Khuôn mẫu lý thuyết, lý thuyết thực chứng, kế toán theo giá gốc nhằm so sánh
 • 29
KHÍ CỤ ĐIỆN

KHÍ CỤ ĐIỆN

Giáo trình lý thuyết Khí cụ điện
 • 107
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU

- Không ngừng thay đổi chủng loại, cải tiến mẫu mã phong phú đa dạng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng và nâng cao chất lượng sản phẩm, coi chất lợng là mục tiêu hàng đầu. - Tuyên truyền, quảng cáo tăng cường công tác tiếp thị, nghiên cứu thị trờng để làm cho sản phẩm đến tay người tiêu dùng đúng lúc và nhanh chóng (tổ chức bán hàng khuyến mãi, tham gia các hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm).
 • 46
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM Ở XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TW II-HÀ NỘI

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM Ở XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TW II-HÀ NỘI

Trờng hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp kiểm kê _ _định kỳ._ Theo phơng pháp kiểm kê định kỳ thì tình hình nhập - xuất thành phẩm đ-ợc phản ánh trên TK 632 Quá trìn[r]
 • 25
BÁO CÁO THỰC TẬP

BÁO CÁO THỰC TẬP

Để gắn liền lý luận với thực tiễn, sau khi học xong lý thuyết nhà trờng đã tổ chức cho chúng em đi thực tập để tìm hiểu thực tế tại các doanh nghiệp nhằm nắm đ-ợc một số công việc chủ yế[r]
 • 33
THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG EMA CHO NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ

THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG EMA CHO NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ

VÌ VẬY, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: ỨNG DỤNG HẠCH TOÁN QUẢN LÝ MÔI TRỜNG TẠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ, ĐỢC THỰC HIỆN BỐ CỤC NH SAU: • _CHƠNG 1: PHƠNG PHÁP LUẬN HẠCH TOÁN QUẢN LÝ MÔI TRỜNG EMA[r]
 • 122
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP

Việc dùng giá thực tế để hạch toán vật liệu thờng áp dụng trong các doanh nghiệp có quy mô không lớn, chủng loại vật t không nhiều. Đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, khối lợng chủng loại vật t nhiều tình hình nhập xuất diễn ra thờng xuyên thì việc xác định giá thực tế của vật liệu hàng là rất khó khăn tốn nhiều chi phí. Trong những trờng hợp đó để đảm bảo theo dõi kịp thời việc giá hạch toán là giá tạm tính hay giá kế hoạch đ ợc quy định thống nhất trong phạm vi doanh nghiệp và đợc sử dụng trong kỳ chúng ta có thể tiến hành đánh giá hạch toán theo các bớc sau:
 • 23
KẾ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN  CHƯƠNG 9 PPT

KẾ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN CHƯƠNG 9 PPT

Điều 34: Việc mở và ghi chép sổ kế toán phải đảm bảo phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực, liên tục, có hệ thống tình hình tiếp nhận và sử dụng các nguồn vốn đầu tư; chi phí thực hiện dự án; tình hình biến động và hiện có của các loại tài sản, nợ phải thu, nợ phải trả nhằm cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính cho việc lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của đơn vị chủ đầu tư.
 • 66
GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

GIÁO TRÌNH THUYẾT CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Giáo trình Lý thuyết chính sách thương mại quốc tế.
 • 63
GIÁO TRÌNH : LÝ THUYẾT, NGÔN NGỮ HÌNH THỨC VÀ OTÔMAT

GIÁO TRÌNH : THUYẾT, NGÔN NGỮ HÌNH THỨC VÀ OTÔMAT

Giáo trình : Lý thuyết, ngôn ngữ hình thức và Otômat
 • 107
GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ĐỒ HỌA ĐẠI HỌC HUẾ

GIÁO TRÌNH THUYẾT ĐỒ HỌA ĐẠI HỌC HUẾ

Giáo trình lý thuyết đồ họa Đại Học Huế
 • 146
BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT THỐNG KÊ CĐ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

