0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Doanh thu bán hàng cha có thuế GTGT

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY KINH DOANH THAN HÀ NỘI

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY KINH DOANH THAN HÀ NỘI

Dựa vào hợp đồng kinh tế đã ký kết giữa Công ty và khách hàng, trạm tiến hành điều động xe, bốc Than lên xe rồi vận chuyển đến địa điểm để hàng đã ghi trong hợp đồng. Bên mua cử cán bộ đến theo dõi việc cân hàng. Sau khi hai bên cùng xác nhận về số lượng và chủng loại Than giống trong hợp đồng đã ghi thì nhân viên kế toán trạm viết phiếu giao hàng cho từng xe, trạm cử cán bộ theo xe đến tận nơi giao hàng. Cuối ngày, căn cứ vào phiếu giao hàng (Mẫu số 1) kế toán lập một hoá đơn tài chính và hoá đơn tài chính đó cùng phiếu giao hàng về phòng kế toán của Công ty. Thủ kho của trạm là người lập thẻ, là người theo dõi nhập, xuất, tồn kho. Hoá đơn bán hàng là hoá đơn GTGT (Mẫu số 2) được viết làm 3 liên: 1 liên giao cho khách hàng, 1 liên giữ lại trạm, 1 liên gửi về phòng kế toán của Công ty. Phiếu giao hàng cũng được lập làm 3 liên: 1 liên giao cho lái xe làm chứng từ đi trên đường, 1 liên giữ lại trạm, 1 liên gửi cùng hàng hoá và phòng kế toán Công ty.
 • 20
THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NGUỒN THU THUẾ GTGT TỪ CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NGUỒN THU THUẾ GTGT TỪ CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

lực của Luật thuế, cũng như chưa phát huy được quyền lực của Cơ quan Thuế với tư cách là một cơ quan công quyền để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 2.6/ VỀ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP. Theo định nghĩa tại phần 1.3.3 thì nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ là phải đáp ứng được yêu cầu của các nhà quản lí, đó là: Tài sản của doanh nghiệp có được bảo vệ tốt không, các quy tắc, quy phạm của Công ty có được tuân thủ không, sổ sách tài chính có được ghi chép đầy đủ không. Điều quan trọng nữa là phát hiện gian lận và giữ gìn mọi thứ nguyên vẹn. Trên phạm vi rộng hơn nữa, kiểm toán nội bộ cũng được coi là sự mở rộng liên quan chặt chẽ tới công việc của kiểm toán viên bên ngoài, do đó nếu làm tốt công tác kiểm toán bội bộ sẽ giúp cho nhà quản lí doanh nghiệp, cũng như các cơ quan quản lí nắm vững được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ở mọi khâu, do đó nó cũng giúp cho kiểm soát nguồn thu thuế GTGT ngày càng chặt chẽ. Kiểm toán viên bên ngoài quan tâm đến sự đúng đắn của báo cáo tài chính, còn kiểm toán viên nội bộ quan tâm hàng đầu vào hiệu quả chung của các nghiệp vụ và khả năng có lãi của công ty. Việc kiểm tra của cơ quan Thuế đối với hoạt động tài chính của doanh nghiệp cũng giống như là việc kiểm tra của Kiểm toán viên bên ngoài. Do vậy việc kết hợp giữa Kiểm toán nội bộ và cơ quan Thuế nhằm đảm bảo nội dung kiểm toán được đầy đủ, giảm thiểu công việc bị trùng lặp, giúp cho việc kiểm soát chặt chẽ nguồn thu ngay tại doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường tính tự giác của doanh nghiệp đối với việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong đó có việc chấp hành các Luật thuế. Vì vậy, hệ thống kiểm soát nội bộ có vai trò vô cùng quan trọng trong kiểm soát nguồn thu NSNN, đặc biệt là nguồn thu thuế GTGT.
 • 28
LUẬN VĂN: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOAH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỒ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI AN POT

LUẬN VĂN: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOAH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỒ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI AN POT

Công ty cổ phần đầu t- xây dựng Hải An là công ty chuyên lắp đặt sửa chữa các công trình cấp thoát n-ớc, khi nhận đ-ợc các hợp đồng của bên nhà thầu, công ty tiến hành xây dựng lắp đặt theo điều kiện hợp đồng về thời gian thực hiện, chất l-ợng công trình, quy mô công trình,... Sau khi hoàn thành công trình theo đúng quy định công ty tiến hành bàn giao công trình cho nhà thầu. Khi bên nhà thầu chấp nhận công trình kế toán viết hoá đơn GTGT, thu tiền, ghi nhận doanh thu. Do yêu cầu của các công trình cấp thoát n-ớc là rất cần thiết cho đời sống sinh hoạt cũng nh- nhu cầu sản xuất kinh doanh nên thời gian thực hiện các công trình chỉ khoảng vài tháng.
 • 97
GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CHƯƠNG 6

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CHƯƠNG 6

Bản chất của trao đổi là mua bán, phương thức thanh toán không bằng tiền mặt mà bằng hàng. Tài khoản sử dụng có thể là 131 hoặc 331. Giá trao đổi là giá của thị trường và chỉ thanh toán thêm với nhau phần chênh lệch (nếu có ) . (a) Dùng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đổi lấy hàng hóa dịch vụ để sử dụng cho họat động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cũng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
 • 30
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN

2.2.5.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: Hiện nay công ty có đưa ra chính sách giảm giá chiết khấu bán hàng đối với khách hàng mua với số lượng lớn nhưng được giảm trừ trước khi ký hợp đồng, phát hành hóa đơn thanh toán. Vì vậy, khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán hầu như không được phản ánh trên TK 5211 và TK 5213. Trong công ty chỉ có khoản hàng bán bị trả lại do lỗi của công ty như hàng hết hạn sử dụng hoặc do xuất kho thừa so với đơn đặt hàng của khách hàng. Công ty sử dụng TK 5212 để phản ánh khoản hàng bán bị trả lại này. (Nhưng hầu như việc này rất ít xảy ra).->Chứng từ mà công ty sử dụng trong trường hợp này là hóa đơn mua hàng kiêm phiếu xuất kho, trong trường hợp số hàng trả lại đã được công ty xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng thì công ty phải lập hóa đơn mới cho khách hàng để phản ánh số hàng trả lại và giá vốn hàng bán cũng như khoản phải thu, thuế GTGT tương ứng với số hàng đó. Kế toán sau khi nhập như nhập hóa đơn bán hàng vào phần mềm kế toán máy, chương trình sẽ tự động lên sổ chi tiết theo dõi cho từng khách hàng và tự động lên sổ Cái TK 131, các sổ liên quan như sổ chi tiết, sổ Cái TK 511, TK 632..vào cuối tháng.
 • 116
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN KẾ TOÁN LỚP ĐẠI HỌC – KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ CHI PHÍ KINH DOANH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH PPSX

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN KẾ TOÁN LỚP ĐẠI HỌC – KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ CHI PHÍ KINH DOANH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH PPSX

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thuần mà doanh nghiệp thực hiện được trong kỳ kế toán có thể thấp hơn doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận ban đầu do các nguyên nhân: Doanh nghiệp chiết khấu thương mại, giảm giá hàng đã bán cho khách hàng hoặc hàng đã bán bị trả lại (do không đảm bảo điều kiện về quy cách, phẩm chất ghi trong hợp đồng kinh tế), và doanh nghiệp phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp được tính trên doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thực tế mà doanh nghiệp đã thực hiện trong một kỳ kế toán.
 • 9
BÁO CÁO: KẾ TOÁN BÁN HÀNG XE Ô TÔ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN DÂN PPTX

BÁO CÁO: KẾ TOÁN BÁN HÀNG XE Ô TÔ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN DÂN PPTX

ra. Việc lập dự phòng là hết sức cần thiết, dự phòng là dự tính trước để đưa vào sản xuất kinh doanh phần giá trị đã bị giảm xuống thấp hơn giá trị đã ghi sổ kế toán của hàng tồn kho. Lập dự phòng cũng theo kế hoạch, công ty cần tăng mức dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm 2010 cao hơn so với năm 2009, bởi vì thuế GTGT và thuế môn bài năm 2010 đã tăng hơn 10% so với năm 2009. Và theo lộ trình gia nhập WTO, luật thuế đối với mặt hàng ô tô có nhiều thay đổi, nhất là năm 2010 là năm đầu tiên thực hiện thuế GTGT là 10% và theo những thông tin mới nhất thì có thể thị trường ô tô trong năm nay có phần kém sôi động hơn.
 • 32
HOÀN THIỆN BÁN HÀNG NỘI ĐỊA Ở CTY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ NỘI - 3 PPS

HOÀN THIỆN BÁN HÀNG NỘI ĐỊA Ở CTY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ NỘI - 3 PPS

Trường hợp bán hàng có chiết khấu thanh toán, giảm giá hàng bánhàng bán bị trả lại kế toán hạch toán tương tự như kế toán bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp nhưng với TK 512. ♦ Đố i v ớ i doanh nghi ệ p tính thu ế GTGT theo ph ươ ng pháp tr ự c ti ế p
 • 10
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN DŨNG

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN DŨNG

SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN Số thuế tiêu thụ đặc biệt, hoặc thuế xuất khẩu, hoặc thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp tính theo doanh thu bán hàng thực tế của sản phẩm, hàng hóa dịch vụ đã [r]
 • 47
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Mỗi loại chứng từ kế toán phán ánh hoạt động kinh tế riêng, do đó có yêu cầu ghi sổ kế toán và yêu cầu quản lý khác nhau nên trình tự xử lý và luân chuyển chứng từ cũng khác nhau. Sau đây là một số hoá đơn chứng từ sử dụng trong hạch toán nghiệp vụ bán hàng: - Hoá đơn GTGT là chứng từ của bên bán xác nhận số lượng, chất lượng, đơn gia và số tiền bán sản phẩm hàng hoá cho bên mua. Hoá đơn GTGT là căn cứ để người bán ghi nhận doanh thu và xác định thuế GTGT đầu ra,… Hoá đơn này được lập thành 3 liên: Liên 1 để lưu sổ gốc; Liên 2 giao cho khách hàng; Liên 3 giao cho thủ kho làm thủ tục xuất kho, vào thẻ kho rồi chuyển cho phòng kế toán làm căn cứ để hạch toán.
 • 31
HẠCH TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 15 - LOẠI TÀI SẢN 4

HẠCH TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 15 - LOẠI TÀI SẢN 4

3. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thuần mà doanh nghiệp thực hiện được trong kỳ kế toán có thể thấp hơn doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận ban đầu do các nguyên nhân: Doanh nghiệp chiết khấu thương mại, giảm giá hàng đã bán cho khách hàng hoặc hàng đã bán bị trả lại (do không đảm bảo điều kiện về quy cách, phẩm chất ghi trong hợp đồng kinh tế), và doanh nghiệp phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp được tính trên doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thực tế mà doanh nghiệp đã thực hiện trong một kỳ kế toán.
 • 46
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SAO MAI THẾ KỶ 21

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SAO MAI THẾ KỶ 21

Thuế GTGT đầu ra Số tiền hàng bán bị trả lại nếu có VAT Doanh thu có VAT TK511 K/c sang TK doanh thụ SƠ ĐỒ 1.11: HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CÁC KHOẢN HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI KẾ TOÁN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC[r]
 • 87
Thực trạng kiểm soát nguồn thu thuế GTGT từ các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Thực trạng kiểm soát nguồn thu thuế GTGT từ các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Tuy nhiên, việc kiểm soát nguồn thu Thuế GTGT từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh cha đợc chặt chẽ. Bên cạnh việc ban hành QĐ1368, Bộ Tài Chính đã ban hành thông t 110/1998-TT-BTC ngày 3/8/1998 sửa đổi về bộ máy Cục thuế nhằm tổ chức quản lý tập trung các doanh nghiệp, tổ chức nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ tại Cục thuế. Thực hiện nghiêm túc quy định này, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trớc đây do các chi cục thuế quản lý đã chuyển về Cục thuế quản lý trực tiếp. Tuy vậy, trong quá trình triển khai thực hiện các Luật thuế mới, đặc biệt từ khi Luật doanh nghiệp đợc thực hiện thì số doanh nghiệp tăng lên rất nhanh. Do đó, số lợng các đối tợng nộp thuế do Cục thuế Hà Nội quản lý quá lớn, với 80 cán bộ ở 2 phòng quản lý thuế các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (trên 5.870 doanh nghiệp). Cán bộ thuế chỉ đủ thời gian để xét duyệt các tờ khai thuế và làm các thủ tục hành chính, không còn thời gian để thực hiện các khâu khác của quy trình quản lý thu thuế. Và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng là mặc dù sản lợng hàng năm của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng lên, mức đóng góp vào GDP của toàn Thành phố tăng lên nhng do bị buông lỏng quản lý, kiểm soát thu thuế GTGT khu vực ngoài quốc doanh trên địa bàn Hà Nội cha thực hiện tốt, từ đó dẫn đến kết quả thu thuế GTGT của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn thấp, cha đạt chỉ tiêu so với kế hoạch đã đề ra.
 • 27
Thực trạng công tác bán hàng của Công ty CEMACO

Thực trạng công tác bán hàng của Công ty CEMACO

- Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng thực tế của Doanh nghiệp thực hiện trong một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất kinh doanh. - Doanh thu bán hàng là toàn bộ số tiền bán sản phẩm, hàng hoá, tiền cung cấp dịch vụ cho khách hàng, bao gồm cả phụ thu và phí thu them ngoài giá bán (nếu có). Số tiền bán hàng được ghi trên Hoá đơn (GTGT), Hoá đơn bán hàng hoặc các chứng từ khác có liên quan tới việc bán hàng hoặc giá thoả thuận giữa người mua và người bán.
 • 43
QUÁ TRÌNH HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG CỦA CỬA HÀNG XĂNG DẦU – CHẤT ĐỐT DOC

QUÁ TRÌNH HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG CỦA CỬA HÀNG XĂNG DẦU – CHẤT ĐỐT DOC

Cột 1: Mặt hàng TRANG 17 Cột 5: Tổng giá thanh toán Cột 6: Doanh thu, bán cha thuế Cột 7: Lệ phí GT Cột 8: Thuế GTGT Cột 9: Doanh số bán hàng TM Cột 10: Khách còn nợ * Nhiệm vụ kế toán C[r]
 • 43
KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV DVDL & TM THẾ KỶ

KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV DVDL & TM THẾ KỶ

 H ạch toán các khoản phải thu khách hàng: − Đa số khách hàng mua hàng ở công ty đều thanh toán theo hình thức cuối tháng, cho hóa đơn trong tháng hoặc khách hàng sẽ thanh toán tiền hàng khi nào quá hạn mức nợ công ty cho phép. Đối với những khách hàng chậm trả tiền hàng thì công ty chỉ gửi thư nh ắc nhở hoặc ngưng cung cấp hàng đến khi nào khách hàng chấp nhận thanh toán, công ty có m ở sổ theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải thu nhưng lại không lập dự phòng n ợ phải thu khó đòi. Điều này gây khó khăn cho công ty.
 • 116
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV KTXD XUÂN HUY

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV KTXD XUÂN HUY

Bài báo cáo thực tập của em gồm 3 chương: Chương 1 cũng phần nào khái quát được cơ sở lí luận kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả hoạt động kinh doanh.Chương 2 khái quát lịch sử hình thành và thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Xuân Huy. Chương 3 Hoàn thiện về kế toán doanh thu, chi phí, và xác định kết quả kinh doanh . Với thời gian thực tập tại Công ty đã giúp em nắm bắt được cách thức làm việc, biết thêm khả năng giao tiếp ứng xử, và giải quyết một số tình huống trong công việc, giúp em làm quen với môi trường làm việc là điều kiện rất tốt cho công việc của em sau này.
 • 68
THỐNG KÊ TÀI SẢN TỪ VIỆC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH PHẦN 2 PPS

THỐNG KÊ TÀI SẢN TỪ VIỆC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH PHẦN 2 PPS

các khoản ghi giảm doanh thu về số hàng hoá, dịch vụ sản phẩm tiêu thụ giữa các đơn vị nội bộ, ngoài ra còn được dùng để theo dõi một số khoản khác được coi là tiêu thụ nội bộ. TK531: Hàng bán trả lại dung để theo dõi doanh thu HH SPdịch vụ đã
 • 10
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM P2 PDF

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM P2 PDF

Bên nợ: Số thuế phải nộp tính trên doanh số bán, số chiết khấu TMại, giảm giá hàng trả lại kết chuyển trừ vào doanh thu, kết chuyển doanh thu thuần về tiêu thụ Bên Có: Tổng số doanh thu [r]
 • 10
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2015 VÀ ÐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2015 VÀ ÐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

PHƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG._ _Phơng pháp xác định kết quả bán hàng:_ Doanh thu thuần = Tổng doanh thu - Các khoản - Thuế tiêu thụ đặc biệt bán hàng giảm trừ Thuế XKnếu có Lãi t[r]
 • 190
LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ NHÓM HÀNG ĐIỆN MÁY TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY ĐIỆN MÁY

LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ NHÓM HÀNG ĐIỆN MÁY TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY ĐIỆN MÁY

TT Chỉ tiờu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 1 Doanh thu thuần 49.815.098.561 75.334.231.765 121.259.119.196 2 Tổng chi phớ 48.420.275.801 72.923.536.349 116.893.790.905 3 Tổng lợi nhuận 1,394,822,760 2,410,695,416 4,365,328,291 4 Nộp ngõn sỏch 4.120.454.142 8.546.714.791 7.153.206.330 5 Thu nhập bỡnh quõn 1.800.000 2.200.00 2.800.000 Chi nhỏnh cụng ty điện mỏy và kỹ thuật cụng nghệ trong những năm qua đó khụng ngừng phỏt triển thể hiện qua cơ sở vật chất kỹ thuật và trỡnh độ quản lý kinh tế của Chi nhỏnh. Cựng với cỏc cụng ty khỏc hoạt động kinh doanh trờn địa bàn Hà Nội. Chi nhỏnh đó đỏp ứng được nhu cầu tiờu dựng ngày càng gia tăng. Việc chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường là một thử thỏch lớn đối với doanh nghiệp thương mại và giờ đõy khi Việt Nam gia nhập WTO thỡ đú cũng là một cơ hội song thỏch thức thỡ vụ cựng lớn.Cú khụng ớt doanh nghiệp phải giải thể và khụng kịp thớch ứng với cơ chế thị trường mới nhưng Chi nhỏnh đó hoà nhập vào thị trường, từng bước tham gia đứng vững và vươn lờn đú là nhờ vào sự nhạy bộn, năng động của một số cỏn bộ chủ chốt đó tỡm ra đựoc hướng đi phự hợp với cơ chế thị trường cạnh tranh và phỏt triển.Chi nhỏnh đó khụng ngừng nõng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho CBCNV của Chi nhỏnh, đồng thời Chi nhỏnh cũng đó thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.
 • 49
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DNTM

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DNTM

- Đối với doanh nghiệp trong kỳ không có sản phẩm ,hàng hoá tiêu thụ thì toàn bộ chi phí bán hàng được kết chuyển sang theo dõi ở "chi phí chờ kết chuyển". - Đối với các doanh nghiệp sản xuất có chu kỳ sản xuất kinh doanh dài, trong kỳ có sản phẩm tiêu thụ ít hoặc đối với các doanh nghiệp thương mại kinh doanh hàng hoá có dự trữ và luân chuyển hàng hoá lớn (tốn nhiều, xuất bán nhiều) thì cuối kỳ cần phải phân bổ chi phí bán hàng cho hàng tồn kho cuối kỳ, tức là chuyển một phần chi phí bán hàng thành "chi phí chờ kết chuyển" và phần chi phí bán hàng còn lại phân bổ cho hàng đã được bán trong kỳ để xác định kết quả.
 • 28
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP CÚC VINH

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP CÚC VINH

- Việc hoàn thiện phải đảm bảo cung cấp số liệu, thông tin về doanh thu, chi phí và kết quả ban shàng một cách trung thực, khách quan và dễ hiểu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi cũng như kiểm tra. - Việc hoàn thiện kế toán phải đảm bảo tính thống nhất: các giải pháp đưa ra trên cơ sở tìm hiểu tại doanh nghiệp về thực trạng hoạt động phải được thống nhất trong doanh nghiệp. Dựa trên các cơ sở là các hoạt động của doanh nghiệp để mà có các đề xuất, kiến nghị phù hợp cho doanh nghiệp. Công tác kế toán được tổ chức một cách thống nhất theo từng nhiệm vụ, chức năng. Do đó các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng phải đảm bảo thống nhất theo quy định của nhà nước và thống nhất giữa bộ phận kế toán của các phòng ban, nhân từ phương pháp hạch toán, đến việc sử dụng hệ thống tài khoản kế toán về nội dung, tên gọi, mẫu số của chứng từ, trên cơ sở ấy kế toán trong doanh nghiệp nói chung và kế toán các nghiệp vụ bán hàng nói riêng sẽ trở nên đồng bộ, dễ kiểm tra số liệu hơn.
 • 72
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

- Các chứng từ gốc phản ánh tình hình thu hồi tiền. Đối với phương thức bán lẻ, không cần lập chứng từ từng lần bán mà kế toán sử dụng các chứng từ sau: - Thẻ quầy hàng: dùng để theo dõi số lượng – giá trị hàng hoá trong quá trình nhận và bán tại quầy hàng giúp cho người bán hàng thường xuyên nắm được tình hình nhập - xuất - tồn tại quầy. Là căn cứ để kiểm tra, quản lý hàng hoá và lập bảng kê bán hàng từng ngày (kỳ). Mỗi thẻ quầy hàng theo dõi 1 mặt hàng. Thẻ này do người bán hàng giữ và ghi hàng ngày (ca), trước khi sử dụng phải đăng ký với kế toán.
 • 34
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

phù hợp. Các chi phí, bao gồm cả chi phí phát sinh sau ngày giao hàng thờng đợc xác định chắc chắn khi các điều kiện ghi nhận doanh thu đợc thoả mãn. 2.3. Các phơng thức thanh toán: Thực hiện nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá, thành phẩm, vốn của doanh nghiệp chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ. Doanh nghiệp mất quyền sở hữu về hàng hoá thành phẩm nhng lại đợc quyền sở hữu một lợng tiền tệ nhất định do bên mua chi trả. Việc thanh toán tiền hàng có thể tiến hành ngay hoặc trả chậm hoặc trả dần do hai bên tự thoả thuận. Phơng thức thanh toán thể hiện sự tín nhiệm lẫn nhau giữa hai bên mua và bán, đồng thời nó cũng gắn liền với sự vận động giữa hàng hoá với số tiền vốn , đảm bảo cho hai bên cùng có lợi.
 • 22
BÀN VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

BÀN VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Doanh thu hoạt động tài chính Mã số 21 TRANG 11 hàng bán, thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu Số liệu ghi vào chỉ tiêu này dựa v[r]
 • 23
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CẦN THƠ CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ TRƯỜNG HẢI

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CẦN THƠ CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ TRƯỜNG HẢI

_- Tài khoản sử dụng _ TRANG 17 - Số thuế TTĐB, thuế xuất khẩu phải nộp tính trên doanh thu bán hàng thực tế của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng và được xác định l[r]
 • 115
CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI

CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI

3.1.1. Ki ế n ngh ị 1: Nâng cao ch ất lượ ng ngu ồ n nhân l ự c : Th ự c tr ạ ng: Độ i ng ũ nhân sự trong phòng k ế toán quá ít và thường xuyên thay đổ i ảnh hưở ng r ấ t l ớn đế n công tác k ế toán, đó là các kế toán viên luôn th ấ y công vi ệ c quá nhi ề u, khó hoàn thành công vi ệc đúng đị nh k ỳ k ế toán: K ế toán hàng t ồ n kho v ừ a theo dõi nguyên v ậ t li ệ u, bao bì, công c ụ d ụ ng c ụ v ừ a theo dõi thành ph ẩ m. K ế toán thanh toán kiêm c ả k ế toán Tài s ả n c ố đị nh… d ẫn đế n nguyên t ắc đố i chi ế u trong k ế toán chưa đượ c coi tr ọ ng đúng mứ c, vi ệ c cung c ấp thông tin và đánh giá hoạt độ ng s ả n xu ấ t kinh doanh đôi khi không k ị p th ờ i và chính xác…
 • 96
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ

SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ

Dịch vụ du lịch ở Việt Nam hiện nay đang là ngành kinh tế mũi nhọn của nền kinh tế quốc dân. Du lịch nước nhà đang có những bước phát triển vượt bậc và vươn xa trên thị trường rộng lớn trên thế giới. Để bền vững và phát triển, việc quản lý vốn, sử dụng tài sản ngày càng được chú trọng. Để làm tốt việc đó, kế toán đặc biệt là kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả đã góp phần không nhỏ vào việc theo dõi kết quả đầu ra, sử dụng hiệu quả chi phí đầu vào cũng như việc quản lý và điều hành quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp dịch vụ.
 • 30
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH THIÊN NGỌC MINH UY

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH THIÊN NGỌC MINH UY

_- TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ._ Kết cấu: BÊN NỢ: TRANG 19 -+ Số thuế tiêu thụ đặc biệt, hoặc thuế xuất khẩu phải nộp tính trên doanh thu bán hàng thực tế của sản phẩ[r]
 • 31
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN NGỌC MINH UY

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN NGỌC MINH UY

_- TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ._ Kết cấu: BÊN NỢ: TRANG 19 -+ Số thuế tiêu thụ đặc biệt, hoặc thuế xuất khẩu phải nộp tính trên doanh thu bán hàng thực tế của sản phẩ[r]
 • 31
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

1.2.3 Tài khoản sử dụng Để hạch toán tiêu thụ thành phẩm theo các phương thức khác nhau, kế toán sử dụng các tài khoản sau đây:  Tài khoản 157 : Hàng gửi bán: tài khoản này được dùng để theo dõi giá trị thành phẩm, hàng hoá tiêu thụ theo phương thức chuyển hàng hoặc giá trị thành phẩm, hàng hoá nhờ bán đại lý, ký gửi hay giá trị lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành bàn giao cho người đặt hàng, người mua hàng chưa được chấp nhận thanh toán. Số sản phẩm, hàng hoá, lao vụ này vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp.
 • 36
LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH

LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH

+ Là phương thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng hoặc các tổ chức kinh tế, hoặc các đơn vị kinh tế tập thể mua về mang tính chất nội bộ. Bán hàng theo phương thức này có đặc điểm là hàng hoá đã ra khỏi lĩnh vực lưu thông và đi vào lĩnh vực tiêu dùng, giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá đã được thực hiện. Bán lẻ thường bán đơn chiếc, hoặc số lượng nhỏ, giá bán ổn định.
 • 23
kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp

kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp

Tiêu thụ sản phẩm đòi hỏi doanh nghiệp phải sử dụng tổng thể các biện pháp về tổ chức kinh tế và kế hoạch nhằm thực hiện các nghiêp vụ liên quan đến tiêu thụ sản phẩm nh nắm nhu cầu thị trờng, tổ chức sản xuất, tiếp nhận sản phẩm, chuẩn bị hàng hoá và xuất bán theo yêu cầu của khách hàng với chi phí kinh doanh nhỏ nhất. Nh vậy, tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp là một hoạt động mang tính nghiệp vụ cao bao gồm nhiều loại công việc khác nhau liên quan đến nghiệp vụ kỹ thuật sản xuất và nghiệp vụ tổ chức quản ly quá trình tiêu thụ. Mục tiêu của quá trình này bao gồm mục tiêu khối lợng: thị phần, dân số, đa dạng doanh số, lợi nhuận và mục tiêu chất lợng: cải thiện hoạt động của doanh nghiệp và cải thiện dịch vụ khách hàng, quan hệ kinh tế trong thơng mại.
 • 32
NGHIỆP THUỘC CÁC NGÀNH CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ TRONG CẢ NƯỚC TRỪ CÁC DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ

NGHIỆP THUỘC CÁC NGÀNH CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ TRONG CẢ NƯỚC TRỪ CÁC DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ

Chỉ tiêu này phản ánh số doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm và cung cấp dịch vụ đã trừ các khoản giảm trừ (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đ[r]
 • 42
PHỤ LỤCTHU NHẬP TỪ KINH DOANH

PHỤ LỤCTHU NHẬP TỪ KINH DOANH

[03] Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế từ kinh doanh là toàn bộ tiền bán hàng hoá, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng hàng hoá, dịch [r]
 • 2
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Một là, trong xu thế hội nhậpNhà nước đã kịp thời ban hành các chính sách, chế độ phù hợp, tương thích với chính sách, chế độ quốc tế. Trong xu thế nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và quốc tế thể hiện ở việc Việt Nam đã và đang là thành viên của các tổ chức kinh tế - thương mại thế giới WTO, AFTA, APEC. Trước tình hình đó, Nhà nước đã kịp thời ban hành các chính sách, chế độ phù hợp với xu thế hội nhập, Nhà nước đã tạo được khuôn khổ pháp lý từng bước hoà nhập với các thông lệ quốc tế. Đặc biệt là về các chuẩn mực kế toán, chính sách thuế và chế độ kế toán Việt Nam đã dần dần tương thích với chuẩn mực kế toán, chính sách thuế và chế độ kế toán quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, và tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam.
 • 44
TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH BÁN HÀNGDOANH NGHIỆP

Kti nhận hàng của khách hàng kế toán ghi hàng nhập khovà tính thuế GTGTđầu vào Khi xuất hàng trao đổi ghi nhận doanh thu Nợ TK 131 Doanh thu của khách hàng Có TK 511 Doanh thu bán hàng C[r]
 • 48
NHỮNG VẦN ĐỀ LÝ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BẢN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẦN ĐỀ LÝ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BẢN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP

Những vần đề lý cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bản hàng tại doanh nghiệp 1. Khái niệm bán hàng và ý nghĩa của công tác bán hàng: Bán hàng hay còn gọi là tiêu thụ là giai đoạn cuối cùng của giá trình lu chuyển bán hàng trong kinh doanh thơng mại là việc chuyển sở hữu hàng hoá từ ngời bán sang ngời mua.
 • 27
NHỮNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DANH

NHỮNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DANH

+ Vốn góp: Là số vốn do các bên tham gia thành lập liên doanh tiến hành đóng góp và đợc sử dụng vào mục đích hoạt động kinh doanh. + Lãi cha phân phối: Là phần chênh lệch giữa một bên là toàn bộ doanh thu của các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và các khoản thu nhập bất th- ờng. Số lãi này trong khi cha phân phối cho các lĩnh vực ... đợc sử dụng cho kinh doanh và đợc coi nh vốn chủ sở hữu.
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM