0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Giỏo trỡnh phõn tớch hoạt động kinh tế

TUẦN 20 CKT ( TRANG ĐỊNH YÊN 1 )

TUẦN 20 CKT ( TRANG ĐỊNH YÊN 1 )

Em sẽ làm gỡ nếu bạn em chưa lễ phộp , chưa võng lời thầy giỏo , cụ giỏo ? Giỏo viờn kết luận : Chỳng ta cần phải lễ phộp và võng lời thầy giỏo , cụ giỏo . Vỡ cỏc thầy cụ giỏo đó dạy dỗ cỏc em nờn người .
 • 24
LÝ THUYẾT CHUNG VỀ PHÕN TỚCH TÀI CHỚNH VÀ  ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

LÝ THUYẾT CHUNG VỀ PHÕN TỚCH TÀI CHỚNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

7. Đánh giá hiệu quả tài chính doanh nghiệp Tuy nhiờn, nếu chỉ phõn tớch tài chớnh thỡ chưa đủ để nhận xét, đánh giá, hay đưa ra những quyết định quản lý quan trọng cho cỏc nhà quản lý cũng như những đối tượng quan tâm đến doanh nghiệp. Để quản lý tài chớnh của doanh nghiệp cú hiệu quả thỡ cỏc nhà quản lý cần phải thực hiện khõu cuối cựng là đánh giá hiệu quả tài chính. Đánh giá chính xác hiệu quả của hoạt động tài chính để cải tiến các dây chuyền công tác, nâng cao năng suất trong hoạt động tài chính trong tương lai. Trên cơ sở các tỷ số tài chính đó tớnh toỏn được, các nhà quản lý sử dụng cỏc chỉ tiờu khoa học, phương pháp so sánh, phân tích để đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Từ đó phản ánh đúng, rừ ràng, và sõu sắc hơn về tỡnh hỡnh tài chớnh của doanh nghiệp, cựng những hạng mục kinh doanh quan trọng có ảnh hưởng tới sự phát triển kinh doanh trong tương lai của doanh nghiệp.
 • 27
LUẬN VĂN: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY DOC

LUẬN VĂN: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY DOC

c ủa tiền tro ng qu ỏ trỡnh sản xuất – kinh doanh c ủa doanh nghiệp v à cho ph ộp dự t ớnh khả năng hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai. Báo cáo kết quả kinh doanh giúp các nhà phân tích so sánh doanh thu v ới số tiền thực nhập quỹ khi bán hàng hoá, d ịch vụ; so sánh tổng chi phí phát sinh với số tiền thực xuất quỹ để vận h ành doanh nghi ệp. Trên cơ sở doanh thu v à chi phí, có th ể xác định được kết quả hoạt động kinh doanh l à l ỗ hay lói trong một thời kỳ.
 • 81
LÝ THUYẾT CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

LÝ THUYẾT CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

Nếu chỉ đánh giá riêng bất kỳ một loại chỉ tiêu tài chính nào đều không đủ để đánh giá một cách toàn diện hiệu quả tài chính và thành quả kinh doanh của doanh nghiệp. Chỉ phõn tớch một cỏch hệ thống và tổng hợp cỏc chỉ tiều tài chớnh thỡ mới cú thể đánh giá được hợp lý và toàn diện đối với hiệu quả tài chính. Do đó, trên cơ sở các chỉ tiêu tài chính đó tớnh toỏn, chỳng ta cần đánh giá tổng hợp hiệu quả tài chính của doanh nghiệp bằng các phương pháp: phương pháp cho điểm Volvo, phương pháp phân tích Rada, phương pháp phân tích Dupont…Sau đây, xin được trỡnh bày về phương pháp phân tích Dupont vỡ bằng phương pháp này chúng ta có thể nắm bắt được nguyên nhân của những thay đổi trong tỡnh hỡnh tài chớnh của doanh nghiệp, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.
 • 27
NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN TRONG GIẢI TÍCH TOÁN HỌC

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN TRONG GIẢI TÍCH TOÁN HỌC

TRANG 1 _Đỗ Thị Xoa - K33C - SP Toỏn _ 1 LỜI CẢM ƠN Trong quỏ trỡnh nghiờn cứu đề tài: _“NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHỘP _ _TỚNH TỚCH PHÕN TRONG GIẢI TỚCH TOỎN HỌC”_ tụi đó nhận được rất [r]
 • 52
TÀI LIỆU DẠY HỌC LỚP GHÉP

