0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Chi phí NVL trực tiếp 627

TÀI LIỆU ĐỀ ÁN:

TÀI LIỆU ĐỀ ÁN: "KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT" PPT

Trong doanh nghi ệ p s ả n xu ấ t, chi phí phát sinh ở các giai đ o ạ n c ủ a quá trình kinh doanh: giai đ o ạ n cung c ấ p, giai đ o ạ n s ả n xu ấ t, giai đ o ạ n tiêu th ụ . Trong giai đ o ạ n s ả n xu ấ t, m ộ t m ặ t doanh nghi ệ p ph ả i b ỏ ra nh ữ ng chi phí để ti ế n hành s ả n xu ấ t chi phí nhân công tr ự c ti ế p, chi phí NVL tr ự c ti ế p chi phí s ả n xu ấ t chung. M ặ t khác, chi phí c ủ a doanh nghi ệ p l ạ i đượ c đ o l ườ ng, đượ c tính toán b ằ ng ti ề n trong m ộ t kho ả ng th ờ i gian xác đị nh. Nh ư ng để ph ụ c v ụ cho qu ả n lý và h ạ ch toán kinh doanh, chi phí s ả n xu ấ t ph ả i đượ c tính toán t ổ ng h ợ p theo t ừ ng th ờ i k ỳ . Hàng tháng, hàng quý, hàng n ă m phù h ợ pv ớ i k ỳ báo cáo ch ỉ nh ữ ng chi phí s ả n xu ấ t mà doanh nghi ệ p b ỏ ra trong k ỳ m ớ i đượ c tính vào chi phí s ả n xu ấ t trong k ỳ .
 • 21
THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BIA VIỆT HÀ

THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BIA VIỆT HÀ

Công cụ, dụng cụ xuất dùng cho các phân xưởng có giá trị lớn được kế toán tiến hành phân bổ dần vào chi phí sản xuất các kỳ, còn những công cụ có giá trị không lớn được kế toán tiến hành phân bổ 100 % vào chi phí sản xuất trong kỳ: Thủ tục xuất dùng, trích giá thực tế xuất kho và hạch toán chi phí CCDC cho phân xưởng giống như trong trường hợp NVL xuất dùng cho sản xuất (Biểu số 07). Căn cứ số liệu ở dòng tổng cộng của bảng kê CCDC xuất dùng. Kế toán ghi vào bảng phân bổ NVL, CCDC (Biểu số 05) theo định khoản:
 • 22
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÁM ĐỨC

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÁM ĐỨC

chung cho từng bộ phận kinh doanh. Ngoài việc tính và phân bổ khấu hao kế toán còn tiến hành lập và tính giá trị công cụ dụng cụ phân bổ vào chi phí kinh doanh hàng tháng. Công cụ dụng cụ khi đưa vào sử dụng kế toán chuyển toàn bộ giá trị vào tài khoản 627- chi sản xuất chung. Căn cứ vào thời gian sử dụng theo thiết kế, đặc tính kỹ thuật để phân bổ giá trị vào chi phí hàng thàng. Công cụ dụng cụ tại công ty được chia làm 3 nhóm sau: Nhóm thứ nhất là đồ gỗ bao gồm bàn, ghế, đũa ăn, kệ tivi , Nhóm thứ hai đồ sứ và thuỷ tinh: ly uống nước, ấm trà, bát ăn cơm, lọ hoa, bể nuôi hải sản, Nhóm thứ ba là đồ INỐC nôi lẩu muôi canh, bàn nấu kệ bếp, khay đựng đồ, bếp gas du lịch...
 • 33
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần thủy sản Sông Gianh Quảng Bình

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần thủy sản Sông Gianh Quảng Bình

Hiện nay, trong điều kiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, bên cạnh những mặt thuận lợi cũng không ít những mặt khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp. Vì vậy, muốn đảm bảo ưu thế cạnh tranh thu lợi nhuận cao thì bên cạnh việc sản xuất ra sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, hợp với thị hiếu người tiêu dùng, một yếu tố quan trọng khác là sản phẩm đó phải có giá thành hạ phù hợp với sức mua của đa số nhân dân. Hạ giá thành sản phẩm đã trở thành nhân tố quyết định sự tồn vong của mỗi doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thủy sản nói riêng và với mong muốn có thể áp dụng những kiến thức đã học để tìm hiểu thực tế, bổ sung, nâng cao kiến thức, tôi quyết định chọn đề tài:”Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần thủy sản Sông Gianh Quảng Bình” để hoàn thành chuyên đề
 • 84
THỰC TRẠNG KẾ TOỎN CHI PHỚ SẢN XUẤT VÀ TỚNH GIỎ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CỤNG TY TNHH SẢN XUẤT -THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ

THỰC TRẠNG KẾ TOỎN CHI PHỚ SẢN XUẤT VÀ TỚNH GIỎ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CỤNG TY TNHH SẢN XUẤT -THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ

I.Ý nghĩa,vai trị của kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cơng ty. Để tăng sức cạnh tranh,tiếp tục tồn tại và phát triển,các doanh nghiệp phải quan tâm hoạch định và kiểm sốt chi phí bởi vì lợi nhuận thu được nhiều hay ít,chịu ảnh hưởng trực tiếp của những chi phí đã bỏ ra.Vì là một doanh nghiệp sản xuất nên đối với cơng ty TNHH Hồng Hà chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm rất quan trọng vì đĩ là một trong những chỉ tiêu hàng đầu để đánh giá hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.Vấn đề đặt ra là làm thế nào để kiểm sốt tốt các chi phí,từ đĩ hạ giá thành mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm,tạo điều kiện nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường
 • 36
KẾ TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI NGUYÊN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VINACONEX

KẾ TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI NGUYÊN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VINACONEX

Công ty có những người lãnh đạo có kinh nghiệm, có kiến thức sâu rộng về kinh tế và được đào tạo về ISO 9001:2008 và hiện nay công ty đang quản lý các hoạt động SXKD dựa theo mô hình quản lý chất lượng của ISO. Do đó công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí nói riêng được quản lý khá chặt chẽ. Công tác kế toán hiện nay của công ty được thực hiện trên máy tính với phần mềm kế toán CicAccount chuyên cho ngành xây lắp, vì vậy cũng giảm tải được phần nào khối lượng công việc của kế toán. Tuy nhiên công ty đang ngày càng phát triển, kinh doanh thêm nhiều ngành nghế mới mà bộ máy kế toán của công ty chỉ có 5 người. Một người phải đảm nhận nhiều phần hành kế toán nên có thể dẫn đến tình trạng sai sót, nhầm lẫn mà khó đối chiếu kiểm tra lại được.
 • 61
HOÀN THỊÊN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 TIÊN SƠN

HOÀN THỊÊN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 TIÊN SƠN

- Kế toán sử dụng tài khoản 627 - chi phí sản xuất chung - Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí sản xuất của đội, công trờng xây dựng gồm: Lơng nhân viên quản lý đội xây dựng; khoản tr[r]
 • 55
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT

Sản phẩm xây lắp tại nơi sản xuất do đó các điều kiện sản xuất : vật liệu , lao động xe máy thi công ... phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm công trình . Do vậy công tác quản lý , sử dụng , hạch toán vật t , tài sản cũng trở nên phức tạp . Quá trình từ khi khởi công công trình cho đến khi công trình hoàn thành bàn giao đa vào sử dụng thờng là dài , nó phụ thuộc vào quy mô , tính chất phức tạp về kỹ thuật của từng công trình . Quá trình thi công đợc chia làm nhiều giai đoạn , mỗi giai đoạn lại bao gồm nhiều công việc khác nhau . Các công việc chủ yếu thực hiện ở ngoài trời nên nó chịu ảnh hởng lớn của điều kiện thiên nhiên , thời tiết làm ảnh hởng lớn dến tiến độ thi công công trình vì vậy quá trình tập hợp chi phí kéo dài , phát sinh nhiều chi phí ngoài dự toán , chi phí không ổn định và phụ thuộc nhiều vào từng giai đoạn thi công .
 • 21
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY CHẾ TẠO BIẾN THẾ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY CHẾ TẠO BIẾN THẾ

