0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Các phơng pháp đánh giá

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TÁC XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TÁC XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

Hạch toán kinh tế đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải nghiêm khắc chấp nhận các kế hoạch sản xuất sản phẩm về mặt hiện vật cũng nh về mặt giá trị, chấp hành nghiêm túc các tiêu chuẩn đã quy định về tài chính. Đối với doanh nghiệp xây lắp, việc hạch toán sẽ cung cấp các số liệu một cách chính xác, kịp thời đầy đủ phục vụ cho việc phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó đề ra các biện pháp quản lý và tổ chức sản xuất phù hợp với yêu cầu hạch toán.
 • 24
KẾ TOÁN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ TẠI C.TY VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

KẾ TOÁN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ TẠI C.TY VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

Mặt khác , công tác kế toán tính giá thành phải đợc tổ chức một cách hợp lý , có phơng pháp đánh giá sản phẩm giở dang cuói kỳ phù hợp và phơng tính giá thành đúng đắn để giá thành sản p[r]
 • 28
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

c, Phơng thức bán hàng qua đại lý (ký gửi) Bán hàng qua đại lý là phơng thức mà bên chủ hàng (bên giao đại lý) xuất hàng cho bên nhận đại lý (bên đại lý) để bán. Bên đại lý sẽ đợc hởng thù lao dới hình thức hoa hồng hoặc chênh lệch giá. Theo luật thuế GTGT, nếu bên đại lý bán hàng theo đúng giá do bên giao đại lý quy định thì toàn bộ thuế GTGT sẽ do chủ hàng chịu, bên đại lý không phải nộp thuế GTGT trên phần hoa hồng đợc hởng. Trờng hợp bên đại lý hởng khoản chênh lệch giá thì bên đại lý sẽ phải chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị gia tăng.
 • 28
CHUYEN DE BD HSG LOP 9 PH­UONG TRINH VO TI HAY

CHUYEN DE BD HSG LOP 9 PH­UONG TRINH VO TI HAY

Dạng1: Phơng trình chứa căn bậc 2 và luỹ thừa bậc 2 ax b c dx e + = ( + ) 2 + α x + β , d = ac + α , e bc = + β (*) Cách giải: Điều kiện ax+b ≥ 0 Đặt dy+e= ax b dy e + , + ≥ 0 . Khi đó chuyển phơng trình về hệ 2pt 2ẩn x,y
 • 5
DAY HOC CHU TRONG REN LUYEN PP TU HOC

DAY HOC CHU TRONG REN LUYEN PP TU HOC

DẠY HỌC CHÚ TRỌNG RÈN LUYỆN PHƠNG PHÁP TỰ HỌC._ Phơng pháp dạy học tích cực xem việc rèn luyện phơng pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn[r]
 • 1
CONDUONGCOXUA WELCOME TO MY BLOG

CONDUONGCOXUA WELCOME TO MY BLOG

Với phơng pháp này HS trung bình, khá đều có thể giải phơng trình vô tỉ.. Các bạn hãy áp dụng phơng pháp trên để giải các phơng trình sau: 1.[r]
 • 4
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Với những doanh nghiệp sản xuất nhiều loại thành phẩm và đồng thời số l- ợng nhập, xuất của mỗi loại khá nhiều thì phơng pháp hạch toán chi tiết thành phẩm thích hợp nhất là phơng pháp số d. Theo phơng pháp này, thủ kho ngoài việc ghi “Thẻ kho” nh các phơng pháp trên thì cuối kỳ còn phải ghi lợng thành phẩm tồn kho từ “Thẻ kho” vào “Sổ số d”. Kế toán dựa vào số lợng nhập, xuất của từng loại thành phẩm đợc tổng hợp từ các chứng từ nhập, xuất mà kế toán nhận đợc khi kiểm tra các kho theo định kì 3, 5 hoặc 10 ngày một lần (kèm theo “Phiếu giao nhận chứng từ”) và giá hạch toán để tính trị giá thành tiền thành phẩm nhập kho theo từng loại, từ đó ghi vào “Bảng lũy kế nhập, xuất, tồn”(bảng này đợc mở theo từng kho. Cuối kỳ,tiến hành tính tiền trên “Sổ số d” do thủ kho chuyển đến và đối chiếu tồn kho từng loại thành phẩm trên “Sổ số d” với tồn kho trên “Bảng lũy kế nhập, xuất, tồn”. Từ ‘Bảng lũy kế nhập, xuất, tồn” kế toán lập “Bảng tổng hợp nhập- xuất- tồn thành phẩm để đối chiếu với sổ kế toán về thành phẩm.
 • 29
HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Tuy có những mâu thuẫn trong phơng pháp nghiên cứu, tiếp cận và đánh giá vai trò, tính chất, phơng thức cờng độ, tốc độ tác động của các yếu tố cụ thể, song nhìn chung có một số yếu tố q[r]
 • 30
HẠCH TOÁN THUẾ GTGT

HẠCH TOÁN THUẾ GTGT

MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG THUẾ GTGT _1.1.Về vấn đề lựa chọn phơng pháp tính thuế _ ở Việt Nam dùng 2 phơng pháp, đó là phơng pháp trực tiếp và phơng pháp khấu trừ thuế[r]
 • 33
TOÁN KHỐI 9

TOÁN KHỐI 9

Để đạt đợc mục đích đó thì phải đòi hỏi giáo viên có phơng pháp nghiên cứu. Thực tế quá trình tôi tiến hành nh sau : 3, Phơng pháp nghiên cứu : + Tìm hiểu vấn đề : Bất đẳng thức từ tiểu học đến THCS và THPT. + Đọc các bài viết về bất đẳng thức trên báo toán học tuổi trẻ + Đọc sách và các bài soạn, thiết kế về vấn đề bất đẳng thức. + Trao đổi với đồng nghiệp
 • 17
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÙNG VƯƠNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÙNG VƯƠNG

ĐÁNH GIÁ THEO GIÁ TRỊ DỰ TOÁN VÀ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CỦA SẢN PHẨM XÂY LẮP _a Đánh giá theo giá trị dự toán_ Phơng pháp này áp dụng thích hợp với các DN đã xây dựng đợc hệ thống định mức và[r]
 • 104
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG

tiêu này sẽ bổ xung cho nhau giúp cán bộ thẩm định có một cái nhìn toàn diện hơn về dự án Thứ sáu, ngân hàng nên đa ra một phơng pháp tính tỷ suất chiết khấu thích hợp. Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính trên là cơ sở quan trọng để đánh giá tính khả thi của mỗi dự án đầu t và là căn cứ cho các quyết định tài trợ vốn của ngân hàng. Tuy nhiên, để các chỉ tiêu này phản ánh đầy đủ bản chất của chúng thì việc lựa chọn một tỷ suất chiết khấu thích hợp có ý nghĩa hết sức quan trọng. Một dự án có thể đợc tài trợ vốn từ nhiều nguồn khác nhau, ở những thời điểm khác nhau và với mức lãi suất khác nhau. Do đó tỷ suất chiết khấu phải phản ánh đợc tổng chi phí cơ hội của tất cả các nguồn vốn đó
 • 20
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP

Phơng pháp này cũng đơn giản dể thực hiện nhng có nhợc điểm là khối lợng ghi chép của kế toán dồn vào cuối tháng quá nhiều nên ảnh hởng đến tính kịp thời của viẹc cung cấp thông tin kế toán. *Phơng pháp sổ số d:
 • 21
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Thứ t: xác định chính xác về số lợng nguyên vật liệu và giá trị thực tế đa vào sử dụng và đã tiêu hao trong quá trình sản xuất kinh doanh, phân bổ chính xác giá trị nguyên vật liệu sử dụng cho các đối tợng tính giá thành. Thứ năm: định kỳ kế toán tham gia hớng dẫn các đơn vị kiểm kê và đánh giá lại nguyên vật liệu theo chế độ Nhà nớc quy định, lập các báo cáo về nguyên vật liệu phụv vụ công tác lãnh đạo và quản lý nguyên vật liệu nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
 • 26
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

Kế toán sử dung các tài khoản sau: • TK: 155 “ Thành phẩm” dùng để phản ánh giá trị hiện có tình hình biến động của các loại thành phẩm của doanh nghiệp. • TK: 157 “ Hàng gửi bán” dùng để phản ánh giá trị của hàng hoá, sản phẩm đã gửi hoặc đã chuyển giao cho khách hàng hoặc nhờ bán đại lý ký gửi, trị giá của lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành bàn giao cho ngời dặt hàng nhng cha đợc chấp nhận thanh toán. • TK: 632 “ Giá vốn hàng bán” (Trờng hợp hạch toán theo phơng pháp kê khai
 • 34
222 HOÀN THIỆN VIỆC PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

222 HOÀN THIỆN VIỆC PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

PHƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Qua các chỉ tiêu đã đợc xác định trên chúng ta có thể đánh giá đợc cơ cấu về tình hình tài sản và nguồn vốn qua đó ta có thể đánh giá khái quát [r]
 • 30
HOÀN THIỆN VIỆC PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI.DOC

HOÀN THIỆN VIỆC PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI.DOC

PHƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Qua các chỉ tiêu đã đợc xác định trên chúng ta có thể đánh giá đợc cơ cấu về tình hình tài sản và nguồn vốn qua đó ta có thể đánh giá khái quát [r]
 • 30
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN CỐ ĐỊNH DOANH NGHIỆP

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN CỐ ĐỊNH DOANH NGHIỆP

Nguyên tắc chung là mức khấu hao phải phù hợp với hao mòn thực tế của TSCĐ. Nếu khấu hao thấp hơn mức hao mòn thực tế sẽ không đảm bảo thu hồi đủ vốn khi hết thời gian sử dụng, nếu mức khấu hao quá cao sẽ làm tăng chi phí một cách giả tạo, làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong tr ờng hợp TSCĐ có hao mòn vô hình lớn cần áp dụng phơng pháp khấu hao nhanh để hạn chế ảnh hởng của hao mòn vô hình.
 • 37
NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP BỔ TRỢ NHẰM NÂNG CAO THÀNH TÍCH MÔN NHẢY CAO KIỂU NẰM NGHIÊNG CHO NỮ HỌC SINH LỚP 11  TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG DIỄN CHÂU 5  NGHỆ AN

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP BỔ TRỢ NHẰM NÂNG CAO THÀNH TÍCH MÔN NHẢY CAO KIỂU NẰM NGHIÊNG CHO NỮ HỌC SINH LỚP 11 TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG DIỄN CHÂU 5 NGHỆ AN

Tuy vậy sự cha trởng thành hoàn toàn về tâm lý đã làm cho các em vẫn còn biểu hiện của sự nhanh nhàm chán, chóng quyên và cũng có thể bị môi trờng tác động, tạo nên sự đánh giá giã tạo về bản thân, khi kết quả cao thờng hay tự kiêu, tự mãn. Trái lại khi thất bại thờng hay rụt rè nhút nhát, tự ti và có thể nản chí; Sự nhiệt tình, năng nổ hay rụt rè có thể phụ thuộc vào cảm hứng. Vì vậy khó ổn định.
 • 20
MỘT SỐ KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ NGUYÊN TẮC GHI NHẬN DOANH THU BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

MỘT SỐ KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ NGUYÊN TẮC GHI NHẬN DOANH THU BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

PHƠNG PHÁP HẠCH TOÁN: Đối với doanh nghiệp áp dụng phơng pháp kiểm kê định kỳ, hạch toán các nghiệp vụ về tiêu thụ thành phẩm chỉ khác với doanh nghiệp áp dụng phơng pháp kê khai thờng x[r]
 • 30
KKE HOẠCH DOI MOI PPDH

KKE HOẠCH DOI MOI PPDH

Phát huy tính tích cực chủ động trong học tập và tiếp thu kiến thức đối với học sinh,hạn chế ghi nhớ máy móc ,giúp học sinh nâng cao đợc nhận thức ,hiểu sâu sác nội dung bài học. Đánh giá thực chất trình độ nhận thức của học sinh ,từ đó đa ra các giải pháp thực hiện đạt hiệu quả .
 • 3
Ôn tập phơng pháp cảm thụ tác phẩm văn học 8

Ôn tập phơng pháp cảm thụ tác phẩm văn học 8

+ Ng«n ng÷ miªu t¶ gîi c¶m - Néi dung: + Khắc hoạ sinh động hình ảnh lão Hạc tội nghiệp, khốn khổ và tâm trạng đau khổ tột cùng của lão vì đã trót lừa một con chó + Qua đó thấy đợc sự đồ[r]
 • 5
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY XNK TỔNG HỢP VIỆT THÀNH

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY XNK TỔNG HỢP VIỆT THÀNH

1.8.1.CÁC PHƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Phơng pháp trực tiếp,phơng pháp tổng cộng chi phí,phơng pháp hệ số,ph-ơng pháp tỷ lệ,phsố,ph-ơng pháp loại trừ sản phẩm phụ,phsố,ph-ơng pháp [r]
 • 53
GIẢI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG THEO DIỆN TÍCH

GIẢI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG THEO DIỆN TÍCH

S2 = 96: 4 = 24 Nên MB = 24: 2 = 12 = vđ S1= 96 – 24 = 72 Suy ra AM = 72: 2 = 36 = v0 Vậy, vận tốc của ô tô là : v0= 36 km/giờ Vận tốc của xe đạp là: vđ= 12 km/giờ Các ban hãy giải các bài toán sau theo phơng pháp trên nhé!
 • 4
TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 HN

TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 HN

Công tyxây dựng số 9 HN là một công ty về thi công xây dựng. Vì vậy nguyên vật liệu sử dụng trong công ty đa dạng và phong phú, các nghiệp vụ nhập, xuất đều diễn ra thờng xuyên hàng ngày vì thế nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu là vô cùng quan trọng. Công ty đã tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phơng pháp thẻ song song. Việc hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phơng pháp này đợc diễn ra ở kho và ở phòng kế toán.
 • 45
CHUYÊN ĐỀ CM BẤT ĐẲNG THỨC

CHUYÊN ĐỀ CM BẤT ĐẲNG THỨC

BĐT cuối đúng, ta có điều phải chứng minh. Chú ý: ở đây ta dùng hằng đẳng thức : x 3 – y 3 = ( x – y ) ( x 2 + xy + y 2 ) với x=a 2 ; y =b 2 • Ph ơng pháp 2: Ph ơng pháp 2: sử dụng bất đẳng thức Côsi
 • 14
PHƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG DOC

PHƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG DOC

bGiả sử M chạy trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .CMR trọng tâm G của tamgiác ABC chạy trên một đường tròn.Tìm phương trình đường tròn đó.. aCMR họ đường tròn luôn đi qua 2 điểm cố[r]
 • 7
DETAI MOI DET

DETAI MOI DET

Chính vì vậy, bản thân tôi mới mạnh dạn viết chuuyên đề: “Bớc đầu đổi mới phơng pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Sinh học lớp 6(Kì I) trong chơng trình Sinh học THCS” Tôi rất mong muốn chuyên đề này sẽ tiếp tục đợc thảo luận nghiên cứu và trên cơ sở đó chúng ta sẽ có thêm một phơng pháp , một hình thức mới trong việc nâng cao chất lợng dạy học. Để từ đó đáp ứng đợc yêu cầu ngày càng cao của xã hội trong công tác dạy và học, thực hiện tốt các mục tiêu của Giáo dục đã đề ra.
 • 18
 7SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMĐỔI MỚI PHƠNG PHÁP GIẢNG DẠYNGỮ VĂN THEO PHƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

7SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMĐỔI MỚI PHƠNG PHÁP GIẢNG DẠYNGỮ VĂN THEO PHƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

Theo tinh thần đổi mới phơng pháp dạy học cụ thể theo hớng tích cực, tôi xin trình bày một số giải pháp sau: _1- Giáo viên phải mạnh dạn thay đổi để đáp ứng yêu cầu mới._ Với vai trò và [r]
 • 15
210 BÀN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GT TRONG DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

210 BÀN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GT TRONG DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

PHƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ THEO SẢN LỢNG ỚC TÍNH TƠNG ĐƠNG_ + Điều kiện áp dụng: Đây là cách đánh giá phù hợp hầu hết các loại hình doanh nghiệp nhng phải gắn với điều kiện có phơng pháp khoa h[r]
 • 30
PHAN PHOI CHUONG TRINH MON VAT LY

PHAN PHOI CHUONG TRINH MON VAT LY

- Tăng cờng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, khuyến khích sử dụng hợp lý các phần mềm, thí nghiệm mô phỏng, t liệu thiết bị dạy học điện tử, các phơng tiện nghe nhìn, thực hiện đầy đủ thí nghiệm, thực hành, tích hợp giáo dục bảo vệ môi trờng, liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học;
 • 20
GIAI PHUONG TRINH VO TY

GIAI PHUONG TRINH VO TY

TRANG 1 MỘT SỐ PHƠNG PHÁP GIẢI PHƠNG TRÌNH VÔ TỈ 1.PHƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ _VÍ DỤ 1:_ Giải phơng trình.[r]
 • 6
THAM LUAN SU 9

THAM LUAN SU 9

Kiểm tra đánh giá có nhiệm vụ làm rõ tình hình lĩnh hội tri thức, sự thành thạo về kỹ năng, kỹ xảo của học sinh, bổ sung làm sâu sắc củng cố hệ thống hoá, khái quá hoá kiến thức đã học chuẩn bị cho việc tiếp tục sâu sắc hơn, kiến thức mới. Mặt khác kiểm tra đánh giá là công việc không chỉ của giáo viên mà còn của cả học sinh; giáo viên kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm thu đợc thông tin ngợc để điều chỉnh phơng pháp dạy học của mình cho phù hợp. Học sinh tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình để thông qua đó rèn luyện năng lực t duy lịch sử cũng nh việc tự học của mình.
 • 5
SỬ DỤNG PHƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NGHIỆP 6 DOC

SỬ DỤNG PHƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NGHIỆP 6 DOC

+C ầ n có cán b ộ , độ i ng ũ công nhân lành ngh ề , nhi ệ t tình v ớ i công vi ệ c, g ắ n bó v ớ i công ty. Mu ố n v ậ y công ty c ầ n có chi ế n l ợ c v ề ngu ồ n nhân l ự c b ằ ng cách đà o t ạ o, nâng cao trình độ chuyên môn nghi ệ p v ụ ... *Gi ả i pháp v ề th ị tr ờ ng:
 • 14
GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 9 TRỌN BỘ

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 9 TRỌN BỘ

Đánh giá thực hiện công việc là một điều rất quan trọng, bởi vì nó là cơ sở để khen thởng, động viên hay kỷ luật và cũng là công cụ trả lơng công bằng. Việc tiến hành đánh giá thực hiện công việc phải đợc tiến hành thờng xuyên. Đối với ngời lao động hởng lơng thời gian việc đánh giá công việc phải đợc đo bằng hiệu quả công việc, khối lợng công việc mà ngời lao động đợc giao. Đối với lao động hởng lơng sản phẩm, công việc đánh giá phải dựa trên số lợng sản phẩm và chất lợng sản phẩm làm ra. Cty cần phải quan tâm đến vấn đề này nhiều vì đây không những là cơ sở để khen thởng mà còn là cơ sở để kỉ luật hoặc sa thải đối với ngời lao động cha thật s đáp ứng đợc yêu cầu công việc.
 • 30
SỬ DỤNG HÌNH ẢNH TRẺ EM TRONG PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH TRÊN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH VÌ TRẺ EM, ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM (KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH VÌ TRẺ EM PHÁT SÓNG NĂM 2014 TRÊN VTV1)

SỬ DỤNG HÌNH ẢNH TRẺ EM TRONG PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH TRÊN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH VÌ TRẺ EM, ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM (KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH VÌ TRẺ EM PHÁT SÓNG NĂM 2014 TRÊN VTV1)

Tiền lơng trả cho ngời công nhân theo chế độ trả lơng sản phẩm tập thể tính theo hai phơng pháp: Phơng pháp hệ số điều chỉnh và phơng pháp giờ- hệ số : _* PHƠNG PHÁP HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH:_ _[r]
 • 168
SỬ DỤNG PHƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NGHIỆP_5 POT

SỬ DỤNG PHƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NGHIỆP_5 POT

Hiệu quả kinh tế nền sản xuất xã hội là một phạm trù kinh tế quan trọng biểu hiện quan hệ so sánh giữa kết quả kinh tế mà xã hội đạt đợc với chi phí bỏ ra để có đợc kết quả đó. Trong giới hạn các doanh nghiệp thì hiệu quả sản xuất kinh doanh đợc xem là vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Vì vậy vai trò của thống kê hiệu quả sản xuất là rất quan trọng trong việc nghiên cứu, đánh giá, phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • 9
SỬ DỤNG PHƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NGHIỆP_2 PPTX

SỬ DỤNG PHƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NGHIỆP_2 PPTX

đố i v ớ i m ộ t hi ệ n t ợ ng ph ứ c t ạ p, cho ta các thông tin m ớ i v ề s ự bi ế n độ ng c ủ a hi ệ n t ợ ng theo s ự tác độ ng c ủ a các nhân t ố c ấ u thành đó . Nh đã bi ế t, các nhân t ố hi ệ u qu ả có ả nh h ở ng tr ự c ti ế p đế n k ế t qu ả s ả n xu ấ t kinh doanh. Vì v ậ y, thông qua ph ơ ng pháp ch ỉ s ố , ta th ấ y đợ c vi ệ c s ử d ụ ng các y ế u t ố đầ u vào nào là cha hi ệ u qu ả để t ừ đó đ a ra các bi ệ n pháp nh ằ m nâng cao hi ệ u qu ả s ả n xu ấ t kinh doanh c ủ a doanh nghi ệ p. Đồ ng th ờ i v ậ n d ụ ng ph ơ ng pháp ch ỉ s ố để phân tích bi ế n độ ng hi ệ u qu ả kinh t ế c ủ a doanh nghi ệ p nh phân tích bi ế n độ ng c ủ a n ă ng su ấ t lao độ ng bình quân do ả nh h ở ng c ủ a hi ệ u su ấ t s ử d ụ ng v ố n và m ứ c trang b ị v ố n cho lao độ ng.
 • 11
NÉN DỮ LIỆU ẢNH

NÉN DỮ LIỆU ẢNH

8.3 PHƠNG PHÁP MÃ HOÁ DỰA VÀO BIẾN ĐỔI THẾ HỆ THỨ NHẤT Tuy rằng bản chất của các phơng pháp nén dựa vào biến đổi rất khác với các phơng pháp đã trình bày ở trên, song theo định nghĩa phâ[r]
 • 26

Xem thêm

Từ khóa: tổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh thương mại và xây dựng đại hợphạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmhoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp hạch toán độc lập thuộc tổng công ty cổ phần xây dựng thanh hoáhạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng và thương mại bắc namhoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xi măng hải phòngcông tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp sông đà 206Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