BÀI GIẢNG THUYẾT THỐNG CĐ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Bài giảng Lý thuyết thống kê là tài liệu giảng dạy cho chuyên ngành hạch toán kế toán của trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng đồng thời giáo trình là tài liệu tốt cho các bạn đọc quan tâm khác. Bài giảng Lý thuyết thống kê là phần kiến thức cơ bản nhằm trang bị cho người đọc những khái niệm, đối tượng vai trò chức năng cũng như phương pháp thống kê cơ bản. Giáo trình là nền tảng cần có để tiếp tục học các chuyên ngành như thống kê doanh nghiệp, kế toán tài chính,...
 • 34
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Hoàn thiện kế toán thuế TNDN phải phù hợp Định hướng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ 2001-2010 của đất nước: “Đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp, ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất. Đồng thời, xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng Xã hội chủ nghĩa, phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế để phát triển nhanh có hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi liền với phát triển văn hoá, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng của xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh ". Kế toán thuế TNDN không những là một nội dung quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn rất quan trọng đối với NSNN. Do đặc thù của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay với hơn 230.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm hơn 90% trong tổng số các doanh nghiệp Việt Nam, trình độ công nghệ thấp, quy mô sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ. Để tiếp tục tạo nguồn thu quan trọng cho NSNN và khuyến khích các doanh nghiệp phát triển bền vững yêu cầu phải hoàn thiện kế toán thuế TNDN. Việc hoàn thiện này sẽ giúp ngành thuế giảm bớt chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý thu thuế. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện kế toán thuế TNDN giúp cho doanh nghiệp nhận thức rõ hơn quyền hạn và trách nhiệm đối với NSNN;
 • 31
Sổ kế toán phân loại số kế toán.Phân loại sổ kế toán tổng hợp của hình thức nhật kí chung I

Sổ kế toán phân loại số kế toán.Phân loại sổ kế toán tổng hợp của hình thức nhật kí chung I

Sổ kế toán là phương tiện để cập nhập và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán, từng chỉ tiêu kinh tế. Đối tượng kế toán rất phong phú, đa dạng về nội dung kinh tế và đặc điểm vận động và có yêu cầu quản lý khác nhau, do đó để phản ánh các đối tượng kế toán sổ kế toán cũng bao gồm nhiều loại khác nhau. Mặt khác, xuất phát từ nhu cầu sử dụng thông tin của các nhà quản lý và trình độ phát triển của công nghệ thu nhận và xử lý thông tin, hệ thống sổ kế toán cũng không ngừng được cải tiến và hoàn thiện.
 • 58
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH TÂN HOÀNG LINH.DOC

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH TÂN HOÀNG LINH.DOC

Nhận biết đợc tầm quan trọng của việc hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp qua những năm nghiên cứu và học tập phần lý thuyết của các môn chính tại nhà trờng nh : các môn kế toán ( Kế toán Thơng mại, Kế toán sản xuất, Kế toán XDCB ), tài chính doanh nghiệp, nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, phân tích hoạt động tài chính . . . Đến nay lại đợc Nhà trờng tạo điều kiện cho đi thực tế tại doanh nghiệp nhằm giúp cho sinh viên vận dụng những kiến thức đã tiếp thu đợc ở tr- ờng vào công việc thực tế để phát huy đợc năng lực của bản thân. Trong quá trình tìm hiểu thực tế hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Tân Hoàng Linh em càng nhận thức rõ ràng và đầy đủ hơn tầm quan của công tác tài chính và hạch toán kế toán đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong cơ chế thị trờng. Song điều kiện thời gian có hạn nên trong báo cáo này em chỉ trình bày đợc những hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty TNHH Tân Hoàng Linh đợc phản ánh qua số liệu tài chính và hạch toán kế toán.
 • 37
GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT MẠCH

GIÁO TRÌNH THUYẾT MẠCH

Giáo trình Lý thuyết mạch
 • 177
LÝ THUYẾT HẠCH TOÁN KẾ TOÁN - PHẦN 1 PPT

THUYẾT HẠCH TOÁN KẾ TOÁN - PHẦN 1 PPT

Nguyên tắc trọng yếu • Kế toán phải đảm bảo về tính trung thực và hợp lý của các thông tin được coi là trọng yếu. • Thông tin được coi là trọng yếu trong trường hợp nếu thiếu thông tin hoặc thiếu chính xác của
 • 52
NGUYÊN LÝ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

NGUYÊN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

Nhóm 2- Nhóm tăi khoản Nhóm 2- Nhóm tăi khoản đ đ iều chỉnh giảm iều chỉnh giảm - - Công dụng Công dụng : để điều chỉnh giảm bớt cho tài : để điều chỉnh giảm bớt cho tài khoản chủ yếu mà nó điều chỉnh nhằm phản ảnh đúng khoản chủ yếu mà nó điều chỉnh nhằm phản ảnh đúng vốn thực tế của đơn vị trong trường hợp ở tài khoản vốn thực tế của đơn vị trong trường hợp ở tài khoản chủ yếu phản ảnh cao hơn số vốn hoặc nguồn vốn chủ yếu phản ảnh cao hơn số vốn hoặc nguồn vốn
 • 158
KHÍ CỤ ĐIỆN GIÁO TRÌNH NỘI BỘ

KHÍ CỤ ĐIỆN GIÁO TRÌNH NỘI BỘ

Để học được môn này, sinh viên phải tiếp cận được các môn khác như: Lý thuyết mạch 1, lý thuyết mạch 2, an toàn điện, … Trong khuôn khổ chương trình môn học, nội dung của giáo trình sẽ đ[r]
 • 182
LÝ THUYẾT HẠCH TOÁN KẾ TOÁN PDF