Đến cuối tháng, kế toán trởng sẽ dựa vào bảng kê tính giá vật t xuất kho mà kế toán vật t đã lập và các phiếu xuất kho để phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Bảng phân bổ chi phí nguyên vật liệu ghi chi tiết giá trị nguyên vật liệu sử dụng trong tháng cho từng công đoạn sản xuất. Trớc hết, kế toán trởng phải tập hợp các phiếu xuất kho vật t và phân loại theo từng công đoạn sản xuất. Đồng thời trên cơ sở các sổ chi tiết vật t, kế toán trởng sẽ tính ra số tổng cộng vật t xuất cho từng công đoạn. Do các loại nguyên vật liệu chính chỉ xuất cho từng công đoạn nhất định nh dây đồng xuất cho công đoạn quấn dây, tôn silic xuất cho công đoạn tạo lõi thép, xuất điều chỉnh cho công đoạn lắp ráp b ớc 1, dầu xuất cho lắp ráp bớc 2... nên chỉ cần dựa vào các sổ chi tiết của các vật t này hoặc dựa vào bảng kê tính giá để vào bảng phân bổ nguyên vật liệu. Nhng đối với những vật t dùng trong nhiều công đoạn sản xuất nh giấy cách điện thì phải dựa vào các phiếu xuất kho có ghi chi tiết cho công đoạn nào để tính số tổng cộng và ghi vào bảng phân bổ.
 • 42
ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI " HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ TM PHƯƠNG ĐÔNG " PPS

Nếu trong tháng mà một công nhân sản xuất nhiều mặt hàng, theo nhiều đơn hàng thì các khoản trích theo lương, kế toán phải có một tiêu thức phân bổ hợp lý để tính giá thành phù hợp và chính xác nhất. Khi đó, kế toán nên xác định chi tiết từng phần lương sản phẩm mà công nhân đó làm theo từng loại sản phẩm, từng đơn hàng cụ thể, từ đó xác định các khoản trích theo lương tương ứng. Vì tại Công ty hiện nay, lương của công nhân sản xuất là lương sản phẩm và trong quá trình tính lương, Công ty đã quy định cụ thể tiền lương cho mỗi công đoạn sản xuất (như bổ túi hậu, ép mex...). Căn cứ vào Bảng kết quả lao động, kế toán có thể xác định 1 công nhân trong tháng đã tham gia làm mấy sản phẩm, thuộc những đơn đặt hàng nào, do đó cũng có thể xác định số tiền lương phải trả theo sản phẩm và đơn đặt hàng bằng cách lấy số lượng hoàn thành tại mỗi công đoạn trong tháng nhân với đơn giá của công đoạn đó. Tổng cộng các công đoạn lại, ta sẽ có số tiền công phải trả cho việc sản xuất một đơn đặt hàng hay sản phẩm riêng biệt, từ đó xác định tiếp các khoản phải trích theo lương tương ứng để tính ra chi phí nhân công trực tiếp phát sinh theo từng đơn hàng hay sản phẩm trong tháng.
 • 94
Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy Chế Tạo Biến Thế

Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy Chế Tạo Biến Thế

Đến cuối tháng, kế toán trởng sẽ dựa vào bảng kê tính giá vật t xuất kho mà kế toán vật t đã lập và các phiếu xuất kho để phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Bảng phân bổ chi phí nguyên vật liệu ghi chi tiết giá trị nguyên vật liệu sử dụng trong tháng cho từng công đoạn sản xuất. Trớc hết, kế toán trởng phải tập hợp các phiếu xuất kho vật t và phân loại theo từng công đoạn sản xuất. Đồng thời trên cơ sở các sổ chi tiết vật t, kế toán trởng sẽ tính ra số tổng cộng vật t xuất cho từng công đoạn. Do các loại nguyên vật liệu chính chỉ xuất cho từng công đoạn nhất định nh dây đồng xuất cho công đoạn quấn dây, tôn silic xuất cho công đoạn tạo lõi thép, xuất điều chỉnh cho công đoạn lắp ráp b ớc 1, dầu xuất cho lắp ráp bớc 2... nên chỉ cần dựa vào các sổ chi tiết của các vật t này hoặc dựa vào bảng kê tính giá để vào bảng phân bổ nguyên vật liệu. Nhng đối với những vật t dùng trong nhiều công đoạn sản xuất nh giấy cách điện thì phải dựa vào các phiếu xuất kho có ghi chi tiết cho công đoạn nào để tính số tổng cộng và ghi vào bảng phân bổ.
 • 41
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁNTẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁNTẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Nền kinh tế nước ta hiện nay đang phát triển theo hướng nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Một doanh nghiệp muốn tạo được chỗ đứng vững vàng trên thị trường trước tiên sản phẩm của doanh nghiệp phải đạt 2 yêu cầu: chất lượng cao và giá thành hạ. Để tính toán chính xác giá thành sản phẩm doanh nghiệp phải chú trọng làm tốt công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Công tác này không chỉ có ý nghĩa đối với riêng doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa đối với cả Nhà nước và các bên có liên quan Trong nền kinh tế thị trường như hiện nay, để làm tốt công tác tập hợp chi phí sản xuất sẽ giúp cho doanh nghiệp nhận thức đúng dắn thực trạng quá trình sản xuất, quản lý cung cấp các thông tin cần thiết một cách kịp thời chính xác cho bộ máy lãnh đạo để có các chiến lược, sách lược, các biện pháp phù hợp nhằm tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất , tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đồng thời làm tốt công tác này sẽ làm cho doanh nghiệp có kế hoạch sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo tính chủ động trong sản xuất kinh doanh, chủ động về tài chính...
 • 31
THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ DOANH THU XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CỦA CÔNG TY VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ DOANH THU XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CỦA CÔNG TY VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