TÀI LIỆU DẠY HỌC LỚP GHÉP

TỠM HIỂU CỎC HỠNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC Ở LỚP GHỘP Hoạt động cỏ nhõn: Hóy suy nghĩ và đưa ra cỏch để một giỏo viờn cú thể duy trỡ sự học tập tớch cực của học sinh cỏc nhúm trỡnh độ khỏc n[r]
 • 107
TÀI LIỆU KINH TẾ HỌC MỘT SỐ KHÁI NIỆM PDF

TÀI LIỆU KINH TẾ HỌC MỘT SỐ KHÁI NIỆM PDF

• Chi phớ cơ hội cận biờn của một hàng hoỏ được định nghĩa là số lượng hàng hoỏ khỏc phải từ bỏ để sản xuất một đơn vị thờm của hàng hoỏ đầu. • Tăng chi phớ cơ hội cận biờn về điểm thi kinh tế khi thờm nhiều thời gian hơn để học kinh tế là một vớ dụ về quy luật chi phớ tăng dần .
 • 28
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: "NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG HOÁ DIATOMITE BẰNG 3-MERCAPTOPROPYLMETHOXYSILANE" PPSX

Theo kết quả phõn tớch nhiệt TG-DSC, trong trường hợp diatomite đuợc xử lý trong điều kiện ẩm, cú 2 quỏ trỡnh silane ngưng tụ để gắn kết lờn bề mặt diatomite tương ứng với hai quỏ trỡnh [r]
 • 8
C1B22455_2017- 2018_FIN50A_KE HOACH DAO TAO-DINH GIA BAT DONG SAN

C1B22455_2017- 2018_FIN50A_KE HOACH DAO TAO-DINH GIA BAT DONG SAN

 Ứng dụng, phõn tớch và đỏnh giỏ được cỏc phương phỏp định giỏ bất động sản đối với từng loại bất động sản khỏc nhau  Trỡnh bày được nội dung cỏc bước trong quy trỡnh định giỏ bất độn[r]
 • 12
SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM MĨ THUẬT TIỂU HỌC CỰC HAY

SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM MĨ THUẬT TIỂU HỌC CỰC HAY

nội dung chủ đề của tỏc phẩm “Bữa cơm ngày mựa thắng lợi”. Từ đú học sinh khỏi quỏt được, cảm nhận được khụng khớ gia đỡnh thật đầm ấm , no đủ, hạnh phỳc và thấy được giỏ trị nghệ thuật của tỏc phẩm là tớnh chõn thực, tớnh dõn tộc sõu sắc. Qua phõn tớch tỏc phẩm cỏc em cú thể học tập cỏch sắp xếp bố cục, cỏch sử dụng đường nột, đậm nhạt, màu sắc trong bài vẽ của mỡnh.
 • 10
GIAI TICH 12 ON TAP CUOI NAM 2 COT

GIAI TICH 12 ON TAP CUOI NAM 2 COT

2. Kỹ năng: biờ́t cỏch tớnh diện tớch hỡnh phẳng giới hạn bởi một đường cong và trục hoành, diện tớch hỡnh phẳng giới hạn bởi hai đường cong. 3.Tư duy: hỡnh thành tư duy logic, lọ̃p luọ̃n chặt chẽ, và linh hoạt trong quỏ trỡnh suy nghĩ 4.Thỏi độ: tớch cực xõy dựng bài, chủ động chiờ́m lĩnh kiờ́n thức theo sự hướng dẫn của Gv, năng động, sỏng tạo trong quỏ trỡnh tiờ́p cọ̃n tri thức mới, thấy được lợi ớch của toỏn học trong đời sống, từ đú hỡnh thành niềm say mờ khoa học, và cú những đúng gúp sau này cho xó hội.
 • 24
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

Thụng thường, để ổn định kinh tế cho doanh nghiệp nguồn đúng gúp để tạo lập quỹ bảo hiểm cho cỏc rủi ro này được Nhà nước cho phộp hạch toỏn vào giỏ thành sản phẩm để người tiờu dựng trong xó hội gỏnh chịu. Tớnh chất độc hại, khụng an toàn trong sản xuất kinh doanh gõy ốm đau, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động xảy ra khỏc nhau ở cỏc ngành, cỏc doanh nghiệp nhưng do nhu cầu của cỏc sản phẩm phục vụ cho sản xuất và tiờu dựng cuộc sống mang tớnh chất xó hội vỡ thế mọi doanh nghiệp, mọi thành viờn xó hội tiờu dựng sản phẩm đều phải cú nghĩa vụ bảo hiểm cho người lao động khi xảy ra rủi ro ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Như vậy bản chất kinh tế-xó hội của cỏc chế độ bảo hiểm ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đối với người lao động phản ỏnh mối quan hệ kinh tế-xó hội giữa người lao động, người sử dụng lao động và Nhà nước thụng qua việc tạo lập và sử dụng quỹ BHXH nhằm ổn định cuộc sống cho người lao động và ổn định sản xuất kinh doanh của người sử dụng lao động và xó hội.
 • 33
BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI

khụng thể giải quyết được trừ khi tổ chức lại kờnh. - Trong quỏ trỡnh doanh nghiệp xem xột, thường xuyờn đỏnh giỏ - Trong quỏ trỡnh doanh nghiệp xem xột, thường xuyờn đỏnh giỏ hiệu quả hoạt động của kờnh phõn phối trong thời kỳ trước và
 • 176
Kế hoạch bồi dưỡng học sinh khá giỏi môn ngữ văn lớp 6

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh khá giỏi môn ngữ văn lớp 6

17 Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất - KT: Hs nắm được nguyờn nhõn, mục đớch, nội dung của chương trỡnh khai thỏc thuộc địa lần thứ hai của Phỏp cựng với những thủ đoạn thõm độc về chớnh trị, văn húa, giỏo dục. Xu thế của thế giới và sự ảnh hưởng của nú đối với Việt Nam. - KN: Rốn luyện kĩ năng nhận xột, đỏnh giỏ, quan sỏt, phõn tớch sự kiện.
 • 175
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

6 cần trả ngay một đồng nợ ngắn hạn, VIPCO cú những 3.05 đồng tài sản thanh khoản nhanh để thanh toỏn. Như vậy, với việc so sỏnh, phõn tớch cỏc tỷ số về khả năng thanh toỏn của cụng ty PTS với cụng ty VIPCO cho thấy được thực chất khả năng thanh toỏn của cụng ty PTS, giỳp cỏc nhà lónh đạo của cụng ty tỡm ra biện phỏp điều chỉnh nợ phải trả, thu hồi cỏc khoản nợ, tiờu thụ hàng tồn kho, dự trữ tiền,... nhằm đỏp ứng tốt nhất khả năng thanh toỏn mà vẫn sử dụng hiệu quả tài sản của cụng ty.
 • 25
DE HK2 0910 DIA 10

DE HK2 0910 DIA 10

Phõn tớch cỏc nhõn tố ảnh hưởng đến sự phỏt triển và phõn bố cỏc ngành Dịch vụ .Cho vớ dụ. Cõu 2(3đ ):Trỡnh bày tỡnh hỡnh phỏt triển cỏc ngành Dịch vụ trờn thế giới. Cõu 3(3đ ):Dựa vào bảng số liệu-Cỏc nước dẫn đầu về Du lịch trờn thế giới,năm 2004 .
 • 2
HE THONG KIEN THUC

HE THONG KIEN THUC

24/ Cho pt x 2 – 7x + 5 = 0. Khụng giải phương trỡnh hóy tớnh : a. Tổng cỏc nghiệm b. Tớch cỏc nghiệm c. Tổng cỏc bỡnh phương cỏc nghiệm d. Tổng lập phương cỏc nghiệm e. Tổng nghịch đảo cỏc nghiệm
 • 9
ĐĂNG KÝ BẤT ĐỘNG SẢN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

ĐĂNG KÝ BẤT ĐỘNG SẢN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

đối với tài sản từ chủ thể này sang chủ thể khỏc. Hoạt động đăng ký bất động sản luụn được coi là một phần hoạt động quản lý hành chớnh của Nhà nước đối với bất động sản, từ đú Nhà nước cú trỏch nhiệm điều tiết, xõy dựng cơ chế chớnh sỏch cho từng vựng, từng địa phương về việc quản lý bất động sản, nhằm bảo đảm sự ứng xử thống nhất theo khuụn mẫu chung trong quỏ trỡnh thực hiện cỏc quyền của chủ thể đối với tài sản trong cuộc sống dõn sự. Vỡ vậy, việc hoàn thiện phỏp luật đăng ký bất động sản, vẫn phải tiếp tục cú cỏc quy định cụ thể về vai trũ của Nhà nước mà cụ thể là cơ quan cú thẩm quyền về quản lý bất động sản đối với việc tiếp nhận đăng ký và quản lý bất động sản trờn thị trường. Bờn cạnh đú, việc tụn trọng quyền của chủ thể đối với tài sản của họ là một vấn đề khụng được phộp xem nhẹ trong quỏ trỡnh hoàn thiện phỏp luật đăng ký bất động sản. Việc xỏc lập cỏc quyền, lợi ớch hợp phỏp đối với bất động sản xuất phỏt từ cỏc quan hệ dõn sự, quan hệ kinh tế cần phải đảm bảo cho quyền tự quyết của chủ thể liờn quan được quan trọng. Nhà nước cần đúng vai trũ định hướng, tạo hành lang phỏp lý để cỏc chủ thể thực hiện quyền của mỡnh, chứ khụng phải quyết định thay hay ỏp đặt ý chớ lờn hoạt động đú.
 • 102
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP KỂ CHUYỆN KẾT HỢP THẢO LUẬN NHÓM TRONG DẠY HỌC PHÂN MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP KỂ CHUYỆN KẾT HỢP THẢO LUẬN NHÓM TRONG DẠY HỌC PHÂN MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu trong quỏ trỡnh dạy học phõn mụn Lịch sử giỏo viờn biết sử dụng phương phỏp kể chuyện kết hợp thảo luận nhúm theo một quy trỡnh hợp lý, phự hợp với đặc trưng mụn [r]
 • 151
GIÁO ÁN BÀI GIẢNG TOÁN LỚP 8

GIÁO ÁN BÀI GIẢNG TOÁN LỚP 8

MỤC TIẤU: - KIẾN THỨC: + HS hiểu cỏch biến đổi phương trỡnh tớch dạng Ax Bx Cx = 0 + Hiểu được và sử dụng qui tắc để giải cỏc phương trỡnh tớch - KỸ NĂNG: PHÕN TỚCH ĐA THỨC THÀNH NHÕN TỬ[r]
 • 64
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Tại Cụng ty tư vấn giỏm sỏt và xõy dựng cụng trỡnh, cụng tỏc phõn tớch tài chớnh đó được tiến hành thụng qua thuyết minh Bỏo cỏo tài chớnh và nội dung phõn tớch đó được đề cập ở chương 2. Kết quả phõn tớch chủ yếu được sử dụng cho mục đích bỏo cỏo, tổng kết chưa phục vụ cho việc đánh giỏ thực trạng tỡnh hỡnh tài chớnh của Cụng ty từ đó ra cỏc quyết định tài chớnh phự hợp trong quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh sau. Như vậy, Ban lónh đạo Cụng ty và cỏc bộ phận phõn tớch cần nhận thức được vai trũ và ý nghĩa của cụng tỏc phõn tớch tài chớnh để nú trở thành cụng việc cú vị trớ, cú quy trỡnh thực hiện chặt chẽ như cỏc cụng tỏc kế toỏn bắt buộc thực hiện của Cụng ty. Thường Cụng ty tiến hành phõn tớch vào cuối mỗi niờn độ kế toỏn nhằm mục đích bỏo cỏo thỡ bõy giờ Cụng ty cú thể tiến hành thường xuyờn hơn. theo quý,hoặc theo thỏng. Tuy nhiờn, việc thay đổi trong tư duy khụng phải là việc cú thể thay trong một sớm một chiều, do vậy Cụng ty cần hết sức lưu tõm.
 • 21
BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP DẠY LỚP GHÉP

BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP DẠY LỚP GHÉP

Xỏc định mục tiờu bài học + Dựa vào kết quả phõn tớch hs. + Dựa vào dựa vào chuẩn kiến thức kĩ năng bài học, vào nội dung Sgk và Sgv, Xỏc định cỏc kết qủa cần đạt sau bài học: hs học được/làm được gỡ sau bài
 • 29
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở PHÚ THỌ NHỮNG NĂM VỪA QUA - 8 DOC

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở PHÚ THỌ NHỮNG NĂM VỪA QUA - 8 DOC

-Nâng cao tính chủ động và tự chịu trách nhiệm đối với doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp nói riêng trong hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản . -Đảm bảo chính xác trong thiết kế : trong khâu này cần có tổ chức chuyên môn có đư tư cách pháp nhân , uy tín nghề nghiệp lập theo tiêu chuẩn của nhà nước ban hành . Thực tế có rất nhiều công trình xáu , kém chất l­îng do lỗi của nhà thiết kế. Đây là nguyên nhân gây ra tình trạng thất thoát lãng phí nguồn vốn đầu tư Xây dựng cơ bản .
 • 16
tiet 134 -135 Van 7

tiet 134 -135 Van 7

* Giỏo viờn cựng ban biờn tập biờn tập lại loại bỏ bài khụng phự hợp Hoạt động 2 * Giỏo viờn tổ chức chohọc sinh nhận xột về cỏc cõu ca dao tục ngữ đó sưu tầm chọn cõu hay phõn tớch nờu cảm nghĩ.
 • 2
GIAO AN HOC KI 2

GIAO AN HOC KI 2

MỤC TIẤU: - KIẾN THỨC: + HS hiểu cỏch biến đổi phương trỡnh tớch dạng Ax Bx Cx = 0 + Hiểu được và sử dụng qui tắc để giải cỏc phương trỡnh tớch - KỸ NĂNG: Phõn tớch đa thức thành nhõn tử[r]
 • 85
GIÁO ÁN TOÁN 12 BAN CƠ BẢN : TÊN BÀI DẠY : TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ PPS

GIÁO ÁN TOÁN 12 BAN CƠ BẢN : TÊN BÀI DẠY : TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ PPS

- Tớch c ực, chủ độ ng n ắm kiến thức, tham gia xõy dựng b ài. II. CHU ẨN BỊ CỦA GIÁO VI ấN VÀ H ỌC SINH: 1. Chu ẩn bị của giỏo viờn: Giỏo ỏn, thước kẻ,bảng phụ, phiếu học tập, đốn chiếu (nếu cú)
 • 7
DAI SO 8 TIET 4748 TOÁN HỌC 8 NGÔ THỊ NHÀN THƯ VIỆN GIÁO DỤC TỈNH QUẢNG TRỊ

DAI SO 8 TIET 4748 TOÁN HỌC 8 NGÔ THỊ NHÀN THƯ VIỆN GIÁO DỤC TỈNH QUẢNG TRỊ

Mục tiêu: 1.Kiến thức: Củng cố phương phỏp giải phương trỡnh tớch, phương phỏp phõn tớch đa thức thành nhõn tử.. 2.Kĩ năng: Đưa một phương trỡnh về dạng phương trỡnh tớch; giải phương tr[r]
 • 4
CHUƠNG 1_TIEM CAN

CHUƠNG 1_TIEM CAN

- Rốn luyện tư duy logic, tư duy lý luận. - Tớch cực, chủ động nắm kiến thức, tham gia xõy dựng bài. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIấN VÀ HỌC SINH: 1. Chuẩn bị của giỏo viờn: Giỏo ỏn, thước kẻ,bảng phụ, phiếu học tập, đốn chiếu (nếu cú) 2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, Xem nội dung kiến thức của bài học và cỏc nội dung
 • 3
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ THIẾT BỊ VÀ ĐỒ THỊ CHU TRÌNH RENKIN ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG NHÀ MÁY PHÁT ĐIỆN P1 PPS

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ THIẾT BỊ VÀ ĐỒ THỊ CHU TRÌNH RENKIN ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG NHÀ MÁY PHÁT ĐIỆN P1 PPS

Hơi ra khỏi bộ quá nhiệt II ở trạng thái 1 có thông GIỎO TRỠNH PHÕN TỚCH SƠ ĐỒ THIẾT BỊ VÀ ĐỒ THỊ CHU TRỠNH RENKIN ĐƯỢC ỎP DỤNG TRONG NHÀ TRANG 2 năng thành cơ năng quá trình 1-2 và sinh[r]
 • 5
DE HSG TOAN 820162017 217

DE HSG TOAN 820162017 217

Hướng dẫn học sinh thiết lập sơ đồ phõn tớch bài toỏn từ đú trỡnh bày_ _tốt lời giải._ Ngoài ra, khi học sinh bước đầu nắm bắt được tinh thần của phương phỏp chứng minh này giỏo viờn cú [r]
 • 27
RÈN LUYỆN KĨ NĂNG TƯ DUY LÔGIC CHO HS THCS QUA DẠY TOÁN

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG TƯ DUY LÔGIC CHO HS THCS QUA DẠY TOÁN

II. Tỡm hiểu thực trạng khả năng tư duy lụgic toỏn học của học sinh của trường sở tại núi riờng, học sinh THCS núi chung. Trong mỗi giờ lờn lớp ngay từ khi tiếp nhận giảng dạy đầu năm học tụi thường xuyờn quan tõm để ý đến cỏc cõu trả lời, cỏch diễn đạt, trỡnh bày của cỏc em trong mỗi vấn đề, mỗi cõu hỏi mà tụi nờu ra. Kết quả cho thấy ở đa số học sinh thể hiện rừ sự non yếu, thiếu chặt chẽ . Cỏc em thiếu hẳn kỹ năng phõn chia vấn đề để xem xột một cỏch đầy đủ cỏc khả năng cú thể xảy ra . Đặc biệt là khõu trỡnh bày tự luận ở cỏc bài toỏn đũi hỏi suy luận, chứng minh cho thấy học sinh vấp phải nhiều sai lầm mà nguyờn nhõn chủ yếu là do khả năng tư duy lụgic toỏn học cũn non kộm.
 • 27
TUẦN 17 CKT ( TRANG ĐỊNH YÊN 1 )

TUẦN 17 CKT ( TRANG ĐỊNH YÊN 1 )

- Luyện núi từ 2 – 4 cõu theo chủ đề : Ngày chủ nhật II Chuẩn bị Gv : Tranh minh họa từ khúa , phần luyện núi Hs : sỏch giỏo khoa , vở tập viết . Bộ đồ dựng Tiếng Việt III Cỏc hoạt động dạy học chủ yếu
 • 25
SANG KIEN KN MI THUAT

SANG KIEN KN MI THUAT

 Khi học sinh nờu nhận xột của mỡnh về cỏc tỏc phẩm cú thể cũn phiến diện, chưa cụ thể hoặc chưa đỳng chỳng ta đừng vội đưa ra kết luận của mỡnh hoặc điều chỉnh ý kiến của học sinh mà nờn khuyến khớch cỏc em phỏt biểu ý kiến nhận xột của mỡnh. Như vậy, giỏo viờn sẽ thu được ý kiến của nhiều học sinh. Trờn cơ sở đú, giỏo viờn cú thể phõn tớch khả năng tự nhận biết, kĩ năng của học sinh đến đõu và sau đú giỏo viờn cần cung cấp, bổ sung thờm kiến thức phỏt triển kĩ năng cho học sinh.Từ đú phần nào gõy được hứng thỳ học tập cho học sinh đối với những bài thường thức mĩ thuật mà từ trước đến giờ cỏc em cho là khụ khan và khú tiếp thu nhất trong bộ mụn mĩ thuật
 • 8
SANG KIEN KINH NGHIEM

SANG KIEN KINH NGHIEM

_ * KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: _ Từ những thành cụng bước đầu của quỏ trỡnh nghiờn cứu, tớch lũy và ỏp dụng, tụi mạnh dạn đề xuất một số ý khiến như sau: + Trong quỏ trỡnh dạy học mụn GDCD giỏo[r]
 • 13
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

- Đối với nhà quản lý: Phõn tớch tài chớnh nhằm đỏp ứng cỏc mục tiờu cần thiết cho sự tồn tại và phỏt triển của doanh nghiệp như: tỡm kiếm lợi nhuận, đảm bảo khả năng thanh toỏn cụng nợ, tăng sức canh tranh trờn thị trường... Ngoài ra, nhờ hoạt động phõn tớch tài chớnh mà cỏc nhà quản lý doanh nghiệp cú thể đỏnh giỏ chớnh xỏc, kịp thời cỏc thụng tin kinh tế, thấy được thực trạng tài chớnh cũng như hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • 29
BẢN CHẤT CỦA HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ NHỮNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

BẢN CHẤT CỦA HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ NHỮNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

Hiệu quả kinh doanh xột về mặt tuyệt đối chớnh là lợi nhuận thu đựơc. Nú là cơ sở để tỏi sản xuất mở rộng sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp đồng thời cũng là cơ sở để mở rộng cải thiện đời sống cỏn bộ cụng nhõn viờn trong doanh nghiệp. Đối với mỗi doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường thỡ hiệu quả kinh doanh đúng vai trũ càng quan trọng, nú quyết định đến sự tồn tại và phỏt triển của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũn lấy hiệu quả kinh doanh làm căn cứ để phõn tớch và đỏnh giỏ trỡnh độ quản lý và sử dụng cỏc loại chi phớ trong hoạt động sản xuất kinh doanh để từ đú cú những điều chỉnh nhằm tiết kiệm chi phớ, nõng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp lờn một mức cao hơn, giỳp doanh nghiệp ngày càng đứng vững trờn thị truờng cạnh tranh đầy khốc liệt.
 • 28
LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM KHẮC PHỤC NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG MẮC TRONG HỌC KỸ THUẬT NHẢY CAO KIỂU NẰM NGHIÊNG CHO HỌC SINH LỚP 10 THPT NGUYỄN DU  HÀ TĨNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM KHẮC PHỤC NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG MẮC TRONG HỌC KỸ THUẬT NHẢY CAO KIỂU NẰM NGHIÊNG CHO HỌC SINH LỚP 10 THPT NGUYỄN DU HÀ TĨNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

PHƯƠNG PHỎP TỔNG HỢP VÀ PHÕN TỚCH TÀI LIỆU CÚ LIỜN QUAN Phương phỏp này chúng tụi đó sử dụng trong quỏ trỡnh nghiờn cứu nhằm mục đớch thu thọ̃p thụng tin qua đọc, phõn tớch và tổng hợp[r]
 • 59
KE HOACH NGHIEN CUU BAI HOC

KE HOACH NGHIEN CUU BAI HOC

NÕNG CAO NĂNG LỰC CHUYỜN MỤN NGHIỆP VỤ CỦA GIỎO VIỜN: THỤNG QUA sinh hoạt tổ chuyờn mụn theo nghiờn cứu bài học, nhằm giỳp cho giỏo viờn nắm được cỏch thức tiến hành, phõn tớch nguyờn [r]
 • 7
ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Là bước đầu tiờn của quỏ trỡnh thẩm định giỏ o Nhận biết về tài sản: vị trớ, kớch thước, kiểu cỏch, đặc điểm vật chất… Nhận biết về cỏc quyền tài sản hoặc quyền lợi được thẩm định giỏ. Phõn nhúm tập hợp cỏc quyền được đỏnh giỏ như: quyền sử hữu vĩnh viễn, quyền cho thuờ theo hợp đồng, cỏc giấy phộp, cỏc điều khoản hạn chế, quyền chuyển nhượng…
 • 38
BÁO CÁO TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO GVT ĐVN

BÁO CÁO TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO GVT ĐVN

tham gia và phỏt huy tài năng, sức lực và trớ tuệ vào sự nghiệp đổi mới giỏo dục, gúp phần xõy dựng tập thể đoàn kết nhất trớ, phỏt triển vững mạnh. Qua quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện phong trào đó giỳp cho đoàn viờn, lao động núi chung và nữ CBGV riờng thấy rừ hơn vai trũ và tầm quan trọng của phong trào thi đua trong đú cú phong trào “GVT-ĐVN”. Từ đú xỏc định nhiệm vụ của từng cỏ nhõn, đơn vị trong quỏ trỡnh thực hiện.
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp tại công ty xây dựng hùng sơnkế toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và thương mai hoàng sơncơ sở lý luân kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắpcác kết luận và đề xuất về kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành công trình trong công ty cổ phần xây dựng và thương mại diên hồngcơ sở lý luận về kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành công trình trong các doanh nghiệp xây lắpđặc điểm yêu cầu quản lý nhiệm vụ của kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành trong các doanh nghiệp xây lắpNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