THUYẾT HẠCH TOÁN KẾ TOÁN PDF

trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn và kinh phí của Nhà nước, cũng như từng tổ chức, xí nghiệp”. Hay “Kế toán là công việc tính toán, ghi chép bằng con số biểu hiện giá trị tiền tệ tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong các đơn vị cơ quan xí nghiệp”.
 • 3
GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT THÔNG TIN

GIÁO TRÌNH THUYẾT THÔNG TIN

Giáo trình lý thuyết thông tin
 • 95
GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT THÔNG TIN

GIÁO TRÌNH THUYẾT THÔNG TIN

Giáo trình lý thuyết thông tin
 • 95
GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ĐỒ HỌA

GIÁO TRÌNH THUYẾT ĐỒ HỌA

Giáo trình lý thuyết đồ họa
 • 146
GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT THÔNG TIN

GIÁO TRÌNH THUYẾT THÔNG TIN

Giáo trình lý thuyết thông tin
 • 95
GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ĐỒ HỌA

GIÁO TRÌNH THUYẾT ĐỒ HỌA

Giáo trình lý thuyết đồ họa
 • 146
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ, CƠ KHÍ VÀ MÔI TRƯỜNG- EMECO

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ, CƠ KHÍ VÀ MÔI TRƯỜNG- EMECO

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện * Sự cần thiết hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: Hệ thống trả lương trong doanh nghiệp là công cụ hiệu quả quyết định sự thành công chính sách tiền lương của công ty, là sự hài hòa giữa quyền lợi của NLĐ, chi phí của doanh nghiệp cùng rất nhiều yếu tố khác. Một hệ thống trả lương hiệu quả sẽ tạo được sự tin tưởng và hài lòng của NLĐ, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, góp phần tạo động lực cho NLĐ nâng cao NSLĐ, đóng góp vào sự phát triển sản xuất, kinh doanh. Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một sự tất yếu. Nó xuất phát từ yêu cầu thực tế của công ty, của tình hình kinh tế hiện tại cũng như từ ý nghĩa to lớn của lương và các khoản trích theo lương đối với sự phát triển của EMECO. Do đó, hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương một cách khoa học có ý nghĩa rất lớn:
 • 29
GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN CÔNG TY

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN CÔNG TY

Giáo trình Kế toán công ty
 • 20
KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN TỬ PHÁT HOÀNG

KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN TỬ PHÁT HOÀNG

Phương pháp hạch toán Kế toán: Phương pháp được sử dụng để minh họa lại các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được trình bày trong chương 2 - Thực trạng Kế toán chi phí QLDN tại Công ty TNHH Đ[r]
 • 206
PHÂN BIỆT KẾ TOÁN QUẢN TRỊ, KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

PHÂN BIỆT KẾ TOÁN QUẢN TRỊ, KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Kế toán doanh nghiệp được phân chia thành bốn bộ phận: lý thuyết hạch toán kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị và kiểm toán. Trong đó, kế toán quản trị và kế toán tài chính là gì? Hai loại kế toán này có mối quan hệ với nhau như thế nào? Kế toán tài chính có phải là kế toán tổng hợp và kế toán quản trị có phải là kế toán chi tiết hay không? Để giải đáp những thắc mắc trên, mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.
 • 5
THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠICÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH THANH HÓA

THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠICÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH THANH HÓA

- Thị trường tiền tệ, thị trường vốn của Việt Nam còn chưa phát triển hoàn chỉnh nên phân tích tài chính chưa được quan tâm đúng mức. Thị trường chứng khoán ở Việt Nam còn nhỏ bé nên kết quả phân tích tài chính chưa thực sự cần thiết đối với các nhà đầu tư khi quyết định đầu tư vào doanh nghiệp do đó việc phân tích tài chính chưa được quan tâm . Bên cạnh đó, hệ thống luật pháp, quy định, quy chế về tài chính kế toán còn nhiều bất cập, tạo ra khe hở cho các doanh nghiệp không cần phải đưa ra những số liệu về tình hình tài chính mà vẫn có thể trốn tránh nghĩa vụ với nhà nước, với ngân hàng.
 • 34

Xem thêm

Từ khóa: nhận xét đánh giá thực trạng về công tác kế toán nói chung và tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành nói riêng tại công ty tnhh vlxd phan ngọc anhhạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng và thương mại bắc namđặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 492phần ii phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 492phần iii phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng sông đà 8nhận xét chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 492hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 201một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 201thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 1 hà nộimột số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số ithực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng vinh quangthực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng sơn đàogiải pháp hoàn thiện về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng sơn đàothực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng minh quangthực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng minh quangBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