Dưới đây là biểu chi phí sản xuất kinh doanh quý IV năm 2001 cùng với sổ cái TK 627 và TK 1542 để minh hoạ cho các chi phí ở trên : 2.2.3.Kế toán doanh thu kinh doanh dịch vụ viễn thông quốc tế tại VTI:  Doanh thu : Doanh thu của ngành bưu điện nói chung và công ty nói riêng có những đặc thù riêng do đó việc hạch toán đúng ,đủ doanh thu thu được là công việc quan trọng đòi hỏi các nhân viên kế toán phải phản ánh trung thực doanh thu thực hiện, tổng hợp các số liệu và lập báo cáo kế toán cần thiết theo yêu cầu của tổng công ty.
 • 27
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU SƠ LƯỢC VỀ SỰ HÌNH THÀNH CỦA ĐIỂM ĐẲNG LỢI EPS TRONG CƠ CẤU VỐN DOANH NGHIỆP PHẦN 2 PPSX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU SƠ LƯỢC VỀ SỰ HÌNH THÀNH CỦA ĐIỂM ĐẲNG LỢI EPS TRONG CƠ CẤU VỐN DOANH NGHIỆP PHẦN 2 PPSX

7.1.1. Chi phí sản xuất và chi phí tiêu thụ sản phẩm. 7.1.1.1. Chi phí sản xuất của doanh nghiệp Trong quá trình sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp phải tiêu hao các loại vật t−, nguyên vật liệu, hao mòn máy móc thiết bị, trả công cho những ng−ời lao động v.v.... Do vậy, có thể hiểu chi phí sản xuất của một doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của tất cả các hao phí về vật chất và về lao động mà doanh nghiệp phải bỏ ra để sản xuất sản phẩm trong một thời kỳ nhất định. Các chi phí này phát sinh có tính th−ờng xuyên và gắn liền với quá trình sản xuất sản phẩm. Do đặc điểm của chi phí sản xuất là chi phí hàng ngày gắn liền với từng vị trí sản xuất, từng loại sản phẩm và từng loại hoạt động sản xuất - kinh doanh, việc tổng hợp, tính toán chi phí sản xuất cần đ−ợc tiến hành trong từng khoảng thời gian nhất định, không phân biệt các sản phẩm sản xuất đã hoàn thành hay ch−a hoàn thành. Để quản lý và kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các định mức chi phí, tính toán đ−ợc kết quả tiết kiệm chi phí ở từng bộ phận sản xuất và toàn doanh nghiệp, kiểm tra và phân tích quá trình phát sinh chi phí và hình thành giá thành sản phẩm ng−ời ta cần phân loại chi phí sản xuất. Thông th−ờng, ng−ời ta sử dụng một số cách phân loại chi phí nh− sau:
 • 5
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

Sản phẩm dở dang trong các doanh nghiệp xây lắp có thể là công trình, hạng mục công trình chưa hoàn thành, hoặc khối lượng xây lắp, công trình hạng mục công trình đã hoàn thành những chưa được bên chủ đầu tư nghiệm thu thanh toán. Chi phí xây lắp tập hợp theo từng khoản mục chi phí, vừa liên quan đến sản phẩm hoàn thành vừa liên quan đến sản phẩm đang làm dở được xác định tại thời điểm cuối kì. Để xác định chi phí sản xuất cho sản phẩm xây lắp hoàn thành đảm bảo tính hợp thì cần phải xác định phần chi phí sản xuất tính cho sản phẩm làm dở. Tuỳ thuộc vào đối tượng tính giá thành của doanh nghiệp xây lắp mà nội dung sản phẩm dở dang có sự khác nhau. Nếu đối tượng tính giá thành là khối lượng (giai đoạn) xây lắp hoàn thành thì khối lượng (giai đoạn) xây lắp chưa hoàn thành là sản phẩm xây lắp dở dang. Nếu đối tượng tính giá thành là công trình hay hạng mục công trình hoàn thành thì sản phẩm dở dang là các công trình, hạng mục công trình chưa hoàn thành. Doanh nghiệp xây lắp có thể đánh giá sản phẩm dở dang theo các trường hợp sau:
 • 38
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG VẬN DỤNG QUY TRÌNH ĐẲNG LỢI EPS ĐẾN GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU P2 PPT

