0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Hạch toán khấu hao TSCĐ dùng cho phân xởng

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG TY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG TY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG

- Phân xởng bao bì hút chân không Là phân xởng hạch toán, báo sổ, tham mu giúp việc cho giám đốc Công ty quản lý, điều hành và thực hiện công việc theo kế hoạch đợc Công ty giao nhiệm vụ[r]
 • 36
DO AN HE THONG DIEN DOCX

DO AN HE THONG DIEN DOCX

4. Lựa chọn sơ đồ trạm PPTT và các trạm BAPX a) Sơ đồ trạm PPTT Nh ta nói trên, nhà máy chế tạo máy kép thuộc loại quan trọng, nên ta chọn dùng sơ đồ hệ thống thanh góp có phân đoạn cho PPTT. Tại mỗi tuyến dây vào, ra khỏi thanh góp và liên lạc giữa 2 phân đoạn thanh góp đều dùng máy cắt hợp bộ. Để bảo vệ chống sét truyền từ đờng dây vào trạm ta đặt chống sét van trên mỗi thanh góp. Đặt trên mỗi phân đoạn thanh góp 1 máy biến áp đo lờng 3 pha 5 trụ có cuộn tam giác hở để báo trạm đất 1 pha trên cáp 10k. Chọn dùng các tủ hợp bộ của hãng SIEMEN cách điện bằng S F6 , không cần bảo trì loại 8 DC11, hệ thống thanh góp đặt sẵn trong các tủ có dạng định mức 1250A
 • 46
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THỨC ĂN CHĂN NUÔI TRUNG ƯƠNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THỨC ĂN CHĂN NUÔI TRUNG ƯƠNG

phổ biến những thông tin cần thiết, bổ ích về công tác tài chính- kế toán, khuyến khích nhân viên đi học thêm để bồi dỡng trình độ, chuyên môn. Với việc áp dụng kế toán máy đã giúp cho việc hạch toán tất cả các nghiệp vụ phát sinh diễn ra nhanh chóng, chính xác, kịp thời, tiết kiệm thời gian và giảm khối lợng tính toán cho nhân viên kế toán. Đồng thời việc chiết suất ra các bảng biểu, các sổ, các báo cáo đều phù hợp với chế độ hiện hành.
 • 44
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI.

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI.

Thanh toán và phân bổ các khoản chi phí tiền lơng, BHXH chi phí SXKD theo từng đối tợng hớng dẫn và kiểm tra các bộ phận trong doanh nghiệp, thể hiện đúng chế độ ghi chép ban đầu về lao động tiền lơng và BHXH, mở sổ, thẻ kế toán và hạch toán lao động tiền lơng và BHXH.
 • 23
102 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 3

102 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 3

- Chi phí sản xuất chung: Là chi phí dùng vào việc quản lý và phục vụ sản xuất chung tại bộ phận sản xuất phân xởng, đội trại ..., bao gồm các điều khoản sau: +Chi phí nhân viên phân xở[r]
 • 49
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU THANH TRÌ.

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU THANH TRÌ.

Gồm tiền thuê trông xe, tièn khấu hao bao bì, tiền mua chè… 2. Đối tợng và phơng pháp kế toán chi phí sản xuất Xuất phát từ đặc điểm là Xí nghiệp nhận sản xuất, gia công theo đơn đặt hàng của các hãng để thực hiện xuất khẩu, quy trình sản xuất giản đơn và liên tục, Xí nghiệp đã xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất là các đơn hàng, cụ thể là các mã hàng của từng đơn hàng.
 • 38
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG NHẬN DIỆN HỆ THỐNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ P4 PPSX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG NHẬN DIỆN HỆ THỐNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ P4 PPSX

KHẤU HAO 29. Giá trị phải khấu hao của TSCĐ hữu hình được phân bổ một cách có hệ thống trong thời gian sử dụng hữu ích của chúng. Phương pháp khấu hao phải phù hợp với lợi ích kinh tế mà tài sản đem lại cho doanh nghiệp. Số khấu hao của từng kỳ được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ khi chúng được tính vào giá trị của các tài sản khác, như: Khấu hao TSCĐ hữu hình dùng cho các hoạt động trong giai đoạn triển khai là một bộ phận chi phí cấu thành nguyên giá TSCĐ vô hình (theo quy định của chuẩn mực TSCĐ vô hình), hoặc chi phí khấu hao TSCĐ hữu hình dùng cho quá trình tự xây dựng hoặc tự chế các tài sản khác.
 • 5
LUẬN VĂN THẠC SỸ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ

LUẬN VĂN THẠC SỸ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ

Số khấu hao của từng kỳ được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ khi chúng được tính vào giá trị của các tài sản khác, như: Khấu hao TSCĐ hữu hình dùng cho các hoạt[r]
 • 137
KT218 PDF

KT218 PDF

thêm môt văn phòng đậi diện taị 623 đ ờng Nguyễn TrãI-Thanh Xuân-Hà Nội. ờng Nguyễn TrãI-Thanh Xuân-Hà Nội. Cùng với sự phát triển của xã hội, sự cạnh tranh trong cơ chế thi trờng, công ty T h h ơng mại-gia công kim khí thép thái nguyên ơng mại-gia công kim khí thép thái nguyên đã hoạt động và trải qua nhiều biến đổi thăng trầm để tự khẳng định mình hoà nhập với nền kinh tế năng động không ngừng đi lên bám sát nhiệm vụ lợi nhuận của công ty mình làm ph- ơng hớng phát triển cho công ty.
 • 42
PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SỬA CHỮA VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ SỬA CHỮA TẠI XÍ NGHIỆP BẢO DƯỠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ NAM ĐỊNH

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SỬA CHỮA VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ SỬA CHỮA TẠI XÍ NGHIỆP BẢO DƯỠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ NAM ĐỊNH

1)Nhận xét chung: Trải qua quá trình phát triển từ năm 1960 đến nay, công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định đã không ngừng trởng thành và lớn mạnh. Từ một xí nghiệp công t hợp doanh nay phát triển thành công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định có quy mô sản xuất rộng lớn. Có đợc thành quả ngày hôm nay là cả một sự phấn đấu không ngừng của cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. Song song với quá trình lớn mạnh về cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ quản lý kinh tế của công ty cũng từng bớc đợc nâng cao và hoàn thiện. Vào thời điểm thành lập, bộ máy quản lý của công ty đợc tổ chức sơ sài, nhỏ bé thiếu hiệu quả, kể cả phơng tiện sản xuất, máy móc thiết bị, và con ngời cha đáp ứng đợc yêu cầu của công tác quản lý, vận hành. Bằng những biện pháp tích cực, công ty đã xác định đợc hớng đi của mình, từng bớc hoà nhập với nhịp độ phát triển của thời đại. Hiện nay, công ty đã khẳng định đợc chỗ đứng và vai trò quan trọng của mình trong ngành dịch vụ vân tải. Trong cơ chế thị trờng hiện nay thì sự linh hoạt, nhạy bén trong công tác quản lý kinh tế và quản lý sản xuất đã thực sự trở thành đòn bẩy kinh tế giúp công ty tồn tại và phát triển. Điều đó thể hiện qua các năm doanh thu của năm sau cao hơn năm trớc, tỷ lệ tổn thất ngày càng giảm, công ty luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nớc, ngoài ra còn thừa để phân phối thu nhập cho cán bộ công nhân viên, do đó, mức thu nhập bình quân ngời/ tháng tăng lên rõ rệt. Sự lớn mạnh của công ty còn đợc thể hiện qua các cơ sở vật chất kỹ thuật không ngừng đợc nâng cao, trình độ quản lý không ngừng đ- ợc hoàn thiện và mức độ an toàn trong công tác vận tải ngày càng đợc nâng cao.
 • 25
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƯƠNG HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƯƠNG HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Toàn xí nghiệp chỉ tổ chức một phòng kế toán, còn ở mỗi phân xởng có một kế toán viên phụ trách hạch toán ban đầu nh thu thập và kiểm tra chứng từ, thực hiện một số phần công việc kế toá[r]
 • 27
KHẤU HAO TSCĐ VÀ HẠCH TOÁN KHẤU HAO TSCĐ

KHẤU HAO TSCĐHẠCH TOÁN KHẤU HAO TSCĐ

- Doanh nghiệp đi thuê TSCĐ tài chính phải trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính như TSCĐ thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo quy định hiện hành. - Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng, giảm hoặc ngừng tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Như vậy số khấu hao giữa các tháng chỉ khác nhau khi có biến động (tăng, giảm) về TSCĐ. Bởi vậy hàng tháng kế toán tiến hành trích khấu hao theo công thức sau. Căn cứ vào nơi sử dụng, bộ phận sử dụng TSCĐ để phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ.
 • 29
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THĂNG LONG

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THĂNG LONG

Kết cấu sản xuất của công ty là sự hình thành các phân xởng sản xuất chính, phân xởng sản xuất phụ trợ và các bộ phận phục vụ sản xuất _SƠ ĐỒ 2: KẾT CẤU SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CP MEN THĂNG[r]
 • 30
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THĂNG LONG

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THĂNG LONG

Kết cấu sản xuất của công ty là sự hình thành các phân xởng sản xuất chính, phân xởng sản xuất phụ trợ và các bộ phận phục vụ sản xuất Kho nguyên vật liệu Các PXSX 1,2,3 Kho thành phẩm P[r]
 • 31
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY TNHH HỮU NGHỊ

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY TNHH HỮU NGHỊ

Sang năm 1997 sản xuất của Công ty dần đi vào ổn định, cơ sở vật chất đ- ợc cải tạo, hình thành lên những phân xởng phù hợp với qui trình công nghệ sản xuất. Công ty trang bị thêm 20 máy may công nghiệp, công tác an toàn trong sản xuất đợc đảm bảo và tay nghề của công nhân đã dần đợc nâng cao. Công ty đã nhận gia công hàng cho Hàn quốc và Đài Loan sản xuất giầy vải, túi sách, cặp da, va li và các loại mũ vải ...
 • 40
ÔN HÈ 3 LÊN 4

ÔN HÈ 3 LÊN 4

Bài 2: Tìm x biết: a) x x 8 = 67400 b) x : 5 = 12300 c) 100000 : x = 5 Bài 3: Một nhà máy có ba phân xởng. Phân xởng thứ nhất có 3750 công nhân. Số công nhân của phân xởng thứ hai nhiều hơn phân xởng thứ nhất 256 công nhân. Số công nhân của phân xởng thứ ba bằng tất cả số công nhân của hai phân xởng trên. Hỏi số công nhân cảu nhà máy là bao nhiêu?
 • 1
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN SỬA CHỮA NÂNG CẤP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI XÍ NGHIỆP KIM HÀ NỘI

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN SỬA CHỮA NÂNG CẤP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI XÍ NGHIỆP KIM HÀ NỘI

Toàn xí nghiệp chỉ tổ chức một phòng kế toán, còn ở mỗi phân xởng có một kế toán viên phụ trách hạch toán ban đầu nh thu thập và kiểm tra chứng từ, thực hiện một số phần công việc kế toá[r]
 • 27
THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ

THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ

+ Phòng dịch vụ là bộ phận cung cấp các dịch vụ cho ngời lao động trong toàn xí nghiệp. Ngoài ra còn các ca sản xuất, các tổ sản xuất chịu sự quản lý của tổ trởng. Việc cải tiến nâng cấp bộ máy quản lý đã đem lại hiệu quả to lớn cho Xí nghiệp. Mỗi phòng ban phân xởng đều có trách nhiệm chức trách riêng phục vụ tốt yêu cầu sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp. Giữa các bộ phận phân xởng thành viên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh đợc tiến hành nhịp nhàng hiệu quả.
 • 40
HƯỚNG DẤN ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN CHO MỘT PHÂN XƯỞNG

HƯỚNG DẤN ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN CHO MỘT PHÂN XƯỞNG

+ Trạm ngoài phân x ởng: u điểm là có thể đặt đúng tâm phụ tải của nhóm PX mà trạm cung cấp (giảm tổn thất). Tuy nhiên nếu công suất của các phân xởng là lớn thỉ việc truyền tải tổng hạ áp đến từng phân xởng có thể sẽ không kinh tế nữa. Tóm lại việc chọn số lợng, dung lợng và vị trí của các tram biến áp phân xởng phụ thuộc vào tình hình cụ thể của phụ tải. Trong khi làm thiết kế chúng ta có thể dựa vào biểu đồ phụ tải cúa các phân xởng, dựa vào phân loại phụ tải của xí nghiệp (dựa vào phụ tải tính toán của các phân xởng, vào sự phân bố trên mặt bằng, vào gam công suất, cũng nh loại máy biến áp đang hiện hữu có trên thị trờng để đa ra các PA về số l ’ ợng và dung lợng máy biến áp cho phù hợp. Sau đây là một số l ý khi đa ra các PA về số l ’ - ợng, dung lợng máy áp phân xởng.
 • 36
239 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI – GIA CÔNG KIM KHÍ THÉP THÁI NGUYÊN 42TR

239 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI – GIA CÔNG KIM KHÍ THÉP THÁI NGUYÊN 42TR

Công thức phân bổ chi phí phân xởng dựa vào tiền lơng của công nhân sản xuất chính nh sau: Chi phí phân xởng phân bổ cho 1 đơn vị = Tổng chi phí phân xởng x Tiền lơng chính của 1 đơn vị [r]
 • 41
 CÔNG TY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG

CÔNG TY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG

- Phân xởng bao bì hút chân không Là phân xởng hạch toán, báo sổ, tham mu giúp việc cho giám đốc Công ty quản lý, điều hành và thực hiện công việc theo kế hoạch đợc Công ty giao nhiệm vụ[r]
 • 41
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP KINH DOANH VẬN TẢI

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP KINH DOANH VẬN TẢI

*Phân loại CPSX theo đàu vào của quá trình sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp : - Chi phí ban đầu: Là các chi doanh nghiệp phải lo liệu, mua sắm, chuẩn bị từ lúc đầu để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. - Chi phí luân chuyển nội bộ: Là các chi phí phát sinh trong quá trình phân công và hiệp tác lao động nội bộ doanh nghiệp, chẳng hạn: Giá trị lao vụ sản xuất phụ cung cấp cho phân xởng chính, giá trị bán thành phẩm tự chế đựoc sử dụng làm vật liệu trong quá trình chế biến.
 • 31
PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY

PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY

Thứ ba, tính giá nhập kho theo đơn đặt hàng: Hiện nay việc tính giá trị giao khoán sản phẩm cho các phân xởng trong công ty đợc thực hiện trên bảng tính định mức tại phòng kế hoạch sản xuất của công ty. Tuy nhiên bảng tính định mức này lại đợc áp dụng trong nhiều năm mà cha đợc thay đổi. Giá thành phẩm xuất kho đợc xác định chính là giá thành phẩm nhập kho dựa trên tỷ lệ giao khoán cho từng phân xởng. Có nghĩa là giá thành phẩm nhập xuất kho không phải là giá thành thực tế phát sinh hình thành nên thành phẩm mà đợc tính theo một tỷ lệ cố định cho mọi đơn đặt hàng ( ở Công ty là 75 %). Do đó, giá thành phẩm xuất kho cha chính xác dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng cha chính xác. Nên công ty cần thay đổi việc tính giá thành phẩm nhập kho của từng đơn đặt hàng.
 • 20
PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ

2.5. Hạch toán chi phí bảo hành Đối với một hợp đồng đợc ký kết giữa Công ty với đơn vị khách hàng thì ban đầu khách hàng ứng trớc 10% , đến khi giao hàng giao tiếp 85% giá trị hợp đồng, còn lại 5% cha thu. Công ty bảo hành cho khách hàng trong vòng một năm, 5% bảo hành Công ty treo trên nợ tài khoản 131, nếu sau một năm không xảy ra hỏng hóc thì Công ty có quyền thu hồi lại 5% đó, còn nếu xảy ra hỏng hóc thì không nộp trả công ty nữa. Nh vậy phần hạch toán công ty đã không hạch toán theo chế độ kế toán
 • 22
Thực trạng về tổ chức hạch toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp may Minh Hà.

Thực trạng về tổ chức hạch toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp may Minh Hà.

Xí nghiệp may Minh Hà là một đơn vị sản xuất kinh doanh với đặc điểm là sản phẩm đợc sản xuất ra hàng loạt, nhu cầu về NVL phục vụ sản xuất rất lớn cả về số l- ợng, chủng loại giá trị nguyên vật liệu và quá trình nhập xuất xảy ra thờng xuyên. Để phản ánh kịp thời phân bổ chính xác giá trị của nguyên vật liệu xuất dùng phù hợp với điều kiện thực tại của Xí nghiệp là rất quan trọng. Xí nghiệp đã tính giá vật liệu xuất kho theo phơng pháp đơn giá bình quân gia quyền:
 • 43
THẾ KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY XI MĂNG PDF

THẾ KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY XI MĂNG PDF

Tính phụ tải tính toán cho từng phân xởng I). Khái quát Xi măng là một ngành kinh tế hết sức quan trọng của đất nớc đó là ngành then chốt của nền kinh tế quốc dân các nhà máy xi măng có mặt khắp nơi với quy mô khac nhau. Nhng cùng chung một mục đích là cung cấp nguyên liệu cho các công trình xây dựng. Chính vì vậy nó đợc xây dựng và bố trí khắp mọi nơi.
 • 75
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG.

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG.

Chi phí nguyên vật liệu phụ gồm: Băng dính, chi tiết máy may, .. … Chi phí nhiên liệu gồm: Giá trị của xăng, dầu điezen, năng lợng, điện …… .phục vụ cho việc vận hành máy móc, thiết bị, ph ơng tiện vận tải. • Phơng pháp hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:
 • 35
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY ĐẠI THANH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY ĐẠI THANH

Phó giám đốc : Là ngời có quyền sau giám đốc thay mặt giám đốc điều hành những mảng do giám đốc giao phó, uỷ quyền, chỉ đạo kiểm tra và tổ chức quản lý lao động, sử dụng lao động một cách có hiệu quả. đồng thời phụ trách cả về lĩnh vực sản xuất. Thay mặt giám đốc điều hành sản xuất của công ty đảm bảo cho quá trình sản xuất thực hiện đúng tiến độ cân đối sản xuất nhịp nhàng giữa các phân xởng sản xuất trong công ty .
 • 28
ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Nh phân tích ở phần II ta thấy rằng: trong giá thành của sản phẩm thì chi phí nguyên vật liệu sẽ có ảnh hởng rất lớn trong việc giảm giá thành sản phẩm. Qua nghiên cứu kết cấu thùng sấy bánh ngọt tôi nhận thấy: - Thùng sấy bánh ngọt có kích thớc phủ bì là 1,2m x 1,25 m x 5m, khung thùng sấy dùng thép góc L50x50 và L40x40 hàn thành khối, phía trong và ngoài thùng sây bọc tôn CT3 S = 1mm, ở giữa hai lớp tôn có một lớp bông thuỷ tinh dầy 5mm để giữ nhiệt. Toàn bộ trọng lợng của thùng sấy là 950.000 kg đợ đặt trên hai chân đỡ dùng thép góc L50x50 hàn.
 • 41
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang, tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 2.4.1. Đánh giá sản phẩm dở dang Do nguyên vật liệu chính để sản xuất sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất và đợc xuất dùng một lần ngay từ bớc công nghệ đầu tiên (khi nhân đợc đơn đặt hàng thì mua nguyên vật liệu chuyển thẳng vào sản xuất hoặc xuất kho ngay một lần) nên Viện Nghiên cứu cơ khí áp dụng phơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu. Theo phơng pháp này, giá trị sản phẩm dở dang chỉ bao gồm chi phí nguyên vật liệu, còn những chi phí khác phát sinh đều tính trực tiếp vào giá thành sản phẩm hoàn thành.
 • 24
218 CHUYEN DE TOT NGHIEP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP WWW EBOOKVCU COM 218VIP

218 CHUYEN DE TOT NGHIEP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP WWW EBOOKVCU COM 218VIP

Phơng án tập hợp các khoản mục chi phí trong giá thành đơn vị sản phẩm doanh nghiệp dùng phơng pháp tập hơp và phân bổ các khoản chi phí cơ bản và chi phí chung. Do mặt hàng sản xuất của Công ty biến động nhiều, sản lợng từng mặt hàng ít, nên Công ty căn cứ vào kế hoạch sản xuất của năm kế hoạch mà xây dựng kế hoạch giá thành cho những mặt hàng chủ yếu có sản lợng tơng đối lớn hoặc giá thành cao. Những mặt hàng có kết cấu gần giống nhau, công ty sử dụng sản phẩm để xác định giá thành kế hoạch trên cơ sở để xác định cho các sản phẩm còn lại theo phơng pháp hệ số.
 • 42
HẠCH TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CTY GẠCH ỐP LÁT HN

HẠCH TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CTY GẠCH ỐP LÁT HN

Công thức phân bổ chi phí phân xởng dựa vào tiền lơng của công nhân sản xuất chính nh sau: Chi phí phân xởng phân bổ cho 1 đơn vị sản phẩm = Tổng chi phí phân xởng x Tiền lơng chính của [r]
 • 41
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI – GIA CÔNG KIM KHÍ THÉP THÁI NGUYÊN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI – GIA CÔNG KIM KHÍ THÉP THÁI NGUYÊN

Công thức phân bổ chi phí phân xởng dựa vào tiền lơng của công nhân sản xuất chính nh sau: Chi phí phân xởng phân bổ cho 1 đơn vị sản phẩm = Tổng chi phí phân xởng x Tiền lơng chính của [r]
 • 41
HẠCH TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP

HẠCH TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP

Công thức phân bổ chi phí phân xởng dựa vào tiền lơng của công nhân sản xuất chính nh sau: Chi phí phân xởng phân bổ cho 1 đơn vị sản phẩm = Tổng chi phí phân xởng x Tiền lơng chính của [r]
 • 41
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP

Phòng kế toán công ty thực hiện toàn bộ công tác kế toán ở các xí nghiệp, phân xởng thành viên không tổ chức bộ máy kế toán riêng mà chỉ bố trí các nhân viên hạch toán làm nhiệm vụ hớng [r]
 • 23
200 BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ ĐẶC ĐIỂM VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ TỔ CHỨC; CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP

200 BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ ĐẶC ĐIỂM VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ TỔ CHỨC; CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP

Phòng kế toán công ty thực hiện toàn bộ công tác kế toán ở các xí nghiệp, phân xởng thành viên không tổ chức bộ máy kế toán riêng mà chỉ bố trí các nhân viên hạch toán làm nhiệm vụ hớng [r]
 • 23
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP

Phòng kế toán công ty thực hiện toàn bộ công tác kế toán ở các xí nghiệp, phân xởng thành viên không tổ chức bộ máy kế toán riêng mà chỉ bố trí các nhân viên hạch toán làm nhiệm vụ hớng [r]
 • 23
DO AN CUNG CAP PPS

DO AN CUNG CAP PPS

-Để kiểm tra chất lợng điện áp ta dùng đồng hồ Vônmét và khoá chuyển đổi. -Để kiểm tra mức độ đối xứng giữa của dòng các pha ta dùng 3 đồng hồ ampe nếu trạm có công nhân trực thì cứ 30 phút hoặc 1 giờ phải kiểm tra phụ tải của trạm biến áp và phụ tải của các phân xởng 1 lần và ghi vào sổ theo dõi để từ đó xây dựng đợc các đồ thị phụ tải và giúp cho việc quản lý, vận hành thiết bị 1 cách tốt nhất.
 • 94
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY VẬT LIỆU BƯU ĐIỆN

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY VẬT LIỆU BƯU ĐIỆN

-Theo em: nhà máy nên tổ chức lại hệ thống kho tàng để quản lí, kiểm tra vật liệu đợc dễ dàng, nhanh chóng hơn. Cụ thể nh: Bố trí lu trữ đồng, nhôm nhựa. . theo một hệ thống kho riêng. Tránh dùng chung kho cho nhiều loại vật liệu. Đồng thời nâng cấp hệ thống kho tàng cho phù hợp với quy cách, phẩm chất của từng loại vật liệu. Về xử lí những phát hiện thiếu thừa vật liệu trong kho. Những trờng hợp và giải pháp cụ thể:
 • 31

Xem thêm

Từ khóa: nhận xét đánh giá thực trạng về công tác kế toán nói chung và tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành nói riêng tại công ty tnhh vlxd phan ngọc anhhạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng và thương mại bắc namđặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 492phần ii phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 492phần iii phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng sông đà 8nhận xét chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 492hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 201một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 201thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 1 hà nộimột số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số ithực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng vinh quangthực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng sơn đàogiải pháp hoàn thiện về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng sơn đàothực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng minh quangthực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng minh quangBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