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG VẬN DỤNG QUY TRÌNH ĐẲNG LỢI EPS ĐẾN GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU P2 PPT

7.1.1. Chi phí sản xuất và chi phí tiêu thụ sản phẩm. 7.1.1.1. Chi phí sản xuất của doanh nghiệp Trong quá trình sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp phải tiêu hao các loại vật t−, nguyên vật liệu, hao mòn máy móc thiết bị, trả công cho những ng−ời lao động v.v.... Do vậy, có thể hiểu chi phí sản xuất của một doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của tất cả các hao phí về vật chất và về lao động mà doanh nghiệp phải bỏ ra để sản xuất sản phẩm trong một thời kỳ nhất định. Các chi phí này phát sinh có tính th−ờng xuyên và gắn liền với quá trình sản xuất sản phẩm. Do đặc điểm của chi phí sản xuất là chi phí hàng ngày gắn liền với từng vị trí sản xuất, từng loại sản phẩm và từng loại hoạt động sản xuất - kinh doanh, việc tổng hợp, tính toán chi phí sản xuất cần đ−ợc tiến hành trong từng khoảng thời gian nhất định, không phân biệt các sản phẩm sản xuất đã hoàn thành hay ch−a hoàn thành. Để quản lý và kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các định mức chi phí, tính toán đ−ợc kết quả tiết kiệm chi phí ở từng bộ phận sản xuất và toàn doanh nghiệp, kiểm tra và phân tích quá trình phát sinh chi phí và hình thành giá thành sản phẩm ng−ời ta cần phân loại chi phí sản xuất. Thông th−ờng, ng−ời ta sử dụng một số cách phân loại chi phí nh− sau:
 • 5
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CẤU VỐN ĐẾN GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU VÀ CHI PHÍ VỐN P2 PPSX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CẤU VỐN ĐẾN GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU VÀ CHI PHÍ VỐN P2 PPSX

7.1.1. Chi phí sản xuất và chi phí tiêu thụ sản phẩm. 7.1.1.1. Chi phí sản xuất của doanh nghiệp Trong quá trình sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp phải tiêu hao các loại vật t−, nguyên vật liệu, hao mòn máy móc thiết bị, trả công cho những ng−ời lao động v.v.... Do vậy, có thể hiểu chi phí sản xuất của một doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của tất cả các hao phí về vật chất và về lao động mà doanh nghiệp phải bỏ ra để sản xuất sản phẩm trong một thời kỳ nhất định. Các chi phí này phát sinh có tính th−ờng xuyên và gắn liền với quá trình sản xuất sản phẩm. Do đặc điểm của chi phí sản xuất là chi phí hàng ngày gắn liền với từng vị trí sản xuất, từng loại sản phẩm và từng loại hoạt động sản xuất - kinh doanh, việc tổng hợp, tính toán chi phí sản xuất cần đ−ợc tiến hành trong từng khoảng thời gian nhất định, không phân biệt các sản phẩm sản xuất đã hoàn thành hay ch−a hoàn thành. Để quản lý và kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các định mức chi phí, tính toán đ−ợc kết quả tiết kiệm chi phí ở từng bộ phận sản xuất và toàn doanh nghiệp, kiểm tra và phân tích quá trình phát sinh chi phí và hình thành giá thành sản phẩm ng−ời ta cần phân loại chi phí sản xuất. Thông th−ờng, ng−ời ta sử dụng một số cách phân loại chi phí nh− sau:
 • 5
TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG COSEVCO

TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG COSEVCO

Chi phí khấu hao TSCĐ gồm chi phí khấu hao TSCĐ dùng chung cho hoạt động của đội xây dựng 3.2. Chi phí ngoài sản xuất : Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng là một doanh nghiệp xây dựng cơ bản, chủ yếu thi công theo đơn đặt hàng của chủ đầu tư. Khi công trình hoàn thành, chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu công trình. Nếu công trình đảm bảo đúng chất lượng theo đồ án thiết kế được duyệt, chủ đầu tư sẽ tiến hành thanh quyết toán cho công trình. Do sản phẩm thi công theo đơn đặt hàng nên trong thực tế tại công ty không phát sinh chi phí để đưa sản phẩm vào lưu thông. Vì vậy hiện nay chi phí ngoài sản xuất của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng chỉ bao gồm chi phí quản lý doanh nghiệp, không có chi phí bán hàng.
 • 29
TỔ CHỨC KẾ TOÁN

TỔ CHỨC KẾ TOÁN

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó. Như vậy, nói chung đối với công ty, doanh thu có thể đã được ghi nhận khi bên B đồng ý quyết toán, chấp nhận công trình. Tuy nhiên, Công ty tư vấn Thiết kế đường bộ, do làm việc trong lĩnh xây dựng cơ bản, với những biến động hầu như không thể dự đoán nên, để chủ động trong chính sách tài chính của mình, đã sử dụng tiêu thức thanh toán để ghi nhận doanh thu.
 • 26
627

627

[r]
 • 14
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN  ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG COSEVCO

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG COSEVCO

Kế toán trưởng Kế toán ghi sổ - Đối với phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng, các chứng từ gốc ngoài việc dùng làm căn cứ để ghi vào Sổ chi tiết chi phí còn dùng để làm căn cứ ghi vào Phiếu chi phí theo công việc. Căn cứ vào Hoá đơn giá trị gia tăng, kế toán sẽ phản ánh chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh trong kỳ vào Phiếu chi phí theo công việc. Phiếu chi phí theo công việc được lập khi công trình bắt đầu được thi công, phiếu này có tác dụng như một sổ phụ dùng để theo dõi liên tục các chi phí sản xuất phát sinh từ khi thực hiện công trình đến khi hoàn thành bàn giao công trình theo từng khoản mục chi phí, theo thời gian phát sinh chi phí. Đến khi công trình hoàn thành, kế toán tiến hành cộng tổng của từng loại chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung để biết được trong quá trình thi công công trình, mỗi loại chi phí trên phát sinh bao nhiêu. Sau đó kế toán cộng tổng của 4 loại chi phí sản xuất, đó chính là giá thành sản phẩm của công trình.
 • 27
ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ TM PHƯƠNG ĐÔNG” DOC

ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ TM PHƯƠNG ĐÔNG” DOC

và TM Phương Đông. 2.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và TM Phương Đông Trong những năm qua, cùng với quá trình phát triển nền kinh tế, cùng với sự đổi mới sau sắc của cơ chế quản lý kinh tế, tài chính, hệ thống kế toán Việt Nam đã không ngừng được hoàn thiện và phát triển, góp phần tích cực vào việc tăng cường và nâng cao chất lượng quản lý tài chính doanh nghiệp. Nhưng trong
 • 93
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KÊ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KÊ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

- Bên A có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua Ngân hàng. Điều 6: Cam kết thực hiện và thời gian hoàn thành Hai bên cam kết sẽ thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh vướng mắc, hai bên phải kịp thời thông báo cho nhau và trao đổi, tìm cách giải quyết thích hợp. Mọi thông tin phải được thông báo trực tiếp cho mỗi bên bằng văn bản theo địa chỉ đã ghi trên đây. Trong trường hợp hai bên không tự giải quyết được thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo các qui định hiện hành của pháp luật Việt nam.
 • 49
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP

+ Phòng kế hoạch, kinh doanh: chịu trách nhiệm lập kế hoạch sản xuất, tài chính, giá thành… trực tiếp chỉ đạo sản xuất theo mệnh lệnh của Giám đốc công ty. + Phòng kế toán: có chức năng tham mu, giúp cho Giám đốc quản lý, sử dụng đồng vốn đúng mục đích, đúng chính sách chế độ, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.
 • 37
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KÊ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KÊ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

- Bên A có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua Ngân hàng. Điều 6: Cam kết thực hiện và thời gian hoàn thành Hai bên cam kết sẽ thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh vướng mắc, hai bên phải kịp thời thông báo cho nhau và trao đổi, tìm cách giải quyết thích hợp. Mọi thông tin phải được thông báo trực tiếp cho mỗi bên bằng văn bản theo địa chỉ đã ghi trên đây. Trong trường hợp hai bên không tự giải quyết được thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo các qui định hiện hành của pháp luật Việt nam.
 • 49
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KÊ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KÊ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

- Bên A có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua Ngân hàng. Điều 6: Cam kết thực hiện và thời gian hoàn thành Hai bên cam kết sẽ thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh vướng mắc, hai bên phải kịp thời thông báo cho nhau và trao đổi, tìm cách giải quyết thích hợp. Mọi thông tin phải được thông báo trực tiếp cho mỗi bên bằng văn bản theo địa chỉ đã ghi trên đây. Trong trường hợp hai bên không tự giải quyết được thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo các qui định hiện hành của pháp luật Việt nam.
 • 43
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Hơn nữa, XDCB là nghành sản xuất tạo cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, hàng năm chiếm 30% vốn đầu tư của cả nước. Sản phẩm của ngành là những công trình có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài nên có ý nghĩa kinh tế quan trọng. Hiện nay khối lượng công việc XDCB của ngành tăng nhanh và song song với nó là vốn đầu tư XDCB cũng tăng nhanh. Vì vậy việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp càng trở nên có ý nghĩa quan trọng góp phần đắc lực vào việc quản lý, sử dụng vốn một cách có hiệu quả, khắc phục tình trạng lãng phí, thất thoát vốn trong điều kiện sản xuất kinh doanh xây lắp qua nhiều khâu. Có thể nói hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm vốn đã là một phần hành cơ bản trong công tác kế toán lại càng có ý nghĩa quan trọng đối với Doanh nghiệp xây lắp và xã hội. Bên cạnh đó nó cũng là cơ sở để Nhà nước kiểm soát vốn đầu tư XDCB và thu thuế.
 • 23
HẠCH TÓAN TIÊU THỤ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH –5 PPS

HẠCH TÓAN TIÊU THỤ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH –5 PPS

Công ty theo dõi vật liệu bao bì, CCDc trên TK 152 "Chi phí vật liệu phụ" là chưa phù hợpl vì vậy, công ty nên tổ chức hạch toán chi phí bao bì CCDC trên TK 153 bởi vật liệu phụ là trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm (như muối ớt...), việc tách CCDC, bao bì đóng gói ra khỏi TK 152 "vật liệu phụ" sẽ giúp cho việc quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành thuận lợi hơn, chính xác hơn.
 • 10
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG

*Chi phí nhân công trực tiếp. Khoản mục chi phí này giảm so với dự toán 2.092.670đ tương ứng 1,22%. Điều này cho thấy doanh nghiệp quản lý chặt chẽ có kế hoạch tổ chức laơ động một cách hợp lý. Chế độ đãi ngộ của công ty có hiệu quả đã tăng năng suất lao động, tăng tinh thần đoàn kết hăng say lao động trong công nhân. Nhưng với công nhân trong công ty giảm chi phí NCTT không phải là giảm trừ lương, thưởng mà do tiến trình thi công được đẩy nhanh tiến độ nên làm chi phí nhân công giảm.
 • 33
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÔNG TY IN VÀ ĐẦU TƯ MỸ THUẬT VIỆT

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÔNG TY IN VÀ ĐẦU TƯ MỸ THUẬT VIỆT

1.Khái niệm và đặc điểm của nguyên liệu,vật liệu và công cụ,dụng cụ: a.Khái niệm: Nguyên vật liệu là một bộ phận trọng yếu của t liệu sản xuất, nguyên vật liệu là đối tợng của lao động đã qua sự tác động của con ngời. Trong đó vật liệu là những nguyên liệu đã trải qua chế biến. Vật liệu đợc chia thành vật liệu chính, vật liệu phụ và nguyên liệu gọi tắt là nguyên vật liệu. Việc phân chia nguyên liệu thành vật liệu chính, vật liệu phụ không phải dựa vào đặc tính vật lý, hoá học hoặc khối lợng tiêu hao mà là sự tham gia của chúng vào cấu thành sản phẩm. Khác với vật liệu, công cụ dụng cụ là những t liệu lao động không có đủ tiêu chuẩn quy định về giá trị và thời gian sử dụng của tài sản cố định. Trong quá trình thi công xây dựng công trình, chi phí sản xuất cho ngành xây lắp gắn liền với việc sử dụng nguyên nhiên vật liệu, máy móc và thiết bị thi công và trong quá trình đó vật liệu là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, là cơ sở vật chất cấu thành nên sản phẩm công trình. Trong quá trình tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vật liệu bị tiêu hao toàn bộ và chuyển giá trị một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.
 • 28
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 207

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 207

* Chi phí vật liệu Chi phí vật liệu là các khoản chi phí để mua sắm vật liệu, bảo hộ lao động phục thêm cho quá trình sản xuất nh: cót ép, giẻ lau máy,... các vật liệu này khi tham gia vào quá trình sản xuất sẽ góp phần nâng cao chất lợng công trình. khoản chi này mặc dù chiếm tỷ lệ không đáng kể trong chi phí sản xuất chung nhng nó không thể thiếu đợc trong quá trình sản xuất. Căn cứ vào các phiếu xuất kho vật liệu sử dụng cho sản xuất chung, kế toán định khoản
 • 26
40 KẾ TOÁN CHI PHÍ, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

40 KẾ TOÁN CHI PHÍ, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

+ Cuối kỳ phân bổ hoặc kết chuyển chi phí sản xuất chung Nợ tài khoản 154 : chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Có tài khoản 627 : * _CUỐI KỲ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT PHÁT SINH T[r]
 • 23
Hạch toán kế toán trong doanh nghiệp

Hạch toán kế toán trong doanh nghiệp

Cũng như chi phí NCTT, các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính theo tiền lương phải trả công nhân sử dụng MTC cũng không hạch toán vào tài khoản này mà phản ánh ở tài khoản 627 " chi phí s[r]
 • 43
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP

(a) Trường hợp hợp đồng quy định nhà thầu được thanh tốn theo tiến độ kế hoạch • Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần cơng việc đã hồn thành do nhà thầu tự xác định vào ngày lập báo cáo tài chính mà khơng phụ thuộc vào hĩa đơn thanh tốn theo tiến độ kế hoạch đã lập hay chưa và số tiền ghi trên hĩa đơn là bao nhiêu.
 • 7
BÀN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

BÀN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

_2.2.1.2 PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN_ Khi phân bổ tiền lương và các khoản có tính chất lương vào chi phí sản xuất – kinh doanh ,kế toán ghi: Nợ TK 622-Phải trả cho la động trực tiếp Nợ TK 627-[r]
 • 36
PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM THỰC TẾ CỦA CTY CỔ PHẦN BIA RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG

PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM THỰC TẾ CỦA CTY CỔ PHẦN BIA RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG

_2.2.1.2 PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN_ Khi phân bổ tiền lương và các khoản có tính chất lương vào chi phí sản xuất – kinh doanh ,kế toán ghi: Nợ TK 622-Phải trả cho la động trực tiếp Nợ TK 627-[r]
 • 36
BÀN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

BÀN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

Từ đó cho thấy,mức lương hiện nay chưa đủ để đảm bảo tái sản xuất sức lao động ,chưa bù đắp được các chi phí thiết yếu cho bản thân người lao động,chưa kể đến con cái và gia đình họ.Tiền lương thấp dẫn đến hiện tượng khá phổ biến là số đông người lao động không sống bằng lương ,các cơ quan đơn vị phải xoay sở để tăng thu nhập cho người lao động,phần nào làm mất đi ý nghĩa của tiền lương.Sự gia tăng thu nhập ngoài tiền lương chính là nguyên nhân dẫn đến định hướng sai lầm của người lao động ,làm nảy sinh các hiện tượng tiêu cực ,một số cán bộ công chức nhà nước không nhiệt tinh với công việc ,lạm dụng giờ hành chính để làm công việc ngoài,thậm chí một số bộ phận còn có biểu hiện tham nhũng ,là mầm mống mất ổn định xã hội và giảm uy tín của bộ máy công quyền.
 • 36
THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CTY DỆT - 3 POTX

THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CTY DỆT - 3 POTX

THEO PHƯƠNG PHÂP KI ỂM KÍ ĐịNH KỲ -Kết cấu: Tăi khoản 631 -Chi phí nguyín vật liệu trực tiếp -Giâ trị sản phẩm dư dồI cuốI kỳ -Chi pjhí nhđn công trực tiếp -Giâ thănh sản xuất -Chi phí sản xuất chung
 • 10
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

b.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp là khoản thù lao lao động phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm, trực tiếp thực hiện các lao vụ, dịch vụ như tiền lương chính, lương phụ và các khoản phụ cấp có tính chất lương. Ngoài ra, chi phí nhân công trực tiếp còn bao gồm các khoản đóng góp cho các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn do chủ sử dụng lao động chịu và được tính vào chi phí kinh doanh theo một tỷ lệ nhất định với số tiền lương phát sinh của công nhân trực tiếp sản xuất
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: tổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh thương mại và xây dựng đại hợphạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmhoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp hạch toán độc lập thuộc tổng công ty cổ phần xây dựng thanh hoáhạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng và thương mại bắc namhoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xi măng hải phòngcông tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp sông đà 206Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam